เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัดบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด
รายละเอียดบริษัท :
โรงพยาบาลภัทร – ธนบุรี เป็นโรงพยาบาลที่ได้คุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ ตามโครงการประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เปิดให้บริการปรึกษา และตรวจรักษาโรคทั่วไปทุกสาขา เปิดบริการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ตลอด 24 ช.ม. โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูง ก้าวสู่โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน (HA : Hospital Accreditation) ทุกระบบทั้งองค์กร
โรงพยาบาลภัทร – ธนบุรี มีความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมจะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อก้าวสู่ระบบบริการคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ให้การบริการโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
สวัสดิการ : ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์
เบี้ยขยันรายเดือน / รายปี
ค่าชุด
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลพนักงานและญาติสายตรง
สวัสดิการเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ
ตรวจสุขภาพประจำปี
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์
กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่
เงินช่วยเหลือกรณีญาติสายตรงเสียชีวิต
สนับสนุนการฝึกอบรม
หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในส่วนสำนักงาน
วิธีการสมัคร : สามารถเข้ามาสมัครงาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.30.-16.00น.
ชั้นล่างติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล
*** บริษัทจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งเท่านั้น***
ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-901-8400-8 ต่อ , 1302 ,1201
แฟกส์ : 02-901-8082
ที่อยู่ : 32 / 410 หมู่ 6 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
เว็บไซต์ : www.phatara-thonburi.com

พยาบาลวิชาชีพ WARD / ICU / ER / LR / OR / OPD/พยาบาลไตเทียม
ตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพ WARD / ICU / ER / LR / OR / OPD/พยาบาลไตเทียม
รายละเอียดงาน : ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย WARD / ICU / ER / LR / OR / OPD
/ Cath lab / CCU /
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 17,000 บาทขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลภัทร ธนบุรี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
2. ปริญญาตรีสาขาพยาบาล
3. มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น1
4. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
5. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. คุณสมบัติพยาบาลไตเทียม 1.สอบผ่านผู้เชี่ยวชาญไตเทียม (25,000 ขึ้นไป)
7. 2.อบรม 4 เดือน (เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป)
8. ติดต่อ : คุณวารุณี แก้วอินทร์ โทร : 02-901-8400-8 ต่อ 1302
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานผู้ช่วย/ OR/ WARD/ NSY/CCU/Cath lab/
ตำแหน่งงาน : พนักงานผู้ช่วย/ OR/ WARD/ NSY/CCU/Cath lab/
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลภัทร ธนบุรี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และ ***ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย***
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4. สามารถปฏิงานเป็นกะหมุนเวียนได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน (ห้องแฟ้ม)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เวชระเบียน (ห้องแฟ้ม)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการดูแลรักษา ประวัติคนไข้ ทั้งผู้ป่วยนอกและใน
- บันทึกรหัสโรค และงานเอกสารคนไข้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลภัทร - ธนบุรี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี โสด
2. วุฒิปริญญา สาขาการจัดการ, สาธารณสุข, คอมพิวเตอร์
3. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหมุนเวียนได้
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
6. มีบุคลิกภาพดี(ความคล่องตัว)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ(ICN)
ตำแหน่งงาน : พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ(ICN)
รายละเอียดงาน : ดูแล ควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
2. จบการศึกษา ปริญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
3. มีใบประกอบวิชาชีพ
4. ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ 3 เดือน
5. มีประสบการณ์ในสายงานจะได้รับพิจารณา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

1.หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 2. หัวหน้าแผนก Cath lab 3.หัวหน้าแผนก CCU 4.หัวหน้าแผนก Ward
ตำแหน่งงาน : 1.หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 2. หัวหน้าแผนก Cath lab 3.หัวหน้าแผนก CCU 4.หัวหน้าแผนก Ward
รายละเอียดงาน : 1.ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านการพยาบาลและบุคลากร ในแผนกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และหน่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
2.ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านการพยาบาลและบุคลากร ในแผนก Cath lab
3.ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านการพยาบาลและบุคลากร ในแผนก CCU
4.ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านการพยาบาลและบุคลากร ในแผนก ward
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง / ชาย
2. อายุไม่เกิน 45 ปี
3. ***มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล***
4. ***มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่เปิดรับ***
5. มีความรู้และประสบการณ์ ด้าน HA / ISO
6. ติดต่อ : คุณวารุณี แก้วอินทร์ โทร : 02-901-8400-8 ต่อ 1201
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (รับเฉพาะคนพิการ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ (รับเฉพาะคนพิการ)
รายละเอียดงาน : ปฎิบัติงานธุรการ เกี่ยวกับการจัดพิมพ์เอกสารและงานเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์ อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง / ชาย อายุ 21 - 30 ปี
2. สามารถใช้Microsoft Officeได้เป็นอย่างดี
3. มีมนุษยสัมพันธ์ และ มีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร
4. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
5. ***ต้องมีสมุดประจำตัวผู้พิการ***
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ X-Ray
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ X-Ray
รายละเอียดงาน : - ขับรถ X-Ray ให้กับหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
- ดูแลและใช้งานเครื่อง X-Ray ภายในรถและงานที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
3. รู้จักเส้นทางเดินรถทั้งต่างจังหวัด และ กทม.ปริมณฑล เป็นอย่างดี
4. มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องยนต์
5. มีใบอนุญาตขับขี่ ชนิดที่2
6. หากมีประสบการณ์งานยานพาหนะโรงพยาบาลจะพิจารณาพิเศษ
7. มีมุนษย์สัมพันธ์ดีและมีทักษะการสื่อสารที่ดี
8. *** ต้องมีคนค้ำประกัน ***
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกรับผู้ป่วยใน
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกรับผู้ป่วยใน
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแล งานประเมินค่าใช้จ่ายผู้ป่วย ตามสิทธิ์ต่างๆ และงานอื่นๆภายในแผนกรับผู้ป่วยใน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
4. มีมนุษยสัมพันธ์ และ ทักษะในการติดต่อสื่อสาร เป็นอย่างดี
5. มีประสบการณ์ทางด้าน UR Nurse
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแม่บ้าน
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแม่บ้าน
รายละเอียดงาน : - ควบคุมดูแลงานด้านความสะอาดและเรียบร้อยของอาคารสถานที่ภายในรพ.
- ประสานงานกับผู้บังคับบังชาและทำงานเกี่ยวกับเอกสารแผนกแม่บ้าน
- งานอืานๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญาตรี
2. เพศหญิง / ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
3. มีวิธีการจัดการบริหารงานแผนกแม่บ้านให้ได้มาตราฐานและมีประสิทธิภาพ
4. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
5. มีความอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่
6. มีภาวะผู้นำ/สามารถควบคุมการทำงานและบุคลากรในแผนกได้ดี
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
8. มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. มีประสบการณ์ฝ่ายบุคคลที่ดูแลแม่บ้านมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
10. เคยเป็นผู้ตรวจการด้านงานแม่บ้าน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานลาดพร้าว , หางานทำ , หางานพ่อครัวหัวหิน , หางานสุราษฎร์ธานี , หางานทำ , , หางานโรงงาน , หางานโรงพยาบาล , หางานรับโทรศัพท์ , หางานยโสธร , หางานคีย์ข้อมูลธนาคาร


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ