เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัดบริษัท : บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
รายละเอียดบริษัท :
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก ดำเนินกิจการมากว่า 31 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านแรงงานจากประเทศสหรัฐอเมริกา
สวัสดิการ : - โบนัสประจำปี
- เงินคืนพักร้อน
- เบี้ยขยัน
- ค่าฝีมือ
- Incentive
- เงินพิเศษ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- รถรับส่ง
- หอพักราคาสวัสดิการ
- อาหารราคาประหยัด
- เงินยืมสวัสดิการไม่มีดอกเบี้ย
- การจัดกิจกรรมสันทนาการ
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- ปรับค่าจ้างประจำปี
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
- ส่งจดหมายสมัครทางไปรษณีย์
- สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : คุณจีรวรรณ
โทร : 034-490-271- 4, 034-829-120-6 มือถือบริษัทฯ 080-427-4443
แฟกส์ : 034-490-209
ที่อยู่ : 39/100-101 ม. 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์ : www.siamclothingsupplier.com

เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์วัสดุบรรจุ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์วัสดุบรรจุ
รายละเอียดงาน : 1. บันทึกรายการรับ-จ่ายวัสดุ
2. ตรวจนับวัสดุคงเหลือ
3. จัดทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือน
4. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูป
5. จัดเก็บวัสดุในสโตร์ให้เป็นระเบียบ
6. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,000 - 13,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ปวส.ขึ้นไป
3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมนุษยสัมพันธ์ดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
5. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
รายละเอียดงาน : - จัดทำแผนงาน โครงการ และมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ฝึกอบรมพนักงานใหม่ และพนักงานทั่วไปเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
- จัดทำหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประจำเดือน
- กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
- จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
- ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของพยาบาลประจำบริษัทฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,000 - 20,000บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซอย 4
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง / ชาย อายุ 25 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการ
ตำแหน่งงาน : เลขานุการ
รายละเอียดงาน : - ดูแลงานส่วนตัวของผู้บริหาร เช่น การนัดหมาย จองที่พัก จองตั๋วเครื่องบินและดูแลแม่บ้านผู้บริหาร
- ประสานงาน ติดตามงานและตรวจสอบงานแทนผู้บริหาร
- จัดเก็บเอกสารและรายงานของผู้บริหาร
- จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานการประชุมและจดบันทึกการประชุม
- ปฏิบัติอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเลขานุการ 1 ปีขึ้นไป
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office Internet ได้ดี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบงานบริการ
5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
6. ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Merchandiser (Japan)
ตำแหน่งงาน : Merchandiser (Japan)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบงานติดต่อและประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ
- ประสานงานในการจัดทำตัวอย่างสินค้า
- รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
- จัดทำ BOM (Bill of Material)
- ประสานงานในการวางแผนการผลิตและการส่งมอบสินค้า
- ติดตามการผลิตและประสานงานกับลูกค้าจนถึงจัดส่งมอบสินค้าให้ตรงตามแผน
- สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 30,000 - 50,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี/ และภาษาญี่ปุ่นได้ดี
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
5. มีการประสานงาน และติดตามงานได้ดี
6. มีบุคลิกคล่องแคล่วว่องไว
7. มีประสบการณ์ในตำแหน่งนี้อย่างน้อย 2 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Merchandiser
ตำแหน่งงาน : Merchandiser
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบงานติดต่อและประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ
- ประสานงานในการจัดทำตัวอย่างสินค้า
- รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
- จัดทำ BOM (Bill of Material)
- ประสานงานในการวางแผนการผลิตและการส่งมอบสินค้า
- ติดตามการผลิตและประสานงานกับลูกค้าจนถึงจัดส่งมอบสินค้าให้ตรงตามแผน
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 - 30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
4. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ Lab Printing
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ Lab Printing
รายละเอียดงาน : 1. จัดเตรียมสีสำหรับพิมพ์ผ้า ( Color Matching )
2. ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์
3. ทดสอบสีและเคมีสำหรับงานพิมพ์
4. ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในห้อง Lab
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับเคมีสิ่งทอหรืออุตสาหกรรมสิ่งทอ
3. มีประสบการณ์การทำงานในห้อง Lab
4. มีทักษะการทำ Color Matching
5. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เกี่ยวกับห้อง Lab สี และการทดสอบสิ่งทอ
6. สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้แรงกดดันได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สร้างแบบเสื้อผ้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สร้างแบบเสื้อผ้า
รายละเอียดงาน : - สร้างแบบของเสื้อผ้าตามการออกแบบที่ลูกค้ากำหนด
- ตัดผ้าตามแบบที่สร้าง และเขียนรายละเอียดการเย็บเพื่อส่งให้พนักงานเย็บ ตลอดจนตรวจสอบสินค้าตัวอย่างเย็บให้เรียบร้อย เพื่อให้ได้ตามแบบที่กำหนดที่จะขึ้นผลิต หรือเสนอแก่ลูกค้า
- ร่วมศึกษากับเจ้าหน้าที่วางแผน และ Merchadiser ในการลองชุดให้ได้รูปแบบตามที่กำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 - 20,000 ขึ้นกับฝีมือและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ออกแบบสิ่งทอ ออกแบบแฟชั่น
3. มีประสบการณ์ 1 ปี สามารถสร้างแพทเทิร์นได้ทุกรูปแบบ กางเกง - กระโปรง - เสื้อสูท - เสื้อแจคเก็ต
4. เข้าใจแฟชั่น และถ่ายทอดลงในแพทเทิร์นได้ดี
5. สายตาดี สามารถอ่านแบบและแกะแบบโดยใช้มือได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
รายละเอียดงาน : - งานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคทั่วไป
- งานระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
- งานระบบเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น
- งานซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องจักรเบื้องต้น
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
4. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทนและซื่อสัตย์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกตัด
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกตัด
รายละเอียดงาน : - ตรวจรับผ้าจากคลังสินค้า
- ควบคุมและตรวจสอบงานวางมาร์ก
- ควบคุมและตรวจสอบงานตัด
- ควบคุมและตรวจสอบการจัดส่งชิ้นงานให้แผนกเย็บ
- รับผิดชอบการใช้งานเครื่องตัดผ้าประเภทต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างานในแผนกตัด อย่างน้อย 2 ปี
4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมนุษยสัมพันธ์ดี
5. สามารถใช้เครื่องวางมาร์กหรือเครื่องตัด Gerber ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยเลขานุการ
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยเลขานุการ
รายละเอียดงาน : - ดูแลงานส่วนตัวของผู้บริหาร เช่น การนัดหมาย จองที่พัก จองตั๋วเครื่องบินและดูแลแม่บ้านผู้บริหาร
- ประสานงาน ติดตามงานและตรวจสอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำแฟ้มเอกสารและแฟ้มเสนอเซ็น
- จัดเก็บเอกสารและรายงานของผู้บริหาร
- บันทึกข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานการประชุมและจดบันทึกการประชุม
- ปฏิบัติอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office Internet ได้ดี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบงานบริการ
5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
6. ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จป.วิชาชีพ
ตำแหน่งงาน : จป.วิชาชีพ
รายละเอียดงาน : - ดูแลด้านระบบความปลอดภัยในการทำงาน
- ทำบันทึก , สถิติข้อมูลด้านความปลอดภัย
- นำเสนอแผนงานระบบ , ระเบียบให้ถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสากล
- วางแผนประจำปีเกี่ยวกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท้ังหมด
- กำหนดวิธีการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเปลอดภัย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 14,000 - 18,000บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซอย 4
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง / ชาย อายุ 25 - 35ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้ด้านความปลอดภัยตามกฎระเบียบมาตรฐานสากล
5. มีความกระตือ รือร้น ในการทำงาน
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. หากมีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปี รับพิจารณาทันที
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Fashion Designer
ตำแหน่งงาน : Fashion Designer
รายละเอียดงาน : - ออกแบบผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
- รับผิดชอบงานออกแบบ ตั้งแต่ Graphic จนถึง การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์
- รับ Concept หรือ Idea ในการออกแบบจากผู้บริหาร
- ปรึกษา แลกเปลี่ยน Idea ในการออกแบบร่วมกับผู้บริหาร
- นำเสนอแนวคิด Idea ใหม่ ๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการออกแบบ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม การออกแบบ CAD (Computer Aded Design)
4. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบอย่างน้อย 1 ปี (ด้าน Industral Design จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ค่าแรง (โปรแกรม B-Plus)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ค่าแรง (โปรแกรม B-Plus)
รายละเอียดงาน : - งานคำนวณเงินเดือนและค่าล่วงเวลา (ใช้โปรแกรม B-Plusได้จะพิจารษเป็นพิเศษ)
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 13,000 - 16,000 บาท/เดือน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านค่าแรงอย่างน้อย 2 ปี
4. มีความคล่องตัว
5. มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จนท.จัดซื้อวัสดุ
ตำแหน่งงาน : จนท.จัดซื้อวัสดุ
รายละเอียดงาน : - ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย
- เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข
- ดำเนินการจัดซื้อ
- ส่งเอกสารการจ่ายเงินให้ฝ่ายบัญชี
- ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารการขอซื้อ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 - 18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อวัสดุอย่างน้อย 2 ปี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
6. หากมีประสบการณ์จัดซื้อในโรงงานเสื้อผ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Garment Production Manager)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Garment Production Manager)
รายละเอียดงาน : - วางแผน ควบคุม สั่งการ สายงานการผลิตเสื้อผ้า
- ควบคุม คุณภาพการผลิต
- ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพรวมไปถึงป้องกันและแก้ไขมิให้เกิดการผลิตช้า ลดการสุญเสียที่เกิดจากการผลิต
- สั่งการ จูงใจ รวมไปถึงการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปี
2. ประการณ์ 5 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา ( เน้นประสบการณ์ )
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี
5. มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการ์เมนท์
6. สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
8. เป็นคนเปิดใจ ยอมรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ มีภาวะความเป็นผู้นำ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Merchandiser Export
ตำแหน่งงาน : Merchandiser Export
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบงานด้านการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
- วางแผนการตลาด ,รับ Order จากลูกค้าประสานงานกับฝ่ายผลิต
- สั่งผลิตสินค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- มีการประสานงานร่วมกับแผนกห้องตัวอย่างและแผนกอื่นๆ
- ควบคุมและติดตามและประสานงานจนถึงจัดส่งมองสินค้าให้ตรงตามแผน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา / หรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
4. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Excel , word , E- Mail (สามารถโต้ตอบ E-mail ลูกค้าได้)
5. มีทักษะการวางแผนงาน การประสานงาน และติดตามงานได้ดี
6. มีความคล่องตัวสูง บุคลิกภาพดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายผลิตพิมพ์ผ้า
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายผลิตพิมพ์ผ้า
รายละเอียดงาน : - วางแผนการผลิต , กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ ,ต้นทุนการผลิต,การส่งมอบ)
- ประมาณการยอดการผลิต
- วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต
- จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
- ควบคุมแผนกพิมพ์ และพินิชชิ่ง
- สรุปผลการทำงานรายงานต่อผู้บริหาร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 30 - 40 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านการพิมพ์ผ้า หรือโรงงาน Garment มาอย่างน้อย 5 ปี
4. มีไหวพริบปฏิภาณเป็นอย่างดี มีสายตาที่กว้างไกล มีโลกทัศน์กว้าง
5. ถ้ามีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกสโตร์ / คลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกสโตร์ / คลังสินค้า
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการรับ การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าสำเร็จรูป
- ดูแลควบคุมสต็อกในแผนก และสามารถบริหารการเบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 -35 ปี
2. วุุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ , สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า หรือสโตร์ อย่างน้อย 2 ปี
4. มีความสามารถในการวางแผน และบริหารพื้นที่การตรวจเช็คสินค้า / วัตถุดิบ การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ
5. มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการสอนงาน มอบหมายกระจายงาน
6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะที่ดีด้านการสื่อสาร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รายละเอียดงาน : - ติดต่อประสานงานกับ Supplier
- เจรจาต่อรองและเงื่อนไข
- ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อ
- การตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารการขอซื้อ
- ติดตามผลการส่งมอบ
- ดำเนินการจัดซื้อ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 -35 ปี
2. วุุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญาตรี ทุกสาขา
3. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
4. มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : - ควบคุมและตรวจสอบ
- ดูแลและรับผิดชอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
- ดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรและโรงงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ Lab สี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ Lab สี
รายละเอียดงาน : - Maching color สีตามตัวอย่างจากลูกค้า เป็นตัวอย่างให้ฝ่ายผลิต
- Development สีให้เป็นไปตามความต้องการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานการติดตามการทำสี /เคมีสำหรับงานตัวอย่าง และตรวจสอบความถูกต้อง ของการบันทึกสูตรสี /เคมี ควบคุมติดตามตรวจสอบคุณภาพการทำสี /เคมีให้เป็นไปตามแผน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขา เคมี - สิ่งทอ
3. มีประสบการณ์ด้านการ์เมนท์ พิมพ์ผ้า ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีทักษะการทำ Color Matching
4. ทำงานเป็นทีมได้
5. มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีความขยันอดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ