เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอบริษัท : กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
รายละเอียดบริษัท :

กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ เป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติของคนไทย ที่มีความแข็งแกร่ง มั่นคง และเติบโต เคียงคู่สังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานำการผลิต ทำให้กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ซึ่งเคยเป็นผู้ส่งออกทั้งข้าว และมันสำปะหลังมากเป็นอันดับ 1 ของโลก กลายเป็นผู้ผลิตและส่งออก Woodchip คุณภาพสูงรายใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจำนวนมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ในภูมิภาคอาเซียนด้วยเช่นกัน

จากการสั่งสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบธุรกิจ ทางด้านไบโอเทคโนโลยี, เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร, วิศวกรรมการผลิตเครื่องจักร การติดตั้งโรงไฟฟ้า และการเดินเครื่องจักรโรงไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ มานานกว่า 40 ปี ประกอบกับการมีเครือข่ายสมาชิกส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วมากกว่า 2.5 ล้านครอบครัว ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถขยายกิจการอย่างมั่นคงและยั่งยืน ไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันครอบคลุมครบวงจร ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

บริษัทมีแผนขยายการลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศ กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรร่วมงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทอย่างต่อเนื่อง อันประกอบด้วย 11 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

•กลุ่มธุรกิจการวิจัยและพัฒนา
•กลุ่มธุรกิจการปลูกไม้โตเร็วและพืชพลังงาน
•กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้ปลูก
•กลุ่มธุรกิจปาล์มและผลิตภัณฑ์ปาล์ม
•กลุ่มธุรกิจพลังงาน
•กลุ่มธุรกิจบริการด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง
•กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
•กลุ่มธุรกิจLogistics&Supply Chains
•กลุ่มธุรกิจบริการ
•กลุ่มธุรกิจการค้าและการส่งออก
•กลุ่มธุรกิจไม้สับ กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ในต่างประเทศ
สวัสดิการ : - เงินโบนัสประจำเดือน (MIB)
- เงินจูงใจการทำงานประจำเดือน (MBO)
- เงินช่วยเหลือค่าโน๊ตบุค, ค่ากล้องถ่ายรูป
- เงินค่าคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC
- ซิมโทรศัพท์และค่าโทรศัพท์
- สิทธิซื้อสินค้าในเครือราคาพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- การประกันชีวิต
- เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน
- เงินช่วยเหลือกรณีสมรสหรือมีบุตร
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือครอบครัวเสียชีวิต
- เงินค่าของเยี่ยม กรณีพนักงานเจ็บป่วยต้องนอนพักในโรงพยาบาล
- การลาต่างๆ ลาพักผ่อนประจำปี ลาสมรส ลาคลอด ลาอุปสมบท ลากิจ ลาณาปนกิจ ฯลฯ
- การตรวจสุขภาพประจำปี
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท www.saaa.co.th เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา"
ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก
โทร : 085-661-2997(คุณปิยะวรรณ),085-489-5339 (คุณชลดา), 085-489-5340 (คุณกัญญภัส), 084-439-5309(คุณชุติมา)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซอยเจริญรัถ19 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เว็บไซต์ : www.saaa.co.th

Project Finance
ตำแหน่งงาน : Project Finance
รายละเอียดงาน : 1 รายงานผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน (Cashflow) 2 บริหาร Cahs Flow ในภาพรวมให้เหมาะสมตามโครงสร้างบริษัทและนโยบาย
3 บริหารการรับจ่ายเงิน ประจำวัน ประจำเดือน
4 จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกมาใช้ในกิจกรรมบริษัท
5 การวางแผนทางการเงินและการให้ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ Ratio ทางการเงินสำหรับโครงการต่างๆ
6 กำกับดูแลวินัยทางการเงินของบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย-หญิง
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้านการเงิน
3. มีประสบการณ์ด้านการเงิน 2 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน เช่น fianacial Feasibility Report
5. บุคลิกคล่องแคล่ว กล้าคิด กล้าแสดงออก
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

HRM Manager ประจำไซต์งานคลองสาน กทม.
ตำแหน่งงาน : HRM Manager ประจำไซต์งานคลองสาน กทม.
รายละเอียดงาน : - วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม
- กำกับและดูแลการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- วางแผน กำกับ และบริหารการจ่ายผลตอบแทน ค่าจ้างเงินจูงใจ การปรับผลตอบแทนให้เป็นไปหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัท
- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีการในการบริหารแรงงานสัมพันธ์โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองสาน เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน Human Resource Management หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 5 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านงานบริหาร อย่างน้อย 2 ปี
5. รักและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ในงานพัฒนาองค์การให้แก่บุคคลในองค์กร
6. ติดต่อ : คุณอารยา โทร : 085-489-5339 , 085-489-5340
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Accounting Officer / Senior Accounting Officer site ITF สีลม
ตำแหน่งงาน : Accounting Officer / Senior Accounting Officer site ITF สีลม
รายละเอียดงาน : - ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท
- ให้คำแนะนำ ปรึกษา ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านงานบัญชี
- จัดทำรายงานทางด้านบัญชีนำเสนอต่อระดับบริหาร เช่นรายงานสต๊อก รายงานภาษี
- ปิดต้นทุนขาย ต้นทุนผลิต เพื่อเตรียมปิดงบประจำเดือน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 17,000 บาทขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร ITF สีลม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.50
3. มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี
4. มีทักษะในด้านการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีได้
5. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
6. มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ / ญี่ปุ่นที่ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (คะแนนโทอิคเกิน 650 คะแนน จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มจากเงินเดือน)
8. ติดต่อ : คุณกัญญภัส โทร : 085-489-5340
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing Officer
ตำแหน่งงาน : Marketing Officer
รายละเอียดงาน : - วางแผนงานการตลาด จัดทำโครงการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย และสรุปผลโครงการตลาด
- วิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมลูกค้า
- วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและคู่แข่ง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-25,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการบริหารงานแปลงปลูกต้นยูคาลิปตัส
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการบริหารงานแปลงปลูกต้นยูคาลิปตัส
รายละเอียดงาน : -จัดหาพื้นที่เช่า โดยวิธีการจัดหาพื้นที่เองหรือผ่านตัวแทน
-บริหารพื้นที่ปลูกและบริหารการปลูกในแปลง ของเอกชนและบริษัทเช่าเอง
-บริหารผู้รับเหมาในการเข้าจัดการแปลง
-บริหารความเจริญเติบโตในพื้นที่ปลูก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รับผิดชอบโซนภาคตะวันออกและโซนภาคเหนือ , โซนภาคตะวันตก
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เกษตร ทุกสาขา ยกเว้น สัตวบาล
3. มีความอดทน และสามารถทำงานต่างจังหวัดได้
4. มีประสบการณ์ด้านแปลงเพาะหรือแปลงปลูก 2-5 ปี
5. ติดต่อ : คุณไตรภพ (คุณต้น) โทร : 085-661-2997
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการบริหารรถ(Fleet Operator) ปฎิบัติงานที่สวนกิตติ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการบริหารรถ(Fleet Operator) ปฎิบัติงานที่สวนกิตติ จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายละเอียดงาน : 1.รับผิดชอบบริหารความพร้อมรถเทรเลอร์ ดูแลรับผิดชอบ 50 คันขึ้นไป
2.บริหารให้รถมีรายได้
3.บริหารพนักงานจัดส่งสินค้าในความดูแล 40-50 คน
4.บริหารเรื่องการทำ PM ในกลุ่มรถที่รับผิดชอบ
5.บริหารเรื่องการซ่อมรถในกลุ่มที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน
6.บริหารต้นทุนค่าเชื้อเพลิงให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
7.บริหารต้นทุนค่ายางให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
8.ประสานกับต้นทางที่รับ-ปลายทางที่ส่งสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มรถที่รับผิดชอบ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : เงินเดือน 21,000+คอมมิชชั่นวัดผลต่อคัน (คันละ 540 บาท) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 23-40 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ / บริหาร / โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีมีประสบการณ์การบริหารรถ วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีจะรับพิจารณา
4. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
5. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ชอบงานภาคสนาม
6. ติดต่อ : คุณสายธาร โทร : 084-361-6299 / 090-197-3892
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแปลงแม่พันธุ์ ประจำไซท์งานขอนแก่น
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแปลงแม่พันธุ์ ประจำไซท์งานขอนแก่น
รายละเอียดงาน : 1. บริหารจัดการงานที่หน้างานให้ได้ผลผลิตตามปริมาณ และคุณภาพที่คณะกรรมการกำหนด
2. บริหารแรงงานที่รับผิดชอบทั้งในเรื่องอัตรา และปริมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และให้เหมาะสม
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
4. ดูแลบำรุงรักษา กำกับดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ในส่วนงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ครบถ้วน
5. กำกับดูแลพนักงานในสังกัดทั้งหมด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+โบนัสประจำเดือน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย /หญิง
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยีชีวภาพ / เทคโนโลยีการผลิตพืช / เกษตร / พืชสวน / พืชไร่ / วนศาสตร์ / อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
3. มีความรู้เรื่องโรคพืช และวิธีการแก้ไขปัญหา
4. มีความเป็นผู้นำ มีความขยัน อดทน ลุยงาน
5. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้(บริษัทฯมีที่พักให้)
6. สามารถบริหารจัดการแปลง และควบคุมคนงานได้
7. หากมีประสบการณ์ มีความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ด และเป็นบุคคลในพื้นที่ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ติดต่อ : คุณไตรภพ (ต้น) โทร : 085-661-2997
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโยธาภาคสนาม (ประจำไซต์งานคลองขลุง จ.กำแพงเพชร /อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ/ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธาภาคสนาม (ประจำไซต์งานคลองขลุง จ.กำแพงเพชร /อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ/ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี)
รายละเอียดงาน : วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน
จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ
ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จัดหาและควบคุมวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการ
ดูแลเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 24,000 - 30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัด : ศรีสะเกษ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี
2. การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
3. มีประสบการณ์งานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
5. ติดต่อ : คุณอารยา โทร : 085-489-5339
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Fuel Supervisor (ไซต์งานโรงไฟฟ้าขยะ จ.ขอนแก่น)
ตำแหน่งงาน : Fuel Supervisor (ไซต์งานโรงไฟฟ้าขยะ จ.ขอนแก่น)
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจสอบการรับ - ใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า ติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมาย และรายงานผล
2. รายงานคุณภาพเชื้อเพลิงจากลูกค้า บันทึก และรายงานผล แจ้ง Complain เมื่อวัตถุดิบ ต่ำกว่าคุณภาพมาตรฐาน
3. ควบคุมการทำงานของจักรกลหนัก ทำการตากเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามแผน
4. ประสานงานรถขนย้าย ย้ายเชื้อเพลิงตากแห้งให้ได้ตามแผน
5. ตรวจสอบการจัดส่งเชื้อเพลิงต้นทาง และให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดการที่มีประโยชน์
6. ประสานงานการจัดการขี้เถ้า
7. ตรวจสอบ Stock เชื้อเพลิงคงเหลือ และรายงานผล
8. ศึกษาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9. ตลอดจนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองตลอดเวลา
10. ดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14001, TIS/OHSAS 18000
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+โบนัสประจำเดือน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำ Siteโรงไฟฟ้าขยะโนนท่อน
จังหวัด : ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. เครื่องยนต์ เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsofe Office ได้
4. ประสบการณ์ทำงานด้านการซ่อมบำรุงจักรกลหนัก 0 - 3 ปี
5. มีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาได้
6. มีความรู้เรื่องเชื้อเพลิงเปลือกไม้สับหรือจักรกลหนัก / มีประสบการณ์ในการทำงานโรงไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. หากมีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมบำรุงจักรกลหนักหรืองานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และพร้อมเริ่มปฏิบัติงานทันที จะพิจาณาเป็นพิเศษ
8. ติดต่อ : คุณไตรภพ (คุณต้น) โทร : 085-661-2997
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

System Engineer
ตำแหน่งงาน : System Engineer
รายละเอียดงาน : -ติดตั้งและดูแลระบบ Network ระหว่าง Site
-ติดตั้งและดูแลระบบ Network ภายใน Site
-ติดตั้งและดูแลระบบ Network ภายในอาคาร
-ติดตั้งและดูแลระบบ Network ภายในประเทศ-ต่างประเทศ
-Network Tuning
-Backup & Recovery
-Proxy Server
-DNS Server
-Mail Server
-Firewall
-PM
-จัดหา Technology ใหม่ ๆ สำหรับองค์กร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,000บาท /ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองสาน เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22-28 ปี
2. การศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
3. มีทักษะคอมพิวเตอร์ด้าน OS Windows server ,OS Linux ,Vm Ware, Server Database , Server Application
4. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
5. ติดต่อ : คุณกัญญภัส โทร : 085-489-5340
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ ปฎิบัติงาน Site สวนกิตติ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ ปฎิบัติงาน Site สวนกิตติ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายละเอียดงาน : - มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ขยัน ละเอียด รอบคอบ มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และอดทน
- จัดซื้อ เครื่องมือช่าง อะไหล่รถบรรทุก และวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
- จัดทำใบเสนอราคา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
- พิมพ์งานและเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดเก็บเอกสารต่างๆ
- หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา(ติดต่อคุณสายธาร 090-197-3892)
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4. สุภาพ คล่องแคล่วว่องไว และสามารถเรียนรู้ได้เร็ว
5. มีทักษะการประสานงาน และมีทักษะการต่อรองที่ดี
6. มีความรู้เรื่องอะไหล่รถยนต์/รถบรรทุก
7. สามารถขับรถยนต์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้ากะ (Shift Supervisor)/พนักงานควบคุมการผลิต(Board Control) ประจำ โรงไฟฟ้าขยะโนนท่อน จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งงาน : หัวหน้ากะ (Shift Supervisor)/พนักงานควบคุมการผลิต(Board Control) ประจำ โรงไฟฟ้าขยะโนนท่อน จ.ขอนแก่น
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบดูแลงานด้านการผลิตและจ่ายไฟฟ้า ไอน้ำ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกะที่ดูแล
- ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบในกะ และทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยปกติ และเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามทิศทางและนโยบายของบริษัทหรือเป้าหมายที่กำหนด
- เสนอแนะการป้องกัน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกะ ต่อผู้จัดการแผนกผลิตและ ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า ช่างยนต์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิตในโรงไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีใบอนุญาติผู้ควบคุมหม้อน้ำ
5. สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่
6. ติดต่อ : คุณไตรภพ (คุณต้น) โทร : 085-661-2997
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Turbine & Water Plant Operator (ประจำ จ.ขอนแก่น)
ตำแหน่งงาน : Turbine & Water Plant Operator (ประจำ จ.ขอนแก่น)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบ ดูแล Turbine Generator และระบบ Balance of plant ในการผลิตไฟฟ้า
- ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง ที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน
- รับผิดชอบในการผลิตน้ำประปา น้ำดีมีน วางแผนการจัดการสารเคมี
ในการผลิตน้ำ รวมถึงการจัดหาแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำ
- เก็บตัวอย่างน้ำตามจุดตรวจสอบต่าง ๆ เพื่อส่ง Lab วิเคราะห์คุณภาพ
พร้อมรักษาคุณภาพน้ำในระบบหม้อไอน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องจักร
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 14,000 บาทขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิตในโรงไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2-5 ปี
4. สามารถทำงานนอกเวลาทำงานปกติได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. เป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
7. ติดต่อ : คุณไตรภพ (คุณต้น) โทร : 085-661-2997
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Fuel Operator (ประจำไซท์บ้านบึง จ.ชลบุรี )
ตำแหน่งงาน : Fuel Operator (ประจำไซท์บ้านบึง จ.ชลบุรี )
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบความปลอดภัย และความสามารถในการปฏิบัติการ ของโรงไฟฟ้า
รวมถึง Boiler และอุปกรณ์ลำเลียงเชื้อเพลิงให้สามารถเดินเครื่องอย่างต่อเนื่อง
เพื่อผลิตไฟฟ้า และมีเชื้อเพลิงสามารถป้อนเข้า Boiler ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 บาท ขึ้นไป+โบนัส+ค่ากะ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
4. ทำงานเป็นกะได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง
5. หากซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้และพร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ติดต่อ : คุณไตรภพ (คุณต้น) โทร : 085-661-2997
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sale พนักงานขายแผ่นไม้บอร์ด(ฝ่ายขายต่างประเทศ)
ตำแหน่งงาน : Sale พนักงานขายแผ่นไม้บอร์ด(ฝ่ายขายต่างประเทศ)
รายละเอียดงาน : ดูแลงานขายแผ่นไม้บอร์ดให้กับลูกค้าต่างประเทศ
-เปิดการขาย ปิดการขาย และให้บริการหรือข้อมูลแก่กลุ่มลูกค้า
-ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า และเข้าใจในความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
-แก้ไขปัญหา ต่อรองราคา และประสานงานกับลูกค้า
-ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารสินค้าและการขายในบริษัท
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายและเพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านงานขายแผ่นไม่บอร์ด
3. สามารถทำงานนอกเวลาทำงานปกติได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่
4. สอบ Toeic 550 คะแนนขึ้นไป
5. ติดต่อ : คุณวรรณิสา โทร : 084-387-1311
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Safety officer โครงการโรงไฟฟ้าขยะ (พื้นที่ภาคกลาง และ พื้นที่ภาคอีสาน)
ตำแหน่งงาน : Safety officer โครงการโรงไฟฟ้าขยะ (พื้นที่ภาคกลาง และ พื้นที่ภาคอีสาน)
รายละเอียดงาน : - ติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับโครงการในแง่การพัฒนาเรื่องการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง
- ให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเป็นผลบวกต่อโครงการ
- ปฏิบัติงาน และผลักดันงานด้านมวลชนสัมพันธ์ ลงพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในเรื่องการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า
- ปฏิบัติงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านสังคม ตามแผนงานใน IEE , ESA และ COP
- มีหน้าที่จัดทำแผนหรือข้อกำหนดของการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ให้ตรงกับแนวทางปฏิบัติ หรือสอดคล้องตามกฎหมาย หรือข้อกำหนด ของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีหน้าที่จัดทำเอกสารด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพื่อสนับสนุนการขออนุญาตต่างๆของโครงการ
- ดำเนินงานช่วยเหลือและประสานงานโครงการอื่นๆ ตามความเหมาะสมและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : หลายจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการขยะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. จบการศึกษาปริญาตรี สาขาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3. สามารถทำงานออกต่างจังหวัดได้ มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง อดทนต่อแรงกดดันได้ดี หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจาณาเป็นพิเศษ
4. ผ่านการสอบมาตรฐานผู้ควบคุมระบบ การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม, การจัดการมลพิษน้ำ, การมลพิษอากาศ หรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS18000
6. มีความรู้ ความสามารถทางด้าน การคำนวณ วิเคราะห์ ออกแบบ ทางด้านการจัดการขยะมูลฝอยมูลฝอยชุมชน ทั้งการเก็บขน การรีไซเคิล การแปรรูปเป็นพลังงาน และการฝังกลบ
7. มีความรู้ ความสามารถทางด้าน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรม สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD
8. มีความรู้ ความสามารถทางด้านข้อกำหนด และกฎหมายสิ่งแวดล้อมและอื่นที่เกี่ยวข้อง
9. มีความรู้ ความสามารถในงานวิศวกรรมสุขาภิบาลและงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและวัตถุอันตราย
10. ติดต่อ : คุณอารยา โทร : 085-489-5339
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

CSR/CRM ไซท์งานศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
ตำแหน่งงาน : CSR/CRM ไซท์งานศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
รายละเอียดงาน : 1.สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
2.ประสานงานกับหน่วยงานราชการ
3.กิจกรรมภายในองค์กร
4.งานส่งเสริมงานขาย(รับซื้อไม้ ขายต้นกล้า)
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
จังหวัด : หนองคาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22 - 28 ปี หากมีประสบการณ์0-3ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ บริหาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.5
3. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะในการสื่อสารที่ดีสามารถเจรจาต่อรองกับบุคคลอื่นได้ มีใจรักงานขาย หากมีประสบการงานขาย/กิจกรรมทางการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถทำงานเป็นทีมได้
5. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้
6. มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. มีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. เป็นคนพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
9. ติดต่อ : คุณอารยา โทร : 085-489-5339
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรจัดซื้อ ( Purchasing Engineer) ประจำไซต์งานทุ่งเหียง จ.ชลบุรี
ตำแหน่งงาน : วิศวกรจัดซื้อ ( Purchasing Engineer) ประจำไซต์งานทุ่งเหียง จ.ชลบุรี
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ จากผู้ขายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกผลิต แผนกซ่อมบำรุง และแผนกต่างๆภายในโรงงาน วางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภายในโรงงาน
- รับผิดชอบการติดต่อประสานงานด้านข้อมูล การเคลมสินค้า กับผู้ขายต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกขาย แผนกผลิต และแผนกอื่นๆ ภายในโรงงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อไม่ต่ำกว่า 1 ปี
4. สามารถเข้าทำงานที่ ไซท์งานทุ่งเหียง จ.ชลบุรี
5. ติดต่อ : คุณอารยา โทร : 085-489-5339
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

It Support
ตำแหน่งงาน : It Support
รายละเอียดงาน : -สำรวจ ออกแบบ เปรียบเทียบ และสรุปค่าใช้จ่ายระบบ IT สำหรับ Site งาน
-ติดตั้งระบบ Network (Lan,Wireelss,ADSL,Fiber เป็นต้น)
-ติดตั้งระบบ Application Server & Database Server
-ติดตั้งระบบ Conference
-ติดตั้งระบบ CCTV & CCTV Site ระหว่างก่อสร้าง
-ติดตั้ง อุปกรณ์ IT
-ติดตั้ง Antivirus สำหรับพนักงาน
-ติดตั้ง Hardware สำหรับ Support Software บริษัท (BMS,FMS,AX DCS,PM,Stock,GPS,Fleet เป็นต้น)
-ร่วม Implement Software ของบริษัท (BMS,FMS,AX DCS,PM,Stock,GPS,Fleet เป็นต้น)
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000 บาทขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองสาน เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, การจัดการระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยีการศึกษา หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
5. สามารถปฎิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)
6. ติดต่อ : คุณกชพร โทร : 085-4895339
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยคนคุมรถบรรทุกขนาดใหญ่
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยคนคุมรถบรรทุกขนาดใหญ่
รายละเอียดงาน : 1. ร่วมกับ Fleet Manager จัดทำประวัติทรัพย์สินที่รับผิดชอบ
2. บริหารพนักงานจัดส่งสินค้าให้มีความพร้อมในการขับรถ
3. บริหารการนำรถในกลุ่มรับผิดชอบ เข้าทำ PM
4. เช็คสถานะพนักงานจัดส่งสินค้า
5. ติดตามงานซ่อม ที่นำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์ซ่อม
6. ควบคุมพฤติกรรมพนักงานในความดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่ทางบริษัทกำหนด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : เงินเดือน 14,000+คอมมิชชั่นวัดผลต่อคัน (คันละ 360 บาท)+ค่าเช่าบ้าน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ชึ้นไป
3. กรณีมีประสบการณ์การบริหารรถ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
5. มีความคล่องตัวในการเดินทาง
6. ชอบงานภาคสนาม
7. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
8. ติดต่อ : คุณสายธาร โทร : 084-361-6299 / 090-197-3892
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโยธาภาคสนาม
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธาภาคสนาม
รายละเอียดงาน : วิศวกรสนาม (Site Engineer)
วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน
จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ
ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จัดหาและควบคุมวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการ
ดูแลเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. อายุระหว่าง 22-35 ปี
3. การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
4. มีประสบการณ์งานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโครงการ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงการ
รายละเอียดงาน : 1.วิศวกรเครื่องกล : ดูแลรับผิดชอบ
- โครงการโรงไฟฟ้า EPC (Biomass Power Plant)
เร่งรัดและติดตามแก้ไขปัญหางานก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งหมด เพื่อให้งานเป็นไปตาม Time Frame
-โครงการโรงไฟฟ้าขยะ MSW
- โครงการ VSPP(O&M)
- จัดทำ CDM ติดตามความคืบหน้าและประสานงาน เสนอผู้บริหาร
- โครงการ Pyrolysis

2.วิศวกรไฟฟ้า
- บริหารเวลาในการพิจารณางานขออนุมัติต่างๆ
- การจัดสรรเวลาการนัดหมายของผู้บังคับบัญชา
- EPC (Biomass Power Plant) เร่งรัดงาน/ผลักดัน/ร่วมแก้ไขปัญหาหน้างาน
ติดตามความคืบหน้าเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ได้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด เพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน
- PEA/EGAT : ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่อหน่วยงาน PEA และ EGAT ในการยื่นขอขนานไฟฟ้า การจัดทำสัญญา PPA หรืออื่นๆ
- โครงการประกอบตู้ MDB

3.วิศวกรโยธา
- EPC (Biomass Power Plant)เร่งรัดและติดตามแก้ไขปัญหางาน ในส่วนงาน civil เพื่อให้งานเป็นไปตาม Time Frame

4.วิศวกรงานออโตเมชันและอินสตรูเมนท์
- ดูแลและประสานงานการเขียนโปรแกรม การตัดตั้งงานAutomation&Instrumentให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000-30,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไซต์งานก่อสร้าง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
2. การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า/โยธา/Automation&Instrument
3. มีประสบการณ์ (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความรับผิดชอบ มี service mind
5. สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้ดี
6. มีมนุษยพันธ์ดี
7. สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ หรือต่างจังหวัด(ชั่วคราว) ได้
8. มีทักษะด้านการพูด การติดต่อประสานงาน
9. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ
รายละเอียดงาน : ส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกต้นกระดาษและจัดหาวัตถุดิบส่งเข้าโรงงานผลิตชิ้นไม้สับ
(Wood Chip Plant)
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โซนพื้นที่ภาคอิสาน และตะวันออก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย* อายุ 20-35 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความซื่อสัตย์ และมีใจรักงานบริการ
4. มียานพาหนะในการใช้งาน
5. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรจัดซื้อ (สายไฟฟ้า/สายโยธา/สายเครื่องกล)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรจัดซื้อ (สายไฟฟ้า/สายโยธา/สายเครื่องกล)
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อ
2.จัดจ้างในงานของโครงการโรงไฟฟ้าและโครงการอื่นๆ
3.จัดหาแหล่งจัดซื้อและการติดต่อประสานงานด้านข้อมูลสินค้า
4.ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาจัดซื้อและการเคลมสินค้ากับผู้ขาย เพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกงานซ่อมและแผนกบริการ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000-40,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองสาน เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย 22-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สายวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกลและสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

QA QC Engineer/Supervisor /Inspector
ตำแหน่งงาน : QA QC Engineer/Supervisor /Inspector
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของพนักงานตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2.ทำการ/ตรวจสอบคุณภาพของการตรวจรับชิ้นงานเข้า Site งาน เพื่อการติดตั้ง ตรวจสอบคุณภาพ ของงานติดตั้งในโครงการ โรงไฟฟ้าทั้งหมด และ New Fabrication Shop
3.ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพ และเอกสาร Record คุณภาพทั้ง MDR ของ Work Shop ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้า และ Work Shop
4.ประสานงาน และควบคุมเพื่อให้งานตรวจสอบคุณภาพของทั้งโครงการโรงไฟฟ้า และ New Fabrication Shop เป็นไปตามแผนที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ
5.รายงานความคืบหน้างานตรวจสอบคุณภาพของงานติดตั้งและงานในโรงงานตามที่ได้รับมอบหมายให้แก่ผู้บังคับบัญชา
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ชาย,หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ขึ้นไป
3. 3 ปี ขึ้นไป ในงานอุตสาหกรรม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สรรหา (Recruitment Officer)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สรรหา (Recruitment Officer)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบกระบวนการสรรหาและจัดสัมภาษณ์ผู้สมัคร
- ออกบู๊ธรับสมัครพนักงาน
- จัดทำเอกสารสัญญาจ้างของพนักงานใหม่
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น(น้ำพอง) หรือ อุบลราชธานี(สิรินธร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.50
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, excell ได้ดี
4. มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
5. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารรถ(ผู้ช่วย Fleet Operator)
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารรถ(ผู้ช่วย Fleet Operator)
รายละเอียดงาน : 1.ร่วมกับ Fleet Manager จัดทำประวัติทรัพย์สินที่รับผิดชอบ
2.บริหารพนักงานจัดส่งสินค้าให้มีความพร้อมในการขับรถ
3.บริหารการนำรถในกลุ่มรับผิดชอบ เข้าทำ PM
4.ตรวจสอบ บิลการเปลี่ยนยาง การซ่อมนอกสถานที่
5.ติดตามงานซ่อม ที่นำรถเข้าซ่อมตามศูนย์ซ่อม
ุ6.สุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานจัดส่งสินค้าที่รับผิดชอบ
7.ควบคุมพฤติกรรมพนักงานในความดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศต่างๆที่ทางบริษัทกำหนด
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา ช่างยนต์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
5. ชอบงานภาคสนาม
6. มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ติดต่อ : คุณชลดา โทร : 0854895339
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Plant Engineer ( ลำปาง)
ตำแหน่งงาน : Plant Engineer ( ลำปาง)
รายละเอียดงาน : - การควบคุมการผลิต, การส่งจำหน่ายพลังงาน ตลอดจนควบคุมสภาพผิดปกติไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิต
- การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร
- การพัฒนา ทบทวนระบบมาตรฐานการปฎิบัติงาน
- ผลิตไฟฟ้า ได้ตามเป้าหมาย
- วิเคราะห์และสรุปรายงานกรณีปัญหาต่างๆที่กระทบต่อการผลิตไฟฟ้า ( Incident Report )
- วางแผนการใช้เชื้อเพลิงให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
- ทดสอบและสรุปผลเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องจักรและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
- ติดตามงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักรร่วมกับหน่วยงานซ่อมบำรุง
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
จังหวัด : ลำปาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ 21 ปีขึ้นไป
3. การศึกษา วศบ. สาขาเครื่องกล ,ไฟฟ้า เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
4. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ( ภาคอีสาน,เหนือ,ตะวันออก )
5. ติดต่อ : คุณปิยะวรรณ , คุณชลดา , คุณชุติมา โทร : 085-661-2997, 085-489-5339, 084-439-5309
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่อง (Board Control)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่อง (Board Control)
รายละเอียดงาน : 1)ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต จ่าย ไฟฟ้าและไอน้ำ
2)ตรวจตราดูแลเครื่องจักรที่รับผิดชอบ ให้มีความพร้อมในกระบวนการผลิต
3)รายงานปัญหาด้านการผลิตให้หัวหน้ากะรับทราบตลอดเวลา
4)ดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO 14001,ISO 9001,18000
5)ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000+ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
จังหวัด : ลำปาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือช่างยนต์ หรือมีความชำนาญที่ผ่านการทดสอบหลักสูตรฝึกอบรมผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถาบันอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง
3. ถ้ามีใบรับรองการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ จะพิจรณาเป็นพิเศษ
4. ประสบการณ์การทำงานในโรงไฟฟ้า 1-3 ปี
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. สามารถทำงานนอกเวลาทำงานปกติได้
7. ติดต่อ : คุณดารินทร์ โทร : 090-1973847
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

project engineer / Assistant to business development director
ตำแหน่งงาน : project engineer / Assistant to business development director
รายละเอียดงาน : 1. Coordinate with the working team for information.
2. Support on data/information analysis, data preparation, summary prepare presentation (in excel / power point)
3. Support on the supplier / investor coordination. ( including meeting arrangement ,write minutes. If any)
4. Monitor project status, follow-up on the progress and info. For the team
5. Research (market research) for information as assigned scope and topic.
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น7
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor degree of Engineering in mechanical or industrial or related field.
2. Able to work under pressure with positive attitude.
3. Good command of written and spoken English
4. Computer literacy : Proficiency in MS officer programs
5. Freshly graduated we welcome
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

HR Strategy Planning
ตำแหน่งงาน : HR Strategy Planning
รายละเอียดงาน : - Manpower planning from start up to ramp up and strategize and fulfill needs including critical positions
- Analyze current situation of HR to identify effectiveness issues and to identify HR strategies and action plans
- Evaluate effectiveness of implementing HR strategies and action plans
- Development methods that lead to greater effectiveness and retention in employees’ knowledge, skills and abilities
- Develop company rules & regulations ensure compliance with corporate
- Develop career path
- Implement the performance management process
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร ITF Tower ชั้น 7
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Master Degree in Human Resource Management, MBA, Financial, Business Administration, General Management, Political Science, Psychology or related field
2. Minimum of 3 years experience in HR Management, HR Strategy, HRD, Organizational Development function, Business & Management Strategy, Business Strategy planning
3. Proficient with all MS Office application
4. Ability to organize and priorities
5. Able to work under pressure. Good attitude with service mind
6. Good personality, interpersonal skills, abilities to learn and problem solving
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Operate Boiler
ตำแหน่งงาน : Operate Boiler
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบ ดูแล ระบบลำเลียงเชื้อเพลิง ห้องเผาไหม้ หม้อไอน้ำ ระบบกำจัดฝุ่นละอองขี้เถ้าในอากาศ ระบบลำเลียงขี้เถ้า ในการผลิต Stream และดูแลการจ่าย Stream ให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของฝ่ายผลิต โดยตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง ที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ.
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับวุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เกรด 2.50 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไปในการควบคุมหม้อไอน้ำ
4. ผ่านการอบรมได้รับใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : 1.ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร
2.ดูแลรักษา รถให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3.บำรุงรักษารถตามระยะเวลาที่กำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000 (มีเบี้ยเลี้ยงในการทำงาน) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองสาน เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. มีใบอนุญาตขับขี่
4. ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล
5. มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูง
6. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
7. หากมีประสบการณ์ในการขับรถให้ผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มแอลกอฮอล์
9. บุคลิกดี มีความคล่องตัว สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
10. ติดต่อ : คุณชลดา โทร : 085-489-5339
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

System Engineer
ตำแหน่งงาน : System Engineer
รายละเอียดงาน : -ติดตั้งและดูแลระบบ Network ระหว่าง Site
-ติดตั้งและดูแลระบบ Network ภายใน Site
-ติดตั้งและดูแลระบบ Network ภายในอาคาร
-ติดตั้งและดูแลระบบ Network ภายในประเทศ-ต่างประเทศ
-Network Tuning
-Backup & Recovery
-Proxy Server
-Firewall
-PM
-จัดหา Technology ใหม่ ๆ สำหรับองค์กร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 -30,000 บาท /ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองสาน เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22-28 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ติดต่อ : คุณกัญญภัส โทร : 085-489-5340
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (อะไหล่รถยนต์)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (อะไหล่รถยนต์)
รายละเอียดงาน : 1.วางแผนงานในแผนกคลังสินค้า(อะไหล่รถบรรทุก) รวมทั้งติดตามงานให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้
2.ควบคุมระบบการจัดเก็บการเบิก-จ่ายอะไหล่ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.ควบคุมการเคลื่อนย้ายจัดส่งอะไหล่รถบรรทุก สู่ลูกค้าให้เป็นไปตามหลักการบริหารคลังสินค้าอย่างมีคุณภาพ ทันต่อความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
4.วางระบบ บาร์โค้ด ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้เรื่องชิ้นส่วนรถยนต์
4. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ/EQ สูง/ทำงานแบบ Proactive
5. มีความสามารถในการสื่อสาร/การบริหารการเปลี่ยนแปลง/ความสามารถในการปรับตัวสูง
6. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ / มีความคล่องตัวในการเดินทาง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุง (รถบรรทุก)
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง (รถบรรทุก)
รายละเอียดงาน : ซ่อมรถบรรทุกของกลุ่มลูกค้าภายในและภายนอก
อัตรา : 20 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษา ปวช.-ปวส ด้านเครื่องยนต์/ช่างเชื่อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่จำกัดวุฒิ มีประการณ์ด้านการซ่อมรถ 1 ปีขึ้นไป
4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และกลไกการทำงานของเครื่องยนต์
6. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ