เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)บริษัท : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
รายละเอียดบริษัท :
“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง ผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดาและน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้า เบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ”
สวัสดิการ : - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน, โบนัส ฯลฯ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ติดต่อ : สำนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-785-7220, 7221, 7223, 7224
ที่อยู่ : 333 อาคาร เล้าเป้งง้วน1(LPN1) ชั้น 30 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์ : www.thaibev.com/career

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : - ปิดบัญชีและจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำงบการเงิน
- บันทึกบัญชีของสาขาในเขตที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามนโยบายบัญชี และตามประมวลรัษฎากร
- จัดทำรายงานทางบัญชีต่างๆ ให้ถูกต้องและทันตามกำหนด
- ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ เช่น สรรพากร, สรรพสามิต, ประกันสังคม, แรงงาน, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฯลฯ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
4. ติดต่อ : คุณปิยะฉัตร โทร : 02-785-5555 ต่อ 5685 ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ - อาคารแสงโสม (ส่วนขยาย)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
รายละเอียดงาน : - ทำการบันทึกบัญชี และบันทึกรายได้ทั้งหมด
- ติดตามเอกสารบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
4. มีความระเอียดรอบคอบในการทำงาน
5. หากสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ติดต่อ : คุณรสสุคนธ์ โทร : 02-785-5555 ต่อ 5055 ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ - อาคารแสงโสม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงิน/อาวุโส
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน/อาวุโส
รายละเอียดงาน : •รวบรวมรายละเอียดข้อมูลของการเงิน รวมถึงรวบรวมจัดเก็บเอกสารด้านการเงินและรายงานต่างๆ
•นำส่งเงินสมทบประกันสังคมและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
•จัดทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•ติดตามการรับชำระหนี้ให้ถูกต้องและตามกำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 3 ปี
3. มีความรู้ด้านภาษีอากร
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
5. ติดต่อ : คุณประภัสสรา โทร : 02-785-5555 ต่อ 5057
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Senior Corporate Branding Officer
ตำแหน่งงาน : Senior Corporate Branding Officer
รายละเอียดงาน : - ดำเนินงานและศึกษาข้อมูลที่นำมาส่งเสริมพัฒนา Corporate Brand Image และ CEO
- ประสานงานและร่วมประชุมงานที่เกี่ยวกับ Corporate Branding และ
CEO
- พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงาน และภายในสำนักได้เป็นอย่างดี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี ด้านอักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านงาน Corporate Branding หรือประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชนอย่างน้อย 3 ปี
3. มีทักษะในด้านการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษระดับดีมาก
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักการบริการ
5. มีความละเอียด รอบคอบ และสุขุม
6. ติดต่อ : คุณประภัสสรา โทร : 02-785-5555 ต่อ 5057
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติ
รายละเอียดงาน : - ประสานงาน จัดทำข้อมูลยอดขายสินค้าแต่ละชนิดเปรียบเทียบกับเป้าหมายการขายสินค้าโดยแยกตามช่องทางการจัดจำหน่าย จัดทำรายงานภาษีเบียร์และสุราของบริษัท และบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน วิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดจัดทำรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลงานประจำปีประสานงานการสื่อสารราคาสินค้าและแนวทางการขายตามนโยบายของบริษัท
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถิติ สถิติประยุกต์บัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำข้อมูลและสถิติมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี
3. มีความรู้ในด้านการจัดทำรายงาน การจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ
4. มีทักษะในการสื่อสารประสานงานที่ดี
5. มีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูล
6. มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
7. มีทักษะทางด้านการใช้ computer และ Excel ขั้นสูง
8. ติดต่อ : คุณทัศนีย์ โทร : 02-785-5555 ต่อ 5550 ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ - อาคารแสงโสม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สารสนเทศโลจิสติกส์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สารสนเทศโลจิสติกส์
รายละเอียดงาน : สนับสนุนการทำงานด้านระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารการขนส่ง-(WMS) สินค้าคงคลังของบริษัทฯและสอดคล้องการทำงานของระบบบริหารคลังสินค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้านสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านสารสนเทศ 5 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ และโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน WMS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถพัฒนาโปรแกรมต่างๆสำหรับการดำเนินงานได้
5. มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม (MS.Excel) รวมไปถึงโปรแกรมด้านฐานข้อมูล เช่น MS.Access SQL อื่นๆ
6. สามารถพัฒนาตลอดจนเริ่มโครงการเกี่ยวระบบ WMS และฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งานโปรแกรมได้
7. พร้อมที่จะเรียนรู้ และทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้
8. ติดต่อ : คุณจีระนันท์ โทร : 02-785-5555 ต่อ 4166 ที่อยู่ : อาคารอีสวอเตอร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร (ไฟฟ้า/เครื่องกล)
ตำแหน่งงาน : วิศวกร (ไฟฟ้า/เครื่องกล)
รายละเอียดงาน : วิศวกรรมไฟฟ้า

- ควบคุมการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสุงสุด
- รับผิดชอบงานด้านระบบไฟฟ้าควบคุมและโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร
- รวบรวมข้อมูล จัดทำ ออกแบบระบบควบคุมหรือวงจรควบคุม

วิศวกรรมเครื่องกล

- งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/วางแผนการซ่อมบำรุง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไปจบปริญญาตรี วศบ.(ไฟฟ้ากำลัง,เครื่องกล) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการงานซ่อมบำรุงโรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง 0-2 ปี
3. หากมีใบ ก.ว. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถไปปฏิบัติงานที่จังหวัดอยุธยาได้
5. ติดต่อ : คุณพนารัตน์ โทร : 035-289-333#4321 ที่อยู่ : บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส
รายละเอียดงาน : - ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการปรับปรุงผังโครงสร้างสำนักงาน ตำแหน่ง และผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการวิเคราะห์อัตรากำลังให้สอดคล้องกับนโยบายงานทรัพยากรบุคคล
- ประสานงาน ร่วมจัดทำ และทบทวน Job Role ให้เป็นปัจจุบัน
- วิเคราะห์ตำแหน่งงาน ตามใบขออัตรากำลัง เพื่อคัดเลือกช่องทางในการลงประกาศรับสมัครงาน และคัดเลือกใบสมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องตาม Job Role ที่กำหนดไว้
- ประสานงานนัดหมายผู้สมัคร คณะกรรมการสัมภาษณ์ และร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้สมัคร (Target Selection) ที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงาน
- ติดตามผลประเมิน และสรุปผลการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ และคำนวณอัตราค่าตอบแทน (Remuneration) จากคุณสมบัติตามเกณฑ์ของบริษัทที่กำหนด
- จัดเตรียม จัดทำ ตรวจสอบ และสอบทานเอกสารขออนุมัติจ้าง สัญญาจ้าง และเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง และสอบทานเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานใหม่ เพื่อรบันทึกเข้าระบบสารสนเทศ
- ตรวจสอบ ปรับปรุง และนำข้อมูลด้านบริหารงานบุคคลไปประยุกต์ใช้ในดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจส่วนกลาง และเป้าหมายองค์กร
- ประสานงาน ติดตาม และดำเนินการในการประเมินผลการทดลองงาน บรรจุ การประเมินการปฏิบัติงานประจำปี (Performance appraisal) แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อน/ปรับตำแหน่ง/ระดับและการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และให้ช่วยเหลือ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับพนักงาน
- วางแผน ดำเนินงาน และติดตามความคืบหน้าของแผนพัฒนาระบบบริหารและระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนงานและนโยบายที่กำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)ในระดับดี
5. มีความสามารถในการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการบริการ
8. มีทักษะทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9. มีทักษะความเป็นผู้นำ และจัดลำดับความสำคัญของงาน
10. มีทักษะในการยืดหยุ่น ปรับตัว กระตือรือร้น และเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาสิ่งใหม่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/อาวุโส - สารสนเทศ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/อาวุโส - สารสนเทศ
รายละเอียดงาน : -ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
-ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมให้สอดคล้องตามแนวทางการตรวจสอบที่ได้รับการเห็นชอบ และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
-จัดทำกระดาษทำการ (Working Papers) เพื่อบันทึกขั้นตอนและผลการตรวจสอบ
-รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมของระบบงานที่ตรวจสอบ
-จัดทำร่างรายงานการตรวจสอบ สรุปสิ่งที่ตรวจพบ พร้อมข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าทีมตรวจสอบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการบัญชี
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายใน ด้านระบบสารสนเทศอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
3. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานและพักต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้
5. ติดต่อ : คุณประภัสสรา โทร : 02-785-5555 ต่อ 5057 ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ - อาคารแสงโสม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี (สายงานการตลาด)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี (สายงานการตลาด)
รายละเอียดงาน : 1. ดำเนินการตั้งและบันทึกรายการเอกสารใบสำคัญจ่าย ส่งต่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. รับคืนเอกสารใบสำคัญจ่าย แยกใบกำกับภาษีซื้อออกจากชุดเอกสาร และบันทึกใบกำกับภาษี
3. บันทึกบัญชีลงในใบแจ้งหนี้ รวมทั้งจัดทำสรุปภาษีซื้อ ภาษีขายรายเดือน
4. บันทึกรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกเดือน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขาบัญชี
2. มีประสบการณ์ในด้านงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Officeได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
6. ติดต่อ : คุณอัจฉรา โทร : 02-785-5555 ต่อ 5534 ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ - อาคารแสงโสม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและการตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและการตลาด
รายละเอียดงาน : 1. ศึกษางานวิจัยหรืองานที่เกี่ยวข้อง สื่อสิ่งพิมพ์ ประกาศ และติดตามความเคลื่อนไหวและความสำเร็จของ contributor เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการสำนักงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสขาย
2. ค้นควาและค้นหสโอกาสทางธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการสำนักงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด
3. จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ เช่น การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด ข้อตกลงทางธุรกิจ ศักยภาพต่างๆ สภาพทางการเงิน ประเมินทางเลือกต่างๆ ให้คำแนะนำในด้านการลงทุนอย่างถูกงต้อง
4. จัดเตรียมข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนและกิจกรรมต่างๆ
5. งานสนับสนุนต่างๆ ด้านการพัฒนาธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-2 ปี ในงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด
3. มีความสารถในการสื่อสารและนำเสนอเป็นภาษาภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (สามารถสื่อสารภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียนได้จะเป็นประโยชน์)
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. ติดต่อ : คุณปริยนาฏ โทร : 02-785-5555 ต่อ 5058 ที่อยู่ : อาคารแสงโสม วิภาวดี ชั้น M
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ Web
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ Web
รายละเอียดงาน : 1. ศึกษาทำความเข้าใจประเด็นปัญหาของหน่วยธุรกิจ (business unit)
2. ร่วมวางแผนโครงการ, นำเสนองบประมาณและแนวทางดำเนินงาน, นำเสนอข้อมูลทางเลือกในการลงทุน และประเมินทางเลือกเพื่อนำเสนออนุมัติโครงการ
3. สร้าฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรม
4. ทดสอบโปรแกรมที่ได้ วางแผนการขึ้นระบบของซอฟต์แวร์ร่วมกับผู้จัดการโครงการ
5. จัดทำเอกสาร คู่มือ การใช้งานซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนาและระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงการใช้งาน และอ้างอิงในการพัฒนาต่อยอดของซอฟต์แวร์
6. ฝึกอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งานในระดับต่างๆ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการดูแล ปรับปรุงรักษาพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทำงานได้ตรงกับความต้องการของบริษัท
7. ประสานงานกับบริษัท Outsource รวมทั้งเรียนรู้เทคโนโลยีจากบริษัทเหล่านั้น
8. ศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ๆ โดยสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Web application อย่างน้อย 0-2 ปี
3. มีความเข้าใจ .NET Framework Architecture
4. สามารถเขียนและใช้งาน ASP.net C# or VB.net, ADO .Net, SQL Server
5. มีความรู้ และประสบการณ์เรื่อง HTML, DHTML, Javascript และ CSS เป็นอย่างดี
6. สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบ OOP
7. มีความเข้าใจแนวคิดและกระบวนการพัฒนา Software
8. สามารถใช้และพัฒนา Module สำหรับ DotNetNuke หรือ SharePoint Services
9. ติดต่อ : คุณปริยนาฏ โทร : 02-785-5555 ต่อ 5058 ที่อยู่ : อาคารแสงโสม วิภาวดี ชั้น M
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการขนส่ง
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการขนส่ง
รายละเอียดงาน : จัดทำงานด้านเอกสารเกี่ยวกับงานด้านขนส่ง การเบิกจ่ายการ์ดน้ำมัน
การบันทึกข้อมูลการจัดส่งสินค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ปวส. ทุกสาขา
2. ต้องมีทักษะการใช้งาน MS Office ในระดับดี
3. มีทักษะหรือประสบการณ์ด้านประสานงานอย่างดี
4. สามารถทำงานภายใต้ภาะวะแรงกดดันได้ ,มีความรับผิดชอบสูง,ระเอียดรอบคอบ
5. มีประสบการณ์ด้านการประสาน หรืองานด้านขนส่งจะพิจาณาเป็นพิเศษ
6. ประสบการณ์ทำงานขนส่ง 0-2 ปี
7. ติดต่อ : คุณอโนชา โทร : 035-361-797 ที่อยู่ : ศูนย์กระจายสินค้าโมเดิร์นเทรด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร (โยธา)
ตำแหน่งงาน : วิศวกร (โยธา)
รายละเอียดงาน : 1.สำรวจ, ออกแบบและประมาณราคางานวิศวกรรมโยธาหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในโรงงานสุราฯและบริษัทอื่นๆในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
2.วางแผน,ควบคุมและติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงรายงานและสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างต่อผู้บังคับบัญชาฯ
3.จัดเตรียมแบบก่อสร้าง,และเอกสารประกอบต่างๆสำหรับประกอบการเสนอ
บริษัทแพนฯจัดประมูลหาผู้รับจ้างฯ
4.ตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องเอกสารเสนอราคาประมูลงานก่อสร้างฯต่างๆของกลุ่มธุรกิจสุราฯและบริษัทฯในเครือ
5.แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งหรือโต้ตอบกับผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือ ผู้ขายวัสดุและอุปกรณ์ ในด้านข้อมูลเชิงเทคนิคทางวิศวกรรม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมสำรวจ, วิศวกรรมชลประทาน หรือวิศวกรรมสุขาภิบาล
3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบกว.)
4. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้
5. ติดต่อ : คุณศศิธร โทร : 02-278-4321 ต่อ 6116 ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ - อาคารแสงโสม (พหลโยธิน)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการลูกค้า (Event Service)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการลูกค้า (Event Service)
รายละเอียดงาน : - ให้ข้อมูลสถานที่ ห้องจัดงาน อุปกรณ์ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องได้ถูกต้องครบถ้วนกับลูกค้าในการจัดงาน
- จัดทำเอกสารสรุปรายละเอียดการจัดงานเป็นเอกสาร Event Order และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จัดส่งให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง ก่อนวันจัดงาน
- เข้าร่วมประชุม Pre & Post Meeting ประจำสัปดาห์ เพื่อรายงานการจัดงานต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- การจัดสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมบริการก่อนเวลาเริ่มงาน ณ วันจัดงานอยู่ประสานงานกับลูกค้า และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กรณีสิ่งที่ลูกค้าร้องขอนอกเหนือจากที่ตกลงไว้ ให้บริการออกมาเรียบร้อยและไม่กระทบต้นทุนของบริษัทฯ
- จัดทำรายงานตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
- ร่วมกำหนดจัดเก็บเอกสารข้อมูลของแผนก เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูล
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ / โรงแรมและการท่องเที่ยว หรือที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์การทำงานด้านการประสานงาน หรือติดต่อลูกค้า 1 ปีขึ้นไป หรือตามความเหมาะสม
3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (พูด อ่าน และ เขียน)
4. ติดต่อ : คุณปริยนาฏ โทร : 02-785-5555 ต่อ 5058 ที่อยู่ : อาคารแสงโสม วิภาวดี ชั้น M
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติอาวุโส
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติอาวุโส
รายละเอียดงาน : รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้สายงานบริหาร Cash Van เพื่อวางแผนการขาย และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ จัดทำรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน แยกตามสินค้า แยกตามพื้นที่ แยกตามหน่วยขายเพื่อให้ทีมขายได้นำไปใช้ในการบริหารการขาย และเพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้เป๋นข้อมูลในการกำหนดทิศทางการขาย
รวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนในการจัดทำงบประมาณประจำปี
นำเสนอ พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำรายงานให้มีประสิทธิภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาสถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์การจัดทำรายงาน การรวบรวมข้อมูล การทำประมาณการไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีความเชี่ยวชาญโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น SPSS หรือ SQL
4. มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ MS Excel, Access และ Power Point
5. มีทักษะในการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
6. มีความรู้ในด้านการจัดทำรายงาน การจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ
7. ติดต่อ : คุณรัชดาภรณ์ โทร : 02-785-5555 ต่อ 5551 ที่อยู่ : อาคารแสงโสม ส่วนขยาย ชั้น 7
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าส่วนธุรการโมเดิร์นเทรด
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าส่วนธุรการโมเดิร์นเทรด
รายละเอียดงาน : • วางแผนระบบงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้บริหารตามสายงานธุรกิจ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบายของบริษัทฯ
• สร้างความเข้าใจและให้คำปรึกษาด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกระบวนการบริหารงานต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารและพนักงานใหม่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
• ควบคุม กำกับ ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน ที่พนักงานควรจะได้รับ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบขององค์กร เช่น เงินช่วยเหลืองานพิธีศพ พวงหรีด ค่ารักษาพยาบาล การเยี่ยมไข้ เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ
• ควบคุม กำกับและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ประสานการเบิกจ่ายเรื่องต่าง ๆ เช่น การเบิกจ่ายประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน การเคลมสินไหม การเบิกค่ารักษาพยาบาล การเบิกเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
• จัดการเรื่องสั่งซื้อ การจัดเก็บ ต๊อกของใช้ต่างๆ ให้มีเพียงพอในการใช้งาน
• ประสานงานกับสำนักบริหารทรัพย์สินฯ เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ในการใช้งาน สำนักสารสนเทศ เรื่องระบบคอมพิวเตอร์
• ควบคุม กำกับและดุแลพนักงานรับส่งเอกสาร แม่บ้าน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบถูกต้อง รวดเร็วและประหยัดเวลา
• กำกับ ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ กิจกรรม 5 ส. เพื่อให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย
• จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ – อาคารแสงโสม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารงานด้านธุรการอย่างน้อย 6 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานธุรการ
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
5. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดี
6. มีความรู้เรื่องกฎระเบียบขององค์กรเป็นอย่างดี
7. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารเป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Buyer วิศวกรรมไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : Buyer วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : • จัดซื้อสินค้าและบริการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่หัวหน้าส่วนหรือผู้จัดการ วางแผนงาน
• สรรหาและประเมินศักยภาพ (Supplier Appraisal) แหล่งขายสินค้าและบริการที่เหมาะสม
• เปรียบเทียบเงื่อนไข และตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าบริการ
• ตรวจสอบและติดตามหลังจากมีการสั่งซื้อแล้วว่า คุณภาพสินค้าและการจัดส่งสินค้าว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
• ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี
2. จบปริญญาตรี สาขาวิศกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 1-2 ปี
4. ภาษาอังกฤษ อ่าน-ฟัง อยู่ในระดับปานกลาง (Intermediate) พูด-เขียน อยู่ในระดับเบื้องต้น (Elementary)
5. สามารถคำนวณพื้นที่ ปริมาตร ความถ่วงจำเพาะ อัตราการไหลที่จำเป็นในงานวิศวกรรมพื้นฐานได้
6. สามารถอ่านและเข้าใจ Drawing ทางด้านงานวิศวกรรมได้
7. ติดต่อ : คุณรัตนาภรณ์ โทร : 02-785-5555 ต่อ 7212
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าทีมเอเย่นต์ (กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าทีมเอเย่นต์ (กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)
รายละเอียดงาน : • กำหนดแผนเข้าเยี่ยมร้านซับเอเย่นต์อย่างชัดเจน โดยการแบ่งประเภทร้านใหญ่เยี่ยมอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ร้านเล็กเยี่ยมอาทิตย์ 1 ครั้ง
• แจ้งเป้าหมายการขาย และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ร้านซับเอเย่นต์ได้รับทราบอย่างชัดเจน
• วิเคราะห์และติดตามผลงานกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านซับเอเย่นต์เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด
• ดูแลและควบคุมราคาของสินค้า ให้เป็นไปตามราคาโครงสร้างของบริษัท
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเย่นต์และซับเอเย่นต์ เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริมการขาย

ติดต่อสอบถาม


คุณทัศนีย์ หรือ คุณรัชดาภรณ์ 02-785-5555 ต่อ 5583, 5551
สำนักงานทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
333 อาคารเล้าเป้งง้วน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.thaibev.com/career/
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างน้อย 3 ปี
3. มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์ได้
4. มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sales Drivers Programs) ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
5. มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการตลาดของสินค้าเครื่องดื่มและสามารถวางแผนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าแต่ละชนิด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุง จ.ปราจีนบุรี (มีสวัสดิการบ้านพักพนักงาน)
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง จ.ปราจีนบุรี (มีสวัสดิการบ้านพักพนักงาน)
รายละเอียดงาน : ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และระบบสาธารณูปโภค ทั้งในเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงทั่วไปให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสนับสนุนให้การผลิตเป็นไปตาม เป้าหมาย ของบริษัท
แนะนำ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดเตรียมเครื่องมือ อะไหล่ ที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้เพียงพอและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ด้านความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22-28 ปี
2. ปวช./ปวส. สาขาช่างเชื่อม ช่างกล ช่างยนต์ ช่างโยธา
3. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
5. ติดต่อ : คุณศศิธร ขันธนิกร โทร : 02-278-4321 ต่อ 6116
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานกะ-ไฟฟ้า จ.ปราจีนบุรี (มีสวัสดิการบ้านพักพนักงาน)
ตำแหน่งงาน : พนักงานกะ-ไฟฟ้า จ.ปราจีนบุรี (มีสวัสดิการบ้านพักพนักงาน)
รายละเอียดงาน : ผลิตไฟฟ้าสำรอง และการจ่ายกระแสไฟฟ้า ป้อนการใช้ไฟฟ้าในโรงงงาน
ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและตู้ควบคุมตลอดจนระบบสายส่ง ให้พร้อมใช้งาน
จัดเตรียมอะไหล่ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ของหน่วยงาน เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ด้านความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22-28 ปี
2. ปวช./ปวส. สาขาไฟฟ้า
3. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
5. ติดต่อ : คุณศศิธร ขันธนิกร โทร : 02-278-4321 ต่อ 6116
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จ.ปราจีนบุรี (มีสวัสดิการบ้านพักพนักงาน)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จ.ปราจีนบุรี (มีสวัสดิการบ้านพักพนักงาน)
รายละเอียดงาน : งานจัดทำฐานข้อมูลพนักงาน การมาทำงาน การทำงานล่วงเวลา การทำค่าจ้าง เงินเดือน
งานเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงาน แรงงานสัมพันธ์
งานสรรหาว่าจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานบุคคลโรงงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทรัพยากรบุคคล นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. หากมีประสบการณ์ในงานด้านทรัพยากรบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้
4. ติดต่อ : คุณศศิธร ขันธนิกร โทร : 02-278-4321 ต่อ 6116
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : - ขับรถรับส่งผู้บริหารชาวไทย
- ทำงานวัน จันทร์ - ศุกร์
- เวลาปฏิบัติงาน 8.30 - 17.00 น.
- พนักงานต้องเดินทางถึงบ้านพักผู้บริหาร 7.00 น.
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

** หมายเหตุ : ก่อนเวลา 8.30 และหลังช่วงเวลา 17.00 น. บริษัทจะคิดค่าทำงานล่วงเวลาตามเวลาการทำงานจริง

หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณธนะพล เบอร์โทร 02-785-7878 #6016
อีเมล : thanapol.w@thaibev.com หรือ tanapat.s@thaibev.com
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป
2. ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ขบรถผู้บริหาร 3 ปีขึ้นไป
4. หากพักอาศัยอยู่ใกล้พี้นที่ ฝั่งธน / ท่าพระ/The Mall ท่าพระ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
6. ไม่เคยต้องคดีอาญา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดส่ง / พนักงานผู้ช่วยขาย (ขับรถส่งของ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดส่ง / พนักงานผู้ช่วยขาย (ขับรถส่งของ)
รายละเอียดงาน : เบิกสินค้า น้ำดื่มตราช้าง เครื่องดื่มโออิชิ ขับรถนำสินค้าไปส่งมอบให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่ เส้นทางที่ได้รับมอบหมาย ส่งมอบจัดเรียงสินค้า รับเงิน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง นำส่งสำนักงาน บันทึกข้อมูลการขาย การจัดส่งลงในระบบคอมพิวเตอร์
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 - 11,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 23 - 39 ปี
2. สำเร็จวุฒิวุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
3. ในกรณีต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 ควรมีประสบการณ์ขับรถไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องสามารถอ่านออก เขียนได้คล่อง
4. สามารถขับรถกระบะได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ ชำนาญเส้นทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
5. มีเงินพิเศษ (Commission) จากการบริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสามารถยกของหนักได้
7. สามารถเลือกปฏิบัติงานในสาขาใกล้บ้านได้ ดังนี้
8. คลังสาขารัชดาฯ (ซ.โชคชัยร่วมมิตร หรือ ซ.รัชดาภิเษก 19 ใกล้สี่แยกรัชดาลาดพร้าว) โทร: 02-275-5810 -14
9. คลังสาขาบางนา (ถ.บางนาตราด กม.8 ซฮยข้างโลตัสบางนา ตรงข้ามเมกก้า บางนา) โทร: 02-720-9650-52
10. คลังสาขาบุคคโล (ถ.เจริญนคร ใกล้สี่แยกบุคคโล สะพานกรุงเทพ ติดวัดบุคคโล ) โทร: 02-877-8356 -57
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกขาย (ปุ๋ย)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกขาย (ปุ๋ย)
รายละเอียดงาน : • รับเป้าหมายการขายและปฏิบัติตามแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย
• ออกพบปะลูกค้า พร้อมร่วมทำกิจกรรม และวางแผนการขายในพื้นที่รับผิดชอบ
• ตรวจสอบและติดตามการชำระเงินของลูกค้าให้ตรงเวลาและครบถ้วน
• ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการดำเนินการด้านส่งเสริมการตลาดและการขาย
• จัดทำแผนงานส่งเสริมการขาย เสนอผู้บังคับบัญชา

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
333 อาคารเล้าเป้งง้วน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ www.thaibev.com/career
ติดต่อสอบถาม 02-785-7214
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการเกษตร, สัตว์บาล, การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
3. มีความรู้เรื่องธุรกิจอาหารสัตว์และสินค้าการเกษตร
4. มีทักษะในการคิดวิเคราะ ห์ ตัดสินใจ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. มีทักษะการนำเสนอและสามารถวางแผนการขายได้
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft office
7. มีความคิดริเริ่มในการนำเสนอแนวทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์และยอมรับในความเปลี่ยนแปลง
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานเป็นทีมได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกบัญชี และการเงิน
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกบัญชี และการเงิน
รายละเอียดงาน : ดูแลจัดการงาน แผนกบัญชี การเงิน รวบรวมตัวเลขทางการเงิน บัญชี สรุป และปิดงบการเงิน รายงาน ผู้บริหาร และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี อายุ 28 - 35 ปี
2. ประสบการณ์งานบัญชี การเงิน อย่างน้อย 5 ปี และมีประสบการณ์บริหารงานในระดับหัวหน้างาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีประสบการณ์จัดการด้านงบบัญชี สามารถปิดงบการเงินได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. หากมีประสบการณ์ในโรงงาน กิจการ ประเภทการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ โรงงาน ตั้งอยู่ ถ.พลดำริห์ ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม (มีสวัสดิการหอพักพนักงาน)
6. ติดต่อ : ส่วนงานทรัพยากรบุคคล โทร : 02-785-7219, 02-785-7088
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Key Account Manager
ตำแหน่งงาน : Key Account Manager
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบเป้าหมายและมีส่วนร่วมในการวางแผนการขาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในกลุ่มสินค้าที่อยู่ในความดูแล ทั้งสินค้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ในช่องทางจำหน่ายในร้านค้าทันสมัยที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด, การบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานในการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาดและขายสินค้าเครื่องดื่มหรือสินค้าอุปโภคบริโภคในช่องทาง Modern Trade ไม่น้อยกว่า 4 ปี
4. มีความเข้าใจในกระบวนการจัดจำหน่ายในช่องทาง Modern Trade อย่างละเอียด
5. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนธุรกิจและมีการนำแผนไปปฏิบัติได้จริง
6. ติดต่อ : คุณบุณยวีร์ โทร : 0972322597 ที่อยู่ : อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 26
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Key Account Assistant
ตำแหน่งงาน : Key Account Assistant
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 11 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีอายุไม่เกิน 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการตลาด, การบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานในการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี และในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการตลาดและขายสินค้าเครื่องดื่มหรือสินค้าอุปโภคบริโภคในช่องทาง Modern Trade ไม่น้อยกว่า 4 ปี
5. มีความเข้าใจในกระบวนการจัดจำหน่ายในช่องทาง Modern Trade อย่างละเอียด
6. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนธุรกิจและมีการนำแผนไปปฏิบัติได้จริง
7. ติดต่อ : คุณบุณยวีร์ โทร : 0972322597 ที่อยู่ : อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 26
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรบำรุงรักษา
ตำแหน่งงาน : วิศวกรบำรุงรักษา
รายละเอียดงาน : - ร่วมจัดทำแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ ระบบระเหยน้ำ กากส่า
- ตรวจติดตามการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ ระบบระเหยน้ำ กากาส่า ของโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานบำรุงรักษาระบบ พร้อมจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
- ประสานงานและให้คำแนะนำกับพนักงานช่างในการบำรุงรักษา การใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์
- ให้คำแนะนำการดำเนินการต่างๆภายในโรงงงาน ในด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย
- ประชุม และทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลังหรือเครื่องกล
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.)
3. มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบแบบ ควบคุม และติดตามงานก่อสร้าง ตั้งแต่ 0-3 ปีขึ้นไป
4. ติดต่อ : คุณสุภาภรณ์ โทร : 02-785-7215
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานควบคุมเครื่องจักร จ.ปราจีนบุรี (มีสวัสดิการบ้านพักพนักงาน)
ตำแหน่งงาน : พนักงานควบคุมเครื่องจักร จ.ปราจีนบุรี (มีสวัสดิการบ้านพักพนักงาน)
รายละเอียดงาน : ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรตามมาตรฐานที่กำหนด
บันทึกข้อมูลและรายงานความผิดปกติของเครื่องจักร
ร่วมซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานที่กำหนด
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22-28 ปี
2. ปวช./ปวส. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง/เครื่องกล/ช่างอิเล็กทรอนิกส์
3. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
5. ติดต่อ : คุณศศิธร ขันธนิกร โทร : 02-278-4321 ต่อ 6116
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานแมสเซ็นเจอร์ , หางานขับรถ18ล้อ , หางานธนาคาร , , หางานร้านเบเกอรี่ , หางานอุดร , หางานวิจัย , หางานนครราชสีมา , หางานคลีนิคความงาม , หางานกทม , หางานส่งเอกสาร


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ