เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัท : มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
รายละเอียดบริษัท : สำนักงานหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
SOS Foundation of Thailand under the Royal Patronage
of her Majesty the Queen

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียพ่อแม่ ขาดญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 โดยได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจากหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส (SOS Children's Villages) ของ ดร.เฮอร์มานน์ กไมเนอร์ (Dr. Hermann Gmeiner) ชาวออสเตรียผู้ก่อตั้งองค์กรเอส โอ เอส สากล (SOS Children's Villages International) อันเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเด็ก SOS ในปัจจุบันมี 133 ประเทศทั่วโลก
สวัสดิการ : - ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินเดือนประจำ
- เงินพิเศษเดือนที่ 13
- อาหาร
- สิทธิประโยชน์ด้านวันหยุด วันลาต่างๆ
- พักร้อน
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง
- สมัครทางอีเมล์
ติดต่อ : คุณนฤณี
โทร : 023804682
แฟกส์ : 027562029
ที่อยู่ : 18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท สมุทรปราการ 10270
เว็บไซต์ : http://www.sosthailand.org

เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,000- บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.สมุทรปราการ,จ.สงขลา,จ.หนองคาย,จ.เชียงราย,จ.ภูเก็ต
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25- 40 ปี, โสด/หม้าย/ไม่มีลูกติด
2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
3. ต้องเข้าพักประจำในหมู่บ้านเด็กฯ
4. วันหยุดประจำ เดือนละ 4 วัน
5. หากมีประสบการณ์ดูแลเลี้ยงเด็กจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบดูแล งานเอกสารบัญชี ลงบัญชีทั้งรายรับ - รายจ่าย การทำงบประมาณและวิเคราะห์ผลต่างของบัญชี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 28-32 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
4. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี
5. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถทำงานแบบ Team Work ได้ดี
5. มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคล ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส (Direct Marketing Fundraiser)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส (Direct Marketing Fundraiser)
รายละเอียดงาน : หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.วางแผนยุทธศาสตร์และดำเนินการจัดหาทุนผ่านการตลาดตรง อาทิ การส่งจดหมายตรง การระดมทุนภาคสนาม การโทรศัพท์ เป็นต้น
2.รับผิดชอบในด้านการติดตามและวิเคราะห์ฐานข้อมูล เพื่อจัดทำแผนการตลาดในการเพิ่มฐานผู้บริจาครายย่อยให้มากขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ
3.รับผิดชอบเรื่องการวิจัยทางการตลาด สถิติและตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนผ่านการตลาด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 31-35 ปี
2. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
3. สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ด้านการตลาดรายย่อย การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำสถิติตัวเลขต่างๆ
5. มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดตรงอาวุโส (Senior Direct Marketing Coordinator)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดตรงอาวุโส (Senior Direct Marketing Coordinator)
รายละเอียดงาน : 1.ติดตามผล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานตัวเลข/สถิติ (ทั้งไทยและอังกฤษ) เกี่ยวกับการระดมทุนผ่านการตลาดตรงในแต่ละกิจกรรม
2.รับผิดชอบในด้านการประสานงานกิจกรรมระดมทุนผ่านการตลาดตรง (จดหมายตรง การโทรศัพท์ และการออกบูธ)
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานหมู่บ้านเด็กโสสะฯ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 28-32 ปี
2. การศึกษาปริญญาตรีการตลาด
3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานทางตัวเลข/สถิติได้เป็นอย่างดี
4. บุคลิภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ดี
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดออนไลน์(Digital Marketing Coordinator)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดออนไลน์(Digital Marketing Coordinator)
รายละเอียดงาน : 1.ติดตามผล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานตัวเลข/สถิติ (ทั้งไทยและอังกฤษ) เกี่ยวกับการระดมทุนผ่านการตลาดออนไลน์ (อีเมล เว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์)
2.ประสานงานการดำเนินการจัดหาทุนผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับมูลนิธิฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานหมู่บ้านเด็กโสสะฯ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25-30 ปี เพศชาย
2. การศึกษาปริญญาตรีการตลาด
3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานทางตัวเลข/สถิติ ได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ในการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
5. บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ดี
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บ้านเยาวชนชาย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บ้านเยาวชนชาย
รายละเอียดงาน : ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่เด็ก รับผิดชอบด้านการวางแผนกิจกรรมต่างๆ ติดต่อประสานงานกับภาครัฐและเอกชน และหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : หมู่บ้านเด็กโสสะ “สิริเมตตา 72 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ”
จังหวัด : เชียงราย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
4. สามารถเข้าพักประจำในหมู่บ้านได้
5. สามารถทำกิจกรรมสันทนาการ เช่นกีฬา ดนตรี ได้จะพิจารณาเ้ป็นพิเศษ
6. หากมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงาน NGO มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักสังคมสงเคราะห์
ตำแหน่งงาน : นักสังคมสงเคราะห์
รายละเอียดงาน : 1.สร้างเครือข่ายการทำงานด้านเด็ก(Advocacy)
2.จัดทำบันทึกแผนพัฒนาการของเด็ก
3.ติดต่อประสานงานการขอรับเงินอุดหนุนภาครัฐ
4.รับผิดชอบงานพัฒนาศักยภาพเด็กด้านวิชาการ
5.จัดทำรายงานประจำเดือน/ปี และ อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : หมู่บ้านเด็กโสสะ “สิริเมตตา 72 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ”
จังหวัด : เชียงราย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
3. มีใบประกอบวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ หรือ ประสบการณ์ในการทำงานอยางน้อย 5 ปี
4. สื่อสารภาษาอังกฤษ และ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5. หากเคยทำงานด้าน NGO เกี่ยวกับเด็กและครอบครัวมาก่อน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กประจำ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กประจำ
รายละเอียดงาน : เจ้าหน้าที่ดูและเด็กประจำหมู่บ้านเด็กฯ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.สมุทรปราการ หาดใหญ่ จ.หนองคาย จ.เชียงราย จ.ภูเก็ต
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25- 40 ปี (โสด)
2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
3. สามารถพักอาศัยในหมู่บ้านเด็กฯ ต่างจังหวัดได้
4. มีประสบการณ์ดูแลเลี้ยงเด็กมาก่อน จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : เลขานุการผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : 1.ประสานงาน,จัดตารางนัดหมาย,เตรียมเอกสาร/บันทึกการประชุม
2.ติดต่อกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ซอยบุญศิริ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 30-40 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา หากจบสาขาบัญชี ภาษาอังกฤษ หรือเลขานุการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ทำงานในด้านงานเลขานุการ การเงิน หรือด้านภาษาอังกฤษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานอุบล , , หางานดอนเมือง , หางานพาร์ทไทม์ , หางานทนายความ , หางานกาฬสินธุ์ , หางานกรุงเทพ , หางานหัวหิน , หางานภาษาจีน , หางานพระราม3 , หางานเลย


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ