เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัดบริษัท : บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
รายละเอียดบริษัท : กว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทในกลุ่มสหวิริยา ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยในปัจจุบันเครือสหวิริยามีบริษัทในกลุ่มมากกว่า 10 บริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจเหล็กรีดร้อน กลุ่มธุรกิจแปรรูป กลุ่มธุรกิจการค้า และ กลุ่มธุรกิจการท่าเรือและการขนส่ง ปัจจุบันเครือสหวิริยาถือได้ว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เครือสหวิริยา ดำเนินธุรกิจอยู่บนปณิธานสำคัญ 4 ประการ คือ
1. เราจะสร้างวิสัยทัศน์และความสามารถทางการแข่งขันในระดับโลก
2. เราจะสร้างพันธมิตรและสร้างประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน
3. เราจะสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า
4. เราจะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในวันนี้เครือสหวิริยา มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการที่จะรับสมาชิกที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเครือสหวิริยาของเรา
สวัสดิการ : ประกันสุขภาพ , ประกันชีวิต , ประกันอุบัติเหตุ , ชุดฟอร์ม , โบนัสประจำปี , ปรับค่าจ้างประจำปี , งานเลี้ยงสรรสรรค์ประจำปี , กิจกรรมสันทนาการ , ประกันสังคม ฯลฯ
วิธีการสมัคร :
1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
คุณทิชาพร ยอดทอง 02-2853101-10 ต่อ 627
2. ส่ง Resume มาที่ e-mail: thichaporny@sahaviriya.com
ติดต่อ : คุณทิชาพร ยอดทอง
โทร : 02-285-3101-10
แฟกส์ : 02-258-3443
ที่อยู่ : 33/1 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

วิศวกรเครื่องกล (อ.สมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรเครื่องกล (อ.สมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ)
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมและวางแผนการผลิต
2. วิจัยและพัฒนา
3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ต่อรองได้ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อ. พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
2. เพศชายอายุ 22 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 0 - 5 ปี
4. มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD / Ms. Office ได้
6. ปฎิบัติงานประจำ ณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ
7. ยินดีรับนิสิตจบใหม่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Vice President Human Resources and Administration Division
ตำแหน่งงาน : Vice President Human Resources and Administration Division
รายละเอียดงาน : - Develop and review all human resources management policies / plans to ensure that policies / plans are in align with company strategy.

- Manage and leading HR team including setting up, maintain, and develop HR strategy and implementation in all function of HR such as, Recruitment & Selectiion, HRD, Com & Ben, Performance Appraisal, Employee Relation, and etc.

- Evaluate the company's future workforce needs in order to recommend changes to the company human resources strategy.

- Determine and recommend neccessary employee relations practices to establish a positive employer & employee relationship, and also promote a high level of employee morale.

- Initiate Core HR Policy & Strategy among company in Sahaviriya Group of Company.

- Act as consultant in HR field and provide any solutions to the related parties or affiliated company in Sahaviriya Group of Company to align with the company objectives, and also government rule / regulation.

- Faciliate Business Plan Meeting and the Executive Committee Meeting.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 85,000-120,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bechelor's degree or higher in any related field
2. Age 35-45 years old
3. Solid HRM, HRD and OD experience
4. Good interpersonal skill and presentation skill
5. Working Experienced in HR function of a Group of company will be an advantage
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าฝ่ายผลิตพืช
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายผลิตพืช
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลงานปลูกพืชระยะสั้นเช่น แตงโม มันเทศ ทั้งระบบตั้งแต่จัดทำแผนการปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิต
2. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ต่อรองได้ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.ปะทิว จ.ชุมพร
จังหวัด : ชุมพร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีในสาขาการเกษตร / พืชไร่ / พืชสวน หรือสาขาอืนที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย 28 - 40 ปี
3. มีประสบการณ์ในด้านพืชไร่ พืชสวน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีทักษะการใช้ MS.Office ได้ดี
6. สามารถขับรถยนต์ได้ หากมีรถยนต์เป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ปฎิบัติงานประจำในอ.ปะทิว จ. ชุมพร
8. อาหารและที่พักฟรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Management Trainee
ตำแหน่งงาน : Management Trainee
รายละเอียดงาน : บุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะได้เข้าร่วมระบบการฝึกสอนงานอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ดังนี้
- เรียนรู้เทคนิค และระบบการทำงานต่างๆเพื่อให้สามารถทำการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ ความมีระเบียบวินัยและงานบริหารบุคคลากร ทักษะพื้นฐานและขั้นสูงก่อนการเป็นระดับผู้บริหาร รวมถึงเรียนรู้การวางแผนบริหารงานก่อนก้าวขึ้นมาเป็นผู้ดูแล Project ให้กับทางบริษัทในอนาคต
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. จบปริญญาโทด้านการบริหาร หรือจบปริญญาตรีทุกสาขาและมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ยกเว้นมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมหรือมีความสามารถพิเศษ
3. มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและเขียนเป็นอย่างดี หรือมีความสามารถในภาษาต่างประเทศอื่่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่ดี รวดเร็วและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
5. กระตือรือร้น ร่าเริง มีทักษะการสื่อสารที่ดี
6. มีความอดทน และ มุ่งมั่น
7. มีความเป็นผู้นำและมีระเบียบวินัย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Executive
ตำแหน่งงาน : Sales Executive
รายละเอียดงาน : 1. งานส่งเสริมการขาย
2. ติดต่อประสานงานและบริการลูกค้า
3. รักษาสัมพันธภาพภาพที่ดีกับลูกค้า
4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ต่อรองได้ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารประภาวิทย์ สีลม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor's degree or higher in Marketing,MBA or related field
2. Male/Female ,age 25-32 years old
3. Strong coordination skill,proactive and communication skill are needed
4. experience in steel trading is an advantage
5. Good command of English,chinese and japaness is an advantage
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักวิชาการเกษตร
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการเกษตร
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลงานปลูกพืชระยะสั้นเช่น แตงโม มันเทศ ทั้งระบบตั้งแต่จัดทำแผนการปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิต
2. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิตพืช
3. ดูแลคนงานปลูกพืชระยะสั้น
4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.ปะทิว จ.ชุมพร
จังหวัด : ชุมพร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาอืนที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย 25 - 30 ปี
3. มีประสบการณ์ในด้านพืชไร่ พืชสวน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีทักษะการใช้ MS.Office ได้ดี
6. สามารถขับรถยนต์ได้ หากมีรถยนต์เป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ปฎิบัติงานประจำในอ.ปะทิว จ. ชุมพร
8. อาหารและที่พักฟรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการ (สำนักงาน)
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการ (สำนักงาน)
รายละเอียดงาน : -จัดทำรายงานการติดตามงานประจำฝ่าย
-ดำเนินงานทางด้านเอกสารอื่นๆ
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
-งานธุรการทั่วไป และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานพระรามสาม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิป.ตรี สาขาบริหาร, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานต่างจังหวัดได้
6. มีใจรักการบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกนิคมอุตสาหกรรม
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกนิคมอุตสาหกรรม
รายละเอียดงาน : - วางแผนงานการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
- ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
- ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาและ หน่วยงานอนุญาตต่างๆด้าน EIA และ BOI
- บริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม (เช่น การให้บริการสาธารณูปโภคแก่ลูกค้าภายในนิคม ฯลฯ )
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 55,000-70,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บางสะพาน
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขา การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับผู้บริหาร
4. มีความรับผิดชอบสูง สามารถเรียนรู้ได้เร็ว
5. มีทักษะในการสื่อสารดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
7. สามารถไปทำงานในต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกบัญชี
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกบัญชี
รายละเอียดงาน : - ควบคุมการจัดทำบัญชี ภาษีอากร และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
- จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ
- ดูแลงานเกี่ยวกับการทำบัญชีทั้งระบบ ควบคุมและตรวจสอบการรับ-การจ่ายของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 35,000-60,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3. มีประสบการณ์บัญชีอย่างน้อย 5-10 ปี
4. มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
5. มีความรับผิดชอบสูงและมีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล (กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และ กลุ่มขนส่ง)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล (กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และ กลุ่มขนส่ง)
รายละเอียดงาน : - ทำหน้าที่ควบคุม ดูแล และจัดการในการทำงานของส่วนงานทรัพยากรบุคคลทั้งหมด เช่น การสรรหาคัดเลือกและว่าจ้าง, การพัฒนาและฝึกอบรม, เงินเดือน/ค่าจ้าง/สวัสดิการ, ประเมินผลการปฏิบัติงาน, แรงงานสัมพันธ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาข้อแนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำคำสั่ง กฎระเบียบ นโยบาย ของบริษัท

- ควบคุมดูแล และ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและฝึกอบรมแนะนำ สอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนระบบงานที่กำหนดไว้

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สวัดิการและคุ้มครองแรงงาน,ประกันสังคม เป็นต้น
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 50,000 - 70,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่พระรามสาม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 30 – 40 ปี จบวุฒิฯปริญญาตรี/โท รัฐศาสตร์,การบริหารงานบุคคล หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับจัดการงานทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 5 ปี
3. มีความสามารในการบริหารทีม การสื่อสาร การโน้มน้าว และการเจรจาได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
5. มีทักษะและการนำเสนอเป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

web spacialist
ตำแหน่งงาน : web spacialist
รายละเอียดงาน : 1. ออกแบบ และ พัฒนาโปรแกรมบน WEB SITE ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ
2. จัดหาเทคโนโลยี Software ที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ
3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ต่อรองได้ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอืนที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 30 ปี
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
4. มีความชำนาญด้านโปรแกรม เช่น PHP AJAX CSS SQL MYSQI CMS HTML5 PHOTOSHOP เป็นต้น
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : - บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของบริษัทประจำวัน ลงบัญชีต่างๆของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายมาตรฐาน
- ตรวจสอบความถูกต้องของระบบรายรับและรายจ่ายของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย
- ลงรายการในระบบบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีสินทรัพย์ถาวร เงินสดย่อย เงินทดรองจ่ายและงบกระทบยอดเงินฝาก
- รายงานแจ้งผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาให้ทราบถึงปัญหาสำคัญที่พบที่อาจจะส่งผลกระทบต่อด้านการเงิน บัญชี และภาษีของบริษัทฯ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆเป็นครั้งคราวตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,500-20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
4. มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
5. มีความรับผิดชอบสูงและมีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Executive
ตำแหน่งงาน : Sales Executive
รายละเอียดงาน : 1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
2. สรุปรายได้และเงินทุน
3. วางแผนและวิเคราะห์งาน
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ต่อรอง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารประภาวิทย์ สีลม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด การบริหารธุรกิจ และสาขาอืนที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
3. มีความรู้ความสามารถด้านการตลาด
4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะการใช้ MS.Office ได้ดี
6. มีรถยนต์ในการประกอบการทำงาน
7. ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดงาน : - จัดทำค่าจ้างเงินเดือน ระบบ Payroll, ภาษี,ประกันสังคมและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลพนักงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- บันทึกข้อมูล จัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลเอกสารด้วยความถูกต้องและครบถ้วน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร,สรรพากร,ประกันสังคม เป็นต้น
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000 - 25,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่พระรามสาม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25 – 30 ปี จบวุฒิฯปริญญาตรี/โท รัฐศาสตร์,การบริหารงานบุคคล หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 2 ปี
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานเลขานุการ , หางานบัญชีการเงิน , หางานผู้ช่วยกุ๊ก , หางานปราจีนบุรี , หางานนครสวรรค์ , หางานเคียวคุโย , หางานบัญชี , หางานกฏหมาย , , หางานประชาสัมพันธ์ , หางานเซลล์


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ