เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


โรงพยาบาลเทพธารินทร์บริษัท : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
รายละเอียดบริษัท :
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 80 เตียง ขยายการดำเนินงานสู่แนวคิดบริการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตและการป้องกันโรคนอกเหนือจากบริการทางการแพทย์แล้ว ยังมีบริการสถานออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ สปา ศูนย์ประชุม ห้องพัก และห้องอาหาร เพื่อสนับสนุนให้การจัดบริการต่างๆ ที่จะทำให้วิถีชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการเป็นวิถีชีวิตที่จะส่งเสริม สุขภาพเกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อรองรับการกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อขยายจำนวนทีมเบาหวานให้เกิด ขึ้นทั่วประเทศ
สวัสดิการ : สำหรับพนักงานประจำ
1.วงเงินค่ารักษาพยาบาล
2.เครื่องแบบพนักงาน
3.ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
4.ประกันชีวิต
5.ส่วนลดกรณีซื้อยา
6.เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
7. ประกันสังคม
วิธีการสมัคร : 1. ติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตัวเองที่ชั้น 9 อาคาร 1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น.
2. ส่ง resume (ประวัติย่อ) มาที่ email

1. ติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตัวเองที่ชั้น 9 อาคาร 1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.00 น.
**สมัครด้วยตัวเอง สัมภาษณ์ทันที**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-348-7000 #2920 คุณอมรรัตน์

หมายเหตุ : กรุณาแต่งกายชุดสุภาพในการติดต่อเพื่อสมัครงาน และเตรียมเอกสารการสมัครงานดังต่อไปนี้

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา(Transcript,ปริญญาบัตร,) พร้อมตัวจริง
5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี) พร้อมตัวจริง
6. ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ) พร้อมตัวจริง
7. ใบขับขี่ (ถ้ามี)
8. ใบแสดงสถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
9. วุฒิบัตรการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
10. ผลตรวจสุขภาพประจำปี ล่าสุด สำหรับผู้ที่สมัคร Part time จำเป็นต้องมี
ติดต่อ : คุณอมรรัตน์ เศวตวงษ์
โทร : 02-348-7000 ต่อ 2920,2924
แฟกส์ : 02-249-8774
ที่อยู่ : เลขที่ 3850 ถ. พระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.theptarin.com

นักศึกษาฝึกงาน (ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมพิเศษ/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงาน (ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมพิเศษ/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
รายละเอียดงาน : -ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับหมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
3. อายุ 20ปีขึ้นไป
4. รักงานบริการ ยิ้มแย้ม กระตือรือร้น เข้ากับคนง่าย
5. สามารถใช้โปรแกรม computer MS.officeได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานเสิร์ฟอาหาร(Full-Time/Part-Time)
ตำแหน่งงาน : พนักงานเสิร์ฟอาหาร(Full-Time/Part-Time)
รายละเอียดงาน : -จัดเตรียมอาหารและให้บริการขาย/ส่งอาหาร/รับออเดอร์/เก็ยภาชนะ
-ดูแลความสะอาดของพื้นที่ ภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้รู้ค้าได้รับความพึงพอใจ
อัตรา : ไม่จำกัด ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุ 18-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ม.3-ม.6/เทียบเท่า
4. มีบุคลิกภาพที่ดี สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริการห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริการห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์
รายละเอียดงาน : บริการการใช้ห้องประชุม ดูแลควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ใน
ห้องประชุม (โต๊ะ เก้าอี้ โสตทัศนูปกรณ์ ฯลฯ) ตลอดจนการจัดตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.6/หรืือเทียบเท่า
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. หากมีประสบการณ์การดูแลห้องประชุมจะได้รับบการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานปรุงอาหาร
ตำแหน่งงาน : พนักงานปรุงอาหาร
รายละเอียดงาน : -เตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหารตามสูตรที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,000++ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุ 25-35 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านการปรุงอาหารอย่างน้อย 1 ปี
4. ชั่ง ตวง วัดได้ คำนวณเลขได้ดี
5. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้(เช้า-บ่าย)
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรักในงานบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบริการ-เดินบัตร
ตำแหน่งงาน : พนักงานบริการ-เดินบัตร
รายละเอียดงาน : ให้บริการเวชระเบียน ในการจัดเตรียมเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่ บริการการจัดส่ง และติดตามเก็บเวชระเบียนคืน ซ่อมแซมเวชระเบียนและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย/นโยบายของแผนกและระบบงานสำคัญต่างๆของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุ 18 -35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.6
3. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ ( 7:00 - 14:00 / 11:00 - 20:00 )
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาดและกิจกรรมพิเศษ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาดและกิจกรรมพิเศษ
รายละเอียดงาน : - เพิ่มยอดขาย
- ประสานงานเกี่ยวกับองค์กรต่างๆ เช่น บริษัทประกันชีวิต บริษัทคู่สัญญา โรงเรียน เป็นต้น
- ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ดูแลงานเอกสารประกันชีวิต
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ (8.00-17.00 น.)
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุุุ 22 - 30 ปี
3. วุุฒิิการศึกษาปริญญาตรี การตลาด , สาธารณสุข , ประชาสัมพันธ์ หรือที่เกี่ยวข้อง
4. มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีความรู้เรื่องงานประกันชีวิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ศูนย์ทันตกรรม ในเครือรพ.เทพธารินทร์)
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ศูนย์ทันตกรรม ในเครือรพ.เทพธารินทร์)
รายละเอียดงาน : - ปฏิบัติงานส่วนงานด้านทันตกรรม ตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เพื่อใช้งาน และสามารถเป็นผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ในการให้บริการด้านการรักษาทาง ทันตกรรมได้
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุ 19 -35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ม.6
4. บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
5. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
6. รักงานบริการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างสร้างสรรค์
7. ** เป็นบริษัทในเครือของโรงพยาบาล **
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบริการสัมพันธ์ (เวรเปล)
ตำแหน่งงาน : พนักงานบริการสัมพันธ์ (เวรเปล)
รายละเอียดงาน : ให้บริการแก่ผู้รับบริการในเรื่องของการส่งผู้รับบริการ หรือการเคลื่อนย้ายผุ้ป่วยไปยังจุดให้บริการต่าง ๆ เดินเอกสารและให้บริการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 14,500++ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 18-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 หรือต่ำกว่าแต่ต้องมีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
3. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
4. บุคลิกภาพดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงาน : พนักงานซ่อมบำรุง
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานในการซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ภายในโรงพยาบาล ตามแผนบำรุงรักษา และปฏิบัติงานลักษณะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11000-13000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย
2. อายุ 18-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. สาขาไฟฟ้า/อิเลกทรอนิกส์
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ กระตือรือร้น
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พี่เลี้ยงเด็ก/ครูพี่เลี้ยง
ตำแหน่งงาน : พี่เลี้ยงเด็ก/ครูพี่เลี้ยง
รายละเอียดงาน : -ดูแลเด็กฝากเลี้ยงในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆภายใต้การควบคุมดูแลและรับผิดชอบของครูผู้สอนและพยาบาลวิชาชีพ
-ดูแลเด็กฝากเลี้ยงในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆภายใต้การควบคุมดูแลและรับผิดชอบของครูผู้สอนและพยาบาลวิชาชีพ
-.ช่วยครูผู้สอนในการทำกิจกรรมการสอนและเตรียมการสอนต่างๆ
-ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ
-รายงานหัวหน้าแผนก/หัวหน้าเวรเมื่อเกิดปัญหาในการปฎิบัติงานทุกครั้ง
-ช่วยรับ-ส่งเด็กและให้ข้อมูลการทำกิจกรรมต่างๆแก่ผู้ปกครองภายใต้การควบคุมดูแลของครูผู้สอน
-ช่วยดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์ซึ่งใช้ประกอบการสอน/ของใช้และเอกสารต่างๆให้เพียงพอพร้อมใช้
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ซึ่งใช้ประกอบการสอน/ของใช้ของเด็ก
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,000-9500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุ 18 ปี-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ม.6/เทียบเท่า และผ่านการอบรมการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 840 ชม.
4. มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ในระดับดี
5. บุคลิกภาพดี
6. มีจิตใจโอบอ้อมอารีย์ รักเด็ก เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กได้
7. สามารถปฎิบัติงานเป็นกะเวลาได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

NA./ธุรการ (แผนกฉุกเฉิน/Ward)
ตำแหน่งงาน : NA./ธุรการ (แผนกฉุกเฉิน/Ward)
รายละเอียดงาน : จัดการงานธุรการและประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
- ดูแล ติดตามเอกสารของผู้ป่วย
- รับโทรศัพท์ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
- แจ้งซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆภายในแผนกและติดตาม
- บันทึกข้อมูลตารางเวร การแลกเปลี่ยนเวร
- จัดเก็บ และรายงานสถิติต่างๆ
- บริหารจัดการสต๊อคพัสดุ เวชภัณฑ์ ในแผนกให้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารคุณภาพกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9000-9500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุ 18 -35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช./ปวส.
4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว word,Excel,Power point
5. มีทักษะในการประสานงานดี
6. สามารถปฏิบัติงานได้ในช่วงเวลา 6.00-19.00 น. (จัดเวรหมุนเวียน กะละ 8-9 ชม./วัน)
7. *ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานเจาะเลือด
ตำแหน่งงาน : พนักงานเจาะเลือด
รายละเอียดงาน : เจาะเลือดเก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องlabตรวจวิเคราะห์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9000-10000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง
2. อายุ 18-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ม.3-ม.6/เทียบเท่า และผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์งานเจาะเลือด 1 ปี ขึ้นไป
5. สามารถปฏิบัติงานเ็ป็นกะได้ ระยะเวลาในช่วงเวลา 6.00 - 20.00 น.(กะละ8ชม.)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยพยาบาล แผนกER/ICU
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยพยาบาล แผนกER/ICU
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยพยาบาลโดยรับผิดชอบในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000+ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุ 18-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
5. มีประสบการณ์งานในตำแหน่งงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA)ผู้ป่วยใน,ICU
ตำแหน่งงาน : พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA)ผู้ป่วยใน,ICU
รายละเอียดงาน : ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยใน และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุ 18-35 ปี
3. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และผ่านการอบรมการพยาบาลขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 3 เดือน
4. มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและตระหนักถึงความถูกต้อง, ปลอดภัย
5. มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ Fitness and Spa
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ต้อนรับ Fitness and Spa
รายละเอียดงาน : ให้ข้อมูล, การบริการ และต้อนรับลูกค้าที่เข้ามารับการบริการที่ Fitness and Spa และแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Fitness and Spa Fl. 8 โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. อายุ 22 -35 ปี
3. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
6. เวลาปฏิบัติงานตามกะเวลา 6.00-15.00 และ 12.00-21.00 วันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน ( วันหยุดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sale Executive (สินค้ารองเท้าสุขภาพ)
ตำแหน่งงาน : Sale Executive (สินค้ารองเท้าสุขภาพ)
รายละเอียดงาน : - ติดต่อ ประสานงาน เกี่ยวกับการจัดทำ รองเท้าสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
- ออกเยี่ยม พบผู้ป่วยเพื่อให้คำแนะนำการใช้รองเท้าสุขภาพ
- วัด คำนวน โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีให้ ในการตัดหรือเลือกรองเท้าที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 5 วัน ตามตารางเวรที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ 22-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา กายภาพบำบัด/กายอุปกรณ์/สาธารณสุขศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว
5. มีทักษะในการประสานงาน สื่อสารชัดเจน มนุษยสัมพันธ์ดี
6. มีทักษะในการนำเสนอสินค้าและบริการ
7. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ พักค้างคืนตางจังหวัดได้ (ในการพบผู้ป่วยตามรพ.ต่างๆ)
8. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9. ผู้ป่วยเบาหวานมีความจำเป็นต้องใช้รองเท้าชนิดพิเศษมากเพื่อการป้องกันไม่ให้เกิดแผล และหากมีแผลและรักษาแผลหายแล้วก็ยังต้องใช้รองเท้าชนิดพิเศษต่อไป เพื่อไม่ให้แผล เกิดซ้ำขึ้นมาอีก เราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางขึ้นมา เพื่อให้บริการผู้ป่วยทั่วไปและภาครัฐโดยร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) *สังกัด บริษัทในเครือ รพ.เทพธารินทร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักเทคนิคการแพทย์ (บ.แลปพลัสวัน ในเครือ รพ.เทพธารินทร์)
ตำแหน่งงาน : นักเทคนิคการแพทย์ (บ.แลปพลัสวัน ในเครือ รพ.เทพธารินทร์)
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานภายในห้อง Lap บริษัท Lap Plus One (บริษัทในเครือโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ชั้น 12)
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 22-35 ปี
3. วุฒิการศึกษาป.ตรี เทคนิคการแพทย์
4. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
5. สามารถปฏิบัติงานเป็นทีม และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
6. มีใบประกอบโรคศิลป์/ใบประกอบวิชาชีพ
7. เคยผ่านการฝึกภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
รายละเอียดงาน : -ติดต่อประสานงานและรับเรื่องเกี่ยวกับการขอใช้บริการทางข้อมูลกับผู้ใช้บริการ
- แก้ปัญหาเบื้องต้น/ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ใช้งาน
- การสำรองข้อมูล
- ตรวจสอบ ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- จัดทำคู่มือการใช้งาน ฝึกสอนการใช้งาน
- วิเคราะห์จัดเก็บข้อมูลการใช้งาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 22-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ด้านสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
4. มีความรู้เรื่องระบบ Lan ,Network, Software, Hardware
5. มีความกระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบสูง
6. สามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลา 7.00 - 19.00 น.ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ(สมัครด้วยตัวเองเท่านั้นค่ะ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ต้อนรับ(สมัครด้วยตัวเองเท่านั้นค่ะ)
รายละเอียดงาน : - ทำประวัติและส่งผู้ป่วยพบแพทย์
- ให้บริการข้อมูลการออกตรวจและการนัดหมายแพทย์
- ให้ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงพยาบาล

**หากมีคะแนนTOEIC ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไปจะได้ค่าภาษาเพิ่ม) หรือสามารถสื่อสารภาษาอื่นๆได้ หากมีใบCertificationมายืนยันจะพิจารณาค่าภาษา
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุ 22 - 35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี (ไม่จำกัดสาขา)
4. บุคลิภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
5. สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้สะดวก ทำงานเป็นกะได้
6. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์ดีดคล่องแคล่ว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงิน(แคชเชียร์)**สมัครด้วยตนเองเท่านั้นค่ะ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน(แคชเชียร์)**สมัครด้วยตนเองเท่านั้นค่ะ
รายละเอียดงาน : -รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากผู้มารับบริการ
-ตรวจสอบรายงานการชำระค่าใช้จ่ายประจำวัน
-จัดทำเอกสารและให้ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง
2. อายุ 22 - 35 ปี
3. วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
4. รักงานบริการ บุคลิกภาพดี
5. มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถทำงานเป็นกะได้(เช้า-บ่าย-ดึก)
7. มีความซื่อสัตย์สุจริต/มีความละเอียดรอบคอบ
8. สามารถพิมพ์ดีดได้คล่องแคล่ว
9. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้(คะแนนTOEIC ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป)จะได้ค่าภาษาเพิ่ม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

wellness consultant
ตำแหน่งงาน : wellness consultant
รายละเอียดงาน : ดูแลและฝึกสอนลูกค้าในการออกกำลังกาย และเป็นที่ปรึกษาให้แก่บุคคลที่เข้ามาใช้บริการที่ฟิตเนส
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : MEDE Health Solution Club อาคาร Lifestyle Building ชั้น 8 (โรงพยาบาลเทพธารินทร์)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
4. มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
5. มีประสบการณ์ในการฝึกสอนคลาสออกกำลังกาย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักโภชนากร(ประจำห้องอาหาร)
ตำแหน่งงาน : นักโภชนากร(ประจำห้องอาหาร)
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานส่วนงานโภชนาการและงานในห้องครัวโรงพยาบาล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์ (แผนกห้องอาหาร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 22 - 30 ปี
3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี โภชนาการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. มีีประสบการณ์การจัดอาหารให้ผู้ป่วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ **สมัครด้วยตัวเองเท่านั้นค่ะ**
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ **สมัครด้วยตัวเองเท่านั้นค่ะ**
รายละเอียดงาน : - ให้การบริการต้อนรับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ
- ให้ข้อมูลในการรับบริการแก่ผู้ป่วย
- จัดเตรียมห้องตรวจ อุปกรณ์ เครื่องมือ เวชภัณฑ์ เอกสารต่างๆให้พร้อม
- ประเมินอาการผู้ป่วยเบื้องต้น
- ช่วยแพทย์ในการให้การรักษาให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุ 22-30 ปี
3. วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ เช่น สาธารณสุขศาสตร์,วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สุขศึกษา
4. มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี รักงานบริการ
5. สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้เป็นอย่างดี
6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. สามารถปฎิบัติงานเป็นกะเวลาได้ (ในช่วงเวลา 7.00 - 20.00 น.)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Patient Care Coordinator
ตำแหน่งงาน : Patient Care Coordinator
รายละเอียดงาน : - บริการ ดูแล และให้ข้อมูลผู้ป่วย (รวมทั้งทางโทรศัพท์) ตั้งแต่แรกรับ ระหว่างรอรับบริการและสิ้นสุดบริการ
- อำนวยความสะดวกให้กับแพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพในการให้บริการผู้ป่วยให้เป็นไปด้วยความราบรื่น อย่างเป็นระบบ
- สนับสนุนงานสารสนเทศ หรือเก็บข้อมูลบริการเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์ รพ. เทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง หรือชาย
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. การศึกษา ป.ตรี สาขาด้านวิทยาศาตร์สุขภาพ สาธารณสุข หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการแพทย์หรือการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี (ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาล 3 ปีขึ้นไป (ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. Thai Nationality
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เภสัชกร (Full time/Part time)
ตำแหน่งงาน : เภสัชกร (Full time/Part time)
รายละเอียดงาน : บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน บริหารสินค้าคงคลัง และให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 22,000-25,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.เทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 22-35 ปี
3. วุฒิ ป.ตรี เภสัชศาสตร์ (มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ)
4. มีประสบการณ์งานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
6. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะเวลาได้ (เช้า-บ่าย-ดึก)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักรังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน : นักรังสีเทคนิค
รายละเอียดงาน : -ให้ข้อมูลและบริการงานด้านรังสีวินิจฉัย
-การประสานงานกับรังสีแพทย์และแพทย์ผู้ตรวจเพื่อการวินิจฉัยของแพทย์รวดเร็วและถูกต้องมากที่สุด
ดูแลควบคุมเครื่องมือ อุปกรณ์ ทางรังสีให้เกิดการใช้งานอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ถ.พระราม4
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)
4. มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พยาบาลวิชาชีพ ICU/CCU/OPDศูนย์หัวใจ ด่วน!! (ประจำ)
ตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพ ICU/CCU/OPDศูนย์หัวใจ ด่วน!! (ประจำ)
รายละเอียดงาน : ให้บริการทางการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา หรือความผิดปกติทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง
2. อายุ 22 ปีขั้นไป
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านการพยาบาลศาสตร์
4. มีประสบการณ์งาน ICU หรือCCU อย่างน้อย 2 ปี
5. ** มีหอพักพยาบาล
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พยาบาล OPD,OR
ตำแหน่งงาน : พยาบาล OPD,OR
รายละเอียดงาน : ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุระหว่าง 22-35 ปี
3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
4. มีประสบการณ์งานในตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. บุคลิคภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการผู้ป่วยและองค์กร
6. **สำหรับพยาบาลไตเทียมต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลไตเทียมผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการทำงาน5ปีขึ้นไป**
7. Thai Nationality
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พยาบาลวิชาชีพ (Cath Lab)
ตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพ (Cath Lab)
รายละเอียดงาน : - ให้บริการทางด้านการพยาบาลแก่ผู้ป่วยใน Cath Lab
- ดูแลผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะทางด้านหัวใจ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง
2. อายุ ไม่เกิน 40 ปี
3. จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
4. มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Cath Lab อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
5. ** มีหอพักพยาบาล
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พยาบาลวิชาชีพ (OPD/WARD/ICU/CCU)
ตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพ (OPD/WARD/ICU/CCU)
รายละเอียดงาน : - ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง สัญชาติไทย
2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
4. มีประสบการณ์ในตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. บุคลิคภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการผู้ป่วยและองค์กร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงิน-แคชเชียร์ / เจ้าหน้าที่ต้อนรับ(สมัครด้วยตัวเองเท่านั้น)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน-แคชเชียร์ / เจ้าหน้าที่ต้อนรับ(สมัครด้วยตัวเองเท่านั้น)
รายละเอียดงาน : *เจ้าหน้าที่การเงิน(ผู้ป่วยใน)
- ให้บริการแก่ผู้มารับบริการตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานต้องเข้าเป็นกะ

*เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
- ทำประวัติและส่งผู้ป่วยพบแพทย์
- ให้บริการข้อมูลการออกตรวจและการนัดหมายแพทย์
- ลักษณะการทำงานเป็นกะหมุนเวียน
- ให้ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22 -35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ไม่จำกัดทุกสาขา
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบงานด้านบริการ
4. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหมุนเวียนได้
5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์ดีดคล่องแคล่ว
6. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้ค่าภาษาเพิ่ม(โดย เทียบคะแนนTOEIC 450 คะแนนขึ้นไป)
7. ติดต่อ : คุณกรกนก (คุณแนน) โทร : 02-348-7000 ต่อ 2924
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
รายละเอียดงาน : ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
และให้คำปรึกษา/แก้ไขปัญหาในการใช้งานเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการภายในองค์กร
ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (เป็นกะหมุนเวียน)
เวลา 08.00-19.00 น. และ 07.00-18.00
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้ยกเว้นการรับราชการทหาร)
2. อายุ 22-30 ปี
3. วุฒิการศึกษาป.ตรี/ป.ตรีขึ้นไป
4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
5. มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ
6. มีความละเอียดรอบคอบ
7. ติดต่อ : คุณกรกนก (แนน) โทร : 02-348-7000 ต่อ 2924
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์(สมัครด้วยตัวเองเท่านั้นค่ะ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์(สมัครด้วยตัวเองเท่านั้นค่ะ)
รายละเอียดงาน : - ให้การบริการต้อนรับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ
- ให้ข้อมูลในการรับบริการแก่ผู้ป่วย
- จัดเตรียมห้องตรวจ อุปกรณ์ เครื่องมือ เวชภัณฑ์ เอกสารต่างๆให้พร้อม
- ประเมินอาการผู้ป่วยเบื้องต้น
- ช่วยแพทย์ในการให้การรักษาให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,000-12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ เช่น สาธารณสุขศาสตร์,สุขศึกษา
3. มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี รักงานบริการ
4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้เป็นอย่างดี
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. สามารถปฎิบัติงานเป็นกะเวลาได้ (ในช่วงเวลา 7.00 - 21.00 น.)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักโภชนาการ(ประจำห้องอาหาร)
ตำแหน่งงาน : นักโภชนาการ(ประจำห้องอาหาร)
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานส่วนงานโภชนาการและงานในห้องครัวโรงพยาบาล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร,โภชนนำบัด หรือที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถกำหนดอาหารและคำนวณปริมาณของแคลอรี่ได้
4. มีีประสบการณ์การจัดอาหารให้ผู้ป่วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


, หางานชุมพร , หางานพัทลุง , หางานภูเก็ต , หางานโรงพยาบาล , หางานปัตตานี , หางานยโสธร , หางานฝ่ายผลิต , หางานสกลนคร , หางานนนทบุรี , หางานแถวบางแค


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ