เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัดบริษัท : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
รายละเอียดบริษัท : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
ประกอบธุรกิจค้าทองคำแท่งและให้บริการระบบ Software การบริหารการจัดการระบบทองคำ ทางบริษัทกำลังขยายงานเพิ่ม ต้องการผู้ที่มีความรู้และความสามารถพร้อมที่จะเติบโตไปอย่างมั่นคงกับบริษัทฯมาร่วมงานกับทางบริษัทฯ
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ชุดฟอร์ม, ค่าคอมมิชชั่นบางตำแหน่ง, โอที, เบี้ยขยัน, เงินโบนัส, อบรมสัมมนา, ปรับเงินประจำปี, กิจกรรมสันทนาการ, งานสังสรรค์ประจำปี, ฯลฯ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครตามที่อยู่บริษัทหรือทาง email: hr@sctgold.com
ติดต่อ : แผนกบุคคล
โทร : 02-2223111
แฟกส์ : 02-2227100
ที่อยู่ : 99-101 ถ.เจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เว็บไซต์ : http://www.sctgold.com

เจ้าหน้าที่การเงิน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน/จ่ายเงิน ประจำวันที่ได้รับจากแผนก
2. จัดทำทะเบียนคุมการรับเงินจ่ายเงินต่าง ๆ ทั้งทะเบียนคุมเงินสด ทะเบียนคุมเช็ค และตรวจสอบ Bank Statement ของบริษัทฯ
3. รวบรวมเอกสารประจำวันต่าง ๆ ส่งแผนกที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 33 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส ขั้นต่ำ
3. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. ซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียด รอบคอบ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในงานที่ทำ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

การเงิน/บัญชี
ตำแหน่งงาน : การเงิน/บัญชี
รายละเอียดงาน : 1.ตรวจสอบเอกสารลูกค้า
2.คุมทะเบียนการรับ-จ่ายเงินต่างๆ
3.สามารถใช้ Microsoft office เป็นอย่างดี
4.สามารถประสานงานกับแผนกอื่นๆได้เป็นอย่างดี
5.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ตอบปัญหาลูกค้าได้
6.รักในงานที่ทำ ซื่อสัตย์ อดทน ละเอียด รอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,000-16,0000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ดิโอลด์สยาม ถนนเจริญกรุง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22-33 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ตรวจสอบ
ตำแหน่งงาน : ตรวจสอบ
รายละเอียดงาน : 1.สามารถใช้ Ms Office , ได้ดีโดยเฉพาะ Excel , Word
2.สามารถประสานงานกับแผนกอื่นๆได้เป็นอย่างดี
3.มีความระเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต
4.ตรวจสอบเอกสารซื้อขายทองคำผ่านระบบออนไลน์และสรุปประจำวันส่งหัวหน้างาน
5.จัดทำทะเบียนคุมเอกสารที่ตรวจสอบ จากนั้นส่งเอกสารให้แผนกบัญชีทำการลงบัญชีต่อไป
6.ตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงของระบบงาน พร้อมให้คำแนะนำแก่แผนกอื่นๆ ในการปฏิบัติงาน
7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000-16,0000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริเวณดิโอล์ดสยาม เขตพระนคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุ 22-27 ปี
3. วุฒิการศึกษาปวส- ป.ตรี บริหารธุรกิจ , บัญชี , การเงิน
4. มีประสบการณ์การทำงานตรวจสอบ 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด
รายละเอียดงาน : ติดต่อลูกค้านำเสนอแจ้งราคาซื้อ/ขาย, ให้บริการ/แจ้งข่าวสารให้กับลูกค้า
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริเวณดิโอล์ดสยาม เขตพระนคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปวส.และ ป.ตรี
2. มีใจรักการให้บริการ/การขาย
3. มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
4. หากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาพิเศษ
5. สามารถทำงานนอกเวลาได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Graphic Design
ตำแหน่งงาน : Graphic Design
รายละเอียดงาน : 1. ออกแบบ ผลิตสื่อต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานสิ่งพิมพ์ต่างๆ โปสเตอร์ หรือสื่อสนับสนุนอื่นๆเพื่อใช้ในกิจกรรมของบริษัทและลูกค้า
2. ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาข้อมูลด้านการสื่อสารบนสื่อ Social Media เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลขององค์กรต่อลูกค้า
3. ออกแบบจัดทำ Website E-Commerce ของบริษัท ดูแลและบริหารข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
4. ถ่ายภาพประกอบ ผลิตและจัดทำชิ้นงาน เพื่อประกอบการออกรายการโฆษณาผลิตภัณฑ์
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถที่จะใช้โปรแกรม Graphic ได้เช่น Photoshop, Illustrator, Flash ได้
4. สามารถที่จะทำ Multimedia ได้
5. รักงานในด้านการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ตั้งใจทำงาน
6. สามารถทำงานนอกเวลาได้
7. ถ้าใช้โปรแกรม 3D เป็นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Programmer
ตำแหน่งงาน : Programmer
รายละเอียดงาน : เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบในบริษัท
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถที่จะเขียน Java ได้เป็นอย่างดี JSP, JSF
4. ถ้ามีความรู้ด้าน HTML5 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. รักงานในด้านการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ตั้งใจทำงาน
6. สามารถทำงานนอกเวลาได้
7. สามารถที่จะใช้โปรแกรม Graphic ได้เช่น Photoshop, Illustrator, Flash ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IT Support
ตำแหน่งงาน : IT Support
รายละเอียดงาน : Support งานด้านระบบ IT ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในบริษัท
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะการดูแล Hardware/Software/Network เป็นอย่างดี
4. รู้ระบบ Network, Windows Server, Linux
5. รักในงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ตั้งใจทำงาน
6. สามารถทำงานนอกเวลาและออกนอกสถานที่ได้
7. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานขายประกัน , , หางานอุตรดิตถ์ , หางานอุทัยธานี , หางานpr , หางานบริษัท , หางานตรัง , หางานพี่เลี้ยงเด็ก , หางานกรุงไทยแอกซ่า , หางานปัตตานี , หางานคอมพิวเตอร์


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ