เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท พี เค เอส ออโตโมบิลส์ จำกัดบริษัท : บริษัท พี เค เอส ออโตโมบิลส์ จำกัด
รายละเอียดบริษัท :
จำหน่ายรถยนต์และเป็นศูนย์บริการของฟอร์ด
สวัสดิการ : - เบี้ยขยัน
- เบี้ยเลี้ยงอบรม
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เครื่องแบบพนักงาน
- ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์
- งานเลี้ยงประจำปี
- ค่าคอมมิชชั่น
- ค่า Incentive
- การฝึกอบรม
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : คุณพนิตา พงษ์สวัสดิ์
โทร : 02-635-0111 ต่อ 108
แฟกส์ : 02-635-0888
ที่อยู่ : 25/2 ถ.ประมวล แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียดงาน : -ประสานงานกับฝ่ายขายเกี่ยวกับรถยนต์ที่ลูกค้าสั่งจอง
-ดูแลประสานงานติดต่อ Vendor ในเรื่องการตกแต่งรถ
-ทำเอกสารรายงานประจำเดือน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
3. มีความอดทนและทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกบัญชี
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกบัญชี
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำบัญชีต้นทุนและบัญชีทั่วไป เพื่อจัดทำรายงานที่ถูกต้องและเสร็จทันเวลาให้กับผู้บริหาร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 35,000-45,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์บริหารงานบัญชี อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
5. มีความละเอียดรอบคอบสูง เรียนรู้งานได้รวดเร็ว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานช่างเทคนิค (ช่างยนต์)
ตำแหน่งงาน : พนักงานช่างเทคนิค (ช่างยนต์)
รายละเอียดงาน : - ทำการซ่อมบริการรถยนต์
- เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรกำหนดให้
- ประกอบติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ ระบบเครื่องยนต์
- ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ
- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
- ตรวจสอบเครื่องยนต์
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000-15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
2. ประสบการณ์ : 1-5 ปี
3. อายุ : 18-35 ปี
4. เพศชาย
5. อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
รายละเอียดงาน : - รับเงิน / ออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า
- ทำเกี่ยวกับเอกสาร
- บันทึกบัญชีรายการที่เกี่ยวข้องด้านการจ่ายเงิน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
3. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกบัญชี AP
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกบัญชี AP
รายละเอียดงาน : ควบคุม ตรวจสอบและดูแลงานบัญชีด้าน AP
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 25,000 ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 28 - 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ในงานบัญชี AP ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีความเป็นผู้นำ รอบคอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
5. สามารถทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ที่ปรึกษาการขาย
ตำแหน่งงาน : ที่ปรึกษาการขาย
รายละเอียดงาน : - แนะนำและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับรถยนต์ ford
- ปิดการขาย
- ให้บริการหลังการขาย
อัตรา : 20 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีใจรักงานขาย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง
รายละเอียดงาน : -ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสำนักงานใหญ่ (สีลม)และสาขาพหลโยธิน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟ้ฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานตรวจสอบรถใหม่
ตำแหน่งงาน : พนักงานตรวจสอบรถใหม่
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบดูแล จัดการ เคลื่อนย้าย ทำความสะอาดรถยนต์ในโชว์รูม / รถยนต์เตรียมส่งมอบให้ลุกค้า และ รถทดสอบ
- รับ-ส่งเอกสารและพัสดุของบริษัท
- ขนย้ายรถใหม่ รถซ่อมจากสาขาต่างๆ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
3. มีใบขับขี่รถยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้
4. มีความขยันและอดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้
รายละเอียดงาน : 1) รับผิดชอบงานด้านบัญชีลูกหนี้ หรือ เจ้าหนี้
2) ดูแลเรื่องวางบิล-เก็บเช็ค-รับชำระ-ผ่านเช็ค
3) ตรวจ Bank Statement และติดต่อธนาคาร
4) อื่นๆตามที่รับมอบหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 14,000 บาทขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22-32 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 1-5 ปี
4. ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และ Excel ได้ดี
5. มีความละเอียดรอบคอบ รักในงานบัญชี และงานเอกสาร
6. มีความรับผิดชอบสูง เข้ากับผู้อื่นได้ดี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
7. สามารถทำงาน วันเสาร์เว้นเสาร์ ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการศูนย์บริการรถยนต์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการศูนย์บริการรถยนต์
รายละเอียดงาน : ดูแลและบริหารศูนย์บริการรถยนต์ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 30,000 ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารศูนย์บริการรถยนต์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความเป็นผู้นำ
5. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่อะไหล่
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่อะไหล่
รายละเอียดงาน : -ออกใบสั่งซื้ออะไหล่
-จัดอะไหล่ในศูนย์บริการ
-จัดทำรายงานสรุปการเบิกจ่าย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
3. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
4. มีความรู้เกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (DCRC)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (DCRC)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อเพื่อซื้อรถยนต์ใหม่ และการเข้ารับบริการ ในทุกช่องทางการติดต่อ โดยให้ลูกค้าประทับใจอย่างสูงสุด
- บริหารการนัดหมาย เพื่อการเข้ารับบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
- ติดตาม สอบถามความพึงพอใจ ของลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ และ เข้ามารับบริการบำรุงรักษารถยนต์
- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาของลูกค้า
- จัดทำรายงานประจำเดือน
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 14,000 ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้าอย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีใจรักงานบริการและมนุษยสัมพันธ์ดี
6. ทำงานจันทร์ - เสาร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานผู้ช่วยกุ๊ก , หางานสระแก้ว , หางานสารคาม , หางานfreelance , หางานราชบุรี , หางานสปาต่างประเทศ , หางานก่อสร้าง , หางานลําพูน , , หางานแพร่ , หางานพนักงานขายเครดิต


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ