เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์บริษัท : กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
รายละเอียดบริษัท : กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์ ดำเนินธุรกิจทางด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 40 ปี โครงการหมู่บ้าน พื้นที่เช่า และ บริหารศูนย์การค้าในนาม แฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์ ต้องการรับบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจทำงาน สามารถทำงานภายในความกดดันได้ เพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ : - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- เงินช่วยเหลือค่าแต่งกาย
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- สวัสดิการเยี่ยมไข้คลอดบุตร
- สวัสดิการกู้ซื้อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์
- สวัสดิการกู้ยืม
- สวัสดิการส่วนลดค่าเช่าห้องพักสำหรับพนักงาน
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าทำศพ
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลืออุปสมบท
- เงินช่วยเหลือเมื่อเกษียณอายุ
- สิทธิพิเศษใช้บริการคลับเฮ้าส์ของบริษัท
- วันหยุดตามประเพณี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน, ทุนการศึกษา ป.ตรี - โท สำหรับพนักงาน
- โบนัส**ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
- สิทธิลาต่างๆ และสิทธิพิเศษอื่น ฯลฯ (พิจารณาตามประเภทธุรกิจของบริษัทฯ)
วิธีการสมัคร : - ส่ง E-mail
- ติดต่อสอบถามคุณระพีพรรณ
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-377-1500 ต่อ 141, 081-842-3904
แฟกส์ : 02-377-4991
ที่อยู่ : สำนักงาน HAPPYLAND GROUP 95 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์ : www.happyland.co.th

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบดำเนินการจัดเตรียมเรื่องการปฐมนิเทศ
- รับผิดชอบในการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ดำเนินการจัดอบรมตามแผนงานประจำปี
- รับผิดชอบเป็นวิทยากรภายในหลักสูตรภายในบริษัทฯ ดำเนินการติดต่อวิทยากรและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรม ภายนอกและภายใน
- รับผิดชอบการติดตามผลการอบรม การประเดมิน และสรุปการอบลรมส่งผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 27 - 35 ปี
2. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล ,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 ปี
4. สามารถออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมได้
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน ซื่อสัตย์
6. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
7. ติดต่อ : คุณพรพักตร์, คุณระพีพรรณ , คุณคณิศร โทร : 090-090-6823, 081-842-3904 , 081-439-2720
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่าย (การตลาด)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่าย (การตลาด)
รายละเอียดงาน : - วางแผน, กำหนดยุทธ์ศาสตร์ สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแบ่งปันและเพิ่มยอดขายหน่วยงาน
- วางแผนและนำเสนอแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายของบริษัทฯ
- นำแผนงานไปดำเนินการและประเมิน
- บริหารจัดการแผนงานการกิจกรรม และโปรโมชั่น
- บริหารสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์
- บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- ประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริมและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 45 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - โท สาขาการตลาด, อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 5 ปีขั้นไป ด้านพื้นที่เช่า หรือธุรกิจให้บริการ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี Microsoft office, spss
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะการเป็นผู้นำสูง รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้ัรับมอบหมาย บุคลิกคล่องแคล่ว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สรรหา (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สรรหา (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
รายละเอียดงาน : - สรรหาพนักงานตามที่ต้นสังกัดส่งใบคำขอ
- ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อนัดสัมภาษณ์เบื้องต้น
- ดูแล ปรับปรุงข้อมูลใน Website สมัครงานให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ
- ดำเนินการหาช่องทางในการสรรหาและว่าจ้างบุคลากร เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
- ดำเนินการในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้าง เช่นสัญญาจ้างฯ
- จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000-15,000 (ตามประสบการณ์) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22-27 ปี
2. ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
3. มีประสบการณ์0-2 ปีในการสรรหาโดยตรง
4. มีความคล่องแคล่ว สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
5. มีทักษะการสรรหาบุคลากร มีทักษะการเจรจาต่อรอง
6. มีประสบการณ์ด้านการสรรหาช่างทุกประเภทจะพิจารณาเป็นพิเศษ**
7. ติดต่อ : คุณพรพักตร์, คุณระพีพรรณ , คุณคณิศร โทร : 090-090-6823, 081-842-3904 , 081-439-2720
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เงินเดือน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เงินเดือน
รายละเอียดงาน : - ดูแลงานในส่วนงาน Time attendence
- สรุปสถิติขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
- บันทึกข้อมูลเวลาในระบบ Payroll คำนวณค่าล่วงเวลา วันพักร้อน ตรวจเช็คเวลาการทำงาน
- เก็บลายนิ้วมือพนักงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
3. มีประสบการณ์ขั้นตำ 1 ปี ในการทำงานด้าน Time attendence
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.office ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียด
5. รอบคอบ และรับผิดชอบต่องานสูงมีความขยัน อดทน และตรงต่อเวลา
6. สามารถใช้งาน Program Business plus ได้จะพิจารณาเป็นยพิเศษ**
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค
รายละเอียดงาน : - ดำเนินการเปิด - ปิด งานระบบต่าง ๆ ของอาคาร ตามเวลาที่กำหนด
- PM งานระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ตามที่กำหนด
- ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่เช่า
- ตรวจสอบ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่ชำรุดเสียหาย
- จดบันทึก ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฎิบัติงานตามใบแจ้งงานของแผนก และใบแจ้งงานทั่วไป
- ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าและผู้มาใช้บริการ
- ดำเนินการอื่นใด ตามที่ได้รับการร้องขอหรือรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานของแผนก
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,000 - 14,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายเท่านั้น
2. อายุ 20 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 35 ปี
3. วุุุุุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขา ไฟฟ้า
4. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านช่างอาคารมาอย่างน้อย 1 ปี
5. มีความรู้ระบบปรับอากาศ Chiller
6. สามารถปฏิบัติตามสถานที่ที่ระบุได้ และสามารถททำงานเป็นกะได้
7. หากสามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส
รายละเอียดงาน : 1.วางเเผนการตลาดให้สอดคล้องกับโครงการเพื่อสนับสนุนการขายให้ได้เป้าตามที่ต้องการ
2.วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
3. จัดทำงบการตลาดประจำปีเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
4.ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนโครงการอย่างสม่ำเสมอ
5. ศึกษา เก็บข้อมูล ค้นคว้า วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท/การตลาด บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. สามารถวางเเผนเเละกำหนดทิศทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
5. มีบุคคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเเละเจรจาต่อรอง
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เเละใช้ Microsoft Office
7. หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ติดต่อ : คุณพรพักตร์, คุณระพีพรรณ , คุณคณิศร , โทร : 090-090-6823 , 081-842-3904 , 081-439-2720 ,
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าส่วนการตลาดทรัพย์สินให้เช่า
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าส่วนการตลาดทรัพย์สินให้เช่า
รายละเอียดงาน : 1.วางเเผนยุทธศาสตร์ สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ ความพึงพอใจ ความจงรักภักดีของลูกค้าเพื่อให้ลุกค้าเข้ามาใช้บริหารในธุรกิจให้เช่าตามเป้าหมายที่กำหนด
2.วางเเผนทำกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับผู้เช่า
3.สร้างรายได้จากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เเละการจัดกิจกรรม
4.รายงาน เเละสรุปผลการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30-45 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาดเเละสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป ทางด้านการส่งเสริมการขายเเละกิจกรรมการตลาดของธุรกิจให้เช่าหรือที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถใช้โปรเเกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น Word ,Excel, Power point
5. มีความเป็นผู้นำสูง รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย บุคลิกคล่องเเคล่ว
6. ติดต่อ : คุณพรพักตร์, คุณระพีพรรณ, คุณคณิศร, คุณเบญจมินทร์ โทร : 090-090-6823, 081-842-3904, 081-439-2720, 090-090-1883
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโยธา(ภาคสนาม)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธา(ภาคสนาม)
รายละเอียดงาน : - จัดทำ BOQ/ราคาจ้างงาน
- จัดทำเอกสารประกอบสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
- ทำแผนงานก่อสร้าง
- แผนการใช้วัสดุก่อสร้าง
- ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
- สรุุปการก่อสร้าง
- บริหารงานก่อสร้างและควบคุมคุณภาพ
- งานรับมแบหมายและงานตรวจบ้าน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญหชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา โยธาหรือการก่อสร้าง
3. มีประสบกาณณ์ขั้นต่ำ 1 ปีในด้านงานบ้านจัดสรร
4. สามารถปฎิบัติงานที่ Site แถวอ่อนนุชได้
5. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ติดต่อ : คุณระพีพรรณ, คุณพรพักตร์, คุณธีร์จุฑา, คุณคณิศร โทร : 081-842-3904, 090-090-6823, 090-090-1883,081-439-2720
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงิน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน
รายละเอียดงาน : - ออกใบเสร็จรับเงิน และเก็บเงินหน้างาน
- มีความรู้เรื่องบัญชี และการเงิน
- มีความรับผิดชอบในงาน
- ทำเช็ค และจ่ายเชค
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22-26 ปี
2. วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาบัญชี/การเงิน
3. ประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Ms.office ได้ดี
5. ติดต่อ : คุณพรพักตร์, คุณระพีพรรณ , คุณคณิศร โทร : 090-090-6823, 081-842-3904 , 081-439-2720
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผจก.ฝ่ายธุรการทรัพย์สิน
ตำแหน่งงาน : ผจก.ฝ่ายธุรการทรัพย์สิน
รายละเอียดงาน : - วางแผนและบริหารงานในความรับผิดชอบ
- ดูแลงานประกันภัยรถยนต์-อาคารให้ได้เงื่อนใขที่สุด
- จัดระบบงาน มอบหมายงานให้ทีมงานดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
- วางแผน ควบคุมทรัพย์สินในองค์กร/วางแผนบำรุงรักษา รับนโยบายและวางแผน ตามที่องค์กรจัดระบบงานธุรการ ทรัพย์สินฯ เพ่อเข้าตลาดหลักทรัพย์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ป.ตรี - ป.โท ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานธุรการและทรัพย์สินอย่างน้อย 5 ปี
4. มีความรู้ระเบียบบังคับในงานธุรการและงานทรัพย์สินฯ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : บันทึกเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างรายตัว
ทำจ่ายให้เจ้าหน้าหนี้การค้าตาม Due ของบริษัท
คีย์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 , ภงด.53
คีย์รายงานภาษีซื้อ-ขาย พร้อมจัดทำ ภพ.30
จัดทำใบอนุมัติเบิกจ่าย
สุ่มตรวจนับสต็อกสินค้าของแต่ล่ะหน่วยงาน
ทำรายงานงบประมาณประจำเดือน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
3. อายุ 22 -32 ปี
4. มีประสบการณ์งานด้านบัญชี ไม่น้อย กว่า 6 เดือน
5. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ มีความรู้เรื่องโปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชีและภาษีอากร
6. ชอบเรียนรู้งานใหม่ ๆ อยู่เสมอ
7. ติดต่อ : คุณระพีพรรณ , คุณคณิศร โทร : 081-842-3904 , 081-439-2720
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
- ตรวจปริมาณและคุณภาพในงวดงานก่อสร้าง
- เสนอวิธีแก้ไขคุณภาพงานก่อสร้างโครงการ ตามหลักวิศวกรรม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธาเท่านั้น
3. ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
4. ความรู้และทักษะที่จำเป็น ความรู้ด้านวิศวกรรม และเทคนิคการก่อสร้าง
5. คุณสมบัติอื่นๆ คอมพิวเตอร์ Autocad Ms-Office
6. ติดต่อ : คุณระพีพรรณ โทร : 081-936-0313 , 081-842-3904
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Application Support
ตำแหน่งงาน : Application Support
รายละเอียดงาน : - ควบคุมดุแลงานสนับสนุนการใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในองค์กร
- จัดการระบบฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
- ดูแลบำรุงรักษาซอฟแวร์และเว็บไซต์ขององค์กร
- ควบคุมและตรวจสอบงานด้านซอฟแวร์ขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. ประสบการณ์ 2 ปี ด้านการทำงานออกแบบเว็บไซต์
4. ความรู้และทักษะที่เป็น Network, LAN WAN, OS Windows 7 XP, Server2008, Programing VB Net
5. ASP,PHP,Crytal-report,SQL
6. มีความรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ดีั การพูดสื่อสารได้ดี
7. ติดต่อ : คุณระพีพรรณ โทร : 081-936-0313 , 081-842-3904
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุุโส (ประจำสำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุุโส (ประจำสำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : - วางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับโครงการเพื่อสนับสนุนการขาย
- วางแผนสื่อกาวรตลาดและควบคุมบงประมาณที่บริษัทได้กำหนด
- ทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและบริษัทโฆษณาเพื่อที่จะพัฒนาแคมเปญด้านการตลาดสื่อสารการตลาดที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
- ประเมินผลกิจกรรมทางการตลาด เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับแผนการตลาด
- สำรวจโครงการคู่แข่ง เก็บรวยรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับแผนการตลาดให้แข่งขันได้
- วิเคราะห์ลูกค้าได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด หรืออสังหาริมทรัพย์
3. ประสบการณ์ทำงาน 1 - 3 ปี
4. มีความคิดสร้างสรรค์, ทำงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้แรงกดดันและเวลาที่จำกัดได้
5. มัทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถนำเสนอรูปแบบที่ข้าใจได้ง่าย
6. ติดต่อ : คุณระพีพรรณ โทร : 081-842-3904
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรประเมินราคา
ตำแหน่งงาน : วิศวกรประเมินราคา
รายละเอียดงาน : *ออกแบบงานวิศวกรรมโครงการสร้าง
- ออกแบบโครงสร้างวิศวกรรม ร่วมกับฝ่ายออกแบบ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ทำเอกสารรายการคำนวณโครงสร้าง สำหรับขออนุญาติปลูกสร้างอาคาร
- ติดต่องานผู้เชี่ยวชาญ กับงานออกแบบโครงสร้างพิเศษ
-จัดทำราคากลางค่าก่อสร้าง (BOQ)
- จัดทำราคากลาง สำหรับงานก่อสร้าง
- จัดส่งราคากลางพร้อมแนบตาราง BOQ ให้ฝ่ายจัดซื้อจัดหาผู้รับเหมาเปรียบเทียบราคา
- ตรวจสอบพิจารณาราคา ต่อรองราคาส่วนงานรับเหมา มาตรฐานใรการจัดจ้างผู้รับเหมา
*ให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรม
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา โยธา ** มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
3. ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้งานออกแบบด้านวิศวกรรม, เทคนิคงานก่อสร้าง, งานประมาณราคา
5. ติดต่อ : คุณระพีพรรณ , คุณคณิศร โทร : 081-842-3904 , 081-439-2720
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพโครงการ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพโครงการ
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามาตรฐานงานก่อสร้าง
- ตรวจสอบปริมาณและการเบิก-จ่ายค่างวดงานก่อสร้าง
- ตรวจสอบปริมาณและประเมินคุณภาพในงวดงานก่อสร้าง
- สามารถนำเสนอวิธีการแก้ไขคุณภาพก่อสร้างโครงการได้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบกว.)
3. ประสบการณ์ในการทำงาน 6 - 10 ปี
4. มีความรู้ด้านวิศวกรรม และเทคนิคการก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ Autocad , Ms.office
5. ติดต่อ : คุณระพีพรรณ , คุณคณิศร โทร : 081-842-3904 , 081-439-2720
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานต้อนรับ (สามารถเข้ากะได้)
ตำแหน่งงาน : พนักงานต้อนรับ (สามารถเข้ากะได้)
รายละเอียดงาน : - ให้บริการรับจองห้องพัก/อำนวยความสะดวกและประสานงานในทุกๆ เรื่อง
- Key ข้อมูล Check - in , Check out ในโปราแกรม Smart
- สรุแรายงาน Check in , Check out ของกะที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินจากการปิดยอดในรอบเวลาของตัวเอง
- บันทึกการรับจองห้องพักของลูกค้าทุกกลุ่มของแมนชั่น รวมถึงการโทรสอบถามห้องรายเดือน/แจ้งปัญหาของลูกค้าอพาร์เม้นท์ หอพักและการสื่อสารฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำ Daily Report ส่งผู้บังคับบัญชา
- รับฟังข้อร้องเรียน ติชม นำเสนอผู้บังคับบัญชา
- จัดเก็บเงินลูกค้าแฮปปี้แลนด์อพาร์เม้นท์ หลังจากสำนักงานแฮปปี้แลนด์อพาร์ทเม้นท์หปิด
- อื่นๆที่ได้รัยบมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 บาท (ตามประสบการณ์) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
2. ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
3. ประสบการณ์ทำงาน 1 - 3 ปี
4. มีประสบการณ์ ด้านการขาย การทำงานในโรงแรมขนาดกลาง - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจบริการ
5. การสื่อสารดี มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความซื่อสัตย์ สามารถทำงานเป็นกะได้
6. ติดต่อ : คุณระพีพรรณ , คุณคณิศร โทร : 081-842-3904 , 081-439-2720
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ Time attendence ด่วน!!
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ Time attendence ด่วน!!
รายละเอียดงาน : - ดูแลงานในส่วนงาน Time attendence
- สรุปสถิติขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
- บันทึกข้อมูลเวลาในระบบ Payroll คำนวณค่าล่วงเวลา วันพักร้อน ตรวจเช็คเวลาการทำงาน
- เก็บลายนิ้วมือพนักงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
3. มีประสบการณ์ขั้นตำ 1 ปี ในการทำงานด้าน Time attendence
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.office ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียด
5. รอบคอบ และรับผิดชอบต่องานสูงมีความขยัน อดทน และตรงต่อเวลา
6. สามารถใช้งาน Program Business plus ได้พิจารณาเป็นพิเศษ
7. ติดต่อ : คุณระพีพรรณ , คุณคณิศร โทร : 081-842-3904 , 081-439-2720
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ