เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


K.C.L. Trading Co., Ltd.บริษัท : K.C.L. Trading Co., Ltd.
รายละเอียดบริษัท : บริษัทผลิตและจำหน่ายโคนไอศกรีมและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ได้มาตฐาน GMP, HACCP และ ISO9001:2008 บริษัทก่อตั้งมาแล้ว 45 ปี กำลังขยายงานมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รักความก้าวหน้า มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สวัสดิการ : 1. ประกันสังคม * ส่วนออฟฟิศ/สำนักงาน *
2. เบี้ยขยัน *หยุดเสาร์เว้นเสาร์ *
3. โบนัส
4. โอที
5. ปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี
6. ชุดฟอร์มพนักงาน
7. สวัสดิการบ้านพักพนักงาน
8. สวัสดิการโรงอาหารพนักงาน
9. ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
10. เลี้ยงวันเกิด
11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
12. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ
13. สวัสดิการอื่นๆ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่, การอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน เป็นต้น
14. เบี้ยเลี้ยงและค่าคอมมิสชั่น (สำหรับพนักงานขายต่างจังหวัด)
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
สมัครทาง E-Mail
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
ติดต่อ : คุณกัลย์กมล, คุณสุภาภรณ์
โทร : 034-813-100 (5 คู่สาย)
แฟกส์ : 034-812-998
ที่อยู่ : 84 ม.6 ถ.พระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์ : www.kcltrading.com

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รายละเอียดงาน : 1.ตรวจสอบราคา ,ทำราคาเปรียบเทียบ,เจรจาต่อรองราคาสินค้า
2.สั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูป ,วัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์ ,สารเคมี,อุปกรณ์เครืองมือ,อะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
3.ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ตรงต่อเวลาที่กำหนด
4.จัดทำใบรับสินค้า พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องตามใบสั่งซื้อ
5.ตรวจบันทึกแบบประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้างทุกครั้งหลังส่งมอบและสรุปผลการประเมินทุกๆ6เดือน
6.คัดเลือกผู้ขาย/ผ้รับจ้างรายใหม่ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขาย
7.ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อให้อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด
8.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ
9.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
2. การศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
4. สามารถใช้ Program Words และ Excel
5. มีความเป็นผู้นำ, ซื่อสัตย์ และกระตือรือร้น
6. สามารถใช้ Program Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย กทม./ต่างจังหวัด
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย กทม./ต่างจังหวัด
รายละเอียดงาน : 1. พบลูกค้าตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ * ผู้แทนขาย กทม.เข้าออฟฟิศ 1 วัน/สัปดาห์
2. เก็บเช็คลูกค้า * ผู้แทนขาย ตจว.ออกทริปละ 22-23 วัน
3. รับออร์เดอร์ลูกค้า เข้าออฟฟิศ 3 วัน/เดือน
4. เสนอขายสินค้า
5. รับคืนสินค้ากรณีลูกค้าคืนสินค้า
6. รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
7. ประชุมทีมขายประจำเดือน
8. สรุปรายงานการขายประจำเดือน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี
2. การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. สามารถใช้ Program Words และ Excel
5. มีความซื่อสัตย์ และกระตือรือร้น รักงานขาย
6. มียานพานะเป็นของตัวเอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : 1. รับวางบิลและตรวจสอบ Invoice ให้ถูกต้อง
2. ทำบัญชีสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน
3. บันทึกรับเข้าสินค้าในโปรแกรม Express
4. ควมคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน
5. ตรวจนับสต๊อกสินค้าประจำเดือน
6. ปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรม Express
7. จัดทำทะเบียบทรัพย์สินของบริษัทและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
8. สรุปยอดภาษีซื้อและภาษีขายประจำเดือน
9. คำนวณค่าแรงพนักงาน
10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เค ซี แอล เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถใช้ Program Word , Excel ได้
5. ใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความซื่อสัตย์ และกระตือรือร้น
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการฝ่ายบริหาร
ตำแหน่งงาน : เลขานุการฝ่ายบริหาร
รายละเอียดงาน : 1. โทรศัพท์ติดต่องานและรับโทรศัพท์ทั้งกับบุคคลภายในและภายนอก รวมถึงการนัดหมายต่างๆ
2. ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุมและจดบันทึกการประชุม
3. จัดทำบันทึก รายงานร่างเอกสารต่างๆ ทำสถิติ แผนงาน แผนภาพ
4. เก็บรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้งาน เมื่อต้องการ
5. จัดทำตารางการนัดหมายและเตือนการนัดหมาย
6. ต้อนรับแขกและผู้มาติดต่อ
7. ดูแลความเรียบร้อยของห้องและตู้เอกสาร
8. เขียนอีเมล์โต้ตอบและพิมพ์งานต่างๆ ที่สำคัญ
9. ช่วยวางระเบียบต่างๆ และตรวจตราความเรียบร้อยของงานแทน
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เค ซี แอล เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลิกภาพดี
4. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา
5. ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว มีปฏิภาณไหวพริบและตัดสินใจได้ดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
7. สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
รายละเอียดงาน : 1.ติดตามยอดขายของลูกค้าและเซลล์ให้ได้ตามเป้าหมาย
2.แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าและรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
3.จัดทำ KPI และสรุปผลประจำเดือนแล้วนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร
4.สรุปยอดขายประจำเดือนและไตรมาส
5.นำเสนอแบบการขายและการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
6.สามารถออกตลาดได้
7.สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
8.ประชุมและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
9.ควบคุมเอกสารในระบบ GMP/HACCP/ISO 9001:2008
10.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30-40 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การขายและการตลาด ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด 5 ปี ขึ้นไป
4. มีความละเอียด รอบคอบ และความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
5. สามารถจัดทำแผนการขายและการตลาดและวิเคราะห์การขายได้
6. มีความเป็นผู้นำและมีทักษะในการสื่อสารและสอนงานที่ดี
7. สามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดส่ง/หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดส่ง/หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมและตรวจสอบการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องและตรงเวลา
2.ดูแลรถขนส่ง สรุปค่าใช้จ่าย
3.ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย
4.ควบคุมดูแลระบบภายในคลังสินค้าทั้งหมดของบริษัท
** หัวหน้าฝ่ายควบคุมดูแลงานในส่วนคลังสินค้า และจัดส่ง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย
2. อายุ 25ปีขึ้นไป, ** หน.ฝ่ายวุฒิป.ตรี และมีประสบการณ์
3. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการโรงงาน
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโรงงาน
รายละเอียดงาน : 1.บริหารจัดการงานต่างๆ ภายในโรงงานประกอบด้วยงานการผลิต/ซ่อมบำรุง/คลังสินค้าและจัดส่ง
2.งานควบคุมค่าใช้จ่ายในโรงงาน
3.ระบบ GMP/HACCP/ISO 9001:2008
** ผู้จัดการโรงงานบจก.เค ซี แอล เทรดดิ้ง 1 อัตรา (ผลิตโคนไอศกรีม)
ผู้จัดการโรงงานบจก.เค ซี แอล มาร์เก็ตติ้ง 1 อัตรา (ผลิตถ้วยกระดาษ)
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 40 - 47 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อุตสาหการ/เครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 5 ปี
4. มีความรู้ในระบบคุณภาพอาหารเป็นอย่างดี เช่น GMP,HACCP,ISO9001:2008
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บุคคล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล
รายละเอียดงาน : 1.งานบุคคล ,ประกันสังคม
2.งานสรรหา
3.บันทึกเวลา เข้า-ออก พนักงาน
4.สวัสดิการพนักงาน
5.งานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. มีประสบการณ์ทำเงินเดือน B-Plus จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์,การจัดการสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
4. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด
รายละเอียดงาน : 1.วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอแผนการตลาด
2.วางแผนกลยุทธ์และหากลุ่มเป้าหมาย
3.ทำการตลาดให้บริษัท และโฆษณา โบว์ชัวร์ ออกโปรโมชั่น
4.ดูแลงานในส่วนการตลาด ผ่านSocial Media และ PR, Marketing Communication and Event, Channel of Distribution
5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดกิจกรรมทางการตลาดและวางแผนรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ
6.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆและSupplier เกี่ยวกับการจัดทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับทีมขาย และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อส่งเสริมด้านธุรกิจ และการตลาด
7.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการข้อมูล
8.งานอื่นๆได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 25 ปีขึ้นไป ชาย - หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด,การบริหารธุรกิจ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด 2 ปี ขึ้นไป (ด้านการตลาด,การประชาสัมพันธ์และโฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
4. ขยันอดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีทักษะในการสื่อสาร,มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft Office ได้เป็นอย่างดี หากสามารถใช้โปรแกรมตกแต่งภาพได้ เช่น
6. Photoshop , Illustrator , Flash , HTML. หรืออื่นๆได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รายละเอียดงาน : 1.กำหนดนโยบายและแผนงานในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
2.ศึกษาและวิเคราะห์สินค้าของคู่แข่งขัน พิจารณาข้อดีข้อเสียและจุดเด่นต่าง ๆ นำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาสินค้าของบริษัท
3.ควบคุมดูแลการทดสอบการผลิตสินค้าใหม่และประสานงานกับฝ่ายผลิตในการทดลองผลิตและประสานงานกับฝ่ายขายในการทดสอบด้านการตลาด
4.กำหนดมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าใหม่ที่พัฒนาได้และส่งมอบให้กับฝ่ายผลิตดำเนินการ
5.วางแผนในการทดสอบและพัฒนาสินค้าใหม่ให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
6.ศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งพิจารณาหามาตรฐานวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ผลิต
7.ควบคุมดูแลการทดลองผลิตสินค้าที่รับผิดชอบ โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท รวมทั้งกำหนดมาตรฐานการผลิตสินค้าเสนอผู้บังคับบัญชาและประสานงานกับฝ่ายขายในการทดสอบด้านการตลาด
8.จัดทำรายงานผลการทดสอบและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
9.ติดตาม รายงานสรุปและรับผิดชอบในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้ดำเนินไปโดยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายแผนการผลิตของบริษัท
10.ออกแบบและพัฒนาวิธีการทำงานใหม่ ลดการสูญเสียของกระบวนการผลิตและให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ
11.คำนวนต้นทุนพร้อมเสนอแนวทางการลดต้นทุนเบื้องต้น
12.ตรวจสอบการจัดทำสูตร ส่วนผสม ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอลูกค้า
13.ดูแลการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
14.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัท รวมถึงหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามที่กำหนด
15.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 32-45 ปี เพศ ชาย - หญิง
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาจุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ,เทคโนโลยีการอาหาร,ชีววิทยาหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ ในด้านเกี่ยวกับอาหารภายในโรงงานอาหารหรืองานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้พื้นฐานระบบ ISO 9001:2008 , GMP , HACCP
5. มีความรู้ด้านกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับด้านอาหาร
6. มีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิเคราะห์
7. มีความรอบคอบในการพิจารณาและวินิจฉัยการปฏิบัติงาน
8. มีทักษะการเป็นผู้นำและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
9. มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft office
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ