เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


โรงพยาบาล ธนบุรี-อู่ทองบริษัท : โรงพยาบาล ธนบุรี-อู่ทอง
รายละเอียดบริษัท : ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
สวัสดิการ : ที่พัก
วิธีการสมัคร : โทรศัพท์
จดหมาย
E-mail
ติดต่อ : คุณวรรณี กิตติวัฒนโชติ
โทร : 0-3540-4053
แฟกส์ : 035-552890
ที่อยู่ : 2000/22 หมู่6 ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Thonburi.Uthong.Hospital

เจ้าหน้าที่เวรเปล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เวรเปล
รายละเอียดงาน : ให้บริการเข็นเปลคนไข้ และให้บริการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : รายวัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.ธนบุรี-อู่ทอง
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ( ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )
2. วุฒิการศึกษา จบ ม.3 หรือ ม.6
3. บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักด้านงานบริการ
4. ไม่สูบบุหรี่ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ยานยนต์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ยานยนต์
รายละเอียดงาน : ขับรถรับ-ส่งผู้ป่วย
ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางโรงพยาบาล เช่น ส่งจดหมาย ส่งผล LAB ฟิล์ม
เป็นต้น
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลธนบุรี - อู่ทอง
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และใจเย็น
4. สามารถขับรถยนต์หรือรถตู้ พร้อมทั้งมีใบอนุญาติขับขี่ รู้จัดเส้นทางภายในจังหวัด และบริเวณใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและประชาสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : ทำบัตรคนไข้
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.ธนบุรี-อู่ทอง
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. จบ ป.ว.ช. / ป.ว.ส. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
3. บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักด้านงานบริการ
4. มีประสบการณ์ด้านเวชสถิติจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ
รายละเอียดงาน : - สรรหาพนักงานใหม่เข้ามาทำงาน
- จัดฝึกอบรมพนักงาน
- ตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงาน เพื่อส่งให้
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล คำนวนจ่ายเงินเดือน และ O.T.
(ถ้ามี)
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ทำ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง 2000/22 หมู่ 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา จบ ป.ว.ช. / ป.ว.ส. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาทีี่่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีความอดทน ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
รายละเอียดงาน : รับเงินจากผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
สรุปรายการรับเงินในแต่ละวัน
สรุปใบแจ้งหนี้ฯลฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลธนบุรี - อู่ทอง อ.อู่ทอง
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
2. วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
3. ใช้คอมพิวเตอร์ได้
4. ยิ้มแย้มแจ่มใส
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เภสัชกร
ตำแหน่งงาน : เภสัชกร
รายละเอียดงาน : ควบคุม ดูแล สั่งงาน วางแผน ตรวจสอบ ติดตาม รายงาน และรับผิดชอบงานของฝ่ายเภสัชกรรมร่วมกับผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม ให้บริการจ่ายยา ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการใช้ยา ควบคุมการสำรวจยาและเวชภัณฑ์ใกล้หมดอายุ รายงานแพทย์ ประสานงานกับบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนยาและเวชภัณฑ์ ทำ Patient couselling ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลธนบุรี - อู่ทอง
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง / ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตร์บัณฑิต
4. ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักรังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน : นักรังสีเทคนิค
รายละเอียดงาน : ให้บริการตรวจทางรังสีวิทยาแก่ผู้ป่วยที่มาตรวจ ให้คำแนะนำผู้ป่วยที่มาตรวจได้, ดูแลอุปกรณ์การตรวจทางรังสีได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลธนบุรี - อู่ทอง
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง/ ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา รังสีเทคนิค
3. ใช้เครื่อง CT SCAN ได้
4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขา รังสีเทคนิค
5. มีประสบการณ์ในงานฝ่ายรังสีวิทยา จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
รายละเอียดงาน : ดูแลผู้ป่วย Ward
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.ธนบุรี-อู่ทอง
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุ 17 - 30 ปี
3. มีประสบการณ์ หรือ เรียนจบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
4. มีภูมิลำเนาในจังหวัดสุพรรณบุรี หรือ ใกล้เคียง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพ
รายละเอียดงาน : ประจำ OPD,LR
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.ธนบุรี-อู่ทอง (ในเครือธนบุรี) อ.อู่ทอง
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง บุคคลิกดี จบการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
2. มีใบประกอบวิชาชีพ
3. มี / ไม่มีประสบการณ์ ก็ได้
4. สวัสดิการ :
5. ที่พัก ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา/ คู่สมรสและบุตร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เภสัชกร Full Time
ตำแหน่งงาน : เภสัชกร Full Time
รายละเอียดงาน : จัดยา,จ่ายยา ,สั่งซื้อยา ,ดูแลสต้อคยา ฯลฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.ธนบุรี-อู่ทอง
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีเภสัชกรรม มีใบประกอบวิชาชีพ
2. ถ้ามีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. เพศชาย/หญิง
4. อายุไม่เกิน 30 ปี มีที่พัก
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานpc , หางานช่างทอง , หางานนครสวรรค์ , , หางานบางบัวทอง , หางานศรีราชา , หางานประจวบ , หางานหนองคาย , หางานฝ่ายผลิต , หางานออฟฟิศ , หางานช่างไฟฟ้า


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ