เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


Better World Green Public Co., Ltd.บริษัท : Better World Green Public Co., Ltd.
รายละเอียดบริษัท :
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานดำเนินงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ

BWG เป็นผู้ให้บริการขนส่งและกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องภายใต้ปรัชญา

“รักษาดุลยภาพ เป็นธรรมต่อคู่ค้าและผู้ลงทุน รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ตลอดจนรักษามาตรฐานสิ่งแวดล้อมภายใต้ความมุ่งมั่นในนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม”

นอกจากนี้ ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และยังได้ขยายการลงทุนเพื่องานบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีบริษัทในเครือดังนี้

บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด เป็นตัวแทนการรวบรวมและขนส่งสิ่งปฎิกูลฯ เพื่อไปกำจัดยังเตาเผาซีเมนต์ และเตาเผาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสิ่งปฏิกูลฯ ด้วยรถขนส่งและภาชนะที่ได้มาตรฐาน

บริษัท เอิร์ท เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการนำสิ่งปฏิกูลฯ ผ่านกระบวนการและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และให้คำปรึกษาด้านการจัดการของเสียโดยรวม

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) นิคมฯ บางปู จ.สมุทรปราการ ให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีการเผาทำลาย
สวัสดิการ : 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ปรับเงินเดือนประจำปี
3. โบนัส
4. ค่าตอบแทนในการมาทำงานสม่ำเสมอ
5. เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานนอกสถานที่กรณีค้างคืน
6. ค่าที่พัก ค่าพาหนะ กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
7. ชุดยูนิฟอร์ม
8. ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
9. ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
10. ตรวจสุขภาพประจำปี
11. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
12. การฝึกอบรมสัมมนา
13. เงินช่วยเหลือพนักงาน (งานแต่ง,งานบวช,คลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ(บิดา,มารดา,ภรรยา,บุตร และตัวลูกจ้าง)
วิธีการสมัคร : E - mail (โปรดแนบรูปถ่าย)
ส่งจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : Recruitment Center - HR Department
โทร : 02-731-0080 Ext 105, 089-900-3734(ศูนย์สระบุรี)
แฟกส์ : 02-731-2574
ที่อยู่ : 2674/1 ม.2 ซ.ไดรฟ์อิน 2 (ลาดพร้าว 128/3) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์ : www.betterworldgreen.com

เจ้าหน้าที่การตลาด (Sales)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด (Sales)
รายละเอียดงาน : 1. แสวงหาลูกค้าเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท)
2. รักษาฐานลูกค้าเก่า
3. รับผิดชอบยอดขาย Sale Target ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. รับผิดชอบในการนำเสนอ Services Solution ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
5. การบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
6. เก็บตัวอย่างน้ำเสีย/ของเสีย เพื่อทดสอบหรือวิเคราะห์หาวิธีการจัดการต่อไป
(ฝังกลบ,ปรับเสถียร, บำบัดน้ำเสีย, ทำเชื้อเพลิงผสม, เชื้อเพลิงทดแทน, เผาทำลาย และ RDF)
7. พัฒนาตนเองหาความรู้เพิ่มเติมในงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 15 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + (Commission, Incentive) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานลาดพร้าว 128/3 และบริษัทฯในเครือ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์ด้านการตลาด การขาย หรืองานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. กรณีนิสิต / นักศึกษาจบใหม่ ทางบริษัทยินดีพิจารณาประสบการณ์ฝึกงาน
4. มีบุคลิกภาพดี มี Service Mind และทักษะการนำเสนอ
5. มีใบขับขี่และรถยนต์เป็นของตนเอง
6. สามารถใช้ MS Office และ Internet ได้พอใช้
7. ติดต่อ : คุณหนิง โทร : 02-731-0080-1 ต่อ 105
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IT Support ประจำลาดพร้าว 128/3
ตำแหน่งงาน : IT Support ประจำลาดพร้าว 128/3
รายละเอียดงาน : 1.รับผิดชอบในการดูแลระบบ IT , Network , Databased Backup , Computer และ Program ต่างๆ ให้พร้อมต่อการใช้งาน รวมทั้งงานซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหา และเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.พัฒนาตนเองหาความรู้เพิ่มเติมในงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา IT , Computer
2. ประสบการณ์ด้านงาน IT, Network และซ่อมบำรุง Computer อย่างน้อย 1 ปี
3. มีความคิดเชิงวิเคราะห์ และทักษะการแก้ไขปัญหา
4. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และอบรมให้ความรู้เบื้องต้นกับ User ได้
5. *** กรณีมีที่พักบริเวณใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ติดต่อ : คุณหนิง โทร : 02-731-0080-1 ต่อ 105
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิชาการสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิชาการสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดงาน : - การพิจารณาตรวจรับกากอุตสาหกรรม
- การติดตามและตรวจสอบข้อมูลการขนส่งกากอุตสาหกรรม
- การจัดทำและติดตามโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
- การจัดทำรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 14,000-15,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (ลาดพร้าว 128/3)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้ MS Office, Internet พอใช้
3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4. ภาษาอังกฤษ พอใช้
5. กรณีนิสิต/นักศึกษาจบใหม่ ยินดีพิจารณาจากประสบการณ์ฝึกงาน
6. ติดต่อ : คุณหนิง โทร : 02-731-0080-1 ต่อ 105
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Engineer (วิศวกรโยธา)
ตำแหน่งงาน : Engineer (วิศวกรโยธา)
รายละเอียดงาน : 1. ออกแบบและจัดทำรายการคำนวณงานก่อสร้างด้านโยธา
2. จัดทำบัญชี BOQ และรับผิดชอบจัดซื้อ/จัดหาเครื่องจักรงานก่อสร้างด้านโยธา
3. วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างด้านโยธา
4. สนับสนุนข้อมูลทางด้านวิศวกรรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
6. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถออกแบบก่อสร้างได้ (AutoCAD)
4. สามารถขับรถยนต์ ( มีใบขับขี่รถยนต์) และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ค้างคืนเป็นครั้งคราว)
5. สามารถตรวจแบบก่อสร้างได้
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรและทักษะในการนำเสนอที่ดี
7. นักศึกษาจบใหม่พิจารณาจากประสบการณ์ฝึกงาน**
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Programmer
ตำแหน่งงาน : Programmer
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบงานการเขียนและพัฒนาโปรแกรม vb6, vb.net ,C#.net, Asp.net,
SQL, Java
- ทำรายงานจาก Database ด้วย CryStal repotr, Excel
- มีความรู้ความเข้าใจการทำงานของ ODBC,DataSet,
- การจัดการ DataBase, SQL, ระบบ Server , Network และ Domain
- การให้คำแนะนำและช่วยเหลือ User ทั้งด้าน HardWare และ SoftWare
- สามารถ Support User ได้
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 17,000 - 25,000 (ตามความสามารถและประสบการณ์) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : (ประจำสำนักงาน ลาดพร้าว 128/3)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการเขียนและพัฒนาโปรแกรมอย่างน้อย 1 ปี
4. ถนัดการเขียนโปรแกรมด้วย VB, VB.Net, JAVA Script มีความรู้ด้านการจัดการ DataBase, SQL, ระบบ Server และ Network ต่างๆ
5. สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือ User ได้เป็นอย่างดีทั้งด้าน HardWare และ SoftWare
6. มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Network และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
7. ต้องมีความความรู้ด้านการบริหารจัดการ VMWare server
8. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจบริการ
9. ติดต่อ : คุณหนิง HR โทร : 027310080
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ซอยลาดพร้าว 128/3
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ซอยลาดพร้าว 128/3
รายละเอียดงาน : 1. จัดรถขนส่งตาม Order
2. ตรวจเช็คความครบถ้วนและถูกต้องของใบกำกับการขนส่ง
3. บันทึกปิดใบกำกับการขนส่งลงในระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
4. สรุปรายงานการปิดพร้อมตรวจเช็คความถูกต้องของการปิดใบกำกับการขนส่ง
5. จัดส่งใบกำกับการขนส่งที่ถูกปิดงานเรียบร้อยแล้วพร้อมให้แผนกที่เกี่ยวข้อง
6. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 14,000 - 15,xxx บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
3. มีทักษะ Microsoft office (Word, Excel, Internet) พอใช้
4. มีความละเอียดรอบคอบ
5. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานนักลงทุน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานนักลงทุน
รายละเอียดงาน : - ดูแลงานรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนักลงทุนสัมพันธ์
- เขียนบทความ CSR, การลงทุนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง มีประสบการณ์ในการทำงานด้านประสานงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
2. การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, ประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ
3. กระตือรือร้น คล่องตัวสูง
4. มีความอดทนและรับผิดชอบสูง
5. ยืดหยุ่นเวลาทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. ติดต่อ : คุณหนิง โทร : 02-731-0080-1 ต่อ 105
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ประสานผู้บริหาร (ศูนย์สระบุรี)
ตำแหน่งงาน : ประสานผู้บริหาร (ศูนย์สระบุรี)
รายละเอียดงาน : 1. รับแจ้ง และจัดตารางงานสำหรับผู้บริหาร
2. ติดตามผู้บริหารเพื่อออกไปปฏิบัติงานภายนอกบริษัท***
3. ลงพื้นที่มวลชนสัมพันธ์ร่วมกับผู้บริหาร***
4. ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ และออฟฟิตใหญ่ที่ กทม.เพื่อรับงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
5. ร่วมรับรองลูกค้า และเจ้าหน้าที่ที่เข้าพบผู้บริหาร
6. ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอ เซ็นอนุมัติทุกครั้ง
7. จัดการประชุมตามวาระต่างๆ พร้อมสรุปรายงานการประชุม
8. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 24 - 28 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเลขาฯ/มวลชนสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี และมีความชำนาญการด้านการดูแลเอกสารตามระบบ ISO
5. มีบุคลิกภาพดี กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง มีความคล่องตัวในการทำงานสูง และเข้ากับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
6. มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน ไม่เห็นแก่ตัว และมีทัศนคติดี
7. สามารถขับรถยนต์ได้***
8. ติดต่อ : คุณติ๊ก แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล โทร : 036-231-403 ต่อ 202 และ 089-900-3734
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรการผลิต(ศูนย์สระบุรี)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรการผลิต(ศูนย์สระบุรี)
รายละเอียดงาน : 1.กำกับดูแลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในแผนก
2.ตรวจเช็คเครื่อง จักรทั้งระบบ ก่อนทำการเดินระบบ
3.รับผิดชอบงานซ่อมแซม ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในระบบเพื่อให้เดินระบบได้อย่างต่อเนื่อง
4.จัดทำแผนการตรวจเช็คสภาพ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรภายในระบบและดำเนินการตามแผนงาน
5.ติดตามการดำเนินงานของแผนกให้เป็นไปตามแผน รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขกรณีไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
6.ปรับปรุงแก้ไข อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมและปลอดภัย
7.สนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.ประสานงานร่วมกับส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9.ปฏิบัติตามข้อกำหนด และนโยบายด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของบริษัทฯ
10.ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
11.ปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎระเบียบของบริษัท
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเทคนิคการผลิต เครื่องกล อุตสาหการ
3. สามารถเขียนแบบ AUTO CAD
4. MICROSOFT PROJECT
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) ประจำสระบุรี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) ประจำสระบุรี
รายละเอียดงาน : - ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
- จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้สนความปลอดภัย
- ตรวจติดตาม แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงาน
- ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
- ดำเนินการในการจัดฝึกอบรมแผนฉุกเฉินประจำปี
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 17,000-20,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
2. วุฒิปริญญาตรี วทบ.สาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ
4. สามารถใช้โปรแกรม MS.Office และ Internet ได้
5. สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
6. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
7. ติดต่อ : คุณหนิง HR โทร : 02-731-0080
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด (Sales) (มีรถยนต์ส่วนตัว)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด (Sales) (มีรถยนต์ส่วนตัว)
รายละเอียดงาน : 1. แสวงหาลูกค้าเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท)
2. รักษาฐานลูกค้าเก่า
3. รับผิดชอบยอดขาย Sale Target ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. รับผิดชอบในการนำเสนอ Services Solution ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
5. การบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
6. เก็บตัวอย่างน้ำเสีย/ของเสีย เพื่อทดสอบหรือวิเคราะห์หาวิธีการจัดการต่อไป
(ฝังกลบ,ปรับเสถียร, บำบัดน้ำเสีย, ทำเชื้อเพลิงผสม, เชื้อเพลิงทดแทน, เผาทำลาย และ RDF)
7. พัฒนาตนเองหาความรู้เพิ่มเติมในงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + (Commission, Incentive) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานลาดพร้าว 128/3 และบริษัทฯในเครือ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สิ่งแวดล้อม การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการตลาด การขาย หรืองานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. กรณีนิสิต / นักศึกษาจบใหม่ ทางบริษัทยินดีพิจารณาประสบการณ์ฝึกงาน
4. มีบุคลิกภาพดี มี Service Mind และทักษะการนำเสนอ
5. มีใบขับขี่และรถยนต์เป็นของตนเอง
6. สามารถใช้ MS Office และ Internet ได้พอใช้
7. ติดต่อ : คุณหนิง โทร : 02-731-0080-1 ต่อ 105
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IT Support
ตำแหน่งงาน : IT Support
รายละเอียดงาน : 1.รับผิดชอบในการดูแลระบบ IT , Network , Databased Backup , Computer และ Program ต่างๆ ให้พร้อมต่อการใช้งาน รวมทั้งงานซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหา และเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.พัฒนาตนเองหาความรู้เพิ่มเติมในงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา IT , Computer
2. ประสบการณ์ด้านงาน IT, Network และซ่อมบำรุง Computer อย่างน้อย 1 ปี
3. มีความคิดเชิงวิเคราะห์ และทักษะการแก้ไขปัญหา
4. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และอบรมให้ความรู้เบื้องต้นกับ User ได้
5. *** กรณีมีที่พักบริเวณใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ติดต่อ : คุณหนิง โทร : 02-731-0080-1 ต่อ 105
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Sales Support)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Sales Support)
รายละเอียดงาน : 1. บันทึก ควบคุม และดูแลข้อมูลลูกค้าของเจ้าหน้าที่การตลาด
2. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานขาย เช่น ใบเสนอราคา สัญญาการให้บริการ
3. รับ Order (กำหนดการขนส่งกากอุุตสาหกรรม)จากลูกค้าและเจ้าหน้าที่การตลาด
4. ติดตามสอบถามความพึงพอใจลูกค้า ในการขนส่ง
5. ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่การตลาด และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการลูกค้า
6. พัฒนาตนเองหาความรู้เพิ่มเติมในงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 14,000-15xxx บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านงานบริการลูกค้า ธุรการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี
3. สามารถใช้ Microsoft office, Internet ได้ดี
4. มีบุคลิกภาพดี มี Service Mind และทักษะการประสานงาน
5. ติดต่อ : คุณหนิง โทร : 02-731-0080-1 ต่อ 105
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Refuse Crane 2 อัตรา ประจำนิคมฯ บางปู 1C/1
ตำแหน่งงาน : Refuse Crane 2 อัตรา ประจำนิคมฯ บางปู 1C/1
รายละเอียดงาน : Refuse Crane
- ขับและควบคุมปั้นจั่น(เครน)
- ดูแลสภาพเครื่องจักร ปั้นจั่น(เครน)
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1C/1
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ติดต่อ : คุณพร โทร : 02-323-0714 ต่อ 0
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นิติกร (มีรถยนต์ส่วนตัว)
ตำแหน่งงาน : นิติกร (มีรถยนต์ส่วนตัว)
รายละเอียดงาน : - จัดทำนิติกรรมสัญญา และตรวจสอบเอกสารด้านคดีความ/สัญญา/ธุรกรรมต่างๆให้กับบริษัท
- การให้ข้อคิดเห็น และ/หรือ คำแนะนำเกี่ยวกับข้อปฏิบัติทางกฏหมาย รวมถึงการให้บริการด้านอื่นๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 25,000 + ค่าน้ำมันเบิกตามจริง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
2. ปริญญาตรี- โท สาขานิติศาสตร์
3. มีประสบการณ์ด้านคดีความและการตรวจสอบจัดทำสัญญา/ธุรกรรมต่างๆ 3 ปีขึ้นไป
4. มีใบอนุญาตว่าความ
5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
6. ติดต่อ : คุณหนิง โทร : 02-731-0080-1 ต่อ 105
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำนิคมฯบางปู 1C/1
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำนิคมฯบางปู 1C/1
รายละเอียดงาน : - คิดสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
- ร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และกิจกรรมประชาสัมพันธ์
- จัดทำ Presentation ต้อนรับและให้ความรู้กับผู้ที่มาเยี่ยมชม การดำเนินงานของบริษัทและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมบางปู
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี
5. สามารถใช้ MS Office, Internet , Photoshop
6. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
7. สามารถยืดหยุ่นในการทำงานได้หลายตำแหน่ง
8. ติดต่อ : คุณพร โทร : 02-323-0714-17 ต่อ 0
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการ
ตำแหน่งงาน : เลขานุการ
รายละเอียดงาน : 1. รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมประชุม และการจดรายงานการประชุม เพื่อสนับสนุนงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความถูกต้องและทันเวลา
2. การดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ พร้อมทั้งดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เอกสารทันสมัย พร้อมใช้งานครบถ้วนและสามารถสืบค้นได้
3. พัฒนาตนเองหาความรู้เพิ่มเติมในงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000 - 35,000 (ตามความสามารถและประสบการณ์) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดพร้าว 128/3
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ อย่างน้อย 1 ปี
3. มีความรับผิดชอบปฏิบัติงานได้รวดเร็ว
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint and Internet) ดีมาก
5. บุคลิกดี, มีความสามารถภาษาอังกฤษ (TOIEC 650 )
6. ติดต่อ : คุณหนิง โทร : 02-731-0080-1 ต่อ 105
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (ศูนย์สระบุรี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (ศูนย์สระบุรี)
รายละเอียดงาน : 1.รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การควบคุมค่าโทรศัพท์มือถือส่วนกลาง
2.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
3.ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
4.ดูแลเอกสารใบกำหนดหน้าที่งาน(JOB DESCRIPTION)
5.ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุ 20-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส สาขาบริหารธุรกิจ,การจัดการทั่วไป,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความละเอียดรอบคอบ,รับผิดชอบงาน
4. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
5. สามารถทำงานเป็นทีมได้,มีใจรักงานบริการ,ประสานงานกับแผนกอื่นๆได้
6. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


, หางานยโสธร , หางานแหลมฉบัง , หางานแคชเชียร์ , หางานเรือสําราญ , หางานวิจัย , หางานอุตรดิตถ์ , หางานสุพรรณบุรี , หางานประเทศลาว , หางานนิคมลาดกระบัง , หางานเมืองทองธานี


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ