เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ดี เบส โฮลดิ้ง จำกัดบริษัท : บริษัท ดี เบส โฮลดิ้ง จำกัด
รายละเอียดบริษัท :
ดี-เบส โฮลดิ้ง คือ บริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลกำกับงานด้านบริหารการจัดการ และทรัพย์สินของบริษัทในเครือ ที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 บริษัท โดยแบ่งบริษัท ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) บริษัทที่ดำเนินการด้านธุรกิจท่องเที่ยว ประกอบด้วยกัน 5 บริษัท คือ
• บริษัท ซิกซ์ สตาร์ ทราเวล จำกัด
• บริษัท เอท แอนด์ เซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวล
• บริษัท เตรเบียง ทราเวล จำกัด
• บริษัท บุ๊คกิ้ง เฟริสท์ จำกัด
2) บริษัทที่ดำเนินการด้าน Business Solution คือ
• บริษัท ซัม ซิกตี้ ไนน์ จำกัด
บริษัทในเครือของ D-BEST HOLDING เป็นสมาชิกสมาคมในธุกิจการท่องเที่ยวซึ่งก็คือเครื่องหมายในการรับรองว่า เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาโดยผ่านการรับรองจากสมาคม การท่องเที่ยวต่างๆ ลูกค้าที่มารับบริการของบริษัท จะมีหลักประกันในการเดินทาง, ได้รับความมั่นใจ และปลอดภัยที่จะเดินทาง ไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว, ในราคายุติธรรม
สมาคมที่บริษัทเข้าเป็นสมาชิก ได้แก่ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA), สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA), และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT)

การเป็นสมาชิกตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของ ไออาต้า ทำให้บริษัทในเครือของเรา สามารถออกตั๋วเครื่องบิน ที่สำนักงานของตัวเองได้เลย ทำให้ลูกค้าที่มาซื้อตั๋วได้รับความสะดวกรวดเร็ว อนาคตข้างหน้าตั๋วเครื่องบินในตลาดทั้งหมด จะเป็นแบบตั๋วอิเลคโทนิค ยิ่งทำให้ลูกค้าได้รับตั๋วเร็วขึ้นกว่าเดิม เพราะทางบริษัทฯ สามารถส่งตั๋วให้ลูกค้าผ่านทางระบบ e-mail หรือทางโทรศัพท์มือถือได้
สวัสดิการ : - ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัสประจำปี
วิธีการสมัคร : - ส่ง E-mail Resume พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-229-5987, 089-105-6390
ที่อยู่ : อาคาร ดี-เบส โฮลดิ้ง เลขที่ 136,138 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) Khwaeng Khlong Toei Khlong Toei กรุงเทพมหานคร 10110

พนักงานขายตั๋วเครื่องบิน ( Ticket Reservation )
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายตั๋วเครื่องบิน ( Ticket Reservation )
รายละเอียดงาน : ขายและจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงขายแพ็คเก็จ ทัวร์
มีประสบการณ์ด้านการออกตั๋วเครื่องบินผ่านระบบ Amadeus , Galileo , Abacus
2 ปีขึ้นไป
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 - 25,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักงานบริการ
4. ฟัง , พูด , อ่าน และเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ได้
5. มีประสบการณ์เกี่ยวกับโปรแกรมจองตั๋วเครื่องบิน ( Amadeus , Galileo , Abacus ) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ อาทิ MS Windows , MS-Office และ Internet
7. สามารถทำงานเป็นกะได้
8. มีประสบการณ์ด้านการสำรองตั้วเครื่องบินผ่านระบบ Amadeus , Galileo , Abacus 2 ปีขึ้นไป
9. Contact : คุณจริยา ทรายงาม Tel : 02-229-5987 , 089-105-6390
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
รายละเอียดงาน : 1.งานด้านเอกสารวางบิล
2.จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั่วไป และใบกำกับภาษี
3.บันทึกและตรวจสอบเอกสารการรับเช็ค
4.จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย
5.ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อและทำรายงานภาษีซื้อ
6.กระทบยอดรายรับ-รายจ่ายและยอดคงเหลือตาม Bank Statemant
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำ สาขาสำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 - 35 ปี จบวุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
2. มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป AutoFlight, Express และ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี และอื่นๆ
4. มีความซื่อสัตย์ ขยันและอดทน
5. ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เมื่อผ่านทดลองงาน หยุดเสาร์เว้นเสาร์ วันเสาร์ เวลาทำงาน 08.30-15.00 น.
6. Contact : คุณจริยา ทรายงาม Tel : 02-229-5987 , 089-105-6390
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Tour Operation
ตำแหน่งงาน : Tour Operation
รายละเอียดงาน : จัดโปรแกรมท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ , นำเสนอขาย Package Tour , ประสานงานการทำวีซ่าให้กับลูกค้า , ติดต่อประสานงานสายการบิน , ร้านอาหาร , รถ , เรือ และโรงแรม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 20,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 30 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม , สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการจัดโปรแกรมทัวร์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อย่างน้อย 2 - 3 ปี
4. สามารถให้ข้อมูลและขายโปรแกรมทัวร์ต่างๆให้กับลูกค้าได้
5. สามารถเป็นหัวหน้าทัวร์ไปต่างประเทศได้
6. ประสานงานด้านเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการทำทัวร์ อาทิ เอกสารการยื่นขอวีซ่า
7. มีใจรักในการทำงานด้านบริการ , มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน และมีความรับผิดชอบสูง
8. มีมนุษยสัมพันธ์ , มีอัธยาศัยดี , มีไหวพริบในการเจรจา , พูดจาและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
9. สามารถพูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
10. Contact : คุณจริยา ทรายงาม Tel : 02-229-5987 , 089-105-6390
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Refund Officer
ตำแหน่งงาน : Refund Officer
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำใบรีฟันด์และคิดเงินคืนให้กับทางลูกค้า และ Agent
2.ลงบัญชีระบบ Auto Flight ด้านเจ้าหนี้ , ลูกหนี้
3.ติดต่อประสานงานกับสาขาต่างๆในเครือ D Best และ จัดส่งเอกสารให้กับทางสายการบินและ IATA
4.ตรวจสอบการคืนเงินที่ทำผ่าน BSP ของ A/L
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( Word, Excel, Power Point ) ได้ดี
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
3. สามารถสื่อสารกับคนในองค์กรได้
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงิน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน
รายละเอียดงาน : 1.ตรวจสอบและดูแลการเก็บเงินลูกค้า
2.รวบรวมและสรุปยอดเงินโอน , เงินสด , บัตรเครดิต เพื่อทำรายงาน
3.ออกใบวางบิล,ใบเสร็จ,ใบกำกับภาษี
4.ตรวจสอบยอดเงินจากทางธนาคารและรายงาน
5.ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล Invoice และปิด Daily ประจำวัน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 - 18,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. จบปริญญาตรี สาขา การเงิน , บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินจะพิจาณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
5. สามารถทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ ได้ ( วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08.30-17.30 , วันเสาร์ 08.30-15.00 ) *** ในกรณีผ่านทดลองงาน จะหยุดวันเสาร์ เว้นเสาร์ ***
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายตรวจสอบ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายตรวจสอบ
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบจัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย และจัดทำรายการรับเงิน
- ตรวจสอบจัดทำเอกสารวางบิล
- ตรวจสอบจัดทำเช็คจ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบจัดทำเอกสารเงินสด และเงินทดรองจ่าย
- และอื่นๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ อาทิ MS Windows , MS-Office และ Internet
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Hotel Reservation
ตำแหน่งงาน : Hotel Reservation
รายละเอียดงาน : - จัดท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
- ขาย Package tour, ทำวีซ่า, ประสานงานสายการบิน ร้านอาหาร รถ เรือ โรงแรม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 20,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 30 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม , สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการจองโรงแรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อย่างน้อย 2 - 3 ปี
4. มีใจรักในการทำงานด้านบริการ , มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน และมีความรับผิดชอบสูง
5. มีมนุษยสัมพันธ์ , มีอัธยาศัยดี , มีไหวพริบในการเจรจา , พูดจาและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. ชอบงานประสานงาน และชอบงานขาย
7. สามารถพูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง
9. Contact : คุณจริยา ทรายงาม Tel : 02-229-5987 , 089-105-6390
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
รายละเอียดงาน : 1.บันทึก/เช็ค เวลาการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
2.สรรหาบุคลากร จัดทำแฟ้มประวัติ
3.ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร
4.งานสวัสดิการ , ประกันสังคม
5.ระบบเงินเดือน , OT , ค่าแรง
6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (ราชการ)
7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรเเกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
5. มีประสบการด้านงานบุคคล 1 ปี ขึ้นไป
6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความอดทน มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
7. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน, แรงงานสัมพันธ์เป็นอย่างดี (จะพิจารณาพิเศษ)
8. สามารถทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ ได้ ( วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08.30-17.30 , วันเสาร์ 08.30-15.00 ) *** ในกรณีผ่านทดลองงาน จะหยุดวันเสาร์ เว้นเสาร์ ***
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Messenger
ตำแหน่งงาน : Messenger
รายละเอียดงาน : 1. รับ-ส่ง เอกสาร รับเช็คและนำเช็ค เข้าบัญชี
2. วางบิล และงานตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
3. วางแผนการเดินทางและระยะเวลา
4. รับส่งเอกสารให้หน่วยงานภายนอกหรือสถาบันทางการเงิน
5. จัดทำรายงานการรับส่งเอกสารประจำวัน
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,000 - 13,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสาขาทองหล่อ ทำงาน จ-ส.
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-35ปี
2. จบวุฒิ ม.3 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. รู้เส้นทาง มีความซื่อสัตย์ ขยันและอดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ