เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท : บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท : บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ ครอบคลุมทั้งการผลิต จำหน่าย บริการหลังการขาย ผลิตแม่พิมพ์ – จิ๊ก ชิ้นส่วนรถยนต์ ฯลฯ ซึ่งเปิดดำเนินการมานานกว่า 45 ปี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมงานและเติบโตไปกับธุรกิจของบริษัทฯ
สวัสดิการ : 1. เบี้ยขยัน
2. รถรับ-ส่งพนักงาน
3. ข้าวเปล่ามื้อกลางวัน
4. ค่ารักษาพยาบาลรพ.รัฐนอกจากประกันสังคม
5. ชุดยูนิฟอร์ม
6. ทุนการศึกษาบุตร
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. รางวัลอายุงาน
9. ปรับเงินเดือนประจำปี
10. โบนัสประจำปี
11. เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต
12. ห้องพยาบาล
วิธีการสมัคร : ส่ง E-mail
ติดต่อ : คุณชญานี เลื่อนจันทร์
โทร : 02-420-0076
แฟกส์ : 02-814-6137
ที่อยู่ : 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เว็บไซต์ : www.thairung.co.th

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำใบสำคัญรายวันทั่วไปโดยวิเคราะห์รายการเพื่อบันทึกบัญชีให้ตรงตามตามรอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริง
2.จัดทำข้อมูลระบบทรัพย์สินรวมถึงซื้อใหม่ โอนย้าย ตัดจำหน่าย ติดรหัสฯ และคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำเดือน
3.ตรวจสอบรายงานผิดปกติในงบทดลอง รวมทั้งความสัมพันธ์ของรหัสบัญชีกับรหัสศูนย์รับผิดชอบ
4.ปิดบัญชีประจำเดือนพร้อมคำนวณภาษีเงินได้ฯตามหลักเกณฑ์ของสรรพกร
5.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
6.จัดทำงบกำไรขาดทุนแยกแผนกเปรียบเทียบ Actual กับ Target
7.จัดทำงบ Present พร้อมการวิเคราะห์เพื่อใช้ประชุม Monthly
8.จัดทำงบใน Package พร้อมจัดกลุ่มประเภทบัญชี เก็บข้อมูล เปิดหมายเหตุท้ายงบพร้อมวิเคราะห์เปรียบเทียบ
9.จัดทำข้อมูลแบบ ภงด.50,51 พร้อมสบช.3
10.ประมาณการงบกำไรขาดทุนรวมถึงเกณฑ์การปันส่วน
11.งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือบริษัทฯมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
2. เพศ ชาย/หญิง
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel , Word , Power point
4. ติดต่อ : คุณชญานี เลื่อนจันทร์ (บูม) โทร : 086-337-0017
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร (Production/QA/Planning)
ตำแหน่งงาน : วิศวกร (Production/QA/Planning)
รายละเอียดงาน : 1.วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับกำลังการผลิต
2.ติดตามงานและแก้ปัญหางานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
3.ช่วยสนับสนุนงานผลิตต่างๆ
4.ทำการตรวจสอบและทดลองชิ้นงาน
5.ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในกรณีมีปัญหาด้านคุณภาพ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ , เครื่องกล และโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto cad , Solid work ได้
5. มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
6. มีประสบการณ์ด้าน QA/QC,วางแผนการผลิต.คลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
7. หากมีประสบการณ์การทำงาน ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ / ชิ้นส่วนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรจัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรจัดซื้อ
รายละเอียดงาน : 1.จัดซื้อวัตถุดิบให้ทันต่อความต้องการต่อการผลิต
2.ประเมิน Vendor (เปรียบเทียบราคา)
3.เจรจาต่อรอง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ , เครื่องกลหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
3. มีทักษะการติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
4. บุคลิกภาพดี , มีความเสียสละในการทำงาน , มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
5. สามารถทำงานใต้สภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
6. มีประสบการณ์งานจัดซื้อ 1-2 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : เลขานุการผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : 1.ประสานงานทั้งภายในภายนอก
2.งานจัดเอกสาร
3.งานนัดหมาย ดูแลการประชุม
4.งานบริการดูแลผู้บริหาร
5.งานที่ผู้บริหารมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท สาขาเลขานุการ , บริหารธุรกิจ
2. เพศหญิง อายุระหว่าง 28 - 35 ปี มีประสบการณ์เลขานุการผู้บริหารอย่างน้อย 5 ปี
3. ทักษะภาษาอังกฤษ : ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
4. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : Ms.office , outlook , Internet
5. มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ อดทน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เรียนรู้งานเร็ว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำแผนงานประจำปีของส่วนงานและบริหารงานให้เป็นไปตามแผน
2.งานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
3.เสนอ/ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกระบบงานของฝ่ายงานต่างๆ เสนอผลการประเมินต่อ Audit Committee
4.เตรียมข้อมูล เพื่อสนับสนุนฝ่ายตรวจสอบในการประชุม Audit
5.เสนอ / ร่วมจัดทำข้อมูลแผนตรวจสอบประจำปี
6.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการหรือบัญชีการเงิน
2. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
3. มีประสบการณ์การตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 1-2 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel , Word , Power point
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
รายละเอียดงาน : 1.Responsible for all Sale & Marketing management functions
2.Implement sale & marketing intelligence activities
3.Create a Sales and Marketing strategic Plan and analysis for increase sales volume
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Thai Male / Female 35-45 years old
2. Bachelor’s Degree in Marketing, Communications or related fields OR MBA
3. At least 7 year of experiences in Automotive Industry/ Showroom or related felid
4. Good command in English Computer literacy (Microsoft - Office: MS Word, Excel, PowerPoint)
5. Can work under pressure; has good interpersonal skills,good planning, organizing, coordination and has leadership skills
6. Ability to travel.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

System Analyst
ตำแหน่งงาน : System Analyst
รายละเอียดงาน : วิเคราะห์ระบบ เขียนโปรแกรม Oracle ERP
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
2. เพศชาย/หญิง
3. มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 1-2 ปี ด้านวิเคราะห์ระบบ เขียนโปรแกรม Oracle ERP
4. สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจ
5. สามารถเขียนโปรแกรม Oracle Developer (FORM,REPORT) , Sql , Web
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Programmer Analyst
ตำแหน่งงาน : Programmer Analyst
รายละเอียดงาน : วิเคราะห์ระบบ เขียนโปรแกรม , เว็บไซค์ , Oracle ERP
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
2. เพศ ชาย/หญิง
3. มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 1-2 ปี ด้านวิเคราะห์ระบบ เขียนโปรแกรม , เว็บไซค์ , Oracle ERP
4. สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจ
5. มีความสามารถเขียนโปรแกรม Oracle Developer (FORM,REPORT) Visual Basic,Visual Studio.NET , ASP.Net , C# , PHP , Java
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ (รถบรรทุก/รถส่วนกลาง/ผู้บริหาร)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ (รถบรรทุก/รถส่วนกลาง/ผู้บริหาร)
รายละเอียดงาน : 1. ขับรถรับ-ส่ง พนักงาน ในการเดินทางไป-กลับบริษัท
2. การรับ-ส่งเอกสารทางบัญชี เช่น การวางบิล,รับเช็ค,ส่งเอกสารไปรษณีย์,
การเบิกเงิน,เอกสารต่างๆเกี่ยวกับธนาคาร
3. Support ฝ่ายงานอื่นๆในเรื่องของการขับรถพาพนักงาน
ไปติดต่องาน ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
4. ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร (สีลม-หนองแขม 1 อัตรา,สีลม-อาคารเทรนดี้ 2 อัตรา)
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
2. มีใบขับขี่ส่วนบุคคล
3. รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ขับรถบรรทุก/ขับรถส่วนกลาง/ขับรถผู้บริหารมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีบ้านพักย่านสีลม,บางรัก,ยานนาวา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้บริหาร (Assistant to management level)
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้บริหาร (Assistant to management level)
รายละเอียดงาน : 1.งานบริหารหลักทรัพย์/การเงิน/บัญชี ของผู้บริหารระดับสูง
2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์,การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย/หญิง อายุ30ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์บริหารหลักทรัพย์/การเงิน/บัญชี
4. ทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ล่ามภาษาญี่ปุ่น
ตำแหน่งงาน : ล่ามภาษาญี่ปุ่น
รายละเอียดงาน : 1.แปลการสนทนาระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น
2.แปลเอกสาร
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป สอบวัดระดับผ่าน N3 ขึ้นไป
3. สามารถทำงานที่ นิคมอมตะซิตี้ ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

CNC OPERATOR
ตำแหน่งงาน : CNC OPERATOR
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมเครื่องจักร CNC
2.ตั้งชิ้นงานกลึงโลหะตามแบบ
3.ตรวจเช็คความเรียบร้อยของงานหลังเสร็จ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส สาขา ช่างกลโรงงาน,เทคนิคอุตสาหกรรม,เครื่องมือกล,เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)ประจำระยอง,กรุงเทพฯ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)ประจำระยอง,กรุงเทพฯ
รายละเอียดงาน : 1. ติดต่อ Supplier
2. ติดตาม ประสานงานกับทีมงานให้ supplier ส่งมอบงานให้ตรงเวลา
3. ออกเอกสารการสั่งซื้อวัตถุดิบและประสานงานเพื่อให้ได้วัตถุดิบตรงตาม
requirement
4. เปรียบเทียบราคาและเจรจาต่อรองราคา จนได้วัสดุที่ดีและมีราคาที่เหมาะสม
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อและการต่อรองสินค้าอย่างน้อย 1-2 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี และหากใช้โปรแกรม Oracle ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างประกอบและปรับจิ๊ก
ตำแหน่งงาน : ช่างประกอบและปรับจิ๊ก
รายละเอียดงาน : 1.รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน
2.ประกอบ BASE JIG ตามแบบที่กำหนด
3.ประกอบ POST UNIT ตามแบบที่กำหนด
4.ตรวจสอบการประกอบ JIG และ CF เบื้องต้นก่อนส่งมอบ QC
5.ปรับแต่ง (FITTING) JIG และ CF
6.ประกอบอุปกรณ์ลม
7.ทำสี JIG และ CF
8.ทดลองการใช้งาน (TRIAL) JIG และ CF
9.ส่งมอบ JIG และ CF ให้ได้ตามแผนที่กำหนด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส สาขาอุตสหกรรม
2. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ที่ปรึกษาการขาย (ประจำ Showroom บางนา และ วิภาวดี)
ตำแหน่งงาน : ที่ปรึกษาการขาย (ประจำ Showroom บางนา และ วิภาวดี)
รายละเอียดงาน : 1.ติดต่อ , ประสานงานขายรถยนต์ , ปิดกาขาย
2.สร้างฐานลูกค้า วางกลยุทธ์ในการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย


บางนา 3 อัตรา วิภาวดี 1 อัตรา
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,900 ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
3. หากมีประสบการณ์งานขายรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
5. บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร เจรจา ต่อรอง
6. สามารถขับรถยนต์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales (ปฏิบัติงานอาคารเทรนดี้ สุขุมวิท13)
ตำแหน่งงาน : Sales (ปฏิบัติงานอาคารเทรนดี้ สุขุมวิท13)
รายละเอียดงาน : 1.ขายตู้บรรทุกแบบปีกนก /ตู้บรรทุก 10 ประตู/กระบะบรรทุกดั๊มพ์/กระบะบรรทุกดั๊มพ์พ่วง
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : รายได้ประจำ + รายได้รวมอื่น ๆ 40,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเทรนดี้ (ซอยสุขุมวิท 13)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
3. หากมีประสบการณ์งานขายรถยนต์ / รถบรรทุก / ตู้บรรทุก
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
5. บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร เจรจา ต่อรอง
6. สามารถขับรถยนต์ได้
7. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำ Showroom วิภาวดี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำ Showroom วิภาวดี)
รายละเอียดงาน : ประสานงานให้ฝ่ายขายและดูแลด้านเอกสารขายที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
3. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน บุคลิกภาพดี
5. มีประสบการณ์งานธุรการใน Showroom หรือที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง
รายละเอียดงาน : 1. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ด้านเครื่องกลที่ได้รับมอบหมาย เช่น ระบบห้องสี,ระบบ EDP,ระบบบำบัดน้ำเสีย,เครื่องกรองน้ำ DI.
2.ทำ PM. เครื่องจักรอุปกรณ์ด้านเครื่องกลที่ได้รับมอบหมาย
3.ปฏิบัติงานร้องขอที่ได้รับมอบหมาย
4.ควบคุมและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย,ระบบน้ำ DI
5.ปฏิบัติงานตามระบบ ISO.ทั้งด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า
3. มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างน้อย 1 ปี
4. หากมีความชำนาญด้านงานซ่อมบำรุงแอร์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ทักษะภาษาอังกฤษ สามารถอ่านออก-เขียนได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโครงการ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงการ
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำแผนในการสร้าง Tooling ให้สอดคล้องกับแผนของลูกค้า
2. กำกับดูแลและประสานงานในการสร้าง Tooling ให้ได้ตามเป้าหมาย
3. เป็น Lead ในการประชุมในกรณีงานโครงการล่าช้าหรือมีปัญหา
4. ติดตามและกำกับดูแลงานว่าจ้าง Outside ในกรณี Capacity ไม่เพียงพอ
5. Updaet แผนงาน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
6. รวบรวมและจัดทำเอกสารในการส่งมอบ Tooling ให้กับลูกค้า
7. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในด้านคุณภาพและ Due ในการส่งมอบชิ้นส่วนตัวอย่าง Tooling
8. ประเมิน Process Die และประเมินราคาได้
9. จัดทำและรวบรวม Data Base ของการประเมินราคา Tooling
10. ติดต่อประสานงานภายในเพื่อจัดการด้านคุณภาพ
11. จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบ เพื่อควบคุมการผลิต
12. Vendor Verify
13. Monitor Process Problem
14. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของงาน tooling
15. และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ
3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office, AUTO CAD, UG
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
รายละเอียดงาน : 1. จัดหาและรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อดำเนินการเสนอราคาให้กับลูกค้า
2. งานขายสิ้นส่วน, แม่พิมพ์, และอุปกรณ์การผลิตและการบริหาร เช่น การออกแบบ งานรับจ้าง ประกอบ ดัดแปลง ให้แก่ตลาดในต่างประเทศ
3. ดำเนินการตามแนวทางและขั้นตอนการติดต่อประสานงานการขาย
4. รับผิดชอบงานการตลาดในประเทศ/ต่างประเทศ
5. จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์สินค้าและองค์กรในประเทศ/ต่างปรเทศ
6. งานสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
7. พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานติดต่อต่างประเทศ 1 ปี
4. ทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน ได้ดี
5. มีความสามารถด้านงานขายและติดต่อลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


, หางานกิมหยง , หางานลพบุรี , หางานธุรการ , หางานขับรถ18ล้อ , หางานก่อสร้าง , หางานช่างภาพ , หางานกาญจนบุรี , หางานอุดร , หางานปทุมธานี , หางานลําพูน


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ