เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)บริษัท : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท :
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยแบบครบวงจร พร้อมสร้างสรรค์บริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจด้วยดีมาตลอด
และยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ พร้อมที่จะขยาย กิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมสนับสนุนให้คนไทยและสังคมไทยมีความสุขและยั่งยืน
ขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ KPI ด้วยการแสดงศักยภาพในตัวคุณอย่างสร้างสรรค์ และก้าวไปข้างหน้าด้วยความภาคภูมิใจ เพราะนี่คือโอกาสที่ดีที่จะให้คุณได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่ก้าวหน้าและมั่นคง
สวัสดิการ : ** เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. หยุด เสาร์ – อาทิตย์ **
1.ประกันสังคม
2.กองทุนเงินทดแทน
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.ประกันอุบัติเหตุ
5.ประกันสุขภาพ
6.ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ในประเทศ / ต่างประเทศ)
7.เครื่องแบบพนักงาน
8.สินเชื่อกรณีฉุกเฉิน
9.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น สมรส คลอดบุตร มรณกรรม เป็นต้น
10.ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
11.เงินรางวัล / ปรับเงินเดือนประจำปี
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครผ่าน Email (แนบรูปถ่าย)
- กรณีสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ
(คุณสุภาพสตรีกรุณาแต่งกายด้วยชุดกระโปรง สุภาพเรียบร้อยทุกครั้ง)
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (คุณเบญจมาภรณ์, คุณสุภาวดี )
โทร : 02-624-1111 ต่อ 6512 ,6513
แฟกส์ : 02-624-1234
ที่อยู่ : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1122 เคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์ : www.kpi.co.th

จนท.รับประกันภัย
ตำแหน่งงาน : จนท.รับประกันภัย
รายละเอียดงาน : - พิจารณารับประกันภัยงานใหม่ งานต่ออายุ งานสลักหลัง
- กำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม
- เก็บข้อมูลสถิติเพื่อประมวลผลการดำเนินงานด้านรับประกันภัย ตลอดจนให้คำแนะนำและร่วมจัดทำแผนส่งเสริมการตลาดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการประกันภัย สถิติ
3. มีประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกันภัย ในธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถใช้งาน MS.Office (Word, Excel, Power Point) ในระดับดี
5. ขยัน อดทน มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีทักษะด้านการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จนท.สินไหม (Motor / Non-Motor)
ตำแหน่งงาน : จนท.สินไหม (Motor / Non-Motor)
รายละเอียดงาน : - รับแจ้งเหตุความสูญเสีย ตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นของกรมธรรม์
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
3. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย มีความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์
4. มีประสบการณ์ด้านงานสินไหม (Motor / Non-Motor) ในธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างน้อย 1 ปี
5. มีทักษะด้านการประสานงาน การเจรจาต่อรอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จนท.รับแจ้งอุบัติเหตุ (สามารถทำงานเป็นกะได้)
ตำแหน่งงาน : จนท.รับแจ้งอุบัติเหตุ (สามารถทำงานเป็นกะได้)
รายละเอียดงาน : - รับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุทางโทรศัพท์
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุเพื่อออกสำรวจภัย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
3. สามารถใช้งาน MS.Office (Word, Excel, Power Point) และสามารถพิมพ์สัมผัสใด้
4. มีทักษะทางด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การประสานงาน
5. สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีการใช้น้ำเสียงที่ไพเราะ น่าฟัง
6. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จนท.สำรวจอุบัติเหตุ
ตำแหน่งงาน : จนท.สำรวจอุบัติเหตุ
รายละเอียดงาน : - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของผู้เอาประกัน คู่กรณี การบาดเจ็บชีวิตและร่างกาย
- รวมรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลม
- ติดตามผลการเรียกร้องค่าสินไหมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
***จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายชิ้น***
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามชิ้นงาน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
2. วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
3. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย กฎหมายการจราจร การประเมินราคาค่าซ่อม
4. มีทักษะทางด้านการเจรจาต่อรอง การประนีประนอม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5. ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
6. มีรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลสามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จนท.การตลาด
ตำแหน่งงาน : จนท.การตลาด
รายละเอียดงาน : - ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดตามแผนที่วางไว้เพื่อดูแล รักษาแหล่งงานกลุ่มบริษัทในเครือ ลูกค้าตรง Agents Brokers
- ดำเนินการขยายแหล่งงานใหม่ ตลอดจนนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด การขาย บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด การขาย ในธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างน้อย 1 ปี
4. มีทักษะด้านการนำเสนอ การประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. บุคลิกภาพดี มีรถยนต์ส่วนบุคคลสามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จนท.สนับสนุนธุรกิจ
ตำแหน่งงาน : จนท.สนับสนุนธุรกิจ
รายละเอียดงาน : - สนับสนุนงานทางด้านการตลาด งานนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตลอดจนงานบริการก่อนและหลังการขาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด การขาย ในธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถใช้งาน MS.Office (Word, Excel, Power Point) ได้ในระดับดี
5. มีทักษะด้านการนำเสนอ การประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จนท.บริการข้อมูลลูกค้าและอนุรักษ์กรมธรรม์ (Call Center)
ตำแหน่งงาน : จนท.บริการข้อมูลลูกค้าและอนุรักษ์กรมธรรม์ (Call Center)
รายละเอียดงาน : - ให้บริการข้อมูล อนุรักษ์กรมธรรม์ รับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
- ประสานงาน และติดตามผลการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
- เข้าปฏิบัติงานตรงตามเวลา
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง (หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
3. สามารถใช้งาน MS.Office (Word, Excel, Power Point) และสามารถพิมพ์สัมผัสใด้
4. มีทักษะทางด้านการตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5. สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีการใช้น้ำเสียงที่ไพเราะ น่าฟัง
6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
7. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จนท.ตรวจสอบคุณภาพบริการและสนับสนุนศูนย์บริการ
ตำแหน่งงาน : จนท.ตรวจสอบคุณภาพบริการและสนับสนุนศูนย์บริการ
รายละเอียดงาน : - ประเมินผลการรับสายเจ้าหน้าที่ Call Center
- พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการ การรับสายของเจ้าหน้าที่ Call Center
- สอนงาน ถ่ายทอด ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในศูนย์บริการ
- จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้งาน MS.Office (Word, Excel, Power Point) ในระดับดี
4. มีทักษะด้านการประสานงาน สามารถจัดทำรายงานสรุปข้อมูลการทำงานได้
5. มีทักษะทางด้านการตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จนท.ธุรการทั่วไป
ตำแหน่งงาน : จนท.ธุรการทั่วไป
รายละเอียดงาน : - ปฏิบัติงานบริการด้านเอกสาร และการประสานงานทั่วไป
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
2. สามารถใช้งาน MS.Office (Word, Excel, Power Point) ได้ในระดับดี
3. มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการประสานงาน
4. ชอบทำงานเอกสาร ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
5. ยินดีรับพิจารณาผู้ทุพลภาพ (เฉพาะผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเท่านั้น) ที่ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการปฏิบัติงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Senior System Analyst
ตำแหน่งงาน : Senior System Analyst
รายละเอียดงาน : •Review, revise, and support for transforming business requirement into technical specification and design.
•Investigate and understand business requirements and identifying systems’ integration including impact analysis.
•Collaborate with the business and IT team members to understand business requirements and design working solutions.
•Coordinate development and deployment activities within a project team.
•Provide technical assistance to the users and IT team on the architecting, troubleshooting, and performance tuning of the supported environments.
•Proactively identify, recommend and implement improvements to organizational processes and technology solutions, i.e. change management, problem management, process improvement.
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or any IT related fields.
2. At least 6 years experience (Senior Analyst)/2years experience (Analyst)with enterprise based application development as Analyst or Analyst Programmer.
3. Age over 32 years old(Senior)/26 years old(Analyst)
4. Experience in PL/SQL on Oracle or Microsoft SQL.
5. Understand object-oriented programming (OOP) skills, MVC (Model-View-Controller) Framework and can develop software design specification using UML notification (preferable).
6. Having skills and experience in project management (is a plus).
7. Experience in Insurance company (is a plus).
8. Strong leadership skills and have a systematic, disciplined and analytical approach
9. Must be a self-starter ,highly motivated and work well under pressure and changes
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

SQL Senior Programmer
ตำแหน่งงาน : SQL Senior Programmer
รายละเอียดงาน : •Develop application and ad-hoc query using Oracle PL/SQL ,
•Review , analyze and modify existing PL/SQL scripts
•Manage and organize Table Space, Index
•Tuning statement performance to get the maximum efficiency of database
•Provide Data Source using PL/SQL for interaction with external systems or services
•Provide programs or tools which related to PL/SQL for Application developers
•Data maintenance & user Support on daily basis
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor’s degree or higher in Computer Science , Computer Engineer or any related fields
2. Good understanding on Oracle SQL Command
3. Good understanding on Oracle Procedure, Function, View, Matarialized view, trigger
4. Fast learner on Database tables structure design via Data Dictionary and own investigation
5. Knowledge in .NET or J2EE programming language is an advantage.
6. UnderstandMVC (Model-View-Controller) Frameworkin a plus.
7. Minimum 2 years experience in PL/SQL
8. Good command in written and spoken English in a plus.
9. Insurance knowledge is a plus
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Senior .NET Programmer
ตำแหน่งงาน : Senior .NET Programmer
รายละเอียดงาน : •Manage technical solutionsworking with Analystto responsible for enterprise application and report development.
•Analyze / modify / test and debug new and existing computer programs; analyze problems and make modifications to systems and individual programs and required.
•Develop modifications or enhancements to existing applications to meet customer requirements.
•Evaluate operations and activities of assigned responsibilities; recommend improvements and modifications; write and modify operating procedures under supervisory from the analyst.
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor's Degree in IT/ Business Computer/ Information Systems/ Computer Science / Software Engineering or related discipline.
2. At least 2 years of experience in developing complex and enterprise VB.Net / ASP.Net / C# and .Net programs.
3. Excellent knowledge of PL/SQL and or database is must.
4. Experience in writing complex database programs / Good understanding of Architecture of .Net applications / ASP.net with MVC Framework
5. Working as a team.
6. Must be self-motivated, confident / proactive and positive working attitude.
7. Proven ability to work within a team environment.
8. Self-starter / good interpersonal skills / effective communication skills / and work well to meet the deadline.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานส่งเอกสาร (Messenger)
ตำแหน่งงาน : พนักงานส่งเอกสาร (Messenger)
รายละเอียดงาน : รับ-ส่งเอกสารของบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
2. รู้จักเส้นทางใน กทม. เป็นอย่างดี
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีจักรยานยนต์เป็นของตนเองสามารถนำมาปฏิบัติงานได้
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ทรัพยากรบุคคล (HRIS)
ตำแหน่งงาน : ทรัพยากรบุคคล (HRIS)
รายละเอียดงาน : Qualifications

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
สาขาวิชา: บริหารงานทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ในการทำงาน:

ประสบการณ์ด้านงานระบบสารสนเทศ ด้านบุคลากร 3-5 ปี
ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ รวบรวม และจัดทำรายงานด้านบุคลากร 3-5 ปี

คุณสมบัติที่จำเป็นอื่นๆ:

มีทักษะในการจัดทำข้อมูลสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการนำเสนอ
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยความชำนาญ (โดยเฉพาะ SQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint และสามารถใช้งานระบบการสื่อสารอิเล็กโทรนิคเวปไซด์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในระดับ advance
มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
มีความละเอียด รอบคอบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (เกรด 2.50 ขึ้นไป)
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 3 ปี
4. บุคลิก หน้าตา และมนุษยสัมพันธ์ดี
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
6. รักงานบริการ อดทน ขยัน มีความรับผิดชอบ และสามารถปฎิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้
7. มีความเป็นผู้นำ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการผู้บริหารระดับสูง
ตำแหน่งงาน : เลขานุการผู้บริหารระดับสูง
รายละเอียดงาน : - สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
- จัดทำตารางนัดหมาย รายงานการประชุม และเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
3. สื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้ สามารถจัดทำรายงานการประชุม หรือเอกสารเป็นภาษาอังกฤษได้
4. สามารถใช้งาน MS.Office (Word, Excel, Power Point) ในระดับดีมาก
5. มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิคคล่องแคล่ว มีทักษะในการประสานงานดี
6. สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
7. หากมีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ งานธุรการ งานเอกสารจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานลำพูน , หางานด้านน้ำมัน , หางานเรือสําราญ , , หางานขับรถส่งของ , หางานสมุทรสาคร , หางานเคียวคุโย , หางานกาฬสินธุ์ , หางานแมสเซ็นเจอร์ , หางานปทุม , หางานกรุงเทพ


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ