เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


Gems Pavilion Groupบริษัท : Gems Pavilion Group
รายละเอียดบริษัท : บริษัท ผลิตเครื่องประดับอัญมณีตัวเรือนงานทองระดับสูง ส่งภายในประเทศ และต่างประเทศ ในเอเชีย และยุโรป
ผู้บริหารเป็นคนไทย ทางบริษัท กำลังขยายกิจการ ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและรักความก้าวหน้ามาร่วมงาน
สวัสดิการ : 1. โบนัสประจำปี
2. ปรับค่าจ้างประจำปี และผ่านการทดลองงาน
3. ประกันสังคม / กองทุนทดแทน
4. ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 200,000 บาท
5. อาหารกลางวันฟรี สำหรับพนักงานในส่วนโรงงาน
6. อาหารเย็นก่อนทำ OT ฟรี ทุกตำแหน่ง
7. เบี้ยขยัน สำหรับพนักงานในส่วนโรงงาน
8. Incentive เงินรางวัลพิเศษ ทำงานได้ตามเป้าหมาย
9. งานเลี้ยงปีใหม่
10. ตรวจสุขภาพประจำปี
11. ชุดยุนิฟอร์มฟรี
12. จัดนำเที่ยวประจำปี
13. Sales ที่ shop มีค่าคอมมิชั่น และมีวันหยุดพิเศษ 12 วัน/ปี วันหยุดประเพณี 13 วัน รวมมีวันหยุด 25 วัน/ปี และทุกวันจันทร์เป็นวันหยุดประำจำสัปดาห์ 4 วัน/เดือน
14. เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ ในกรณีมีการชีวิตในครอบครัว
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Email
สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : ส่วนสรรหาว่าจ้าง
โทร : 02-637-9130-6 ต่อ 215 หรือ 083-292-4644
แฟกส์ : 02-637-9144-5
ที่อยู่ : 58 ถนนปั้น(ซอยวัดแขก ) แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์ : www.gemspavilion.com

เจ้าหน้าที่บัญชี = 1 ตำแหน่ง , เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน = 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี = 1 ตำแหน่ง , เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน = 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
1. บันทึกบัญชีในระบบ
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
3. จัดเก็บเอกสาร
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1. บันทึกข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูป
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ / หรือตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนปั้น ( ซอยวัดแขก ) ** ทำงานจันทร์ - ุศุกร์ **
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
2. ปริญญาตรี /โท สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คร่อง สามารถใช้สูตรบน Excel ได้
4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมที่เรียนรู้สิ่งๆใหม่ และซื่อสัตย์
5. มีประการณ์ด้านงานบัญชี/บัญชีต้นทุน 2 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดการอาคาร
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดการอาคาร
รายละเอียดงาน : • วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน ระบบ และอุปกรณ์สำนักงาน ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• ควบคุมประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการต่าง ๆ ของอาคารเช่น ระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ กำจัดแมลง งานสวน ฯลฯติดตามการดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อยและแล้วเสร็จตามกำหนด
• จัดทำแผนสำรองฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของช่างอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
• จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคาร
• จัดทำใบรายงานแจ้งซ่อมสถานที่ หรือสิ่งของที่ชำรุดจากฝ่ายต่าง ๆ และติดตามการดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จและเรียบร้อยตามกำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000-25,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย อายุ 30-40 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานดูแลอาคาร 3 ปีขึ้นไป
4. รักงานบริการ, มีความกระตือร้นในการทำงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

HR Supervisor
ตำแหน่งงาน : HR Supervisor
รายละเอียดงาน : 1. งานสรรหาว่าจ้าง
2. งานฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
3. งานในงานแรงงานสัมพันธ์ , กิจกรรมสันทการต่างๆ
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 25,000-30,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง/ ชาย อายุ 25 -35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Hr Supervisor 5 ปีขึ้นไป
4. มีความกระตือรือร้น
5. มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : เลขานุการผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำตารางนัดหมาย
2. ติดตามงานฝ่าย Sales และฝ่าย PR&Marketing
3. จัดทำรายงานการประชุม
4. งานส่วนตัว ของผู้บริหาร
5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
6. ตรวจสอบเอกสารของฝ่ายต่างๆ ก่อนนำเสนออนุมัติ
7. งานอืิ่นๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำที่ Shop ในห้าง The Emporium ( วันหยุดอาทิตย์-จันทร์ เข้างาน 11.00 -19.30 น.)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. หญิง / ชาย อายุ 25 -35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถพูด , อ่าน , เขียน ภาษาอังกฤษได้ครอง
5. สามารถใช้ Ms.Office และ Social Network ได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะในการสื่อสารและการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : 1. รับวางบิลจ่ายเช็ค
2. ตรวจสอบเงินสดย่อย
3. ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน
4. จัดทำภาษีเงินได้ ภงด.1,3,53 และภาษีธุรกิจเฉพาะ
5. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
6. และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านการบันทึกบัญชี 3 ปีขึ้นไป
4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมที่เรียนรู้สิ่งๆใหม่ และซื่อสัตย์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานกิมหยง , หางานลำปาง , , หางานอุตรดิตถ์ , หางานกาญจนบุรี , หางานยโสธร , หางานกุ๊ก , หางานน่าน , หางานสมุทรสาคร , หางานโรงแรมพัทยา , หางานสระแก้ว


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ