เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.บริษัท : Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
รายละเอียดบริษัท :
ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเบาะ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ชั้นนำ แบบครบวงจร ให้กับผู้ประกอบการผลิตยานยนต์ทั้งญี่ปุ่น อเมริกัน ยุโรป ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยและส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ถ. กิ่งแก้ว (แยกบางนา – ตราด กม.ที่ 12 ) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และมีโรงงานสาขาหลายแห่งทั้งในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปรากร บ้านโพธิ์(จ.ฉะเชิงเทรา) ระยองและชลบุรี ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิต มีความต้องการอัตรากำลังคนแต่ละตำแหน่งจำนวนมาก
สวัสดิการ : ประกันสังคม
ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
ปรับเงินเดือนประจำปี
เงินช่วยเหลือต่างๆ
ค่าครองชีพ
เบี้ยขยัน
ค่าตำแหน่ง
วันหยุดพักผ่อนประจำปี
ชุดฟอร์มพนักงาน
โบนัสประจำปี
ค่าที่พัก/ค่าเช่าบ้าน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รถรับส่งพนักงาน
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.40 น. (สำนักงานกิ่งแก้ว)
ส่งมาที่ E-mail
ส่งจดหมายมาที่บริษัทฯ (ตามที่อยู่ด้านล่างนี้)
ติดต่อ : คุณนิลเนตร สีนาค (คุณแนน)
โทร : 02-750-3700 ต่อ 1121
ที่อยู่ : 62 หมู่ 12 ถนน กิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์ : www.summit.co.th

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต & วัตถุดิบ ด่วน !!!
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต & วัตถุดิบ ด่วน !!!
รายละเอียดงาน : 1. ออกแผนการผลิตรายสัปดาห์ รายเดือน ของโรงงาน
2. ตรวจเช็คและติดตามงานให้เป็นไปตามแผน
3. สรุปรายงานรายสัปดาห์ รายเดือน
4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
อัตรา : 7 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสาขาถนนกิ่งแก้ว/บางนาตราด /บ้านโพธิ์/โรจนะ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถิติประยุกต์ / เทคโนโลยีการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถติดต่อประสานงานและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
6. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนอย่างน้อย 1-2 ปี
7. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
8. ****ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่****
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าส่วนฝ่ายผลิต ประจำโรงงานสมุทรปราการ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าส่วนฝ่ายผลิต ประจำโรงงานสมุทรปราการ
รายละเอียดงาน : • ควบคุมกระบวรการผลิตให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย
• ควบคุมผลการผลิตให้มีคุณภาพตามข้อกำหนด
• จัดเตรียมกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับแผนผลิตในแต่ละวัน
• ควบคุมดุแลเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
• ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบในการทำงานของบริษัท
• ตรวจเช็คความพร้อมในการผลิตแต่ละแผนกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
• ปรับปรุง-หมุนเวียน แรงงานแต่ละแผนกให้สอดคล้องเหมาะกับสภาพการผลิต
• ช่วยปรับปรุงวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเช่น การลดเวลาสูญเสีย , ของเสีย อื่นๆ
• สรุปรายงานการผลิตรายเดือนเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 27-35 ปี
2. ปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมการผลิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความเป็นผู้นำสูง สามารถแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆได้
4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและสามารถควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา
5. เคยผ่านงานด้านการควบคุมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 2-3 ปี
6. มีประสบการณ์ด้านผลิต Ass'y หรือผลิต Injection
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Web Programmer (ประจำสมุทรปราการ)
ตำแหน่งงาน : Web Programmer (ประจำสมุทรปราการ)
รายละเอียดงาน : Web Programer
1.ออกแบบดูแลและพัฒนา Web Site ทั้งภายในและภายนอกให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
2.MonitorLogการใช้งานWebวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีปะสิทธิภาพมากขึ้น
3.พัฒนาระบบ paper less บน web page พร้อมทั้งดูแลบริหารจัดการข้อมูลให้น่าเขื่อถือ
4.บริหารและจัดการ FTP Server และ Internet Server ด้านอื่นที่มอบหมาย
5.บริหารและจัดการWebServerดูแลบำรุงรักษาServiceต่างๆด้าน Internet/Intranetที่มอบหมาย
6.ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้าน Web Programming ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ
7.ช่วยวิเคราะห์ออกแบบการทำงานของผู้ใช้งาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม
8.ส่งมอบ Source Code แก่ทีมงานพร้อมนำเสนอหลักการทำงานของ App ทุกตัวที่พัฒนา
9.สรุปรายงานปัญหา, ข้อเสนอแนะ, สถานะ, ความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะ
10.รับผิดชอบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (กิ่งแก้ว)
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขา วศ.บ ,คอ.บ,อส.บ,วท.บ => คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
4. มีประสบการ์ณด้าน Web App,Web Design, WebMaster 0-2 ปี
5. มีประสบการณ์ การใช้งาน CS4,photoshop, illustrator, dreamweaver, CSS, flash, โปรแกรมตัดต่อVDO, 2D&3D ออกแบบและเขียนWebHTML2.0,PHP,ASP,DotNet,VBScritp,Java ติดต่อSQL,MSSQL,MSAccess
6. มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ด้านงาน Graphic Design และ Web Design และ บริหารจัดการ DNS,FTP,Mail,Web Server and All TCP/IP Protocal
7. มีความรู้ทางด้าน Network, Linux ,Unix และ ติดตั้งIIS,Apache,Tomcat Web Server หากมีประสบการณ์ข้างต้นไม่น้อยกว่า3ปีสามารถรับได้ทุกสาขา
8. สามารถใช้CMS Toolsในการสร้างWeb Social network,เขียนWeb App Contact mail server และส่ง SMS ได้ เขียนโปรแกรมบน Framework ได้
9. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
10. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดีและมีความอดทนสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Sourcing
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Sourcing
รายละเอียดงาน : -สรรหาและคัดเลือก Supplier ให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสม ( Q,C,D )
-จัดทำรายงานสรุปนำเสนอต่อรองราคาให้ได้ราคาที่เหมาะสม
-ทำ Project ลดต้นทุนวัตถุดิบ
-ทำการช่วยติดตาม ประสานงาน กับทีมงานให้ Supplier ส่งมอบให้ตรงเวลา
-เข้าตรวจติดตาม / Audit กับ Supplier ใหม่และปัจจุบัน
-ออกเอกสารการสั่งซื้อวัตถุดิบ และประสานงานการสั่งซื้อเพื่อให้ได้วัตถุดิบตรงตาม Requirements
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : (Sourcing,ทั่วไป,Plastic)
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 21-28 ปี
2. มีความสามารถในการใช้ Computer และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
3. มีทักษะด้านการจัดซื้อและการต่อรองสินค้าอย่างน้อย 1-2 ปี
4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีความรู้ด้านภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ***ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่***
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales & Marketing Executive
ตำแหน่งงาน : Sales & Marketing Executive
รายละเอียดงาน : • Responsible to initiate, promote, acquire new clients and develop sales opportunities for the assigned products in order to achieve the sales target
• Prepare weekly report by collecting, analyzing, and summarizing information.
• Conduct regular visits to customers in order to maintain good rapport as well as to solicit feedback on the effectiveness of the products, services/support and other market information
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-25,000 Baht บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำที่สำนักงานใหญ่ และ สาขาโรจนะ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor’s Degree in Marketing, Communications or related field
2. At least 3 year's of expereince, preferably in sales, marketing, distribution management or related field in automotive business would be an advantage
3. Excellent presentation, communication and interpersonal skills
4. Positive attitude, Self-motivator, independent and also team player
5. Good command of English and Computer literacy
6. Willing to travel up-country for work with customers
7. Have own car and driving license would be an advantage
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายผลิต(supervisor) / วิศวกร / เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต (ประจำสาขาโรจนะ) ด่วน!
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายผลิต(supervisor) / วิศวกร / เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต (ประจำสาขาโรจนะ) ด่วน!
รายละเอียดงาน : หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายผลิต(Supervisor)
1. ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ

วิศวกร
1. ปรับปรุงกระบวนการและกำหนดมาตรฐานการทำงาน
2. แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต ออกแบบ,ปรับปรุง และจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับ New Model และฝ่ายผลิต
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต
1. รับและจ่ายงานตามแผนผลิตและแผนเรียก
2. วางแผนเรียกวัตถุดิบ,วางแผนผลิตและติดตามงาน
3. ปฏิบัติงานตามวิธีการปฏิบัติงานและข้อบังคับให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ
4. หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 ประตู D
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. คุณสมบัติ หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายผลิต(Supervisor)
2. เพศ ชาย / หญิง อายุ 28 - 36 ปี
3. วุฒิปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมการผลิต, อุตสาหกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าทีมงานในสายการผลิต 0~ ปี
5. วิศวกร
6. 1.) เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี 2.) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(วศ.บ.)หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
7. คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต
8. เพศ หญิง อายุ 25 - 35 ปี
9. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
10. มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการวางแผน เรียกวัตถุดิบ หรือวางแผนการผลิตอย่างน้อย 0-2 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

การตลาด/ วิศวกรไฟฟ้า, เครื่องกล / เจ้าหน้าที่วางแผน / ช่างเทคนิค (SAS ระยอง)
ตำแหน่งงาน : การตลาด/ วิศวกรไฟฟ้า, เครื่องกล / เจ้าหน้าที่วางแผน / ช่างเทคนิค (SAS ระยอง)
รายละเอียดงาน : 1.ให้ความช่วยเหลือในการแนะนำ หรือสอนงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
2.ช่วยควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท
3.ช่วยควบคุมและติดตามผลการปฎิบัติงานของแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย
4.ช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันตามแผนงานการผลิต
5.ช่วยสรุปรายงานผลผลิตรายวัน,รายเดือนของแต่ละแผนกพร้อมวิเคาระห์และแกไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. การศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล ช่างกลโรงงาน เทคโนการผลิตหรือเทียบเท่า
3. มีความรู้-ความสามารถสามารถ และทักษะพิเศษที่จำเป็นต่อสายการทำงาน ( Injection พิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความรู้ทางด้านสายการผลิต Injection อย่างน้อย 3-5 ปี
5. หากเคยปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร : 038-950-150 ต่อ 1100
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรกระบวนการและอุตสาหการ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรกระบวนการและอุตสาหการ
รายละเอียดงาน : 1.งานคำนวณกำลังการผลิต และยืนยันได้
2.งานออกแบบและความคุม Layout
3.งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
4.งานแก้ไขปัญหาคุณภาพ
5.งานเอกสารทางด้านการผลิตต่างๆ
6.รับผิดชอบงานปรับปรุงและพัฒนาการผลิตเพื่อลดต้นทุน
7.รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO ของหน่วยงาน
8.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 19,000-28,000 บาท ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป
2. จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(วศ.บ) ทุกสาขา
3. มีความคิดเชิงระบบ และเข้าใจหลักการด้านกำลังการผลิต
4. มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์และวางแผนเพื่อรองรับงานในอนาคต
5. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันสูงได้ดี
6. มีประสบการณ์ด้านการวาง Layout การคำนวณกำลังการผลิตและการปรับปรุงงานต่างๆจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยChef / checker / cook / พนักงานต้อนรับ /แคชเชียร์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยChef / checker / cook / พนักงานต้อนรับ /แคชเชียร์
รายละเอียดงาน : รับพนักงานหลายอัตรา

1.ผู้ช่วยผู้จัดการ รายได้ 18,000-22,000 บาท/เดือน

2.super visor รายได้ 15,000-18,000 บาท/เดือน

3.ผู้ช่วย Chef รายได้ 12,000 - 17,000 บาท/เดือน

4.Checker รายได้ 10,000-13,000 บาท/เดือน

5.พนักงานแคชเชียร์ รายได้ 12,000 - 15,000 บาท/เดือน

6.พนักงานบริการ รายได้ 10,000 - 14,000 บาท/เดือน

7.พนักงานครัว/กุ๊ก รายได้ 11,000-14,000 บาท/เดือน

8.พนักงานครัวล้าง 10,000 - 14,000 บาท/เดือน

9.พนักงานชั่วคราว (part-time) รายชั่วโมง 45 บาท/ชั่วโมง

ติดต่อโดยตรงที่ คุณวุฒิ 087-712-2442
อัตรา : จำนวนมาก ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขา Central Westgate (บางใหญ่) / /สาขา Central พัทยา
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. พนักงานชาย/หญิง อายุ18ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป
2. รักงานบริการและมนุษย์สัมพันธ์ดี
3. หากมีประสบการ์ณร้านอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขาบางนา-ตราด กม.23)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขาบางนา-ตราด กม.23)
รายละเอียดงาน : -ดูแลบัญชีท้่วไป
-ปิดงบประจำปี ประจำเดือน
-ติดต่อกับฝ่ายที่เกี่ียงข้อง
-และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชายหรือหญิง อายุไม่น้อยกว่า 30 ปี
2. จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
4. สามารถปิดบัญชีประจำเดือน ประจำปีได้
5. มีความรู้ด้านธุรกิจด้านบริการขนส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีทักษะการประสานงานอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ