เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ชวินโลหะภัณฑ์ จำกัดบริษัท : บริษัท ชวินโลหะภัณฑ์ จำกัด
รายละเอียดบริษัท :
ดำเนินธุรกิจด้านแปรรูปโลหะเหล็กแผ่น ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถยนต์
สวัสดิการ : - ค่าเดินทาง
- ค่าอาหาร
- ประกันสังคม
- ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- กีฬาสี
- ฯลฯ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครด้วยตัวเอง
2. ส่งจดหมายมาที่บริษัท
ติดต่อ : คุณแตง
โทร : 02-385-5975-9
แฟกส์ : 02-385-5182
ที่อยู่ : 22/1 ม.5 ถ.เทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

Maintenance /ช่างไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : Maintenance /ช่างไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : - ซ่อมระบบไฟฟ้าและตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปวส - ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า 2 ปี ขึ้นไป
4. มีความรู้ในเรื่องระบบไฟฟ้า PLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความอดทนและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกบุคคล / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกบุคคล / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
รายละเอียดงาน : - วางแผนสรรหา ดำเนินการสรรหา และสัมภาษณ์บุคคลากร ตามใบขออัตรากำลังพล
- ดูแลควบคุมพนักงานตามกฏระเบียบข้อบังคับในการทำงาน และงานด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษัทฯ
- มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม
- งานค่าจ้าง/เงินเดือน
- สัญญาจ้าง ประเมินพนักงานทดลองงาน/ประจำปี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาในระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
4. สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้ Microsoft office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
6. มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง ซื่อสัตย์สุจริต
7. มีทัศนคติในด้านบวก และมีความกระตือรือร้นในการทำงานสามารถทำงานใต้ภาวะความกดดันได้ดี
8. มีประสบการณ์ด้านการทำเอกสารแรงงานต่างด้าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป
3. มีความรับผิดชอบในการทำงาน
4. มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถผู้บริหาร / พนักงานขับรถส่วนกลาง ด่วน
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถผู้บริหาร / พนักงานขับรถส่วนกลาง ด่วน
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร 3 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี
3. มีความขยัน ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์สุจริต
4. มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีบ้านพักอยู่สมุทรปราการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่แผนก QC
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แผนก QC
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล , เทคนิคการผลิต , หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้าน งานชิ้นส่วนไฟฟ้าและรถยนต์
4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 , 5ส, QCC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ทนต่อภาวกดดันได้เป็นอย่างดี
6. มีความเป็นผู้นำ , ละเอียดรอบคอบ , กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : • บริหารจัดการและวางแผนทางด้านบัญชีการเงิน กระบวนการปฏิบัติงานทางด้านระบบบัญชี และกฎหมายภาษีอากร
• วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม และติดตามสำหรับผู้บริหาร
• วางแผนและควบคุมดูแลงานด้านบัญชีการเงิน รวมทั้งปิดงบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
• ทำหน้าที่ดูแลการปิดบัญชี ปรับปรุงบัญชีของบริษัทฯ ในแต่ละงวดให้ถูกต้อง
• จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีอื่นๆ
• ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี และจัดทำรายงานบัญชีให้ถูกต้อง
• บริหาร วางแผนการทำงานด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี - โท การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 5 ปี
3. มีทักษะการบริหารงาน และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
4. มีความรู้ด้านภาษีเป็นอย่างดี และสามารถปิดงบการเงินได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าจัดส่ง
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าจัดส่ง
รายละเอียดงาน : กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดส่งสินค้า และกระบวนการทำงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน แนวนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้องแม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรี ไม่ระบุสาขา
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขนส่ง จัดส่งสินค้าไม่ต่ำกว่า 3 ปี
4. มีความรู้ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในระดับดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ประสานงานกับลูกค้าได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าฝ่ายผลิต
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบการวางแผนการผลิตและควบคุมกระบวนการผลิต
- ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- ควบคุมและจัดเตรียมวัตถุดิบ
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายอายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง อายุงาน 8 ปีขึ้นไป
4. ควบคุมการผลิตในโรงงาน
5. มีความรับผิดชอบและความอดทนในการทำงาน
6. ทนต่อภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
7. มีประสบการณ์ในการวางแผนการผลิตด้านเครื่อง Hispeed จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีประสบการณ์ด้านปั้มชิ้นส่วนโลหะด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า และพาสรถยนต์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Design Engineer Progressive Die Stamping
ตำแหน่งงาน : Design Engineer Progressive Die Stamping
รายละเอียดงาน : - Design แม่พิมพ์สำหรับ Part เครื่องใช้ไฟฟ้าและ Part รถยนต์
- สร้างสรรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาใหม่ให้มีคุณภาพ
- ตรวจเช็ค และวิเคราะห์ปัญหาในการจัดสร้างแม่พิมพ์
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรับผิดชอบและอดทนในการทำงาน
3. ตั้งใจที่จะทำงาน รักความก้าวหน้า มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
4. มีประสบการณ์ในงานแม่พิมพ์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
5. มีความรู้ในการใช้โปรแกรมออกแบบ 2D. 3D, AUTO CAD ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานปัตตานี , หางานนครราชสีมา , หางานราชบุรี , หางานแพร่ , , หางานเลขานุการ , หางานอสังหา , หางานสุรินทร์ , หางานพนักงานขายเครดิต , หางานยะลา , หางานpr


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ