เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)บริษัท : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท :
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 โดย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และในปีพ.ศ.2507 ทางราชการได้รับโอนหุ้นของ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ มาเป็นของกระทรวงการคลังส่วนหนึ่ง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด จึงเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง
ต่อมา พ.ศ.2538 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด ต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2538 โดยมี กระทรวงการคลัง, ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน และ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
สวัสดิการ : - เบิกค่ารักษาพยาบาล ได้ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.
- ประกันรถยนต์ ราคาพนักงาน
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-118-4537, 090-198-1578 Line ID : jobtip
แฟกส์ : 02-248-7879
ที่อยู่ : 63/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์ : www.dhipaya.co.th

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประจำสาขาหาดใหญ่)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประจำสาขาหาดใหญ่)
รายละเอียดงาน : - ดำเนินงานด้านการพิจารณารับประกันภัยเพื่อออกกรมธรรม์ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาหาดใหญ่
จังหวัด : สงขลา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. ปริญญาตรี / โท ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และรักการบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงิน สาขานครราชสีมา
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน สาขานครราชสีมา
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบการทำงานด้านการเงิน ของบริษัท ( รับ - จ่าย )
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขา จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี การเงิน
3. มีประสบการณ์ด้านการเงิน จากบริษัทประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มี Service Mind ซื่อสัตย์สุจริต
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงิน สาขาตรัง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน สาขาตรัง
รายละเอียดงาน : - วางบิล รับเช็ค
- จัดทำรายละเอียดลูกหนี้ เช่น ออกใบแจ้งหนี้ ค่าเช่า
- ออกใบหัก ณ ที่จ่ายได้
- ทำจ่ายเช็ค
- ดูแลเอกสารในการทำเบิกของพนักงาน เช่น Petty cash, PO
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

** ทำงาน จ.-ศ. หยุด เสาร์ อาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.30
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขา จังหวัดตรัง
จังหวัด : ตรัง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป (บัญชี. การเงิน)
2. มีประสบการณ์ในด้านการเงินอย่างน้อย 2 ปี
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (ระดับเจ้าหน้าที่ - ผู้จัดการ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (ระดับเจ้าหน้าที่ - ผู้จัดการ)
รายละเอียดงาน : พิจารณาสินไหมทดแทน
ประเมินราคา
ประสานงานกับอู่
เรียกร้อง เจรจาสินไหม
อื่นๆตามได้รับมอบหมาย
อัตรา : 6 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 - 50,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 -45 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีทักษะในงานด้านการเจรจาต่อรอง
4. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์
5. มีความรู้ด้านสินไหมรถยนต์ ด้านประเมินราคา เจรจาสินไหม มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี (อาวุโส - ผู้จัดการ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี (อาวุโส - ผู้จัดการ)
รายละเอียดงาน : - จัดทำ ตรวจสอบ ควบคุมดูแล งานด้านบัญชี
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 23,000 - 50,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ พระราม 3
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีทางด้านบัญชี
3. มีประสบการณ์ในทำงานด้านบัญชีอย่างต่ำ 3 ปี หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสำนักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถปิดงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
6. มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
7. มีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้นำ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งงาน : ตรวจสอบภายใน
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบ เอกสาร ก่อนจ่าย
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
2. มีประสบการณ์ในงานด้านการตรวจสอบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความละเอียดรอบคอบ
4. หากมีประสบการณ์ในบริษัทประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถทำงานเป็นทีม / ประสานงานได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สมุห์บัญชี
ตำแหน่งงาน : สมุห์บัญชี
รายละเอียดงาน : - ดูแลงานระบบบัญชี ในสำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่รับผิดชอบ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3. สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
4. มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 7 ปี
5. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาฉะเชิงเทรา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาฉะเชิงเทรา)
รายละเอียดงาน : 1. ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนของบริษัทฯ
2. ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน
3. ติดตามแนวโน้มและสภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด ให้เกิดความสอดคล้องและตรงกับความคาดหวังของลูกค้าอยู่เสมอ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
3. มีความสามารถด้านการติดต่อประสานงาน
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. หากมีประสบการณ์ทางด้านการตลาด และด้านประกันวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Call Center
ตำแหน่งงาน : Call Center
รายละเอียดงาน : ให้ข้อมูล และ รับเรื่องร้องเรียน จากลูกค้าของบริษัทฯ
ตอบคำถามและข้อสงสัยของลูกค้า
ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์ อาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 40 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ มีความอดทน ทำงานเป็นทีม
4. มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ทางด้าน Call Center
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


, หางานเซลล์ , หางานกำแพงเพชร , หางานจันทบุรี , หางานชัยภูมิ , หางานปทุมธานี , หางานเลขานุการผู้บริหาร , หางานpr , หางานบัญชีการเงิน , หางานเชียงใหม่ , หางานธุรการ


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ