เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัดบริษัท : บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
รายละเอียดบริษัท : บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายคัตแบกแอสฟัลต์ แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น รวมถึง Joint sealer, Premix สำหรับงานถนนมอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชั่น และมอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์
สวัสดิการ : • โบนัส
• เบี้ยขยัน
• ค่าล่วงเวลา
• ค่าคอมมิชชั่น
• ชุดฟอร์มพนักงาน
• ค่าทันตกรรมพิเศษ
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• วันหยุดพักผ่อน
• ท่องเที่ยวประจำปี
• วันหยุดนักขัตฤกษ์
• บ้านพักพนักงาน
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เงินช่วยเหลือมรณกรรม
• ดูงานนอกสถานที่ , สัมมนาภายนอก
• กิจกรรมและกีฬา
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ส่งประวัติของท่านตามที่อยู่ที่ระบุไว้
ส่งมาทาง E-mail
ติดต่อ : คุณจุฑามาศ
โทร : 032-212-503-6, 081-517-0097
แฟกส์ : 032-.301000 , 032-243-985
ที่อยู่ : 112 หมู่ 5 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110
เว็บไซต์ : www.zolaasphalt.co.th

วิศวกรโยธา
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธา
รายละเอียดงาน : • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามแบบอย่างเหมาะสม
• คำนวณปริมาณงานวางแผนการก่อสร้าง การจัดการแรงงาน และวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
• ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ ในองค์กร
อัตรา : จ.ขอนแก่น 1 อัตรา , จ.ราชบุรี 2 อัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 30,000 บาท ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24 ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมโยธา/ งานก่อสร้าง
3. สามารถคิดแบบ ออกแบบ ประมาณราคาได้
4. สามารถใช้โปรแกรม Autocad, Microsoft Office ได้
5. มีความรู้เกี่ยวกับงานทางออกแบบผิวทาง (Job Mix Design) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ/ เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ/ เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รายละเอียดงาน : เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ
• ควบคุมคุณภาพสินค้าและขบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานคุณภาพที่บริษัทฯกำหนด
• ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
• เตรียมตัวอย่างทดสอบสำหรับงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท
• มีความรู้ ความเข้าใจ และไอเดียในการทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะ
สมกับกลุ่มเป้าหมาย
อัตรา : จ.ขอนแก่น 5 อัตรา, จ.ราชบุรี 2 อัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 บาท ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
จังหวัด : ราชบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
3. บุคลิกดี มีความเป็นผู้นำ ชอบการเรียนรู้
4. สามารถวางแผนงาน จัดทำขั้นตอน และกำกับงานตามขั้นตอน
5. มีความรู้ภาษอังกฤษและคอมพิวเตอร์
6. มนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมเวิร์ค
7. ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing Communication
ตำแหน่งงาน : Marketing Communication
รายละเอียดงาน : • จัดทำ Marketing Mix ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งการตลาด
• วางแผน และกำหนดวิธีการสื่อสารขององค์กร ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงดูแลการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในนโยบายและระบบงาน ที่ตั้งไว้สนับสนุนงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพสูงสุด
• ตรวจสอบและประเมินผลการสื่อสารและงานโฆษณา เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับลูกค้าอย่างสูงสุด
• ส่งเสริมและรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร Band Identity ให้มีความเข็มแข็งและ ใช้อย่างถูกต้องในสื่อโฆษาต่างๆ เพื่อสร้างความโดดเด่น
• วางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในแง่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การในการช่วยเหลือสังคม ติดตามการเคลื่อนไหว และสถานะการการตลาด เพื่อใช้สื่อโฆษณาในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความพึงพอใจของลูกค้า พฤติกรรมของลูกค้า และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
• เพิ่ม Brand awareness
• ศึกษา Marketing Trades/ รู้สถานะคู่แข่งในตลาด
• จัดกิจกรรม/ ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นยอดขาย, สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
• PR สร้างภาพลักษณ์ทั้งในและนอกองค์กร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 25,000 บาท ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
จังหวัด : ราชบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงาน มาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. Creativity สร้างสรรค์/ หาช่องทางการสื่อสารในรูปแบบใหม่
5. มี connection ในการติดต่อสื่อสาร สายงานด้านการพิมพ์ สื่อโฆษณาต่างๆที่ดี
6. มีบุคลิกภาพดีและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
7. สามารถใช้งาน computer ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Technical support executive
ตำแหน่งงาน : Technical support executive
รายละเอียดงาน : • มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง
• มีความรู้เกี่ยวกับงานทาง ออกแบบผิวทาง (Job Mix Design) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 บาท ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.ราชบุรี , จ.ขอนแก่น
จังหวัด : ราชบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส. – ก่อสร้าง , วิศวกรรมโยธา หรือประสบการณ์ด้านงานทาง 2 – 4 ปี
3. มีความรู้ภาษอังกฤษและคอมพิวเตอร์
4. มีทักษะในการประสานงาน กระตือรือร้น
5. สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มี Skill ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความอดทนสูง เรียนรู้เร็ว
7. มีความรู้เกี่ยวกับงานทางออกแบบผิวทาง (Job Mix Design) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : • ดูแลรับผิดชอบงานระบบบัญชีทั้งหมด เช่น บัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้, บัญชีแยกประเภท และควบคุมเงินสด
• รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลงานบัญชีให้สมบูรณ์
• ติดตามและควบคุมดูแล วงเงินสินเชื่อให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯและดำเนินการเรียกเก็บหนี้ตามเงื่อนไขการรับชำระเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯกำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 – 15,000 บาทขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
จังหวัด : ราชบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
3. ละเอียด รอบคอบ คล่องแคล่ว มีไหวพริบดี
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม/ ช่างเครื่องกล
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกวิศวกรรม/ ช่างเครื่องกล
รายละเอียดงาน : ช่างเครื่องกล
•ทำงานในขอบเขตข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆในสำเร็จลุล่วง
•งานซ่อม / งานสร้างเครื่องจักร ทำ PM เครื่องจักรกล เชิงป้องกัน
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม
•วางแผน ควบคุม และบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิต
•จัดทำข้อมูลเครื่องจักรกลในงานผลิต วิธีการบำรุงรักษา และการซ่อม
เครื่องจักร
•สรุปผล และวิเคราะห์การทำงานเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตได้
•มีความรู้ในเรื่องการซ่อมและสร้างเครื่องจักร
•ควบคุมการซ่อมบำรุงต่างๆ ตามใบแจ้งซ่อม ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : หัวหน้าแผนก 20,000 บาท ขึ้นไป เจ้าหน้าที่15,000 บาท ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.ราชบุรี , จ.ขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี ปวส - ปริญญาตรี เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ด้านเครื่องกล, เครื่องยนต์
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
5. มีความคิดเชิงวิเคราะห์และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
6. สามารถใช้ Progarm Microsoft Office , Auto CAD หรือโปรแกรมเขียนแบบได้
7. มีความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถบรรทุก
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถบรรทุก
รายละเอียดงาน : ขับรถส่งสินค้าตามคำสั่งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 15 ตำแหน่ง
เงินเดือน : รายได้รวม 25,000 บาท ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.ราชบุรี , อื่นๆ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. ประสบการณ์ขับรถบรรทุก 10 ล้อ หรือ บรรทุก 18 ล้อ
4. มีประสบการณ์ด้านขนส่งสินค้าอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
5. ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีใบขับขี่ประเภท 4
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
รายละเอียดงาน : • ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไว้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,000 บาท ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
จังหวัด : ราชบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.6 คณิต - วิทย์ , ปวส - เคมีปฎิบัติ
3. มีบุคลิกภาพดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินรถ (GPS)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินรถ (GPS)
รายละเอียดงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง
• จัดทำ รวบรวม และจัดเก็บเอกสาร ISO
• จัดทำ บันทึกเอกสาร เบิกจ่ายงานคลังอะไหล่ ทั้งในระบบเอกสารและระบบ
คอมพิวเตอร์
• จัดพิมพ์ จัดเก็บอุปกรณ์และควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์
• จัดเก็บและควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพของงานซ่อมบำรุง และคลังอะไหล่ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
• รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินรถ (GPS)
• วิเคราะห์ข้อมูลการทำงานการเดินทาง พฤติกรรมการขับขี่ และประสิทธิภาพการทำงานต่าง ๆ
• ทำรายานการเดินรถเส้นทางการเดินรถ (GPS Report)
• ตรวจสอบการเดินทางขนส่ง และทบทวนข้อมูลการเดินรถ
• ทำรายงานสรุปพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุก
• จัดทำรายงานและรวบรวมข้อมูลเดินรถต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชารับทราบ ถ้ามีประสบการณ์ในงานขนส่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 บาทขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
จังหวัด : ราชบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. ปวส. / ปริญญาตรี
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
4. สามารถทำงานเข้าบุคคลอื่นได้ดี
5. มีทักษะในการประสานงานและติดต่องานได้ดี
6. สามารถขับรถยนต์ได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
รายละเอียดงาน : • บริหาร งางแผน ควบคุมวิเคราะห์และดำเนินการด้ายการควบคุมคุณภาพ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือ , อุปกรณ์ต่างๆ
ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายคุณภาพ
• ควบคุม ดูแลรับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วัตถุดิบ
บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต มาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมและอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 25,000 บาท ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
จังหวัด : ราชบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี
3. ประสบการ์ด้านงานควบคุมคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และเคยผ่านงานในตำแหน่งห้วหน้างานมาก่อน
4. มีภาวะและบุคลิกเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานคีย์ข้อมูล , หางานคนพิการ , หางานแคชเชียร์ , หางานยโสธร , หางานรับโทรศัพท์ , หางานบริษัท , , หางานนครสวรรค์ , หางานตรัง , หางานโรงงาน , หางานระยอง


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ