เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


Perfect Companion Group Co., Ltd.บริษัท : Perfect Companion Group Co., Ltd.
รายละเอียดบริษัท :
Perfect Companion Group Co.,Ltd.
We are Perfect Companion, the leading company in Pet Business Group established to serve global pet care industry. Our proud root is in our Parent Organization – The Charoen Pokphand (C.P.) Group- Thailand ‘s leading Multinational Corporation with in 20 countries worldwide. Perfect Companion, established in 2001, is committed to the Charoen Pokphand Group’s long-standing tradition of “improving the quality of life for the Greatest number of people” by delivering products and services of the highest quality. We are looking for the qualified position as follow:
สวัสดิการ : -ที่พักฟรีภายในโรงงาน(สำหรับบางตำแหน่ง)
-ค่ารักษาพยาบาล, ประกันชีวิตกลุ่ม
-โบนัสประจำปี, เบี้ยขยัน
-ชุดฟอร์มพนักงาน
-รถรับ - ส่งพนักงาน ฯลฯ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง Email
- สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท
ติดต่อ : คุณธเนศ ชัยคำรพ
โทร : 02-706-0009
ที่อยู่ : 169 ม.16 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 02-706-0480-90
เว็บไซต์ : www.perfectcompanion.com

พนักงานประกันคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : พนักงานประกันคุณภาพ
รายละเอียดงาน : : ตรวจสอบและติดตามคุณภาพอาหารทางด้านกายภาพระหว่างการผลิต
: ทำบันทึกรายงานการตรวจสอบคุณภาพอาหารและปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานประจำวัน
: จัดเก็บตัวอย่างการผลิต (retained sample) และตัวอย่างกรณีที่คุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
: ตรวจสอบกายภาพอาหารและการบรรจุอาหาร
: ตรวจสอบคุณภาพอาหารอายุมากประจำเดือน
: ตรวจสอบคุณภาพอาหารที่ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า
: จัดเตรียมตัวอย่างมาตรฐานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
: ดำเนินการตัดสินใจคุณภาพอาหารด้านกายภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
: งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปวส ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและควบคุณคุณภาพสินค้า
3. สามารถใช้เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ได้
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน
5. มีไหวพริบ ระเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตุ
6. ตาไม่บอดสี ไม่แพ้สารเคมีและผุ่นอาหาร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานคลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : พนักงานคลังสินค้า
รายละเอียดงาน : 1.รับผิดชอบตรวจรับสินค้า เข้า-ออก ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยภายในคลังสินค้า
2.ควบคุมสต๊อกสินค้าให้ถูกต้องตามปริมาณคงเหลือ
3.ตรวจสอบสภาพรถขนส่งสินค้าก่อนขึ้นสินค้า
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา สามารถทำงานเป็นกะเข้า
2. สามารถใช้โปรแกรม Mircrosoft Office ได้
3. สามารถทำงานเป็นทีมและมีความละเอียดรอบคอบ
4. มีความคิดสร้างสรรค์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการคลังสินค้า ประจำคลังราชบุรี
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการคลังสินค้า ประจำคลังราชบุรี
รายละเอียดงาน : : บริหารและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คลังสินค้าและรถขนส่ง
: วางแผนกำกังพลให้สอดคล้องกับปริมาณงานและสามารถสนับสนุนกิจกรรมต่างๆภายในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
: วิเคราะห์และควบคุมสต๊อกสินค้าให้เพียงพอต่อการขายและมีปริมาณคงเหลือถูกต้องตามระบบบัญชี
: สอนงานและให้คำแนะนำพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
: ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการด้านต่างๆ เช่น รปภ pest control
: ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง
: จัดทำรายงานสถิติการมาทำงานของพนักงาน
: ประสานงานและงายอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาการ การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการทั่วไป
2. มีประการณ์ด้านการบริหารคลัง อย่างน้อง 3 ปี
3. มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องเส้นทางการขับขี่
4. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางการแก้ไปอย่างเป็นระบบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : ช่างไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบในการทำ PM และดูแลอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้ากำลัง / ระบบไฟฟ้าควบคุม / ระบบโทรศัพท์ และ Network / เครื่องปรับอากาศ / เครื่องมือวัด / แสงสว่าง / กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ Support อื่น ๆ ที่มีการใช้กระแสไฟฟ้าในการขับเคลื่อน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปวส สาขาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์งานด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์และระบบ network
4. สามารถทำงานเป็น กะ ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานคลังสินค้า (ประจำคลังสินค้าประเทศกัมพูชา)
ตำแหน่งงาน : พนักงานคลังสินค้า (ประจำคลังสินค้าประเทศกัมพูชา)
รายละเอียดงาน : - ควบคุมระบบคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการคลังสินค้า
- รับผิดชอบตรวจรับสินค้า เข้า-ออก ตลอดจนดูความเรียบร้อยภายในคลังสินค้า
- เก็บข้อมูลรวบรวมรายงานการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในคลังสินค้า เช่น รายงานตรวจนับ, รายงานสินค้าชำรุด, รายงานอายุสินค้า, รายงานการรับ-จ่ายสินค้า
- ดูแลความถูกต้องของสต๊อกสินค้า
- สรุปปัญหาในการทำงานระบบแจ้งให้ Logistic System Specialist ดำเนินการแก้ไข
- ตรวจสอบสภาพรถขนส่งสินค้าก่อนขึ้นสินค้า
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประเทศ Cambodia
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ ,คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
3. มีประสบการณ์งานด้านคลังสินค้าจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
6. มีความละเอียดรอบคอบและสามารถส่งมอบงานภายในเวลาที่กำหนด
7. สามารถสื่อสารภาษาเขมรได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
รายละเอียดงาน : 1. รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยภายในโรงงาน
2. วิเคราะห์งานและประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรฐานการป้องกัน
3. สรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยประจำเดือน
4. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5. ดูแลการปฎิบัติงานด้านความปลอดภัยกับผู้รับเหมา
6. สามารถให้ความรู้งานกับพนักงานด้านความปลอดภัยได้
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีประกาศนียบัตร จป.วิชาชีพ 180 ชม., 12 ชม. และ 42 ชม.
2. มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในโรงงานอย่างน้อย 2 ปี
3. มีความรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน / กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถปฏิบัติงานในเขตพื่นที่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าหน่วยธุรการโลจิสติกส์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหน่วยธุรการโลจิสติกส์
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุม ตรวจสอบและดูแลการทำงานของพนักงานธุรการโลจิสติกส์
2.ตรวจสอบ วิเคราะห์ความถูกต้องและความเรียบร้อยของเอกสารค่าขนส่งรวมถึงค่าใช้จ่ายขนส่งในแต่ละเดือน
3.จดบันทึก รวบรวมไฟล์และสรุปหัวข้อการประชุม Logistics Meeting และ Warehouse Meeting
4.จัดทำและตรวจสอบ การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆของผู้บริหาร
5.ติดต่อ ประสานงานในการจองโรงแรม ที่พักและตั๋วเครื่องบินให้ผู้บริหาร
บริหารจัดการตารางเวลาของผู้บริหารให้ถูกต้องเหมาะสม
6.ตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้าของงานที่พนักงานและผู้บริหารได้รับมอบหมาย
7.ตรวจสอบและบันทึกเวลาการเข้างานของพนักงานคลังสินค้า 5
8.ติดต่อ ประสานงานและจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่เริ่มงานใหม่
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000-30,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหาร การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและโลจิสติกส์
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในสายงานด้านธุรการหรือเลขานุการ
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
4. สามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถบริหารจัดการเวลาและตารางงานได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
7. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
8. มีความระเอียดรอบคอบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

HR Manager
ตำแหน่งงาน : HR Manager
รายละเอียดงาน : • Oversee manpower planning, recruitment, compensation and benefits, performance evaluations, learning and development, employee counseling, and HR Policies & Procedures of production plant and regional branch
• Review and advise line manager in preparation of manpower budget to ensure the appropriate level of manpower in each department
• Advise HR Team to develop recruitment plan and strategies to attract applicants and fulfill manpower request from business unit
• Initiate HR Activities and Programs to drive organization performance by aligning to strategic direction and business requirement
• Advise training officer in preparation of training need survey and distribute to all department to gather about the training need of each department
• Analyze training needs of each department to develop training programs, modify and/or improve existing programs to enhance effectiveness of training programs
• Manage the operation of the administration activities including security services, facility maintenance
• Manage the quality system (ISO 9001, 14001, Ethical Audit) related to Human Resource and Administrative services to ensure compliance with regulatory requirements
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor Degree or Higher in Human Resource Management & Development, Organisation Development, Political Science, Law or related Field
2. 5 - 7 years in Human Resource Field with at least 3 years experience in supervisor or managerial role
3. Strong knowledge in HRM, HRD and OD work is a definite plus
4. Familiar with HR work in the manufacturing environment is a plus
5. Excellent in communication, negotiation and presentation skills
6. Team player, innovative and flexible
7. Ability to communicate in English is required. Having a proven English proficiency test is a plus
8. Willing to travel on occasional basis
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประสานงานราชการ
ตำแหน่งงาน : พนักงานประสานงานราชการ
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับงานด้านการขอใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียม ภาษีที่เกี่ยวข้อง การจัดทำประกันภัย
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการวางแผนการขออนุญาตหรือการดำเนินการกับหน่วยงานราชการรวมทั้งการนัดหมายเพื่อการตรวจสอบหรือดำเนินการขออนุญาตต่างๆ
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านสัญญาเช่า-ซื้อ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง, หนังสือมอบอำนาจต่างๆ
- ติดต่อประสานกับสำนักกฏหมายเครือฯในเรื่องการตรวจสอบสัญญาหรือเรื่องการขอใบอนุญาตต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อขอข้อมูลในการจัดทำเอกสารติดต่อกับหน่วยงานราชการ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์
2. มีประสบการณ์งานด้านการติดต่อประสานงานราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. มีประการณ์ความรู้ด้านการขอใบอนุญาตและการจัดทำสัญญา (โรงงานอุตสาหกรรม)
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
5. สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
6. มีความละเอียดรอบคอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานเฝ้าร้านอินเตอร์เน็ต , หางานวิจัย , หางานสุพรรณบุรี , หางานสมุทรสงคราม , หางานอุบล , หางานโรงแรม , , หางานรับโทรศัพท์ , หางานช่างไฟฟ้า , หางานพระราม3 , หางานบริษัทต่างชาติ


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ