เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ทีเอ็มดีซี คอนสตรัคชั่น จำกัดบริษัท : บริษัท ทีเอ็มดีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด
รายละเอียดบริษัท :
TMDC Construction Company Limited ดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยที่มีการร่วมทุนกับผู้รับเหมารายใหญ่จากต่างประเทศ โดยมีนโยบายในการรับงานโครงการทุกประเภท ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าคอนโดมิเนียม, อาคารสำนักงาน, โรงแรม รวมถึงงานภาครัฐฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีความคาดหวังความก้าวหน้าในอาชีพ เข้าร่วมงานร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายงานอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
สวัสดิการ : - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพ
- ชุดยูนิฟอร์มสำหรับพนักงาน
- ค่าทันตกรรม
- ค่าเดินทางเบิกจ่ายตามจริง(เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
- สวัสดิการช่วยเหลือในกรณีการฌาปนกิจ
- สวัสดิการช่วยเหลือกรณีมีลูกคนแรก
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์
- โบนัสตามผลประกอบการ
- การปรับเงินประจำปีตามผลงาน
ประกันชิวิต ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล OPD./IPD.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กระเช้าเยี่ยมไข้
- ประกันสังคม
- สิทธิได้รับหลังผ่านทดลองงาน ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume มาทาง E-mail; hr@tmdc.co.th

สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท

โทรศัพท์ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : คุณปริวัตร,คุณกรัญญ์กรณ์
โทร : 02–381-2700
แฟกส์ : 02–381–2699
ที่อยู่ : 141 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ชั้น 15 ซอยทองหล่อ 10 (สุขุมวิท 55) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.tmdc.co.th

Procurement Manager (ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)
ตำแหน่งงาน : Procurement Manager (ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)
รายละเอียดงาน : 1.วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ
2.กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมการดูแลการจัดซื้อของพนักงานในฝ่ายและจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
3.ร่วมกับผู้ใช้งานในการกำหนดคุณลักษณะและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ
4.เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม
5.ร่วมในการคัดเลือกและประเมินผู้ขายเพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ
6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ35 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - ปริญญาโท ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในการจัดซื้อในบริษัทด้านก่อสร้างหรืออสังหาริมทรัพย์
4. มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ และรักงานบริการ
5. บุคลิกดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมมาตรฐานได้เป็นอย่างดี
7. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษที่ดี
8. พิจารณาเฉพาะผู้มีประสบการณ์สายงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Project Director
ตำแหน่งงาน : Project Director
รายละเอียดงาน : 1.วางระบบและแนวทางในการควบคุมบริหารงานก่อสร้างของโครงการ
2.กำหนดนโยบายการบริหารบุคลากรและบริหารโครงการ
3.ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดการและด้านเทคนิคแก่เจ้าของโครงการ ทีมงาน และผู้เกี่ยวข้องในโครงการ
4.กำกับดูแล และตรวจสอบงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้งานเอกสารต่างๆ ในโครงการเป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง และครบถ้วน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีหรือปริญญาโทในด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างอย่างน้อย 10 ปี
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
6. มีประสบการณ์ในงานวางแผน ควบคุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่ หรืออาคารสูง
7. สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วันต่อสัปดาห์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Safety Manager
ตำแหน่งงาน : Safety Manager
รายละเอียดงาน : 1.Conducts daily walk through of the site ensuring work is being accomplished safety and occupational health is not compromised
2.Ensuring equipment and procedures comply with safely regulation
3.Makes recommendations on safety improvement
4.Complete workplace safety audits and ensure remedial action where necessary
5.Develop site-specific safely program
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Gender : Male or Female, Age 30 years up
2. Bachelor Degree Health and Safety. Or related field
3. Experience of working five years.
4. Experience in Construction. And computer literacy, Ms office is the minimum.
5. Good communication skills in English as well. And basic computer use as well.
6. Have Exp. in High Building construction will be advantage.
7. สามารถปฎิบัติงานได้ 6 วันต่อสัปดาห์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Project Manager
ตำแหน่งงาน : Project Manager
รายละเอียดงาน : 1. บริหารทรัพยากรภายในโครงการก่อสร้างให้บรรลุเป้าหมาย และควบคุมงบประมาณโครงการตามที่ตั้งไว้
2. บริหารทีมงานทั้งโครงการ, เป็นผู้นำในการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาให้กับทีมงานได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อโครงการ
3. ควบคุมผู้รับเหมารายย่อยให้ปฏิบัติงานตามแผนงานและเวลาที่กำหนด
4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับคำสั่งและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาภายในระยะเวลาที่กำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโยธา/ สถาปัตย์/ เครื่องกล
3. มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างโครงการในตำแหน่ง PM ของมูลค่าโครงการ 500 ล้านบาทขึ้นไป
4. มีความเป็นผู้นำสูง มีทักษะการเจรจาต่อรองและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
6. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง PM และบริหารจัดการโครงการอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
7. หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วันต่อสัปดาห์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคลากร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคลากร
รายละเอียดงาน : 1.สรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลังคนของบริษัท
2.ติดต่อประสานงานและหาช่องทางสรรหาว่าจ้างตามเว็บไซต์ต่างๆ
3.ทำการนัดสัมภาษณ์งานผู้สมัคร
4.ทำเอกสารสัญญาจ้างพนักงานเข้าใหม่
5.คัดกรองและค้นหาใบสมัครที่ผ่านเกณฑ์จากเว็บไซต์สมัครงาน และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อรวบรวมและนัดมาสัมภาษณ์
6.ทำการสัมภาษณ์และ คัดกรองผู้สมัครงานเบื้องต้น เพื่อทดสอบความรู้ทางด้านเทคนิคบุคลิกภาพ ทัศนคติ และมุมมองทางสายอาชีพ
7.ให้ข้อมูล และตอบคำถามกับผู้ที่เริ่มงานพร้อมแนะนำการทำงานและกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัท
8.จัดทำสรุปรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอหัวหน้างาน หรือผู้บริหารได้ เช่น รายงาน Manpower Planning, รายงาน Turnover เป็นต้น
9.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ประกันสังคม แรงงานพื้นที่ เป็นต้น
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิง/ชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีทักษะความชำนาญโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office โดยเฉพาะ Microsoft Excel และ Power point
5. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. หากมีความสามารถในการดำเนินการ work permit, การประสานงานจ้างแรงงานต่างด้าว กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีความรู้พื้นฐานกฎหมายแรงงาน, สัญญาจ้าง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถผู้บริหารคนไทย
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถผู้บริหารคนไทย
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลยานพาหนะ/รถผู้บริหารให้สะอาด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. ซ่อมบำรุงหรือบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลา
3. ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหารระหว่างออฟฟิศและสถานที่ต่างๆ
4. ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ 8.00 - 18.00น.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 28 - 50 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมต้น (ม.3) ขึ้นไป
3. มีใบขับขี่รถยนต์และมีความรู้และชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ
4. มีความรู้ด้านเครื่องยนต์และสามาถแก้ไขปัญหา กรณีรถเสียได้
5. บุคลิกภาพดี ไม่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
6. ตรงต่อเวลา ใจเย็น รักการบริการ
7. หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Site QS (เจ้าหน้าที่สำรวจปริมาณงาน ) ประจำไซต์รัชดา ซ.3, พระราม2
ตำแหน่งงาน : Site QS (เจ้าหน้าที่สำรวจปริมาณงาน ) ประจำไซต์รัชดา ซ.3, พระราม2
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำงบประมาณเบื้องต้นของโครงการและจัดทำเอกสารต่างๆ
2.ถอดแบบก่อสร้างและประมาณราคาวัสดุ ประมาณการต้นทุนทางตรง
3.ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (วันจันทร์-วันเสาร์)
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 24 ปีขี้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา, ด้านงานก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในหน่วยงานก่อสร้าง
4. มีประสบการณ์ในการถอดแบบและประมาณราคา
5. มีประสบการณ์ในโครงการอาคารสูง สามารถสื่่อสารภาษาอังกฤษได้
6. สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย (Legal Manager) ด้านอสังหาริมทรัพย์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย (Legal Manager) ด้านอสังหาริมทรัพย์
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำร่างสัญญา-สัญญาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
2.จัดบันทึกข้อตกลง, หนังสือมอบอำนาจ, หนังสือทวงถามติดตามการชำระเงิน
3.ประสานงานสนับสนุน ให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือต่อหน่วยงานภายในที่เกี่ยวกับสัญญา/ ข้อกฎหมาย
4.ดูแลรับผิดชอบงานนิติกรรมสัญญาและเอกสารสำคัญทางกฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วน
5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์
3. มีใบประกอบวิชาชีพทนายความ หรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเนติบัณฑิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ประสบการณ์ด้านนิติกรรมสัญญา อย่างน้อย 5 ปี ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือรับเหมาก่อสร้าง
5. ความรู้เรื่องกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง ผังเมือง การควบคุมอาคารและ ระเบียบข้อบังคับ พรบ.อาคารชุด หรือ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
6. มีความรู้ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นอย่างดี
7. สามารถจัดทำเอกสารการจ้างงานคนต่างด้าว ทำใบขออนุญาตการทำงาน visa / work permit
8. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office ได้ดี
9. มีทักษะด้านการประสานงานและการเจราจาต่อรอง และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ