เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HRM) - Areeya Property Public Co., Ltd.ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HRM)
บริษัท : Areeya Property Public Co., Ltd.
รายละเอียดงาน : 1.กำหนดให้มีแผนความจำเป็นและความต้องการทรัพยากรบุคคล วางแผนบุคลากรทั้งระยะสั้น และระยะยาวตามภารกิจของสำนักงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายขององค์กร
2. กำหนดแผนพัฒนาบุคลากร การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การจัดให้มีการพัฒนาองค์กรความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน
3. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรการเรียนรู้และกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4. จัดให้มีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ การกำหนดอัตราค่าตอบแทน เงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน ให้เหมาะสมและถูกต้อง
5. ดูแลและจัดการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมเชื่อมโยงกับการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในงาน (Career Path) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
6. กำหนดและดำเนินการให้มีข้อบังคับ ระเบียบที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากร และองค์กรมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม
7. จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
8. พัฒนาเรื่องระเบียบ วินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้าน HRM 10 ปีขึ้นไป
4. บุคลิกภาพดี ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ ( เสาร์เว้นเสาร์) เวลาเข้างาน 8.30 - 18.00 น.
รายละเอียดบริษัท :
บริษัท อารียา พรอพเพอตี้ จำกัด ( มหาชน ) ตั้งขึ้นในปี วันที่ 20 มกราคม 2543 โดยนายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ ต่อมาปี 2546 บริษัทได้เปลี่ยนเป็น บริษัทมหาชน และในปี 2547 บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท อารียา พรอพเพอตี้ จำกัด ( มหาชน ) ประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 3 ประเภท โครงการบ้านเดี่ยว บริษัทจะขายที่ดินเปล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและรับจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินในโครงการดังกล่าวหรือขายที่ดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ โครงการทาวน์โฮม และโครงการคอนโดมิเนียม ก็เริ่มเปิดขายในปี 2549 โดยจะเน้นเฉพาะที่ดินที่ใกล้ใจกลางเมืองเท่านั้น
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
“ บ้าน ” มิใช่เพียงที่อยู่อาศัย แต่เป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัว เป็นที่ที่ลูกหลานจะเติบโต และเป็นที่ที่ความทรงจำทั้งหมดจะถูกประทับไว้ สำหรับผู้ที่มองหารูปแบบการใช้ชีวิตที่ทันสมัย สวยงามใจกลางเมือง อารียาจะเป็นบ้านในฝันของคุณ
ปัจจุบัน บริษัทฯกำลังขยายกิจการและรับบุคลากรเพื่อมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สวัสดิการ : ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ
ประกันชีวิต
ตรวจสุขภาพประจำปี
กระเช้าเยี่ยมไข้
เงินช่วยเหลืองานต่างๆ
เครื่องแบบ (บางตำแหน่งงาน )
ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง (บางตำแหน่งงาน)
ที่พัก ( บางตำแหน่งงาน )
อาหารกลางวัน ( บางตำแหน่งงาน )
วิธีการสมัครงาน : ส่ง Resume มาทาง E-mail

หรือ กด Like เพจ www.facebook.com/pages/Areeya-Recruitment/308789382571046 เพื่อ Update ตำแหน่งงานว่าง ของ อารียา
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( ส่วนงานสรรหาว่าจ้าง )
Areeya Property Public Co., Ltd.
999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ซอยลาดพร้าว 71 ) แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  10310
Tel:02-798-9940-41 มือถือ 081-735-7624, 085-480-4637   Fax:02-798-9945
WebSite: www.facebook.com/pages/Areeya-Recruitment/308789382571046
สมัครงาน เก็บงาน พิมพ์ ส่งงานให้เพื่อน
ตำแหน่งงานอื่นๆของ " Areeya Property Public Co., Ltd."
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ฝ่าย Cost&Contract ) ประจำสนง.ใหญ่ ลาดพร้าว 71
Areeya Property Public Co., Ltd. > หัวหน้างานส่วนCall center
Areeya Property Public Co., Ltd. > ผู้อำนวยการ ฝ่ายก่อสร้าง ( Vice President )
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่จัดEvent ( สุขุมวิท 77 )
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโสโครงการ / อ่อนนุช35-37
Areeya Property Public Co., Ltd. > QC Manager
Areeya Property Public Co., Ltd. > Senior Programmer ( Urgent )
Areeya Property Public Co., Ltd. > ผู้จัดการปฏิบัติการห้างสรรพสินค้า ( ประจำอ่อนนุช )
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่ Help Desk
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่บัญชี อาวุโส (ประจำสำนักงาน)
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่ธุรการStore / Store Keeper ( ประจำ อ่อนนุช, )
Areeya Property Public Co., Ltd. > สถาปนิก (Architect) ด่วนมาก!!!
Areeya Property Public Co., Ltd. > ช่างสำรวจ (Surveyor)
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
Areeya Property Public Co., Ltd. > วิศวกรออกแบบ (Design Engineer)
Areeya Property Public Co., Ltd. > Senior Programmer
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่เขียนแบบ-งานโครงสร้าง/สถาปัตย์
Areeya Property Public Co., Ltd. > QC Inspector (โครงสร้าง และ M&E) (ผู้ตรวจสอบคุณภาพ) งานโครงสร้าง/สถาปัตย์/'งานระบบ
Areeya Property Public Co., Ltd. > Store Keeper/Admin Store (เจ้าหน้าที่สโตร์งานก่อสร้าง) ประจำโครการ
Areeya Property Public Co., Ltd. > Foreman M&E (โฟร์แมนงานระบบ ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค)
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส ( ประจำโครงการก่อสร้าง)
Areeya Property Public Co., Ltd. > Stie Office Engineer ประะจำ Site บางนา กม.8
Areeya Property Public Co., Ltd. > Foreman Structure/ Architect(โฟร์แมนงานโครงสร้าง/งานสถาปัตย์)
Areeya Property Public Co., Ltd. > Site Engineer M&E/Senior Site Engineer M&E (วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล)
Areeya Property Public Co., Ltd. > Project Engineer (วิศวกรโครงการ) ด่วนมาก (แนวสูง,แนวราบ)
Areeya Property Public Co., Ltd. > Site Engineer (วิศวกรสนาม)งานโครงสร้าง,สถาบัตย์
Areeya Property Public Co., Ltd. > Asst. Marketing Manager ( Home& Townhome )
Areeya Property Public Co., Ltd. > Project Manager (ผู้จัดการโครงการ) ด่วน
Areeya Property Public Co., Ltd. > Graphic Designer ( Welcome New Graduated )
Areeya Property Public Co., Ltd. > ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ส่วนงาน Compensation & Benefit
Areeya Property Public Co., Ltd. > สถาปนิกวิเคราะห์โครงการ
Areeya Property Public Co., Ltd. > ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
Areeya Property Public Co., Ltd. > Marketing Communication & Brand Corporate (สื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์)
Areeya Property Public Co., Ltd. > ช่างเทคนิคประจำอาคาร / A Space Play สุทธิสาร
Areeya Property Public Co., Ltd. > ผู้จัดการอาคาร ประจำโครงการ A Space สุขุมวิท 77
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่สินเชื่อรายย่อย
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส/ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
Areeya Property Public Co., Ltd. > Sale Executive ประจำบางนา,ลาดกระบัง
Areeya Property Public Co., Ltd. > เลขานุการ
Areeya Property Public Co., Ltd. > ช่างเทคนิคประจำอาคาร ( อ่อนนุช **ด่วน** )
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่ Call center
Areeya Property Public Co., Ltd. > QS Manager / QC Manager
Areeya Property Public Co., Ltd. > Senior HRM
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่บัญชี ด้าน AP
Areeya Property Public Co., Ltd. > Store Keeper / Admin (ไทรน้อย, บางบัวทอง )
Areeya Property Public Co., Ltd. > วิศวกรออกแบบ (Design Engineer)
Areeya Property Public Co., Ltd. > สถาปนิก
Areeya Property Public Co., Ltd. > QC Inspector (โครงสร้าง และ M&E) (ผู้ตรวจสอบคุณภาพ) งานโครงสร้าง/สถาปัตย์/'งานระบบ ด่วน!! สัมภาษณ์ทราบผลทันที
Areeya Property Public Co., Ltd. > Foreman M&E (โฟร์แมนงานระบบ ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค)
Areeya Property Public Co., Ltd. > Foreman Structure/ Architect(โฟร์แมนงานโครงสร้าง/งานสถาปัตย์)
Areeya Property Public Co., Ltd. > Site Engineer M&E (วิศวกรงานระบบแนวสูง)
Areeya Property Public Co., Ltd. > Project Engineer (วิศวกรโครงการ) ด่วนมาก (แนวสูง,แนวราบ)
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่การเงิน
Areeya Property Public Co., Ltd. > Site Engineer (วิศวกรสนาม)งานโครงสร้าง,สถาบัตย์
Areeya Property Public Co., Ltd. > Project Manager (ไทรน้อย,บางบัวทอง) ด่วน
Areeya Property Public Co., Ltd. > ผู้จัดการหมู่บ้าน (บริหารนิติบุคคล) ประจำอ่อนนุช ,หทัยราษฎ์,ไทรน้อย
Areeya Property Public Co., Ltd. > Receptionist
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานรถเช่า , หางานเรือสําราญ , หางานอยุธยา , หางานกาฬสินธุ์ , หางานทนายความ , หางานภาคกลาง , หางานศรีสะเกษ , , หางานเลขานุการ , หางานเพชรบุรี , หางานสระบุรี


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  MeawZa
  LemonToday
  CafeDD
  GigGog
  SiamSee
  ThaiGood
  SocialSiam
  GossipSiam
  ThaiNewsOnline
  THLady
  ThaiPromote
  Topic2u
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ