เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HRM) - Areeya Property Public Co., Ltd.ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HRM)
บริษัท : Areeya Property Public Co., Ltd.
รายละเอียดงาน : 1.กำหนดให้มีแผนความจำเป็นและความต้องการทรัพยากรบุคคล วางแผนบุคลากรทั้งระยะสั้น และระยะยาวตามภารกิจของสำนักงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายขององค์กร
2. กำหนดแผนพัฒนาบุคลากร การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การจัดให้มีการพัฒนาองค์กรความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน
3. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรการเรียนรู้และกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4. จัดให้มีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ การกำหนดอัตราค่าตอบแทน เงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน ให้เหมาะสมและถูกต้อง
5. ดูแลและจัดการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมเชื่อมโยงกับการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในงาน (Career Path) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
6. กำหนดและดำเนินการให้มีข้อบังคับ ระเบียบที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากร และองค์กรมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม
7. จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
8. พัฒนาเรื่องระเบียบ วินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้าน HRM 10 ปีขึ้นไป
4. บุคลิกภาพดี ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ ( เสาร์เว้นเสาร์) เวลาเข้างาน 8.30 - 18.00 น.
รายละเอียดบริษัท :
บริษัท อารียา พรอพเพอตี้ จำกัด ( มหาชน ) ตั้งขึ้นในปี วันที่ 20 มกราคม 2543 โดยนายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ ต่อมาปี 2546 บริษัทได้เปลี่ยนเป็น บริษัทมหาชน และในปี 2547 บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท อารียา พรอพเพอตี้ จำกัด ( มหาชน ) ประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 3 ประเภท โครงการบ้านเดี่ยว บริษัทจะขายที่ดินเปล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและรับจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินในโครงการดังกล่าวหรือขายที่ดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ โครงการทาวน์โฮม และโครงการคอนโดมิเนียม ก็เริ่มเปิดขายในปี 2549 โดยจะเน้นเฉพาะที่ดินที่ใกล้ใจกลางเมืองเท่านั้น
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
“ บ้าน ” มิใช่เพียงที่อยู่อาศัย แต่เป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัว เป็นที่ที่ลูกหลานจะเติบโต และเป็นที่ที่ความทรงจำทั้งหมดจะถูกประทับไว้ สำหรับผู้ที่มองหารูปแบบการใช้ชีวิตที่ทันสมัย สวยงามใจกลางเมือง อารียาจะเป็นบ้านในฝันของคุณ
ปัจจุบัน บริษัทฯกำลังขยายกิจการและรับบุคลากรเพื่อมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สวัสดิการ : ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ
ประกันชีวิต
ตรวจสุขภาพประจำปี
กระเช้าเยี่ยมไข้
เงินช่วยเหลืองานต่างๆ
เครื่องแบบ (บางตำแหน่งงาน )
ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง (บางตำแหน่งงาน)
ที่พัก ( บางตำแหน่งงาน )
อาหารกลางวัน ( บางตำแหน่งงาน )
วิธีการสมัครงาน : ส่ง Resume มาทาง E-mail

หรือ กด Like เพจ www.facebook.com/pages/Areeya-Recruitment/308789382571046 เพื่อ Update ตำแหน่งงานว่าง ของ อารียา
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( ส่วนงานสรรหาว่าจ้าง )
Areeya Property Public Co., Ltd.
999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ซอยลาดพร้าว 71 ) แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  10310
Tel:02-798-9940-41 มือถือ 081-735-7624, 085-480-4637   Fax:02-798-9945
WebSite: www.facebook.com/pages/Areeya-Recruitment/308789382571046
สมัครงาน เก็บงาน พิมพ์ ส่งงานให้เพื่อน
ตำแหน่งงานอื่นๆของ " Areeya Property Public Co., Ltd."
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ฝ่าย Cost&Contract ) ประจำสนง.ใหญ่ ลาดพร้าว 71
Areeya Property Public Co., Ltd. > หัวหน้างานส่วนCall center
Areeya Property Public Co., Ltd. > ผู้อำนวยการ ฝ่ายก่อสร้าง ( Vice President )
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่จัดEvent ( สุขุมวิท 77 )
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโสโครงการ / อ่อนนุช35-37
Areeya Property Public Co., Ltd. > QC Manager
Areeya Property Public Co., Ltd. > Senior Programmer ( Urgent )
Areeya Property Public Co., Ltd. > ผู้จัดการปฏิบัติการห้างสรรพสินค้า ( ประจำอ่อนนุช )
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่ Help Desk
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่บัญชี อาวุโส (ประจำสำนักงาน)
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่ธุรการStore / Store Keeper ( ประจำ อ่อนนุช, )
Areeya Property Public Co., Ltd. > สถาปนิก (Architect) ด่วนมาก!!!
Areeya Property Public Co., Ltd. > ช่างสำรวจ (Surveyor)
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
Areeya Property Public Co., Ltd. > วิศวกรออกแบบ (Design Engineer)
Areeya Property Public Co., Ltd. > Senior Programmer
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่เขียนแบบ-งานโครงสร้าง/สถาปัตย์
Areeya Property Public Co., Ltd. > QC Inspector (โครงสร้าง และ M&E) (ผู้ตรวจสอบคุณภาพ) งานโครงสร้าง/สถาปัตย์/'งานระบบ
Areeya Property Public Co., Ltd. > Store Keeper/Admin Store (เจ้าหน้าที่สโตร์งานก่อสร้าง) ประจำโครการ
Areeya Property Public Co., Ltd. > Foreman M&E (โฟร์แมนงานระบบ ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค)
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส ( ประจำโครงการก่อสร้าง)
Areeya Property Public Co., Ltd. > Stie Office Engineer ประะจำ Site บางนา กม.8
Areeya Property Public Co., Ltd. > Foreman Structure/ Architect(โฟร์แมนงานโครงสร้าง/งานสถาปัตย์)
Areeya Property Public Co., Ltd. > Site Engineer M&E/Senior Site Engineer M&E (วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล)
Areeya Property Public Co., Ltd. > Project Engineer (วิศวกรโครงการ) ด่วนมาก (แนวสูง,แนวราบ)
Areeya Property Public Co., Ltd. > Site Engineer (วิศวกรสนาม)งานโครงสร้าง,สถาบัตย์
Areeya Property Public Co., Ltd. > Asst. Marketing Manager ( Home& Townhome )
Areeya Property Public Co., Ltd. > Project Manager (ผู้จัดการโครงการ) ด่วน
Areeya Property Public Co., Ltd. > Graphic Designer ( Welcome New Graduated )
Areeya Property Public Co., Ltd. > ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ส่วนงาน Compensation & Benefit
Areeya Property Public Co., Ltd. > สถาปนิกวิเคราะห์โครงการ
Areeya Property Public Co., Ltd. > ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
Areeya Property Public Co., Ltd. > Marketing Communication & Brand Corporate (สื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์)
Areeya Property Public Co., Ltd. > ช่างเทคนิคประจำอาคาร / A Space Play สุทธิสาร
Areeya Property Public Co., Ltd. > ผู้จัดการอาคาร ประจำโครงการ A Space สุขุมวิท 77
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่สินเชื่อรายย่อย
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส/ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
Areeya Property Public Co., Ltd. > Sale Executive ประจำบางนา,ลาดกระบัง
Areeya Property Public Co., Ltd. > เลขานุการ
Areeya Property Public Co., Ltd. > ช่างเทคนิคประจำอาคาร ( อ่อนนุช **ด่วน** )
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่ Call center
Areeya Property Public Co., Ltd. > QS Manager / QC Manager
Areeya Property Public Co., Ltd. > Senior HRM
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่บัญชี ด้าน AP
Areeya Property Public Co., Ltd. > Store Keeper / Admin (ไทรน้อย, บางบัวทอง )
Areeya Property Public Co., Ltd. > วิศวกรออกแบบ (Design Engineer)
Areeya Property Public Co., Ltd. > สถาปนิก
Areeya Property Public Co., Ltd. > QC Inspector (โครงสร้าง และ M&E) (ผู้ตรวจสอบคุณภาพ) งานโครงสร้าง/สถาปัตย์/'งานระบบ ด่วน!! สัมภาษณ์ทราบผลทันที
Areeya Property Public Co., Ltd. > Foreman M&E (โฟร์แมนงานระบบ ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค)
Areeya Property Public Co., Ltd. > Foreman Structure/ Architect(โฟร์แมนงานโครงสร้าง/งานสถาปัตย์)
Areeya Property Public Co., Ltd. > Site Engineer M&E (วิศวกรงานระบบแนวสูง)
Areeya Property Public Co., Ltd. > Project Engineer (วิศวกรโครงการ) ด่วนมาก (แนวสูง,แนวราบ)
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่การเงิน
Areeya Property Public Co., Ltd. > Site Engineer (วิศวกรสนาม)งานโครงสร้าง,สถาบัตย์
Areeya Property Public Co., Ltd. > Project Manager (ไทรน้อย,บางบัวทอง) ด่วน
Areeya Property Public Co., Ltd. > ผู้จัดการหมู่บ้าน (บริหารนิติบุคคล) ประจำอ่อนนุช ,หทัยราษฎ์,ไทรน้อย
Areeya Property Public Co., Ltd. > Receptionist
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานบริษัทขายน้ำหมึก , หางานส่งเอกสาร , หางานกรุงไทยแอกซ่า , หางานดอนเมือง , หางานเรือสําราญ , หางานทรู , , หางานดีเทลยา , หางานเลย , หางานเฝ้าร้านอินเตอร์เน็ต , หางานอุตรดิตถ์


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
© copyright 2004-2018 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ