เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัดบริษัท : บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
รายละเอียดบริษัท : ผลิตภัณฑ์ “ตราเด็กสมบูรณ์” เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในการปรุงอาหาร และเพิ่มรสชาติอาหารประเภทต่าง ๆ อยู่คู่ครัวคนไทยมานานกว่า 60 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ให้บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 รวมถึงระบบคุณภาพด้าน GMP, HACCP, BRC ,IFS และใบรับรองคุณภาพจากหลายสถาบัน
สวัสดิการ : 1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ยูนิฟอร์ม
4. โบนัส
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด่วนได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาได้ที่ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2674-7990-9ต่อ 243(สนญ.),034-822-201-3 (โรงงาน)
แฟกส์ : 0-2674-7990-9 ต่อ 255
ที่อยู่ : เลขที่ 767 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.วัดไผ่เงิน ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์ : http://www.deksomboon.com

เจ้าหน้าที่โภชนากร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่โภชนากร
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบเรื่องการแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า สามารถออกบูทจัดชิมอาหารได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) เยี่ยมลูกค้า และเก็บข้อมูลการตลาด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรีคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ในการทำงานโภชนาการ 1 ปี ขึ้นไป
3. ใช้คอมพิเตอร์ได้ดี (Word, Excel, PowerPoint)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Trade Marketing Manager
ตำแหน่งงาน : Trade Marketing Manager
รายละเอียดงาน : วางแผนการส่งเสริมการขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์การขาย บริหารจัดการงบประมาณตามเป้าหมายเพื่อพัฒนายอดขายให้เพิ่มขึ้น จัดการบริหารกลุ่มร้านค้า และพัฒนาข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ เพิ่อหาโอกาสและความได้เปรียบในตลาด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท
2. มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค หรือตลาดเครื่องปรุงรส
3. ทำงานด้านการวางแผนการขายและการตลาด หรือการพัฒนาตลาดในเชิงธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 8 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

R&D Supervisor ( ประจำโรงงานระยอง)
ตำแหน่งงาน : R&D Supervisor ( ประจำโรงงานระยอง)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้นวัตกรรม และสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกับบริษัท เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์,อุตสาหกรรมเกษตร หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร /เทคโนโลยีการอาหาร
2. มีประสบการด้านงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านอาหาร 3 ปี ขึ้นไป
3. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์
4. มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9000, GMP, HACCP, BRC,IFS จะ พิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าคลังสินค้าและLogistics( ประจำโรงงานระยอง )
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าคลังสินค้าและLogistics( ประจำโรงงานระยอง )
รายละเอียดงาน : ด้านเอกสาร บันทึกโปรแกรมงานด้านการขนส่งภายในประเทศและต่างประเทศ จัดเก็บสถิติ และจัดทำรายงานต่างๆ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาLogistic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าและจัดส่ง 2 ปีขึ้นไป
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และใช้ โปรแกรม MS Office ได้ดี
4. สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้
5. มีความละเอียดรอบคอบ มีทัศนะคติที่ดี มีภาวะผู้นำ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าเทรดมาร์เก็ตติ้ง
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าเทรดมาร์เก็ตติ้ง
รายละเอียดงาน : พัฒนายอดขายในร้านค้าทุกช่องทางจัดจำหน่าย จัดรายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น และควบคุมงบประมาณ และวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงกลยุทธ์เพื่อหาโอกาสและความได้เปรียบในตลาดเครื่องปรุงรส
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 29 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการขาย การตลาด สินค้าอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. หากมีประสบการณ์ทางด้านเทรดมาร์เก็ตติ้งจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีภาวะผู้นำ สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารด้านรับ บันทึกบัญชี ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดเก็บเอกสารทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และจัดทำรายงานภาษีขาย เพื่อให้ข้อมูลของบัญชีรับถูกต้องและเสร็จทันเวลา
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20-30 ปี
2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
รายละเอียดงาน : เพื่อควบคุมการบำรุงรักษารถบรรทุกสินค้าบริษัทให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา , ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ประสานงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกและจัดเก็บประวัติการซ่อมรถและเอกสารต่างๆให้ครบถ้วนและถูกต้อง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี ในสาขาช่างยนต์ / อุตสาหกรรม หรือ (ระดับ ปวส. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี )
2. มีพื้นฐานและทักษะในด้านการซ่อมบำรุงสภาพรถยนต์
3. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเครื่องยนต์เป็นอย่างดี
4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง
5. สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยเลขานุการ
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยเลขานุการ
รายละเอียดงาน : ดูแลผู้บริหาร จัดเตรียมห้องประชุม จดรายงานการประชุม จัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหาร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขา การบริหาร และการจัดการ, โฆษณา, และประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, โปรแกรมสำเร็จรูป และใช้ Internet ได้เป็นอย่างดี
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะการสื่อสาร และสามารถทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้เป็นอย่างดี
4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Key Account Supervisor
ตำแหน่งงาน : Key Account Supervisor
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบเป้าหมายและบริหารการขาย ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบดูแล ให้คำแนะนำและสอนงานพนักงานขาย รวบรวมข้อมูล รายงานตลาดและความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อสรุปและรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด /ขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการขาย การตลาด สินค้าอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีประสบการณ์ทางด้านคีย์แอ็คเคาน์ /Modern Trade อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4. มีภาวะผู้นำ สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายเทรดดิ้ง
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายเทรดดิ้ง
รายละเอียดงาน : -รับผิดชอบเขตการขายที่ได้รับมอบหมายโดยนำเสนอการขายและเก็บเงินตามนโยบายบริษัท
-หาโอกาสการขาย โดยการกระจายสินค้าและการเพิ่มลูกค้าใหม่
-ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ประสานงานการมอบสินค้าให้ลูกค้าตรงตามนัดหมาย
-เก็บข้อมูลลูกค้าและตลาดเพื่อทำรายงานการขาย รายงานการขาย รายงานสภาพตลาด และความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปวช. - ปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสาร , บันทึกบัญชี , จัดทำสมุดรายวันขั้นต้น ตรวจสอบยอดสรุป , รายงาน และสอบยันยอดคงเหลือเพื่อประกอบงบการเงิน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,500-14,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
2. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีภาษีอากร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์(MS OFFICE,FORMA,EXPRESS)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IT Supervisor (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
ตำแหน่งงาน : IT Supervisor (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
รายละเอียดงาน : จัดเตรียมการใช้งานข้อมูล ระบบ ERP ให้การสนับสนุน คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ ERP ของบริษัท แก่ผู้ใช้งาน พัฒนาหรือจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองและสนับสนุนประสิทธิภาพของระบบงานของบริษัท ฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male or Female, Age between 28-32 years old
2. Bachelor or Master Degree in Engineering, Computer Science, Information Technology, Management Information System or related fields
3. At least 2-3 years experience in SAP system
4. Excellent interpersonal, communications skills and project management
5. Strong analytical and problem solving skills
6. Work well under pressure and cope well with rapid changed, service mind, self motivation and fast learner
7. Positive attitude and logical thinking
8. Good command of English
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
รายละเอียดงาน : สรุปการประมวลการรับเข้า-จ่ายออกสินค้าประจำวัน และประจำเดือนของแต่ละเดือน
ตรวจเช็คสินค้าตามใบเบิกที่ได้รับมอบหมายให้ครบและถูกต้องทุกรายการ
ตรวจเช็คใบสั่งผลิตทุกใบที่ผ่านการยืนยันการส่งมอบแล้วจากฝ่ายผลิต
จัดทำใบขอซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับระบบ Just In Time
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าหรือการจัดส่งอย่างน้อย 1 ปี
3. สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ดี
4. เก่งด้านการคำนวณตัวเลขอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย ต่างจังหวัด
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย ต่างจังหวัด
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบเขตการขายที่ได้รับมอบหมายโดยการนำเสนอการขายและเก็บเงิน ตามนโยบายของบริษัทฯ หาโอกาสการขาย โดยการกระจายสินค้า และการเพิ่มลูกค้าใหม่ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตรงตามนัดหมาย เก็บข้อมูลลูกค้าและตลาดเพื่อทำรายงานการขาย รายงานสภาพตลาด และความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 7,000-10,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี
3. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี
4. มีใบอนุญาตและสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ได้
5. มียานพาหนะเป็นของตัวเอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรเครื่องกล (โรงงานมหาชัย)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรเครื่องกล (โรงงานมหาชัย)
รายละเอียดงาน : -จัดทำแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของเครื่องจักรทั้งหมดไลน์ผลิต
-การเร่งรัดติดตามงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบำรุงที่วางไว้
-ตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดำเนินการซ่อมเสร็จแล้ว
-วิเคราะห์หาสาเหตุการชำรุดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
-ตรวจสอบความพร้อมใช้งานระบบควบคุมของเครื่องจักรรวมทั้งอะไหล่สนับสนุนในงานซ่อมได้ทันท่วงที
-รายการซ่อมบำรุงตามแผนงานที่วางไว้และสรุปหาสาเหตุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบด้านงานจัดซื่อเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องจักร อะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง วางแผนระบบงานจัดซื้อให้ทันเวลา และได้คุณภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ERP Support Officer
ตำแหน่งงาน : ERP Support Officer
รายละเอียดงาน : - ดูแลระบบ ERP ให้มีการทำงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมสอดคล้องกับระบบงานของบริษัท
- ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ ERP แก่ผู้ใช้งานทั้งหมด
- ฝึกอบรมการใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นต้องใช้งาน
- กำหนดดูแลควบคุมสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานระบบ ERP
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
3. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าขายระบบตัวแทนจำหน่าย
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าขายระบบตัวแทนจำหน่าย
รายละเอียดงาน : เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานและติดตามงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนจำหน่ายดำเนินงานถูกต้องตามแนวทางของบริษัท และช่วยพัฒนาศักยภาพของตัวแทนจำหน่ายให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตำแหน่งงานนี้จะช่วยในการตรวจสอบการทำงานในภาคสนาม และภายในตัวแทนจำหน่ายเป็นไปอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งฝึกอบรมให้พนักงานขายของตัวแทนจำหน่ายมีความสามารถตามที่บริษัทกำหนด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 3 ปี
3. มีความรู้เรื่องระบบตัวแทนจำหน่าย
4. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี
5. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบดำเนินการ, รวบรวมข้อมูล, ติดตามและประสานงานในระบบขายและปฏิบัติการ(Sales&Operation Planning) ของบริษัท ให้เกิดความแม่นยำ เพื่อให้ธุรกิจเกิดการลื่นไหล และได้รับผลกำไรสูงสุด รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมในการผลักดันนโยบายและโครงการหลักต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / สถิติประยุกต์
2. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี
3. มีประสบการณ์ด้านระบบฐานข้อมูลและการพยากรณ์ 0-2 ปี
4. ความแม่นยำและความละเอียดในการเก็บข้อมูล
5. สามารถเริ่มงานได้เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสารการขายและส่งออก จัดเตรียมและส่งตัวอย่างให้ลูกค้า รวมถึงการประสานงานในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานด้านการขายต่างประเทศให้ถูกต้อง รวดเร็วและตรงตามความต้องการของลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ หรือสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีความรู้ทางด้าน Import-Export และ International Marketing
4. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ ความเข้าใจในการทำเอกสารส่งออกได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะในการพิมพ์ดีดได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Document Service Executive
ตำแหน่งงาน : Document Service Executive
รายละเอียดงาน : จัดทำและเตรียมเอกสารการส่งออก มีหน้าที่ดูแลจัดทำเตรียมเอกสารการส่งออกของลูกค้าครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งทวีป อเมริกาเหนือ-ใต้,ยุโรป,เอเชีย,แอฟริกาและออสเตรเลีย รวมถึงอินโดไชน่า รวมทั้งข้อมูลด้านเอกสารต้องถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อเวลา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอน และวิธีการตรวจเช็คการรับเข้าสินค้าสำเร็จรูป การจัดเก็บ การจ่าย การรับคืน การส่งสินค้า เข้าโรงงาน เพื่อให้สินค้าคงคลังมีสภาพที่สมบูรณ์ถูกต้องตามข้อกำหนด และอื่น ๆ ทำตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปวส.- ปริญญาตรีด้าน การบัญชี, การจัดการทั่วไป, การบริหารธุรกิจ
2. ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารสินค้าคงคลังอย่างน้อย 0 - 1 ปี
3. ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. สามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้ , เพิ่มยอดขาย , สร้างความแพร่หลายของสินค้าในกลุ่มลูกค้าและผู้บริโภค และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ในด้านสินค้าและบริการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการดูแลผลิตภัณฑ์ 1 ปี ขึ้นไป
3. หากมีประสบการณ์ด้านตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะในด้าน คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรไฟฟ้า (โรงงานมหาชัย)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า (โรงงานมหาชัย)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor) โรงงานสมุทรสาคร
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor) โรงงานสมุทรสาคร
รายละเอียดงาน : งานตรวจติดตามระบบภายใน,งานรับรองระบบบริหารการจัดการ,งานประสานงานด้านรับบบริหารคุณภาพและการจัดการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. วุฒิ ปริญญาตรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าเทรดมาร์เก็ตติ้ง
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าเทรดมาร์เก็ตติ้ง
รายละเอียดงาน : พัฒนายอดขายในร้านค้าทุกช่องทางจัดจำหน่าย จัดรายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น และควบคุมงบประมาณ และวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงกลยุทธ์เพื่อหาโอกาสและความได้เปรียบในตลาดเครื่องปรุงรส
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 29 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการขาย การตลาด สินค้าอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. หากมีประสบการณ์ทางด้านเทรดมาร์เก็ตติ้งจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีภาวะผู้นำ สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

QA Supervisor( ประจำโรงงานสุมทรสาคร )
ตำแหน่งงาน : QA Supervisor( ประจำโรงงานสุมทรสาคร )
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการตรวจสอบวัตถุดิบชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงจัดการดูแลพนักงานให้ตรวจสอบอย่างทั่วถึงทุกกระบวนการ เพื่อให้พลวิเคราะห์มีความถูกต้องแม่นยำ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร อาหาร 0-1 ปี ขึ้นไป
3. มีความรู้ด้าน ระบบบริหารคุณภาพ เช่น GMP, HACCP,BRC,IFS
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ENGINEERING MANAGER
ตำแหน่งงาน : ENGINEERING MANAGER
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor's Degree or higher Mechanical Engineering,Industrial Engineering,Electrical Engineering
2. More than 7 years in manufacturing firm (food manufacturing would be advantage ) and 3 years of mangement level
3. Strongly knowledge in GMP,HACCP ,Lean Management
4. Leadership& Problem solving skill,Systematic Thinking, Communication Skill,Proactive and Preventive Approach
5. Excellent skill in Auto CAD
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Production Supervisor( ประจำโรงงานสุมทรสาคร )
ตำแหน่งงาน : Production Supervisor( ประจำโรงงานสุมทรสาคร )
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานควบคุมและวางแผนการผลิตสินค้า ปรับปรุงสิทธิภาพในการทำงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวอุตสาหการ ( Indastrial engineer )
2. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมและวางแผนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 1-2 ปี ขึ้นไป
3. มีความรู้ด้าน ระบบบริหารคุณภาพ เช่น GMP, HACCP,BRC,IFS
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Production Manager( ประจำโรงงานสมุทรสาคร )
ตำแหน่งงาน : Production Manager( ประจำโรงงานสมุทรสาคร )
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการวางแผน ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณและเวลาการส่งมอบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการผลิตและการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อาหาร 4-5 ปี ขึ้นไป
3. มีความรู้ด้าน ระบบบริหารคุณภาพ เช่น ISO 9000,GMP, HACCP,BRC,IFS
4. มีภาวะผู้นำสูง ทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และการแก้ไขปัญหาดี และ มีทัศนคติเชิงบวก
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

R&D Supervisor( ประจำโรงงานสุมทรสาคร )
ตำแหน่งงาน : R&D Supervisor( ประจำโรงงานสุมทรสาคร )
รายละเอียดงาน : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้นโยบายของบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาพัฒนา/ออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการด้านงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านอาหาร 2-3 ปี
3. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

R&D Manager ( ประจำโรงงานสุมทรสาคร )
ตำแหน่งงาน : R&D Manager ( ประจำโรงงานสุมทรสาคร )
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้นวัตกรรม และสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกับบริษัท เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์,อุตสาหกรรมเกษตร หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร /เทคโนโลยีการอาหาร
2. มีประสบการด้านงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านอาหาร 4 ปี ขึ้นไป
3. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์
4. มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9000, GMP, HACCP, BRC,IFS จะ พิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบงานระหว่างทำคงเหลือในกระบวนการผลิตจัดทำรายงานต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบ สารปรุงรส และภาชนะบรรจุภัณฑ์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม word , Excel , สำเร็จรูป,ได้ดี
4. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสาร , บันทึกบัญชี , จัดทำสมุดรายวันขั้นต้น ตรวจสอบยอดสรุป , รายงาน และสอบยันยอดคงเหลือเพื่อประกอบงบการเงิน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีภาษีอากร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์(MS OFFICE,FORMA,EXPRESS)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบเขตการขายที่ได้รับมอบหมายโดยการนำเสนอการขายและเก็บเงิน ตามนโยบายของบริษัทฯ หาโอกาสการขาย โดยการกระจายสินค้า และการเพิ่มลูกค้าใหม่ ประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตรงตามนัดหมาย เก็บข้อมูลลูกค้าและตลาดเพื่อทำรายงานการขาย รายงานสภาพตลาด และความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
อัตรา : 6 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการขาย Food อย่างน้อย 1 ปี
3. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี
4. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
5. มียานพาหนะเป็นของตัวเอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่โภชนาการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่โภชนาการ
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบเรื่องการแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เยี่ยมลูกค้า และเก็บข้อมูลการตลาด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรีคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้คอมพิเตอร์ได้ดี (Word, Excel, PowerPoint)
3. มีประสบการณ์ในการทำงานโภชนาการ 1 ปี ขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Foodservice Sales Supervisor
ตำแหน่งงาน : Foodservice Sales Supervisor
รายละเอียดงาน : พัฒนายอดขายในร้านค้า การจัดรายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น และควบคุมงบประมาณ และวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงกลยุทธ์ พัฒนาการจัดการร้านค้า เพื่อหาโอกาสและความได้เปรียบในตลาดเครื่องปรุงรส
อัตรา : 7 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ทำงานด้านการวางแผนการขาย การตลาด ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ในร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม
5. สามารถปรุงอาหาร หรือทำสูตรอาหารได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Factory Internal Audit Manager
ตำแหน่งงาน : Factory Internal Audit Manager
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 35- 40 ปี
2. วุฒิปริญญาโท MBA หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบกาณ์ด้าน Internal Audit ในโรงงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงิน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานด้านการรับ-จ่าย บันทึกและรวบรวมเงินสดย่อย ควบคุม-จัดทำทะเบียนจ่ายเช็ค และควบคุมสต็อคอุปกรณ์สำนักงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ การเงิน
2. มีประสบการณ์ด้านการบัญชี / การเงิน หรือเคยผ่านการฝึกงานไม่น้อยกว่า 3 เดือน
3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม word , Excel ได้ดี
4. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าขายศูนย์ตัวแทนจำหน่าย
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าขายศูนย์ตัวแทนจำหน่าย
รายละเอียดงาน : เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานและติดตามงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนจำหน่ายดำเนินงานถูกต้องตามแนวทางของบริษัท และช่วยพัฒนาศักยภาพของตัวแทนจำหน่ายให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตำแหน่งงานนี้จะช่วยในการตรวจสอบการทำงานในภาคสนาม และภายในตัวแทนจำหน่ายเป็นไปอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งฝึกอบรมให้พนักงานขายของตัวแทนจำหน่ายมีความสามารถตามที่บริษัทกำหนด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 3 ปี
3. มีความรู้เรื่องระบบตัวแทนจำหน่าย
4. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี
5. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IT Supervisor (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
ตำแหน่งงาน : IT Supervisor (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
รายละเอียดงาน : จัดเตรียมการใช้งานข้อมูล ระบบ ERP ให้การสนับสนุน คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ ERP ของบริษัท แก่ผู้ใช้งาน พัฒนาหรือจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองและสนับสนุนประสิทธิภาพของระบบงานของบริษัท ฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male or Female, Age between 28-32 years old
2. Bachelor or Master Degree in Engineering, Computer Science, Information Technology, Management Information System or related fields
3. At least 2-3 years experience in SAP system
4. Excellent interpersonal, communications skills and project management
5. Work well under pressure and cope well with rapid changed, service mind, self motivation and fast learner
6. Positive attitude and logical thinking
7. Good command of English
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Programmer
ตำแหน่งงาน : Programmer
รายละเอียดงาน : วิเคาระห์ ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศภายในบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male / Female, Age between 24-28 years
2. Bachelor Degree in Computer Science, Computer Engineering or related fields
3. At least 2-3 years experience in VB.NET, C#.NET, ASP.NET, PHP, HTML, MS SQL Server
4. Good knowledge in Database concept, SQL Command
5. Web application development experience would be advantage
6. Experience in ABAP programming would be advantage
7. Good command of English
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน(ประจำสำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน(ประจำสำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : จัดทำ และสรุปสถิติสถานะ การปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อจัดทำค่าแรง , สรุปข้อมูลเกี่ยวกับรายได้อื่นๆ ของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิสาขาบริหารการจัดการบริหารงานบุคคล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล ด้านค่าจ้างเงินเดือน 1-2 ปี ขึ้นไป หรือประสบการณ์ด้านการจัดทำข้อมูลสถิติอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ และผ่านงานปฏิบัติงานด้านโปรแกรมค่าจ้าง/เงินเดือน สำเร็จรูป
4. มีใจรักงานบริการ มีความรู้เรื่อง เงินเดือน,ค่าล่วงเวลา,ประกันสังคม,ภาษี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าจัดชื้อ ด้านบรรจุภัณฑ์ (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าจัดชื้อ ด้านบรรจุภัณฑ์ (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
รายละเอียดงาน : จัดหาผู้ขายรายใหม่ คัดเลือกผู้ขาย ติดต่อเจรจาราคา เงื่อนไข ตรวจสอบสัญญาซื้อ - ขาย จัดทำข้อมุลทวนสอบผู้ขาย ติดต่องานภายนอกองค์อร วิเคราะห์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน ด้านบรรจุภัณฑ์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง จัดบริการ อุตสาหกรรมอาหาร ด้านบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมโรงงานอย่างน้อย 3 ปี
3. ต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย
4. ติดตามผลกระทบภายนอก ที่ส่งผลกระทบ Demand , Supply ของสินค้า
5. สามารถปฎิบัติงานตามต่างจังหวัด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียดงาน : เป็นเลขานุการของทีมขายระบบตัวแทนจำหน่ายในการประสานงานกับแผนกต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท และติดตาม ตัวแทนจำหน่าย พร้อมทั้งจัดทำรายงานต่างๆของทีม ตำแหน่งนี้จะช่วยในการประสานงานทั้งหมดของทีมขายระบบตัวแทน ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการขายหรือเลขานุการ 0-2 ปี
3. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าทรัพยากรบุคคล(ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าทรัพยากรบุคคล(ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
รายละเอียดงาน : สรรหา พัฒนา รักษา และจูงใจ บุคลากรที่มีคุณภาพให้ใช้ความสามารถ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร โดยการพัฒนาฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทน.บริหารแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ บริหารงานบุคคล
2. มีประสบกาณ์ด้าน การบริหาร และจัดการงานทรัพยากรบุคคล เช่น งานสรรหาคัดเลือก ,ฝึกอบรม ,การประเมินผล ,บริหารค่าจ้าง-สวัสดิการ 3-5 ปีขึ้นไป
3. มีประสบกาณ์ด้านการจัดการงานทรัพยากรบุคคลโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะ ด้านการบังคับบัญชา ควบคุมงาน การสั่งการ มอบหมายงาน และภาวะผู้นำที่ดี
5. มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ เช่น ISO 9000 , GMP, HACCP มรท. 8001 - 2546 หรือระบบมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยเลขานุการ
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยเลขานุการ
รายละเอียดงาน : ดูแลผู้บริหาร จัดเตรียมห้องประชุม จดรายงานการประชุม จัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหาร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขา การบริหาร และการจัดการ, โฆษณา, และประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, โปรแกรมสำเร็จรูป และใช้ Internet ได้เป็นอย่างดี
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะการสื่อสาร และสามารถทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้เป็นอย่างดี
4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  ความรัก
  ดูดวง
  ร้านอาหาร
  วาไรตี้
  ท่องเที่ยว
  ลดน้ำหนัก
  ออกกำลังกาย
  คติสอนใจ
  บิวตี้
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ทำอาหาร
  เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย
  สถานที่ท่องเที่ยว
  แนะนำโรงแรม
  แนะนำร้านอาหาร
  เส้นทางการเดินทาง
  ทริปท่องเที่ยว
  ข่าวสารท่องเที่ยว
  รีวิวโรงแรม
  ร้านค้าออนไลน์
  ขายของออนไลน์
© copyright 2004-2022 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ