เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


เครือเบทาโกรบริษัท : เครือเบทาโกร
รายละเอียดบริษัท : เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ครอบคลุม ทั้งอาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีการเลี้ยง และพัฒนาสายพันธุ์ไก่และสุกร การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป อาหารแช่แข็ง เพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศ โดยมีบริษัทในเครือกว่า 29 บริษัท และพนักงานมากกว่า 18,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ
วิธีการสมัคร : ทางบริษัทขอพิจารณาผู้สมัครที่สมัครผ่าน Website สมัครงานของเครือเบทาโกรเท่านั้น www.betagro.com หากท่านมีปัญหาในการสมัครงาน โปรดติดต่อ 0-2833-8000 ต่อ 8070
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2833-8000 ต่อ 8070
ที่อยู่ : อาคารเบทาโกร เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์ : www.betagro.com

เภสัชกร (สายงานวิจัยและพัฒนา)
ตำแหน่งงาน : เภสัชกร (สายงานวิจัยและพัฒนา)
รายละเอียดงาน : 1. พัฒนาและปรับปรุงสูตรตำรับ , วิธีวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางเภสัชกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติตามต้องการ

2. จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานราชการ

3.ประสานงานหน่วยงานจัดซื้อ เรื่องวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

4. ประสานงานหน่วยงานราชการ คณะอาจารย์ เพื่อสนับสนุนเทคนิคทางเภสัชกรรม วิธีวิเคราะห์ และอื่นๆ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี , มีความรับผิดชอบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการร้าน
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการร้าน
รายละเอียดงาน : ดูแล บริหารร้านทั้งหมด ดูแลความเป็นระเบียบของร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ประสานงานกับบริษัทในการบริหารร้านค้า,รายงานยอดขายและสินค้าคงเหลือ สรุปผลการดำเนินการให้แก่ผู้บังคับบัญชา ผลักดันให้ยอดขายบรรลุเป้าหมาย ให้บริการลูกค้า และควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (พนักงาน3คนและแคชเชียร์1คน)
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาชาวิชา
2. สามารถทำงานตามเวลาที่กำหนดได้
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถยกของหนักได้
5. สามารถขับรถขนของได้และมีใบขับขี่
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรพัฒนาระบบไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : วิศวกรพัฒนาระบบไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : 1. ออกแบบงานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร , วงจรควบคุมเครื่องจักร และระบบงานอื่นๆให้ได้ตามมาตรฐานงานวิศวกรรม

2. ควบคุม ตรวจสอบงานโครงการและงานปรับปรุงต่างๆของโรงงาน

3. พัฒนาปรับปรุง ระบบงานวิศวกรรม ให้ได้ตามมาตรฐานงานวิศวกรรมขององค์กร

4. ควบคุม ตรวจสอบ งานซ่อมบำรุงรักษา ให้ได้ตามมาตรฐาน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
2. ประสบการณ์ ด้านการออกแบบโครงการ หรืองานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อย่างน้อย 2 ปี
3. สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ลพบุรี ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงิน-สุโขทัย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน-สุโขทัย
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุโขทัย
จังหวัด : สุโขทัย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี การบัญชี การเงิน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้อนฐานได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ผลิต / หัวหน้าส่วนผลิต
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ผลิต / หัวหน้าส่วนผลิต
รายละเอียดงาน : * ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิต LB & DE
* ควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้ตรงตามที่ลูกค้ากำหนด
* งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปี (สามารถทำงานเป็นกะได้)
4. มีความสามารถการใช้ Microsoft Office
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องกล
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียดงาน : * วางแผน, กำหนดกลยุทธ์, ติดตามประเมินผลในด้านการก่อสร้างงานระบบเครื่องกลและสุขาภิบาลของงานที่ได้รับมอบหมาย
* ให้คำปรึกษาต่างๆ ในด้านการก่อสร้างงานระบบ
* วิเคราะห์ ค้นหา ศึกษาความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้กับบริษัทในเครือ ให้มีความสมดุลทั้งด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์
* ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
3. ในงานออกแบบ, ควบคุมงานติดตั้งหรือบริหารงานระบบของโครงการขนาดใหญ่ อย่างน้อย 10 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูล(HRIS)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูล(HRIS)
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำระบบบริหารข้อมูลงานบุคคล วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเพื่อการปรับปรุง

2. วางแผนและประสานงานกับทุกหน่วยงานเพื่อให้ WCM ดำเนินตามเป้าหมายที่กำหนด

3. ให้ความรู้ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรม WCM เช่น 5ส. KSS, QCC, TPM

4. ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม ER ให้กับพนักงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบริหารคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี การจัดทำระบบบริหารข้อมูลบุคคล
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สัตวแพทย์
ตำแหน่งงาน : สัตวแพทย์
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลให้คำปรึกษา งานผลิตโครงการไก่เนื้อ สุกรขุน และสุกรพันธุ์

2. จัดทำรายงานสรุปงานที่รับผิดชอบ

3. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
3. ขับรถได้ พร้อมมีใบขับขี่
4. มีใบประกอบโรค
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรอุตสาหการ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรอุตสาหการ
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบ วิเคราะห์ และปรับปรุงความสามารถในการผลิต ต้นทุนการผลิต กระบวนการผลิต สมดุลสายการผลิต และการวางผังโรงงาน

- ดำเนินการโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

- การให้ความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ด้านการศึกษา และการออกแบบกระบวนการ การวางแผนการควบคุมการผลิต การจัดสมดุลการผลิต วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการวางผังโรงงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
รายละเอียดงาน : 1. รับผิดชอบดูแลงานด้านค่าแรงของพนักงานรายวัน
2. รับผิดชอบดูแลรถรับส่งพนักงาน, เส้นทางการเดินรถและติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการในกรณีต่างๆ
3. งานประกันสังคมจัดทำข้อมูลการเข้า-ออกของพนักงาน
4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้ดี
5.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพต่างๆ
6. งานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 – 30ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 -2 ปี ด้านงานค่าจ้างเงินเดือน และการธุรการโรงงาน
4. สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถทำงานที่จังหวัดลพบุรี และ ทำงานในวันหยุดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรไฟฟ้าประจำโรงงาน
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้าประจำโรงงาน
รายละเอียดงาน : 1. Productivity Improvement
2. งานด้านการอนุรักษ์พลังงาน, ปรับปรุงผลผลิต ( Kaizen )
3. ดำเนินการตามระบบ GMP, HACCP, ISO
4. ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้ดี
5. งานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 0- 2 ปี ด้านงาน เพิ่มผลผลิต
4. สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานเขียนแบบ
ตำแหน่งงาน : พนักงานเขียนแบบ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. การศึกษาระดับ ปวส. สาขา การก่อสร้าง
3. มีความสามารถในการออกแบบและเขียนแบบ อาคาร,โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ถอดแบบและประเมินราคา ตลอดจนคุมงานก่อสร้าง
4. มีความสามารถในการขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดงาน : 1. รับผิดชอบดูแลงานด้านควบคุมการดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ควบคุมดูแลการปฎิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบมาตรฐานข้อบังคับ
3. ดำเนินการตามระบบ ISO 14001
4. ดูแลและประสานงานการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้ดี
6. งานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี ด้านงาน สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย
4. สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรเครื่องกล
ตำแหน่งงาน : วิศวกรเครื่องกล
รายละเอียดงาน : - ควบคุมดูแลในส่วนงานเครื่องจักรระบบทำความเย็น

- ควบคุมดูแลงาน ventilation พร้อมจัดทำในส่วนงาน Preventive Maintenance

- อื่นๆตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้าน งานระบบทำความเย็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างประจำฟาร์ม
ตำแหน่งงาน : ช่างประจำฟาร์ม
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านช่างประจำฟาร์มจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Supplier Quality Management Specialist
ตำแหน่งงาน : Supplier Quality Management Specialist
รายละเอียดงาน : 1. Develop supplier selection process and template of new product

2. Review and develop supplier performance

3. Assist and review in developing supplier quality assessment

4. Establish Supplier Site Visit and Site Audit template complying to Quality standard regulations

5. Lead/Coach Supplier Site Audit base on GMP,HACCP,FAMI-QS,ISO certificate obtained

6. Join Supplier continuouse improvement program

7. Train and Share Quality standard knowledge to stakeholder and team members

8. Involve in Implementing Supplier Quality Management Program
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor/Master 's Degree In Food Science, Bio-Chem, Chem-Eng or other related field
2. At least 5 years working experience in Food Industry, Feed Premixure, Chemical or Pharmaceutical industry
3. Must have solid experience in Sourcing process, Supplier Quality Management ( Supplier Development,Supplier Performance Evaluation , Supplier Audit etc)
4. Trained /Certified Lead Auditor in Standard Quality Systems of ISO 2200,ISO 14001,BRC ,FAMI-QS, HACCP,GMP etc are preferred
5. Direct experience in creating standard template for Supplier Site Audit in Food/ Chemical
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย (Corncob Product)
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย (Corncob Product)
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลยอดขาย ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

2. งานส่งเสริมการขายและการตลาด

3. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขายและการตลาดๆ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด ,เกษตร -พืชไร่ หรืออื่นๆ
3. ประสบการณ์ด้านงานขาย 1-2 ปี สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร หรือเกี่ยวข้อง
4. มีรถยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนขายอุตสาหกรรม
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนขายอุตสาหกรรม
รายละเอียดงาน : 1. จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ชำแหละช่องทางอุตสากหรรม ให้ได้ตามเป้าหมาย

2. ติดตามการชำระค่าสินค้าของลูกค้าให้อยู่ในเครดิต

3. รายงานสภาวะตลาดและคู่แข่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาดหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ผลิต (Corncob Product)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ผลิต (Corncob Product)
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

2. ดูแล และแก้ไข เมื่อเครื่องจักรขัดข้อง

3. จัดทำรายงานข้อมูลการผลิต และลงบันทึกข้อมูลประจำวัน

4. ควบคุม ดูแล การจัดทำกิจกรรม 5ส. ภายในพื้นที่ที่กำหนด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า,เครื่องกล,การผลิต,อุตสาหการ
2. ประสบการณ์ ด้านควบคุมการผลิต อย่างน้อย 2 ปี
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
4. สามารถขับรถ Fork Lift
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (บรรจุภัณฑ์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (บรรจุภัณฑ์)
รายละเอียดงาน : 1. บริหารและดูแลการจัดซื้อวัตถุดิบ กลุ่มน้ำมันพืชและกากพืชน้ำมัน รวมถึงวัตถุดิบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. รับผิดชอบดูแลการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. รับผิดชอบการกำหนดแผนงานและบริหารงบประมาณ

4. ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายประเทศเป็นอย่างดี

4. สามารถทำ outlook ของวัตถุดิบหลักได้
อัตรา : 8 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 8 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อพืชน้ำมัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีความรู้ในกระบวนการจัดซื้อพืชน้ำมันจากต่าง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยสัตว์บาล, เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ, พนักงานวัคซีน
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยสัตว์บาล, เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ, พนักงานวัคซีน
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. การศึกษา ปวส. สาขาสัตว์บาล, พืชไร่, เกษตรกรรม
3. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
4. ประสบการณ์ 0-3 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิค
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปวส. หรือเทียบเท่า สาขาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล, เขียนแบบเครื่องกล, ช่างยนต์, เทคนิคอุตสาหกรรม, ก่อสร้าง, เคมีประยุกต์
2. ประสบการณ์ 0-3 ปี
3. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการ
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. การศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาการจัดการทั่วไป, บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บัญชี, การขาย, การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 0-3 ปี
4. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สรรหา
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สรรหา
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลรับสมัครงาน สัมภาษณ์พนักงานหน่วยงาน support

2. จัดทำแผนอัตรากำลัง และ การหาช่องทางในการสรรหาในพื้นที่และนอกพื้นที่

3. จัดทำประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HR และประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบริหารบุคคล ,รัฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี การสรรหาว่าจ้าง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูล (R&D)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูล (R&D)
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำข้อมูล BOM: Standard BOM, Actual BOM เพื่อทำการ Up Date ในระบบเพื่อให้ฝ่ายผลิตใช้ รายงานข้อมูลผลิต /เพื่อให้ Planning ใช้ในการวางแผน / เพื่อให้ฝ่ายบัญชีใช้รายงานต้นทุนการผลิตสินค้า

2. การติดต่อประสานงานระบบ IT ในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานข้อมูลให้ฝ่าย

3. Update ข้อมูล, ราคา ในการคิดต้นทุนประจำแผนก

4. งาน Project ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบริหารคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ 4-5 ปี ทางด้านการควบคุมดูแลในส่วนสารสนเทศ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุงระบบน้ำและไอน้ำ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุงระบบน้ำและไอน้ำ
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมระบบทำความเย็น

2. วางแผนการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ

3. ออกแบบปรับปรุงระบบปรับอากาศ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ,เครื่องกล
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าส่วนอนุรักษ์พลังงาน
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าส่วนอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงาน

2. จัดทำโครงการ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังาน

3. ควบคุมงานและประสานงานด้านการอนุรักษ์พลังงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในโรงงาน

4. จัดทำรายงานการใช้พลังงานของโรงงาน
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมพลังงาน
2. มีประสบการณ์ย่างน้อย 5 ปี การจัดการพลังงานหรืออนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Export Sales (Europe)
ตำแหน่งงาน : Export Sales (Europe)
รายละเอียดงาน : * Resposible for customer accounts :EU continental market
* Build up new target customers in order to expand business
* Co-ordinate with Research Development Dep. , Planning Dep.,Production Dep., and Logistic Dep
* Establish, maintain and update sales and marketing database
* Conduct market survey in order to understand market trend
* Identify market needs and trend, work closely with Research Development Dep. to provide solution to the market
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/Female, Age between 23-30 years
2. Bechelor or Master Degree in Marketing, Food Science or related field
3. Experience at least 2 years in sales or research development (If there is experience in food business, hygiene industry would be plus in considering)
4. Good command in writen and spoken English, Computer literacy MS - Office
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เภสัชกร (สายงานการผลิต)
ตำแหน่งงาน : เภสัชกร (สายงานการผลิต)
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตาม Production Planning

2. ตรวจสอบและควบคุมการผลิตให้ถูกต้อง ในแต่ละรุ่นการผลิตยา

3. ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

4. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

5. ควบคุมให้มีการทำ Seft Maintenance ของเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต

6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์ด้านควบคุมการผลิตยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำมาตรฐานคลังสินค้าและจัดส่ง และตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

2. ประกันคุณภาพสินค้าตามระบบ ISO, GMP, GHP

3. ตรวจสอบ ติดตาม คุณภาพรถขนส่งในกระบวนการขนส่งตั้งแต่เริ่มต้นจนสินค้าถึงลูกค้า (จุดตรวจรับ/คลังของลูกค้า)

อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 28-32 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร, การจัดการระบบโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ อาทิ ISO, GMP, GHP
4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ อาทิ ตลาดไท ลพบุรี หรือจุดกระจายสินค้าอื่นๆ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สัตวบาล
ตำแหน่งงาน : สัตวบาล
รายละเอียดงาน : 1. ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

2. ควบคุมดูแลการใช้อาหาร และยาสัตว์ตามแผนการเลี้ยงไก่

3. ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

4. รวบรวมข้อมูลการผลิตเสนอผู้บังคับบัญชา

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี สัตวบาล
3. มีลักษณะการเป็นผู้นำ
4. สามารถวิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
5. มุ่งมั่นในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. ขับรถยนต์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขายภายในประเทศ / ผู้จัดการแผนกขายการตลาด
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขายภายในประเทศ / ผู้จัดการแผนกขายการตลาด
รายละเอียดงาน : 1. รับผิดชอบบริหารงานขายและการตลาดสินค้าที่จำหน่ายช่องทาง
Modern Trade ให้ได้ตามเป้าหมาย
2. ประสานงานกับทีมงานจัดซื้อของ Modern Trade
3. บริหารทีมงานขายและการตลาด รวมทั้ง PC-MC-Supervisor
ให้สามารถขายสินค้าได้ตามเป้าหมาย
อัตรา : 6 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 33 - 38 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้าน Meat Processing หรืองานขายตู้ตัก หากเคยบริหารงานขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรือสินค้าสด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ระยะเวลาประสบการณ์รวม มากกว่า 6 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing Executive
ตำแหน่งงาน : Marketing Executive
รายละเอียดงาน : * ทำงานร่วมกับ sales team ในการวางแผนและควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
* ดูแลและบริหารสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
* นำเสนอแผนงานและพัฒนาช่องทางจำหน่ายให้เป็นไปตามแผนงาน
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 28-35 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ(การตลาด) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ทางด้านการตลาด, บริหารผลิตภัณฑ์
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่น ในการติต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
5. มีความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ในการใช้ Excel และ Powerpoint
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รายละเอียดงาน : * พัฒนาและทดลองบรรจุภัณฑ์สินค้าตัวอย่าง
* จัดทำ packaging spec, ดำเนินการทดสอบและติดตามผล
* ปรับปรุงและแก้ปัญหา packaging ใน line การผลิต
* งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปี
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน และ เขียนได้อย่างดี
5. สามารถการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกบุคคล
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกบุคคล
รายละเอียดงาน : * จัดทำแผนอัตรากำลังและวางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
* วิเคราะห์แผนงานช่องทางในการสรรหา ให้ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
* วางแผนกลยุทธ์ด้านแรงงานสัมพันธ์
* ควบคุมตรวจสอบการจ่ายค่าจ้างประจำเดือน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 33 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ,รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านงานทรัพยากรบุคคล
4. มีความรู้พื้นฐานด้านกฏหมายแรงงาน
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิเตอร์ Microsoft-Office
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักวิชาการ
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการ
รายละเอียดงาน : 1. กำหนดและควบคุมการใช้เวชภัณฑ์ในไก่เนื้อ เพื่อให้มีการใช้อย่างถูกต้อง

2. วางแผนการตรวจสอบและติดตามคุณภาพสุขภาพไก่ในฟาร์ม โดยการ Audit และการสุ่มเก็บตัวอย่าง

3. รักษามาตรฐานของฟาร์มให้เป็นไปตามข้อกำหนดและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ

4. ควบคุมคุณภาพได่ที่ส่งเข้าโรงงาน เพื่อนลดการปนเปื้อนของเชื้อโรค

5. อบรมทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงไก่เนื้อในปัจจุบัน ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท และผู้ประกอบการ

เพื่อให้มีความเข้าใจแนวทางการดำเนินการต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์
3. มี 1 - 2 ปี (ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก)
4. มีใบอนุญาติเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
5. มีใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้น 1
6. สามารถขับรถยนต์ได้
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sanitation Officer
ตำแหน่งงาน : Sanitation Officer
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมกำกับดูแลรับผิดชอบ ระบบการล้างทำความสะอาดในส่วนของโรงงานอาหารปรุงสุกให้เป็นไปตาม มาตราฐานการล้าง (SSOP )

2. ติดตามและ ตรวจสอบการล้างให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ทางด้านกายภาพ , ทางด้านเชื้อ, ทางด้านเคมี

3. พัฒนาและปรับปรุงวิธีการ การล้างทำความสะอาดเครื่องจักร,พื้นที่ในการผลิต เพื่อลดเวลาการล้าง สนับสนุนการเพิ่มเวลา

4. ดำเนินการแก้ไขหรือหามาตราการป้องกัน การปนเปื้อนที่เกิดจากเชื้อลงไปกับสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ใช้กระบวนการผลิต
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อุตสาหกรรมอาหาร , วิทยาศาตร์ทางอาหาร
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้าน QC, QA ,สุขาภิบาล ทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งงาน : วิศวกรสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

2. ควบคุมดูแลการจัดการขยะอันตรายในโรงงาน

3. มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001

4. ตรวจติดตามสภาพแวดล้อมใน และนอกพื้นที่โรงงาน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , วิศวกรรมสุขาภิบาล (ประกาศนียบัตร ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ, น้ำเสีย)
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบขณะรับเข้าให้ตรงตาม Spec

2. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบก่อน-หลังหมัก , ก่อนเข้า Cooker เช่น CT , Weight , Defect

3. ตรวจสอบและควบคุม Condition ของเครื่องจักรให้สอดคล้องกับ Spec ที่กำหนด

4. ควบคุมสภาวะแวดล้อม, GMP ในกระบวนการผลิต

5. ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าหลังออกจาก Cooker , Freezer เช่น CT , สี , น้ำหนัก , Defect
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อุตสาหกรรมอาหาร , วิทยาศาสตร์ทางอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้านควบคุมคุณภาพ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนจัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนจัดซื้อ
รายละเอียดงาน : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ ส่วนผสมอาหารและบรรจุภัณฑ์

2. วิเคราะห์ความต้องการในการขอซื้อสินค้า

3. หาช่องทางในการซื้อสินค้า เปรียบเทียบราคาสินค้า เจรจาต่อรองกับผู้ค้ารายเดิมและรายใหม่

4. จัดเก็บข้อมูลและติดตามสินค้าให้ทันตามกำหนดส่งมอบ

5. ตรวจประเมิน Supplier

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ,การจัดการ , วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยงข้อง
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าส่วนการตลาด
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าส่วนการตลาด
รายละเอียดงาน : 1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ

2. รวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานความพึงพอใจของลูกค้า

3. สรุปประเมินผลการส่งออกจัดทำข้อมูล KPI

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. ตรวจประเมิน Supplier

6. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ,การจัดการ , ศิลปะศาสตร์ภาษาอังกฤษ
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-กำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-กำแพงเพชร
รายละเอียดงาน : ดูแลงานด้านสินเชื่อของสาขากำแพงเพชร
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กำแพงเพชร
จังหวัด : กำแพงเพชร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี,การจัดการ,บริหารธุรกิจ
3. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
รายละเอียดงาน : 1.ประสานงานการดำเนินการระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.ประสานงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

3.จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ส่งให้ราชการและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS & OHSAS 18001) และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ( ISO14001)
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขายยาสัตว์(สัตวแพทย์)
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายยาสัตว์(สัตวแพทย์)
รายละเอียดงาน : 1.รับผิดชอบยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2.รับผิดชอบติดตามการชำระหนี้ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่กำหนด

3.นำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา และบริการแก่ลูกค้า

4.หาข้อมูลผลิตภัณฑ์ ของคู่แข่งในตลาด เพื่อเป็นข้อมูล

อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิการศึกษา สาขาสัตวแพทยศาสตร์ , สัตวศาสตร์ , สัตวบาล GPA. 2.60 ขึ้นไป
3. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ถูกต้อง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขายอาหารไก่ (Key Account Customer)
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายอาหารไก่ (Key Account Customer)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบยอดขายในกลุ่ม ลูกค้าไก่เนื้อ เพื่อการส่งออกรายใหญ่ (Key Account Customer) ให้ได้ตามเป้าหมาย
จัดเก็บเงินค่าสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย
ติดตามผลการใช้และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า และงานรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22 - 27 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา สัตวบาลและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ทางด้านงานขาย หรือส่งเสริมด้านไก่เนื้อ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำระบบมาตรฐาน GMP, GHP, SHE ให้กับร้านภัตตาคารและงาน Event และตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

2. ตรวจติดตามคุณภาพด้าน Food Safety, Quality, Sensory ของร้านภัตตาคารที่อยู่ภายใต้สายธุรกิจอาหาร

3. สรุปรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไข
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร, อาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ อาทิ GMP, GHP, SHE
4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ตามพื้นที่การขายของร้านข้าวมันไก่เฮง, โรมันคัง, ฟูจิอิจิบัง ราเมน)
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายสินค้าปลีก, สินค้าส่ง
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายสินค้าปลีก, สินค้าส่ง
รายละเอียดงาน : พนักงานขายสินค้าเนื้อหมู,ไก่,ไส้กรอก
สามารถทํางานเป็นกะได้
สามารถขับรถจักรยานยนต์และมีใบขับขี่

อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 18-30 ปี
2. วุฒิม.3 ขึ้นไป
3. มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
4. หากเคยมีประสบการณ์แคชเชียร์จะพิจารณาพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย (ตลาดสด)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย (ตลาดสด)
รายละเอียดงาน : วางแผนและนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า (ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก, ลูกชิ้น, เนื้อหมู, เนื้อไก่) ในกลุ่มตลาดสด
เปิดหน้าบัญชีลูกค้า เพื่อทำการค้าขายร่วมกัน
วางบิลและเก็บเงินจากลูกค้า ตามรอบระยะเวลาการชำระเงิน
จัดทำรายงานการขายประจำเดือน, ไตรมาส และประจำ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาการขายและการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเพื่อบริโภค อย่างน้อย 1 ปี
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และมีรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
5. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานสมุทรสาคร (อ้อมน้อย) ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่าย สินค้า (ผลิตภัณฑ์อาหารสด และอาหารแช่แข็ง)
2. ดูแลความเรียบร้อยภายในคลังสินค้า และพื้นที่การจัดวางสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
3. จัดทำรายงานสต็อคสินค้า ประจำสัปดาห์ / เดือน / ไตรมาส

อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารคลังสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร สด/อาหารแช่แข็ง อย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานในห้องเย็นได้
5. สามารถโยกย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน ระหว่าง อ้อมน้อย - ลพบุรี ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
รายละเอียดงาน : 1. สำรวจตลาด เพื่อนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์, ประเมินสถานการณ์ และวางแผนการบริหารผลิตภัณฑ์ (ชิ้นส่วนสุกร, ไข่ไก่, ไก่, ไส้กรอก, สินค้าแปรรูป) ที่จัดจำหน่ายในช่องทางต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ได้ GP ที่ดีที่สุด
2. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ และจัดทำรายงานส่งให้หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ
3. รวบรวมข้อมูลในการประมาณการขาย และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการผลิตและจัดจำหน่าย

อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร, ส่งเสริมการเกษตร, เทคโนโลยีการผลิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล หรือวางแผนการผลิต อย่างน้อย 2 ปี
4. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
รายละเอียดงาน : 1. วางแผนและควบคุมงานวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ของสายธุรกิจ
2. นำเสนอแผนงานวิจัยและพัฒนา แก่ผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย
3. นำเสนอสินค้าใหม่แก่ลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า และความรู้ด้านเทคนิคแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
5. บริหารจัดการ และควบคุมค่าใช้จ่ายในแผนก
6. พัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์, Nutrition, Packaging หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการบริหาร และวางแผนงานทางด้าน R&D, PD, Productiion หรือ QC ในกลุ่มอาหารแปรรูป อย่างน้อย 7 ปี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ และมีภาวะผู้นำ
5. มีทักษะในการนำเสนอเป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Betagro Shop's Management Trainee
ตำแหน่งงาน : Betagro Shop's Management Trainee
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 21-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
3. มีใจรักในงานขายและการบริการ, สามารถสลับกะในการปฏิบัติงาน และสามารถโยกย้ายสถานที่ปฏิบัติงานภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิค (ประจำโรงงาน)
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค (ประจำโรงงาน)
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมงานติดตั้ง ปรับปรุง สร้างระบบการซ่อมบำรุง ให้เป็นไป
ตามหลักGMP HACCP และ Food Safety
2. ซ่อมบำรุง รื้อถอนเครื่องจักรอุปกรณ์และจัดเตรียมอะไหล่ใน
งานซ่อมบำรุง
3. ซ่อมบำรุงไฟฟ้า / อุปกรณ์การสื่อสาร
4. ควบคุมและซ่อมบำรุงน้ำเสีย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24 -30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปวช.-ปวส.
3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องกลอย่างน้อย 2 ปี
4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจอาหาร หรือเคยมีประสบการณ์ ออกแบบร่างระบบไฟฟ้า-สื่อสารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Quality Assurance Department Manager
ตำแหน่งงาน : Quality Assurance Department Manager
รายละเอียดงาน : • Plan quality Betagro Shop operations such as personal hygienic
control, Control clean and other unusual materials including
Management of complaints
• Planning and monitoring the quality assessment of Betagro
Shop
• Planning training for store employees Betagro Shop on quality
systems
• Planning and documentation and guide the work of employees
Betagro Shop stores to meet the requirements and current
practice
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Upcountry
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male / Female
2. Age above 30 years old
3. Bachelor's - Master's degree in Food technology, Food
4. At least 7 years experience in quality assurance
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิค (ประจำฟาร์มไก่/สุกร)
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค (ประจำฟาร์มไก่/สุกร)
รายละเอียดงาน : • ควบคุม ดุแล การผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ฟาร์ม ให้ได้ตามมาตรฐาน
ที่กำหนด ( เวลา / คุณภาพ ) โดยต้องเดินทางไปตาม site งานต่างๆ
• ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า งานสาธารณูปโภคในฟาร์ม
สุกรหรือฟาร์มไก่ และดูแลควบคุมการทำงานระบบไฟฟ้าไบโอแก๊ส
ในฟาร์ม
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ฟาร์มไก่/สุกร นครสวรรค์,ปราจีนบุรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย
2. อายุ 20 - 30 ปี
3. วุฒิการศึกษาปวช. – ปวส.สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไฟฟ้า, เครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการติดตั้งอุปรณ์ หรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์
5. ระยะเวลาประสบการณ์รวม 3 ปี หากมีประสบการณ์ระบบไฟฟ้า ไบโอแก๊สจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Senior Technical Veterinarian (Swine)
ตำแหน่งงาน : Senior Technical Veterinarian (Swine)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Samutprakarn
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/ Female
2. Age 33-40 years old
3. Bachelor's Degree in Veterinarian Medicine
4. Equivalent experience of swine food academics promotion or R&D
5. Minimum 10 years of working experience
6. Able to work upcountry and able to drive
7. Having prior experience in coordinate with client and animal food team
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative (Veterinarian)
ตำแหน่งงาน : Sales Representative (Veterinarian)
รายละเอียดงาน : • Foster knowledge promotion, plan and assess marketing aspect
of domestics and overseas product assigned
• Undertake customer approach to product sales as assigned
area
• Deliver ongoing service after sales to customers including debt
collection process
• Coordinate and execute marketing activities and initiate
promotional campaign
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/ Female, age 24-33 years old
2. Bachelor's Degree For Domestic Sales Representative (Veterinarian). For International Sales Representative (Veterinarian) must graduated in Veterinary Medicine only
3. Minimum 1- 3 years experience in selling animal food or drug
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Administrative Officer
ตำแหน่งงาน : Sales Administrative Officer
รายละเอียดงาน : • Handle Sales Admin task
• Handle Sales Documentation system
• Coordinate with Customers about Sales Support
• Oversee and support offsite sales areas
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Suphanburi
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Female
2. Age 20-30 years old
3. Bachelor’s Degree in Business Administration, Management, Marketing, or related field
4. Minimum 0-2 years experience in sales administration or sales and marketing support of Agricultural, Food, and Livestock products
5. Computer literacy
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Research & Development Pharmacist
ตำแหน่งงาน : Research & Development Pharmacist
รายละเอียดงาน : • Research and develop new products
• Undertake testing product and improve product quality in
ensuring optimal level for animal feed mixing and solution
• Coordinate with Advising Professor and knowledge sources i.e.
University
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Pathumthani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/ Female
2. Master's Degree in Phamaceutical Science
3. Minimum 3 years experience in R&D and production field
4. Having skill in developing product testing method and able to analyze information from statistics
5. Good command of read, written and spoken English
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Quality Control Manager
ตำแหน่งงาน : Quality Control Manager
รายละเอียดงาน : • As a quality controller, serves the strategic business unit
in quality managing and controlling of animal health production
• Controls and monitors quality throughout process line
of packaging, processing line and finished good
• Contributes to effective analysis methodology of HPLC, TLC
and AA including application of quality development to achieve
the policy and standard
• Foster overall activities of quality control at the plant in Lopburi
province
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/Female
2. 33-45 years old
3. Bachelor’s degree or higher in Pharmaceutical, Chemistry or Microbiology
4. Minimum 10 years of Quality Control in Pharmaceutical production would be advantage
5. Have intensive knowledge in quality program, i.e. GMP, GLP, HACCP ,ISO 9001 and ISO 17025
6. Good command of English & Computer Literacy
7. Possess good communication skills and be Systematic thinking
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Production Manager (Fattener Swine Project)
ตำแหน่งงาน : Production Manager (Fattener Swine Project)
รายละเอียดงาน : • To manage the swine farm to meet company’s goal
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male, age 28-40 years old
2. Bachelor’s Degree in Animal Science Minimum 5 years experience in pig farm management
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Personal & Administrative Officer (Farm)
ตำแหน่งงาน : Personal & Administrative Officer (Farm)
รายละเอียดงาน : • Demonstrable ability to improve and streamline personnel and
admin operations
• Demonstrable ability to handle all documentation and
information tasks assigned
• Good coordination ability
• Ability to conduct activity and demonstrate leadership skill in
effective manner
• Knowledge on labor and labor relations law
• Other ad hoc assignments
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male / Female
2. Age 22-30 years old
3. Bachelor’s Degree in any field
4. Minimum 1 year experience in human resources and administration
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing & Sales Export Manager
ตำแหน่งงาน : Marketing & Sales Export Manager
รายละเอียดงาน : Export Market
• Monitors marketing trend and export market situation.
• Defines brand strategies including new products and effective
launch to export market
• Develops marketing objectives for each country through
closely coordination with the company’s distributors.
• Maintains and develops sales force to ensure the high
rated performance and successful target.
• Responsible for managing marketing activities, sales promotion
for support product volume.
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Thai national, minimum age 30 years old
2. Bachelor’s or higher in Veterinary Medicine or other related field
3. Minimum 5 years experience in sales and marketing
4. Experience in Animal Health products is preferred
5. Be systematic and strategic thinking
6. Good command of spoken and written English
7. Computer literacy
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Engineer
ตำแหน่งงาน : Engineer
รายละเอียดงาน : • Develop Engineering operation system based on BEM Project
of Betagro's General Engineering Office
• Improve efficiency of maintenance operation e.g. Maintenance
Operation Planning and Spare-part Management
• Set criteria of MTTR, MTBF efficiency assessment and develop
technique and maintenance tool in systematic manner
• Reinforce factory's production increment by developing
machines
• Engineering-based program skill e.g. AUTOCAD , 3D , ARENA
• Background knowledge on engineering operation system
development and production increment e.g. TPM , MTTR ,
MTBF and OEE
• Good command of English
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male
2. Age 23-30 years old
3. Bachelor’s or Master’s Degree in Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Industrial Engineering, or related field
4. Minimum 2 year experience in develop engineer system and
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Business Development Manager
ตำแหน่งงาน : Business Development Manager
รายละเอียดงาน : 1. Follow-up and analyze problem and obstacles incurring from
operation to report Executive Team
2. Monitor and assess business operation in ensuring compliance
with set plan and standard
3. Analyze information both from internal and external setting for
the company’s strategic planning
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male, age not over 40 years old
2. Bachelor's Degree or higher in Economics, Marketing, Business Administration, or related field
3. Minimum 10 year experience in business analysis or business strategies
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Betagro Shop Manager
ตำแหน่งงาน : Betagro Shop Manager
รายละเอียดงาน : • To manage the assigned Better Choice shop to meet
company’s sales goal
• To manage, train, coach, and take care of the subordinates
and staff
• To control the product and service quality
To take care of problems occurred in the shop
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/ Female, age 22-35 years old
2. Bachelor’s Degree in Business Administration, Economics,
3. Prior experience in shop management. Fresh products
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Accountant
ตำแหน่งงาน : Accountant
รายละเอียดงาน : • Handle accounting and document system tasks
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Suphanburi
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/ Female
2. Age 20-30 years old
3. Bachelor’s Degree in Accounting or related field
4. Minimum 0-5 years of working experience
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Assistant Sales Department Manager
ตำแหน่งงาน : Assistant Sales Department Manager
รายละเอียดงาน : Target sales, Planning and market analysis to the situation to
Plan promotional goals
Target sales management team for advice and sales team to
develop sales goals and customer satisfaction result
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male
2. Age 30-40 years old
3. Bachelor’s Degree in Business administration, Marketing
4. Minimum 7 years experience in sales and marketing field
5. Demonstrated psychological management, leadership and good
6. Possess problem solving and decision making skill
7. Negotiation skill and service mind
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Purchasing Officer (Plant)
ตำแหน่งงาน : Purchasing Officer (Plant)
รายละเอียดงาน : • Requisite materials, equipments for solvents and chemicals
production in ensuring quality and specification requirement
• Procure product source, contact and select suppliers including
new reserves for comparison
• Summarize requisition report and suppler evaluation
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi Factory
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Female
2. Age 24-30 years old
3. Bachelor’s Degree in General Management, Computer , or related field
4. Minimum 1-2 years experience in purchasing and negotiating. Having knowledge of mechanic equipments
5. Good problem solving and decision making skill
6. Good psychological skill of management, possess leadership skill and good communication skill
7. Initiative, creative, and fast learner
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Assistant Production Development Manager
ตำแหน่งงาน : Assistant Production Development Manager
รายละเอียดงาน : • To coordinate with any related department to develop working
system in order to increase efficiency
• To inspect and maintain the production development system
• To support any related system and to provide information and
coaching for the staff
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male, age 30-40 years old
2. Bachelor’s Degree in Industrial, Electrical, Quality Engineering or any Engineering related
3. At least 5 years of related experience of consultant or coordinating concerning product/production development using quality management tools
4. Providing advice on quality management projects or activities
5. Having knowledge of principle and application of TQM Concept, TPM, TPm, ISO, HACCP, GMP, and related standard quality system
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สัตวแพทย์วิชาการอาหารสัตว์ (ภาคใต้)
ตำแหน่งงาน : สัตวแพทย์วิชาการอาหารสัตว์ (ภาคใต้)
รายละเอียดงาน : • ดูแลงาน ให้บริการทางวิชาการในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อสนับสนุน
งานขายของทีมงานขายอาหารสัตว์ในเขตภาคใต้
• ประสานงานกับฝ่ายขายอาหารสัตว์ ฝ่ายวิชาการ และหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานขายอาหารสัตว์
• วางแผนงานส่งเสริมทางวิชาการ และติดตามการดำเนินงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Songkhla
จังหวัด : สงขลา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 24-35 ปี
3. ปริญญาตรีสัตวแพทย์ศาสตร์
4. ประสบการณ์ 0-3 ปี ทางด้านงานสนับสนุนทางวิชาการ ด้านการใช้อาหารสัตว์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Engineer Department Manager
ตำแหน่งงาน : Engineer Department Manager
รายละเอียดงาน : • Set standardization of machine and electrical equipment
maintenance
• Deploy computer program in broadening efficiency of
maintenance task
• Train to promote users’ knowledge on electrical engineering
based on Betagro Group
• Examine and follow-up on maintenance operation result
• Propose and execute Efficiency Increment Project to serve
Betagro Group’s Cost Reduction Objective
• Design Electrical System
• Appraise standard price
• Set up regulation and design TOR, Specification and term of
conditions for Purchasing/ Hiring
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male
2. Age 30-40 years old
3. Good personality
4. Bachelor's or Master's Degree in Electrical Engineer or Business Administration (If any)
5. Minimum 7 years experience in design, installation control, validate, and maintenance factory/ high building electrical system
6. Fair command of English communication
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Assistant Productivity Management
ตำแหน่งงาน : Assistant Productivity Management
รายละเอียดงาน : As a technical specialist, serves the executive in the
application of Total Quality Management concepts, principles,
and processes
for an assigned of responsibility
Act as TQM's direction control the business unit leader to
perform their role to be consistent with TQM approach
Maintain effective role of leader, coach and advisor to
business unit to optimize the use of resource and go
through productivity
improvement
Be able to identify and implement new approaches to TQM
characteristics
Contribute new techniques and practices which are regarded as
major improvement in the quality management
Can apply intensive knowledge and experience in TQM,
Sixma, productivity improvement and cost reduction to
your coaching methodology
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male / Female, Age 28-35 years old
2. Minimum of Bachelor's Degree or higher in Industrial
3. 5-10 years experience of experitise field in TQM, Sixma, TQM
4. Be systematic and strategic thinking
5. Proactive and result oriented
6. Use analytical thinking skills to solve problems
7. Ability to promote continuous improvement in relation to
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดส่ง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดส่ง
รายละเอียดงาน : • ดูแลและควบคุมการจัดส่งสินค้าให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ดูแลพนักงานและรถยนต์ของแผนก มีใบขับขี่รถยนต์และทำงาน
เป็นกะได้
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พุทธมณฑลสาย 5 อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย
2. อายุ 25-30 ปี
3. ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, การจัดการอุตสาหกรรม, Logistic หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์ด้านการจัดส่งสินค้าสด หรือสินค้าแข่งแข็ง
5. ประสบการณ์ด้านการจัดส่งสินค้าสด หรือสินค้าแข่งแข็ง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Swine Farm Manager
ตำแหน่งงาน : Swine Farm Manager
รายละเอียดงาน : • To manage the swine farm to meet company’s goal
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Prachinburi
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male
2. Age 28-40 years old
3. Bachelor’s Degree in Animal Science
4. Minimum 5 years experience in pig farm management
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายอาหารสัตว์เลี้ยง
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายอาหารสัตว์เลี้ยง
รายละเอียดงาน : • รับผิดชอบงานขายอาหารสัตว์เลี้ยง ในกลุ่ม Consumer ได้แก่ อาหาร
สุนัข แมว ปลาสวยงาม ไก่ชน
• สรรหา เอเย่นต์ หรือกลุ่มลูกค้ารายย่อย ในเขต กรุงเทพ และปริมณฑล
• สำรวจข้อมูลการขาย และการตลาดเกี่ยวข้อง
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ 18 ปี เป็นต้นไป
3. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
5. รักงานขายและบริการ
6. ต้องมีมอเตอร์ไซด์สำหรับการทำงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Laboratory Analyst
ตำแหน่งงาน : Laboratory Analyst
รายละเอียดงาน : • Undertake chemical quality analysis on raw-materials and
animal product
• Execute testing/ review and prepare testing result report in
ensuring academic accuracy, plan and develop new testing
method
• Develop new analysis approach as assigned
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Pathumthani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/ Female
2. Age 23-30 years old
3. Bachelor's Degree in Chemistry, Food Science, or
4. Hands-on relevant experience in chemical analysis on
5. Minimum 1 year of working experience
6. Having knowledge of quality management system such as
7. Having ability to read analysis tools such as LC-MS/MS
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Animal Husbandry Scientist (Swine)
ตำแหน่งงาน : Animal Husbandry Scientist (Swine)
รายละเอียดงาน : To hold responsible for swine nourishment
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Prachinburi
จังหวัด : เพชรบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male,
2. Age 23-27 years old
3. Bachelor’s Degree in Animal Science or Veterinary Medicine
4. Working experience is not necessary
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Resort Manager
ตำแหน่งงาน : Resort Manager
รายละเอียดงาน : • As a key leader, serves the corporate in overall management
for the business unit of real estate, accommodation and Pasak
Hillside Resort at Lopburi Province.
• Maintains an effective operation in annual planning, budgeting
to ensure the efficiency of resource utilization including daily
management to ensure that all the objectives are in line with
the business objectives.
• Promote internal and external activities such as marketing
events, sales promotion and all such that will enhance the
potentiality of the services to the prospective clients.
• Fosters teamwork in performance development
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Thai National, age not over 40 years old
2. Bachelor’s degree in Business Administration, Management or other related fields
3. Minimum 5 years experience in Resort, Hotel and Restaurant Management
4. Good knowledge of Productivity improvement is an advantage.
5. Good command of spoken and written English Possesses driving’ s license
6. Customer-oriented and attention to detail
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Training Officer
ตำแหน่งงาน : Training Officer
รายละเอียดงาน : - สามารถวางแผนฝึกอบรมประจำปี และสำรวจความต้องการในการอบรม
- ดูแลประสานงานดำเนินการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
- ดูแลการจัดเตรียมรับรองลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก
- ดูแลงานประชาสัมพันธ์
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้ดี
- งานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 25-30 ปี
3. ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล หรือประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่
4. ประสบการณ์ 1 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขายอาหารสัตว์น้ำ
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายอาหารสัตว์น้ำ
รายละเอียดงาน : • รับผิดชอบงานขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำในเขตพื้นที่
ที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายบริษัท
• ดูแลกลุ่มลูกค้าบริษัทฯ
• สำรวจข้อมูลการขายและการตลาดที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Samutprakarn
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-30 ปี
2. ปริญญาตรี วทบ. ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์
3. ประสบการณ์ 1 ปี ด้านงานขาย การตลาด หรืองานผลิต ด้านการประมง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Engineer (Plant)
ตำแหน่งงาน : Engineer (Plant)
รายละเอียดงาน : • To adjust and develop the products (Kaizen) by designing a
new production process that functions with efficiency
• To analyze the production to divide the Bottle Neck
To be in charge of the subordinates and be in control of the
whole process of work
• To be able to coordinate with other lines of work
• To take care of the quality standard paperwork
• To follow up assignments from the person in charge
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male,Female
2. Age 23-30 years old
3. Bachelor’s Degree in Industrial, Electrical, or Mechanical
4. Prior experience in increase productivity and save energy
5. Minimum 1 year of working experience
6. Having AutoCAD skill
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Environmental Engineering
ตำแหน่งงาน : Environmental Engineering
รายละเอียดงาน : Design, monitor, and provide advise of Waste Water Treatment
System, Air pollution, Bio Gas, CDM, LCA Carbon footprint
system for Betagro Group
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Upcountry
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male
2. Age 30-32 years old
3. Bachelor’s or Master’s Degree in Environmental Engineering
4. Minimum 7 years experience in related field
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Researcher
ตำแหน่งงาน : Researcher
รายละเอียดงาน : • As a key researcher, serves the business unit in research
technology and new project.
• Keep track of all related technology change and technical
information to improve productivity.
• Be member of research and management team on other
job assignments.
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Pathumthani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male / Female, minimum age 25 years old
2. Master’s Degree in Meat Science or Food Science and Technology
3. Have 2 years experience in R&D, work planning and test methodology
4. Have strongly knowledge to perform scientific program
5. Computer literate in MS Office and statistic program
6. Good command in English
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Quality Assurance Manager
ตำแหน่งงาน : Quality Assurance Manager
รายละเอียดงาน : • รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ วัตถุดิบ พัสดุบรรจุ สินค้าระหว่างการผลิต
สินค้าสำเร็จรูป ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
และการตรวจสอบความถูกต้องของการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ ประเมินความ
คงสภาพของผลิตภัณฑ์
• ดำเนินการให้ทุกหน่วยงานได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001,
ISO18000, GMP, HACCP, ISO 17025 และข้อกำหนดต่างให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
• ดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น TQM หรืออื่นๆ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 33-40 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี-โท คณะวิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป ด้านงานควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales & Marketing Division Manager
ตำแหน่งงาน : Sales & Marketing Division Manager
รายละเอียดงาน : Carry out, marketing and sales performance in ensuring target
compliance to improve capability align with service of
Laboratory & Analysis objectives
Continuously improve plan and strategy in aspects of sales
and marketing to fit with business needs
Having the agent of corporate for represents its participation
within the internal and external including government
organization, association etc.
Created a database for marketing and materials, examples
customer profile, market share, market Trends and competitive
information etc.
Provides advice, coaching and building effective working
relations with management and employees to ensure they
are well aligned with business delivery
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Pathumthani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Thai nationality, age not over 45 years old
2. At least Bachelor’s degree in Science, Veterinary or Master’s
3. At least 10 years of experience in sales and marketing
4. Background knowledge and skill in establishing sales
5. Strong in driving results and people management
6. Strong in inter-personal and communication skills
7. Excellent command of spoken and written English
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Competency Development Manager
ตำแหน่งงาน : Competency Development Manager
รายละเอียดงาน : 1. Planning and developing human resources capacity Betagro
Shop to the same standard
2. Plan and implement tracking and control to employees Betagro
Shop to meet the operational standards required
3. Report the development of potential store employees Betagro
Shop
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Upcountry
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male, female.
2. Age above 30 years old
3. Bachelor's Degree / Master's Degree in Personnel Management
4. At least 7 years experience in training
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Distribution Analysis Section Chief
ตำแหน่งงาน : Distribution Analysis Section Chief
รายละเอียดงาน : Study the needs of each customer Betagro Shop area
(nationwide)
• Provide contact and coordination with manufacturers to be
available in Betagro Shop
• Cooperate with the marketing team to create promotion
• Able to work up country (nationwide)
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Upcountry
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male / Female
2. Age 28-35 years
3. Bachelor's - Master's degree in Marketing or related fields
4. At least 5 years experience in sales - the market and suppliers
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ (ภาคตะวันออก)
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ (ภาคตะวันออก)
รายละเอียดงาน : • รับผิดชอบงานขายผลิตภัณฑ์อาหารสด ชิ้นส่วนไก่ สุกร
ให้ลูกค้ากลุ่มตลาดสด
• ดูแลกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เน้นขายตรงเข้าตลาดสด ในพื้นที่
ภาคตะวันออก
• สำรวจข้อมูลการขาย และการตลาดที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Prachuabkhirikhan
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ 22-30 ปี
3. ปริญญาตรี วทบ. สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ การตลาด
4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
5. หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative (Swine)
ตำแหน่งงาน : Sales Representative (Swine)
รายละเอียดงาน : • To be responsible for the distribution of swine and its semen
• To follow up payments from customers
• To offer customers service both before and after sell
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male
2. Age 23-27 years old
3. Bachelor’s Degree in Animal Science or Veterinary Medicine
4. Working experience is not necessary
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Technical (Poultry)
ตำแหน่งงาน : Technical (Poultry)
รายละเอียดงาน : • To hold responsible for chicken farm and to give consult
concerning chicken farm
• To be an expert trainer on knowledge of chicken nourishment
for both farmers and sales department
• To write academic articles to be published on BP journal
• To do a modern academic research on chicken
• To plan and test new products
• To take control of the quality system and make sure it meets
company’s standard
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/ Female
2. Age 26-33 years old
3. Bachelor’s Degree in Veterinary Medicine or related field
4. Working experience is not necessary
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing / Product Manager
ตำแหน่งงาน : Marketing / Product Manager
รายละเอียดงาน : • As a brand developer, serves business unit in Market research,
survey and be able to transfer to strategic plan and business
goal
• Maintains current competitive information and manages
customer database and keeps track of market trend
• Defines brand strategies including new products and effective
launch to market
• Identifies and evaluates potential business areas and carries
out market research
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Minimum age 30 years old
2. Bachelor’s degree or higher in Marketing or MBA or other related field
3. Minimum 5 years experience in Consumer Product or Retail Marketing
4. Good command of English and computer skills
5. Be pleasant personality
6. Proactive and result oriented
7. Positive thinking and good communication
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Supplier Quality Engineer
ตำแหน่งงาน : Supplier Quality Engineer
รายละเอียดงาน : • To Control / Manage Supplier Self Registration and Supplier
Profile system
• To Coordinate with cross functional team to qualify new supplier
• To Feedback quality issues that are related to supplier
• To Coordinate with cross functional team to evaluate supplier
performance regularly
• To Control/Monitor a Supplier Performance Evaluation in order
to follow up and improve supplier base
• To Improve supplier product and process to meet or our
customer satisfaction
• To Initiate and Manage Supplier Certification Program
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/Female
2. Age not over 35 years
3. Bachelor’s Degree in Engineering , IE or related field
4. Creative and hard working
5. Leadership and strong problem solving skill for technical and
6. Good interpersonal communication, communication skill and
7. Good command of spoken and written English
8. Must have 2-3 years experience in supplier quality engineer in
9. Must have 2-3 years experience in procurement / sourcing
10. Must have solid experience in supplier development, supplier
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Assistant Control and Maintenance Department Manager
ตำแหน่งงาน : Assistant Control and Maintenance Department Manager
รายละเอียดงาน : - Undertake management of engineering operation
e.g. well water/ wastewater treatment, GAS system
and Public Utilities
- Lay down machine maintenance plan (Daily/ Monthly/
Yearly basis)
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lop Buri
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male; aged between 30-32 years
2. Bachelor’s or Master’s Degree in Mechanical Engineering
3. At least 10 years’ experience
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการวิศวกรรม
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการวิศวกรรม
รายละเอียดงาน : • ดูแลงานด้านเอกสารระบบคุณภาพของแผนกวิศวกรรม
• จัดทารายงานข้อมูล OEE.
• จัดทำ Plan maintenance และ Education & Skill Development
• อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 23-35 ปี
3. วุฒิ ปวส. สาขา เครื่องกลโรงงาน, หรือสาขาที่อื่นๆเกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Purchasing Manager
ตำแหน่งงาน : Purchasing Manager
รายละเอียดงาน : • Requisite/ procure raw-material for animal pharmaceutical/
instant chemical/ pharmaceutical products both domestic and
overseas
• Procure new source for new products purchase/ initiate
trimester procurement plan and arrange Minimum Order
• Keep abreast of price and supply information/ movement
• Prepare cost saving in monthly/ yearly basis
• Prepare annual price forecast
• Handle section management and data administration
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male or Female
2. Aged; between 30-40 years old
3. Bachelor’s or Master’s Degree in Pharmaceutical Science
4. At least 10 years’ experience in Chemical and Pharmaceutical
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Lab Division Manager
ตำแหน่งงาน : Lab Division Manager
รายละเอียดงาน : • Management, Regulators to provide testing services to
customers both inside and outside under standard laboratory
quality systems to test results are Accurate and fast, As well
as efficient and optimized for the organization
• Budget management by The plan and operation costs to reduce
production costs or increase capacity
• Development of operational convenience, Quickly and
appropriately
• Quality management policy, Monitoring systems and quality
requirements
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male / Female.
2. Age 38-45 years old
3. Bachelor's - Master's degree in Science, Food technology, Bio-chemical, Chemical, Biotechnology
4. 7-10 years experience in food, bio-chemical, Chemical, Biotechnology
5. Good command of English and computer literacy
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Export Sales Section Chief (Asia)
ตำแหน่งงาน : Export Sales Section Chief (Asia)
รายละเอียดงาน : • Serves the corporate in sales strategies to expand market
• Develops market strategies, sales promotion and monitor
sales results to achieve the action plan
• Maintains and develops sales force to ensure the high rated
performance and successful target
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male / Female, age 25-29 years
2. Bachelor' degree in Marketing, Food Science or related fields
3. At least 2-3 years in Administration work in Export Sale’s field
4. Self-motivated with Good Interpersonal and Initiative Skill
5. To assist in Export sales / Trader and account servicing on-going basis and have a good service-minded
6. Good command of English, oversea graduated is preferable
7. Able to travel extensively outside Thailand.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขายในพื้นที่
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายในพื้นที่
รายละเอียดงาน : • สร้างยอดขาย โดยการติดต่อลูกค้าเดิม และใหม่ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
สระบุรี และเพชรบูรณ์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อมาใช้บริการ
ป่าสัก ฮิลไซด์ รีสอร์ท
• จัดทำรายงานขายประจำวัน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 22-30 ปี
3. ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
4. ประสบการณ์ 1 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
รายละเอียดงาน : 1. บริหารจัดการ การขนถ่ายสินค้า ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งทางตู้
คอนเทนเนอร์ และเรือ เพื่อเข้าโกดัง และจากโกดังเข้าโรงงาน
2. ตรวจเช็คสินค้า ทั้งด้านจำนวน และคุณภาพ รวมถึงกระสอบ
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้า
3. บริหารจัดการรถขนส่งที่เข้ามารับสินค้า เช่น ตรวจเช็คทะเบียนรถ
/ สภาพความพร้อมของรถ (พื้น ผ้าใบ) / ออกเอกสารใบชั่งและใบผ่าน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi , Suphanburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การตลาด โลจิสติกส์
3. ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการดูแลการขนถ่ายสินค้า ควบคุมสินค้าในโกดัง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Technology Testing Specialist
ตำแหน่งงาน : Technology Testing Specialist
รายละเอียดงาน : • Execute research and source data for testing development
in accordance with Standard for ISO 17025 accredited
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Pathumthani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/ Female
2. Age 28-35 years old
3. Master's Degree in Microbiology, Biochemistry, or Biotechnology
4. Prior experience in laboratories and research of development and analyze microbiology and Biomolecules
5. Minimum 5 years of working experience
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย
รายละเอียดงาน : • รับผิดชอบงานขายผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ชิ้นส่วนสุกร ไข่ไก่ ไก่สด ชิ้นส่วน
ไก่ สุกร ในลูกค้ากลุ่มตลาดสด
• เช็ค Order ลูกค้า เก็บเงินลูกค้า วางแผนการขาย จัดทำประมาณการ
ขาย
• สำรวจข้อมูลการขาย และการตลาดเกี่ยวข้อง
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กำแพงเพชร, ตาก, เพชรบูรณ์
จังหวัด : กำแพงเพชร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ 22-35 ปี
3. วทบ.สัตวศาสตร์,เทคโนโลยีการผลิตสัตว์, การตลาด, กาจัดการ หรือ
4. ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านงานขาย หรือการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักวิชาการส่งเสริมโครงการสุกรขุน
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการส่งเสริมโครงการสุกรขุน
รายละเอียดงาน : • ดูแลงาน ประสานงานโครงการส่งเสริมสุกรขุน ระหว่างบริษัท และ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
• สนับสนุน ข้อมูล และประสานงานด้านต่างๆ ทั้งข้อมูลทางวิชาการ การ
จัดการฟาร์ม อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับ
สนุนการดำเนินโครงการของเกษตรกร
• เก็บรายงานประจำสัปดาห์ สรุปรายงานปิดเล้า จัดทำประมาณการอาหาร
ตรวจสอบการทำวัคซีน วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข ตรวจสอบเป้า
หมายการผลิต
• ประมาณการน้ำหนักสุกรขุนขาย และติดตามการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กำแพงเพชร
จังหวัด : กำแพงเพชร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ 22-35 ปี
3. ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์
4. ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านงานนักวิชาการส่งเสริมโครงการฟาร์มสุกร หรือ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Senior Human Resource Specialist (Staffing)
ตำแหน่งงาน : Senior Human Resource Specialist (Staffing)
รายละเอียดงาน : • Establish standard for manpower planning based on Betagro's
Group of Companies i.e. Staff, Student Trainee, Co-operative
Education in Business
• Analyze strategies in recruiting and screening commensurable
employee for Organization
• Plan and verify efficacy of advertising media
• Design recruiting process by applying E-Recruitment System
• Take on Orientation and scrutinize new employees' performance
in line with the objective
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/ Female
2. Age 30-35 years old
3. Bachelor’s Degree in Human Resources management, Political Science, Psychology, Management or related field
4. Minimum of 5-7 years' experience in manpower planning, sourcing and selecting
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Personnel Data System Analyst
ตำแหน่งงาน : Personnel Data System Analyst
รายละเอียดงาน : • Undertake Project relating to HR System e.g. Application
Design to streamline operation and coordinate with IT in
developing HR System
• Undertake HR Process Improvement e.g. HR Operation
Process and Format Development for same standard
compliance
• Formulate HR Report to be same standard for Group
of Companies Application
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Bangkok (Head Office)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/ Female
2. Bachelor’s or Master’s Degree in IT or Computer Engineering
3. Minimum 1-2 years experience in HR system (HRIS)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Veterinarian Technician Officer
ตำแหน่งงาน : Veterinarian Technician Officer
รายละเอียดงาน : • Veterinary assistant in a split diagnosis
• Process of a piece of meat
• Tint and special diagnostic dye
• Analysis of other samples or related field
• Report the results of analysis
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Pathumthani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male / Female
2. Age above 20 years old
3. Bachelor's Degree in Veterinary techniques
4. Experience is not required
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Assistant Betagro Shop Manager
ตำแหน่งงาน : Assistant Betagro Shop Manager
รายละเอียดงาน : • Handle internal sales operation in ensuring the sales target
• Demonstrable ability to manage products in compliance with
Sales target
• Control and allot expenditure to serve with the set budget
• Hands-on ability to manage resources within the shop in
effective manner
• Hands-on ability to manage and develop personnel task
within the shop in effective manner
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/ Female
2. Age 24-35 years old
3. Hands-on experience in sales monitor, shop administration
4. Able to work on shift basis
5. Day Off per week and available to work on Saturday - Sunday
6. Preferred staff-training skill
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

System Analyst
ตำแหน่งงาน : System Analyst
รายละเอียดงาน : • To design a system that operates according to the
company’s need
• To analyze the need of the company and develop the system
accordingly
• To make sure the system functions normally
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/ Female, age 24-30 years old
2. Bachelor’s Degree in Information Technology
3. Minimum 2 years experience in programming such as Visual Basic.Net, SQL Sever 2000/2005 , Java , ASP, Magic analysis
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Secretary
ตำแหน่งงาน : Secretary
รายละเอียดงาน : • Responsible for correspondence, reception, coordination,
appointment arrangement and professional filing
• Liaises with internal and external departments
• Organizes meetings and take minutes
• Performs administrative tasks or relate jobs as assign
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Rayong
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Female, age between 21-27 years
2. Bachelor’s degree in Secretarial, Humanities, Art or other
3. Computer literate in MS Word, Excel and PowerPoint
4. Good relationship and communication skills
5. Minimum 0-2 years experiences in secretarial tasks
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักวิชาการส่งเสริมโครงการสุกรพันธุ์
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการส่งเสริมโครงการสุกรพันธุ์
รายละเอียดงาน : • ดูแลงาน ประสานงานโครงการส่งเสริมสุกรพันธุ์ ระหว่างบริษัท และ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
• สนับสนุน ข้อมูล และประสานงานด้านต่างๆ ทั้งข้อมูลทางวิชาการ การ
จัดการฟาร์ม อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
การดำเนินโครงการของเกษตรกร
• เก็บรายงานประจำสัปดาห์ จัดทำประมาณการอาหาร ตรวจสอบการทำ
วัคซีน ตรวจสอบเป้าหมายการผลิต
• วางแผนการผลิตในเดือน และติดตามการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กำแพงเพชร
จังหวัด : กำแพงเพชร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ 22-35 ปี
3. ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์
4. ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านงานนักวิชาการส่งเสริมโครงการฟาร์มสุกร หรือ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าส่วนผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าส่วนผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
รายละเอียดงาน : • ดูแลงานด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามสภาวะการตลาดอาหารสัตว์ ทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์ ราคาอาหาร
สัตว์ และกิจกรรมทางการตลาดของคู่แข่ง
• ประสานงนกับฝ่ายขายอาหารสัตว์ ทั้งอาหารสัตว์บก และสัตว์น้ำ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• วางแผนการตลาดและติดตามการดำเนินงานตามแผนการตลาด
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Samutprakarn
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ 25-35 ปี
3. ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์ 2 ปี ด้านงานขาย และการตลาดในธุรกิจอาหารสัตว์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Whole Sales Manager
ตำแหน่งงาน : Whole Sales Manager
รายละเอียดงาน : • Responsible for managing overall fresh meat product
performances, advises and supports the commercial function
on product standard, franchise system, but not limited to
providing expertise to retail and whole sale area
• Coaches, trains and supports retail operation teams to improve
the necessary skills and knowledge to excellent levels of
efficiency in quality and standards ultimately the plan targets.
• Coordinates with related internal/external business units
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Samutsakhon
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Age between 32-38 years
2. Bachelor’s Degree in Marketing, Food Science or related fields
3. Minimum 5-10 years of experience with a solid fresh meat background, preferably in retail business, fresh food or butcher shop
4. Skill in the complete operation process of fresh meat and setup to franchises system
5. Proficiency in planning, organizing and coaching
6. Computer skilled especially in Ms. Office (Words, Excel and
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Senior Supplier Quality Engineer
ตำแหน่งงาน : Senior Supplier Quality Engineer
รายละเอียดงาน : • To Source and develop new potential supplier, new material
supply and complying to customer’s regulation requirement
• To Coordinate with cross functional team to audit supplier site.
• To join the supplier selection process of new product
development / new sourcing
• To Coordinate with supplier to develop their performance
to meet Betagro target and recomcomeds changes of it
process to reslove the problem.
• To Feedback quality issues that are related to supplier
• To receive and verify Supplier interim corrective and preventive
action
• To Plan and coordinate with cross functional team to audit
internal /external suppliers system assessment and supplier
process audit for their capability on technology and quality
system requirement.
• To Control /Monitor the supplier production line, advise an
improvements need on supplier production process to meet
Standard qualification
• To Support an internal audit, customer audit and third party
audit
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male / Femal, age not over 35 years old
2. Bachelor's Degree or higher in Engineering or Industrial
3. 4-5 years experience in supplier quality engineer in manufacturing or related functions
4. 2-3 years experience in procurement/sourcing
5. Solid experience in supplier development, supplier audit, and evaluation process and quality system
6. Trained in ISO requirements, implementation and as internal auditor
7. Understanding materials management function process flow Familiar working with manufacturing industrial environment especially in food agricultural, pharmaceutical industries is preferred
8. Minimum 2 years experience in related field
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

โฟร์แมน
ตำแหน่งงาน : โฟร์แมน
รายละเอียดงาน : • ควบคุมและปรับปรุงงานก่อสร้างโรงงาน / ฟาร์มสุกร / ฟาร์มไก่
ให้ถูกต้องตามแบบและข้อกำหนด
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร, ต่างจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย
2. อายุ25 - 30 ปี
3. วุฒิการศึกษาปวส.
4. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โยธา / ก่อสร้าง
5. ประสบการณ์ 5 ปี ทางด้านควบคุมงานก่อสร้าง
6. หากมีประสบการณ์ทางด้านการสร้างโรงงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถใช้กล้อง Survey ระบบดิจิตอลได้
8. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Data Analyst Officer
ตำแหน่งงาน : Data Analyst Officer
รายละเอียดงาน : Demonstrable knowledge of actuarial analysis for setting-up
tentative marketing plan
Coordinate about problem and solution as assigned
Handle documentation and initiate Project
Computer literacy
Previous training of system analysis for policy planning
is essential.
Other ad hoc assignment
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male or Female; aged between 23-28 years
2. Bachelor’s Degree in Industrial Engineering, Economics,
3. At least 2 years’ experience in data analysis
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการ (อ.เมือง สุพรรณบุรี)
ตำแหน่งงาน : เลขานุการ (อ.เมือง สุพรรณบุรี)
รายละเอียดงาน : และสำนักงานใหญ่ นัดหมาย จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
• งานบุคคลและธุรการ ได้แก่ งานสรรหาและว่าจ้าง งานฝึกอบรม
ค่าจ้างเงินเดือน งานสวัสดิการ และผลตอบแทน ประสานงานด้านประกัน
สังคมประกันอุบัติเหตุ และงานกองทุนต่างๆ
• กำกับดูแล และดำเนินการด้านการบริหารงานธุรการ ได้แก่ งานยานยนต์
งานบริหารสำนักงาน งานรักษาความปลอดภัย และงานดูแลความสะอาด
• ดูแลงานธุรการสำนักงาน รวมถึงการขออนุมัติจัดซื้อ การเบิก-จ่ายอุปกรณ์
สำนักงาน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Suphanburi
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุ 22-27 ปี
3. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เลขานุการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
4. ประสบการณ์1ปีขึ้นไปด้านงานเลขานุการของผู้บริหารงานขาย ภาพรวม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Information Management Officer
ตำแหน่งงาน : Information Management Officer
รายละเอียดงาน : 1. Create database for planning and control production to report accurately and immediately scheduled
2. Summary report from all other related systems such as BPCS,
WMS and others
3. Improve the system and how to report data to sophisticated
rapid optimization
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Samutsakhon
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male / Female
2. Age 27 - 32 years
3. Bachelor's Degree in Computer Science, Management,
4. At least 1 year experience in the management information
5. Computer Microsoft Office literacy
6. Have confidence in yourself and work as a team
7. Good communication skills
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Statistic Officer
ตำแหน่งงาน : Statistic Officer
รายละเอียดงาน : • Monitoring quality in the manufacturing process
• Planning and preparation quality system
• Coordination with other agencies
• Work as commander assigned
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Prachinburi
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Female
2. Age 22-25 years old
3. Bachelor's Degree in Animal Science
4. Background on Swine Farming data
5. Minimum 1 year of working experience
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Administrative Officer (Plant)
ตำแหน่งงาน : Sales Administrative Officer (Plant)
รายละเอียดงาน : • Responsible for sales documents.
• Responsibility to receipt (Invoice) document debt
Reduction - Debt added.
• Create an animal bones move and documents Daily,
Weekly, Monthly reports
• Coordination with other agencies
• Computers, internet literacy and quality system documentation
• Work as commander assigned.
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Female
2. Age 22-28 years old
3. Bachelor's Degree in Business Computer , Management or related field
4. Prior experience in Administration field
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Raw Material Survey Officer
ตำแหน่งงาน : Raw Material Survey Officer
รายละเอียดงาน : 1. Scrutinize and analyze raw-material market for domestic and
neighborhood countries (Laos, Vietnam and Cambodia)
2. Undertake data analysis and report to executive team
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male
2. Age 25-30 years old
3. Bachelor's Degree in Farm plants, Garden plants,
4. Minimum 2 years experience in marketing research and marketing analysis both domestic and neighbour countries (Laos, Vietnam,Cambodia)
5. Minimum 2 years of working experience
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Quality Control Officer
ตำแหน่งงาน : Quality Control Officer
รายละเอียดงาน : • Responsibility about the quality of products in production Line.
• Liaise and resolve issues in a responsible job.
• Manage the document, organized in the quality process and
other Projects
• Work as commander assigned.
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male / Female.
2. Age 23-28 years.
3. Bachelor' Degree in Food industry , Food Science, Food technology.
4. 1 year experience and prior experior in food plants will be an advantage
5. Computer literacy
6. Trained GMP, HACCP, ISO, other.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Corporate Communication Executive
ตำแหน่งงาน : Corporate Communication Executive
รายละเอียดงาน : • Evaluation activities satisfaction
• Activities for staff involved with Corporate Social Responsibility
• Care funds, documents, works of souvenir to use in the
department and agencies within the data Betagro Group
• Care network image of Betagro Group in the form of
activities and through the media
• Press conference, Send press releases or photos, Activities to
build relationships with the media
• Coordinate with government agencies, academic institutions,
private organizations. To create a good image of Betagro Group
• Directed Care Coordination Department with Art, Planning to
buy televisions, radio, print media and advertising
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male / Female
2. Age 25-35 years old
3. Bachelor's - Master's degree in Communication Arts , Arts Humanities, Social Science or related field
4. 3-5 years experience in corporate communications, Employee relations, media planning
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Customer Relation Officer
ตำแหน่งงาน : Customer Relation Officer
รายละเอียดงาน : • To be center for Factory Information Provider
• Warm welcome and take care customers and visitors from
Internal visitor and External Agencies e.g.
customers, government and local agencies, education
institutions for visiting factory
• Arrange and keep updating promotion tools and develop
P.R approach
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Female
2. Age 28-35 years old
3. Bachelor’s Degree in Communication Arts, Arts & Humanities, Management or related field
4. Minimum 3 years experience in Public Relation field
5. Good command of spoken, read, and written English (TOEIC 600)
6. Demonstrable psychological management, leadership and communication skills
7. Idea-driven and service-minded
8. Ability to prepare P.R. tool medias and computer literacy
9. Able to work upcountry
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative (Corncob Product)
ตำแหน่งงาน : Sales Representative (Corncob Product)
รายละเอียดงาน : • Responsible for sales and Goals setting
• Product offering advice and troubleshooting of products to
customers
• Promotion Marketing activity
• Documentation relating to sales
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/Female
2. Age above 26 years old
3. Bachelor's Degree in Business Administration , Management, Marketing or related field
4. Minimum 2 years experience in Marketing & Sales
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียดงาน : • งานด้านธุรการ ตัดชำระค่าสินค้า เช็คยอดลูกหนี้ KEY Order
• สรุปยอดขายประจำวัน ดูแล Stock สินค้าคงเหลือประจำวัน
• คิดบิลสินค้าที่ขายประจำวัน สรุปค่าขนส่ง
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อุตรดิตถ์
จังหวัด : อุตรดิตถ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุ 22-35 ปี
3. ปริญญาตรี การบัญชี การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านงานธุรการ หรืองานบัญชี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Community Relation Executive Section Chief
ตำแหน่งงาน : Community Relation Executive Section Chief
รายละเอียดงาน : • Create project of Community Relations Network for Betagro
Group
• Coordinate community activities, both internal and external
relationships between affiliated companies and external
organizations
• Contact Media Coordinator, Private citizens, government
entities, local communities, leading academics, politicians
• Create press release agency
• Coordination welcome visitors affairs agencies
• Data collection and storage of media agencies to create PR
opportunities
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male.
2. Age 30-38 years old
3. Bachelor's - Master's degree in Engineering, Management, Social science or related field
4. 3-5 years experience in community development or working with non-profit organizations (NGO)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Swine Technical Support
ตำแหน่งงาน : Swine Technical Support
รายละเอียดงาน : • Coordinate and requisite farmers to participate Swine
Fattening Project
• Undertake Swine Fattening Project
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi , Phitsanulok
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male
2. Age 23-32 years old
3. Bachelor's Degree in Animal Science or Veterinary Science
4. Hands-on relevant experience in swine fattening/ breeding hiring projects; preferably in 3-5 years’ experience in fattened swine
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Safety Health & Environmental Officer
ตำแหน่งงาน : Safety Health & Environmental Officer
รายละเอียดงาน : • To plan and follow up safety and environment plans
• To collect and analyze data and statistics, then write a report
on the safety and environment of the workplace
• To investigate the cases of accident, injury, illness, or
annoyance caused by the workplace, then write a report
on the case with solutions
• To observe the legality, rules and regulations and standards
of the safety and environment of the workplace
• To be a consultant and advisor on safety and environment
of the workplace
• To support the activities concerning safety and environment
of the workplace To coordinate with other related departments,
including those in and outside Betagro Group, on safety
and environment of the workplace
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/ Female, age 25 years old or above
2. Bachelor’s Degree in Occupational Heath and Safety or related field
3. Minimum 1 year experience in occupation health and environment
4. Computer literacy (MS Office) and good presentation skill
5. Able to travel upcountry
6. Fair command of English communication skill
7. For related education must be Possess the professional safety certification which accredited by labor law
8. Good communication, and strong leadership skills
9. Result oriented person, good time management and planning
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Electrical Engineering Supervisor
ตำแหน่งงาน : Electrical Engineering Supervisor
รายละเอียดงาน : • Responsible for factory’s electrical system, internal and external
lighting system, emergency light system, Fire Alarm System,
Air Condition System and Ventilation System.
• Create Preventive Maintenance and implement as the plan.
• Able to manage the assigned project.
• Able to train and support and encourage subordinates to be
self-developed.
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male, age between 28 – 35 years old.
2. Bachelor’s or Master’s Degree in Electrical Engineering.
3. At least 5 years experience in Engineering.(If having experience in Food Factory will be an advantage.)
4. Own Professional Engineering Certificate.
5. Good ability of AutoCAD
6. Ability in management, good leadership and communication skill.
7. Good in problem solving and decision making.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Engineering Manager (Lopburi Animal Feed Factory)
ตำแหน่งงาน : Engineering Manager (Lopburi Animal Feed Factory)
รายละเอียดงาน : • Supervise repair and maintenance of Machine, Production
Equipment and Factory’s facilities
• Monitor overall Spare Part System with factory in ensuring
compliance with the objective
• Support the standard of quality management system and
production improvement to ensure the maximum of productivity
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male; aged between 33-45 years
2. Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
3. Previous experience in machine maintenance operation or supervision in agricultural Processing manufacturing firm or industrial agriculture; preferably in animal feed product business
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Senior Technical
ตำแหน่งงาน : Senior Technical
รายละเอียดงาน : • Deliver consulting and act as instructor for live stock
management
• Support and demonstrate the company’s product technique
in ensuing customers’ confidence
• Map-out training plan to promote knowledge and technique
and write the company’s academic journal
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/ Female
2. Age 27-32 years old
3. Bachelor’s Degree in Veterinary Medicine
4. Experience in academic or swine/ chicken farm
5. Hands-on knowledge and skill on live stock consultancy and technique
6. Minimum 3 years of working experience
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Document Control Officer
ตำแหน่งงาน : Document Control Officer
รายละเอียดงาน : • Oversee and handle registration of documentation request
• Conduct document list and keep all manuscripts of quality and
other management systems in order for easing inspection and
usage
• Review and examine amended document in ensuring accuracy
in line with DAR prior to submission
• Register external document reference and handle all external
accounting document references and arrange copies for relevant
team
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Female
2. Age 24-30 years old
3. Bachelor’s Degree in General Management, Computer or related field
4. At least 1-2 years' experience in ISO 9001 or other systems establishment e.g. มอก.18001, HACCP OHSAS18001
5. Problem solving skill and decision making skill
6. Management psychological approach is required. Strong leadership skill and good communication skill
7. Initiative and fast learner
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Production Officer (Poultry Factory)
ตำแหน่งงาน : Production Officer (Poultry Factory)
รายละเอียดงาน : 1. Control production and machine operation in ensuring
productiveness, quality standard and timeframe compliance
2. Requisite manpower and assignment delegation in compliance
with production plan
3. Control operation, coach and troubleshoot problem for
responsible staff
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male / Female
2. Age 24-30 years old
3. Bachelor’s Degree in Food Science, Food Science and Technology, Biology , Microbiology , Food Engineering or related field .
4. Minimum 2 years experience in food factory.
5. Good problem solving and making decision skill
6. Managerial Skill
7. Leadership
8. Communication Skill
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Quality Assurance Officer
ตำแหน่งงาน : Quality Assurance Officer
รายละเอียดงาน : • Control product quality and production procedure in GMP and
customers' specification compliance
• Arrange Mock Recall for audit service and ensure promptness of
relevant document
• Coordinate with relevant team involving customers' cliam and
participate meeting for problem diagnosis and proactive solution
• Summarize prodution data to set-up E-Traceability
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi , Samutsakhon
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/ Female
2. Age 24-30 years old
3. Bachelor's Degree in Food Science, Food Technology, Biotechnology, or related field
4. Minimum 2 years experience in food industry quality control
5. Having knowledge of food quality system such as GMP, HACCP, ISO
6. Leadership skill and good communication skill
7. Confident and able to work as a team
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative (Tool & Equipment Farm)
ตำแหน่งงาน : Sales Representative (Tool & Equipment Farm)
รายละเอียดงาน : • Selling farm equipments
• Prepare sales forecast and collect cash on monthly basis
• Reponsible on invoice, collect cheque and follow-up debt
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Samutprakarn
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male
2. Age 23-30 years old
3. Bachelor's Degree in Animal Science, Engineering, Marketing , Business Administration
4. Prior experience in selling farm equipments or animal feed, livestock, animal medicine or having knowledge of farm equipment at least 2 years in northeasthern area
5. Able to drive
6. Computer literacy (MS-Window)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าห้องอาหาร
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าห้องอาหาร
รายละเอียดงาน : ดูแลความเรียบร้อยของอาหาร ห้องครัว ทั้งในเรื่องของ อัตรากำลังคน
การมอบหมายงาน การดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ ปรับปรุงสูตร
อาหาร จัดทำงบประมาณประจำปี คำนวณต้นทุนอาหาร ฝึกอบรมให้ความ
รู้แก่พนักงาน อาทิ การบริการ เป็นต้น
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การโรงแรม / การท่องเที่ยว หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 5 ปี ด้านการบริหารห้องอาหาร / ห้องครัว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Quality Control Officer (Poultry Integration)
ตำแหน่งงาน : Quality Control Officer (Poultry Integration)
รายละเอียดงาน : 1. Controlling and monitoring the quality of products and
production processes to comply with the terms of the quality
system.
2. Plans to monitor contamination and sample collection to send
the test microorganism.
3. Review and evaluate the risks that may arise in the process to
study measures to prevent and change.
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi , Samutsakhon
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male / Female
2. Age 24 - 30 years
3. Bachelor's Degree in Food Science. Food Science Technology. Biotechnology. (Biotechnology), or other related fields
4. At least 2 years experience in quality control in manufacturing food
5. Knowledge GMP HACCP system, food quality, etc.
6. Leadership and communication skills
7. Have confidence in yourself and work as a team
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Promotion Officer
ตำแหน่งงาน : Promotion Officer
รายละเอียดงาน : 1. Plan and deliver product presentation to customers (Sausage,
Meat Ball. Pork and Chicken) in Fresh Market Group
2. Open new account to pursue mutual business
3. Handle billing and collecting money from customers as
periodic due date
4. Arrange monthly, trimester and annual sales report
5. Hands-on valid driver’s license and own motorbike for operation
6. Background info: Bangkok and Vicinity Routes
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Samutsakhon
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male
2. Age 20-30 years old
3. Diploma Certificate - Bachelor's Degree in Sales, Marketing, Business Administration, or related field
4. Minimum 1 year experience in selling consumer products
5. Demonstrable ability of presenting product to consumers in Fresh Market (Product Training provided prior actual operation)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Maintenance Engineer (Chiller)
ตำแหน่งงาน : Maintenance Engineer (Chiller)
รายละเอียดงาน : • Analyzes and plans for annual Preventive Maintenance to cope
with external quality standard
• Complies and analyzes problem in the area of maintenance
handling to company with Quality System (ISO , GMP ,
HACCCP etc.)
• Install and mobilization machine.
• Foster teamwork in self learning and continuous development
meet to achieve performance target.
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi Factory
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male, age 24 – 35 years old
2. Bachelor’s Degree in Engineering (Electrical / Mechanical)
3. Minimum 2 years experience in maintenance or chiller in food industry .
4. Possess professional license
5. Having knowledge of AutoCAD
6. Good communication skill and possess leadership skill
7. Having knowledge of ISO, GMP, HACCP .
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative
ตำแหน่งงาน : Sales Representative
รายละเอียดงาน : • Create sales for Product category dog feed premium dog feed
and treatment.
• Create product releases and expand sales channels through
animal hospitals and clinics
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male /Female.
2. 25-30 years old.
3. Bachelor’s Degree in Veterinary Medicine or veterinary techniques.
4. 1 year experience
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Human Resources Manager
ตำแหน่งงาน : Human Resources Manager
รายละเอียดงาน : 1. As business partner with Line Management Team, delivers
effective services in Human Resources and general support to
align with the business goal and direction.
2. Performs full spectrum in Human Resources Development in
policy deployment and implementing HR strategies,
interventions and programs to enhance employee’s capability
at all level to high performance culture.
3. Ensures recruiting strategies, tools & methodologies, active
system and processes are implemented through best-fit
manpower policy.
4. Provides advice, coaching and building effective working
relations with management and employees to ensure they are
well aligned with business delivery.
5. Leads initiatives and employee activities to encourage all
employee’s awareness in all internal and external Quality
Management System ; BQM, ISO9001, ISO14001, IFS, BRC
and etc.
6. Liaises with the Government in whatsoever form of recruitment
and development documentation and requirement handling.
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male / Female
2. Age 33-40 years old
3. Bachelor’s degree in Human Resources Development,
4. Minimum of 5 years Experience and 2 years in Management
5. Intensive knowledge of Labour Law and Social Security Fund
6. Strong leadership skills
7. Problem Solving skill
8. Initiative and Follow-up
9. Effective communication
10. Good command of English
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Assistant Farm Section Chief (Breeder)
ตำแหน่งงาน : Assistant Farm Section Chief (Breeder)
รายละเอียดงาน : • Monitor and follow-up on Poultry breeding from planning
throughout feeding, drug and atmosphere in ensuring egg
production complying with target and quality standard
• Summarize production and operation result
• Suggest and monitor operation of subordinates’ assigned in
ensuring the standard compliance
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Nakhonratchasima
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male
2. Age 26-35 years old
3. Bachelor’s Degree in Animal Husbandry
4. Minimum 4 years of farming experience
5. Demonstrated psychological management, leadership and good communication skills
6. Possess problem solving skill and decision marking skill
7. Able to drive
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขายอาหารสัตว์บก
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายอาหารสัตว์บก
รายละเอียดงาน : • รับผิดชอบงานขายอาหารสัตว์ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งการขาย
พันธุ์สัตว์
• จัดเก็บเงินค่าสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย
• ติดตามภาวะตลาด และการแข่งขันของคู่แข่ง
• ติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
• ทำแผนการส่งเสริมการขาย เช่น จัดสัมมนา การฝึกอบรมให้เกษตรกร
ให้คำปรึกษากับพนักงานขายใหม่
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระประแดง
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ 22-27 ปี
3. ปริญญาตรีสาขาสัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์ด้านการขาย หรือส่งเสริมการขาย อาหารสัตว์บก
5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
6. ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ สามารถทำงานประจำต่าง จังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Business Solution Management Officer
ตำแหน่งงาน : Business Solution Management Officer
รายละเอียดงาน : responsible for a joint analysis by Kaizen event to consider the
selection to make Kaizen Implement and Follow up and provide
the results of a Kaizen.
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male / Female.
2. Age above 25 years old
3. Bachelor 's Degree in Business Administration
4. At least 1-3 years experience in Productivity Improvement, Cost
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมไก่ประกัน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมไก่ประกัน
รายละเอียดงาน : ร่วมกับสัตวบาลฟาร์ม เพื่อเข้าตรวจวิธีการทำงานของฟาร์มให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
ตรวจสอบผลผลิตและคุณภาพของไก่และวิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยงไก่
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยง
ให้ความรู้เชิงวิชาการและเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อ
ให้ได้ผลผลิตตามปริมาณและมาตรฐานที่กำหนด
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : หลักสี่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
2. ปริญญาตรี สัตวศาสตร์หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3. มีจิตวิทยาในการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำและทักษะในการสื่อสารดี
4. มีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
5. มนุษยสัมพันธ์ดี
6. ขับรถยนต์ได้
7. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Analyst
ตำแหน่งงาน : Analyst
รายละเอียดงาน : • Responsible for testing bacteria Salmonella 5 Serovars.
• Assistant in preparing the virus to produce Autogenous Vaccine
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Pathumthani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male /Female
2. 22-30 years old
3. Bachelor’s Degree in Microbiology molecular genetics or biochemistry Science
4. 1-5 years experience.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Financial Officer
ตำแหน่งงาน : Financial Officer
รายละเอียดงาน : - Responsible for factory financial
- Responsible for petty cash and monitor materials withdrawal
- Good coordination skill with other sections
- Computer literacy, internet skill, and arrange quality system
documents
- Other duties as assigned
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/ Female
2. Age 23-30 years old
3. Bachelor’s Degree in Accounting, Finance, General Accounting, etc.
4. Minimum 1 year experience in documenting system and financial field
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing Manager
ตำแหน่งงาน : Marketing Manager
รายละเอียดงาน : 1. As a marketing expert, serves organization with the application
of modern tools and strategic approaches on marketing plan
and management to comply with the corporate policy and
leads to the direction of the business goal
2. Contributes new techniques and practices which are regarded
as significant market analysis to build, improve, managing
brand equity of assigned product and develop brand strategy
to achieve the growth agenda and promotion to be
sustainability of product branding
3. Handles research and monitoring on market trend, customer
behavior and marketing operations of the firm
4. Maintains current competitive information, manages customer
database and selected marketing reports
5. Fosters relationship and communication with each marketing
team member
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Thai nationality, age not over 40 years old
2. At least Bachelor's degree in Marketing, Economics or any related fields
3. At least 10 years of experience in marketing planning of consumer products and foods business.
4. Background knowledge in retail marketing and consumer strategy
5. Having skill in systematic and strategic thinking
6. Strong in inter-personal and communication skills.
7. Excellent command of spoken and written English
8. trong in driving results and people management
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Senior Internal Audit (Purchasing)
ตำแหน่งงาน : Senior Internal Audit (Purchasing)
รายละเอียดงาน : • Set up objective and assessment criteria in collaboration with
executive team in target compliance
• Plan annual examination and long-term plan including operation
manual preparation
• Lay down control plan and supervise operation of inspection
team
• Report on inspection result
• Scrutinize inspection result and operation assessment
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Bangkok (Head Office)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/ Female
2. Age 35-40 years old
3. Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting/ Finance or related field
4. Minimum 10 years experience in internal auditing of purchasing section or IT section
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Validation Officer
ตำแหน่งงาน : Validation Officer
รายละเอียดงาน : To create/develop the validation system together with related
party, to gather information on new related technologies, and
then to publish them on both hard media and electrical media
and make sure they are accessible
To apply the validation system to real use together with related
parties both in and outside the organization, and make sure the
system functions normally and up to the academic standard
To keep in check of the validation system in case there is any
change on the system, together with related parties both in and
outside the organization
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/ Female
2. Age 22-28 years old
3. Bachelor’s Degree in Engineering or Science
4. Minimum 1 year of working experience
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IT Division Manager
ตำแหน่งงาน : IT Division Manager
รายละเอียดงาน : - Direct, control, and coordinate all information management
activities to ensure the timely availability of accurate
management information for decision making
- Develop and implement strategies and procedures to ensure
efficient processing of management information
- Prepare management information budgets in accordance with
corporate objectives, review the performance against budget,
and implement corrective action
- Direct, control, and coordinate the processing of data and
provide services for IT Infrastructure and business systems
- Maintain and up-to-date awareness of new developments in
information and communications technology and equipment,
and recommend the replacement or upgrading of equipment as
necessary
- Consults with business unit managers and end users to identify
& document business needs and objectives, current operational
procedures, problems, input and output requirements,
formatting and security requirements
- Ensures the effective implementation and support of corporate
initiatives with the adoption of global process and best
practices, yet accommodates local business needs
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Laksi
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Thai nationality, age 38-45 years old
2. At least Bachelor's degree in Computer Science, Information Technology, Computer Engineering or any related fields
3. At least 15 years experience with Project Management, Application Design and development, Infrastructure Design and Change Management
4. 5-10 years experience supervising technical staff in system administration and/or customer support.
5. Strong problem solving and analytical skills to ensure process and system improvements are warranted
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Quality Assurance Manager
ตำแหน่งงาน : Quality Assurance Manager
รายละเอียดงาน : • Monitors organization’s performance on quality management by
measuring against the target indicators and company’s
bottom line of profitability.
• Fosters employee’s performance in quality management and
activities throughout organization to achieve quality
standard at all the time.
• Coaches/Advises tools and methodologies on implementation
the quality management system.
• Liaises with cross-functional teams to ensure that the quality
system i.e., GMP & HACCP, QMS, ACP, ISO and specific
requirements including Continuous Improvement Program is
maintained appropriately.
• Keeps track of updating quality standard and new compliance
for both national and international movement.
• Ensures that all working procedures are complied with national
and international standards and legislation.
• Provides training and development tools and techniques to
encourage employee’s mindset that they are able to perform
highly effort in the quality way of work.
• Receives the customer visit’s trip and liaises with their auditors
to assure the execution of compliance with their requirements
and specifications
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lopburi
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male / Female
2. Age 35-45 years old
3. Bachelor's Degree Food Science, Food Technology, Pharmaceutical Science, Chemistry or other related field
4. Minimum 10 years experience in QA field , Possesses minimum 3 years of solid experience in QA .
5. Demonstrates highly effective communication and presentation skill
6. Demonstrates excellent verbal and written English
7. Be Energetic and Leadership skills, System thinking
8. Service Oriented and Good influencing
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ