เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)



บริษัท : บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท : บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาที่ดิน, บ้านจัดสรร, ทาวเฮาส์ เปิดโครงการอย่างต่อเนื่อง 2-3 โครงการต่อปี
สวัสดิการ : 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ประกันสุขภาพ
3. ประกันสังคม
4. สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน
5. ส่วนลดสำหรับพนักงานในการซื้อบ้านของโครงการ
วิธีการสมัคร : 1.สนใจสมัครด้วยเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล
2.สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 0-2732-1041-5 ต่อ 270
แฟกส์ : 0-2732-3814
ที่อยู่ : เลขที่ 222/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์ : http://www.lalinproperty.com

ผจก.ฝ่ายการตลาดและขาย(ต่างจังหวัด)
ตำแหน่งงาน : ผจก.ฝ่ายการตลาดและขาย(ต่างจังหวัด)
รายละเอียดงาน : งานบริหารโครงการด้านการขาย/การตลาด
ควบคุมงานด้านแผนกลยุทธ์การตลาดโครงการ เพื่อสนับสนุนให้งานบรรลุเป้าหมายการขายที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โซนต่างจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 40ปีขึ้นไป
2. การศึกษาปริญญาโท
3. มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 7ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการโครงการ/ วิศวกรโครงการ (โครงการเปิดใหม่ ฉะเชิงเทรา)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโครงการ/ วิศวกรโครงการ (โครงการเปิดใหม่ ฉะเชิงเทรา)
รายละเอียดงาน : - วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญา
- ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้คุณภาพเป็นไปตามข้อตกลง
- จัดสรรแผนงานก่อสร้างในอนาคต ให้เกิดความสมดุล
- ประมาณการต้นทุนงานก่อสร้าง
- ดูแลงานก่อสร้างหลังการโอนให้เป็นไปตามสัญญาบริการหลังการขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา , ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี/ โท สาขาวิศวกรรมโยธา
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 5 ปี ขึ้นไป
4. ต้องอยู่ในตำแหน่งผู้บังคับบัญชา มาไม่น้อยกว่า 3 ปี ขึ้นไป
5. มีภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ดี
6. ถ้ามีประสบการการณ์ด้านบ้านจัดสรร ระบบ PC. และ TF. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. โครงการเปิดใหม่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการโครงการ/ วิศวกรโครงการ (โครงการเปิดใหม่ ชลบุรี)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโครงการ/ วิศวกรโครงการ (โครงการเปิดใหม่ ชลบุรี)
รายละเอียดงาน : - วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญา
- ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้คุณภาพเป็นไปตามข้อตกลง
- จัดสรรแผนงานก่อสร้างในอนาคต ให้เกิดความสมดุล
- ประมาณการต้นทุนงานก่อสร้าง
- ดูแลงานก่อสร้างหลังการโอนให้เป็นไปตามสัญญาบริการหลังการขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา , ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี/ โท สาขาวิศวกรรมโยธา
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 5 ปี ขึ้นไป
4. ต้องอยู่ในตำแหน่งผู้บังคับบัญชา มาไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
5. มีภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ดี
6. ถ้ามีประสบการการณ์ด้านบ้านจัดสรร ระบบ PC. และ TF. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. โครงการเปิดใหม่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกขาย (Lio อีสเทริร์น ระยอง ด่วน)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกขาย (Lio อีสเทริร์น ระยอง ด่วน)
รายละเอียดงาน : - บริหารทีม งานขาย ให้เป็นไปตามเป้า KPI ของบริษัท ดูแลงานโอน งานขอสินเชื่อของลูกค้า
- จัดทํา Piret Approach เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ดูแล Site Model ให้เป็นไปตามที่บริษัทกําหนด ดูแล SOS ให้พร้อมขายสําหรับลูกค้าเข้ามชมโครงการ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-38 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ด่วน)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ด่วน)
รายละเอียดงาน : งานจัดหาที่ดิน คัดสรรที่ดิน ติดต่อประสานงาน หน่วยงานรายการที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สํานักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงาน 1-3 ปีขี้นไป
4. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความมุ่งมั่น และกระตือรือร้น
5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
6. หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผจก.ส่วนขาย ประจำโครงการใหม่ ห้วยกะปิ-อ่างศิลา จ.ชลบุรี
ตำแหน่งงาน : ผจก.ส่วนขาย ประจำโครงการใหม่ ห้วยกะปิ-อ่างศิลา จ.ชลบุรี
รายละเอียดงาน : บริหารทีมงานขาย โอน งานสินเชื่อ งานตรวจรับบ้าน บริหารภาพรวมของโครงการที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการLio ห้วยกะปิ-อ่างศิลา
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-38 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปทางด้านขายอสังหาริมทรัพย์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผช.ผจก.โครงการ/ผจก.ส่วนขาย/หัวหน้าแผนกขาย โครงการ Lio Prime ศรีราชา-แหลมฉบัง ชลบุรี (โครงการเปิดใหม่รับ
ตำแหน่งงาน : ผช.ผจก.โครงการ/ผจก.ส่วนขาย/หัวหน้าแผนกขาย โครงการ Lio Prime ศรีราชา-แหลมฉบัง ชลบุรี (โครงการเปิดใหม่รับ
รายละเอียดงาน : • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ และรักการขาย
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
• หากขับรถยนต์ได้และมีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ
• ขาย-โอนตามเป้าหมาย
• ช่วยงานด้านการตลาดและอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ชอบงานท้าทายและSelf motive
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา-บ่อวิน
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ : ชาย/หญิง อายุ 30 - 38ปีขึ้นไป
2. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
3. ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกขาย (แหลมฉบัง ชลบุรี)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกขาย (แหลมฉบัง ชลบุรี)
รายละเอียดงาน : บริหารทีม งานขาย-โอน อสังหาริมทรัพย์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการใหม่ โซนตะวันตก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 32-38 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด(คุมโซนตะวันออก)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด(คุมโซนตะวันออก)
รายละเอียดงาน : วางแผนควบคุมดูแลและประสานงานกิจกรรมทางการตลาด ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บางกะปิ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 30-38 ปี
3. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
4. มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้
5. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
6. ชำนาญการใช้ Microsoft Office
7. ภาษาอังกฤษพอใช้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย
รายละเอียดงาน : งานบริหารโครงการด้านการขาย/การตลาด
- ควบคุมงานด้านแผนกลยุทธ์การตลาดโครงการ เพื่อสนับสนุนให้งานบรรลุเป้าหมายการขายตามที่ได้รับมอบหมาย

- วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ตามแผนงานเป็นระยะ ๆ และปรับให้สอดคล้องกับภาวการณ์ได้ทันเวลา

- วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดคู่แข่งและนำมาปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนศรีนครินทร์ (สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุ 38-45 ปี
3. จบการศึกษาปริญญาโท
4. มีประสบการณ์ 7ปีขึ้นไป ทางด้านงานบริหารการขาย/การตลาด / อสังหาริมทรัพย์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิจัยตลาด (ด่วนมาก)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิจัยตลาด (ด่วนมาก)
รายละเอียดงาน : วิจัยข้อมูลด้านการตลาดและคู่เเข่ง คิด-วิคราะห์ ประมวลผล นำเสนอผู้บริหาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : จำนวนมาก ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถ.ศรีนครินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง
2. อายุ 28 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ,หรือสาขาที่เกียวข้อง
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MicrosoftOffice
5. หากขับรถยนต์และมีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ
6. หากมีประสบการณ์ด้านการวิจัยตลาด 2-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถทำงานล่วงเวลา และปฎิบัติในวันหยุดได้เป็นครั้งคราว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผจก.ฝ่าย/ผช.ผจก.ฝ่ายประสานงานราชการ/ผู้จัดการส่วนประสานงานราชการ
ตำแหน่งงาน : ผจก.ฝ่าย/ผช.ผจก.ฝ่ายประสานงานราชการ/ผู้จัดการส่วนประสานงานราชการ
รายละเอียดงาน : ดำเนินการด้านการขออนุญาตที่อยู่อาศัย มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถ.ศรีนครินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 35-40 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / โท สาขานิติศาสตร์
4. มีประสบการณืด้านการติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือกฎหมายต่างๆ
5. ขับรถได้และมีใบขับขี่รถยนต์
6. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และชอบงานพบปะผู้คน
7. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MicrosoftOffice
8. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
9. สามารถอดทนกับสภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำจ.นครราชสีมา
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำจ.นครราชสีมา
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลภาพรวมการสื่อสารการตลาดทั้งภายในองค์กร และ ภายนอกองค์กร
2. กำหนดรูปแบบการสื่อสารการตลาด เครื่องมือ และช่องทางการสื่อสารทั้งในส่วน online และ offline channel
3. กำหนดงบประมาณ ควบคุม และวัดผลประสิทธิภาพเครื่องมือสื่อสารการตลาด
4. วิจัยและติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคในการเปิดรับสื่อ และวิเคราะห์กลยุทธ์คู่แข่ง
5. กำหนดแนวทางและประสานงานกับบริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์งานให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
6. ออกแบบเนิ้อหาการสื่อสาร และ รณรงค์แนวทางการสื่อสารให้สัมฤทธื์ผล
7. วางแผน และควบคุมงานทางด้านการสื่อสารการตลาด เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท
8. ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการให้ข้อมูลสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทและลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมือง จ.นครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีการตลาด และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1-3ปีในระดับเจ้าหน้าที่ และถ้ามีประสบการณ์ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีทักษะในการติดต่อประสานงานและมนุษยสัมพันธ์ดี
4. สามารถทำงานภายใต้ภาวะเเรงกดดัน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
5. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. หากเป็นมีภูมิลำเนาในพื้นที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถทำงานล่วงเวลา และปฎิบัติในวันหยุดได้เป็นครั้งคราว
8. ปฎิบัติงาน จ.นครราชสีมา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ธุรการโครงการ ประจำพระเงิน (นนทบุรี )
ตำแหน่งงาน : ธุรการโครงการ ประจำพระเงิน (นนทบุรี )
รายละเอียดงาน : เปิดPR วัสดุ จัดการควบคุมวัสดุที่ใช้ในโครงการ ประสานงานกับ Supplier เรียกวัสดุเข้า GR GI
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการ พระเงิน (นนทบุรี)
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุ25-35ปี
3. จบการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
4. มีประสบการณ์ 1-3 ปี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ขาย (บ้านลลิลกรีนวิลล์ พระราม2) ด่วน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขาย (บ้านลลิลกรีนวิลล์ พระราม2) ด่วน
รายละเอียดงาน : ประจำโครงการซึ่งจะมีทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดูแลลูกค้า อธิบายถึงลักษณะแบบบ้านภายในโครงการ ฟังค์ชั่นต่างๆของบ้าน ปิดการขาย และดำเนินการเรื่องเอกสารในการยื่นกู้ ตลอดจนถึงการโอนบ้าน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระราม2
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย,หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
2. มีทักษะในการนำเสนอสินค้าได้ดี
3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ 1 - 5 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Ms-Excel, Ms-Word, Internet)
5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่
6. หากเป็นมีภูมิลำเนาในพื้นที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ (สายงานก่อสร้าง) จ.นนทบุรี
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ (สายงานก่อสร้าง) จ.นนทบุรี
รายละเอียดงาน : - วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญา
- ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้คุณภาพเป็นไปตามข้อตกลง
- จัดสรรแผนงานก่อสร้างในอนาคต ให้เกิดความสมดุล
- ประมาณการต้นทุนงานก่อสร้าง
- ดูแลงานก่อสร้างหลังการโอนให้เป็นไปตามสัญญาบริการหลังการขาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย วุฒิปริญญาตรี/ โท สาขา วิศวกรรมโยธา
2. อายุ 35 - 45 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
4. ต้องอยู่ในตำแหน่งผู้บังคับบัญชา มาไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
5. มีภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ดี
6. ถ้ามีประสบการการณ์ด้านบ้านจัดสรร ระบบ PC.และ TF.จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Business Development Manager / Business Development Executive
ตำแหน่งงาน : Business Development Manager / Business Development Executive
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ,อสังหาริมทรัพย์ (ตำแหน่ง Manager)
3. วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,อสังหาริมทรัพย์ (ตำแหน่ง Executive)
4. มีประสบการณ์ในการบริหาร อย่างน้อย 2-3 ปี (ตำแหน่ง Manager)
5. มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี (ตำแหน่ง Executive)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้อำนวยการ (SBUใหม่)
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการ (SBUใหม่)
รายละเอียดงาน : ดูแลงานขายประจำโครงการ ควบคุมทีมงานขายให้เป็นไปตามเป้าบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บางกะปิ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี - โท วิศวกรรมศาสตร์/MBA
2. มีประสบการณ์ขายและการตลาด 8 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์บริหารโครงการอย่างน้อย 2 โครงการ
4. มีความสามารถในการนำทีม ชอบงานท้าทาย และ Self motivate
5. หากขับรถยนต์ได้และมีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ
6. มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป และถ้าผ่านงาน Pre cast และ Tunnel Formจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ แลนซีโอ (วงแหวน-รามอินทรา)
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ แลนซีโอ (วงแหวน-รามอินทรา)
รายละเอียดงาน : -ดูแลรับผิดชอบด้านงานขายโครงการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถ.ศรีนครินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญตรี -โท
2. ชาย / หญิง อายุ 30-40 ปี
3. ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี อสังหาริมทรัพย์
4. สามารถใช้โปรแกรม MS Office
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนการตลาด
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนการตลาด
รายละเอียดงาน : ทำการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถ.ศรีนครินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. อายุระหว่าง 30 - 38 ปี
3. ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ขึ้นไป ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ -
4. หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกขาย / เจ้าหน้าที่อาวุโส โครงการ Lio ศรีราชา-อิสเทิร์นซีบอร์ด
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกขาย / เจ้าหน้าที่อาวุโส โครงการ Lio ศรีราชา-อิสเทิร์นซีบอร์ด
รายละเอียดงาน : ประจำโครงการซึ่งจะมีทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดูแลลูกค้า อธิบายถึงลักษณะแบบบ้านภายในโครงการ ฟังค์ชั่นต่างๆของบ้าน ปิดการขาย และดำเนินการเรื่องเอกสารในการยื่นกู้ ตลอดจนถึงการโอนบ้าน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : หัวหน้าแผนกขาย / เจ้าหน้าที่อาวุโส โครงการ Lio ศรีราชา-อิสเทิร์น
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา อายุ 22-35 ปี
2. บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
3. มีทักษะในการนำเสนอสินค้าได้ดี
4. มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
5. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. บริษัทฯ มีเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นให้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

DIRECT SALE (ด่วน)
ตำแหน่งงาน : DIRECT SALE (ด่วน)
รายละเอียดงาน : ขายบ้านที่เหลือ ของบริษัท ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ขายดูแล
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สํานักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จํากัดเพศ
2. อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
3. การศึกษา ปริญญาตรี
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
5. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ติดต่อประสานงานได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนสำรวจ (ด่วนมาก)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนสำรวจ (ด่วนมาก)
รายละเอียดงาน : -จัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลพิกัดในการวางตำแหน่ง ในการทำงานให้กับทีมสำรวจ
-ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมสำรวจ รวมถึงการแก้ไขปัญหาหน้างานเบื้องต้น
-ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานกับงานสำรวจระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
-วิเคราะห์และหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมสำรวจให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (สำรวจ) และมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
3. มีประสบการณ์ด้านการสำรวจ 3-5 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD หรือ AutoLand ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความเป็นผู้นำ คิดวิเคราะห์ มีทักษะการติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีความคล่องตัวสูง
6. หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผจก.โครงการสายงานก่อสร้าง/วิศวกรโครงการ ( นนทบุรี ด่วนมาก!! )
ตำแหน่งงาน : ผจก.โครงการสายงานก่อสร้าง/วิศวกรโครงการ ( นนทบุรี ด่วนมาก!! )
รายละเอียดงาน : - วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญา
- ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้คุณภาพเป็นไปตามข้อตกลง
- จัดสรรแผนงานก่อสร้างในอนาคต ให้เกิดความสมดุล
- ประมาณการต้นทุนงานก่อสร้าง
- ดูแลงานก่อสร้างหลังการโอนให้เป็นไปตามสัญญาบริการหลังการขาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการใหม่ นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 33 - 39 ปี วุฒิปริญญาตรี/ โท สาขา วิศวกรรมโยธา
2. หากเป็นมีภูมิลำเนาในพื้นที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูงอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
4. ต้องอยู่ในตำแหน่งผู้บังคับบัญชา มาไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
5. ดูน่าเชื่อถือ มีความเป็นผู้ใหญ่ มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ
6. ถ้ามีประสบการการณ์ด้านอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการโครงการ/ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการขาย โครงการ Lanceo Crib บ่อวิน,ชลบุรี ด่วน!!
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโครงการ/ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการขาย โครงการ Lanceo Crib บ่อวิน,ชลบุรี ด่วน!!
รายละเอียดงาน : 1.ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา
2.บริการจัดการงานขายและปิดการขาย
3.พาลูกค้าชมโครงการตัวอย่าง (บ้าน/คอนโด)
4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.ศึกษารายละเอียดของสินค้าและคู่แข่ง
6.งานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการ Lanceo Crib บ่อวิน,ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ตรงในงานขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. บุคลิกภาพดี, มนุษยสัมพันธ์ดี, ชอบงานบริการ และรักในงานขาย
5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และมีทักษะด้านการสื่อสาร
6. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. หากเป็นมีภูมิลำเนาในพื้นที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผจก.ฝ่าย/ผจก.ส่วนวิเคราะห์แผนกลยุทธ์/ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ ด่วน!!
ตำแหน่งงาน : ผจก.ฝ่าย/ผจก.ส่วนวิเคราะห์แผนกลยุทธ์/ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ ด่วน!!
รายละเอียดงาน : สามารถวางแผนงาน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ กำกับควบคุม ดูแล วิเคราะห์งาน และจัดทำรายงาน ด้านการบริหารงานการประเมินผลการทำงานทั้งในระดับฝ่าย และระดับบุคคล ได้ตามระบบการบริหารองค์กร รวมถึงเข้าใจด้าน Balance Scorecard,KPI และเครื่องมือการสนับสนุนด้านการวัดผลงานระดับองค์กร

สามารถวิเคราะห์งานและวางแผนงานด้านการบริหาร มีความรู้ด้านการจัดการสมัยใหม่ และนำมาส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรเกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย ทิศทาง ภารกิจขององค์กรได้ ทั้งในปัจจุบันและมองไปถึงอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ลลิล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 222/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-40 ปี
2. การศึกษา ป.ตรี/MBA สาขาเศรษฐศาสตร์, สถิติ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ,Balance Scorecard,KPI,การวางแผนและการวิเคราะห์งาน,มีความรู้ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเป็นผู้นำ สามารถวางแผนและตัดสินใจเฉพาะหน้าได้
5. มีความสามารถเชิงวิเคราะห์และวางแผน
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี และสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
8. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนขาย ไลโอนอฟ ระยอง-ปลวกแดง
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนขาย ไลโอนอฟ ระยอง-ปลวกแดง
รายละเอียดงาน : วางแผนการขาย
วิเคราะห์การขาย
ดูความเรียบร้อยในเรื่องโอน-สัญญา-เงินดาวน์
Survey คู่แข่งในโซนรับผิดชอบ
ทำการตลาดเชิงรุก Direct Apport ในโซนที่ดูแล
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 32-37 ปี
3. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
4. ประสบการ์ณ 3-5 ปี
5. ความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้
6. ชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนขาย (โครงการ Lanceo+Lio บ่อวิน-นาพร้าว) (ด่วน)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนขาย (โครงการ Lanceo+Lio บ่อวิน-นาพร้าว) (ด่วน)
รายละเอียดงาน : งานขายอสังหาริมทรัพย์ บริหารทีมงานขาย เจาะ Direct Approach ในโซนดูแล ดูแลเรื่องขอสินเชื่อของลูกค้าในโครงการที่ดูแล
ดูแลงานโอนของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างในการตามงานโอนและงาน CRM
ดูแลสภาพโครงการให้พร้อม สําหรับลูกค้าเข้าชมโครงการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโครงการศรีราชา
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/ หญิง อายุ 30 - 38 ปี วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
3. บุคลิกและหน้าตาดี ดูน่าเชื่อถือ มีความเป็นผู้ใหญ่ มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ
4. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีประสบการณ์ตรงในงานขายอสังหาริมทรัพย์ และบริหารทีมงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. หากมีภูมิลำเนาเเละพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผจก.ส่วนขาย/ผช.ผจก.โครงการ (Lio Nov ปลวกแดง-ระยอง) (Lio Prime อิสเทิร์นซีบอร์ด ชลบุรี-ระยอง)
ตำแหน่งงาน : ผจก.ส่วนขาย/ผช.ผจก.โครงการ (Lio Nov ปลวกแดง-ระยอง) (Lio Prime อิสเทิร์นซีบอร์ด ชลบุรี-ระยอง)
รายละเอียดงาน : • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ และรักการขาย
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
• หากขับรถยนต์ได้และมีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ
• ขาย-โอนตามเป้าหมาย
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง-ชลบุรี
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ : ชาย/หญิง อายุ 30 - 38 ปีขึ้นไป
2. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
3. ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หน.แผนกขาย/เจ้าหน้าที่ขาย (โครงการ ห้วยกะปิ อ่างศิลา)
ตำแหน่งงาน : หน.แผนกขาย/เจ้าหน้าที่ขาย (โครงการ ห้วยกะปิ อ่างศิลา)
รายละเอียดงาน : งานขายอสังหาริมทรัพย์
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการ ห้วยกะปิ อ่างศิลา
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 28-33 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ 3-5 ปีทางด้านขายอสังหาริมทรัพย์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรสำรวจ (ด่วนมาก)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรสำรวจ (ด่วนมาก)
รายละเอียดงาน : 1. จัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลพิกัดในการวางตำแหน่งในการทำงานให้กับทีมสำรวจ
2. เคลียร์แบบก่อสร้างเพื่อให้ทีมสำรวจนำข้อมูลไปทำงานต่อไปและตรวจสอบควบคุมให้ถูกต้องทันเวลา
3. กำหนดนโยบายและข้อมูลการทำงานที่รับผิดชอบ
4. ดูแลเก็บรักษาและตรวจสอบเครื่องมือสำรวจตามมาตรฐาน ISO
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ , สาขาวิศวกรรมโยธา และต้องมีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)
3. มีประสบการณ์ด้านการสำรวจในสายงานธุรกิจอสังริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง (Quality Control)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง (Quality Control)
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง โครงการอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์
- ตรวจสอบงวดงานผู้รับเหมา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายเท่านั้น อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป
2. ปวส. - ป.ตรี สาขาการก่อสร้าง/ โยธา/ อุตสาหกรรมก่อสร้าง
3. ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างหรือเป็น QC 2 ปีขึ้นไป
4. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง โครงการอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์
5. หากมีประสบการณ์ด้าน QA/QC งานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถใช้ Ms.officeได้เป็นอย่างดี
7. มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถขับรถยนต์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนการตลาด E-Marketing
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนการตลาด E-Marketing
รายละเอียดงาน : - การทำการตลาดออนไลน์
- วิเคราะห์วางแผนการตลาดออนไลน์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 28 - 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์ 3-5 ปีขึ้นไป
4. มีความขยัน อดทน และกระตือรือรือร้นในการทำงาน
5. สามารถทำงานล่วงเวลา และปฎิบัติในวันหยุดได้เป็นครั้งคราว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนสำรวจ Survey
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนสำรวจ Survey
รายละเอียดงาน : จัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลพิกัดในการวางตำแหน่ง ในการทำงานให้กับทีมสำรวจ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมสำรวจ รวมถึงการแก้ไขปัญหาหน้างานเบื้องต้น
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานกับงานสำรวจระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
วิเคราะห์และหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมสำรวจให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (สำรวจ) และมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
3. มีประสบการณ์ด้านการสำรวจ 2-5 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD หรือ AutoLand ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความเป็นผู้นำ คิดวิเคราะห์ มีทักษะการติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีความคล่องตัวสูง
6. หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถอดทนกับสภาวะแรงกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนการเงิน(ตรวจจ่าย)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนการเงิน(ตรวจจ่าย)
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุม/ดูแล/ตรวจสอบ ระบบการตรวจจ่าย
2.บริหาร/ควบคุม/ดูแล เงินสดย่อย
3.บริหารการเงิน/ควบคุมเช็คสอบ สรุปรายงานยอดรายรับ-รายจ่ายประจำวัน
4.ติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิน เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการเงิน 5 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ทางด้านธุรกรรมการเงิน
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
6. หากมีประสบการณ์หรือมีความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
รายละเอียดงาน : สรรหาว่าจ้าง วางแผนและควบคุมเรื่องของอัตรากำลังคนให้เพียงพอต่อความต้องการ มีความรู้ทางด้านกฏหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการสำนักงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคคล ( HRM , HRD) 6 - 10 ปีขึ้น
4. ถ้ามีความรู้ด้าน KPI และ BSC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากขับรถยนต์ได้และมีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Business Development Manager
ตำแหน่งงาน : Business Development Manager
รายละเอียดงาน : 1. ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ในการหาโอกาสหรือช่องว่างทางการตลาด
นำเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ และขยายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ
2. ติดต่อนายหน้าที่ดิน และศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นทั้งทางด้านกฎหมาย การตลาด และการเงิน
3. ออกสำรวจโครงการต่างๆของคู่แข่งตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และนำข้อมูลที่ได้มาสรุป
เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ เช่น ฝ่ายการตลาด ส่วนงานวิจัยการตลาด และส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อขอข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน
5. สนับสนุนข้อมูล และกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
6. ให้ความร่วมมือต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร
7. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงาน
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ช/ญ อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Business Process Development ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
3. สามารถคิดริเริ่มและพัฒนาด้วยตนเอง
4. มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากขับรถยนต์ได้และมีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรสนาม ( วัชรพล-ทางด่วน )
ตำแหน่งงาน : วิศวกรสนาม ( วัชรพล-ทางด่วน )
รายละเอียดงาน : ควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22-30ปี
2. จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
3. ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และใช้โปรแกรมACADได้
5. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ( กว )
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
รายละเอียดงาน : 1.วิเคราะห์กระบวนการ/การไหลของงาน(flow analysis)
- ถอดขั้นตอนการทำงานของกระบวนการหลัก และระบุจุดสำคัญ
- วิเคราะห์ความไม่มีประสิทธิภาพ/ความสูญเสียของกระบวนการหลัก
- ร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนหลักให้มีประสิทธิภาพ
- จัดทำเอกสาร/แผนภาพ/คู่มือกระบวนการ
2.วิเคราะห๋ระบบงาน (System Analsis)
- ร่วมวิเคราะห์ฟังก์ชั่นงานในธุรกิจ/หน่วยธุรกิจ/หน่วยงานย่อย
- ร่วมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระบวนการทางธุรกิจ ของธุรกิจ/หน่วยธุรกิจ/หน่วยงานย่อย
- จัดทำเอกสาร/แผนภาพ/คู่มือกระบวนการธุรกิจ
3.ติดตาม และร่วมวิเคราะห์ผลความสำเร็จตามตัวชี้วัด ของหน่วยงาน/องค์กร
4.ร่วมจัดสัมมนา ประชุมเชิงกลยุทธ์ ที่จัดโดยฝ่ายงาน
5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23ปีขึ้นไป
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
3. ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ สถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ถ้ามีประสบการณ์ในด้านimprovement kaizen lean Six sigma Kpi BSCจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี สามารถทำงานเชิงรุก แบบเน้นผลลัพธ์ได้
6. สามารถเดินทางไป-กลับสะดวก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ ต้องขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรสำนักงาน Office Engineer
ตำแหน่งงาน : วิศวกรสำนักงาน Office Engineer
รายละเอียดงาน : ถอดปริมาณ และคำนวณราคา ทำBOQ Combine Drawing
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ26-40 ปี
2. จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
3. มีประสบการณ์ 3-5 ปี และสามารถประเมินราคา
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และใช้โปรแกรม Auto CAD ได้
5. สามารถทำงานล่วงเวลา และปฎิบัติในวันหยุดได้เป็นครั้งคราว
6. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร ( โครงการลาดพร้าว 20,ราม43)
ตำแหน่งงาน : วิศวกร ( โครงการลาดพร้าว 20,ราม43)
รายละเอียดงาน : ควบคุมงานก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จตามแผน งบประมาณ คุณภาพตามนโยบายของบริษัท
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ25-35ปี
2. จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
3. มีประสบการณ์ 1-3 ปีทางด้านหมู่บ้านจัดสรร / ก่อสร้าง
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผช.ผจก.โครงการขาย (โครงการรัตนาธิเบศร์-พระราม2)
ตำแหน่งงาน : ผช.ผจก.โครงการขาย (โครงการรัตนาธิเบศร์-พระราม2)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบและดูแลโครงการให้เป็นไปตามแผนขายและเป้าหมายที่กำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ35-40ปี
2. จบปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์การขายเเละบริหารทีมงาน 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด
รายละเอียดงาน : - มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ การขายและการตลาด อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
- จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย
- กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานขายและการตลาด ให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
- สนับสนุนและกระตุ้นทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/ หญิง อายุ 38-45 ปี
2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาโทขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ / การตลาด
3. มีประสบการณ์ในด้านการบริหารทีมงาน
4. มีความเป็นผู้นำ Proactive และ Self motive
5. มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ การขายและการตลาด อย่างน้อย 7-10 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผจก.ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ / หน.แผนกลูกค้าสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : ผจก.ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ / หน.แผนกลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : ประสานงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ การจัดเก็บค่าส่วนกลาง และการจัดทำงบบัญชีการเงินค่าส่วนกลาง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35ปี
2. สถานภาพโสด
3. จบปริญญาตรี สาขาการเงินและการบัญชี
4. มีประสบการณ์ 3-5 ปี ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ และด้านCRM
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

SBU 4 Director
ตำแหน่งงาน : SBU 4 Director
รายละเอียดงาน : งานบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ถ้าผ่านงานด้าน PC และ TF จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 38-45 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา / MBA
3. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
4. ถ้าผ่านงานด้าน PC และTF จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ Admin Officer ประจำสำนักงานใหญ่
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ Admin Officer ประจำสำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน : คีย์ข้อมูลเข้าระบบ RMS ทำสัญญาในระบบ RMS จัดเตรียม Report ใบเบิกต่างๆ เเละงานพิมพ์-ตรวจสอบสัญญา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 –30 ปี
2. จบการศึกษา ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร 0-1 ปีขึ้นไป
5. หากเป็นมีภูมิลำเนาในพื้นที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผน ฝ่ายแผนกลยุทธ์ (ด่วน)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผน ฝ่ายแผนกลยุทธ์ (ด่วน)
รายละเอียดงาน : ประสานงานการจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี
- รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนกลยุทธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานเพื่อจัดสัมมนาวางแผนกลยุทธ์ระดับผู้บริหาร และสัมมนาวางแผนกลยุทธ์ระดับผู้จัดการ
- ประสานงานเพื่อการจัดการสื่อสารกลยุทธ์ประจำปี
- จัดทำรูปเล่มแผนกลยุทธ์ประจำปี
ประสานงานจัดทำตัวชี้วัดระดับฝ่าย
รวบรวมและติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด
-รวบรวมผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของแต่ละฝ่าย
-ร่วมวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด
-ประสานงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด
- จัดเตรียมเอกสารสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อเสนอผู้บริหาร
ร่วมกิจกรรมของแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิการ Site Visit เป็นต้น
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป
2. หากเป็นชาย ต้องสามารถดำเนินการประสานงาน เพื่อติดตามจากหลายแผนกได้
3. จบปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หากมีประสบการณ์ตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. หากจบปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ตรงด้านการวิเคราะห์หรือติดตามตัวชี้วัดหรือBSC ไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. มีความกระตือรือล้น และทำงานแบบ มุ่งผลลัพธ์ได้
6. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และการประสานงาน
7. รักการเรียนรู้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาระบบผ่านตัวชี้วัด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
รายละเอียดงาน : งานฝึกอบรม และกิจกรรมภายในองค์กร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในด้านงานฝึกอบรม 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
5. กระตือรือร้นในการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์ อดทน สามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
6. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และ ภายนอกได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกการเงิน
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกการเงิน
รายละเอียดงาน : บริหารงานด้านตรวจ-จ่าย ของแผนกการเงิน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-35ปี
2. จบปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์3-5 ปี ในด้านการเงิน ตรวจจ่าย ตรวจรับ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
รายละเอียดงาน : วางแผนการตลาดทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดูแลทางด้าน IMC, PR
อัตรา : ไม่จำกัด ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 33 - 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี-โท / MBA สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ / บ้านจัดสรร ไม่ต่ำกว่า 7 ปี
4. มีความรู้ทางด้าน Branding , IMC , PR
5. มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้
6. Self motivate และ Proactive
7. ถ้ามีประสบการณ์ด้ารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 20-26 ปี
2. วุฒิปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีทักษะในการพิมพ์ดีด ทั้งไทยและอังกฤษเป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการใช้งาน Microsoft Office ได้
5. มีไหวพริบ มีวินัย มีความรับผิดชอบสูง ใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 2 ปี
4. มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถขับรถยนต์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ตรวจจ่าย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจจ่าย
รายละเอียดงาน : -รับวางบิล จัดทำเช็ค จ่ายเช็ค
-ตรวจสอบและรายงานยอดรายรับ - จ่าย ประจำวัน
-จัดทำเอกสารและรวบรวมเอกสาร ทางการเงิน
-รับผิดชอบงาน ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-32 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาการเงิน การบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในด้านการเงิน การธนาคาร หรืออสังหาริมทรัพย์
4. ยินดีต้อนรับนักศึกษาที่ จบใหม่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : -ประสานงานกับลูกค้า
-ให้กับปรึกษากับลูกค้า
-เร่งรัดหนี้สิน (ค่าบริการสาธารณะ)
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกียวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์และรักงานบริการ
5. มีประสบการณ์ทางด้านเร่งรัดหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
รายละเอียดงาน : สรรหาว่าจ้าง วางแผนและควบคุมเรื่องของอัตรากำลังคนให้เพียงพอต่อความต้องการ มีความรู้ทางด้านกฏหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการสำนักงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 35 - 40 ปี
2. วุฒิปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคคล ( HRM , HRD) 6 - 10 ปีขึ้น
4. ถ้ามีความรู้ด้าน KPI และ BSC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ขายประจำโครงการ (คอนโด)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขายประจำโครงการ (คอนโด)
รายละเอียดงาน : ประจำโครงการซึ่งจะมีทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดูแลลูกค้า อธิบายถึงลักษณะแบบบ้านภายในโครงการ ฟังค์ชั่นต่างๆของบ้าน ปิดการขาย และดำเนินการเรื่องเอกสารในการยื่นกู้ ตลอดจนถึงการโอนบ้าน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22-31 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีทักษะในการนำเสนอสินค้าได้ดี
5. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ (คอนโด) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำโครงการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขาย ประจำโครงการ
รายละเอียดงาน : ประจำโครงการซึ่งจะมีทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดูแลลูกค้า อธิบายถึงลักษณะแบบบ้านภายในโครงการ ฟังค์ชั่นต่างๆของบ้าน ปิดการขาย และดำเนินการเรื่องเอกสารในการยื่นกู้ ตลอดจนถึงการโอนบ้าน
อัตรา : ไม่จำกัด ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22-31 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีทักษะในการนำเสนอสินค้าได้ดี
5. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการโครงการ/ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโครงการ/ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 30-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / MBA มีบุคลิกดี
3. สนใจงานบริหาร การขายและการตลาด
4. มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการตลาดอย่างน้อย 3-5 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Management trainee
ตำแหน่งงาน : Management trainee
รายละเอียดงาน : ดูแลงานขายประจำโครงการ ควบคุมทีมงานขายให้เป็นไปตามเป้าบริษัท
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาโท MBA หรือ การตลาด เกรดเฉลี่ย 3.40 ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
3. มีควานมุ่งมั่นจะเป็นผู้บริหารในระยะเวลาอันสั้น
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการโครงการ/ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโครงการ/ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี -โท สาขา วิศวกรรมโยธา หรือที่เกี่ยวข้อง (มีใบ กว.)
3. มีประสบการณ์ ทางด้าน Tunnel form หรือ Precast
4. เคย ผ่านงานตำแหน่ง ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
5. สามารถบริหารงานก่อสร้างกับผู้รับเหมาได้ดี , ควบคุมระยะเวลา , ต้นทุน ตามแผนงานได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกขาย
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกขาย
รายละเอียดงาน : ประจำโครงการซึ่งจะมีทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดูแลลูกค้า อธิบายถึงลักษณะแบบบ้านภายในโครงการ ฟังค์ชั่นต่างๆของบ้าน ปิดการขาย และดำเนินการเรื่องเอกสารในการยื่นกู้ ตลอดจนถึงการโอนบ้าน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีทักษะในการนำเสนอสินค้าได้ดี
5. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายขาย (New SBU)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขาย (New SBU)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 34 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท
3. มีประสบการณ์ ในด้านการขายและการตลาด 5 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ด้าน Business Development และสามารถสร้างสรรค์ งานใหม่ๆ ได้
5. สามารถบริหารงานนำทีมและสร้างทีมได้
6. มี Self-motivate และ Pro-active
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนังานขับรถส่วนกลาง
ตำแหน่งงาน : พนังานขับรถส่วนกลาง
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
รายละเอียดงาน : งานฝึกอบรม ทั้งระบบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 –30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในด้านงานฝึกอบรม 2-5 ปี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
5. กระตือรือร้นในการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์ อดทน สามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
6. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และ ภายนอกได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ควบคุมงาน
ตำแหน่งงาน : ผู้ควบคุมงาน
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : 14,000 - 18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อ่อนนุช, ปิ่นเกล้า,บางใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง, โยธา, ช่างสำรวจ
3. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง 1-3 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ด้าน Ternal Form
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยวิศวกร
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยวิศวกร
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามงวดงานที่บริษัทฯ กำหนด ดูแลทีมโฟร์แมนให้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิการศึกษา วศ.บ. (โยธา)
3. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 1-2 ปีขึ้นไป
4. ถ้ามีประสบการณ์ควบคุมงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนประสานงานราชการ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนประสานงานราชการ
รายละเอียดงาน : ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกฎหมายต่างๆ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 28-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
3. มีประสบการณ์ด้านการติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือกฎหมายต่างๆ
4. ขับรถได้และมีใบขับขี่รถยนต์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : บริหารงานหลังการขาย
วางแผนเพื่อพัฒนาระบบลูกค้าสัมพันธ์
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหาร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ในด้านบริหารลูกค้าสัมพันธ์
5. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
6. ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
รายละเอียดงาน : สรรหาพนักงาน (Recruit)
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24-29 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล (Recruit) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
5. กระตือรือร้นในการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์ อดทน สามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
6. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และ ภายนอกได้เป็นอย่างดี
7. มีใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนสารสนเทศ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนสารสนเทศ
รายละเอียดงาน : ดูแลระบบ MIS 3-5 ปี สามารถแก้ไขและปรับปรุงระบบงาน MIS ได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30-35 ปี
2. วุฒิปริญาตรี / โท สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ MIS 3-5 ปี
4. สามารถแก้ไขและปรับปรุงระบบงาน MIS ได้
5. มีความรู้เกี่ยวกับ Windows Server , XP , Windows 7 , Crytal Report , SQL
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
รายละเอียดงาน : ตรวจติดตามเพื่อประเมินแผนงานคุณภาพของโครงการ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 32 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
3. มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง , สาธารณูปโภค , QC 5 ปีขึ้นไป
4. มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
5. ขับรถยนต์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Web Master
ตำแหน่งงาน : Web Master
รายละเอียดงาน : ทำ websit , Banner , E - newsletter , ตัดต่อ VDO ได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 24-28 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
3. มีประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
4. สามารถ Photoshop . Illus , Dreamweaver , Flash , Swishmax , ASP+MS Sql
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง (สนญ)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง (สนญ)
รายละเอียดงาน : บริหารงานก่อสร้างบ้านจัดสรรและแนวสูง
มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ โยธา ปริญญาตรี / โท
3. มีประกบการณ์ ด้านบริหารงานก่อสร้างบ้านจัดสรรและแนวสูง 7 ปีขึ้นไป
4. มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 2 ปี
4. มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถขับรถยนต์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานรับโทรศัพท์
ตำแหน่งงาน : พนักงานรับโทรศัพท์
รายละเอียดงาน : ต่อต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายใน (รับโทรศัพท์)
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์และทักษะด้านการติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายใน
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงานกับทางราชการ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือกฎหมาย
4. มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี
5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนการตลาด / Senior Marketing Executive
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนการตลาด / Senior Marketing Executive
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. อายุระหว่าง 28 - 33 ปี
3. ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ขึ้นไป ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์
4. หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนประสานงานราชการ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนประสานงานราชการ
รายละเอียดงาน : ติดต่อหน่วยงานราชการหรืองานกฎหมายต่างๆ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. อายุ 28 - 35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / โท สาขานิติศาสตร์
4. มีประสบการณ์ด้านการติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือกฎหมายต่าง
5. ขับรถได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานคีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงาน : พนักงานคีย์ข้อมูล
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี
2. เพศหญิง อายุ 20-26 ปี
3. มีทักษะในการพิมพ์ดีด ทั้งไทยและอังกฤษเป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการใช้งาน Microsoft Office ได้
5. มีไหวพริบ มีวินัย มีความรับผิดชอบสูง ใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิจัยตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิจัยตลาด
รายละเอียดงาน : ทำหน้าที่วิจัยข้อมูล ประมวล สังเคราะห์ ออกมาเป็นผลสำเร็จ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด , สถิติ , วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. อายุ 25 ปีขึ้นไป
4. สามารถ Ms.Officer , SPSS , Access
5. มีประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing Executive (E-Marketing)
ตำแหน่งงาน : Marketing Executive (E-Marketing)
รายละเอียดงาน : Web Master , E - Marketing
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้าน IT , Com Sci , การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถทางด้าน Internet , Flash Illustrator , Dream weaver , Adword - Adserse และ Seo
3. ถ้ามีประสบการณ์ด้าน E-Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด
รายละเอียดงาน : ดูแลงานด้านการตลาด เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 - 28 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป
4. หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบ
6. สามารถขับรถได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักวิเคราะห์การเงิน
ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์การเงิน
รายละเอียดงาน : วิเคราะห์การเงินการลงทุน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาการเงิน การบัญชี (MBA)
3. มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในด้านการเงิน การธนาคาร หรืออสังหาริมทรัพย์
4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : • มีประสบการณ์ระดับบริหาร ด้านงานบัญชีบริหาร 4 - 7 ปีขึ้นไป
• ถ้าผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ระดับบริหาร ด้านงานบัญชีบริหาร 2 ปีขึ้นไป
4. ถ้าผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ได้เป็นอย่างดี
6. มีภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
รายละเอียดงาน : สรรหาว่าจ้าง วางแผนและควบคุมเรื่องของอัตรากำลังคนให้เพียงพอต่อความต้องการ มีความรู้ทางด้านกฏหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการสำนักงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. อายุ 35 - 40 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคคล ( HRM , HRD) 6 - 10 ปีขึ้น
5. ถ้ามีความรู้ด้าน KPI และ BSC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายงานการตลาดและการขาย)
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายงานการตลาดและการขาย)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีภาวะผู้นำและกระบวนการทำงานเป็นทีม
2. ถ้ามีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สถาปนิก / มัณฑนากร / ภูมิสถาปนิก
ตำแหน่งงาน : สถาปนิก / มัณฑนากร / ภูมิสถาปนิก
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขามัณฑนากร
3. สามารถใช้โปรแกรม AotoCAD ได้ดี
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนางานได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการโครงการ / ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (การขายและการตลาด)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโครงการ / ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (การขายและการตลาด)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / MBA
3. สนใจงานบริหาร การขายและการตลาด
4. มีบุคลิกดี
5. มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการตลาดอย่างน้อย 3-5 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (สายงานก่อสร้าง)
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (สายงานก่อสร้าง)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 30,000 - 35,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
2. ต้องอยู่ในตำแหน่งผู้บังคับบัญชามาไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. มีภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานชั่วคราว
ตำแหน่งงาน : พนักงานชั่วคราว
รายละเอียดงาน : ช่วยงานในออฟฟิศ รับโทรศัพท์ จัดเตรียมเอกสาร
สัญญาจ้างชั่วคราว 2 เดือน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6
3. พักอาศัยอยู่ในเขตบางกะปิ บึงกุ่ม รามคำแหง หรือใกล้เคียง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing Executive (ผู้บริหารการตลาด)
ตำแหน่งงาน : Marketing Executive (ผู้บริหารการตลาด)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 17,000 ถึง 25,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว และสามารถทำงานเป็นทีมได้
3. มีทักษะในการติดต่อประสานงานและมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ควบคุมงาน
ตำแหน่งงาน : ผู้ควบคุมงาน
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง, โยธา, ช่างสำรวจ
3. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง 1-3 ปีขึ้นไป
4. ถ้าสามารถปฏิบัติงานบริเวณ ศรีนครินทร์, บางนา, พระราม 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโครงการ / วิศวกร
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงการ / วิศวกร
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิการศึกษา วศ.บ. (โยธา) มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)
3. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 1-2 ปีขึ้นไป
4. ถ้ามีประสบการณ์ควบคุมงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกขาย/เจ้าหน้าที่ขาย
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกขาย/เจ้าหน้าที่ขาย
รายละเอียดงาน : ประจำโครงการซึ่งจะมีทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดูแลลูกค้า อธิบายถึงลักษณะแบบบ้านภายในโครงการ ฟังค์ชั่นต่างๆของบ้าน ปิดการขาย และดำเนินการเรื่องเอกสารในการยื่นกู้ ตลอดจนถึงการโอนบ้าน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา อายุ 22-31 ปี
2. บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
3. มีทักษะในการนำเสนอสินค้าได้ดี
4. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ CRM
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ CRM
รายละเอียดงาน : -ประสานงานกับลูกค้า
-ให้กับปรึกษากับลูกค้า
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกียวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์และรักงานบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :



ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร








© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ