เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


THAMMASORN GROUPบริษัท : THAMMASORN GROUP
รายละเอียดบริษัท : กลุ่มบริษัทธรรมสรณ์ จำกัด เป็นผู้นำธุรกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการก่อสร้างมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี โดยการออกแบบและพัฒนาด้วยทีมงานสถาปนิกและวิศวกร ภายใต้ Concepts : The Architecture Engineering รวมทั้งผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำภายใต้ชื่อ DOS ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพสูง ซึ่งกลุ่มบริษัทมีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องสวนทางกลับภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากมีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง บริหารงานในเชิงกลยุทธ์และปรับตัวอย่างรวดเร็ว มีความต้องการผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพสูง มุ่งมั่น และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทีมงานในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย
สวัสดิการ : โบนัส
คอมมิชชั่น
ค่าน้ำมันรถยนต์
เบี้ยเลี้ยง
ค่าเสื่อมยานพาหนะ
ค่าโทรศัพท์
เงินกู้ยืม
ประกันชีวิต
ประกันอุบัติเหตุ
เสื้อยูนิฟอร์ม
วิธีการสมัคร : E-mail
walk-in
ติดต่อ : ส่วนทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-611-0290 ต่อ 1216
แฟกส์ : 02-611-0460, 02-215-9074
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ 156/20 อาคารธารธนา ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์ : www.dos.co.th , www.wastemanagement.co.th , www.reprohouse.co.th

Project Sales
ตำแหน่งงาน : Project Sales
รายละเอียดงาน : - ผลักดันสินค้าถังบำบัด และถังเก็บน้ำ ผ่านช่องทางโครงการหมู่บ้านจัดสรร
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย ประสานงานภายในและภายนอก
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : เงินเดือน+ ค่าเสื่อมยานพาหนะ+ค่าน้ำมัน(Fleet card) +ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชั่น บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ราชเทวี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 29 - 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ สาขา สิ่งแวดล้อม ,เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 2 ปี
4. บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร
5. มียานพาหนะส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย (ภาคอิสาน)
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย (ภาคอิสาน)
รายละเอียดงาน : - ผลักดันสินค้าถังบำบัดน้ำเสีย , ถังเก็บน้ำในเขตภาคอิสาน
ผ่านช่องทางผู้แทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้าง
- บังคับบัญชาพนักงานช่วยขาย (PC)
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมฯ+ค่าคอมมิชั่น+ค่าโทรศัพท์+incentive บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อุบลราชธานี , ศรีษะเกษ
จังหวัด : ศรีสะเกษ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 28 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในงานขาย อย่างน้อย 2 ปี
4. มีบุคลิกภาพดีและมีทักษะในการเจรจา
5. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้คราวละ 22 วัน (ออกทริป)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนการตลาด
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนการตลาด
รายละเอียดงาน : - ร่วมกับผู้บริหารกำหนดทิศทาง ทางการตลาดและวางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- บริหารงบประมาณทางการตลาด
- สร้างภาพลักษณ์ต่อแบรนด์สินค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมยานพาหนะ+ค่าโทรศัพท์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชเทวี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง - ชาย อายุไม่เกิน 35 - 40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการตลาด , เศรษฐศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานวางแผนการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
4. หากมีประสบการณ์การในสายงานสินค้าบริโภคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
6. มีความสามารถในการนำเสนอ , มีความคิดสร้างสรรค์
7. มีบุคลิกภาพดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
รายละเอียดงาน : - ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน
- ประเมินความเสี่ยงในการเกิดุบัติเหตุต่างๆ
- ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงาน
- ตรวจตรา , ควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานอย่างปลอดภัย
- สวบสวนสาเหตุ,การเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน , รายงานผลและจัดทำข้อเสนอแนะการเิกิดอุบัติเหตุ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หญิง อายุ 28-35ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตร จนท.ความปลอดภัยระดับวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด
3. สามารถใช้โปรแกรม microsoft office (word , excell ) ได้อย่างดี
4. มีทักษะในการประสานงาน , มนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ ISO
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ ISO
รายละเอียดงาน : - updated เอกสารระบบ ISO ให้ตรงกับการปฏิบัติงาน
- จัดประชุมวัตถุประสงค์คุณภาพของทุกเดือน
- จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO
- ติดตามการตอบกลับและตรวจปิดCAR/PAR
- ตรวจประเมิน Internal Auditor ภายในองค์กร
- ตรวจติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม WI (ตามแผน)
- สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกเดือน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป
2. เพศ ช/ญ อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมเอกสารในระบบบริหารคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีทักษะในการประสานงาน/ติดตามงาน
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้คล่อง
6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
7. มีประสบการด้านงาน Internal Auditor พิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดหาพลาสติก
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดหาพลาสติก
รายละเอียดงาน : - จัดหาพลาสติกในเขต จ.สระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อนำมารีไซเคิล
- ต่อรอง , จัำดทำสัญญา และประสานงานด้านงานจัดส่ง
- จัดทำรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง+ ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมยานพาหนะ + ค่าโทรศัพท์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดซื้อ หรือ คลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
5. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Senior Programmer
ตำแหน่งงาน : Senior Programmer
รายละเอียดงาน : Develop : Windows App, Web App โดยใช้ VB6, VB.net, SQL เพื่อรองรับธุรกิจ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : (ตามประสบการณ์) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่ราชเทวี 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 30 ปี
2. จบปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
4. มีความรับผิดชอบ ขยัน กระตือรือร้นเรียนรู้
5. มีความรู้เรื่อง Business Flow จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. มีประสบการณ์ Web Develop แบบ Responsive/jQuery Mobile จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Technical Advisor
ตำแหน่งงาน : Technical Advisor
รายละเอียดงาน : - ผลัดดันสินค้าถังบำบัดน้ำเสีย , ถังเก็บน้ำ ผ่านช่องทางโครงการอสังหาริมทรัพย์
- บริการหลังการขาย
- ประสานงานกับส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 -18,000 +ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมยานพาหนะ+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชั่น บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย , เพศหญิง อายุ 28-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์ิสิ่งแวดล้อม,เคมี
3. มีประสบการณ์ในการขาย 0-1 ปี
4. บุคลิภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย ประตูหน้าต่าง
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย ประตูหน้าต่าง
รายละเอียดงาน : - บริหารยอดขาย สินค้าประตูหน้าต่างสำเร็จรูปช่องทางร้านวัสดุก่อสร้าง
- บังคับบัญชา พนักงาน PC
- จัดทำรายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมฯ+ค่าคอมมิชั่น+ค่าโทรศัพท์+incentive บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ นครปฐม , กาญจนบุรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย , เพศหญิง อายุ 28-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 3 ปี
4. มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขายภาคเหนือ
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายภาคเหนือ
รายละเอียดงาน : - ผลักดันสินค้า ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ ปั๊มน้ำ ผ่านช่องทางผู้แทนจำหน่ายในเขตจังหวัดเชียงราย
- จัดทำรายงานการขาย , ควบคุมบังคับบัญชา พนักงาน PC
- บริการหลังการขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง+ค่าน้ำมัน(Fleet Card)+ค่าสึกหรอ+Incentive+โทรศัพท์+ค่าคอมมิชั่น+ค่าทางด่วน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์
จังหวัด : อุตรดิตถ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 28-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
4. สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีิิใบอนุญาตขับขี่
5. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้คราวละ 22 วัน (ออกทริป)
6. รักในอาชีพขาย และ มีทักษะในการเจรจา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดส่ง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดส่ง
รายละเอียดงาน : -จัดเที่ยวรถ ต่างจังหวัด
-ประสานงานเกี่ยวกับถังไลท์
-ทำรายงานวัตถุประสงค์
-ทำใบแจ้ง รับถังคืนโรงงาน
-ประเมินพนักงานขับรถ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ช/ญ อายุระหว่าง 23 - 40 ปี
2. จบการศึกษาปวส - ปริญาตรี สาขาโลจิสติีก หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานด้านจัดส่งไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีทักษะในการประสานงาน/ติดตามงาน
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้คล่อง
6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : - ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
- แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเมื่อเสีย
- บำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- วางระบบไฟฟ้า
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส.สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล
3. มีประสบการณ์งานด้านซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
5. สามารถทำงานเข้ากะได้ สามารถมาทำงานวันหยุดได้
6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
7. หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
รายละเอียดงาน : - ตรวจงานโครงสร้างเหล็กตามแบบ
- ตรวจงานสถาปัตตามแบบ
- สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัดที่ใช้ในงานช่างได้
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 20-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส.สาขาช่างกลโรงงานหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานช่างหรืองานเชื่อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5. มีประสบการ์ด้านการตรวจสอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีทักษะในการประสานงาน/ ติดตามงาน
7. หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงาน : หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
รายละเอียดงาน : 1.วางแผน ควบคุม และบำรุงรักษาเครื่องจักร
2.ดำเนินการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนทำการผลิต
3.จัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี และดำเนินการบำรุงรักษาตามแผน
4.วางแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับอะไหล่เครื่องจักร
5.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักร
6.รายงานผลการดำเนินงานของแผนกให้ผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
7.ดูแลควบคุมระบบคุณภาพ ISO
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัทธรรมสรณ์ จำกัด สาขาภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 18 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล
3. มีประสบการณ์การทำงาน ด้านซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1 ปี
4. มีทักษะความสามารถในด้านช่างกลโรงงาน หรือไฟฟ้า
5. มีความรู้ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง
7. ขยัน อดทน เสียสละ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
8. ติดต่อ : คุณบัญชา ศรีแสง โทร : 076-205-508
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าหมวดวางแผนการผลิต
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหมวดวางแผนการผลิต
รายละเอียดงาน : -วางแผนการผลิตประจำวัน
-ติดตามผลเทียบ ทบทวน แก้ไขแผนประจำวัน
-ผลักดันกาส่ง สินค้าแต่ละวัน
-วางแผนการโอนย้าย Mould
-ติดตามการโอนย้ายไป/กลับ ให้ตรงตามวันที่กำหนด
-ดูแลควบคุมระบบคุณภาพ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศ ชาย อายุระหว่าง 25 - 40 ปี
3. มีประสบการณ์งานด้านวางแผนระบบการผลิตและควบคุมงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
6. สามารถทำงานเข้ากะได้
7. สามารถมาทำงานวันหยุดได้
8. หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าหมวดผลิต
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหมวดผลิต
รายละเอียดงาน : - กำหนดตารางการผลิต , วางแผนการผลิต
- ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต , แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 25- 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา อุตสาหการ , เทคโนโลยีการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการควบคุมการผลิต 1 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม MicroSoft Office ได้ดี
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
6. หากมีประสบการณ์ด้านงานพลาสติกจะพิจาณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป
รายละเอียดงาน : 1. จัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้า
2. บริหารงาน Stock ในคลังสินค้าสำเร็จรูป
3. ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายสินค้าสำเร็จรูป
4. ดูแลระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO:9001
5. บริหารบุคลากรในแผนก
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 9001:2008
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีความอดทนสูง ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
6. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย (ภาคอีสาน)
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย (ภาคอีสาน)
รายละเอียดงาน : - ผลักดันสินค้าถังบำบัดน้ำเสีย และภาชนะบรรจุของเหลงยี่ห้อ DOS
ผ่านช่องทางผู้แทนจำหน่ายในเขตที่ได้รับผิดชอบ
- บังคับบัญชาพนักงานขาย (PC)
- ประสานงานกับส่วนงานต่างภายในบริษัทฯ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,000-13,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ภาคอีสาน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 27 - 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์การขายในช่องทางผู้แทนจำหน่าย 2 ปีขึ้นไป
4. มีความเป็นผู้นำและบุคลภาพดี
5. สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดครั้งละ 20 วันได้
6. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บุคคล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล
รายละเอียดงาน : ดูแลงานด้านสรรหา-ว่าจ้าง , ฝึกอบรมและพัฒนามนุษย์ , ค่าจ้างเงินเดือน , สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ฯลฯ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง
3. มีความสามารถในการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
4. มีความรู้ด้านการสรรหา-ว่าจ้าง , การฝึกอบรม ,ค่าจ้างและสวัสดิการ
5. มีความรู้ในระบบ ISO 9001 : 2008
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Programmer
ตำแหน่งงาน : Programmer
รายละเอียดงาน : -พัฒนาระบบด้วยโปรแกรมภาษา VB 6.0 หรือ VB.NET โดยใช้ ฐานข้อมูล SQL Server
-เพื่อรองรับธุรกิจ และรายงาน ขององค์กร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 - 25,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25- 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีสาขา Computer Science/Information Technology หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการสายงาน 3 - 5 ปี
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Engineer
ตำแหน่งงาน : Sales Engineer
รายละเอียดงาน : - เสนอขายสินค้า Green Fuel Oil โดยผ่านช่องทางโรงงานอุตสาหกรรม,โรงพยาบาล , สินค้า bio gass จากเศษอาหารในครัวเรือน
- ให้ความรู้ด้านเทคนิคเบื้องต้นแก่ลูกค้า ในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด
- ประสานงานกับส่วนงานวิศวกรรม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ , วิศวกรเครื่องกล,ปิโตรเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
4. บุคลิกภาพดีมีทักษะในการเจรจา
5. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
6. สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Project Coordinator
ตำแหน่งงาน : Project Coordinator
รายละเอียดงาน : - วัดพื้นที่ เพื่อดำเนินการวางแผนการติดตั้งประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
- ควบคุมผู้รับเหมาให้ติดตั้งประตูหน้าต่างตามมาตรฐานของบริษัทฯและแล้วเสร็จตามกำหนด
- จัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าให้แก่ผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000-13,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรีสาขาการจัดการก่อสร้าง , โยธา ,สถาปัตยกรรม
3. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานงานก่อสร้าง / งานสถาปัตยกรรม 3 ปี
4. มีทักษะในการสื่อสารและบุคลิกภาพดี
5. มียานพาหนะส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
รายละเอียดงาน : - เขียนแบบงานระบบสายพานลำเลียง ด้วยโปรแกรม Auto cad 2d,3d และโปรแกรม Solid work
- ประสานกับส่วนงานต่างๆภายในบริษัทฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 13,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล , ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการเขียนแบบอย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
5. สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขายภาคใต้
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายภาคใต้
รายละเอียดงาน : -ผลักดันสินค้าถังเก็บน้ำ , ถังบำบัดน้ำเสีย ผ่านช่องทางผู้แทนจำหน่าย ในเขตจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ , ชุมพร , สุราษฎ์ธานี และนครศรีธรรมราช
-บังคับบัญชาพนักงานช่วยขาย (PC)
-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000-20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ภาคใต้
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 28 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในงานขาย อย่างน้อย 2 ปี
4. มีบุคลิกภาพดีและมีทักษะในการเจรจา
5. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
6. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นเวลาประมาณ 22 วันได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Product Design
ตำแหน่งงาน : Product Design
รายละเอียดงาน : - ออกแบบถังบำบัดน้ำเสีย,ถังเก็บน้ำผลิตพลาสติกตามแนวคิดและระยะเวลาที่กำหนด
- พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เดิม
- จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปี
4. มีความคิดสร้างสรรค์และมีบุคลภาพคล่องแคล่ว
5. สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบสามมิติได้อย่างน้อย 1 โปรแกรม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Mechanical Engineer
ตำแหน่งงาน : Mechanical Engineer
รายละเอียดงาน : - ควบคุมงานติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้กับเครื่องบอยเลอร์ในsite งานของลูกค้า
- ติดตามงาน และเก็บข้อมูลของผลการทดสอบ
- รายงานผลการเก็บข้อมูล , ข้อผิดพลาดให้กับผู้บังคับบัญชา
- และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 22- 28 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
4. สามารถไปประจำต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประมาณราคา
รายละเอียดงาน : - ประมาณราคาแบบประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมจากแบบก่อสร้างของลูกค้า
- ประสานงานกับฝ่ายขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 24 - 28 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง , โยธา , สถาปัตยกรรม
3. มีประสบการณ์ในการประมาณราคา 1- 2 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม autocad 2d,3d จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำกระทุ่มแบน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำกระทุ่มแบน
รายละเอียดงาน : - บันทึกรายการบัญชีโดยโปรแกรม Mac 5
- เปิดบิลกำกับภาษีขาย
- ทำรายงานและจัดเก็บเอกสารภาษีขาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 24 - 28 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี
4. สามาถใช้โปแกรม Microsoft Office ได้อย่างดี
5. มีความละเอียดรอบคอบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รายละเอียดงาน : - จัดซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ , อะไหล่เครื่องจักร , วัตถุดิบ
- เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนข
- ดำเนินการจัดทำเอกสารรการจัดซื้อ
- ส่งเอกสารการจ่ายเงินให้ส่วนบัญชี
- ติดตามการส่งมอบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 28 - 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม MicroSoft Office ได้ดี
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
6. หากสามารถใช้โปรแกรม Mac 5 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Product Manager
ตำแหน่งงาน : Product Manager
รายละเอียดงาน : - พัฒนาและวางแผนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
- สนับสนุนฝ่ายขาย ด้านข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
- ให้ความรู้ในเรื่องการใช้งานแก่ลูกค้า
- แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 25,000-30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเคมี , ปิโตรเลียม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
6. สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Technical Advisor สินค้า DIY
ตำแหน่งงาน : Technical Advisor สินค้า DIY
รายละเอียดงาน : - วางแผนการตลาด และผลิตภัณฑ์สินค้าประตูหน้าต่างสำเร็จรูปยี่ห้อ KLSA ผ่านช่องทาง Home Pro
- วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด คู่แข่งและข้อมูล
- จัดกิจกรรมทางการตลาด ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ อายุไม่เกิน 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในสายงานขายอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. มีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
5. มีบุคลิกภาพดีและมีทักษะในการสื่อสาร
6. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Programmer
ตำแหน่งงาน : Programmer
รายละเอียดงาน : เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Microsoft VB.NET โดยใช้ฐานข้อมูล SQLServer
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000-25,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25- 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีสาขา Computer Science/Information Technology หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการสายงาน 3 - 5 ปี
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Project Sales
ตำแหน่งงาน : Project Sales
รายละเอียดงาน : - ผลักดันสินค้าประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม , ประตูรั้ว ผ่านช่องทางโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 + ค่าเสื่อมยานพาหนะ+ค่าน้ำมัน(Fleet card) +ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชั่น บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 26 - 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.7
3. มีประสบการณ์ในการขายผ่านช่องทางโครงการ 2 ปี
4. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
5. บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร
6. มียานพาหนะส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
7. สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม
รายละเอียดงาน : - ประสานงานการลงโฆษณากับสื่อ , รวบรวมใบสมัคร
- คัดเลือกใบสมัคร, ประสานงานกับการคัดเลือก , จัดเตรียมสถานที่และเอกสารการคัดเลือกให้คณะกรรมการสัมภาษณ์
- รวบรวมเอกสารและตรวจสอบเอกสารพนักงานใหม่ , ดำเนินการจัดพิมพ์สัญญาจ้าง
- จัดเตรียม / ดำเนินการปฐมนิเทศ
- ติดตามเอกสารการประเมินผลพนักงานทดลองงาน
- จัดทำเอกสารระบบบริหารคุณภาพ 9001 : 2008
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา เกรดเลี่ย 2.70 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปี
4. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
5. สามารถใช้โปรแกรม M/S Office ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Technical Advisor (ภาคใต้)
ตำแหน่งงาน : Sales Technical Advisor (ภาคใต้)
รายละเอียดงาน : - ผลักดันสินค้าถังบำบัดน้ำเสีย ภายใต้ยี่ห้อ DOS ช่องทางผู้แทนจำหน่าย ในเขต นครศรีธรรมราช , สงขลา , พัทลุง , สตูล
- บังคับบัญชา PC
- จัดทำเอกสารด้านขาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000-13,000 บาท + ค่าโทรศัพท์ +ค่าที่พัก+ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าเสื่อมยานพาหนะ+ค่าคอมมิชั่น+Incentive บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์งานด้านการขาย 3 ปี ขึ้นไป
4. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
5. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโครงการ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงการ
รายละเอียดงาน : ควบคุมงานก่อสร้างโครงการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน ทั้งตัวอาคารและการติดตั้งเครื่องจักรตาม site งานที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 26 - 32 ปี
2. วุฒิการศึกษา วิศวกรรมโยธา , เครื่องกล เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงาน 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถไปต่างจังหวัดได้
5. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งงาน : วิศวกรสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดงาน : - ออกแบบและคำนวณระบบบำบัดนำเสีย,biogass
- ประสานงานโครงการ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย -อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3. มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรม auto cad 2 d 3 d ได้
5. สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Green Fuel oil Excuetive
ตำแหน่งงาน : Green Fuel oil Excuetive
รายละเอียดงาน : - เสนอขายสินค้า Green Fuel Oil ให้กับช่องทาง โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบา
- ให้ความรู้ด้านเทคนิคเบื้องต้นแก่ลูกค้า ในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด
- ประสานงานกับส่วนงานวิศวกรรม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ , วิศวกรเครื่องกล
3. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
6. สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิคบอยเลอร์
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิคบอยเลอร์
รายละเอียดงาน : - ควบคุมการเดินเครื่องผสมน้ำมัน ตาม site งานลูกค้า
- ประสานงานการจ่ายเชื้อเพลิงให้ Boiler
- ตรวจเช็ค , ช่อมบำรุง เครื่องจักรเบื้องต้น
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ มากกว่า 25 ปี
2. วุฒิการศึกษาปวส.เครื่องกลอุตสาหกรรม(ช่างยนต์)
3. มีประสบการณ์ในสายงาน 3 - 5 ปี
4. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
5. หากมีความรู้เรื่อง Boiler จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถออกต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Technical Advisor (ภาคอีสาน , กรุงเทพ , ภาคตะวันออก)
ตำแหน่งงาน : Technical Advisor (ภาคอีสาน , กรุงเทพ , ภาคตะวันออก)
รายละเอียดงาน : - ผลักดันสินค้าถังบำบัดน้ำเสีย และภาชนะบรรจุของเหลงยี่ห้อ DOS
ผ่านช่องทางผู้แทนจำหน่ายในเขตที่ได้รับผิดชอบ
- บังคับบัญชาพนักงานขาย (PC)
- ประสานงานกับส่วนงานต่างภายในบริษัทฯ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,000-13,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์การขายในช่องทางผู้แทนจำหน่าย 2 ปีขึ้นไป
4. มีความเป็นผู้นำและบุคลภาพดี
5. สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดครั้งละ 20 วันได้ ** ยกเว้นตำแหน่งประจำกรุงเทพฯ
6. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Silver Nano Excuetive
ตำแหน่งงาน : Silver Nano Excuetive
รายละเอียดงาน : - นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ Silver Nano เพื่อต่อต้านแบคทีเรีย ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
- ประสานงานนักวิทยาศาสตร์ , ฝ่ายผลิต
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 26 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์
3. มีประสบการณ์งานขาย 3 ปี
4. มีบุคลิภาพดีมีทักษะในการสื่อสาร
5. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
6. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Glass Coating Sales
ตำแหน่งงาน : Glass Coating Sales
รายละเอียดงาน : - เสนอขายน้ำยาเคลือบกระจกเพื่อป้องกัน UV ผ่านดีไซเนอร์, สถาปนิก ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย
- ประสานงานกับส่วนงานต่างๆภายในบริษัทฯ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 14,000 - 16,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์การขายอย่างน้อย 1 ปี
4. มีบุคลิภาพดีและมีทักษะในการสื่อสาร
5. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีประจำภูเก็ต
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีประจำภูเก็ต
รายละเอียดงาน : - บันทึกใบสำคัญจ่ายและเงินสดย่อยด้วยโปรแกรม mac5
- ตรวจรับเข้า - เบิกออกสินค้าและวัตถุดิบ
- รายงานผลจำนวนสินค้าและวัตถุดิบทุกสิ้นเดือน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
3. สามารถใช้โปแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ในงานบัญชี 3 ปี
5. สามารถฝึกงานที่สำนักงานใหญ่(กรุงเทพฯ )2 อาทิตย์
6. หากสามารถใช้โปรแกรม mac 5 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางสเปค
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางสเปค
รายละเอียดงาน : - วางสเปคสินค้าถังบำบัดน้ำเสียในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-17,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 26 - 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.7
3. มีประสบการณ์ในการขายผ่านช่องทางโครงการ 2 ปี
4. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
5. บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร
6. มียานพาหนะส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
7. สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดงาน : ดูแลพนักงานในกลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด จำนวน 5 บริษัท และ โรงงานสาขา
3 แห่ง (พนักงานประมาณ 800 คน)
- ดูแลและบริหารงานทรัพยากรบุคคล
1. งานด้านการสรรหา
2. งานด้านการฝึกอบรม
3. งานด้านค่าจ้าง/ เงินเดือน ( โปรแกรม power vision )
4. งานด้านแรงงานสัมพันธ์
5. งานด้านการประเมินผล ( MOP , KPI )
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 37 - 42 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล , จิตวิทยา , รัฐศาสตร
3. มีเกรดเฉลี่ย 2.80 เป็นต้นไป
4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 8 ปี
5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร , มีความเข้าใจในการวางแผนยุทธศาสตร์
6. มีความยืดหยุ่น และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีมาก
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  ความรัก
  ดูดวง
  ร้านอาหาร
  วาไรตี้
  ท่องเที่ยว
  ลดน้ำหนัก
  ออกกำลังกาย
  คติสอนใจ
  บิวตี้
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ทำอาหาร
  เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย
  มือถือ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  แนะนำโรงแรม
  แนะนำร้านอาหาร
  เส้นทางการเดินทาง
  ทริปท่องเที่ยว
  ข่าวสารท่องเที่ยว
  รีวิวโรงแรม
  บิวตี้
  ทรงผม
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ข่าวดัง
  ข่าวดารา
  ดูดวง
  ความรัก
  กินเที่ยว
  ไลฟ์สไตล์
  โปรโมชั่น
  เทคโนโลยี
  ผู้หญิง
  ข่าวเศรษฐกิจ
  job
  ร้านค้าออนไลน์
  ขายของออนไลน์
© copyright 2004-2021 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ