เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)บริษัท : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท :
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อในชื่อ \"เซเว่นอีเลฟเว่น\" ปัจจุบันมีสาขาร้านมากกว่า 4,000 สาขาทั่วประเทศ มีความประสงค์จะรับบุคลากรในสายสำนักงาน และสายร้านสาขา จำนวนมากมาร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนี้
สวัสดิการ : 1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น มรณกรรม ภัยพิบัติ
5. Bonus 4 ครั้ง / ปี
6. การอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
7. ฯลฯ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน www.cpall.co.th
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : โทร : 02-677-9000 ต่อ 1726, 1719
แฟกส์ : 0-2677-1870
ที่อยู่ : เลขที่ 283 อาคารสีบุญเรือง 1 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์ : http://www.cpall.co.th

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (ประจำสำนักงานวัชรพล)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (ประจำสำนักงานวัชรพล)
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ เพื่อขอใบอนุญาติในการเปิดร้านสาขา
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถเดินทางติดต่องานในเขตกรงุเทพฯและปริมณฑลได้
4. หากมีประสบการณ์ด้านงานติดต่อราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์
รายละเอียดงาน : 1. พิจารณาสรรหาผู้สนใจลงทุนดำเนินการร้านสาขาให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงการขยายสาขา ต่อสัญญาและปิดร้านแฟรนไชส์
2. สรรหา คัดเลือก ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นผู้ดำเนินการบริหารร้าน 7-ELEVEN ในเบื้องต้น
3. ให้ข้อมูลและสรุปรายละเอียดในการลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์ 7-ELEVEN และเงื่อนไขสัญญาแก่ผู้สนใจลงทุน
ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้สนใจรวมถึงการจัดเตรียมเกี่ยวกับการเซ็นสัญญา
4. ให้ข้อมูลและเตรียมดำเนินการขยายสาขา ต่อสัญญาและปิดร้านแฟรนไชส์
5. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิในการบริหารร้านแก่แฟรนไชส์
6. ส่งเสริมและรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างแฟรนไชส์ซี่และบริษัท ฯ
อัตรา : 15 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23-28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะการเจรจาต่อรอง
4. สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
5. บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบำรุงรักษา (ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)
ตำแหน่งงาน : พนักงานบำรุงรักษา (ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)
รายละเอียดงาน : ปฎิบัติการซ่อมและบำรุงรักษาอาคารและระบบ Utility ,เครื่องจักรและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งการปฎิบัติงานใด ๆ ด้านวิศวกรรม
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดกระบัง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20-35 ปี บริบูรณ์
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช-ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเลคโทรนิค อุตสาหกรรม
3. สามารถเข้างานเป็นกะได้ (เช้า บ่าย ดึก)
4. สามารถทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
5. ติดต่อ : คุณขวัญ โทร : 02-738-1711 ต่อ 5840
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานจับตัวเลข
ตำแหน่งงาน : พนักงานจับตัวเลข
รายละเอียดงาน : จับตัวเลขจำนวนผู้ใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 40 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,000-10,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. จบการศึกษาวุติ ม.3 ขึ้นไป
3. รักงานอิสระ ชอบเดินทาง
4. ติดต่อ : คุณณัฐพร อินนา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง
รายละเอียดงาน : ดูแลตรวจสอบเอกสารจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับเหมาขนส่ง จัดทำข้อมูลสรุปค่าขนส่ง ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา
ขนส่งสินค้าและร้านสาขา รับและตอบข้อร้องเรียนลูกค้า ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในด้านการจัดส่งสินค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
2. สามารถเข้างานเป็นกะ และทำงาน 6 วันได้
3. หากมีประสบการณ์ด้านระบบงานจัดส่งสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
5. มีความรู้เรื่องเส้นทางเดินรถ ทั้งในและนอกกรุงเทพฯ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Part Time สำนักงาน
ตำแหน่งงาน : Part Time สำนักงาน
รายละเอียดงาน : - บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น.
อัตรา : 8 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/ หญิง อายุ 20 - 28 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ประจำ จ.นครราชสีมา
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ประจำ จ.นครราชสีมา
รายละเอียดงาน : สรรหาทำเลร้าน 7-11เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ เจรจาต่อรองเรื่องค่าเช่าและจัดทำสัญญาเช่าร้านสาขา

สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยื้องวัดหนองเเวง หน้าหมู่บ้านเขาไท ใกล้เคหะฯ ขอนแก่น)
ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สำนักงานย่อย จ.นครราชสีมา ปากซอยสืบศิริ 49 (ตรงข้ามตลาดชลประทาน-สืบศิริ ใกล้สามแยกปักธงชัย)
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น
โทร 091-0047607-9
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เดินทางปฏิบัติงานในจังหวัดทางภาคอิสานตอนล่างได้
4. บุคลิกดี มีทักษะทางด้านการเจรจาและความรู้ด้านกฏหมาย และมีรถยนต์ส่วนตัว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
รายละเอียดงาน : 1. เขียนแบบโครงสร้างร้าน 7-11
2. เคลียร์ไซด์ร้านเปิดใหม่
3. แก้ไขแบบต่างๆ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา
2. อายุ 22-35 ปี
3. สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้ดี
4. เดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
5. โทร : 0-2677-9000 # 1719, 1726
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ชลบุรี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ชลบุรี)
รายละเอียดงาน : 1. สรรหา คัดเลือก และว่าจ้างพนักงานสายกระจายสินค้า
2. รวบรวม จัดทำและตรวจสอบเอกสารพนักงานเริ่มงานใหม่ทั้งพนักงานประจำ และพนักงาน Part Time สายกระจายสินค้า
3. ร่วมจัดปฐมนิเทศพนักงานและโครงการรักษาพนักงานใหม่
4. บันทึกและตรวจสอบข้อมูลการบันทึกเวลาทำงานและรายได้ต่างๆ ของพนักงาน
5. ตรวจสอบเอกสารประกันสังคม และกองทุนทดแทน การเบิก–จ่ายสวัสดิการของพนักงานสายกระจายสินค้า
6. จัดทำรายงานและสถิติด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคลสายกระจายสินค้า
7. ประสานงานและติดตามด้านสรรหา บริหารค่าจ้าง สวัสดิการและระบบข้อมูลของพนักงานสายกระจายสินค้ากับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนกลาง รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานราชการ
8. ปฎิบัติงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สามารถปฎิบิตังาน 6 วัน ต่อสัปดาห์
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office คล่อง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ศูนย์กระจายสินค้าชลบุรี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ศูนย์กระจายสินค้าชลบุรี
รายละเอียดงาน : 1. จัดเตรียม ยกร่าง ระเบียบวิธีการปฏิบัติ มาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยอ้างอิงตามกฎหมาย, มาตรฐานด้านความปลอดภัย และนโยบายของเครือฯ
2. ให้คำปรึกษา แนะนำ อบรมด้านความปลอดภัยและ 7ส รวมทั้งร่วมประชุมให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้กับคณะทำงานและพื้นที่ย่อย
3. เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นด้านความปลอดภัยกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการความปลอดภัย
4. ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยและรายงานผลการตรวจพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ใหม่ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปรับปรุง
5. ติดตามรายงานการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อร่วมไต่สวน วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขป้องกันต่อผู้บริหารและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
6. ร่วมประเมินให้คำแนะนำในการซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุต่างๆ รวมทั้งติดตามการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
7. จัดทำโครงการตรวจประเมินระบบความปลอดภัยของพื้นที่ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายและนโยบายที่กำหนด
8. ค้นหาเทคนิคความรู้ใหม่ด้านความปลอดภัยเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยให้กับคณะทำงาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและพนักงานทุกระดับ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง +ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์
2. สามารใชโปรแกรมคอมพิวเตอร์คล่อง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

R&D Part Time
ตำแหน่งงาน : R&D Part Time
รายละเอียดงาน : - วิจัย/LAB
- ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น.
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. สาขาที่เกี่ยวข้อง ชีววิทยา / Biotechnology เท่านั้น!
4. ติดต่อ : คุณณัฐพร อินนา โทร : 02-677-1726
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ด่วนมาก *** เจ้าหน้าที่ข้อมูล ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง
ตำแหน่งงาน : ด่วนมาก *** เจ้าหน้าที่ข้อมูล ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง
รายละเอียดงาน : งานที่ต้องปฏิบัติ
1. ทำการบันทึกรับสินค้า
2. ทำการออกใบ Picking List ให้แผนกรับและส่งมอบ เพื่อไปจัดสินค้า
3. ทำการออกใบส่งสินค้าให้ร้านสาขา
4. ทำการเพิ่มสายรถให้แก่ร้านเปิดใหม่
5. ทำการอนุมัติใบ CN ให้แก่ร้านสาขา
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่สีลม
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 21-30 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ ,สถิติ
3. เกรด GPA. 2.5 ขึ้นไป
4. ทำงาน 6 วัน และ สามารถเข้ากะ เช้า บ่าย ดึก ได้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office ได้คล่อง
6. ติดต่อ : คุณวัชเรศ โทร : 02-738-1711 # 5740
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วางแผนสั่งสินค้า คลังสินค้าสำโรง (จบสาขาสถิติ เท่านั้น)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วางแผนสั่งสินค้า คลังสินค้าสำโรง (จบสาขาสถิติ เท่านั้น)
รายละเอียดงาน : - จัดทำ ตรวจสอบ บันทึกผล ประสานงาน ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและวางแผนการสั่งสินค้า บันทึกข้อมูลการวางแผนสั่งสินค้า ตรวจสอบข้อมูลหลังการวางแผนสั่งสินค้าให้ครบถ้วนและถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบและเฝ้าตรวจติดตามข้อมูลที่ทางร้านสาขามีความต้องการเข้ามาในระบบทางหนึ่ง อีกทางหนึ่งจากการที่ผู้ขายนำสินค้ามาเข้ามาจัดส่งตามความต้องการที่ได้ขอซื้อ พร้อมประสานงานกับหน่วยงานจัดซื้อเพื่อจัดทำฐานข้อมูลพยากรณ์ในแต่ละเงื่อนไข และจัดทำ , พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลการตั้งค่าต่างๆ , รายงานประจำแต่ละช่วงระยะเวลา , รายงานการนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกระบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถิติ เท่านั้น
2. เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
3. มีทักษะคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office และเขียนสูตร Excel ระดับสูงได้
4. ทำงานวัน จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.
5. ติดต่อ : คุณวัชเรศ หรรษาเวก โทร : 02-738-1711 # 5740
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักวิจัยตลาด
ตำแหน่งงาน : นักวิจัยตลาด
รายละเอียดงาน : - A researcher, whose is able to handle both quantitative and qualitative projects.
- Interested in psychology and behavioral science for qualitative research, while able to handle and interpret data works of quantitative research
- Some experience in creating questionnaires and question guidelines, as well as, conduct qualitative interviews such as in-depth and focus group interviews (observation and experiment conducts are preferable)
- Analytical mind and attentive to details
- Has written and verbal communication skills in both Thai and English
- Organizational and logistic skills such as quality control, approve sampling and recruitment lists and providing clear instructions to work teams, as well as, managing overall projects
- Has experience in creating reports and PowerPoint presentations with slides/graphs/charts that convey key findings in a compelling way
- Persuasive verbal presentation of findings to clients
- Able to act as contact point for clients and suppliers
- Bachelor degree is required
- At least 3 years’ experience in a research agency or relevant work is preferred.
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-33 ปี
2. ปริญญาตรี-โท
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ด่วนมาก *** วิศวกร ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
ตำแหน่งงาน : ด่วนมาก *** วิศวกร ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
รายละเอียดงาน : 1. ดำเนินการเพื่อการซ่อมเครื่องจักรที่ชำรุด และให้คำแนะนำการซ่อมแก่ช่างเทคนิค
2. จัดทำรายชื่อ เครื่องจักร ที่ต้องทำการบำรุงรักษาในแต่ละสัปดาห์
3. มอบหมายงานบำรงุรักษาเครื่องจักรให้ช่างเทคนิค นำไปปฏิบัติในแต่ละสัปดาห์
4. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของช่างเทคนิค
5. ควบคุมและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
6. ควบคุมและตรวจสอบ รายการอะไหล่เครื่องจักรที่เก็บสำรอง และที่ต้องสั่งซื้อเพิ่ม
7. จัดทำข้อมูล ประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์ พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพหรือสถานะของเครื่องจักร เป็นรายเดือน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดกระบัง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ
2. เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
3. เข้างานเป็นกะ เช้า-บ่าย-ดึก , ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
4. มีประสบการ การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานควบคุมคุณภาพ QC ประจำคลังสินค้าภูเก็ต (ใกล้โลตัสถลาง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานควบคุมคุณภาพ QC ประจำคลังสินค้าภูเก็ต (ใกล้โลตัสถลาง)
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
2. ตรวจสอบคุณภาพรถขนส่ง
3. ตรวจติดตามคุณภาพพื้นที่คลังสินค้า อุณหภูมิ
4. ตรวจสุขลักษณะการแต่งกายของพนักงาน
5. งาน QC ทั่วไป
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : (ใกล้โลตัสถลาง) บริเวณแยกเขาล้าน
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 22-30 ปี
3. เพศ ชาย/หญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4. ประสบการณ์ 0-3 ปี
5. เป็นคนดี มีความตั้งใจทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีน้ำใจ
6. ติดต่อ : คุณสกล ยังสุข โทร : 077-914-473 หรือ 472, 089-723-8663
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรจัดซื้อ (โยธา/เครื่องกล/ไฟฟ้า)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรจัดซื้อ (โยธา/เครื่องกล/ไฟฟ้า)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 8 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (สีลม)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง
2. วุฒิปริญาตรี-โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา, ไฟฟ้า, อุตสาหการ, เครื่องกล ,คอมพิวเตอร์,อาหาร
3. อายุ 28-33 ปี
4. บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัว
5. ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ตำแหน่ง : *** ด่วนมาก *** เจ้าหน้าที่บุคคลสรรหาว่าจ้าง DC.สุวรรณภูมิ
ตำแหน่งงาน : ตำแหน่ง : *** ด่วนมาก *** เจ้าหน้าที่บุคคลสรรหาว่าจ้าง DC.สุวรรณภูมิ
รายละเอียดงาน : - สรรหาพนักงานให้ทันความต้องการของ Operation
- ออกแบบสื่อสรรหาและ ประชาสัมพันธ์
- ปฐมนิเทศน์
- งานเอกสารบุคคล
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่สีลม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 21-30 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
3. เกรด GPA. 2.5 ขึ้นไป
4. ทำงาน 6 วัน
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office ได้คล่อง
6. ติดต่อ : คุณวัชเรศ โทร : 02-738-1711 # 5740
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบำรุงรักษา ( ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี )
ตำแหน่งงาน : พนักงานบำรุงรักษา ( ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี )
รายละเอียดงาน : 1. บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผน Preventive Maintenance
2. ซ่อมรถโฟรคลิฟ์ท์ไฟฟ้าและรถโฟรคลิฟท์น้ำมัน ที่เกิด Breakdown
3. ซ่อมระบบสายพานลำเลียง เครื่องรัดลังอัติโนมัติ และ เครื่องอัดกล่องกระดาษ ที่เกิด Breakdown
4. ชาร์ทและจ่ายแบตเตอรี่ให้กับรถโฟรคลิฟท์ไฟฟ้า รวมทั้งจดบันทึกข้อมูลการการใช้งานแบตเตอรี่
5. ปฏิบัติงานใดๆด้วยความปลอดภัย และ สอดคล้องกับข้อกำหนด 7 ส และ ความปลอดภัย
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ร่วมวิเคราะห์ในการปรับปรุงเครื่องจักร
รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบรูณ์และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งการปฏิบัติงานใดๆ ด้านวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้า
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ช่างอิเล็กทรอนิค/ช่างเทคนิคไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้า
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. ประจำศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบโครงสร้าง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เขียนแบบโครงสร้าง
รายละเอียดงาน : 1. จัดแผนวัดพื้นที่+เคลียร์Siteพร้อมทั้งจัดเตรียมคนเข้าวัดพื้นที่ และเคลียร์ Site ร้านเปิดใหม่ และร้าน Renovate
2. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายนอกและภายในบริษัท
3. อบรมและแก้ไขปัญหากับพนักงานวัดพื้นที่+เคลียร์Site และเจ้าหน้าที่เขียนแบบ เกี่ยวกับงานภายในแผนก วัดพื้นที่+เคลียร์Site และนโยบาย ใหม่ๆที่ได้รับจากผู้บริหาร
4. จัดทำแบบสำหรับงาน ตกแต่งก่อสร้าง ร้านเปิดใหม่ และร้าน Renovate
5. ตรวจสอบแบบ ร้านเปิดใหม่ ร้าน Renovate และเอกสารทั้งหมดภายในแผนก
6. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน วัดพื้นที่ ,เคลียร์ Site และสรุปปัญหาวัดพื้นที่+เคลียร์Site
7. จัดทำแบบเข้าประชุมและวาระประชุมและ สรุปปัญหาวาระประชุม ทั้งกรุงเทพและมณฑล
อัตรา : 15 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20-30 ปี
2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง โยธา
3. ใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้
4. มีประสบการณ์เขียนแบบ 0-5 ปี
5. เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (ประจำสำนักงานวัชรพล)
ตำแหน่งงาน : ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (ประจำสำนักงานวัชรพล)
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ เพื่อขอใบอนุญาติในการเปิดร้านสาขา
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถเดินทางติดต่องานในเขตกรงุเทพฯและปริมณฑลได้
4. หากมีประสบการณ์ด้านงานติดต่อราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างร้าน 7-Eleven
ตำแหน่งงาน : โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างร้าน 7-Eleven
รายละเอียดงาน : ควบคุมงานก่อสร้างร้านสาขา
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายอายุ 22-30 ปี
2. วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง,โยธา
3. สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Web Master
ตำแหน่งงาน : Web Master
รายละเอียดงาน : 1.อัพเดทข้อมูลสินค้าในเว็บ
2.ดูแลงานประจำวันของเว็บ ให้ทำงานเป็นปกติ
3.จัดหา ปรับแต่งข้อมูลต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสำหรับนำเสนอผ่านหน้าเว็บ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ตอบปัญหา และแก้ปัญหาของลูกค้า รวมถึง User, Visitor ที่เข้ามาใช้งานในเว็บ
5.บริหาร ติดตาม และสรุป Web performance และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บ

Web Graphic Design (40%)
1.เตรียม Banner, News letter และงานกราฟิกอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการตกแต่ง และประชาสัมพันธ์เว็บ

อื่นๆ (10%)
6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ 2 ปีในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์เป็น Web Master เว็บไซท์ e-Commerce หรือเว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจมาก่อน ถ้าเป็นกรณีหลังต้องเป็นเว็บที่มี UIP มากกว่า 2,000 ต่อวัน
4. มีความรู้ในการใช้งาน และวิเคราะห์โปรแกรม Web Analytics เช่น Google Analytics
5. ใช้ HTML ได้
6. ใช้งาน Adobe Photoshop, Illustrator, Flash
7. ทำงานหนัก รักความก้าวหน้า มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีทักษะในการสื่อสาร และดูแลลูกทีมให้ทำงานได้ตามที่มอบหมาย
8. ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับวงการหนังสือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. ในวันสัมภาษณ์กรุณาเตรียมแฟ้มงานกราฟิกมาด้วย
10. ในวันสัมภาษณ์กรุณาเตรียมข้อมูลสถิติของเว็บมาด้วย (ถ้าไม่สามารถเรียกดูออนไลน์ได้)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานช่างประจำศูนย์แจ้งวัฒนะ ด่วนมาก
ตำแหน่งงาน : พนักงานช่างประจำศูนย์แจ้งวัฒนะ ด่วนมาก
รายละเอียดงาน : ดูแลเรื่องอุปกรณ์ต่างๆ
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์ทางด้านช่างจะพิจรณาเป็นพิเศษ
2. ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 18.00 น.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วางแผนสั่งซื้อสินค้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วางแผนสั่งซื้อสินค้า
รายละเอียดงาน : 1.Forecasting สินค้าที่จะต้องสั่งตามรอบการสั่งประจำวันของ Supplier โดยดึงรายงานการสั่งสินค้าประจำวันเพื่อใช้ในการสั่งสินค้า
2. ตรวจสอบยอดสต็อคสินค้าคงเหลือตามรายงานการสั่งสินค้าประจำวันว่ามีสินค้าเพียงพอหรือไม่ตามรอบ Lead Time ของ สินค้า หากสินค้ามีสต็อคไม่เพียงพอจะทำการสั่งเพิ่มเติม
3.คีย์ข้อมูลการสั่งสินค้าแต่ละรายการเพื่อส่งไปยังฝ่ายจัดซื้อ
4.ติดตามตรวจสอบรายการสินค้าที่สั่งตามรอบการส่งประจำวันว่าสินค้าเข้าตรงกำหนด และครบจำนวนที่สั่งหรือไม่เพื่อติดตามกับฝ่ายจัดซื้อ
5. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ ในรายละเอียดของการเล่นรายการ Promotion ของสินค้าแต่ละรายการ เก็บข้อมูลของสินค้า
6. Set รอบการสั่งและส่ง ของ Supplier รายใหม่
7. จัดทำรายงานและข้อมูลของสินค้าที่ขาดประจำวัน, รายงานการส่งสินค้าของ Supplier , Fill In Rate ประจำวันและ ประจำเดือน, Stock Day ประจำวันและประจำเดือน รวมถึงรายงาน Not Ship ประจำวัน เพื่อส่งข้อมูลให้ฝ่ายจัดซื้อ และใช้เป็นข้อมูลวัดผล LG, DG ของ DC.
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22-28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์
3. สามารถทำงานได้ สัปดาห์ละ 6 วัน จันทร์ - เสาร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
รายละเอียดงาน : 1.ดึงข้อมูลจากระบบ
2.ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.รวบรวมเอกสาร จัดทำการวิเคราะห์เบื้องต้น และ Presentation (Power Point) ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ลักษณะงานวิเคราะห์ อาทิ
-วิเคราะห์การใช้จ่ายของลูกค้า ด้านความถี่ในการใช้บริการและยอดการใช้จ่ายต่อครั้ง
-วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคต่าง ๆ จากระบบฐานข้อมูลสมาชิกและสามารถนำมาประมวลผล เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ตรงใจกลุ่มลูกค้า (Loyalty Marketing & CRM)
-จัดทำ และนำเสนอโปรแกรมการตลาดใหม่ๆ, โอกาสในการร่วมกิจกรรมทางด้านการตลาดกับพันธมิร (Cross-Marketing Program) และสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะและประสบการณ์ 3-4 ปี ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ หากมีประสบการณ์การวิเคราะห์ด้าน Loyalty Marketing & CRM, Cross Marketing Program และ Marketing Promotion จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ด้านฐานข้อมูล, VBA และโปรแกรมทางสถิติ อาทิ SPSS
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, Power Point) และ Internet ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่รับคืนสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ) ด่วน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่รับคืนสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ) ด่วน
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลตรวจสอบการรับ และคัดแยกสินค้าคืน การส่งคืนสินค้าให้ซัพพลายเออร์ ดูแลการรับคืนอุปกรณ์จากรถขนส่งและการทำความสะอาดอุปกรณ์
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. หากมีประสบการณ์ทำงานคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ส่งมอบสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ) ด่วน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ส่งมอบสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ) ด่วน
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบการตรวจนับจำนวนลังสินค้า ตรวจสอบการส่งมอบสินค้าให้ผู้รับเหมาขนส่ง และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. หากมีประสบการณ์ทำงานคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ) ด่วน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ) ด่วน
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมคุณภาพสินค้ารับเข้าจาก Supplier และตลอดกระบวนการทำงานกระจายสินค้าไปยังร้านสาขา
2. ควบคุมคุณภาพรถขนส่งให้ถูกสุขลักษณะทั้งของผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 24-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมคุณภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้า CDC 2 ลาดกระบัง เปิดใหม่
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้า CDC 2 ลาดกระบัง เปิดใหม่
รายละเอียดงาน : ทำงานภายในศูนย์กระจายสินค้าที่เก็บสินค้ารักษาความเย็น เพื่อดำเนินการกระจายไปยังร้าน 7-11 ทั่วประเทศ
อัตรา : ไม่จำกัด ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขา FOOD SCIENCES,วิทย์-สถิติ,STAT,คอมพ์พิวเตอร์,วิศวกรไฟฟ้าเครื่องกล
2. เข้างานเป็นกะ ทำงาน 6 วัน
3. หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อพสาสติก
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อพสาสติก
รายละเอียดงาน : จัดหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-32 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี-โท คณะบริหารธุรกิจ สาขาเศษฐศาสตร์ หรือ การตลาด เท่านั้น
3. คล่องตัว บุคลิกภาพดี
4. มีทักษะในการเจราจาต่อรอง
5. มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ GIS
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ GIS
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจสอบผังเมือง เพื่อหาที่ตั้งศูนยืกระจายสินค้าใหม่ของ 7-11
2. จัดทำ Digital Map
3. จัดสายรถขนส่งของศูนย์กระจายสินค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์
3. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Digital Map 1-5 ปี
4. เดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Store Assortment Trainee
ตำแหน่งงาน : Store Assortment Trainee
รายละเอียดงาน : คัดเลือกสินค้าที่ร้าน 7-Eleven
อัตรา : 15 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 21-25 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, Food Science
3. เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
5. บุคลิกดี มีความคล่องตัว
6. มีทักษะการติดต่อสื่อสาร สามารถ Presentได้
7. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บุคคล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล
รายละเอียดงาน : -สรรหาและคัดเลือกบุคคลากร
-คิดอัตราค่าจ้างพนักงาน
-ดูแลเรื่องสวัสดิการและกิจกรรมต่างๆ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาตรี
2. อายุ 21-28 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด่วน)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด่วน)
รายละเอียดงาน : ดูแล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000-10,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 18 - 27 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
3. อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานตรวจสอบเวลา
ตำแหน่งงาน : พนักงานตรวจสอบเวลา
รายละเอียดงาน : -

อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 6,000-10,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 18 - 25 ปี
2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
3. อาศัยอยู่ กรุงเทพมหานคร
4. ศึกษาเวลาการทำงานของร้าน 7- eleven
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้
6. มีประสบการณ์ทำงานร้าน 7- eleven จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการเขตฝึกหัด FCT.
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการเขตฝึกหัด FCT.
รายละเอียดงาน : ขาย และบริการลูกค้า ดูแลพนักงาน ประจำร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
3. รักงานบริการ สามารทำงานเป็นกะได้
4. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ MIS (ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ MIS (ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง)
รายละเอียดงาน : 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารงานทั้งหมด
2. จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูล ตามระยะเวลาที่กำหนด
3. รวบรวมและจัดทำข้อมูลประมาณการณ์ยอดสั่งสินค้าจากร้านสาขา และเก็บข้อมูลสถิติยอดสั่งสินค้า รายวัน
4. ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในระบบการบันทึกของบัญชีเพื่อทำการเปรียบเทียบกับงบประมาณ
5. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
6. ประมวลผลข้อมูลประจำเดือน เพื่อเสนอผลการดำเนินงานรายเดือนของหน่วยงาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี,และโปรแกรม spss ได้ดี
2. สามารถทำงานเป็นกะได้
3. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 0-3 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรจัดซื้อ (ไฟฟ้า,โยธา,เครื่องกล)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรจัดซื้อ (ไฟฟ้า,โยธา,เครื่องกล)
รายละเอียดงาน : 1.สรรหา พิจารณา คัดเลือก ผู้จำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์/ผู้รับเหมา
2. ตรวจสอบเอกสารการพิจารณาคัดเลือก
3. เจรจาต่อรอง ราคาและเงื่อนไข เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปผล รายงานผู้บังคับบัญชา
4. ตรวจจสอบเอกสารการสั่งซื้อ เอกสารสัญญา
5. ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ-อุปกรณ์ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อนำมาใช้งาน
6. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล จัดเตรียมข้องมูล รายงานผลการทำงาน และปัญหาต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
7. ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ นำข้อมูลมาปรับปรุงการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
8. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้จำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์/ผู้รับเหมา
อัตรา : 12 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า,โยธา,เครื่องกล) เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
3. บุคลิกภาพดี
4. มีทักษะในการเจราจาต่อรอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำสำนักงานขอนแก่น)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำสำนักงานขอนแก่น)
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานทางด้านสรรหาว่าจ้างพนักงาน สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการฯ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี กล้าเเสดงออก
3. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ขอนแก่น) 083-6888699, 083-6888738
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานตรวจความปลอดภัย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น)
ตำแหน่งงาน : พนักงานตรวจความปลอดภัย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น)
รายละเอียดงาน : ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัย ตรวจสอบความปลอดภัยภายในคลังสินค้า ตรวจสภาพการกระทำที่ไม่ปลอดภัย และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขา
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
3. กล้าแสดงออก
4. สามารถเข้ากะได้
5. ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ขอนแก่น) 083-6888699, 083-6888738
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่รับสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่รับสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น)
รายละเอียดงาน : ดำเนินการรับและตรวจสอบสินค้า เอกสารใบส่งสินค้าของ Supplier, บันทึกข้อมูลการรับสินค้ารวมถึงการจัดส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถเข้ากะได้
4. ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ขอนแก่น) 083-6888699, 083-6888738
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น)
รายละเอียดงาน : ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัย ตรวจสอบความปลอดภัยภายในคลังสินค้า ตรวจสภาพการกระทำที่ไม่ปลอดภัย และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมกับจัดทำแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี กล้าแสดงออก สามารถเข้ากะได้
3. หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ขอนแก่น) 083-6888699, 083-6888738
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น)
รายละเอียดงาน : ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ ควบคุมการเบิกจ่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ ตั้งเบิกและชำระภาษีประจำปี สรุปค่าใช้จ่ายด้านธุรการ ดำเนินการจัดทำกิจกรรมต่างๆ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สังคมศาตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี กล้าเเสดงออก
3. หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเห็นพิเศษ
4. ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ขอนแก่น) 083-6888699, 083-6888738
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการและประสานงาน (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น)
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการและประสานงาน (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น)
รายละเอียดงาน : ดูแลและควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การจัดเตรียมเอกสารและจัดทำบอร์ดข่าวสาร งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ม.6-ปวส. ทุกสาขา
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ดี สามารถขับรถยนต์ได้ หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคล (ขอนแก่น) 083-6888699, 083-6888738
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง (ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง (ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง)
รายละเอียดงาน : วางแนวทางการจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับเหมาขนส่ง จัดทำข้อมูลสรุปค่าขนส่ง และติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาขนส่ง จัดทำรายงานยอดการใช้รถขนส่งและไม่มารับงานประจำวัน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ, สาขาโลจิสติกส์
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. มีประสบการณ์การทำงานด้านวางแผน 0-3 ปี
5. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี,และโปรแกรม spss ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกลอจิสติกส์ (หน่วยงาน e-Commerce)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกลอจิสติกส์ (หน่วยงาน e-Commerce)
รายละเอียดงาน : หน้าที่หลัก :
ประสานงานด้านปฏิบัติการเพื่อให้ระบบ Logistics ทำงานอย่างราบรื่น
ดูแลทีมงานปฏิบัติการให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1. งานที่ต้องปฏิบัติ : :
1. พัฒนาช่องทางสำหรับส่งผ่านสินค้าจากผู้ผลิต ไปจนถึงจุดกระจายสินค้า
2. พัฒนาช่องทางชำระเงินกับผู้ให้บริการ และแก้ปัญหาเรื่องการชำระเงินของลูกค้า
3. แก้ปัญหาและสนับสนุนร้านสาขา
4. แก้ปัญหาและบริการลูกค้าในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในด้านปฏิบัติการ
5. ดูแลและพัฒนาคลังสินค้าย่อย และบริหารสินค้าคงคลัง
6. ประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อให้สามารถส่งสินค้าและข้อมูลได้อย่างถูกต้องตรงเวลา
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการด้าน Retail Business ธุรกิจ Mail order, TV order, Catalog Order จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีประสบการณ์ด้านระบบ Logistics และการกระจายสินค้า ถ้าเป็นด้าน e-Commerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีประสบการด้านการพัฒนาระบบ งานโครงการ
4. มีอาวุโส และมีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน
5. มีทักษะการทำงานร่วมกับส่วนงานอื่นๆ หลายๆ ส่วน
6. ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับวงการหนังสือ หรือธุรกิจ e-Commerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กระจายสินค้า (โชคชัยร่วมมิตร)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กระจายสินค้า (โชคชัยร่วมมิตร)
รายละเอียดงาน : 1.ตรวจนับสินค้าจาก supplier
2.ตรวจรับจำนวนกระบะที่รับคืนจากร้าน 7 eleven
3.ตรวจนับสินค้าก่อนนำส่งไปยังร้าน 7 eleven
4.ส่งคืนกระบะให้กับsupplier
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สามารถทำงานเข้ากะได้ (เช้า,บ่าย,ดึก)
2. ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
3. ไม่จำกัดสาขาการศึกษาที่จบ
4. ช่างสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้าสำโรง(ด่วน)
ตำแหน่งงาน : พนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้าสำโรง(ด่วน)
รายละเอียดงาน : - งานจัดสินค้าภายในคลังสินค้า
- รับสินค้าและส่งมอบสินค้าให้กับ พนักงานสายส่ง
อัตรา : ไม่จำกัด ตำแหน่ง
เงินเดือน : 6,500 - 6,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. สามารถเข้างานเป็นกะได้ (เช้า,บ่าย,ดึก) โดยมีค่ากะให้
3. สนใจสมัคร ติดต่อคุณวัชเรศ หรรษาเวก เบอร์ 086-8868516
4. **หรือสมัครได้ที่ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง อยู่ด้านหลังอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง**
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประจำร้านยา (เอ็กซ์ต้า)
ตำแหน่งงาน : พนักงานประจำร้านยา (เอ็กซ์ต้า)
รายละเอียดงาน : ให้บริการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับอาหารเสิรม และเวชสำอางค์
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย /หญิง
2. วุฒิปวช.- ปริญญาตรี
3. บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ ซื่อสัตย์
4. รักงานบริการ สามารถปฎิบัติงานเป็นผลัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี)
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจประเมินความปลอดภัย

2. แจ้งผลการตรวจประจำเดือนให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงานรับรู้

4. ร่วมแก้ไข และป้องกันการเกิดอุบัติภัยให้พนักงาน และเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ

5. ให้คำแนะนำ ด้านความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุภายในงานและภายนอกงานแก่พนักงาน

6. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยและทำรายงานการประชุม

7. จัดทำรายงานผลการดำเนินของ จป.วิชาชีพ (จป.3 ) และอื่นๆ กับหน่วยงานราชการภายในขอบเขตหน้าที่

8. จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยและโรคจากการทำงานให้กับพนักงาน

9. จัดทำแผนฉุกเฉิน และฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี จัดตั้งทีมผจญเพลิง

10. จัดทำข้อมูลและเตรียมเอกสารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งระบบ ISO 14001 & OHSAS 18001 และ นโยบาย SHE POLICY
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี
4. อาศัยอยู่ : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี)
รายละเอียดงาน : วางแนวทางการจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับเหมาขนส่ง จัดทำข้อมูลสรุปค่าขนส่ง และติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาขนส่ง จัดทำรายงานยอดการใช้รถขนส่งและไม่มารับงานประจำวัน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22-35 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี
4. อาศัยอยู่ : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สถิติ/วิเคราะห์ข้อมูล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สถิติ/วิเคราะห์ข้อมูล
รายละเอียดงาน : วิเคราะห์และประมวลผลทางด้านสถิติ และข้อมูลภายในคลังสินค้า
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 -28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติประยุกต์ , คณิตศาสตร์
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และ SPSS ได้ดี
4. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านสถิติวิเคราะห์ข้อมูลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware.Software และระบบสารสนเทศของคลังสินค้า.ให้คำปรึกษาแนะนำกับ User เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของ PC และ Computer Network
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม VB.Net ได้ และสามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัย (ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัย (ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง)
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบความปลอดภัยภายในคลังสินค้า เช่นการตรวจสอบระบบไฟ้ฟ้าต่างๆภายในคลังสินค้า และดูแลการทำงานของ รปภ. ได้
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้และสามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ MIS ( ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ ) ด่วน***
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ MIS ( ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ ) ด่วน***
รายละเอียดงาน : 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารงานทั้งหมด
2. จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูล
3. รวบรวมและจัดทำข้อมูลประมาณการณ์ ยอดสั่งสินค้าจากร้านสาขา และเก็บข้อมูลสถิติยอดสั่งสินค้ารายวัน
4. ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในระบบการบันทึกของบัญชีเพื่อทำการเปรียบเทียบกับงบประมาณ
5. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
6. ประมวลผลข้อมูลประจำเดือนเพื่อเสนอผลการดำเนินงานรายเดือนของหน่วยงาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถทำงานเป็นกะได้
3. มีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ ,สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี และ โปรแกรม SPSS ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงาน Event ด่วน
ตำแหน่งงาน : พนักงาน Event ด่วน
รายละเอียดงาน : จัดกิจกรรมทางการตลาด ตามร้าน7-Eleven
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ขอนแก่น) ด่วนมาก
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ขอนแก่น) ด่วนมาก
รายละเอียดงาน : ควบคุมการเบิก-จ่าย Stock สินค้า
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22-28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานจับตัวเลข(ด่วนมาก!!!)
ตำแหน่งงาน : พนักงานจับตัวเลข(ด่วนมาก!!!)
รายละเอียดงาน : ตรวจนับจำนวนคนตามสถานที่ต่างๆ
อัตรา : 15 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 18-30 ปี
2. วุฒิ ม.3-ปวช.ทุกสาขา
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. สามารถเดินทางได้
5. ได้รายได้เป็นรายวัน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าความปลอดภัย (จป.) ประจำศูนย์กระจายสินค้า CDC.2 สุวรรณภูมิ ด่วน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าความปลอดภัย (จป.) ประจำศูนย์กระจายสินค้า CDC.2 สุวรรณภูมิ ด่วน
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจประเมินความปลอดภัย
2. แจ้งผลการตรวจประจำเดือนให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงานรับรู้
4. ร่วมแก้ไข และป้องกันการเกิดอุบัติภัยให้พนักงาน และเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
5. ให้คำแนะนำ ด้านความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุภายในงานและภายนอกงานแก่พนักงาน
6. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยและทำรายงานการประชุม
7. จัดทำรายงานผลการดำเนินของ จป.วิชาชีพ (จป.3 ) และอื่นๆ กับหน่วยงานราชการภายในขอบเขตหน้าที่
8. จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยและโรคจากการทำงานให้กับพนักงาน
9. จัดทำแผนฉุกเฉิน และฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี จัดตั้งทีมผจญเพลิง
10. จัดทำข้อมูลและเตรียมเอกสารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งระบบ ISO 14001 & OHSAS 18001 และ นโยบาย SHE POLICY
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22 - 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกข้อมูลจ่าย ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกข้อมูลจ่าย ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
รายละเอียดงาน : ดูแลควบคุมแผนกข้อมูลจ่าย และตรวจสอบงานข้อมูลจ่ายทั้งหมด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 28-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ทำงานข้อมูลคลังสินค้ามาประมาณ 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. หากมีประสบการณ์ทำงานคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรพัฒนาระบบขนส่ง (อุตสาหการ, เครื่องกล, Logistics)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรพัฒนาระบบขนส่ง (อุตสาหการ, เครื่องกล, Logistics)
รายละเอียดงาน : วางแผนควบคุมระบบการทำงานของศูนย์กระจายสินค้า และระบบขนส่งสินค้า
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล, Logistics
3. เดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
รายละเอียดงาน : ดูแลและบริหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์ ข้าวแช่เย็นและแช่แข็ง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาโท สายการตลาด อายุ 28-35 ปี
2. ประสบการณ์ด้านการตลาด หรืออุตสากรรมอาหาร มากกว่า 3 ปี
3. มีทักษะด้านการทำอาหารหรือการชิม
4. มีประสบการณ์การบริหารโครงการ
5. บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัว
6. มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานรับโทรศัพท์
ตำแหน่งงาน : พนักงานรับโทรศัพท์
รายละเอียดงาน : รับโทรศัพท์ และแก้ปัญหาให้ลูกค้าเบื้องต้น
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
2. วุฒิ ปวส.
3. บุคลิกดี มีทักษะการเจรจา ใจเย็น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบำรุงรักษา (ศูนย์กระจายสินค้า CDC1 บางบัวทอง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานบำรุงรักษา (ศูนย์กระจายสินค้า CDC1 บางบัวทอง)
รายละเอียดงาน : 1 ดูแล และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์สำนักงานระบบแสงสว่าง , ความเย็น ,ห้องเย็น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
2 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เสียให้สามารถใช้งานได้
3 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 8,500-10,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 - 30 ปี
2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการ (ศูนย์กระจายสินค้า CDC 1 บางบัวทอง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการ (ศูนย์กระจายสินค้า CDC 1 บางบัวทอง)
รายละเอียดงาน : 1 ดูแลการทำงานของ Outsoure เช่น รปภ. และแม่บ้านให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
2 จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานและหน่วยงานต่างๆ
3 ติดต่อและประสานงานกับรถรับ-ส่งพนักงาน
4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมโรงงาน, สถานีตำรวจ เป็นต้น
5 จัดทำใบอนุญาติสำหรับโรงงานให้ถูกต้องเสมอเพื่อไม่ให้ผิดกฏหมายเป็นต้น
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 8,500-12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22-28 ปี
2. วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลศูนย์กระจายสินค้า(บางบัวทอง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลศูนย์กระจายสินค้า(บางบัวทอง)
รายละเอียดงาน : 1 สรรหาและคัดเลือกพนักงานมาทำงานในศูนย์กระจายสินค้
2 ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้ทราบกฏระเบียบบริษัทฯ
3 จัดทำแบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
4 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,500-13,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 21-25 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
3. อาศัยอยู่ : นนทบุรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท, ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ, จัดเก็บทะเบียนข้อมูลในหน่วยงาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดส่ง (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ) ด่วน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดส่ง (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ) ด่วน
รายละเอียดงาน : ดูแลสอบเอกสารจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับเหมาขนส่ง จัดทำข้อมูลสรุปค่าขนส่ง ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาขนส่งสินค้าและร้านสาขา
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. หากมีประสบการณ์ทำงานคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานซ่อมบำรุง (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ) ด่วน
ตำแหน่งงาน : พนักงานซ่อมบำรุง (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ) ด่วน
รายละเอียดงาน : ดูแลเครื่องจักรภายในคลังสินค้า
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 8,500 ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า, ช่างยนต์
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. สมัครได้ที่ ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ ซ.นิคมนำไกร ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Part Time สำนักงาน (ทำงานจันทร์-ศุกร์ 8.30-18.00 น. สำนักงานใหญ่ สีลม)
ตำแหน่งงาน : Part Time สำนักงาน (ทำงานจันทร์-ศุกร์ 8.30-18.00 น. สำนักงานใหญ่ สีลม)
รายละเอียดงาน : งานเอกสารทั่วไป
บันทึกข้อมูลต่างๆ
อัตรา : 20 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 3,000 - 4,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ18ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
3. จะได้มีประสบการณ์ในการทำงานประจำในอนาคต
4. สามารถทำงานได้วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-18.00น.
5. ประจำสำนักงานใหญ่ (สีลม)
6. ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ (ประจำสำนักงานพัทยา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ (ประจำสำนักงานพัทยา)
รายละเอียดงาน : สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อหาทำเลร้านสาขาใหม่ รวมทั้งการดำเนินการเรื่องสัญญาในการเช่าพื้นที่
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
4. หากมีประสบการณ์ทางด้านSalesจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถเดินทางปฏิบัติได้ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประจำร้านเบเกอรี่ และกาแฟ (ประจำสาขาลิโด้ และสาขาหัวลำโพง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานประจำร้านเบเกอรี่ และกาแฟ (ประจำสาขาลิโด้ และสาขาหัวลำโพง)
รายละเอียดงาน : 1.ทำเบเกอรี่ และกาแฟ
2.ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน
3.รักงานบริการ เข้ากะได้
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. รักงานบริการ
2. สามารถปฎิบัตงานเป็นผลัดได้
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถเดินทางได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประจำร้านเบเกอรี่ และกาแฟ (ประจำกรุงเทพฯและปริมณฑล)
ตำแหน่งงาน : พนักงานประจำร้านเบเกอรี่ และกาแฟ (ประจำกรุงเทพฯและปริมณฑล)
รายละเอียดงาน : ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้าน
ผลิตเครื่องดื่ม และเบเกอรี่ให้ลูกค้า
สามารถปฎิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล
อัตรา : ไม่จำกัด ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 18- 35 ปี
2. รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้
3. ชอบความท้าทาย ในการผลิตเบเกอรี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Assistant Online Marketing Officer (Part-time)
ตำแหน่งงาน : Assistant Online Marketing Officer (Part-time)
รายละเอียดงาน : ทำงานตามแผนงานของทีม Online Marketing ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานตั้งไว้
Monitor Web Social Network ของหน่วยงาน
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง Content ต่างๆ
มีทักษะในการใช้ Photoshop หรือ Dreamweaver จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางรัก)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ด้าน IT/การตลาด/นิเทศน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ใช้ Internet เป็นประจำเพื่อดูข้อมูลเว็บไซด์ต่างๆ,หาข้อมูล
4. มีความเข้าใจของพฤติกรรมของ Web Social Network และใช้อยู่เป็นประจำ
5. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็ว และมีทักษะในการสื่อสาร
6. มีทักษะในการใช้ Photoshop หรือ Dreamweaver จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า Inventory (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ ) ด่วนมาก
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า Inventory (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ ) ด่วนมาก
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำข้อมูลการรับสินค้าใหม่ ให้มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบ Dallas
2.จัด Location สินค้าที่จะจัดเก็บ เพื่อให้มีพื้นที่รองรับสินค้าอย่างเพียงพอและทันต่อการใช้งาน
3.คืนสินค้าให้กับผู้ขายตามรอบที่ได้รับแจ้งจากทางจัดซื้อ เพื่อไม่ให้มีสินค้าที่ต้องการคืนตกค้าง
4.การจัดเก็บสินค้าเสียหายหรือมีปัญหาในคลัง เพื่อส่งมอบให้กับทางแผนกสินค้าเศษหรือขอเปลี่ยนสินค้ากับทางผู้ขายให้ครบถ้วน
5.ตรวจนับสินค้าประจำวัน (Cycle Count) เพื่อให้ทราบสาเหตุของผลต่างและติดตามแก้ไขเพื่อให้ยอดสินค้าคงเหลือถูกต้อง
6.ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บสินค้าที่รับในแต่ละวันถูกต้องตามที่ระบบกำหนด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7.การส่งมอบสินค้าและออก CN ให้กับผู้รับเหมาขนส่งถูกต้อง ครบถ้วนและทันตามรอบการขนส่ง
8.เบิกจ่ายสินค้าตามที่หน่วยงานอื่นๆ ขอเบิก จัดเตรียมสินค้า ออกเอกสาร และส่งมอบให้ถูกต้องและทันกับการใช้งาน
9.บริหารพื้นที่ที่ใช้ในการเก็บสินค้าในคลัง ให้มีความถูกต้อง เหมาะสมเพื่อ Utilize การใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. หากมีประสบการณ์ทำงานคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เภสัชกรประจำร้านยา (เอ็กซ์ต้า)
ตำแหน่งงาน : เภสัชกรประจำร้านยา (เอ็กซ์ต้า)
รายละเอียดงาน : บริการให้คำปรึกษาเรื่องยาสุขภาพ และความงาม อาหารเสริม
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท
2. อายุ 22- 2-35 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่
รายละเอียดงาน : สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อหาทำเลร้านสาขาใหม่ รวมทั้งการดำเนินการเรื่องสัญญาในการเช่าพื้นที่
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22-28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
4. หากมีประสบการณ์ทางด้านSalesจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถเดินทางปฏิบัติได้ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพื่อขอใบอนุญาต
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่ระบุ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรไฟฟ้า (ด่วนมาก)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า (ด่วนมาก)
รายละเอียดงาน : ควบคุม ดูแล จัดการ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในร้าน7-Eleven ตั้งแต่การรวบรวม ค้นหา และกำหนดอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน , การตรวจรับและการยืนยันประสิทธิภาพ / ความสามารถของอุปกรณ์ต่าง ๆ
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-33 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
3. มีความคล่องตัว บุคลิกภาพดี
4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานซ่อมบำรุง(ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี )
ตำแหน่งงาน : พนักงานซ่อมบำรุง(ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี )
รายละเอียดงาน : ดูแลซ่อมบำรุง รถยกไฟฟ้า รถยกน้ำมัน ระบบไฟฟ้า ในศูนย์กระจายสินค้า RDC สุราษฏร์ธานี
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฏ์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย
2. วุฒิปวช.- ปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์และปฏิบัติการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์และปฏิบัติการ
รายละเอียดงาน : : 1.คีย์ข้อมูลรายงานติดตามสถานะคำสั่งซื้อของลูกค้า
2.ประสานงานกับส่วนงานต่างๆในระดับปฏิบัติการเพื่อทำการคีย์ข้อมูลสร้างคำสั่งซื้อในระบบให้แก่ลูกค้า
3.สนับสนุนงานประสานงานและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในด้านการปฏิบัติการ
4.เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาจากการปฏิบัติงานเบื้องต้น
5.ประสานงานและตรวจสอบการส่งสินค้าของบริษัทขนส่ง
6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางรัก)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
2. ประสบการณ์ 2 ป
3. มีทักษะการคำนวนและสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word/Excel) ได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะการประสานงานที่ดี ทำงานร่วมกับหลายๆส่วนงานได้
5. มีประสบการณ์ด้านงาน Admin
6. มีความละเอียด รอบคอบในการทำข้อมูล
7. มีความอดทน และมีความรับผิดชอบดี
8. มีประสบการณ์ทางด้านการบันทึกข้อมูลในระบบฐานช้อมูลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Web Master (e-Commerce)
ตำแหน่งงาน : Web Master (e-Commerce)
รายละเอียดงาน : วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในเว็บ เสนอวิธีแก้ปัญหาและพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ติดตามข้อมูลด้านการตลาด และคู่แข่งในธุรกิจ e-Commerce ของในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาแคมเปญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ออกแบบขั้นตอนการทำธุรกรรมต่างๆ หน้าเว็บ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ ออกแบบชุมชนออนไลน์สำหรับหน้าเว็บ และบริหารความสัมพันธ์กับสมาชิก (CRM) ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าออนไลน์ ให้เกิดประสบการณ์ที่ดี รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลลูกค้าในเว็บไปใช้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางรัก)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์เป็น Web Master เว็บไซท์ e-Commerce หรือเว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจมาก่อน ถ้าเป็นกรณีหลังต้องเป็นเว็บที่มี UIP มากกว่า 3,000 ต่อวัน
2. มีความรู้ในการใช้งาน และวิเคราะห์โปรแกรม Web Analytics
3. ใช้งาน Adobe Photoshop, Illustrator, Flash และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการถ่ายรูป
4. สามารถเขียนบทความ หรือสรุปบทความจากหนังสือหลายๆ เล่มให้เป็นบทความที่น่าสนใจได้
5. ทำงานหนัก รักความก้าวหน้า มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีทักษะในการสื่อสาร และดูแลลูกทีมให้ทำงานได้ตามที่มอบหมาย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริหารงานเพิ่มผลผลิต
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานเพิ่มผลผลิต
รายละเอียดงาน : ประสานงาน รวมรวม จัดทำ ประมวลผลงานด้านการเพิ่มผลผลิตและดำเนินการ รณรงค์สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ด้านงานเพิ่มผลผลิตให้กับบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางรัก)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - โท วิศวกรรมอุตสาหการ
3. ประสบการณ์ 0 - 2 ปี
4. มีความสามารถด้านการสื่อสารได้ดี และ มีความรู้ด้าน ISO 9001 : 2000 TQM Concept QC Story & QC Tools
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : จัดทำบัญชีลูกหนี้,เจ้าหนี้
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. บุคลิกดี มีความคล่องตัว
4. มีประสบการณ์ 0-5 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ