เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัดบริษัท : บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
รายละเอียดบริษัท :

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด (“GeTS”) เป็นกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้วิจัย ค้นคว้าเทคโนโลยี ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบ และอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร เช่นโคมสัญญาณไฟจราจร เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะ และป้ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับภายในและภายนอกอาคาร เช่น จอภาพสี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Full Color LED Screen) เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และงานวิจัยในผลิตภัณฑ์ของ GeTS ยังได้รับสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเภท PROTOTYPE DESING โดยบริษัทเป็นผู้ดำเนินการผลิตทั้งหมด นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังมีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ ทำให้สามารถผลิตและจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง

ขณะนี้บริษัทฯ กำลังขยายงานมีความต้องการรับสมัครบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ และรักความก้าวหน้าเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ หลายตำแหน่ง
สวัสดิการ : - เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทันตกรรมปีละ 2,000 บาท
- ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ / ประกันสุขภาพ,ตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- O.T.ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (กรณีบิดา-มารดา, คู่สมรส, บุตร - เสียชีวิตครั้งละ 4,000 บาท)
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงานครั้งละ 5 ชุด
- วันหยุดตามประเพณีอย่างน้อย 15 วัน/ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี/จัดกิจกรรมท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี
- จัดฝึกอบรมภายใน/ส่งไปฝึกอบรมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงภายนอก
วิธีการสมัคร : 1. ส่งใบสมัครทาง email
2. ส่งจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : คุณสุพิชฌาย์
โทร : 087-974-6999, 02-615-2440 ต่อ 4582
แฟกส์ : 02-615-2441
ที่อยู่ : 226/27-29 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์ : www.gets.co.th

วิศวกร (Lighting and Optical Design Engineer)
ตำแหน่งงาน : วิศวกร (Lighting and Optical Design Engineer)
รายละเอียดงาน : - ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลอดไฟและโคมไฟ LED ของบริษัท ในส่วนของ Lighting และ Optical Design
- จำลองการทำงานเพื่อดูผลลัพธ์ทางแสง เช่น การส่องสว่าง ด้วยโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ เช่น DIALux, Zemax
- กำหนดวิธีและเกณฑ์การทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ใกล้บีทีเอส สนามเป้า
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิป.ตรี – โท สาขาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ , วิศวกรรมไฟฟ้าส่องสว่าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทางแสง , วิศวกรรมส่องสว่าง และ Optical Design
3. สามารถใช้โปรแกรมจำลองการทำงานทางแสง เช่น DIALux , Zemax ได้
4. สามารถใช้เครื่องวัดทางแสง เช่น Spectroradiometer , Goniophotometer , Luminance / illuminance meter ได้
5. ถ้ามีประสบการณ์ในงานออกแบบหลอดไฟหรือโคมไฟส่องสว่าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. รักในงานวิจัย และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นเหตุเป็นผล
8. มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ ไฟฟ้าแสงสว่าง หรือการออกแบบเลนส์ เช่น เลนส์ แว่นตา กล้องถ่ายรูป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างจราจร, ช่าง CCTV (ปฏิบัติงานประจำ ซ.อารีย์)
ตำแหน่งงาน : ช่างจราจร, ช่าง CCTV (ปฏิบัติงานประจำ ซ.อารีย์)
รายละเอียดงาน : 1. บริการและบำรุงรักษาระบบ CCTV ระบบป้ายอัจฉริยะ และสัญญาณไฟจราจร
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานประจำ ซ.อารีย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป / วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาสื่อสารโทรคมนาคม , อิเล็กทรอนิกส์ , ไฟฟ้า
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ , สามารถเรียนรู้งานได้ไว
3. มีความรู้ในงานไฟฟ้า , สามารถทำงานเป็นกะได้
4. สามารถขับรถยนต์ได้-มีใบขับขี่รถยนต์ หรือ
5. สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้-มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บุคคล (ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่สนามเป้า)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล (ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่สนามเป้า)
รายละเอียดงาน : 1. รับสมัครและคัดเลือกบุคลากร
2. ทำสถิติขาดลามาสายของพนักงาน
3. จัดอบรมและปฐมนิเทศพนักงานใหม่
4. คำนวณค่าจ้างและแรงงานสัมพันธ์
5. ดูแลงานประกันสังคมทั้งระบบ
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office ได้ดี
4. มีีความรู้ความเข้าใจด้านงานบุคคลเป็นอย่างดี
5. หากมีประสบการณ์ การจัดกิจกรรม กีฬาสี ท่องเที่ยวประจำปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความรู้ความเข้าใจในงานประกันสังคมเป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ปฏิบัติงานรัตนาธิเบศร์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ปฏิบัติงานรัตนาธิเบศร์)
รายละเอียดงาน : - รับวัตถุดิบ สินค้า และตรวจนับ
- ตรวจสอบเอกสาร INV
- บันทึกข้อมูลเข้าในระบบ
- จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่/นับสต๊อค
- ตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบ
- จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย ป.วช.-ป.วส.
2. สามารถใช้ MS.Office ได้
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Executive (ประจำสำนักงานสนามเป้า/ต่างจังหวัด)
ตำแหน่งงาน : Sales Executive (ประจำสำนักงานสนามเป้า/ต่างจังหวัด)
รายละเอียดงาน : 1.ดูพื้นที่ขายที่รับผิดชอบ
2.ดูแลให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเก่า นำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าใหม่
3.ประเมินการขายและวางแผนการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
3. สามารถขับรถยนต์ได้ , มีใบขับขี่
4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้,ทำงานเป็นทีม,ทำงานภายใต้แรงกดดันได้,แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. หากมีประสบการณ์ในงานขายอุปกรณ์ หรือ ขายงานโครงการ งานราชการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. รักงานขาย งานบริการ มีทักษะในการเจรจร เข้าใจความต้องการของลูกค้า มีทักษะการสื่อสาร และมีการนำเสนอที่ดี
7. สามารถทำงานนอกเวลาได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่าง fiber optic (ปฏิบัติงานประจำ ซ.อารีย์)
ตำแหน่งงาน : ช่าง fiber optic (ปฏิบัติงานประจำ ซ.อารีย์)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในงาน fiber optic
3. สามารถ spice สายไฟเบอร์ ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่สนามเป้า)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่สนามเป้า)
รายละเอียดงาน : 1. จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง วัตถุดิบและผู้รับเหมา
2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กร, ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อ, เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข, ดำเนินการจัดซื้อ
3. ตรวจรับ ส่งมอบสินค้า รวมถึงติดตามผลการส่งมอบวัตถุดิบ
4. จัดส่งเอกสารการจ่ายเงินให้กับฝ่ายบัญชี ควบคุมเอกสาร ใบกำกับภาษี
5. จัดหา ประเมิน คัดเลือก Vender รายใหม่
6. จัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อ จัดจ้าง และที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อทั้งหมด
7. จัดสรรอุปกรณ์วัสดุสิ้นเปลืองส่วนสำนักงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ป.วส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในด้านจัดซื้อก่อสร้าง, Electronic หรือ Import&Export จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต (ปฏิบัติงานประจำโรงงานพุทธมณฑลสาย 5) ด่วน
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต (ปฏิบัติงานประจำโรงงานพุทธมณฑลสาย 5) ด่วน
รายละเอียดงาน : 1.สามารถวางแผนการผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก โดยคำนึงถึงต้นทุน คุณภาพ การส่งมอบ และความปลอดภัยในการทำงาน
2.สามารถวางแผนการใช้วัตถุดิบ กำลังการผลิต พื้นที่การจัดเก็บ ให้มีประสิทธิภาพ
3.สามารถกำหนด Min-Max Stock ให้สอดคล้องกับปริมาณงาน
4.สามารถ Forcast Material L/T เพื่อเตรียมการผลิต / Forecast Order ร่วมกับฝ่ายขาย
5.สามารถใช้โปรแกรม MRP ในการปฏิบัติงาน
6.สามารถควบคุมการเบิก-จ่าย วัตถุดิบในระบบ MRP ให้สอดคล้องกับใบส่งผลิต , BOOM และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการผลิตหลัก (MPS) , แผนรายวัน , รายสัปดาห์ , รายเดือน
7. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และ ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. จัดทำ KPI
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แฟคตอรี่แลนด์ 1
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวะอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวางแผนการผลิตไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีความรู้เรื่องงานผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถวางแผน , วิเคราะห์ข้อมูลได้
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.office (Excel ขั้น Advance), AutoCad , SolidWork , Altium ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถใช้ระบบ MRP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (ปฏิบัติงานที่สนามเป้า) ด่วน!!!
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (ปฏิบัติงานที่สนามเป้า) ด่วน!!!
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม MS.Office , อุปกรณ์สำนักงานได้
5. มีมนุษยสัมพันธ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรระบบ (ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่สนามเป้า)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรระบบ (ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่สนามเป้า)
รายละเอียดงาน : 1.ออกแบบ,พัฒนา,ค้นหาอุปกรณ์,ควบคุมการผลิตส่วนประกอบทั้งหลายเพื่อรวมกันเป็นระบบจราจร
2.ออกแบบพัฒนาระบบซอฟท์แวร์และการเชื่อมต่อระบบฮาร์ดแวร์
3.ค้นหา ทดสอบ และคัดเลือกอุปกรณ์เพื่อใช้งานร่วมกับระบบจราจร
4.กำหนดสเปค,ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานร่วมกับระบบจราจร
5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย 21 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ป.ตรี-ป.โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. สามารถเขียนโปรแกรมได้,มีความรู้ความเข้าใจทางระบบคอมพิวเตอร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสื่อสาร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสื่อสาร
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 7,500-9,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (พญาไท, ราชเทวี สามเสนใน, ดินแดง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ และ Network System Programไม่ต่ำกว่า 1 ปี
4. มีความขยัน อดทน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
5. สามารถทำงานเป็นกะได้ และวันหยุดประจำสัปดาห์อาทิตย์ละ 1 วันไม่สามารถเลือกวันหยุดได้
6. ปฏิบัติงาน ณ กิจการร่วมค้าจีเนียส (ศูนย์ควบคุมป้ายจราจรอัจฉริยะ อารีย์)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Project Coordinator
ตำแหน่งงาน : Project Coordinator
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงานโครงการ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (พญาไท, ราชเทวี สามเสนใน, ดินแดง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 18-45 ปี
2. วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาโยธา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาเกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 0-2 ปี เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าหรือโยธา
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
5. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
6. สามารถขับรถยนต์ได้
7. สามารถออกหน้างานเวลากลางคืนได้ (เป็นบางครั้ง)
8. สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำพุทธมณฑลสาย 5)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำพุทธมณฑลสาย 5)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
4. เคยผ่านการทำ ISO มาก่อน
5. สามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ได้
6. มีความซื่อสัตย์ ขยัน และมีความรับผิดชอบ
7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
8. ประจำที่คลังสินค้า (พุทธมณฑลสาย 5 จ. นครปฐม)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานฝ่ายผลิต (ชั่วคราว 3 เดือน)
ตำแหน่งงาน : พนักงานฝ่ายผลิต (ชั่วคราว 3 เดือน)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายเท่านั้น อายุ 18 - 27 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีความซื่อสัตย์ และขยัน
6. สามารถยกของหนักได้
7. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IQC (พนักงานจัดทำเอกสาร แผนก QA)
ตำแหน่งงาน : IQC (พนักงานจัดทำเอกสาร แผนก QA)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง-เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวส. ขึ้นไป
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้
5. มีความละเอียดรอบคอบ
6. เป็นคนที่ช่างสังเกต
7. มีความอดทน
8. มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานล่วงเวลาได้
9. มีประสบการณ์ทางด้าน QC, QA อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
10. มีประสบการณ์ทางด้าน IQC, และระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

R&D Engineer
ตำแหน่งงาน : R&D Engineer
รายละเอียดงาน : - ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในส่วน Hardware
- ออกแบบวงจร (Schematic Diagram)
- ออกแบบ และ/หรือ ควบคุมการออกแบบ PCB
- เขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ FPGA
- กำหนดวิธีและเกณฑ์การทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (พญาไท, ราชเทวี สามเสนใน, ดินแดง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี หรือโทสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
2. มีความรู้และเชี่ยวชาญในระบบไมโครคอนโทรลเลอร์, ระบบ FPGA และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
3. มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับ Real-time OS, Advanced Digital design, High speed PCB design, Signal Integrity
4. ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับ DFM/DFA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. รักในงานวิจัย และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นเหตุเป็นผล
7. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานซ่อมและปรับปรุงคุณภาพ (แผนก QA)
ตำแหน่งงาน : พนักงานซ่อมและปรับปรุงคุณภาพ (แผนก QA)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป (สาขาอิเล็คทรอนิคส์)
3. สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ได้
5. สามารถยกของหนักได้
6. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
7. หากมีประสบการณ์ในงานซ่อม PCBA และ แผงวงจร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ปฏิบัติงาน ณ โรงงาน (พุทธมณฑลสาย 5 จ.นครปฐม)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงจอ LED (ประจำศูนย์ป้ายจราจรอัจฉริยะ อารีย์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงจอ LED (ประจำศูนย์ป้ายจราจรอัจฉริยะ อารีย์)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (พญาไท, ราชเทวี สามเสนใน, ดินแดง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปวช. - ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
4. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. รักงานด้านซ่อมอุปกรณ์/ ซ่อมบอร์ด
6. สามารถทำงานเป็นกะ และเป็นทีมได้
7. ขับขี่และมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 20-29 ปี
2. วุฒิ ปวส. สาขาอิเลคทรอนิคส์หรือไฟฟ้า
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. มีความละเอียด รอบคอบ
5. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
6. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
7. ไม่กลัวความสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

R&D Engineer (Power Electronics)
ตำแหน่งงาน : R&D Engineer (Power Electronics)
รายละเอียดงาน : - ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในส่วน Switching power supply, Electronic ballast
- ออกแบบวงจร (Schematic Diagram)
- ควบคุมการออกแบบ PCB
- กำหนดวิธีและเกณฑ์การทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (พญาไท, ราชเทวี สามเสนใน, ดินแดง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือโททางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, Power Electronics หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้เกี่ยวกับวงจร Power converter เช่น Flyback, Forward, Buck, Boost, Half bridge, Full bridge
3. มีความรู้และเชี่ยวชาญในระบบ Switch-mode power supply
4. มีความรู้เกี่ยวกับวงจร Feedback control
5. มีความรู้เกี่ยวกับ Magnetic, Transformer และ Inductor Design
6. มีความรู้เกี่ยวกับ Power harmonic และ Power factor correction
7. รักในงานวิจัย และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นเหตุเป็นผล
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Draftman (เจ้าหน้าที่เขียนแบบ)
ตำแหน่งงาน : Draftman (เจ้าหน้าที่เขียนแบบ)
รายละเอียดงาน : - เขียนแบบโครงสร้างจอ LED
- เขียนแบบทางแยกจราจร
- เขียนแบบไฟฟ้า
- เขียนแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ
- ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการผลิตโครงสาร้างจอ LED
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (พญาไท, ราชเทวี สามเสนใน, ดินแดง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้เป็นอย่างดี
3. มีพื้นฐานในการเขียนแบบ
4. มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุ
5. ถ้ามีประสบการณ์ในการเขียนแบบ และออกแบบผลิตภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารทำงานเป็นทีมได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (พญาไท, ราชเทวี สามเสนใน, ดินแดง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
3. ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
4. มีความละเอียด รอบคอบ
5. ถ้าสามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลป้ายจราจรอัจฉริยะ/เจ้าหน้าที่รายงานข้อความ (กิจการร่วมค้า จีเนียส)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลป้ายจราจรอัจฉริยะ/เจ้าหน้าที่รายงานข้อความ (กิจการร่วมค้า จีเนียส)
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบ วิเคราะห์ การให้สีตามสัญญาณไฟจราจร และรายงานสภาพจราจรไปยังป้ายจราจรอัจฉริยะ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 6,500-8,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (พญาไท, ราชเทวี สามเสนใน, ดินแดง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไปทุกสาขา
3. สามารถทำงานเป็นกะได้ (เช้า 05.00-14.00น.,บ่าย 13.00- 22.00น., ดึก 21.00-06.00น.) วันหยุดประจำสัปดาห์อาทิตย์ละ 1 วันไม่สามารถเลือกวันหยุดได้
4. เวลาปฎิบัติงานในแต่ละกะไม่สามารถเลือกลงได้ ต้องหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันเข้าปฎิบัติงาน
5. มีความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
6. สามารถเรียนรู้งานและพัฒนาตัวเองได้รวดเร็ว
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นคนตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
8. สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
9. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทมีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มปฎิบัติงานจริง
10. หลังจากผ่านทดลองงาน 119 วัน มีค่าเบี้ยขยัน,ค่าเดินทาง,ค่ากะให้นอกเหนือจากเงินเดือนประจำ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Software Engineer & Programmer
ตำแหน่งงาน : Software Engineer & Programmer
รายละเอียดงาน : Key Responsibilities: The successful candidate is responsible for Design, and Software and C# Programming
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (พญาไท, ราชเทวี สามเสนใน, ดินแดง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor’s or Master’s Degree in Computer Engineering or Computer Science or related field
2. Male or Female; aged not over 35 years
3. Demonstrated Windows Application developing
4. Good understanding and experience in .NET C#, SQL,XML
5. Knowledge in Network or Web Service is an advantage
6. Can work hard work under pressure
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่รายงานสภาพจราจรภาคสนาม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่รายงานสภาพจราจรภาคสนาม
รายละเอียดงาน : รายงานสภาพจราจรภาคสนาม
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย /ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตฺขับขี่รถจักรยานยนต์
3. รู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
4. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทนและตรงต่อเวลา
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารการประมูลงาน (พิเศษ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารการประมูลงาน (พิเศษ)
รายละเอียดงาน : - จัดทำเอกสารสำคัญของบริษัท เพื่อประกอบการประมูลงานและการขาย
- ทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อซื้อซองประกวดราคา
- เตรียมเอกสาร พร้อมใบ Check List เพื่อตรวจสอบเอกสาร สำหรับใช้ยื่นซองของบริษัทฯ และคู่เทียบ
- เตรียมตัวอย่างสินค้า (ในกรณีที่ TOR ระบุไว้)
- ทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อยื่นซองประมูล
- จัดทำหนังสือมอบอำนาจในสัญญาจ้าง เมื่อได้รับคู่ฉบับมาให้เก็บเข้าตู้สัญญาจ้างไว้
- จัดทำหนังสือขออนุญาตเข้าทำงาน
- ทำหนังสือส่งมอบงาน เมื่องานเสร็จสิ้นแล้ว
- จัดทำหนังขอใบรับรองผลงาน ส่งพร้อมกับเก็บใบเสร็จรับเงิน
- จัดเก็บเอกสารประกอบการประมูล สัญญาซื้อขาย
- จัดเอกสารทุกอย่างที่ เข้า –ออก
- ประสานงานกับ Sales ทุกคน
- และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (พญาไท, ราชเทวี สามเสนใน, ดินแดง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิปวส. – ปริญญาตรี สาขาการตลาด, การขาย, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเอกสาร มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง และประสานงานได้เป็นอย่างดี
4. ต้องผ่านงานด้านจัดเตรียมเอกสาร ร่างTOR และเอกสารประกวดราคา/ ยื่นซองประมูลงานหรือโครงการกับหน่วยงานราชการจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
6. มีความอดทน และกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  ความรัก
  ดูดวง
  ร้านอาหาร
  วาไรตี้
  ท่องเที่ยว
  ลดน้ำหนัก
  ออกกำลังกาย
  คติสอนใจ
  บิวตี้
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ทำอาหาร
  เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย
  มือถือ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  แนะนำโรงแรม
  แนะนำร้านอาหาร
  เส้นทางการเดินทาง
  ทริปท่องเที่ยว
  ข่าวสารท่องเที่ยว
  รีวิวโรงแรม
  บิวตี้
  ทรงผม
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ข่าวดัง
  ข่าวดารา
  ดูดวง
  ความรัก
  กินเที่ยว
  ไลฟ์สไตล์
  โปรโมชั่น
  เทคโนโลยี
  ผู้หญิง
  ข่าวเศรษฐกิจ
  job
  ร้านค้าออนไลน์
  ขายของออนไลน์
  health
  สุขภาพ
  สมุนไพร
  วิตามิน
  โรค
  ยา
  ลดน้ำหนัก
  มือถือ
  ราคามือถือ
  สเปคมือถือ
  รีวิวมือถือ
  ข่าวมือถือ
  ข่าวไอที
© copyright 2004-2022 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ