เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


PIESOFT Company Limited.บริษัท : PIESOFT Company Limited.
รายละเอียดบริษัท :
ดำเนินกิจการพัฒนาซอฟท์แวร์ และธุรกิจออนไลน์
มีธุรกิจ 3 กลุ่มธุรกิจ
1. พัฒนาซอฟท์แวร์
2. บริการเว็บสำเร็จรูป ร้านค้าออนไลน์
3. บริการ SMS ครบวงจร
สวัสดิการ : - ฝึกอบรมเพิ่มทักษะในวิชาชีพ
- เงินเดือน
- โบนัส
- เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- สัมนาประจำปี
- ปรับอัตราเงินเดือนประจำปี
วิธีการสมัคร : เขียนใบสมัครด้วยตัวเองแล้วส่งอีเมล์
ใบสมัครของผู้ที่ผ่านการพิจารณาแล้วเท่านั้น ที่จะได้รับการติดต่อสัมภาษณ์งานที่บริษัทฯ
ไม่รับสมัครงานในรูปแบบ walk-in
ติดต่อ : Human Resources Department
โทร : 02-214-4180
แฟกส์ : 02-214-4180
ที่อยู่ : 128/21/1 ชั้น 3 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์ : www.piesoft.net , www.makewebeasy , www.smsmkt.com

Programmer
ตำแหน่งงาน : Programmer
รายละเอียดงาน : - ออกแบบ และพัฒนา application สำหรับงานแต่ละประเภท
- พัฒนา web application, windows application, mobile application
- เป็นการพัฒนา software ทั้งทางด้าน algorithm และ database
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชเทวี พญาไท ดินแดง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีความสามารถในการเขียน Web Application ด้วย PHP / ASP.NET / JAVA / Python
2. สามารถเขียน HTML / HTML5 / CSS / jQuery / Ajax / Bootstrap ได้เป็นอย่างดี
3. เคยใช้งานระบบฐานข้อมูลของ Microsoft SQL Server 2005 , 2008 , 2012 (หรือเคยใช้งาน MySQL, PostgreSQL, Oracle Database)
4. ถ้ามีประสบการณ์ เกี่ยวกับ NoSQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความคิดสร้างสรรค์ และเข้าใจสิ่งต่างๆได้ อย่างรวดเร็ว
6. มีความรับผิดชอบ และความกระตือรือล้นในการทำงานสูงมาก
7. ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
8. สามารถประสานงาน และทำงานร่วมกับทุกทีมได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Project Coordinator
ตำแหน่งงาน : Project Coordinator
รายละเอียดงาน : รายละเอียดของงาน
• เก็บความต้องการของลูกค้าได้ และทำรายงานการประชุม
• จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในโครงการ ทั้งเอกสารข้อกำหนด เอกสารคุณสมบัติ คู่มือ เอกสารส่งมอบงาน
• เป็นผู้ประสานงานโครงการ ที่จะผลักดันโครงการให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยการประสานงานกับทีมนักพัฒนาระบบ และ ประสานงานกับหน่วยงานลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน
• สามารถนำเสนองานโครงการ แก่ลูกค้าได้
• บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบปริญญาตรี/โท สาขา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีความมั่นใจสูง
3. มีความสามารถในการสื่อสารสูง ทั้งการฟัง พูด และ เขียน ในเกณฑ์ที่ดี
4. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความคิดในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ
5. สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้คล่องแคล่ว
6. มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีสุขภาพจิตที่ดี
8. รักในงานบริการ พร้อมที่จะเรียนรู้งานทางด้าน IT ทางบริษัท พร้อมที่จะสอนงาน ความรู้ด้าน IT
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

System Admin / Linux - Windows
ตำแหน่งงาน : System Admin / Linux - Windows
รายละเอียดงาน : - research และติดตั้งระบบเกี่ยวกับ cloud computing, ระบบ cluster, HA, email, web,proxy, security ต่าง ๆ
- ออกแบบระบบเกี่ยวกับ cloud computing, DR site, remote site
- บริหารจัดการระบบเครือข่ายม linux, windows server บนระบบ cloud
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี IT, computer science, Computer engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุไม่เกิน 28 ปี
3. ชอบ และหลงไหลงานเกี่ยวกับ system admin บน Linux หรือ Windows
4. มีความรู้ในการติดตั้ง Linux หรือ Windows server
5. เคยคิดตั้ง system software ต่าง ๆ เช่น Apache, DNS, mySQL, Firewall, etc.
6. สามารถเขียน script language ได้เช่น shell script, Python, PHP, etc.
7. ชอบศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เช่น cloud computing
8. มีความรู้เกี่ยวกับ cloud computing บน Linux หรือ Windows server
9. มีความรู้ภาษาอังกฤษในการอ่านเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถศึกษาตำราต่าง ๆ จากต่างประเทศได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

NET Developer C#
ตำแหน่งงาน : NET Developer C#
รายละเอียดงาน : - ออกแบบ และพัฒนา Web-based application หรือ Web Service โดยใช้ ASP.NET C# แบบ MVC
- ทำงานเป็นทีม เพื่อให้โครงการสำเร็วลุล่วงไปตามกำหนดการ
- แก้ไขโปรแกรมในด้าน Performance และ UI/UX
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์ การพัฒนา Web-based Application ด้วย ASP.NET MVC 3 ขึ้นไป หรือ Web Service
2. มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมภาษา C#
3. มีประสบการณ์การเขียน HTML, CSS3, Jquery,bootstrap, LINQ
4. เคยใช้งานระบบฐานข้อมูลของ Microsoft SQL Server 2005 , 2008 , 2012 (หรือเคยใช้งาน MySQL, PostgreSQL, Oracle Database)
5. มีประสบการณ์ ASP.NET อย่างน้อย 1 ปี
6. มีการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้
7. มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีวินัย
8. ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Project Manager
ตำแหน่งงาน : Project Manager
รายละเอียดงาน : - บริหารโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ เช่นWeb-based Application, Mobile Application ให้เสร็จทันในเวลาที่กำหนด
- สื่อสารกับทีมพัฒนา และลูกค้าเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ
- สร้าง Project Schedule และผลักดันให้งานเสร็จเรียบร้อยตามแผน
- เก็บความต้องการจากลูกค้า และวิเคราะห์และออกแบบให้เป็นซอฟท์แวร์ที่ตรงความต้องการ
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟท์แวร์ Proposal/SRS / Use case Diagram/ เอกสารส่งมอบโครงการ
- จัดลำดับความสำคัญของงาน และแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ให้ทีม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีความรับผิดชอบสูง Pro-Active และมี EQ ดี
2. มีประสบการณ์อยู่ใน Field Software Development 5 ปีขึ้นไป
3. มีความประสบการณ์ การเป็นโปรแกรมเมอร์ อย่างน้อย 3 ปี
4. มีความประสบการณ์ การเป็น SA หรือ BA อย่างน้อย 2 ปี
5. มีความเข้าใจการออกแบบ UI/UX ที่ดี
6. รักการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา และสามารถค้นคว้าความรู้ใหม่ๆด้วยตนเองได้
7. มีตรรกะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และรอบคอบ
8. สามารถวางแผนโครงการ และคุมทีมได้ดี
9. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
10. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ มีทักษะในการเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Website Coordinator
ตำแหน่งงาน : Website Coordinator
รายละเอียดงาน : ลักษณะงาน
- ประสานงานกับลูกค้า ทีมงานกราฟิก และทีมงานจัดเว็บไซต์ เพื่อให้ได้ผลงานเว็บไซต์ที่สมบรูณ์เพื่อส่งมอบให้ลูกค้า
- บริหารจัดการงาน เว็บไซต์ที่ต้องประสานงาน ให้เสร็จสมบรูณ์ตรงเวลา
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้
- ให้คำแนะนำในการดูและ และใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ให้กับลูกค้าได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
2. จบปริญญาตรี/โท สาขาใดก็ได้ หากจบจาก คณะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีใจรักในการบริการ,ชอบการพูดคุยกับลูกค้า
4. มีความรู้พื้นฐานทางด้าน IT,Website หรือ Software Computer
5. มีความสามารถในการสื่อสารสูง สามารถอธิบายขั้นตอน วิธีการทำงานได้
6. สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้คล่องแคล่ว
7. มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
9. บุคลิกภาพดี สุภาพ มีมารยาทดี
10. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดีมากทั้งพูดและเขียน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Senior Business Analyst (BA)
ตำแหน่งงาน : Senior Business Analyst (BA)
รายละเอียดงาน : ทางบริษัทต้องการ Business Analyst (BA) ที่มุ่งมั่น รักในงานวิเคราะห์ออกแบบ ระบบซอฟท์แวร์ และพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัท โดยที่ Piesoft เปิดโอกาศให้คุณแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และสนุกไปกับการทำงานแบบมืออาชีพทุกๆวัน

- สื่อสารเก็บความต้องการของลูกค้า พร้อมเสนอเสนอผลงาน
- ทำเอกสาร Feasibility study และ เอกสาร SRS
- เขียนเอกสาร Proposal
- ออกแบบ Work flow และ System flow และ Diagram ต่างๆสำหรับการพัฒนาระบบ
- วิเคราะห์ ความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า
- จัดทำ Business WorkFlow
- จัดทำเอกสาร UAT และ เอกสารการส่งมอบระบบ
- ควบคุมกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ กับทีมพัฒนา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ติดรถไฟฟ้า BTS พญาไท (เดินทางสะดวก)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบในสายธุรกิจคอมพิวเตอร์ เช่น IT, MIS, Software Engineering หรือ MIS
2. มีความมั่นใจในการสื่อสาร สามารถนำเสนองานกับลูกค้าได้ดี
3. ทัศนะคติด้านบวกมองโลกในแง่ดี เป็นคนเปิดพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
4. มีการสื่อสารที่ดี สามารถฟัง และคิดวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าได้ดี
5. ทักษะในการเขียนเอกสารที่ดี สามารถเขียนเอกสารสรุปความต้องการ และวาดFlow ได้
6. มีประสบการณ์การเป็น Programmer มาอย่างน้อย 1 ปี
7. มีประสบการณ์การทำงานด้าน การประสานงาน, BA หรือ SA อย่างน้อย 1 ปี
8. ถ้ามีประสบการณ์ การออกแบบระบบ ERP หรือ ระบบบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Open Source Programmer
ตำแหน่งงาน : Open Source Programmer
รายละเอียดงาน : หากคุณกำลังหางานในตำแหน่ง Open Source Programmer เรากำลังต้องการบุคลากรที่มีความชอบในการเขียนโปรแกรมเป็นชีวิตจิตใจ มองหาคนที่ชอบความท้าทาย ไม่ชอบงานง่าย ๆ หรือเฉพาะแค่งาน Database แต่จะเป็นการผสมผสานงานในรูปแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนเป็น Application ที่คุณเองอาจจะไม่เชื่อว่า นี่คือฝีมือของคุณ

คุณจะได้ใช้ความสามารถในการพัฒนา Application ทั้งในรูปแบบ GIS, Embedded, Database RDBMS, NoSQL, Socket and Network Programming, RestFUL Web Service, Backend Programming ใน Style Open Source Programming อีกมากมาย
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชอบการเขียนโปรแกรมเป็นชีวิตจิตใจ
2. ชอบเขียนโปรแกรมที่ต้องใช้ Algorithm ฉลาด ๆ เพื่อให้ได้โปรแกรมที่ดีที่สุด
3. สามารถเขียน Program ได้หลายภาษา เช่น C/C++, Python, Django, GO, Ruby on Rails, PHP, C#.NET เป็นต้น
4. ชอบศึกษาหาเครื่องมือในหรือ Library ในการเขียนโปรแกรมใหม่ ๆ ตลอดเวลา
5. มีความรู้เกี่ยวกับ CSS, NodeJS, Angular JS หรือเครื่องมือใหม่ ๆ สำหรับช่วยเขียนโปรแกรม
6. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน Linux หรือ Command Line
7. สามารถฝึกฝนการเขียน code แบบเป็นทีมผ่าน Git หรือ Versioning อื่น ได้
8. ชอบอ่าน หรือศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
9. มีความกระตือรือล้นในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมงานได้
10. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Dev Ops Engineer
ตำแหน่งงาน : Dev Ops Engineer
รายละเอียดงาน : ตำแหน่ง Dev Ops Engineer เป็นตำแหน่งที่เรากำลังมองหาคนที่ต้องการความท้าทายในการทำงานเกี่ยวกับการออกแบบระบบ Cloud Application, Cloud Infrastructure และ Cloud Automation Service ด้วยการผสานงานระหว่างการออกแบบระบบ software และการ implement server side backend ต่าง ๆ ให้สามารถทำงานเข้ากันได้อย่าง 100% ด้วยตำแหน่งนี้ จะทำให้คุณได้แสดงความสามารถในการออกแบบ และ implement ระบบใน server side backend ออกแบบ software architecture และการเชื่อมโยงผสมผสานการทำงานร่วมกันด้วย software, script และการทำ automation process อื่น ๆ ด้วย software เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่สะดุด

คุณจะได้ใช้ความสามารถในเรื่อง Linux, network and security และความสามารถในการเขียน script เพื่อเชื่อมโยงการทำงาน หรือการเขียน software เพื่อทดสอบ load การใช้งาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Linux / Unix และสามารถใช้งาน Command Line ได้เป็นอย่างดี และสามารถเขียนภาษา script ได้เช่น SHELL, Python เป็นต้น
2. สามารถใช้งาน Version Control ได้เป็นอย่างดี (Github , Bitbucket) และมีความรู้เกี่ยวกับ Agile Methodology
3. มีความสามารถในการใช้ Tool เพื่อการ Automated Deploy เช่น Wecker
4. มีความเข้าใจในการพัฒนา Application ให้รองรับการขยายตัวในอนาคต (scalability)
5. มีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี NoSQL เช่น MongoDB, Apache Cassandra, Coursebase
6. รู้จัก และเคยใช้งาน Docker
7. รู้จักและเคยทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data (Hadoop)
8. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Clustering
9. มีความเข้าใจในเทคโนโลยี Cloud Computing
10. มีความหลงไหลในเทคโนโลยีใหม่ๆและติดตามข่าวสารตลอดเวลา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักบินขับเครื่อง Drone / Drone Pilot
ตำแหน่งงาน : นักบินขับเครื่อง Drone / Drone Pilot
รายละเอียดงาน : หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบ RC อยู่แล้ว หรือ สนใจจะพัฒนาทักษะทางด้านการขับเครื่องบิน Drone ทั้ง Fixed Wing หรือ Multi-rotor ตำแหน่ง Drone Pilot เป็นตำแหน่งงานที่ท้าทายคุณมาก คุณจะได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักบินผู้มีความชำนาญทางด้านการบินในสถานการณ์ต่าง ๆ

คุณจะได้ใช้ความสามารถของคุณในการถ่ายภาพแผนที่ทางอากาศ จะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับการบิน คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. สามารถบินเครื่อง multi-rotor หรือแบบปีกติด(fixed-wing) ได้เป็นอย่างดี
3. มีคุณสมบัติในการทำงานเป็นทีมที่ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4. มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้
5. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของนักบินมาตรฐาน ปฏิบัติตามขั้นตอน check list ได้
6. สามารถทำงานนอกสถานที่และพื้นที่ต่างจังหวัดได้
7. มีใบขับขี่รถยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Engineer
ตำแหน่งงาน : Sales Engineer
รายละเอียดงาน : - วางแผนกลยุทธ์การขาย
- สร้าง Solution, ประเมินค่าใช้จ่ายโครงการ
- จัดทำเอกสารประกอบการขาย Proposal, Presentation จัดเตรียม Demo
- ปิดการขายด้วยตัวเอง
- จัดทำเอกสารสัญญา หรือ TOR
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : รายได้ดี ขึ้นอยู่กับผลงาน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม, IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การเป็น Sales Engineer ด้าน Software, IT, Network อย่างน้อย 2 ปี
3. มีประสบการณ์ติดต่องานราชการ หรือ บริษัทมหาชน
4. มีทักษะในการนำเสนอ การสื่อสาร และการสร้างสัมพันธ์เป็นอย่างดี
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี ทั้งฟังพูดอ่านเขียน
6. รักในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Graphic Design / Graphic UX/UI Design
ตำแหน่งงาน : Graphic Design / Graphic UX/UI Design
รายละเอียดงาน : เรากำลังมองหา Graphic Designer ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ Graphic ในหลายรูปแบบเช่น Website, Mobile, Game หรือการออกแบบ Character ต่าง ๆ และมีประสบการณ์ในการออกแบบ User Interface ที่มอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า ในแบบ UX/UI Design

หากคุณคิดว่า คุณเป็นคนที่ชอบงานท้าทาย ทำงานกับเทคโลโลยีล่าสุด พร้อมร่วมรับฟังและออกความคิดเห็น ออกแบบงาน Graphic ที่ฉีกแนว กล้าลองกับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ที่บริษัท พายซอฟท์ พร้อมที่จะให้คุณทดลอง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Graphic Design อย่างน้อย 2-3 ปี
2. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ UX-UI Design
3. สามารถเขียน Cartoon, Character หรือสิ่งของได้
4. สามารถใช้โปรแกรมสำหรับทำกราฟิกได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น Photoshop, Illustrator เป็นต้น
5. มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่คิดอยู่และถ่ายทอดเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่าได้
6. ชอบศึกษาหาความรู้ วิทยาการด้านออกแบบใหม่ ๆ ที่เป็น trend ใหม่ของโลก Graphic และ UX/UI
7. มีความสุขกับการสรรหา trend ใหม่ ๆ เกี่ยวกับงานด้าน Design และงานด้าน UI/UX จากทั่วโลก
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Executive (พนักงานขาย)
ตำแหน่งงาน : Sales Executive (พนักงานขาย)
รายละเอียดงาน : - นำเสนอขาย ​Software และ Solution IT ให้กับ หน่วยงานราชการ และเอกชน
- ประสานงานขาย กับทีมภายใน และภายนอก เพื่อจัดทำ Solution ให้ลูกค้า
- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ออฟฟิศ ติด BTS พญาไท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป และบุคลิกภาพดี
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ม.6 ปวช ปวส ปริญญาตรี ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์การขายสินค้า บริการ อย่างน้อย 1 ปี
4. มีการสื่อสารที่ดี พูดจาดี และเป็นผู้ฟังที่ดี
5. รักในงานขาย และงานบริการ
6. มีความกระตือรือร้น ขยัน และ อดทน
7. ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรืองานทางด้าน IT Network จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

HR Manager
ตำแหน่งงาน : HR Manager
รายละเอียดงาน : เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบุคคลทั้งในด้าน HR Development และ HR Management เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน เห็นภาพเดียวกันกับองค์กร และองค์กรสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนี้

- การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่ให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและพนักงานมีความสุขในการทำงาน สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกของการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กร
- การสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันของพนักงานในองค์กร การสื่อสารพนักงานสัมพันธ์ เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมของแต่ละแผนก
- จัดทำแผนผังองค์กร ขอบข่ายความรับผิดชอบของแผนกในองค์กร
- จัดทำโครงสร้างเงินเดือน กำหนดค่าตอบแทนโดยตรง โดยอ้อม และสวัสดิการต่างๆ ดูและสวัสดิการ และการให้ผลประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน
- จัดทำโครงสร้างการการเติบโตในสายงาน และพนักงานดาวเด่น
- จัดทำระบบการประเมินผลให้สอดคล้องกับแผนกและพนักงานในองค์กร
- สรรหาบุคากรในตำแหน่งต่าง ๆ
- จัดทำกฏระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
- บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านงานบุคคลขององค์กร เช่นฐานข้อมูลพนักงาน การประเมินผล เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กรสามารถจูงใจพนักงานให้อุทิศ และทุ่มเท การทำงานให้กับองค์กรได้
2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้ากระจายอำนาจ และวินิจฉัยสั่งการและพร้อมที่จะรับผิดชอบ
3. มีความรอบคอบในการพิจารณาและวินิจฉัยการปฏิบัติงาน
4. ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนที่มีพื้นฐานที่มาแตกต่างได้ เป็นที่ไว้วางใจ และน่าเชื่อถือกับบุคคลทุกฝ่ายทั้งใน และนอกองค์กร
6. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
7. เป็นผู้ที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร ให้มาเป็นการร่วมมือกัน
8. เป็นผู้ที่สามารถทำให้พนักงานเชื่อถือ และศรัทธาในปรัชญาองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
9. มีความเข้าใจภาษาต่างประเทศดี
10. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างน้อยตั้งแต่ 3-5 ปี และ จบปริญญาตรี-โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาวิทยาการจัดการ สาขารัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายทางโทรศัพท์/Telesales
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายทางโทรศัพท์/Telesales
รายละเอียดงาน : 1. ให้ข้อมูลสินค้าและบริการ ทางโทรศัพท์และปิดการขายทางโทรศัพท์ หรือนัดลูกค้าเข้ามาที่ออฟฟิศเพื่อเสนอบริการและปิดการขาย
2. ทำยอดตามเป้าขาย ในระดับทีมให้ข้อมูลสินค้าและบริการในนามของบริษัท โดยสามารถสร้างให้ลูกค้าประทับใจได้
3. ให้คำแนะนำ พร้อมประสานงานเรื่องการจัดทำเว็บไซต์กับลูกค้า อย่างมั่นใจ
4. จัดทำ Report และ เอกสารเสนอราคา ตามระบบของบริษัทได้
5. สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างลูกค้าและบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
2. อายุ 20 - 30 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา
4. รักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Power Point และ Internet ได้ดี
6. มีประสบการณ์ในการขาย หรือมีประสบการณ์ในการทำงาน Part-time (ระหว่างเรียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Mechanical Design Engineer / วิศวกรออกแบบเครื่องกล
ตำแหน่งงาน : Mechanical Design Engineer / วิศวกรออกแบบเครื่องกล
รายละเอียดงาน : - ออกแบบเครื่องกล และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
- ออกแบบ ชิ้นส่วนจับยึด(Jigs and fixtures)
- เขียนแบบประกอบ(Assembly Drawing) เขียนแบบสั่งงาน(Detail Drawing) ทำตารางรายการ Parts List, Part Bolt, Part Standard
- สร้างต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กให้มีคุณสมบัติตามต้องการเพื่อสร้างเป็น prototype สำหรับผลิตชิ้นงานได้
- ออกแบบอุปกรณ์สำหรับทำงานเกี่ยวกับ Drone/UAV หรืออุปกรณ์ที่จะใช้งานทางด้านอิเล็คทรอนิคส์ เพื่อทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานก่อนผลิตจริง หรือสั่งพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ 3D เพื่อสร้างต้นแบบชิ้นงาน
- ติดต่อประสานงานและติดตามงานกับโรงกลึง เพื่อให้ผลิตชิ้นส่วนได้ตามแบบและส่งมอบได้ตามเวลาที่กำหนด

โดยทำงานร่วมกับวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างชิ้นงานต้นแบบร่วมกัน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษา ปวส, ป.ตรี, ป.โท ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือการออกแบบเครื่องจักรกล
2. สามารถออกแบบอุปกรณ์ที่ต้องการได้ และสามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการใช้งานได้ เช่น มอเตอร์ อุปกรณ์จับยึด การเลือกใช้ part ที่มีอยู่ในแค็ตตาล้อคมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
3. ใช้งานโปรแกรม drawing ได้คล่องทั้ง 2D และ 3D เช่น AutoCAD, SolidWorkสามารถคำนวณและออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลต่างๆ แล้วนำมาเขียนแบบมาตรฐานได้
4. สามารถคำนวณออกแบบและเลือกใช้วัสดุหรืออุปกรณ์มาตรฐานทางเครื่องกลได้ เช่น มอเตอร์ แบริ่ง เฟือง เหล็ก ทองเหลือง พลาสติก
5. สามารถเลือกใช้ สกรู อุปกรณ์จับยึด ชิ้นส่วนมาตรฐานที่มีอยู่ในแค็ตตาล้อคได้
6. สามารถใช้โปรแกรมช่วยออกแบบและเขียนแบบ ได้ทั้ง 2D และ 3D เช่น AutoCAD, Inventor, SolidWork
7. ชอบออกแบบชิ้นงาน และสร้างต้นแบบงาน ชอบค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Programmer
ตำแหน่งงาน : Programmer
รายละเอียดงาน : - ออกแบบ และพัฒนา application สำหรับงานแต่ละประเภท
- พัฒนา web application, windows application, mobile application
- เป็นการพัฒนา software ทั้งทางด้าน algorithm และ database
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชเทวี พญาไท ดินแดง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีความสามารถในการเขียน Web Application ด้วย PHP / ASP.NET / JAVA/ Python
2. สามารถเขียน html / Css / Jquery / Ajax / bootstrap ได้เป็นอย่างดี
3. เคยใช้งานระบบฐานข้อมูลของ Microsoft SQL Server 2005 , 2008 , 2012 (หรือเคยใช้งาน MySQL, PostgreSQL, Oracle Database)
4. ถ้ามีประสบการณ์ เกี่ยวกับ NoSQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความคิดสร้างสรรค์ และเข้าใจสิ่งต่างๆได้ อย่างรวดเร็ว
6. มีความรับผิดชอบ และความกระตือรือล้นในการทำงานสูงมาก
7. ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Project Coordinator
ตำแหน่งงาน : Project Coordinator
รายละเอียดงาน : รายละเอียดของงาน
• เก็บความต้องการของลูกค้าได้ และทำรายงานการประชุม
• จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในโครงการ ทั้งเอกสารข้อกำหนด เอกสารคุณสมบัติ คู่มือ เอกสารส่งมอบงาน
• เป็นผู้ประสานงานโครงการ ที่จะผลักดันโครงการให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยการประสานงานกับทีมนักพัฒนาระบบ และ ประสานงานกับหน่วยงานลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน
• สามารถนำเสนองานโครงการ แก่ลูกค้าได้
• บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบปริญญาตรี/โท สาขา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีความสามารถในการสื่อสารสูง ทั้งการฟัง พูด และ เขียน ในเกณฑ์ที่ดี
3. มีความมั่นใจสูง
4. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความคิดในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ
5. สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้คล่องแคล่ว
6. มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีสุขภาพจิตที่ดี
8. รักในงานบริการ พร้อมที่จะเรียนรู้งานทางด้าน IT ทางบริษัท พร้อมที่จะสอนงาน ความรู้ด้าน IT
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย Sales Representative
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย Sales Representative
รายละเอียดงาน : หน้าที่ :
- สร้างโอกาสในการขาย นำเสนอบริการของบริษัท (Website,Software development,Mobile Application)
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อสร้างโอกาสในการขาย
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ดูแลลูกค้าหลังปิดการขาย

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ทุกคนที่ตั้งใจจริงค่ะ ...

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

สนใจส่งใบสมัครและประวัติส่วนตัวมาได้ที่ E-mail
หรือโทรสอบถามที่ คุณกมลทิพย์ เบอร์โทรติดต่อ 02-612-9230 ถึง 32 ต่อ 200
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 ถึง 20,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัทพายซอฟท์ จำกัด อาคารพญาไท พลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี ( สถานีรถไฟฟ้าพญาไท )
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม6. ปวช.- ปริญญาตรี
3. พูดเก่ง อัธยาศัยดี ช่างพูด ช่างคุย มีไหวพริบ และ ทักษะในการพูด
4. มีความกระตือรือร้น ขยัน และ อดทน
5. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ไม่กลัวที่จะถูกปฏิเสธ
6. รักในงานขายและการบริการ
7. มีความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ ติดตามงานต่อเนื่อง และสามารถประสานงานต่างๆได้ด้วยตนเอง
8. ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ดี
9. ยินดีรับนักษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการขาย
10. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Customer Support
ตำแหน่งงาน : Customer Support
รายละเอียดงาน : - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์
- ดูแลเและให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
- ประสานงานกับบุคลากรภายในองค์กร
- จัดทำเอกสารตามทีได้รับมอบหมาย
สนใจส่งใบสมัครและประวัติ ส่วนตัวมาได้ที่ E-mail
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารพญาไท พลาซ่า ติดสถานีรถไฟฟ้าพญาไท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
3. พูดเก่ง อัธยาศัยดี มีไหวพริบ และ ทักษะในการพูด
4. มีความกระตือรือร้น ขยัน และ อดทน
5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6. ยินดีรับนักษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
7. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
8. โทร : 02-214-4180
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

NET Developer C#
ตำแหน่งงาน : NET Developer C#
รายละเอียดงาน : - ออกแบบ และพัฒนา Web-based application หรือ Web Service โดยใช้ ASP.NET C# แบบ MVC
- ทำงานเป็นทีม เพื่อให้โครงการสำเร็วลุล่วงไปตามกำหนดการ
- แก้ไขโปรแกรมในด้าน Performance และ UI/UX
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์ การพัฒนา Web-based Application ด้วย ASP.NET MVC 3 ขึ้นไป หรือ Web Service
2. มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมภาษา C#
3. มีประสบการณ์การเขียน HTML, CSS3, Jquery,bootstrap, LINQ
4. เคยใช้งานระบบฐานข้อมูลของ Microsoft SQL Server 2005 , 2008 , 2012 (หรือเคยใช้งาน MySQL, PostgreSQL, Oracle Database)
5. มีประสบการณ์ ASP.NET อย่างน้อย 1 ปี
6. มีการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้
7. มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีวินัย
8. ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Website Coordinator
ตำแหน่งงาน : Website Coordinator
รายละเอียดงาน : ลักษณะงาน
- ประสานงานกับลูกค้า ทีมงานกราฟิก และทีมงานจัดเว็บไซต์ เพื่อให้ได้ผลงานเว็บไซต์ที่สมบรูณ์เพื่อส่งมอบให้ลูกค้า
- บริหารจัดการงาน เว็บไซต์ที่ต้องประสานงาน ให้เสร็จสมบรูณ์ตรงเวลา
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้
- ให้คำแนะนำในการดูและ และใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ให้กับลูกค้าได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
2. จบปริญญาตรี/โท สาขาใดก็ได้ หากจบจาก คณะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีใจรักในการบริการ,ชอบการพูดคุยกับลูกค้า
4. มีความรู้พื้นฐานทางด้าน IT,Website หรือ Software Computer
5. มีความสามารถในการสื่อสารสูง สามารถอธิบายขั้นตอน วิธีการทำงานได้
6. สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้คล่องแคล่ว
7. มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
9. บุคลิกภาพดี สุภาพ มีมารยาทดี
10. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดีมากทั้งพูดและเขียน ติดต่อ : คุณเจนจีรา นุ่มประเสิฐ โทร : 02-612-9230
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

System Analyst (SA)/Business Analyst (BA)
ตำแหน่งงาน : System Analyst (SA)/Business Analyst (BA)
รายละเอียดงาน : ทางบริษัทต้องการ System Analyst (SA)/Business Analyst (BA) ที่มุ่งมั่น รักในงานวิเคราะห์ออกแบบ ระบบซอฟท์แวร์ และพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัท โดยที่ Piesoft เปิดโอกาศให้คุณแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และสนุกไปกับการทำงานแบบมืออาชีพทุกๆวัน

- สื่อสารเก็บความต้องการของลูกค้า พร้อมเสนอเสนอผลงาน
- ทำเอกสาร Feasibility study และ เอกสาร SRS
- เขียนเอกสาร Proposal
- ออกแบบ Work flow และ System flow และ Diagram ต่างๆสำหรับการพัฒนาระบบ
- ร่วมกับทีมในการออกแบบ ฐานข้อมูล จัดทำ ER-Diagram
- วิเคราะห์ ความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า
- จัดทำ Business WorkFlow
- จัดทำเอกสาร UAT และ เอกสารการส่งมอบระบบ
- ควบคุมกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ กับทีมพัฒนา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ติดรถไฟฟ้า BTS พญาไท (เดินทางสะดวก)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบในสายธุรกิจคอมพิวเตอร์ เช่น IT, MIS, Software Engineering หรือ MIS
2. มีความมั่นใจในการสื่อสาร สามารถนำเสนองานกับลูกค้าได้ดี
3. ทัศนะคติด้านบวกมองโลกในแง่ดี เป็นคนเปิดพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
4. มีการสื่อสารที่ดี สามารถฟัง และคิดวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าได้ดี
5. ทักษะในการเขียนเอกสารที่ดี สามารถเขียนเอกสารสรุปความต้องการ และวาดFlow ได้
6. มีประสบการณ์การทำงานด้าน การประสานงาน, BA หรือ SA อย่างน้อย 1 ปี
7. หากคุณมีคุณสมบัติ ไม่ครบ แต่คุณมั่นใจและพร้อมเรียนรู้ สามารถสมัครเข้ามาได้ ทางเราพร้อมที่จะสอนงานเต็มที่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2023 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ