เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัดบริษัท : บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
รายละเอียดบริษัท : เราเป็นผู้นำทางธุรกิจเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบวงจร ในนามร้านขายยา Fascino ปัจจุบันบริษัทฯ มีทิศทางการดำเนินธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ : กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน, ซื้อสินค้าราคาสวัสดิการ, ชุดยูนิฟอร์ม, การฝึกอบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอก, ท่องเที่ยวประจำปี, รางวัลอายุงานครบ 5/10/15 ปี, รางวัลจากการขาย (พนักงานขาย)
วิธีการสมัคร : hr@profascino.co.th, yupac@profascino.co.th, kanmitat@profascino.co.th
ติดต่อ : คุณยุภา ชมมณี,คุณกัญจน์มิตา ทิพย์ภูวธนนท์
โทร : 02-4114455
แฟกส์ : 02-4114223
ที่อยู่ : เลขที่ 979 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์ : http://www.fascino.co.th

ผู้แทนยา เขตปทุมธานี
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนยา เขตปทุมธานี
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์ , เทคนิคการแพทย์ , วิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. ถ้าจบทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ถ้ามีประสบการณ์ในเขตที่ต้องการ จะพิจารณาเป็นเพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนยา Representative (OTC)
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนยา Representative (OTC)
รายละเอียดงาน : 1. เสนอขายสินค้าของบริษัทฯ และรายละเอียดสินค้าให้ลูกค้าเข้าใจเป็นอย่างดี
2. พัฒนาเขตการขาย เพิ่มลูกค้า และเพิ่มรายการสินค้าแก่กลุ่มลูกค้าเดิมให้มากขึ้น
3. ปฏิบัติงานขายให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฏิงานเยี่ยมลูกค้าอย่างสมำเสมอ รวมทั้งใช้เทคนิคในการขายอย่างเหมาะสม
5. ประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง, หลักสี่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ , เทคนิคการแพทย์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านงานขายยา เครื่องมือทางการแพทย์ ธุรกิจเกี่ยกับยา อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
3. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมด้านงานขายได้ดี
4. มีทักษะด้านการเจรจา ต่อรอง
5. มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. สามารถขับรถยนต์ได้และมียานพาหนะเป็นของตนเอง พร้อมใบขับขี่
7. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ดอนเมือง วิภาวดี แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing Manager/Marketing Asst.Manager
ตำแหน่งงาน : Marketing Manager/Marketing Asst.Manager
รายละเอียดงาน : 1.กำหนดกลยุทธ์การตลาด, แผนส่งเสริมการขายและ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ
2.จัดทำแผนงานการตลาดประจำปี
3.ควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน
4.ดูแลการประสานงานเกี่ยวกับงานด้านการตลาดกับฝ่ายงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาเภสัชศาสตร์, บริหารธุรกิจ (ด้านการตลาด) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไปในงานวางแผนการตลาด, วางแผนงบประมาณ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
4. มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจ FMCG
5. มีประสบการณ์งานด้านธุรกิจค้าปลีก หรือธุรกิจร้านยาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing Executive
ตำแหน่งงาน : Marketing Executive
รายละเอียดงาน : - กำหนดแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับทาง Supplier
- dารดำเนินงาน และประสานงาน เพื่อให้เกิดกิจกรรม ตาม Business Plan
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program MS Office ได้
4. มีทักษะการติดต่อสื่อสาร มีความกระตือรือร้น และมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไปในงานวางแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
6. หากมีประสบการณ์ด้านยา หรือร้านค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
4. จัดทำรายงานการเก็บเงิน , ตรวจสอบเอกสารจากพนักงานขาย , ตัดรับชำระลูกหนี้ตามเอกสารที่ได้รับ
5. มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
6. มีความรับผิดชอบสูง และมีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. ติดต่อกับลูกหนี้กรณีชำระ , จ่ายเงินล่าช้ากว่าที่กำหนด และประสานงานกับพนักงานขาย
8. มีทักษะการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย ประจำส่วนกลางจ.นครปฐม
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย ประจำส่วนกลางจ.นครปฐม
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. การศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ได้
4. มีประสบการณ์ด้านงานขาย
5. มีใจรักในงานขายและบริการ
6. สามารถทำงานเป็นกะได้
7. หากมีความรู้ด้านยา หรือมีประสบการณ์จากร้านค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย ประจำส่วนกลางภาคใต้
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย ประจำส่วนกลางภาคใต้
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชุมพร
จังหวัด : ชุมพร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. การศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ได้
4. มีประสบการณ์ด้านงานขาย
5. มีใจรักในงานขายและบริการ
6. สามารถทำงานเป็นกะได้
7. หากมีความรู้ด้านยา หรือมีประสบการณ์จากร้านค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Business Development Executive/Asst.Manager/Manager
ตำแหน่งงาน : Business Development Executive/Asst.Manager/Manager
รายละเอียดงาน : จัดทำแผนพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักขององค์กร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานพัฒนาธุรกิจ อย่างน้อย 5 ปี
4. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีใจรักงานบริการ
5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
6. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
8. สามารถออกต่างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ประจำศูนย์เชียงใหม่)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ประจำศูนย์เชียงใหม่)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า อย่างน้อย 5 ปี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
5. สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด (ชั่วคราว) ได้
7. มีภูมิลำเนาอยู่ จ.เชียงใหม่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย ประจำโลตัสหัวหิน
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย ประจำโลตัสหัวหิน
รายละเอียดงาน : - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยากับลูกค้า
- สร้างความประทับใจในการบริการให้กับลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. การศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program MS Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีใจรักในงานขายและบริการ
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. หากมีความรู้ด้านยา หรือมีประสบการณ์จากร้านค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกบัญชีลูกหนี้ (ประจำสำนักงานพุทธมณฑลสาย 5)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกบัญชีลูกหนี้ (ประจำสำนักงานพุทธมณฑลสาย 5)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบัญชี / การเงิน
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้และหัวหน้างาน 2 ปี ขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย ศิริราช
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย ศิริราช
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี
3. รักงานขายและบริการ
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. หากมีประสบการณ์ด้านยา หรือร้านค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IT Network Admin
ตำแหน่งงาน : IT Network Admin
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 29 ปี ขึ้นไป
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
4. Microsoft Family Network Infrastructure for MS Window Server 2008 R2
5. MS Exchange 2007-2010, MS SQL Server 2008 R2, MS SharePoint 2007-2010
6. AD, DNS, VPN , Fortigate Firewall , Site Remove Access, Cisco Router
7. LeadLine , ADSL Internet Network Load Balancing
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านการขับไม่ต่ำกว่า 3 ปี พร้อมทั้งใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
4. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
5. มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ อดทน ซื่อสัตย์ ขยัน และมีความรับผิดชอบสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรม สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านบริหารงานโลจิสติกส์
4. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารควบคุม บริหารโครงการ (Project Manager)
5. มีประสบการณ์ด้านงานบริหาร 7 ปีขึ้นไป
6. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และ MS Office ได้ดี
8. สถานที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน จ.นครปฐม (ถนนพุทธมณฑล สาย 5)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Key Account Executive
ตำแหน่งงาน : Key Account Executive
รายละเอียดงาน : 1.ติดต่อประสานระว่างลูกค้ากับบริษัททุกเรื่อง
2.ออกตรวจเยี่ยมลูกค้า
3.สร้างและกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 28-35 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านการขาย 5 ปี ขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจค้าปลีกจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงานสูง
6. สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถขัยรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบขับขี่
8. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Logistic Manager (ประจำพุทธมณฑลสาย 5)
ตำแหน่งงาน : Logistic Manager (ประจำพุทธมณฑลสาย 5)
รายละเอียดงาน : 1.วางแผนกลยุทธ์ด้านคลังสินค้าและการจัดส่งให้มีความเหมาะสมกับเป้าหมายองค์กร
2. กำหนดนโยบายบริหารงานและตรวจสอบการบริหารคลังสินค้าและจัดส่ง
3. ประสานงานฝ่ายขาย, ฝ่ายวางผลิตวางแผนเพื่อบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
4. วางแผนและควบคุมปริมาณและการกระจายสินค้าให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและกระบวนการผลิต
5. ควบคุมและพัฒนาระบบงานจัดส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
6 บริหารต้นทุนด้านคลังสินค้าให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
4.ตรวจติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงของการปฏิบัติงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. พศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์
3. # มีประสบการณ์ในการควบคุมกระบวนการคลังและจัดส่งอย่างน้อย 3 ปี
4. มีความรู้ความเข้าใจในระบบคลังสินค้าเป็นอย่างดี
5. มีความรู้ในระบบคอมพิวเตอร์, ISO
6. สามารถกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาคลังสินค้าได้เป็นอย่างดี
7. มีความละเอียดรอบครอบและความรับผิดชอบสูง
8. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ได้
9. ปฏิบัติงานที่สำนักงานพุทธมณฑลสาย 5
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนยาเขตภาคอีสาน
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนยาเขตภาคอีสาน
รายละเอียดงาน : 1.เสนอขายสินค้าของบริษัทฯ
2.การปฏิบัติงานเยี่ยมลูกค้าที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ
3.พัฒนาเขตการขายเพิ่มลูกค้า และเพิ่มรายการสินค้าแก่กลุ่มลูกค้าเดิมให้มาก
4.ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์ , เทคนิคการแพทย์ , วิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. ถ้าจบทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ถ้ามีประสบการณ์ในเขตที่ต้องการ จะพิจารณาเป็นเพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายประจำสาขานครสวรรค์
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายประจำสาขานครสวรรค์
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครสวรรค์
จังหวัด : นครสวรรค์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิมัธยมปลาย หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้ Program Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
4. มีใจรักในงานขายและบริการ
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. หากมีความรู้ด้านยา หรือมีประสบการณ์จากร้านค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายประจำสาขาสีลม (ด่วน)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายประจำสาขาสีลม (ด่วน)
รายละเอียดงาน : - ให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจ
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยากับลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. มัธยมปลาย หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีใจรักในงานขายและบริการ
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ได้
6. หากมีความรู้ด้านยา หรือมีประสบการณ์จากร้านค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เภสัชกรประจำสาขาหัวหิน
ตำแหน่งงาน : เภสัชกรประจำสาขาหัวหิน
รายละเอียดงาน : ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยากับลูกค้า และพนักงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 - 35 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาเภสัชศาสตร์
3. สามารถใช้ Program Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะการติดต่อสื่อสาร มีความกระตือรือร้น และมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีความรับผิดชอบและความอดทนสูง
6. มีใจรักในงานขายและบริการ
7. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

แคชเชียร์สาขาพัทยา
ตำแหน่งงาน : แคชเชียร์สาขาพัทยา
รายละเอียดงาน : รับชำระเงินลูกค้า
บริการลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน
4. มีใจรักงานขายและบริการ
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายประจำสาขาดอนหวาย
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายประจำสาขาดอนหวาย
รายละเอียดงาน : - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยากับลูกค้า
- สร้างความประทับใจในการบริการให้กับลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ มัธยมปลาย หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีใจรักในงานขายและบริการ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. หากมีความรู้ด้านยา หรือมีประสบการณ์จากร้านค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการเขต
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการเขต
รายละเอียดงาน : 1. วางแผนการขายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ควบคุม ดูแล การบริหารงานร้านยาในเขตที่รับผิดชอบ
3. ควบคุมดูแลพนักงานขายในเขตที่รับผิดชอบ
4. ติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 26 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มี ประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปีด้านงานขาย และดำรงตำแหน่งในระดับบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
5. หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจร้านยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย ประจำสาขาศิริราช
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย ประจำสาขาศิริราช
รายละเอียดงาน : ดูแลสินค้าและความเรียบร้อยภายในร้าน,เช็คสินค้า
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ มัธยมปลาย หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้ Program Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
4. มีใจรักในงานขายและบริการ
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. หากมีความรู้ด้านยา หรือมีประสบการณ์จากร้านค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

แคชเชียร์ ประจำสาขาศิริราช
ตำแหน่งงาน : แคชเชียร์ ประจำสาขาศิริราช
รายละเอียดงาน : รับชำระเงิน - ทอนเงิน จากลูกค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน
4. มีใจรักงานขายและบริการ
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายประจำสาขางามวงศ์วาน (ด่วน)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายประจำสาขางามวงศ์วาน (ด่วน)
รายละเอียดงาน : ขาย และให้การบริการต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ
จัดเรียงสินค้า และเช็คสต๊อกสินค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิมัธยมปลาย หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้ Program Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
4. มีใจรักในงานขายและบริการ
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. หากมีความรู้ด้านยา หรือมีประสบการณ์จากร้านค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (ประจำสำนักงานพุทธมณฑลสาย 5)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (ประจำสำนักงานพุทธมณฑลสาย 5)
รายละเอียดงาน : ควบคุม ดูแลการให้เครดิตกับลูกค้า เร่งรัดหนี้สิน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตัดรับชำระหนี้ เป็นต้น
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 23 - 35 ปี
2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี , บริหารธุรกิจ ,การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ , การจัดเก็บเงินจากลูกค้า อย่างน้อย 1 - 3 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะด้านเจรจา ต่อรอง และผ่านงานด้านติดตามหนี้ ทวงหนี้มาก่อน จะดีมาก
5. สามารถติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าได้ดี
6. มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เภสัชกรประจำสาขาพัทยาเหนือ
ตำแหน่งงาน : เภสัชกรประจำสาขาพัทยาเหนือ
รายละเอียดงาน : ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา อาหารเสริม และเครื่องมือแพทย์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชกร
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. มีใจรักในงานขายและบริการ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่นับสต็อกสินค้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่นับสต็อกสินค้า
รายละเอียดงาน : - ตรวจนับสินค้าสาขาที่รับผิดชอบ
- รายงานผลการตรวจนับสินค้าประจำเดือน
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 22- 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานด้านตรวจนับสินค้า หรืองานที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
4. สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ได้
6. ถ้าสามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 40 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการบัญชี/การเงิน
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีด้านบัญชี/การเงิน และดำรงตำแหน่งในระดับบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีความรู้ทางด้านบัญชี/การเงิน และระบบภาษีเป็นอย่างดี
5. สามารถวางแผนระบบบัญชีและการเงินได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการ สาขาศิริราช
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการ สาขาศิริราช
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปีด้านการขายและการ และดำรงตำแหน่งในระดับบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มยอดขาย
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ได้
6. ผ่านการบริหารงานร้านค้าปลีก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายประจำสาขาหัวหิน
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายประจำสาขาหัวหิน
รายละเอียดงาน : - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยากับลูกค้า
- สร้างความประทับใจในการบริการให้กับลูกค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิมัธยมปลาย หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีใจรักในงานขายและบริการ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. หากมีความรู้ด้านยา หรือมีประสบการณ์จากร้านค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายประจำสาขาพัทยาเหนือ
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายประจำสาขาพัทยาเหนือ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิมัธยมปลาย หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ได้
4. มีใจรักในงานขายและบริการ
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. หากมีความรู้ด้านยา หรือมีประสบการณ์จากร้านค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานคลังสินค้า ประจำสาขาศิริราช
ตำแหน่งงาน : พนักงานคลังสินค้า ประจำสาขาศิริราช
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 - 30 ปี
2. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
4. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ (ประจำสาขาศิริราช)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ (ประจำสาขาศิริราช)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิมัธยมปลาย หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ได้
4. มีใจรักในงานขายและบริการ
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. หากมีความรู้ด้านเครื่องมือแพทย์ หรือมีประสบการณ์จากร้านค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เภสัชกรประสาขาสุพรรณบุรี
ตำแหน่งงาน : เภสัชกรประสาขาสุพรรณบุรี
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 ถึง 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชกร
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. มีใจรักในงานขายและบริการ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายประจำสาขาอมตะนคร
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายประจำสาขาอมตะนคร
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิมัธยมปลาย หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ได้
4. มีใจรักในงานขายและบริการ
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. หากมีความรู้ด้านยา หรือมีประสบการณ์จากร้านค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Franchise Manager
ตำแหน่งงาน : Franchise Manager
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการบริหารงานขาย หรือการตลาด
3. มีประสบการณ์การบริหารงานด้าน Franchise 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ได้คล่อง
6. หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจร้านยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง
รายละเอียดงาน : - ควบคุม/ดูแลงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่
- มีความชำนาญด้านระบบแอร์/ไฟฟ้า/ปะปา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30-40 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง/ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคารอย่างน้อย 5 ปี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
5. สามารถขับขี่รถยนต์ และเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ (ชั่วคราว)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เภสัชกรประจำสาขาชัยภูมิ
ตำแหน่งงาน : เภสัชกรประจำสาขาชัยภูมิ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 ถึง 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชกร
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. มีใจรักในงานขายและบริการ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Category/Buyer Manager
ตำแหน่งงาน : Category/Buyer Manager
รายละเอียดงาน : 1. Implement and plan category strategies including range management,pricing,product merchandising,promotion and supply to achieve objectives
2. Monitor performance of new and ongoing products and take appropriate actions
3. Develop and maintain supplier relationship and negotiate for best deal
4. Review pricing and do price survey
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male or Female
2. Age Between 30-40 years
3. Bachelor's Degree or higher in Business Administration major in Marketing or other
4. Atleast 5 years experience in Retail buying with at least 3 years in management level
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เภสัชกรประจำสาขา กาญจนบุรี
ตำแหน่งงาน : เภสัชกรประจำสาขา กาญจนบุรี
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี
จังหวัด : กาญจนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 ถึง 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชกร
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. มีใจรักในงานขายและบริการ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เภสัชกรประจำสาขา โลตัสอมตะนคร ชลบุรี
ตำแหน่งงาน : เภสัชกรประจำสาขา โลตัสอมตะนคร ชลบุรี
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบในการให้คำปรึกษา แนะนำ เรื่องยา และสินค้าทุกหมวดในร้าน เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 ถึง 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. มีใจรักในงานขายและบริการ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เภสัชกรประจำสาขาตรัง
ตำแหน่งงาน : เภสัชกรประจำสาขาตรัง
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตรัง
จังหวัด : ตรัง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 ถึง 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชกร
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. มีใจรักในงานขายและบริการ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการ ผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : เลขานุการ ผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำรายงานการประชุม ตารางนัดหมายต่างๆ
2. จัดทำเอกสารที่ใช้สำหรับการประชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
4. ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่แขกหรือบุคคลที่มีนัดหมายเข้าพบผู้บริหาร
5. จัดพิมพ์เอกสาร จดหมายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล/รับผิดชอบ ความเรียบร้อยในการจัดเก็บเอกสาร คัดแยกเอกสารเข้า - ออก เพื่อเสนอเซ็น และกระจายเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ประสานงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุ 28 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาเลขานุการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้านเลขานุการ 2-3 ปี
4. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
5. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office / Internet
6. มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร
7. มีความอดทนสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เภสัชกรประจำสาขานครชัยศรี
ตำแหน่งงาน : เภสัชกรประจำสาขานครชัยศรี
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ถึง 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชกร
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. มีใจรักในงานขายและบริการ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย ประจำสาขาหลังสวน
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย ประจำสาขาหลังสวน
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชุมพร
จังหวัด : ชุมพร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี
2. มีความสนใจด้านสุขภาพ
3. รักงานขายและบริการ
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. หากมีประสบการณ์ด้านยา หรือร้านค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

BD Executive/Asst.BD Manager/Manager
ตำแหน่งงาน : BD Executive/Asst.BD Manager/Manager
รายละเอียดงาน : 1. การประเมินศักยภาพของทำเลเบื้องต้น2. การดำเนินการเปิด/ปิดสาขา3. ประสานงานด้านการปรับปรุงร้านสาขา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานพัฒนาธุรกิจ อย่างน้อย 5 ปี
4. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีใจรักงานบริการ
5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
6. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
8. สามารถออกต่างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
9. มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านธุรกิจค้าปลีก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานเชียงใหม่)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานเชียงใหม่)
รายละเอียดงาน : - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
- จัดทำเอกสาร รายงานต่างๆ
- ดูแลงานด้าน IT เบื้องต้น
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้ Program Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ประจำสำนักงานเชียงใหม่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Product Planning -ประจำสำนักงานพุทธมณฑลสาย 5
ตำแหน่งงาน : Product Planning -ประจำสำนักงานพุทธมณฑลสาย 5
รายละเอียดงาน : วางแผน,วิเคราะห์,วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์
ควบคุมปริมาณการผลิตให้เป็นไปตามสภาวะตลาด
วางแผน และควบคุมOrder ผลิตภัณฑ์
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกลไกของตลาดได้ ,สามารถประสานงานกับหน่วยงานภานใน - ภายนอกได้เป็นอย่างดี
สามารถสรุป และนำเสนอผลงานได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-35ปี
2. วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารการจัดการ,วิทยาศาสตร์,อุตสาหกรรมการจัดการและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
4. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel เป็นอย่างดี
5. มีความรู้เรื่องระบบการจัดการ ,การวางแผนงานระบบ ,การพัฒนา/วิจัยผลิตภัณฑ์ ,การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ
6. มีทักษะด้านตัวเลขและการคำนวณวิเคาระห์สถิติได้
7. สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
8. หากมีประสบการณ์การเรื่องเทคนิคการจัดการอย่างเป็นระบบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ประจำสำนักงานพุทธมณฑลสาย 5)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ประจำสำนักงานพุทธมณฑลสาย 5)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบัญชี / การเงิน
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้และหัวหน้างาน 2 ปี ขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสำนักงานพุทธมณฑลสาย 5)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสำนักงานพุทธมณฑลสาย 5)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุน ตลอดจนความพึงพอใจของลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุ 28-35 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 3 ปี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายประจำสาขาโลตัสสามพราน
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายประจำสาขาโลตัสสามพราน
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ มัธยมปลาย หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ได้
4. มีใจรักในงานขายและบริการ
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. หากมีความรู้ด้านยา หรือมีประสบการณ์จากร้านค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายประจำสาขาโลตัสนครชัยศรี
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายประจำสาขาโลตัสนครชัยศรี
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ มัธยมปลาย หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ได้
4. มีประสบการณ์ด้านงานขาย
5. มีใจรักในงานขายและบริการ
6. สามารถทำงานเป็นกะได้
7. หากมีความรู้ด้านยา หรือมีประสบการณ์จากร้านค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำศูนย์เชียงใหม่
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำศูนย์เชียงใหม่
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IT Support (ประจำศูนย์เชียงใหม่)
ตำแหน่งงาน : IT Support (ประจำศูนย์เชียงใหม่)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 26 – 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านคอมพิวเตอร์
3. มีประสบการณ์ด้านงาน IT Support อย่างน้อย 3 ปี
4. มีความรู้ด้าน Hardware / Software , Network System ,OS (Windows 2003 Windows 2003-2008 Server Family , Windows XP)
5. มีความชำนาญ ด้าน LAN / Internet
6. มีใจรักงานบริการและมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Programmer
ตำแหน่งงาน : Programmer
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 28-40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
3. มีประสบการณ์ Delphi , MS SQL Server อย่างน้อย 3 ปี
4. เคยใช้ VCL Report Builder, Devexpress etc.
5. รู้เรื่องระบบบัญชี ขายหน้าร้าน (POS)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Web Programmer
ตำแหน่งงาน : Web Programmer
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 28-40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
3. มีประสบการณ์ ASP.NET (C#) , MS SQL Server ,Web Services อย่างน้อย 3 ปี
4. มีความรู้ด้านงานระบบซื้อขายผ่าน Web
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IT System Admin
ตำแหน่งงาน : IT System Admin
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 28-40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
3. มีประสบการณ์ Networking Windows 2003-2008 Server Family /E-Mail Server (MS /Exchange 2007) , MS SharePoint/Firewall ,Router Cisco อย่างน้อย 5 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำศูนย์เชียงใหม่)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำศูนย์เชียงใหม่)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25 ถึง 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.6 ถึง ปวส.
3. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
4. มีความละเอียดรอบคอบ
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
6. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Picking & Recevie (ประจำศูนย์เชียงใหม่)
ตำแหน่งงาน : Picking & Recevie (ประจำศูนย์เชียงใหม่)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ ระหว่าง 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
3. มีประการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 2 ปี
4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
5. หากมีประสบการณ์ด้านยา หรือร้านค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายประจำสาขาโลตัสพระราม 2
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายประจำสาขาโลตัสพระราม 2
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี
3. รักงานขายและบริการ
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. หากมีประสบการณ์ด้านยา หรือร้านค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายประจำสาขาบางบัวทอง
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายประจำสาขาบางบัวทอง
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี
3. รักงานขายและบริการ
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. หากมีประสบการณ์ด้านยา หรือร้านค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เภสัชกรประจำสาขาคาลเท็กซ์บางแค
ตำแหน่งงาน : เภสัชกรประจำสาขาคาลเท็กซ์บางแค
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ภาษีเจริญ,หนองแขม,บางแค)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 ถึง 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชกรศาสตร์
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. มีใจรักในงานขายและบริการ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ลูกค้าสัมพันธ์ประจำสาขาศิริราช
ตำแหน่งงาน : ลูกค้าสัมพันธ์ประจำสาขาศิริราช
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี
2. มีใจรักในการขายและบริการ
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ PC และโปรแกรม Microsoft Office ได้
5. มีความขยัน อดทน รับผิดชอบและมีวินัย
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี
7. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เภสัชกร ประจำสาขากรุงเทพฯ(ส่วนกลาง)
ตำแหน่งงาน : เภสัชกร ประจำสาขากรุงเทพฯ(ส่วนกลาง)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 ถึง 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชกรศาสตร์
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. มีใจรักในงานขายและบริการ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายประจำสาขาเพชรบูรณ์
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายประจำสาขาเพชรบูรณ์
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เพชรบูรณ์
จังหวัด : เพชรบูรณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี
3. รักงานขายและบริการ
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. หากมีประสบการณ์ด้านยา หรือร้านค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายประจำสาขาราชดำเนิน
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายประจำสาขาราชดำเนิน
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (พระนคร ราชดำเนิน )
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี
3. รักงานขายและบริการ
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. หากมีประสบการณ์ด้านยา หรือร้านค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IT Technician Support Specification
ตำแหน่งงาน : IT Technician Support Specification
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ ไม่เกิน 32 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
3. ประสบการณ์ ด้าน IT Technician Support อย่างน้อย 2 ปี
4. มีความรู้ในด้าน การติดตั้งและแก้ปัญหา Windows OS, Windows Application, Internet ,ADSL , CCTV , PC Hardware
5. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว
6. ขับรถยนต์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รายละเอียดงาน : 1.ติดต่อ Suppiler
2.เจรจา จ่อรองราคา
3.ประสานงานด้านการจัดซื้อ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะ/เทคนิคในการเจรจาต่อรองได้ดี
4. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 3 ปี ขึ้นไป
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program MS Office ได้ดี
6. หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุงอาคาร ด่วน!
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุงอาคาร ด่วน!
รายละเอียดงาน : ดูแล แก้ไข ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง
3. มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร 3 ปี ขึ้นไป
4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
5. สามารถขับรถยนต์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายประจำสาขาโลตัสหลังสวน
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายประจำสาขาโลตัสหลังสวน
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชุมพร
จังหวัด : ชุมพร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program MS Office ได้
4. มีประสบการณ์ด้านงานขาย
5. มีใจรักในงานขายและบริการ
6. สามารถทำงานเป็นกะได้
7. หากมีความรู้ด้านยา หรือมีประสบการณ์จากร้านค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายประจำสาขาโลตัสระนอง
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายประจำสาขาโลตัสระนอง
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระนอง
จังหวัด : ระนอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิมัธยมปลาย หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program MS Office ได้
4. มีประสบการณ์ด้านงานขาย
5. มีใจรักในงานขายและบริการ
6. สามารถทำงานเป็นกะได้
7. หากมีความรู้ด้านยา หรือมีประสบการณ์จากร้านค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  ความรัก
  ดูดวง
  ร้านอาหาร
  วาไรตี้
  ท่องเที่ยว
  ลดน้ำหนัก
  ออกกำลังกาย
  คติสอนใจ
  บิวตี้
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ทำอาหาร
  เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย
  มือถือ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  แนะนำโรงแรม
  แนะนำร้านอาหาร
  เส้นทางการเดินทาง
  ทริปท่องเที่ยว
  ข่าวสารท่องเที่ยว
  รีวิวโรงแรม
  บิวตี้
  ทรงผม
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ข่าวดัง
  ข่าวดารา
  ดูดวง
  ความรัก
  กินเที่ยว
  ไลฟ์สไตล์
  โปรโมชั่น
  เทคโนโลยี
  ผู้หญิง
  ข่าวเศรษฐกิจ
  job
  ร้านค้าออนไลน์
  ขายของออนไลน์
  health
  สุขภาพ
  สมุนไพร
  วิตามิน
  โรค
  ยา
  ลดน้ำหนัก
  มือถือ
  ราคามือถือ
  สเปคมือถือ
  รีวิวมือถือ
  ข่าวมือถือ
  ข่าวไอที
© copyright 2004-2022 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ