เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ซายน์เทค จำกัดบริษัท : บริษัท ซายน์เทค จำกัด
รายละเอียดบริษัท : บริษัท ซายน์เทค จำกัด
เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ / การแพทย์ / อุตสาหกรรม
แต่ผู้เดียวในประเทศไทยมากกว่า 24 ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย ต้องการรับสมัครเพื่อนร่วมงานสำหรับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ สนใจโปรดส่งประวัติพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมายังบริษัทฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทฯ หากท่านสนใจสามารถเยี่ยมชมได้จาก http://www.sciencetech.th.com หรือ ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.
วันเสาร์(ที่ 1 ของเดือน)9.00-15.00 น.
เสาร์ที่ 2 ปิดทำการ
เสาร์ที่ 3 9.00-12.00 น.
เสาร์ที่ 4 กิจกรรมนอกสถานที่
สวัสดิการ : วัสดิการของพนักงานบริษัทฯ ที่ถือปฏิบัติมีดังนี้:-

1. สวัสดิการ “เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร”
2. สวัสดิการ “เงินช่วยเหลือลาคลอด”
3. สวัสดิการ “เงินทำบุญการลาอุปสมบท”
4. สวัสดิการ “เงินช่วยเหลืออัคคีภัย” ที่พักอาศัยของตนเอง
หรือพักอยู่กับบิดา มารดา ถูกไฟไหม้หมด
5. สวัสดิการ “เงินช่วยเหลือค่าทำศพ” พนักงาน,บิดา, มารดา,
บุตร, สามี-ภรรยา
6. สวัสดิการ “ค่าเครื่องแบบพนักงาน”
7. สวัสดิการ “ตรวจสุขภาพประจำปี” ตามรายการที่บริษัทฯ
กำหนดแต่ละปี
8. สวัสดิการ “ประกันภัย” สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ภายนอกบริษัทฯ
9. สวัสดิการ “ของที่ระลึกสำหรับพนักงาน” ที่มีอายุงานครบ
5 ปี , 10 ปี , 15 ปี , 20 ปี , 25 ปี
10. สวัสดิการ “วันเกิดพนักงาน”
วิธีการสมัคร : สนใจสมัคร บริษัท ซายน์เทค จำกัด หรือทางอีเมล์ ekachai@sciencetech.th.com
ติดต่อ : คุณเอกชัย รอดภัยปวง ฝ่ายบุคคล
โทร : 02-285-4101 หรือ 02-285-4915-6 #112
แฟกส์ : 02-285-4856 และ 02-285-4178
ที่อยู่ : 321/43 ถนนนางลิ้นจี่(ถัดจากซอยนางลิ้นจี่ 7 ไป 1 ทางเข้าเป็นอาคารพานิชย์4 ชั้นทรงเสาโรมัน) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์ : http://www.sciencetech.th.com

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางจุลชีววิทยา (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc) แผนกวิทยาศาสตร์ เขต กทม. 2 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา หรือเกี่ยวข้อง
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางจุลชีววิทยา (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc) แผนกวิทยาศาสตร์ เขต กทม. 2 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา หรือเกี่ยวข้อง
รายละเอียดงาน : 1. นำเสนอขายสินค้ากลุ่มงานจุลชีววิทยา
(Autoclave, Biosafety, Incubator, etc)
2. รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
3. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 14,000 - 22,000 รวมเงินสนับสนุนยอดขาย บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ และสามารถออกต่างจังหวัดได้
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา หรือเกี่ยวข้อง
2. รายได้ที่ระบุ ยังไม่รวม Commission & Incentive และค่าพาหนะ
3. กรณีมีประสบการณ์ บริษัทฯ เพิ่มให้เป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย ผลิตภัณฑ์ Autoclave , เครื่องล่้าง , เครื่องปรับสภาพหอ้งให้สะอาด และอุปกรณ์ทดสอบการปราศจากเชื้อ (BI & CI) ในหน่วยจ่่ายกลาง
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย ผลิตภัณฑ์ Autoclave , เครื่องล่้าง , เครื่องปรับสภาพหอ้งให้สะอาด และอุปกรณ์ทดสอบการปราศจากเชื้อ (BI & CI) ในหน่วยจ่่ายกลาง
รายละเอียดงาน : นำเสนอขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ Autoclave , เครื่องล่้าง , เครื่องปรับสภาพหอ้งให้สะอาด และอุปกรณ์ทดสอบการปราศจากเชื้อ (BI & CI) ในหน่วยจ่่ายกลาง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,500 - 19,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วท.บ พยาบาลศาสตร์ , อุปกรณ์การแพทย์ , จุลชีววิทยา หรือมีประสบการณ์ขาย หรืองานหน่วยจ่ายกลางของ รพ.
2. กรณีมีประสบการณ์ รายได้จะอยู่ในช่วง 17,250 - 25,000 บาท
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย(Sales Representative) เขตราชการ ภาคอีสาน(ม.สุรนารี/ม.ขอนแก่น/ม.อุบลราชธานี) จบสาขาเคมี หรือใกล้เคียง 1 ตำแหน่ง ด่วนมาก
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย(Sales Representative) เขตราชการ ภาคอีสาน(ม.สุรนารี/ม.ขอนแก่น/ม.อุบลราชธานี) จบสาขาเคมี หรือใกล้เคียง 1 ตำแหน่ง ด่วนมาก
รายละเอียดงาน : งานการขาย / ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย / รักษาฐานลูกค้าเก่า / เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
-แวะเยี่ยม / บริการ ลูกค้าตามความสำคัญของลูกค้า
-แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า / ตอบกลับภายใน 1 – 3 วัน
-จัดทำคู่มือการใช้งานภาษาไทย ตามที่ลูกค้าร้องขอ
-จัดทำ spec.
-อื่นๆ ที่ลูกค้าพึงพอใจ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,500-19,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตภาคอีสาน (ม.สุรนารี / ม.ขอนแก่น / ม.อุบลราชธานี)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หรือ หญิง
2. อายุ 23- 35 ปี
3. วุฒิวิทยาศาสตร์บัณทิต สาขา เคมี , จุลชีววิทยา หรือ ใกล้เคียง
4. มีประสบการณ์ขาย
5. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัด และ ค้างคืน ได้
6. สามารถใช้โปรแกรม Word หรือ Excel หรือ Power piont ได้
7. มีใจรักงานการขาย และ มีความขยันอดทน
8. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด นครราชสีมา / ขอนแก่น / อุบลราชธานี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล Rapid Test ทางห้อง Lab และแพทย์ผู้รักษา วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์, พยาบาล หรือมีประสบการณ์การขาย Rapid Test
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล Rapid Test ทางห้อง Lab และแพทย์ผู้รักษา วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์, พยาบาล หรือมีประสบการณ์การขาย Rapid Test
รายละเอียดงาน : 1. นำเสนอขายสินค้ากลุ่มงาน Rapid Test ทางห้อง Lab
2. รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
3. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย ในเขตโรงพยาบาล
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,500 - 19,500 รวมเงินสนับสนุนยอดขาย บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ และสามารถออกต่างจังหวัดได้
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์, พยาบาล หรือมีประสบการณ์การขาย Rapid Test
2. รายได้ที่ระบุ ยังไม่รวม Commission & Incentive และค่าพาหนะ
3. กรณีมีประสบการณ์ บริษัทฯ เพิ่มให้เป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางจุลชีววิทยา (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc) 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือทางจุลชีววิทยา
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางจุลชีววิทยา (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc) 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือทางจุลชีววิทยา
รายละเอียดงาน : 1. นำเสนอขายสินค้ากลุ่มงานจุลชีววิทยา
(Autoclave, Biosafety, Incubator, etc)
2. รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
3. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย ในเขตโรงพยาบาล
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,500 - 19,500 รวมเงินสนับสนุนยอดขาย บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ และสามารถออกต่างจังหวัดได้
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุลชีววิทยา
2. รายได้ที่ระบุ ยังไม่รวม Commission & Incentive และค่าพาหนะ
3. กรณีมีประสบการณ์ บริษัทฯ เพิ่มให้เป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางการธนาคารเลือด 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือใกล้เคียง
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางการธนาคารเลือด 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือใกล้เคียง
รายละเอียดงาน : 1. นำเสนอขายสินค้ากลุ่มงานธนาคารเลือด
2. รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
3. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย ในเขตโรงพยาบาล
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,500 - 19,500 รวมเงินสนับสนุนยอดขาย บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ และสามารถออกต่างจังหวัดได้
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือใกล้เคียง
2. รายได้ที่ระบุ ยังไม่รวม Commission & Incentive และค่าพาหนะ
3. กรณีมีประสบการณ์ บริษัทฯ เพิ่มให้เป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้บริหาร / หัวหน้าพนักงาน รวมทั้งหมด 4 ทีม ทีมธนาคารเลือด, ทีมจุลชีววิทยา และทีม Rapid Test แผนกโรงพยาบาล วุฒิปริญญาโท เฉพาะทีมจุลชีววิทยา หรือปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งงาน : ผู้บริหาร / หัวหน้าพนักงาน รวมทั้งหมด 4 ทีม ทีมธนาคารเลือด, ทีมจุลชีววิทยา และทีม Rapid Test แผนกโรงพยาบาล วุฒิปริญญาโท เฉพาะทีมจุลชีววิทยา หรือปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลบริหารงานให้พนักงานขาย
2. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
3. แนะนำการนำเสนอสินค้าให้ลูกค้าให้กับผู้แทนขาย
4. ออกพบปะ เยี่ยมเยียนลูกค้า กับผู้แทนขาย และช่วยปิดการขาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 25,000 - 35,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ออฟฟิศในกรุงเทพฯ สามารถดูแผนที่พร้อมสินค้าได้ใน www.sciencetech.th.com
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์บริหารงานขาย, ดูแลทีมงานขาย
2. วุฒิปริญญาโท เฉพาะทีมจุลชีววิทยา หรือปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์
3. รายได้ที่ระบุ ยังไม่รวม Commission & Incentive และค่าพาหนะ
4. กรณีมีประสบการณ์ บริษัทฯ เพิ่มให้เป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้บริหารงานขาย หรือผู้ดูแลธุรกิจ หรือบริษัทร่วมค้า ผู้มีประสบการณ์ขายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือเครื่องแก้วและสารเคมี 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน : ผู้บริหารงานขาย หรือผู้ดูแลธุรกิจ หรือบริษัทร่วมค้า ผู้มีประสบการณ์ขายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือเครื่องแก้วและสารเคมี 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน : 1. นำเสนอสินค้าให้ลูกค้า
2. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
3. รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ในเขตร้านค้าทั่วประเทศ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 25,000 - 35,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ออฟฟิศในกรุงเทพฯ สามารถดูแผนที่พร้อมสินค้าได้ใน www.sciencetech.th.com
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์ขายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือเครื่องแก้ว และสารเคมี
2. รายได้ที่ระบุ ยังไม่รวม Commission & Incentive และค่าพาหนะ
3. กรณีมีประสบการณ์ บริษัทฯ เพิ่มให้เป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย / Sale Representative เขตโรงงานอุตสาหกรรม
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย / Sale Representative เขตโรงงานอุตสาหกรรม
รายละเอียดงาน : นำเสนอขายสินค้า / ติดต่อออกไปพบปะลูกค้า / ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 13,000 - 20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิวิทยาศาสตร์/ศึกษาศาสตร์บัณฑิต/ มหาบัณฑิต สาขาเคมี , จุลชีววิทยา , วิทยาศาสตร์การอาหาร
2. มีประสบการณ์การขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. กรณีมีรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย / Sale Representative
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย / Sale Representative
รายละเอียดงาน : นำเสนอขายสินค้าให้ลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 13,000 - 20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิวท.บ. วท.ม. จุลชีววิทยา เคมี , Biotech หรือใกล้เคียง
2. มีประสบการณ์การขาย ทางหน่วยงานราชากร ,สถาบันหรือมหาวิทยาลัย, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
3. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดและค้างคืนได้
4. รักงานการขาย และ มีความขยันอดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานช่างบริการ
ตำแหน่งงาน : พนักงานช่างบริการ
รายละเอียดงาน : ซ่อม ติดตั้ง ดูแลรักษา เครื่องมือ / อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,500-15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. มีใจรักงานบริการ
3. สามารถใช้โปรแกรม World หรือ Excel ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
5. ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ผ่านการเกณฑ์ทหาร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative ผู้แทนขาย
ตำแหน่งงาน : Sales Representative ผู้แทนขาย
รายละเอียดงาน : ทำยอดขายให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย
รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
ออกตลาดเยี่ยมเยียนลูกค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000-20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ , จุลชีววิทยา , วิทยาศาสตร์สุขภาพ , พยาบาล , เภสัช หรือสาขาใกล้เคียง
2. มีประสบการณ์ขาย เครื่องมือทางโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีประสบการณ์ขายสินค้าในหน่วยจ่ายกลาง (CSSD) หรือ ห้องผ่าตัด หรือ ห้องแลบ
4. กรณีมีความเชี่ยวชาญในการติดต่อผู้อำนวยการ หรือ ผู้บริหารทางโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative ผู้แทนขาย Autoclave
ตำแหน่งงาน : Sales Representative ผู้แทนขาย Autoclave
รายละเอียดงาน : 1. ทำฐานข้อมูลของลูกค้า และปรับปรุงข้อมูลทุก 3 เดือน
1.1 ลูกค้าสำคัญ
1.2 ลูกค้าทั่วไป
1.3 ลูกค้ามุ่งหวัง
2. จัดเตรียมการทำรายละเอียด / Stock สินค้าที่ลูกค้าใช้งาน
3. งานการขาย
3.1 แวะเยี่ยม / บริการ ลูกค้าตามความสำคัญของลูกค้า
3.2 แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า / ตอบกลับภายใน 1 – 3 วัน
3.3 จัดทำคู่มือการใช้งานภาษาไทย ตามที่ลูกค้าร้องขอ
3.4 จัดทำ spec.
อื่นๆ ที่ลูกค้าพึงพอใจ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000-20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิวท.บ. เทคนิคการแพทย์, จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตร์สุขภาพ,พยาบาล, หรือสาขาใกล้เคียง
2. มีประสบการณ์ขายสินค้าในหน่วยจ่ายกลาง(CSSD) ห้องผ่าตัด หรือห้องแลบ กรณีเชี่ยวชาญในการติดต่อ ผู้อำนวยการ หรือผู้บริหาร รพ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ขายงานสอบเทียบ / Validate
ตำแหน่งงาน : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ขายงานสอบเทียบ / Validate
รายละเอียดงาน : ขายงาน Validate สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่าย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,500-14,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาอิเล็คทรอนิกส์ หรือ เทียบเท่า
2. มีใจรักงานบริการ การนำเสนอขายในงานสอบเทียบ และงาน Validate
3. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดและค้างคืนได้
4. ขับรถยนต์ได้ และ มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการประจำ แผนกคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการประจำ แผนกคอมพิวเตอร์
รายละเอียดงาน : ทำฐานข้อมูลลูกค้า ทำ/เขียน website ได้ ใช้โปรแกรม word excel powerpoiont
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 8,000-9,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือใกล้เคียงทุกสาขา
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกที่ดี
3. มีใจรักงานบริการลูกค้า
4. สามารถใช้โปรแกรม Word / Excel / powerpoint / Photoshop และ เขียน web ได้ดีมาก
5. มีที่พักใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการ ประจำสำนักงาน
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการ ประจำสำนักงาน
รายละเอียดงาน : พิมพ์ใบเสนอราคา พิมพ์ Spec พิมพ์ รายงานต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 7,500-9,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. มีความละเอียดรอบคอบ รักงานการให้บริการ
3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี word / excel
4. มีที่พักใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานสต็อกสินค้า/ส่งของ / ติดตามเร่งรัดหนี้สิน
ตำแหน่งงาน : พนักงานสต็อกสินค้า/ส่งของ / ติดตามเร่งรัดหนี้สิน
รายละเอียดงาน : รับสินค้า และ ตรวจสินค้าประจำโกดัง
จัดส่งไปรษณีย์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 7,000-7,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปวช.-ปวส. ไม่จำกัดสาขา
2. มีใจรักงานบริการ
3. มีความละเอียดรอบคอบ
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. มีที่พักใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตนเอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative ผู้แทนขายเขตภาคอีสาน
ตำแหน่งงาน : Sales Representative ผู้แทนขายเขตภาคอีสาน
รายละเอียดงาน : 1. ทำฐานข้อมูลของลูกค้า และปรับปรุงข้อมูลทุก 3 เดือน
1.1 ลูกค้าสำคัญ
1.2 ลูกค้าทั่วไป
1.3 ลูกค้ามุ่งหวัง
2. จัดเตรียมการทำรายละเอียด / Stock สินค้าที่ลูกค้าใช้งาน
3. งานการขาย
3.1 แวะเยี่ยม / บริการ ลูกค้าตามความสำคัญของลูกค้า
3.2 แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า / ตอบกลับภายใน 1 – 3 วัน
3.3 จัดทำคู่มือการใช้งานภาษาไทย ตามที่ลูกค้าร้องขอ
3.4 จัดทำ spec.
อื่นๆ ที่ลูกค้าพึงพอใจ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,500-20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิวท.บ. สาขาเคมี , จุลชีววิทยา , Biotech หรือใกล้เคียง
3. มีประสบการณ์การขาย ,สถาบันหรือมหาวิทยาลัย, ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์
4. รักงานการขาย และ การบริการ
5. สามารถเดินทางและค้างคืนต่างจังหวัดได้
6. มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย (Sales Representative)
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย (Sales Representative)
รายละเอียดงาน : งานการขาย
1 แวะเยี่ยม / บริการ ลูกค้าตามความสำคัญของลูกค้า
2. แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า / ตอบกลับภายใน 1 – 3 วัน
3. จัดทำคู่มือการใช้งานภาษาไทย ตามที่ลูกค้าร้องขอ
4. จัดทำ spec.
5. อื่นๆ ที่ลูกค้าพึงพอใจ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000-20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วท.บ. สาขาเคมี , จุลชีววิทยา , วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ วศ. บ. ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์การขาย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการ ประจำออฟฟิศ แผนกสต็อกสินค้า
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการ ประจำออฟฟิศ แผนกสต็อกสินค้า
รายละเอียดงาน : จัดทำรายงานสินค้า / Key สินค้าเข้า / ตรวจเช็คสินค้าเข้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 8,000-9,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
3. มีใจรักงานบริการ
4. มีความละเอียดรอบคอบด้านตัวเลข
5. ขยัน/อดทน
6. มีที่พักใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการ
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการ
รายละเอียดงาน : พิมพ์ใบเสนอราคา พิมพ์รายงานประชุม พิมพ์ งานต่างๆ ทั่วไป รับโทรศัพท์ลูกค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 8,000-9,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative
ตำแหน่งงาน : Sales Representative
รายละเอียดงาน : 1. ทำฐานข้อมูลของลูกค้า และปรับปรุงข้อมูลทุก 3 เดือน
1.1 ลูกค้าสำคัญ
1.2 ลูกค้าทั่วไป
1.3 ลูกค้ามุ่งหวัง
2. จัดเตรียมการทำรายละเอียด / Stock สินค้าที่ลูกค้าใช้งาน
3. งานการขาย
3.1 แวะเยี่ยม / บริการ ลูกค้าตามความสำคัญของลูกค้า
3.2 แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า / ตอบกลับภายใน 1 – 3 วัน
3.3 จัดทำคู่มือการใช้งานภาษาไทย ตามที่ลูกค้าร้องขอ
3.4 จัดทำ spec.
อื่นๆ ที่ลูกค้าพึงพอใจ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000-20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี วท.บ. สาขา Biotech หรือใกล้เคียง
2. มีประสบการณ์การขาย ,สถาบันหรือมหาวิทยาลัย, ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย / Sales Representative เขตอุตสาหกรรม ภาคอีสาน ด่วน
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย / Sales Representative เขตอุตสาหกรรม ภาคอีสาน ด่วน
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานภายนอกบริษัทฯ เพื่อติดต่อพบกับลูกค้าและทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ ขายกับลูกค้าเขตราชการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต / วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเคมี , จุลชีววิทยา , Biotech หรือใกล้เคียง
2. กรณีมีประสบการณ์การขาย ,โรงงานอุตสาหกรรม, จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัด หรือค้างคืนได้
4. กรณีมีรถยนต์ให้ประกอบในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้บริหารทีมงานขาย(Supervisor) แผนกวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งงาน : ผู้บริหารทีมงานขาย(Supervisor) แผนกวิทยาศาสตร์
รายละเอียดงาน : วางแผน/บริหารงานการขาย บริหารทีมงานให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายของฝ่าย และทำยอดให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ต่อปี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 22,000-25,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี วท.บ. ปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาเคมี , จุลชีววิทยา , Biotech หรือใกล้เคียง
2. มีประสบการณ์การขาย ,สถาบันหรือมหาวิทยาลัย, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative ขายเครื่องกำจัดจุลชีพ/ก่อโรค(Scientific Model)
ตำแหน่งงาน : Sales Representative ขายเครื่องกำจัดจุลชีพ/ก่อโรค(Scientific Model)
รายละเอียดงาน : นำเสนอขายสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย รักษาลูกค้าเก่า
เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ทำยอดขายใหได้ตามเป้าหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี วท.บ. สาขาเคมี , จุลชีววิทยา , วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ วศ. บ. ทุกสาขา
2. กรณีมีประสบการณ์การขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ระบบกำจัดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะสถาที่ที่มีแอร์คอนดิชั่น
4. มีรถยนต์นำมาใช้ประกอบในการทำงานได้
5. Air Purifier & Clean Room
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย / Sale Representative เขต โรงงานอุตสาหกรรม
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย / Sale Representative เขต โรงงานอุตสาหกรรม
รายละเอียดงาน : นำเสนอขายสินค้า / ติดต่อออกไปพบปะลูกค้า / ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 13,000 - 20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิวิทยาศาสตร์/ศึกษาศาสตร์บัณฑิต/ มหาบัณฑิต สาขาเคมี , จุลชีววิทยา , วิทยาศาสตร์การอาหาร
2. มีประสบการณ์การขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. เครื่องล้าง / ปราศจากเชื้อ (Washer & Autoclave)
4. Monitor ของ Boiler & Turbine
5. Air Purifier & Clean Room
6. เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Instrument) ; pH , ISE , Titrator , Automate , NIR
7. กรณีมีรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย / Sale Representative แผนกวิทยาศาสตร์ เขตกรุงเทพฯ
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย / Sale Representative แผนกวิทยาศาสตร์ เขตกรุงเทพฯ
รายละเอียดงาน : นำเสนอขายสินค้าให้ลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 13,000 - 20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี วท.บ. วท.ม. สาขาเคมี , จุลชีววิทยา , Biotech หรือใกล้เคียง
2. มีประสบการณ์การขาย ทางหน่วยงานราชากร ,สถาบันหรือมหาวิทยาลัย, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่งงาน : ช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดงาน : ซ่อม ติดตั้ง ดูแลรักษา เครื่องมือ / อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000-12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีรายได้ที่ดี มีคอมมิชชั่น มีใจรักงานบริการ
2. สามารถใช้โปรแกรม World หรือ Excel ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
4. ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ผ่านการเกณฑ์ทหาร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้บริหารทีมงานขาย (Supervisor) ทีมงานแผนกอุตสาหกรรม
ตำแหน่งงาน : ผู้บริหารทีมงานขาย (Supervisor) ทีมงานแผนกอุตสาหกรรม
รายละเอียดงาน : ดูแลทีมงานขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต , หรือ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี , จุลชีววิทยา , วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์งานขาย ดังนี้
3. เครื่องล้าง / ปราศจากเชื้อ Washer & Autoclave
4. Monitor ของ Boiler & Turbine
5. Air Pruifier & Clean Room
6. เครื่องวิเคราะห์ Analytical Instrument ; pH , ISE , Titrator , Automate , NIR
7. ระบบกำจัดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ ในงานเชื่อม งานบัดกรีโลหะต่างๆ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative ผู้แทนขาย เขตโรงพยาบาล
ตำแหน่งงาน : Sales Representative ผู้แทนขาย เขตโรงพยาบาล
รายละเอียดงาน : ดูแล/ บริหารทีมงานขาย ให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ , จุลชีววิทยา , วิทยาศาสตร์สุขภาพ , พยาบาล , เภสัช หรือสาขาใกล้เคียง
2. มีประสบการณ์ขายสินค้าในหน่วยจ่ายกลาง (CSSD) หรือ ห้องผ่าตัด หรือ ห้องแลบ
3. กรณีมีความเชี่ยวชาญในการติดต่อผู้อำนวยการ หรือ ผู้บริหารทางโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative พนักงานขาย (หน่วยงานราชการจบสาขาเคมี หรือ จุลฯ) ด่วนมาก
ตำแหน่งงาน : Sales Representative พนักงานขาย (หน่วยงานราชการจบสาขาเคมี หรือ จุลฯ) ด่วนมาก
รายละเอียดงาน : ทำยอดขาย เพิ่มลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า
ออกเยียมเยียนลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท วิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือ ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี ฟู้ดส์ซายน์ ไบโอเทค จุลชีววิทยา
2. กรณีมีประสบการณ์ขายทางหน่วยงานราชการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. รักงานด้านการขาย การบริการลูกค้า
4. กรณีมีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานสต็อก/ส่งสินค้าและเร่งรัดหนี้สิน
ตำแหน่งงาน : พนักงานสต็อก/ส่งสินค้าและเร่งรัดหนี้สิน
รายละเอียดงาน : ส่งสินค้าตาม Order ให้ลูกค้า / ติดตามหนี้สิน / รับเช็คจากลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 6,500-7,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตนเอง
2. รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
3. ขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. มีที่พักใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ ด่วนมาก
ตำแหน่งงาน : เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ ด่วนมาก
รายละเอียดงาน : 1. การส่งและการเคลียร์เอกสาร
2. การจัดเก็บเอกสาร
3. การดูแลห้องทำงาน / การใช้ห้องประชุม
4. การรับรองแขก / จัดการเรื่องที่พักตัวแทนจากต่างประเทศ
5. การกำหนดระยะเวลานัดหมายและการเตือนล่วงหน้า
6. การต่อ / รับโทรศัพท์
7. การบันทึกและเคลียร์งานมอบหมาย
8. การเตรียมและการทำรายงานการประชุม
9. การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
10. การถ่ายทอดคำสั่ง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีอัธยาศัยไมตรีดี เข้ากับผู้บริหารและผู้อื่นได้ดี
3. มีใจรักงานบริการ
4. มีบุคลิกที่ดี
5. กรณีมีที่พักใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานสต็อกสินค้า/ส่งของ ประจำโกดัง
ตำแหน่งงาน : พนักงานสต็อกสินค้า/ส่งของ ประจำโกดัง
รายละเอียดงาน : รับสินค้า และ ตรวจสินค้าประจำโกดัง
จัดส่งไปรษณีย์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 7,000-7,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปวช.-ปวส. ไม่จำกัดสาขา
2. มีใจรักงานบริการ
3. มีความละเอียดรอบคอบ
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. มีที่พักใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตนเอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้บริหารงานขาย (Sales Supervisor) แผนกอุตสาหกรรม
ตำแหน่งงาน : ผู้บริหารงานขาย (Sales Supervisor) แผนกอุตสาหกรรม
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลทีมงานขาย ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 22,000-25,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี วท.บ. สาขาเคมี , จุลชีววิทยา , วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ วศ.บ. ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์การขาย
3. เครื่องล้าง / ปราศจากเชื้อ (Washer & Autoclave)
4. Monitor ของ Boiler & Turbine
5. Air Purifier & Clean Room
6. เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Instrument) ; pH , ISE , Titrator , Automate , NIR
7. ระบบกำจัดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ ในงานการเชื่อม งานบัดกรีโลหะต่างๆ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative ผู้แทนขาย NIR
ตำแหน่งงาน : Sales Representative ผู้แทนขาย NIR
รายละเอียดงาน : นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ NIR ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
และหน่วยงานราชการ
ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า
ทำยอดขายตามเป้าหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี วท.บ. สาขาเคมี , ชีวเคมี หรือใกล้เคียง
2. มีใจรักงานขาย และ งานบริการลูกค้า
3. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
4. มีรถยนต์ประกอบในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. แผนกวิทยาศาสตร์(กรุงเทพและต่างจังหวัด) และ แผนก แผนกอุตสาหกรรม
6. มีประสบการณ์การขาย ,สถาบันหรือมหาวิทยาลัย, ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์
7. มีประสบการณ์ขายเครื่องวิเคราะห์ (Analytical Instrument) ; pH , ISE , Titrator , Automate , NIR หรือ มีประสบการณ์ขายด้านโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative ผู้แทนขาย Monitor ควบคุม Boiler และ Tubine
ตำแหน่งงาน : Sales Representative ผู้แทนขาย Monitor ควบคุม Boiler และ Tubine
รายละเอียดงาน : นำเสนอสินค้าด้าน
Monitor ของ Boiler & Turbine
ออกเยี่ยมเยียน พบปะลูกค้า
ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 20,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี วท.บ. สาขาเคมี , จุลชีววิทยา , วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ วศ.บ. ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์การขาย
3. Monitor ของ Boiler&Turbine
4. Air Purifier & Clean Room
5. ระบบกำจัดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ ในงานการเชื่อม งานบัดกรีโลหะต่างๆ
6. มีรถยนต์ประกอบการใช้งาน
7. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัด และค้างคืนได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Product Specailist สินค้า NIR เขตราชการและอุตสาหกรรม
ตำแหน่งงาน : Product Specailist สินค้า NIR เขตราชการและอุตสาหกรรม
รายละเอียดงาน : ศึกษา Product สินค้า NIR เพื่อนำเสนอรายละเอียดให้ลูกค้าทราบรายละเอียด ทำเคริเบชั่นเคิร์ฟ นำสารตัวอย่างของลูกค้ามาทดลอง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี
2. มีใจรักงานบริการ
3. สามารถเดินทางไปพบปะลูกค้าได้ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
4. มีความสนใจเรียนรู้การใช้งานเครื่อง NIR
5. มีรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  ความรัก
  ดูดวง
  ร้านอาหาร
  วาไรตี้
  ท่องเที่ยว
  ลดน้ำหนัก
  ออกกำลังกาย
  คติสอนใจ
  บิวตี้
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ทำอาหาร
  เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย
  มือถือ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  แนะนำโรงแรม
  แนะนำร้านอาหาร
  เส้นทางการเดินทาง
  ทริปท่องเที่ยว
  ข่าวสารท่องเที่ยว
  รีวิวโรงแรม
  บิวตี้
  ทรงผม
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ข่าวดัง
  ข่าวดารา
  ดูดวง
  ความรัก
  กินเที่ยว
  ไลฟ์สไตล์
  โปรโมชั่น
  เทคโนโลยี
  ผู้หญิง
  ข่าวเศรษฐกิจ
  job
  ร้านค้าออนไลน์
  ขายของออนไลน์
  health
  สุขภาพ
  สมุนไพร
  วิตามิน
  โรค
  ยา
  ลดน้ำหนัก
  มือถือ
  ราคามือถือ
  สเปคมือถือ
  รีวิวมือถือ
  ข่าวมือถือ
  ข่าวไอที
© copyright 2004-2022 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ