เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท : ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ (ประเภทคอยล์) บริษัทฯ เปิดดำเนินการมาป็นเวลา 25 ปี ขณะนี้ได้ขยายสาขาที่จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันบริษัทฯ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI และได้รับรางวัลนายกรัฐมนตรีประจำปี 2548 ประเภทอุตสาหกรรมดีเด่น บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตแผงคอยล์สำหรับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ได้รับ ISO 9001 – 2000
สวัสดิการ : ชุดยูนิฟอร์ม,ประกันสังคม,ประกันชีวิตกลุ่ม,เบี้ยขยัน
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน ) หรือทางอีเมล์ personnel@coilinter.com
ติดต่อ : คุณบางเอิญ หลอดทอง
โทร : 0-2976-5290-9
แฟกส์ : 0-2976-5023
ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000

พนักงานเขียนแบบ (ปฏิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : พนักงานเขียนแบบ (ปฏิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบในงานเขียนแบบชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการตรวจสอบแบบก่อนส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเข้าสู่กระบวนการผลิต
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านการเขียน แบบ 1 ปีขึ้นไป
3. ความสามารถพิเศษสามารถเขียนแบบ Auto Cad
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรแผนกค้นคว้าและพัฒนา (ปฏิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรแผนกค้นคว้าและพัฒนา (ปฏิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : หน้าที่ความรับผิดชอบ ในงานจัดทำวิธีการทำงานให้เป็นมาตรฐาน คำนวณหาเวลามาตรฐานในการผลิตเข้าปฏิบัติงานตามแผนงานของแผนกที่กำหนดว้า มุ่งเน้นในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีกำลังการผลิตสูงขึ้นหรือลดต้นทุนการผลิต
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมสาขาเครื่องกลหรือเทียบเท่า
3. ความสามารถพิเศษสามารถใช้โปรแกรมด้านออกแบบและเขียนแบบได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในงานตรวจสอบการคำนวณขนาดคอยล์และประสานควบคุมการผลิตชิ้นงานตัวอย่าง, ควบคุม ตรวจสอบและอนุมัติแบบเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต
อัตรา : 7 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรเครื่องกล, วิศวกรอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ความสามารถพิเศษ มีความรู้ด้านการปรับอากาศและการทำความเย็น สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และใช้คอมพิวเตอร์ได้
4. พร้อมทั้งอ่าน-เขียน แบบผลิตภัณฑ์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

โปรแกรมเมอร์ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : โปรแกรมเมอร์ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : เขียนและพัฒนาโปแกรมให้สามารถทำงานต่างๆ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้และแก้ไขปัญหาการใช้งาน จัดทำคู่มือเอกสารประกอบการใช้งานและจัดอบการใช้ของปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบERP, พัฒนาโปรแกรมอื่นๆ และสนัลสนุนด้านIT
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายู 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2ปี
4. ความสามารถพิเศษ - มีความรู้การเขียนโปรแกรม VB และ VB.net
5. Familiar with SQL ommand and Crystal Report
6. มีความสามารถในการวิเคราะห์ ความต้องการในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุงรักษาฟินเพรส (สาขาเครื่องกล) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดชลบุรี
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุงรักษาฟินเพรส (สาขาเครื่องกล) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดงาน : ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบำรุงรักษา พัฒนาเครื่องจักร
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ เคยผ่านงานทางด้านเครื่องจักร และการผลิตอย่างน้อย 1 ปี
4. ความสามารถพิเศษ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์ได้
5. มีความรู้ทางด้านเครื่องจักร, กลึง, ไส และการเจียรไน ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิคอิเลคทรอนิค (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิคอิเลคทรอนิค (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคทั่วไป และบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อให้ระบบไฟฟ้าอิเลคทรอนิคใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 20-30 ปี
2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาอิเลคทรอนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ความสามารถพิเศษ - สามารถซ่อมอุปกรณ์อิเลคทรอนิคและออกแบบวงจรอิเลคทรอนิค
4. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์ได้
5. สื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิคเครื่องกล (ปฎิบัติที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิคเครื่องกล (ปฎิบัติที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบเกี่ยวข้องกับเครื่องกล งานซ่อมอื่นๆ และบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อให้ระบบเครื่องกลและอุปกรณ์สามารถทำงานได้เต็มที่ประสิทธิภาพ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 20 -30 ปี
2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ความสามารถพิเศษ - สามารถเขียนแบบได้ และมีความรู้ด้านไฮโดรลิค - นิวเมติก
4. สื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรประกันคุณภาพ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทปราการ)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรประกันคุณภาพ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทปราการ)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในงานการตรวจสอบและการประกันคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 21- 28 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ ผ่านงานด้านการควบคุมคุณภาพและด้านการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม ควบคุมเครื่องจักรการผลิตอย่างน้อย 1 ปี
4. ความสามารถพิเศษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานควบคุมคุณภาพ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี,ชลบุรี,สมุทรปราการ)
ตำแหน่งงาน : พนักงานควบคุมคุณภาพ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี,ชลบุรี,สมุทรปราการ)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในงานการตรวจสอบและการประกันคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ม.6 - ปวส. สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ความสามารถพิเศษ สามารถอ่านแบบผลิตภัณฑ์และใช้เครื่องมือวัดได้
4. สื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการจัดการบริหารงานของฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายโดยการควบคุม ดูแล ติดตาม แก้ไขและปรับปรุง การปฏิบัติงานของแต่ละแผนกในฝ่าย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรอุตสาหการ และวิศวกรเครื่อง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ ด้านการผลิตไม่น้อย 1 ปี
4. ความสามารถพิเศษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงาน Line ผลิต (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี, จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ)
ตำแหน่งงาน : พนักงาน Line ผลิต (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี, จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ)
รายละเอียดงาน : ทำงานในLineผลิต
อัตรา : ไม่จำกัด ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรวางแผนการผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการ)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรวางแผนการผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการ)
รายละเอียดงาน : วางแผนปรับปรุงแผนการผลิตพร้อมให้คำแนะนำกระบวนการปฎิบัติงานให้กับพนักงาน ติดตามตารางการผลิตเพื่อให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรอุตสาหการ, วิศวกรเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ ด้านการวางแผนการผลติอย่างน้อย 1 ปี
4. ความสามารถพิเศษ สามารถวางแผน อ่าน-เขียน แบบได้
5. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
6. มีความละเอียดรอบคอบในการปฎิบัติงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดชลบุรี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดชลบุรี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อกำหนดและจัดเก็บเวลามาตราฐานในการผลิตในแต่ละกระบวนการผลิต พร้อมร่วมการจัดทำประวัติเครื่องจักรทุกตัวที่มีในโรงงาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวช.-ปวส. ทุกสาขา
3. ประสบการณ์ งานด้านกระบวนการผลิตอย่างน้อย 0-2 ปี
4. ความสามารถพิเศษ สามารถอ่าน-เขียน แบบได้
5. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างไฟฟ้า (ปฎิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ,จังหวัดชลบุรีและจังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : ช่างไฟฟ้า (ปฎิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ,จังหวัดชลบุรีและจังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปและบำรุงรักษาเชิงปัองกันเพื่อให้ระบบไฟฟ้าใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 20-25 ปี
2. วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ความสามารถพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม PLC ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ด้านไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สมุห์บัญชี (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)
ตำแหน่งงาน : สมุห์บัญชี (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบจัดทำงบการเงินประจำเดือน งบการเงินประจำปี ดูแลและตรวจสอบระบบงานทั้งบัญชีบริหารและบัญชีต้นทุน ดูแลรายละเอียดประกอบงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ผ่านการอบรม ด้านบัญชีและภาษีอากร หรือจัดทำงบกระแสเงินสด จะได้รับพิจารณาเป็นพิจารณา
4. ประสบการณ์ ด้านการทำบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือต้องผ่านการทำบัญชีอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ระดับหัวหน้างานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
6. มีความชำนาญทางบัญชี, มีความรู้ทางภาษีอากร สามารถปิดงบการเงินได้
7. มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีของบริษัทมหาชน (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
8. ความสามารถพิเศษ มีความรู้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
9. สื่อสารภาษาอังกฤษได้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : จัดทำต้นทุนสินค้าคงเหลือ ต้นทุนสินค้าที่ขาย รายละเอียดวัตถุดิบ สินค้าคงเหลือรายละเอียดสิ้นปี คงเหลือกระทบยอดสินค้าคงเหลือ, สินค้าที่ขายและสินค้าที่ผลิตได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ผ่านการอบรม ด้านบัญชี
4. ประสบการณ์ ด้านการทำบ้ญชีต้นทุนอย่างน้อย 1 ปี
5. ความสามารถพิเศษ มีความรู้โปรแกรมสำเร็จรูป
6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี,จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี,จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนดควบคุม ติดตามและปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติพร้อมท้งวางแผนการฝึกอบรม ความปลอดภัยแก่พนักงานในแต่ละระดับ จัดทำงบประมาณ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานด้านความปลอดภัย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านการฝึกอบรมจป.วิชาชีพ 180 ชม. กับ 42 ชม.เพิ่มเติม
3. ทักษะ การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ และแนวโน้มของสภาพการณ์ได้
4. ประสบการณ์ ด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. ความสามารถพิเศษ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฎิบัติที่จังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฎิบัติที่จังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : วิเคราะห์รายการบัญชีเบื้องต้น บันทึกรายการบัญชี ตรวจสอบการบันทึกบัญชีจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
3. ผ่านการอบรม ผ่านการฝึกอบรมด้านบัญชีและภาษีอากร (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. ประสบการณ์ ด้านการทำบัญชี (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. ความสามารถพิเศษ มีความรู้ด้านโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร Jig&Fixture (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : วิศวกร Jig&Fixture (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : มีความรับผิดชอบด้านออกแบบJid&Fixture เพื่อจุดม่งหมายในการพัฒนาระบวนการผลิตให้มีคุณภาพในการผลิตงานที่สูงขึ้น ระยะเวลาในการผลิตสั้นลง และต้นทุนในการผลิตลดลง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล, วิศวกรอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวขัอง
3. ความสามารถพิเศษ สื่อสารภาษาอังกฤษได้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
4. สามารถใช้โปรแกรมด้านออกแบบและเขียนแบบได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร BLack Belt (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : วิศวกร BLack Belt (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : วางแผนติดตามในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต รวมถึงพัฒนาขั้นตอนวิธีการในการสินค้า เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนก NPI (New Product Introduction DivisionX ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนก NPI (New Product Introduction DivisionX ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียดงาน : วางแผนและควบคุมกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายขององค์กร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ประสบการณ์ วางแผนและควบคุมติดตามงานด้านวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. ความสามารถพิเศษ - สื่อสารภาษาอังกฤษได้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
3. สามารถใช้โปรแกรมด้านออกแบบและเขียนแบบได้
4. มีความรู้ด้านระบบการปรับอากาศได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการ หน่วยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการ หน่วยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในงานจัดทำ จัดเก็บเอกสารติดต่อผู้ขายเพื่อการทำงานในหน่วยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์ ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : พนักงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งสินค้าออกให้กับลูกค้าต่างประเทศและในประเทศ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และเสนอแนวทางที่บริษัทควรคำนึงการในด้านบรรจุภัณฑ์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ประสบการณ์ ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. สื่อสารภาษาอังกฤษได้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานตรวจสอบต้นทุน (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : พนักงานตรวจสอบต้นทุน (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในงานคำนวณราคาต้นทุนและคำนวณหาจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ตามข้อมูลของลูกค้า ลงฃ้อมูลจำนวนวัตถุดิบในโปรแกรม และติดต่อกับงานส่วนอื่นๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ความสามารถพิเศษ ชอบการคำนวณ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
2. มีความละเอียดรอบคอบสามารถทำงานเป็นทีมได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าส่วนจป.วิชาชีพ (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าส่วนจป.วิชาชีพ (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบด้านวิเคราะห์ปัญหาด้านความปลอดภัยในโรงงานและสามารถประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ สามารถออกแบบ Machine Guarding ของเครื่องจักร พร้อมทั้งวางแผนการป้องกันอัคคภัยในโรงงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ 180 ชั่วโมงและ 42 ชั่วโมงเพิ่มเติม (มีใบรับรองผ่านการสอบ สุขศาสตร์และชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี)
4. ทักษะ สามารถประเมินความปลอดภัย วิเคราะห์ปัญหาด้านความปลอดภัย สามารถออกแบบ Machine Guarding
5. ประสบการณ์ เคยปฏิบัติงานจป. วิชาชีพมาไม่น้อยกว่า 3 ปี เคยใช้ Chedk List และ FMEA ในการรายงานเอกสารความปลอดภัยได้ดี
6. ความสามารถพิเศษ สื่อสารภาษาอังกฤษได้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
7. สามารถเขียนโปรแกรม Auto Cad ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าส่วน / ผู้จัดการแผนกทร้พยากรบุคคลและธุรการ(ปฎิบัตงานที่จังหวัดชลบุรี,สมุทรปราการ)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าส่วน / ผู้จัดการแผนกทร้พยากรบุคคลและธุรการ(ปฎิบัตงานที่จังหวัดชลบุรี,สมุทรปราการ)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, สาขาบริหารจัดการองค์การ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ - ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM.) และธุรการในโรงงานไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
4. มีความรู้กฎหมายแรงงาน, และสามารถใช้โปรแกรมเพื่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และสี่อสารภาษาอังกฤษได้
6. ผ่านการอบรม อบรมและมีใบรับรองจป. วิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำกระดาษทำการสรุปสิ่งที่ตรวจพบและรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อสรุปผลการตรวจสอบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี, สาขาการเงิน หรือสาขาเศรษฐศาสตร์
3. ผ่านการอบรม ด้านงานตรวจสอบภายใน, ด้านงานตรวจสอบบัญชี ฯ
4. ทักษะ - มีความรู้ในวิชาชีพตรวจสอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
6. ประสบการณ์ ด้านงานตรวจสอบภายในหรือตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
7. ความสามารถพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Special Project Leader (หัวหน้าโครงการพิเศษ) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี
ตำแหน่งงาน : Special Project Leader (หัวหน้าโครงการพิเศษ) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบด้านการบริหาร, วางแผนและจัดการโครงการ พร้อมทั้งวิเคราะห์และออกแบบระบบ, แก้ไขปัญหาและประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/Female age 35 year up
2. Bachelor's degree in computer sciences/computer engineering Business Computer or related field
3. At least 10 years in IT fields, 3 years in management level
4. Good knowledge both hardware, software and network
5. Knowledge of DBMS (Oracle, SOL,ect) will be advantage
6. Experience more than 3 years with ERP system
7. Strong analytical and logical skill to understand ERP system
8. Strong in Project Management
9. Result oriented
10. Initiative thinking and highly responsible
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

System Engineer (วิศวกรระบบงาน) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี
ตำแหน่งงาน : System Engineer (วิศวกรระบบงาน) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียดงาน : วิเคราะห์และออกแบบติดตั้งระบบงาน พร้อมทั้งดูแลควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/Female, Age Over 30
2. Bachelor's degree in computer sciences/computer engineering or related fields
3. At least 7 years in IT fields
4. Knowledge of Hardware and network
5. Knowledge of various O/S and DBMS
6. Experience with ERP (Dynamics AX, SAP, etc) will be advantage
7. Experience on Programming using X++ will be advantage
8. Experience with projects or similar jobs
9. Result oriented
10. Initiative thinking amd highly responsible
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไป (ปฎิบัติงานจังหวัดชลบุรี)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไป (ปฎิบัติงานจังหวัดชลบุรี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการในโรงงานพร้อมทั้งมีความรู้ในการบริหารคลังสินค้าดูแลด้านขนส่ง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) และธุรการในรงงานไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า, ควบคุมงานขนส่ง อย่างน้อย 3 ปี
5. ความสามารถพิเศษ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปงานบุคคลและงานคลังสินค้าได้ดี
7. ผ่านการอบรม ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยและมีใบรับรอง จป.วิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Assistant It Department Manager (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : Assistant It Department Manager (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : Implement ERP, Take care special project upon requested by It Manager, Take care overall It actirities} Advice/Consult all related to It.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/ age 35 year up
2. Bachelor's degree in computer sciences/computer engineering Business Computer or related field
3. At least 10 years in IT fields, 3 years in management level
4. Good knowledge both hardware, software and network
5. Knowledge of DBMS (Oracle, SQL, etc.) will be advantage
6. Experience more than 3 years with ERP system
7. Strong analytical and logical skill to understand ERP system
8. Strong in Project Management
9. Result oriented
10. Initiative thinking and highly responsible
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Quality Assurance Manager (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)
ตำแหน่งงาน : Quality Assurance Manager (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบด้านนโยบายและมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบของบริษัท พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของสินค้าหรือวัตถุดิบที่ไม่ผ่านมาตรฐานที่กำหนดไว้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor's degree in Industrial Engineering or related field
2. At least 3 years experience in quality asssurance, quality control and production in manufacturing factory
3. Computer literate, good command of English
4. Aggressive and able to work well under pressure
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและคลังสินค้า (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและคลังสินค้า (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบด้านวางแผนและควบคุมดูแลด้านบริหารคลังสินค้าทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป รวมทั้งการบริหารงานขนส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามเวลาที่ต้องการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี
3. ประสบการณ์ - ด้านบริหารสินค้าและพัสดุคงคลัง -ด้านการวางแผนการจัดการด้านขนส่ง
4. ผ่านการอบรม การบริหารคลังสินค้า, การขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
5. ทักษะ ด้านการควบคุมกระบวนการขนส่งและคลังสินค้าให้ได้ตามระเบียบและนโยบายของบริษัท
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของสินค้านำเสนอต่อลูกค้า รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมการขายของบริษัทและคู่แข่งขันและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บุรีรัมย์
จังหวัด : บุรีรัมย์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-30ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ ด้านการส่งเสริมการขายอย่างน้อย 1 ปี
4. ความสามารถพิเศษ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Foreign Business Manager (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : Foreign Business Manager (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า Supplier หรือ กับบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศ ควบคุม ตรวจสอบปละประเมินผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor's degree or higher in Marketing, Internatiional Business or related field
2. At least 5 years experience in marketing analysis, sales and marketing
3. Good communication and interpersonal skills, strategic planning and negotiation skills
4. Fluent in speaking, reading and writhing English, another language skill is a plus
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร Jig&Fixture (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : วิศวกร Jig&Fixture (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : มีความรับผิดชอบด้านออกแบบJid&Fixture เพื่อจุดม่งหมายในการพัฒนาระบวนการผลิตให้มีคุณภาพในการผลิตงานที่สูงขึ้น ระยะเวลาในการผลิตสั้นลง และต้นทุนในการผลิตลดลง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล, วิศวกรอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวขัอง
3. ความสามารถพิเศษ สื่อสารภาษาอังกฤษได้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
4. สามารถใช้โปรแกรมด้านออกแบบและเขียนแบบได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

International Sales / Sales Representative
ตำแหน่งงาน : International Sales / Sales Representative
รายละเอียดงาน : ประสานงานด้านการจัดส่งสินค้าออกต่างประเทศรวมถึงติดต่อและประสานงานด้านต่างประเทศ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor's degree or higher in Management, Marketing, or related field
2. At least 1 year exper experience in sales and marketing
3. Excellent communication and interpersonal skill
4. Good command of spoken and written English
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี, สมุทรปราการ และชลบุรี)
ตำแหน่งงาน : พนักงานผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี, สมุทรปราการ และชลบุรี)
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานด้านการผลิตและตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิต
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. ประสบการณ์ ด้านเชื่อมไฟฟ้า/อาร์กอน/ แก๊ส จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรขาย (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรขาย (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : วิเคราะห์ข้อมูลตัวผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า, ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งประสานงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ ด้านขายสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น อย่างน้อย 1 ปี
4. ทักษะ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีเทคนิคการเจรจาต่อรองและบริการลูกค้าที่ดีและมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. อบรม ผ่านการอบรมด้านการขายสินค้าอุดสาหกรรม
6. ความสามารถพิเศษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ใช้คอมพิวเตอร์พร้อมทั้งอ่านเขียนแบบได้
7. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกอบรมและพัฒนา (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกอบรมและพัฒนา (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : ด้านวางแผน ดำเนินการ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการ หลักสูตร การฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความสามรถในการทำงานที่ดีบนพื้นฐานความสามารถของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท
3. ประสบการณ์ ด้านฝึกอบรม, ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 3 ปี
4. ความสามารถพิเศษ มีความรู้ด้านการจัดอบรมสัมมนา และประเมินผลการพัฒฯบุคคลรายบุคคล IPD, Matrix, Roadmap
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Executive Secretary
ตำแหน่งงาน : Executive Secretary
รายละเอียดงาน : ประสานงานด้านเอกสารทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง และเป็นสื่อกลางในการติดต่อระดับผู้บริหารกับผู้ที่มาติดต่อ พร้อมรับเรื่องต่างๆ ที่จะเข้าไปถึงผู้บริหารระดับสูง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Thai national, age between 30-40 years old
2. Bachelor's degree in any related field. Master's Degree is an advantage
3. Minimum 5-10 years working experience preferablly as secretary in an international company
4. Provide secretarial support
5. Facilitate and arrange meetings
6. Responsible for office administration and management
7. Good command in English
8. Strong interpersonal, communication and organization skills
9. Strong computer literacy (MS Word, Excel, PowerPoint and Internet)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก (Network Admin) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก (Network Admin) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบดูแลบริหารเครื่อข่ายและออกแบบติดตั้งระบบเครื่อข่ายใหม่ๆ พร้อมทั้งวางแผนงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องและบริหารโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิศวคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ผ่านอบรม การบริหารเครือข่าย และการบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
4. ประสบการณ์ ดูแลระบบเครื่อข่าย (Netword Administration), บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์, ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยและสำรองข้อมูลอย่างน้อย 10 ปี
5. ความสามารถพิเศษ สามารถทำงานเป็น Project ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถผู้บริหาร (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถผู้บริหาร (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการรับ-ส่งผู้บริหาร พร้อมทั้งดูแลรักษาตรวจสอบสภาพรถยนต์ นำรถเข้าศูนย์บริการ และขับรถยนต์บริการแก่หน่วยต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
3. ผ่านอบรม มีมารยาทในการขับขี่รถยนต์
4. ทักษะ มีความชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี ทั้งกรุงเทพ ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด
5. ประสบการณ์ ผ่านงานด้านขับรถยนต์อย่างน้อย 2 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ)
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบแผนการผลิตของสายการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด ควบคุมดูแลการผลิต พร้อมทั้งประสานกับฝ่ายอื่นๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหการ, เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายผลิตโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 7 ปี
4. ความสามารถพิเศษ สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (ปฎิบัตงานที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (ปฎิบัตงานที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานเอกสารด้านคุณภาพ ISO 9000, 14000, 18000 พร้อมทั้งติดต่อประสานงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี
3. ทักษะ มีความรู้ด้านระบบบริหารงานอุตสาหกรรม
4. ความสามารถพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ Payroll (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ Payroll (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานด้านการจัดทำเงินเดือนของพนักงาน พร้อมตรวจสอบเวลาให้ถูกต้องและสรุปเวลาการขาด-ลา-มาสาย และปฎบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ งานด้าน Payroll อย่างน้อย 1 ปี
4. ความสามารถพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกบัญชี (ปฎิบัติงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกบัญชี (ปฎิบัติงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย)
รายละเอียดงาน : ดูแลด้านการควบคุมและตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งปิดงบดุล-งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ ในการทำบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี ในตำแหน่งสมุห์บัญชี (โรงแรม) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ความสามารถพิเศษ สามารถปิดงบการเงิน, งบดุล, งบกำไรขาดทุน และดูแลระบบบัญชีทั้งระบบได้
5. มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรเป็นอย่างดี
6. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
7. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
8. ประจำที่เกาะสมุย (ภูมิลำเนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, พังงา, ระนอง และภูเก็ต ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการกำหนดแผนการผลิตและการจัดการบริหารงานของฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งควบคุม ดูแล แก้ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของฝ่าย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ ด้านโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต อย่างน้อย 5 ปี
4. ความสามารถพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

SR Engineer (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)
ตำแหน่งงาน : SR Engineer (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการวิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงขบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3. ประสบการณ์ ด้านโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ปี
4. ความสามารถพิเศษ มีความรู้ทางด้านโปรแกรม Solide work
5. สื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Senior Purchasing (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : Senior Purchasing (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบด้านการวางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท และการดำเนินการจัดซื้อและควบคุมดูแลในงานที่รับผิดชอบมีการเจรจาต่อรองมราดร รวมถึงมีการวางแผน สรรหา คัดเลือก Supplier และติดตามควบคุมการส่งมอบสินค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสมและตรงตามเวลา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหาร/การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศและจัดซื้อในประเทศไม่ต่ำกว่า 5 ปี
4. ความสามารถพิเศษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
5. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการบริหารงานฝ่ายHR ของบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบาย แผนงานระเบียบ/ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน และควบคุมติดตามผลการบริหาร รวมถึงงานสรรหาว่าจ้าง งานฝึกอบรม/พัฒนาบุคคลากร งานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการงานแรงงานสัมพันธ์ของบริษัทฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้านทรัพยากรบุคคล กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ผ่านการอบรม ด้านกฎหมายแรงงาน
4. ประสบการณ์ ทางด้านทรัพยากรบุคคลในโรงงานอย่างน้อย 10 ปี
5. ความสามารถพิเศษ - สามารถใช้ Microsoft Office ได้
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรประสานงานโครงการ (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรประสานงานโครงการ (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการวางแผนติดตามในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาขี้นตอนวิธีการในการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอูตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า
3. ประสบการณ์ ด้านการผลิต และ/หรือ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ต่ำกว่า 7 ปี
4. ความสามารถพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล ทางด้านสถิติ และติดตามงาน
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานBOI (ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานBOI (ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)
รายละเอียดงาน : ดูแลด้าน BOI และการจัดทำเอกสารในระบบและติดต่องานระหว่างชิปปิ้งและสินค้าเพื่อพิธีการศุลกากร พร้อมทั้งจัดทำเอกสารและข้อมูลในการตัดนำยื่น BOI ทุกเดือนและติดต่องานทางด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
3. ประสบการณ์ ด้านงาน BOI การดูแลลูกค้าต่างประเทศ, การจัดทำเอกสารในระบบ, การติดต่องานระหว่างชิปปิ้งและคลังสินค้า เพื่อพิธีทางศุลกากร อย่างน้อย 1 ปี
4. ความสามารถพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Quality System Coordinator / DCC (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)
ตำแหน่งงาน : Quality System Coordinator / DCC (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)
รายละเอียดงาน : กำหนดแนวทางการวางแผนประสานงานในการจัดทำ ทบทวน และพัฒนาระบบการจัดการให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
3. ผ่านการอบรม ระบบบการจัดการคุณภาพ
4. ประสบการณ์ ด้านระบบการจัดการคุณภาพ ISO ไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. ความสามารถพิเศษ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปฎิบัติสาขาปทุมธานี
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปฎิบัติสาขาปทุมธานี
รายละเอียดงาน : บริหารงานจัดการงานและทรัพยากรต่างๆ ของฝ่ายIT ทั้งด้านฮาร์ดแวร์, ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่ายให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและจัดเตรียมบริหารงบประมาณของฝ่ายพร้อมทั้งดูแลและควบคุมงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor's or Master's degree in Computer Science or other related field together with experience in IT management
2. A minimum 10 years experience in IT general control, system design & development and network security management
3. Strong planning and managment skills
4. Good interpersonal and communication skills
5. Excellent analytical, problem solving, decision making, planning and management skills
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ