เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัดบริษัท : บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด
รายละเอียดบริษัท : ดำเนินธุรกิจในด้านการนำเข้าและคัดแยกขนาดแร่แอนทราไซท์ซึ่งเป็นถ่านหินสะอาดและมีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมกรองน้ำ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมผลิตขวดสีชา และอุตสาหกรรมผลิตเปลือกแบตเตอรี่ เป็นต้น
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทในเครือยังประกอบธุรกิจก่อสร้าง ด้านการวางระบบสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานในส่วนของการรับเหมาวางท่อประปาขนาดเล็กและท่อประธานขนาดใหญ
สวัสดิการ : ค่าครองชีพ ประกันสังคม เงินกู้ยืม เบี้ยเลี้ยง ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล โบนัส เงินปรับประจำปี และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ
วิธีการสมัคร : สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด หรือทางอีเมล์
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-274-1455 ต่อ 502
แฟกส์ : 02-274-1904
ที่อยู่ : เลขที่ 240/25 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 บี ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์ : http://www.thailandanthracite.com

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงาน ตรวจสอบและรายงานการทำงานของระบบไฟฟ้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 28ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. ไม่ดื่มสุราและเล่นการพนัน
7. สามารถปฏิบัติงานได้ที่ จ.ระยอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร (Civil Engineer)
ตำแหน่งงาน : วิศวกร (Civil Engineer)
รายละเอียดงาน : ประเมิน กำกับ ดูแล การทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงาน, ถอดปริมาณงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง, เขียนแบบงานก่อสร้าง, ควบคุม ดูแล การซ๋อมบำรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบสาธารณูปโภคในสำนักงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ โยธา ระบบสาธารณูปโภค หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานระบบอาคาร สถานที่ และผู้รับเหมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
4. มีประสบการณ์ในการตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยของระบบ อาคาร และสถานที่
5. มีประสบการณ์ในการปฎิบัติงานในโรงงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีทักษะในการประสานงานและสื่อความ
7. มีพาหนะเป็นของตนเอง เช่น รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์
8. ปฏิบัติงานที่สำนักงานโรงงานปลวกแดง-ระยอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างสาธารณูปโภค ประจำโรงงาน จ.ระยอง
ตำแหน่งงาน : ช่างสาธารณูปโภค ประจำโรงงาน จ.ระยอง
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดของโรงงาน ตรวจสอบและรายงานการทำงานของระบบสาธารณูปโภค
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานทางด้านซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
4. มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. ไม่ดื่มสุราและเล่นการพนัน
7. สามารถปฏิบัติงานได้ที่ จ.ระยอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำโรงงาน จ.ระยอง
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำโรงงาน จ.ระยอง
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงาน ตรวจสอบและรายงานการทำงานของระบบไฟฟ้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 28ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. ไม่ดื่มสุราและเล่นการพนัน
7. สามารถปฏิบัติงานได้ที่ จ.ระยอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าหน่วยผลิต ประจำโรงงาน จ.ระยอง
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหน่วยผลิต ประจำโรงงาน จ.ระยอง
รายละเอียดงาน : นำแผนผลิตไปดำเนินการและควบคุมพนักงนผลิตให้ได้ตามแผนผลิตที่กำหนด,รายงานผลการผลิต
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิปริญญาตรี
3. มีทักษะการเป็นหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Excel,Word
5. ขยัน อดทด มีมนุษย์สัมพันธ์
6. เคยผ่านงานด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโยธา ประจำสำนักงาน กรุงเทพฯ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธา ประจำสำนักงาน กรุงเทพฯ
รายละเอียดงาน : 1. วางแผนจัดทำแผนงาน PM ช่างสาธารณูปโภค
2. ตรวจสอบและรายงานแผนการดำเนินกรขอบงแผน PM รวมทั้งการดำเนิการซ่อมฉุกเฉิน
3. การขอซื้ออะไหล่และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุง
4. จัดทำรายงานประจำเดือน รวมทั้ง KPI ของแผนก
5. จัดทำ WI ของแผนก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาโยธา (มีใบ กว.) หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานทางด้านโยธา ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
4. มีประสบการณ์งานทางด้านสาธารณูปโภค วางแผนงาน PM และ BM
5. มีประสบการณ์งานทางด้านโครงสร้างตรวจสอบ BOQ และประเมินราคาได้
6. มีประสบการณ์ระบบ ISO และ TPM
7. ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Excel,Word,Internet,Autocad ได้
9. สามารถขับรถยนต์ได้
10. สามารถปฏิบัติงานได้ที่ จ.ระยอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า ประจำโรงงาน จ.อยุธยา
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า ประจำโรงงาน จ.อยุธยา
รายละเอียดงาน : เบิก-จ่ายสินค้า สรุปรายงานประจำวัน และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
จัดทำใบ DO เพื่อส่งสินค้าตาม ORDER
ทำการปรับยอด JC เพื่อตัดสต๊อก ในระบบตามยอดการรับเข้าและจ่ายออกจริง
รายงานเปรียบเทียบสต๊อกจริงกับในระบบรายงานต่อหัวหน้างาน
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบ ISO9001:2008
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
2. วุฒิปวส. สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีประสบการด้านเอกสารไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
5. มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ 9001:2000
6. ปฏิบัติงานที่อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ประจำโรงงาน จ.ระยอง
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ประจำโรงงาน จ.ระยอง
รายละเอียดงาน : วางแผนและบริหารการจัดเก็บสินค้าตาม Location โดยหลัก FIFO
ตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บสินค้า เบิก-จ่าย
ตรวจสอบความถูกต้องและบริหารสินค้าคงคลังตามนโยบาย Max-Min
สรุปรายงาน Inventory
กำกับดูแลสภาพทั่วไปในบริเวณอาคารคลังเก็บสินค้าและคลังวัตถุดิบ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30-35 ปี สัญชาติไทย
2. วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
5. มีความรู้พื้นฐาน ระบบบริหารคุณภาพ
6. ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
8. ปฏิบัติงานที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Executive Secretary
ตำแหน่งงาน : Executive Secretary
รายละเอียดงาน : Set up appointment schedule, Telephone screening, meeting memo, follow up , document checking, coordinate with boarding, consulting team and other managing director, plan for travel and meeting privacy and financial transactions
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Thai nationality,age not above 30 years old
2. Bachelor's Degree in secretarial or any field
3. At least 5 years experience in Executive Secretary
4. Coordination, Communication and smart
5. Have energetic, sensible and maturity
6. Having duty discipline and knowledge for operation
7. Able to work under pressure
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
รายละเอียดงาน : กำหนดนโยบายและวางแผนด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงระบบบัญชีและการเงิน บัญชีต้นทุนควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชี ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบดุลและงบกำไร-ขาดทุน รวมถึงงบกระแสเงินสดและรายงานทางบัญชีและการเงิน ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินและเอกสารทางบัญชีรวมถึงการบันทึกเข้าระบบคอมพิวเตอร์ จัดทำงบประมาณประจำปีและควบคุม ตรวจสอบให้เป็นไปตามแผน ควบคุมตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากรที่ยื่นต่อหน่วยงานราชการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 45,000-60,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
2. การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีและการเงินไม่ต่ำกว่า 10 ปี
4. ประสบการณ์ในการทำงานระดับหัวหน้างานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
5. มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน จะเป็นประโยชน์ต่องาน
6. มีใจรักในธุรกิจอุตสาหกรรมโรงงาน
7. สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่สาขา จ.ระยอง,จ.อยุธยา และสาขาของบริษัทฯ ได้เป็นครั้งคราว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
รายละเอียดงาน : กำหนดนโยบายการบริหารทรัยพากรบุคคล ควบคุมการสรรหาพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทน การพัฒนาพนักงานและงานพนักงานสัมพันธ์ ประสานงานกับทุกแผนก/ฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานธุรการสำนักงานโรงงาน งานจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำรายงานเพื่อส่งให้หน่วยงานราชการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา
3. ประสบการณ์ด้านงานบริหารบุคคลและธุรการ การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศบ้างหรือมีความรู้และมีใจรักงานบริการ
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่สาขาจ.ระยอง,จ.อยุธยา และสาขาของบริษัทฯ ได้
6. มีความเป็นผู้นำ อดทดต่อสภาวะความกดดัน มีความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7. มีประสบการด้าน CSR , ISO 9001, ISO 14000 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า ประจำสาขานครหลวง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า ประจำสาขานครหลวง
รายละเอียดงาน : จัดทำตารางการจัดส่งสินค้า ตรวจนับสินค้าก่อนออกจากคลังสินค้า ควบคุมการปล่อยรถการส่งสินค้าตามตารางการส่งมอบสินค้า จัดทำบันทึกและรายงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้า ติดตามและประสานงานกับแผนกลูกค้าสัมพันธ์,คลังสินค้าเพื่อให้ถึงมือลูกค้าตามกำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. การศึกษาตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา
3. ประสบการณ์การทำงานด้านการจัดส่งสินค้าไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. สามารถควบคุมและดูแลเจ้าหน้าที่ขับรถได้เป็นอย่างดี
5. มีสุขภาพแข็งแรง(ไม่เป็นโรคภูมิแพ้)
6. มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
7. สามารถปฏิบัติงานที่ อ.นครหลวง จ.อยุธยา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ (วิศวกร)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ (วิศวกร)
รายละเอียดงาน : วางแผนและควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา / ควบคุมมาตราฐานงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตราฐานวิชาชีพ / ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด / ออกแบบพัฒนาและปรับปรุงระบบงานโยธาในโรงงานและสำนักงาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิปริญญาตรี
3. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ส่วนตัว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Operation Manager
ตำแหน่งงาน : Operation Manager
รายละเอียดงาน : กำหนดและจัดการงานด้านการผลิต คุณภาพและงานวิศวกรรมให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานการทำงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสามารถกำหนดเป็นวิธีการแก้ไขและดำเนินการอย่างชัดเจนในการทำงาน เป็นต้น
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 32-40 ปี
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, บริหารจัดการ, วิทยาศาสตร์, อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์บริหารงานฝ่ายปฎิบัติการโรงงาน (ผลิต,วิศวกรรม,คุณภาพ) ไม่ต่ำกว่า 8 ปี
4. มีความรู้งานระบบ ERP และการจัดการบริหารงานระบบ OEE จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถปฏิบัติงานประจำในพื้นที่จ.ระยอง และจ.พระนครศรีอยุธยาได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บุคคล(เงินเดือน)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล(เงินเดือน)
รายละเอียดงาน : จัดทำเงินเดือน คำนวนเงินนำส่งประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก พนักงาน คำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นำส่งภงด.1 และภงด.1ก. เก็บรักษาและแก้ไขปรับปรุงเอกสารพนักงาน ดูแลระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล ประสานงานกับแผนก/ฝ่ายอื่นๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบบริษัท และให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่แผนกอื่นๆ เรื่องนโยบายบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
4. มีความละเอียด รอบคอบ และแม่นยำในงาน
5. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า ประจำโรงงาน จ.ระยอง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า ประจำโรงงาน จ.ระยอง
รายละเอียดงาน : 1.สรุปรายงานการส่งสินค้าประจำวัน และรายงานผู้บังคับบัญชา
2.จัดทำใบ DO เพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้าตาม SO ที่ได้รับ
3.ทำการปรับยอด JC เพื่อตัด Stock จริงกับในระบบรายงาน ฯลฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 1 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
5. มีความรู้พื้นฐาน ระบบบริหารคุณภาพ
6. ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
8. ปฏิบัติงานที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
รายละเอียดงาน : จัดหา/จัดซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆในต่างประเทศ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์,บริหารทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 8 ปี
4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีทักษะการจัดการด้านจัดซื้อ การเจรจาต่อรอง
6. หากเคยผ่านหลักสูตร CPS, CPK หรือ CIPS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจ่ายเงินสดย่อย รับวางบิล บันทึกค่าใช้จ่าย ตรวจสอบรายการ บันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามรายได้แต่ละกล่มสินค้า จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน คำนวนค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินแต่ละเดือน ทำเอกสารเพื่อนำส่ง ภงด.3,53,ภพ.30 จัดเก็บ Voucher เข้าแฟ้มแยกตามสมุดบัญชี จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน
3. ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
4. มีความละเอียดรอบคอบ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ในเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายขั้นพื้นฐาน
6. มีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประจำห้อง LAB
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประจำห้อง LAB
รายละเอียดงาน : เก็บตัวอย่างสินค้าและวัตถุดิบตามปริมาณที่กำหนดเพื่อนำมาทดสอบคุณสมบัติ สุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ ทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบทางด้านวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างชัดเจน ทำรายงานผลการตรวจสอบอย่างเที่ยงตรงและไม่บิดเบือน ดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทดลอง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในห้องLabมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ยึดมั่นในหลักเกณฑ์การปฏิบัติการทดลองอย่างเคร่งครัด
6. สุภาพ เรียบร้อย มีทัศนคติที่ดี
7. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
8. สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ระยองได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าส่วนวิศวกรรม (ประจำโรงงาน จ.ระยอง)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าส่วนวิศวกรรม (ประจำโรงงาน จ.ระยอง)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานในแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค วางแผน/ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค ติดตามผลงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภคให้ใช้เวลาน้อยที่สุด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า/เครื่องกล/อิเลคโทรนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
4. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะในการอบรมงานช่างเทคนิค
6. มีทักษะในการสื่อความและประสานงานที่ดี
7. สามารถปฏิบัติงานได้ที่ จ.ระยอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บุคคล(สรรหา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล(สรรหา)
รายละเอียดงาน : ประกาศรับสมัครงาน สัมภาษณ์งานกับฝ่ายต่างๆ จัดทำสัญญาจ้าง ฝึกอบรมทังภายในและภายนอก ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จัดทำยื่นอนุมัติหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ต่างๆ จากโรงงาน ฯลฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 23-30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์,จิตวิทยา,บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านสรรหาว่าจ้าง1-3 ปี
4. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
7. ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่(กรุงเทพ)
8. หากมีประสบการณ์ด้าน ISO 9001:2008 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงิน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน
รายละเอียดงาน : ดูแลการเงินด้านรับและด้านจ่าย / ควบคุมเงินสดย่อย / จัดทำเช็ค / ตรวจสอบเอกสาร / ติดตามหนี้ / จัดทำรายงาน เป็นต้น
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี/สาขาการเงิน สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการเงิน
4. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังพัสดุและอะไหล่ ประจำนครหลวง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการคลังพัสดุและอะไหล่ ประจำนครหลวง
รายละเอียดงาน : ดูแลงานคลังพัสดุและอะไหล่ เบิก-จ่าย พัสดุอะไหล่ จัดทำบันทึก รายงานข้อมูลในการทำงาน ลงในระบบคอมพิวเตอร์ จัดเก็บเอกสาร ติดตามงานภายในแผนกจัดส่งให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา และถูกต้อง เป็นต้น
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. วุฒิปวช. สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ(ส่วนกลาง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ(ส่วนกลาง)
รายละเอียดงาน : - ขับรถให้แก่บุคลากรภายในบริษัทไปตามสถานที่และเวลาที่กำหนดโดยปลอดภัย
- ประสานงานด้านเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลรักษาและตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานเสมอ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,000-12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา สุภาพเรียบร้อย
4. สามารถขับขี่ได้ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
5. มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์อย่างต่ำ 5 ปีขึ้นไป
6. ไม่ดื่มสุราและเล่นการพนัน
7. สามารถปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IT Support
ตำแหน่งงาน : IT Support
รายละเอียดงาน : Support งานด้าน ITทั้งหมด เช่น Installation,Network,E-mail,System ประสานงานด้านITระหว่างสำนักงานใหญ่กับโรงงาน เก็บRequirement TrableและSolution
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 23 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้าน IT Support
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น และชอบการเรียนรู้
5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : จัดเก็บประวัติของลูกค้า จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า จัดทำรายงานยอดขายประจำเดือนของสินค้า ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้ากับโรงงาน
ตอบข้อซักถามและบันทึกข้อร้องเรียนต่างๆ ฯลฯ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5. ทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : ขับรถให้ผู้บริหารและครอบครัวไปตามสถานที่และเวลาที่กำหนดโดยปลอดภัยและตามนัดหมาย ดูแลรักษาและตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานเสมอ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย สัญชาติไทย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตรงต่อเวลา
4. มีประสบการณ์ขับรถให้ผู้บริหาร ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
5. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ , ระยอง, กาญจนบุรี, อยุธยา เป็นอย่างดี
6. ใจเย็น สุขุม รอบคอบ
7. มีที่พักอยู่ใกล้ที่ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
รายละเอียดงาน : วางแผนการขาย ส่งเสริมการขาย สร้างและพัฒนาทีมงานขาย จัดแบ่งและดูแลเขตการขาย วางกลยุทธ์การขายให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายขององค์กร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา หรือสาขาบริหารการขาย/การตลาด/การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาด สินค้าอุตสาหกรรม ระบบกรองน้ำดิบ
3. ประสบการณ์จัดทำแผนการขายและการตลาด ทั้งภาคราชการและเอกชน แบ่งเขตการขาย ส่งเสริมการขาย สร้างทีมขาย มาไม่ต่ำกว่า 8 ปี ในสินค้าอุตสาหกรรม หรือพลังงาน
4. มีทักษะในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ทีมงานขาย
5. มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการวางกลยุทธ์การขายและการตลาด, การจัดหาช่องทางจำหน่ายใหม่
6. สามารถปฏิบัติงานได้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
7. มียานพาหนะของตนเอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ (Civil Engineer)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ (Civil Engineer)
รายละเอียดงาน : ประเมิน กำกับ ดูแล การทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงาน, ถอดปริมาณงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง, เขียนแบบงานก่อสร้าง, ควบคุม ดูแล การซ๋อมบำรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบสาธารณูปโภคในสำนักงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
2. การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ โยธา ระบบสาธารณูปโภค หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานระบบอาคาร สถานที่ และผู้รับเหมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
4. มีประสบการณ์ในการตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยของระบบ อาคาร และสถานที่
5. มีประสบการณ์ในการปฎิบัติงานในโรงงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีทักษะในการประสานงานและสื่อความ
7. มีพาหนะเป็นของตนเอง เช่น รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์
8. ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
9. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าหน่วยงานซ่อมบำรุงยานยนต์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหน่วยงานซ่อมบำรุงยานยนต์
รายละเอียดงาน : วางแผนงาน กระจายงาน ด้านซ่อมบำรุงให้กับช่างยนต์ในโรงงาน ควบคุมดูแลงานซ่อมระบบ เครื่องยนต์ ส่งกำลัง ช่วงล่าง ไฟฟ้ารถยนต์ ระบบปรับอากาศ ระบบไฮโดรลิก ฯลฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามกำหนดระยะเวลา รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบำรุง และตรวจสอบช่างให้ปฏิบัติงานภายใต้ความปลอดภัยตามมาตรฐานโรงงาน เป็นต้น
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี
2. การศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์
3. ประสบการณ์ในงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
4. ปฏิบัติงานที่อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกผลิต
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกผลิต
รายละเอียดงาน : กำหนดแผนการผลิตประจำวัน ประจำสัปดาห์ของสินค้า และมอบหมายให้แต่ละกะดำเนินการผลิต ควบคุมดูแลการผลิตของแต่ละกะผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน และทำการตรวจสอบการบันทึกการผลิตในระบบ MRP รวมทั้งดุแลการบำรุงรักษาเครื่องจักรในการผลิตเบื้องต้น และประสานงานกับหน่วยงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในการซ่อมบำรุง ควบคุมดูแลและจัดเตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตให้พร้อม และทำรายงานผลผลิตประจำวันเสนอต่อผู้จัดการโรงงาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. ประสบการณ์หัวหน้าแผนกผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
4. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
5. มีภาวะผู้นำสูง
6. สามารถทำงานที่จ.ระยอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถขนส่ง(ปูนเต้า,เทลเลอร์)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถขนส่ง(ปูนเต้า,เทลเลอร์)
รายละเอียดงาน : - ขับรถขนส่งสินค้าของบริษัทให้แก่ลูกค้าตามเวลาและถึงที่หมายอย่างปลอดภัย
- ดูแลรักษาและตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุ 28ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา สุภาพเรียบร้อย
4. สามารถขับรถปูนเต้าและเทลเลอร์ได้
5. มีประสบการณ์ในการขับรถขนส่งอย่างต่ำ 5 ปีขึ้นไป
6. มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ประเภท 3
7. สามารถทำงานเป็นกะได้
8. ไม่ดื่มสุราและไม่เล่นการพนัน
9. สามารถปฏิบัติงานที่จ.ระยอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิคระบบสาธารณูปโภค
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิคระบบสาธารณูปโภค
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดของโรงงาน ตรวจสอบและรายงานการทำงานของระบบสาธารณูปโภค
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานทางด้านซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
4. มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. ไม่ดื่มสุราและเล่นการพนัน
7. สามารถปฏิบัติงานได้ที่ จ.ระยอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Key Account Manager
ตำแหน่งงาน : Key Account Manager
รายละเอียดงาน : บริหารจัดการงานขายโครงการประมูล หรืองานขายปริมาณมากที่เป็นKey Customer
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 28 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาบริหาร, การขาย, การตลาด, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานขาย การตลาดไม่ต่ำกว่า 8 ปี หรืองานขายในธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 5 ปี
4. มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน/หัวหน้าทีมไม่ต่ำกว่า 4 ปี
5. มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนและแก้ไขปัญหาได้ดี
6. มียานพาหนะส่วนตัว
7. สามารถเดินทางปฏิบัติงานตามต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
รายละเอียดงาน : จัดหา/จัดซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆในต่างประเทศ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์,บริหารทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 8 ปี
4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีทักษะการจัดการด้านจัดซื้อ การเจรจาต่อรอง
6. หากเคยผ่านหลักสูตร CPS, CPK หรือ CIPS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

โฟร์แมน(ผู้ควบคุมการก่อสร้าง)
ตำแหน่งงาน : โฟร์แมน(ผู้ควบคุมการก่อสร้าง)
รายละเอียดงาน : ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามกำหนดระยะเวลา ประสานงานกับผู้รับเหมา ตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง ตรวจความคืบหน้าของงาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี
2. วุฒิปวส. - ปริญญาตรี (ด้านโยธา)
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าหน่วยผลิต
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหน่วยผลิต
รายละเอียดงาน : นำแผนผลิตไปดำเนินการและควบคุมพนักงนผลิตให้ได้ตามแผนผลิตที่กำหนด,รายงานผลการผลิต
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีทักษะการเป็นหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป
2. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Excel,Word
3. ขยัน อดทด มีมนุษย์สัมพันธ์
4. เคยผ่านงานด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโยธา (ประจำโรงงาน จ.ระยอง)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธา (ประจำโรงงาน จ.ระยอง)
รายละเอียดงาน : 1. วางแผนจัดทำแผนงาน PM ช่างสาธารณูปโภค
2. ตรวจสอบและรายงานแผนการดำเนินกรขอบงแผน PM รวมทั้งการดำเนิการซ่อมฉุกเฉิน
3. การขอซื้ออะไหล่และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุง
4. จัดทำรายงานประจำเดือน รวมทั้ง KPI ของแผนก
5. จัดทำ WI ของแผนก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23 - 35 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
3. อาศัยอยู่ : ระยอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  ความรัก
  ดูดวง
  ร้านอาหาร
  วาไรตี้
  ท่องเที่ยว
  ลดน้ำหนัก
  ออกกำลังกาย
  คติสอนใจ
  บิวตี้
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ทำอาหาร
  เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย
  สายเที่ยว
  ที่ท่องเที่ยว
  ที่พัก
  ร้านอาหาร
  คาเฟ่
  เว็บท่องเที่ยว
  ร้านค้าออนไลน์
  ขายของออนไลน์
© copyright 2004-2023 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ