เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท : บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท : บริษัทผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป - อาหารกระป๋องและอาหารแช่แข็งเพื่อการส่งออก ภายใต้แบรนด์ Aloy-D, Little Chef และ Real Thai มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่พร้อมจะเติบโตและก้าวไปด้วยความมั่นคงกับบริษัทฯ จำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ : - ค่าจ้างเงินเดือนตามโครงสร้างและประสบการณ์
- โบนัสประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- เบี้ยขยัน
- เครื่องแบบพนักงาน
- รถตู้ รับ - ส่ง 7 เส้นทาง (เฉพาะประจำที่สมุทรปราการ)
- ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าที่พัก (บางตำแหน่งงาน)
- ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่งงาน)
- สวัสดิการซื้อสินค้าบริษัทฯ
- สวัสดิการตามกฏหมายกำหนด
- เงินช่วยเหลือต่างๆ ตามนโยบายบริษัทฯ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงาน
ส่ง E-mail
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร : 02-683-7960, 02-294-0178 ต่อ 157, 231 หรือ 02-315-4171-76 ต่อ 103, 149
ที่อยู่ : เลขที่ 155/1 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง กรุงเทพมหานคร 10540
เว็บไซต์ : www.thaiagri.com

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(ประจำตลาดไท)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(ประจำตลาดไท)
รายละเอียดงาน : -จัดซื้อและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าประเภท พืชไร สวน ผักผลไม้ต่าง ๆ
-ตรวจสอบสารเคมี และให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ชาวสวนให้มีความรู้เรื่องสารเคมีในพืช ผัก ผลไม้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตลาดไท
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) สาขาพืชไร่นา, พืชสวน
2. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี ในด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ผักผลไม้ เข้าโรงงาน
3. สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ได้พิจารณาเป็นพิเศษ
4. ใช้คอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
5. ติดต่อ : คุณหมิว โทร : 02-683-7960 หรือ 02-294-0178 ต่อ 157, 231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Programmer
ตำแหน่งงาน : Programmer
รายละเอียดงาน : - เขียนโปรแกรม
- ทดสอบโปรแกรม
- ดูแลระบบภายในบริษัท
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำบางเสาธง 3 อัตรา/ประจำพระราม3 (1อัตรา)
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม ASP, ASP.net ,My SQL ,PHP,ERP
5. หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม VB,VB.net จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ติดต่อ : คุณหมิว โทร : 02-683-7960 หรือ 02-294-0178 ต่อ 157,231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Traditional Trade Executive Officer
ตำแหน่งงาน : Traditional Trade Executive Officer
รายละเอียดงาน : 1.ออกตรวจ สำรวจตลาด และรูปแบบการแข่งขัน เพื่อแก้ไขการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายการขาย และหาแนวทางในการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
2.นำแนวทางการตลาดมาปฏิบัติในพื้นที่จริงให้ตรงตามเป้าหมายและบรรลุผล
3.ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายร้านค้าเป้าหมายให้เป็นไปตามแผนงาน
4.พิจารณาและนำเสนอโครงสร้างราคากลุมผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
5.สำรวจช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆที่สามารถพัฒนาได้
6.นำเสนอแนงทางในการพัฒนาการทำงาน และแก้ไขปัญหาเบื่องต้นในส่วนที่รับผิดชอบ
7.ตรวจเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างฐานลูกค้าในการขายสินค้าเพิ่มขึ้น
8.จัดทำแผนงานในการปรับปรุงระบบการทำงานส่วนต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อผลัดดันยอกขายของร้านค้า
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ25-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ ด้านการตลาด หรืองานขาย 1 ปีขี้นไป
4. มีทักษะด้านการขายและการตลาด , Event
5. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการตลาด มีความรู้เรื่อง FMCG
6. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
7. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
9. มีประสบการณ์ร้านค้า TT และการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายร้านค้า TT
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ออกแบบ/ตกแต่งภายใน (Interior Designer)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ออกแบบ/ตกแต่งภายใน (Interior Designer)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระราม 3
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในด้านควบคุมโครงการ สำรวจประมาณการ งานตกแต่งภายใน
4. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษดี สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศได้
5. ติดต่อ : คุณหมิว โทร : 02-683-7960 หรือ 02-294-0178 ต่อ 157,231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Architect (สถาปนิก)
ตำแหน่งงาน : Architect (สถาปนิก)
รายละเอียดงาน : 1. ติดต่อประสานงานกับ Supplier/ผู้รับเหมาในงานก่อสร้างตามโครงการที่บริษัท มอบหมาย
2. จัดทำ Shop drawing ในงานก่อสร้าง
3. สามารถอ่านแบบและคิด BOQ ได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารพระราม 3 ทาว์เวอร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. การศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี (ในงานด้านตกแต่งภายในและงานสถาปัตยกรรม)
4. มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
5. สามารถใช้โปรแกรม Autocad , 3d Max , Sketch up
6. สามารถเขียน Shop drawing และ Presentation ได้
7. ติดต่อ : คุณหมิว, คุณลักษ์ โทร : 02-683-7960
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

QC. Supervisor "ประจำประเทศเวียดนาม"
ตำแหน่งงาน : QC. Supervisor "ประจำประเทศเวียดนาม"
รายละเอียดงาน : 1.ดูแล line น้ำผลไม้ตั้งแต่รับ RM จนถึง Finish Good
2.ตรวจติดตามและแก้ไขปัญหา
3.จัดทำ HACCP & GMP,ISO,BRC
4.รับ Audit ภายในและภายนอก
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประเทศ Vietnam
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิปริญญาตรี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความอดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถเข้ากะได้
4. มีความรู้ทางด้าน GMP,HACCP,ISO
5. สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้
6. ติดต่อ : คุณหมิว, คุณเอ๋ โทร : 02-683-7960 , 02-294-0178 ต่อ 157, 231 (พระราม 3) , 02-315-4171 ต่อ 103 คุณเอ๋ (สมุทรปราการ)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Planning
ตำแหน่งงาน : Planning
รายละเอียดงาน : - งานด้านวางแผนการผลิต
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 -30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ด้านผลิต วางแผนการผลิต อย่างน้อย 1-2 ปี
4. ติดต่อ : คุณหมิว,คุณเอ๋ โทร : 02-683-7960 , 02-294-0178 ต่อ 157,231 (พระราม3) , 02-315-4171 ต่อ 103 (สมุทรปราการ)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างไฟฟ้า (ประจำสมุทรปราการ)
ตำแหน่งงาน : ช่างไฟฟ้า (ประจำสมุทรปราการ)
รายละเอียดงาน : 1.ซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
2.ซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง,MDB
3.ซ่อมบำรุงระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
4.ออกแบบเดินวงจรไฟฟ้ากำลัง-แสงสว่าง
5.ออกแบบวงจรตู้ควบคุมเครื่องจักร
6.มีความรู้ด้านระบบ PLC
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
3. มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถอ่านแบบและเขียนแบบได้
5. ติดต่อ : คุณลักษ์ คุณหมิว โทร : 02-683-7960, 02-294-0178 ต่อ 157 หรือ 231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Business Process Officer (ประจำสมุทรปราการ / พระราม3)
ตำแหน่งงาน : Business Process Officer (ประจำสมุทรปราการ / พระราม3)
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำผังขั้นตอนปฏิบัติงานของบริษัท
2.รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบงานในปัจจุบัน พร้อมจัดทำเอกสารประกอบ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา IT/IE มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์และเขียน Flow Chart ได้
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการฟัง จับประเด็นและการสื่อสารเป็นอย่างดี
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
6. ติดต่อ : คุณหมิว,คุณลักษ์ โทร : 02-683-7960 , 02-294-0178 ต่อ 157, 231 , 02-315-4171 ต่อ 103
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
ตำแหน่งงาน : โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
รายละเอียดงาน : -ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง
-เขียนแบบและอ่านแบบ layout งานก่อสร้าง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย เท่านั้น อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง/โยธา/สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง 1 - 5 ปี
4. สามารถใช้ Autocad ได้ดี
5. สามารถอ่านแบบสถาปัตย์ได้
6. ติดต่อ : คุณลักษ์ คุณหมิว โทร : 02-683-7960 หรือ 02-294-0178 ต่อ 157,231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Channel & Business Development Sup (TT , MT)
ตำแหน่งงาน : Channel & Business Development Sup (TT , MT)
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำแผนและโครงการในการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีศักยภาพ
2.วิเคราะห์และดำเนินโครงการส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิผล
3.วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายร้านค้าเป้าหมายให้เป็นไปตามแผนงาน
4.ตรวจสอบราคา รายการส่งเสริมการขายร้านค้าเป้าหมายให้เป็นไปตามแผนงาน
5.วิเคราะห์ยอดขายและจัดทำกลยุทธ์แผนงานสำหรับการขยาย และเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางขาย
6.ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย และช่วยในการแก้ปัญหาของร้านค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
7.จัดทำแผนงานการตรวจเยี่ยมลูกค้าเพื่อวิเคราะห์การเติบโต วิเคราะห์สต๊อกและยอดขายออกของร้านค้า
8.จัดทำแผนงานในการปรับปรุงระบบการทำงานส่วนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อผลักดันยอดขายของร้านค้า
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย - หญิง อายุ 28 - 38 ปี
2. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรืองานขาย 3 ปีขึ้นไป
4. .มีทักษะด้านการขายและการตลาด Event รวมถึงการโฆษณา
5. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการตลาด มีความรู้และประสบการณ์เรื่อง FMCG และการทำ Brand
6. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
7. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. สามารถปฏิบัติต่างจังหวัดได้
9. มีประสบการณ์ร้านค้า TT , MT และการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายร้านค้า TT , MT
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

QC Supervisor ประจำสมุทรปราการ
ตำแหน่งงาน : QC Supervisor ประจำสมุทรปราการ
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิตถึงผลิตภัณฑ์
2.จัดทำระบบคุณภาพที่โรงงานได้รับการรับรองอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ดูแลบริหารจัดการบุคลากรใต้บังคับบัญชา
4.ประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
5.ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
6.ควบคุมดูแลงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์คุณภาพ
7.ดูแลความเรียบร้อยของระบบ PRP และระบบคุณภาพ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร/จุลชีววิทยา
3. มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ GMP, HACCP, ISO, BRC เกี่ยวกับโรงงานอาหารแช่แข็งไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานภายได้แรงกดดันได้
5. หามีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพแป้งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ติดต่อ : คุณลักษ์ คุณหมิว โทร : 02-683-7960, 02-294-0178 ต่อ 157,231 , 02-315-4171 ต่อ 103
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Merchandise & PC
ตำแหน่งงาน : Merchandise & PC
รายละเอียดงาน : 1.ออกบูธ จัดชิมต่างๆ ในเขตที่รับผิดชอบ
2.ออกตรวจสภาวะตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เพื่อนำมาวิเคราะห์
3.พัฒนากิจกรรมออกบูท เพื่อผลักดันยอดขาย
4.วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่รับผิดชอบ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 20 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์พนักงานส่งเสริมการขาย 1 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ด้านการจัดชิม ออกงาน Event เชียร์ขายสินค้า
5. กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์
6. มีทักษะในการเจรจา และประชาสัมพันธ์อย่างดี
7. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Internal Audit Officer
ตำแหน่งงาน : Internal Audit Officer
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
- สรุปรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนวทางแก้ไข
- วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของระบบการทำงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาด้านวิศวกรรม
3. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในหรือด้านวิศวกรรม 1 ปี
4. มีความรู้ด้านระบบการควบคุมภายใน
5. มีความรู้เกี่ยวกับ Spare part ในงานซ่อมบำรุงหรือรู้จักอะไหล่และการใช้งานกับเครื่องจักร
6. ติดต่อ : คุณลักษ์ คุณหมิว โทร : 02-294-0178 ต่อ 157, 231 หรือ 02-683-7960
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

QS Supervisor (Doc.Support)
ตำแหน่งงาน : QS Supervisor (Doc.Support)
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำเอกสารตามที่ลูกค้า/Sale/Order/Mkt.ร้องขอมา
2.ตอบ Questionnaire ลูกค้า
3.ทำ Product Spec, COA
4.เอกสารใบรับรองคุณภาพต่าง ๆ
5.ประสานงาน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
6.วางแผนงาน หาข้อมูลผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบความถูกต้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านงานตรวจสอบคุณภาพหรือควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 2-3 ปี
4. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
5. เรียนรู้งานเร็ว วิเคราะห์ข้อมูล แก้ไขปัญหา ประสานงาน วางแผนงานได้ดี
6. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันและข้อจำกัดของเวลาได้
7. ติดต่อ : คุณหมิว คุณลักษ์ โทร : 02-623-7960, 02-294-0178 ต่อ 157 หรือ 231, 02-315-4171 ต่อ 103
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่กฎระเบียบด้านอาหาร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่กฎระเบียบด้านอาหาร
รายละเอียดงาน : 1.สืบค้นหาข้อมูลกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ
2.พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3.สื่อสารข้อมูลกฎหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
4.ขึ้นทะเบียนกฎหมาย กฎระเบียบที่ศูนย์ควบคุมเอกสาร
5.ปรับปรุงแก้ไขฉลาก ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
6.จัดระบบงานและเอกสารของหน่วยงานให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านงานตรวจสอบควบคุมคุณภาพหรือควบคุมการผลิต R&D อย่างน้อย 2-3 ปี
4. มีความรู้ระบบ ISO/HACCP/EMP/BRC Issue 6 และมาตรฐานกฎระเบียบทางการค้าของประเทศคู่ค้า
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและ Internet ได้ดี
6. มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ
7. ติดต่อ : คุณหมิว, คุณลักษ์ โทร : 02-683-7960 , 02-294-0178 ต่อ 157 หรือ 231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรออกแบบระบบลำเลียงอัตโนมัติ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรออกแบบระบบลำเลียงอัตโนมัติ
รายละเอียดงาน : 1.วิเคราะห์ระบบการปฏิบัติงานในโรงงาน
2.แก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการทำงานในโรงงาน
3.สามารถติดตั้งระบบอัตโนมัติ/censer/ระบบลำเลียง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรอุตสาหการ/ไฟฟ้า
3. มีความชำนาญในการจัดทำ ติดตั้ง ระบบอัตโนมัติ (Automation)
4. แก้ไขอุปกรณ์ และเขียนโปรแกรมประกอบการติดตั้งได้
5. มีพื้นฐานด้านวิศวะอุตสาหรมหรือระบบการทำงานอุตสาหกรรม
6. มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า เขียนโปรแกรม PLC ได้
7. มีความรู้เรื่องระบบลำเลียง
8. ติดต่อ : คุณลักษณ์ คุณหมิว โทร : 02-683-7960, 02-294-0178 ตอ 157, 231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Belowe the line MKT Executive Officer
ตำแหน่งงาน : Belowe the line MKT Executive Officer
รายละเอียดงาน : 1.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมี ประสิทธิ์ภาพสูงสุด และเข้าใจการจัดรูปแบบงานในแต่ละช่องทางอย่างดี
2.ประเมินผลรูปแบบการส่งเสริมการขายและการตลาดที่เกี่ยวข้องในแต่ละช่องทาง เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น
3.จัดทำเอกสารสรุปงาน การออกงานแสดงสินค้าและงายขายสินค้า
4.สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อผลัดดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย
5.วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในส่วนงานที่รับผิดชอบ
6.เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์สื่อสารที่ดีกับลูกค้า ร้านค้าที่ร่วมทำกิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพ Brand
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด , การจัดการ , บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ ด้านการตลาด หรืองานขาย 1 ปีขี้นไป
4. มีทักษะด้านการขายและการตลาด , Event
5. มีประสบการณ์ในการพัฒนาช่องทางการขาย หรือการตลาด
6. มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนการตลาด และการส่งเสริมการขาย
7. มีทักษะด้านการเจรจาและการต่อรอง
8. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
9. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
10. มีประสงการณ์ร้านค้า TT และการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายร้านค้า TT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Modern Trade Executive Officer
ตำแหน่งงาน : Modern Trade Executive Officer
รายละเอียดงาน : 1.รับผิดชอบในการขายสินค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบให้กับช่องทางการขายModern Trade
2.จัดทำแผนงานการโฆษณา และส่งเสริมการขายสินค้ากลุ่มอาหารแช่แข็ง
3.จัดทำแผนธุรกิจ (Business Review) กับกลุ่มลูกค้าช่องทาง Modern Trade
4.จัดทำแผนโครงการในการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีศักยภาพ
5.วิเคราะห์และดำเนินโครงการส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิผล
6.บริหารการเปิดและส่งสินค้าเข้าสาขา และจัดการระบบซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.มีประสบการณ์ต่อรอง Trade Agreement และเข้าใจการบริหารค่าใช้จ่าย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิปริญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือการขาย 2 ปีขึ้นไป
4. มีความสามารถในการเจรจาต่อรองอย่างดีมาก
5. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีประสบการณ์การทำงาน Modern Trade และการบริหารช่องทางหารจัดจำหน่าย MT
7. มีความรู้เกี่ยวกับหารจัดทำแผนการตลาด มีความรู้และประสบการณ์เรื่อง FMCG และการทำ Brand
8. ติดต่อ : คุณหมิว คุณเอ๋ โทร : 02-683-7960, 02-294-0178 ต่อ 157, 231, หรือ 02-315-4171 ต่อ 103
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สรรหา (ประจำพระราม3 )
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สรรหา (ประจำพระราม3 )
รายละเอียดงาน : 1.รายงานอัตรากำลังคน
2.งานสรรหาว่าจ้าง นัดสัมภาษณ์งาน
3.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการสรรหาอย่างน้อย 2 ปี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
5. ติดต่อ : คุณลักษ์ คุณหมิว โทร : 02-683-7960 , 02-294-0178 ต่อ 157 หรือ 231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

R&D Supervisor
ตำแหน่งงาน : R&D Supervisor
รายละเอียดงาน : 1.วิจัยและพัฒนาอาหาร Frozen จำพวกติ๋มซำ
2.วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบใน Lab และ Pilot Plant
3.ติดต่อ Supplier เพื่อหา Ing.ใหม่ ๆ
4.จัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ
5.จัดทำเอกสาร สูตรการผลิต ให้สอดคล้องกับการผลิตจริง
อัตรา : 6 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขา คหกรรมศาสตร์,chef อาหารจีน/fusion
3. มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน R&D ในโรงงานอาหาร 2-3 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านร้านอาหาร/ Chef 2-3 ปี
5. มีความถนัดด้านงานครัว/Food Stylist
6. ติดต่อ : คุณลักษ์ คุณหมิว โทร : 02-683-7960, 02-294-0178 ต่อ 157 หรือ 231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : 1.บันทึกบัญชีการตัังหนี้
2.ทำจ่ายชำระหนี้
3.บันทึกตั้งหนี้ด้านขาย
4.ทำรับชำระหนี้
5.รายงานประกอบงบการเงิน (AP-AR)
6.บันทึกค่าใชัจ่าย แผนก+ฝ่าย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีเจ้าหนี้ , บัญชีลูกหนี้ อย่างน้อย 1-2 ปี
4. ติดต่อ : คุณลักษ์ คุณหมิว โทร : 02-683-7960, 02-294-0178 ต่อ 157 หรือ 231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing Business Development
ตำแหน่งงาน : Marketing Business Development
รายละเอียดงาน : 1.วางแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม
2.ประสานงานในการทำแผนงานการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ และควบคุมติดตามขั้นตอนต่างๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.กำหนดโครงสร้างราคา,การวางแผนโฆษณา,การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย,วางแผนผลิต ให้สอดคล้องกับสินค้า
4.บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ ตลอดช่วงอายุสินค้า
5.ออกตลาดเพื่อสำรวจสินค้า ข้อมูล และความต้องการของผู้บริโภค เพื่อมาสามารถพัฒนาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด,การจัดการ,สาขาเทคโนโลยีการอาหาร,สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
3. มีความรู้ด้านการพัฒนาสินค้า วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต จนกระทั่งผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย
4. มีความรู้ทางด้านกฎหมายอาหารต่าง ๆ อาทิ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (อย.),ฮาลาล,GMP,HACCP,ISO และกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงข้องบังคับที่เกี่ยวข้อง
5. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมีความรู้ด้านการตลาด มีความรู้และประสบการณ์เรื่อง FMCG และการทำ Brand
6. มีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มสินค้าอาหารแช่แข็ง ทั้งที่จำหน่ายในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ
7. มีความรู้เกี่ยวกับตลาดสินค้าน้ำเข้าของลูกค้ากลุ่ม Horeca
8. โทร : 02-315-4171 ต่อ 103 หรือ 02-683-7960
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Costing)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Costing)
รายละเอียดงาน : 1.Set Price ตามนโยบาย
2.ตรวจราคาขาย-โปรโมชั่น
3.สามารถแยก Cost ได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 1 ปี
4. ติดต่อ : คุณลักษ์ คุณหมิว โทร : 02-6837960 หรือ 02-2940178 ต่อ 157,231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

QC Officer (ประจำราชบุรี)
ตำแหน่งงาน : QC Officer (ประจำราชบุรี)
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมกระบวนการผลิตในไลน์
2. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ปรับปรุงการควบคุมกระบวนการผลิต
3. ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 9 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
จังหวัด : ราชบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Order Process Officer (เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก)
ตำแหน่งงาน : Order Process Officer (เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก)
รายละเอียดงาน : 1.คีย์ ข้อมูล คำสั่งซื้อเข้าระบบ
2.คำนวณตู้คอนเทนเนอร์
3.ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดโหลดสินค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
2. หากมประสบการณ์ทางด้านการติดต่อประสานงาน/ส่งออกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
4. ติดต่อ : คุณลักษ์ คุณหมิว โทร : 02-683-7960 หรือ 02-294-0178 ต่อ 231 หรือ 157
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Network Engineer
ตำแหน่งงาน : Network Engineer
รายละเอียดงาน : 1.วิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย
2.แก้ปัญหาและปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ดีขึ้น
3.ดูแลระบบเครือข่ายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4.นำเสนอรูปแบบและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้พัฒนาระบบ
5.ดูแลระบบ Server ที่บริษัทใช้งานให้เป็นปกติ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถวิเคราะห์ออกแบบและ Config อุปกรณ์ Router ได้
4. มีความสามารถในการแบ่ง VLan, VPN ในการเชื่อมต่อกับบริษัทในเครือ
5. สามารถวิเคราะห์และติดตั้งระบบ Network ได้
6. มีประสบการณ์ในการดูแลและออกแบบระบบเครือข่ายอย่างน้อย 10-15 ปี
7. ติดต่อ : คุณหมิว โทร : 02-683-7960, 02-294-0178 ต่อ 157 หรือ 231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Cost&Price
ตำแหน่งงาน : Cost&Price
รายละเอียดงาน : 1.สร้าง Bom เพราะมีการซื้อวัตถุดิบมาแพ็คเป็น FG
2.ทำราคาต้น+กำไร= ราคาขาย
3.ปรับราคาขายตามราคาตลาด และตามต้นทุนขึ้น-ลง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชีต้นทุน
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้ไป
4. ติดต่อ : คุณลักษ์ คุณหมิว โทร : 02-683-7960 หรือ 02-294-0178 ต่อ 157 หรือ 231
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Product Sup
ตำแหน่งงาน : Product Sup
รายละเอียดงาน : 1.วิเคราะห์ยอดขาย ขึ้น-ลง แจ้งฝ่ายขาย
2.ดูสินค้า Turnover
3.Forecast ยอดผลิต
4.วางเทมเพลทในการแก้ไขฉลาก
5.พัฒนาสินค้าใหม่
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี หรือจบใหม่
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ดี โต้ตอบอีเมลล์ หรือจดหมายเป็นภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิคการผลิต (ประจำสมุทรปรากร/เวียดนาม/อินโดนีเซีย)
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิคการผลิต (ประจำสมุทรปรากร/เวียดนาม/อินโดนีเซีย)
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมเครื่องจักร
2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมื่อชำรุด
อัตรา : 9 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำ สมุทรปราการ 2 อัตรา /เวียดนาม 5 อัตรา/ อินโดนีเซีย 2 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์,ช่างกล,ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็คทรอนิค,ช่างอุตสาหกรรม
3. มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรม
4. ติดต่อ : คุณหมิว คุณลักษ์ โทร : 02-683-7960 หรือ 02-294-0178 ต่อ 321 , 157
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  ความรัก
  ดูดวง
  ร้านอาหาร
  วาไรตี้
  ท่องเที่ยว
  ลดน้ำหนัก
  ออกกำลังกาย
  คติสอนใจ
  บิวตี้
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ทำอาหาร
  เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย
  มือถือ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  แนะนำโรงแรม
  แนะนำร้านอาหาร
  เส้นทางการเดินทาง
  ทริปท่องเที่ยว
  ข่าวสารท่องเที่ยว
  รีวิวโรงแรม
  บิวตี้
  ทรงผม
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ข่าวดัง
  ข่าวดารา
  ดูดวง
  ความรัก
  กินเที่ยว
  ไลฟ์สไตล์
  โปรโมชั่น
  เทคโนโลยี
  ผู้หญิง
  ข่าวเศรษฐกิจ
  job
  ร้านค้าออนไลน์
  ขายของออนไลน์
© copyright 2004-2021 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ