เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


Lactasoy Co., Ltd.บริษัท : Lactasoy Co., Ltd.
รายละเอียดบริษัท :
Lactasoy Co.,Ltd. is a well established soymilk manufacturer in Thailand with over 20 years of experience in producing high quality soymilk using UHT process. Lactasoy brand soymilk is the market leader in Thailand and the favorite drink of choice of the Thai people. With its nation wide distribution network and efficient operation, Lactasoy produces over 200 millions packs per year . Increasing to serve the increasing demand of the Thai people for its product. It is now operating the latest in packaging technology , using Combibloc from Germany and Tetra Pak from Sweden to provide its customer with the best packaging and trustworthy quality drink
สวัสดิการ : Attractive salary and other benefits will be offered to the suitable candidate
วิธีการสมัคร : Intersted candidate should submit full resume and recrent photo by
- Fax. :037-207071
ติดต่อ : Khun Suriya, Khun Suphun
โทร : 037-207-070
แฟกส์ : 037-207-071
ที่อยู่ : บริษัทแลคตาซอย จำกัด 199 หมู่12 ถนนฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140
เว็บไซต์ : www.lactasoy.com

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการวางแผนงานพัฒนาบุคลากรและงานด้านการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมที่จะก้าวไปกับองค์กรได้อย่างมั่นคง

หน้าที่หลัก
-จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
-ประสานงาน/ให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์แผนงานพัฒนาบุคลากร
-ดำเนินการและติดตามแผนงาน
-วัดผลการพัฒนาบุคลากร
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท แลคตาซอย จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี)
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
2. ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรบุคคล
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4. สามารถใช้อุปกรณ์โสต คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. มีความคิดสร้างสรรค์
6. หากมีประสบการณ์งานด้านพัฒนาบุคลากรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพเบื้องต้น เช่น GMP,HACCP,ISO
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

EHS Professional/Environmental,Health,Safety/จป.วิชาชีพ
ตำแหน่งงาน : EHS Professional/Environmental,Health,Safety/จป.วิชาชีพ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท แลคตาซอย จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี)
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor's Degree in Occupational Health and Safety or related field
2. Certified as safety officer professional level by government
3. Knowledge of Safety/Environmental Laws & Regulations
4. At Least 0-2 year of experience in Occupational Health,Safety and Environment in Manufacturing Environment
5. Strong interpersonal and communication skills
6. Good computer skills (MS Office Applications)
7. Knowledge of GMP,ISO14001 is a plus
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Plant Engineer
ตำแหน่งงาน : Plant Engineer
รายละเอียดงาน : Manage and control facilities' system throughout the plant to support all plant's activities to achieve the efficiency and productivity targets.

Responsibilities:
- Supervise and inspect facilities system to ensure their reliability
- Prepare and control preventive maintenance
- Study and development new engineering projects (e.g. related to energy, automatic control and productivity improvement) to improve plant productivity and cost
- Manage the engineering projects to deliver the results as planned
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท แลคตาซอย จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี)
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor's Degree in Electrical Engineering, Mechanical Engineering or related field
2. Preferably 1 years experiences in food manufacturing and facilities' systems
3. Good knowledge of international management tools and concepts
4. Experience in automation system; PLC and others controlling system
5. Familiar with CAD program
6. Good command of written and spoken English
7. Strong leadership; Good interpersonal and problem solving skill
8. Computer literacy; Proficiency in MS Office programs
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Process Development Engineer / Industrail Engineer
ตำแหน่งงาน : Process Development Engineer / Industrail Engineer
รายละเอียดงาน : Active in supporting all work process and commit to ensure the compliance with GMP,HACCP,ISO and company standards as well as responsible for process development program, implementing new standards and setting up KPIs.

Responsibilities:
- Gather and analyze the existing operation processes and provide recommendations and refinements for work processes and plans
- Develop and implement operation standards
- Set up KPIs and other performance measures in each particular process
- Conduct training and knowledge sharing to employees on GMPs requirement, Code of Hygienic to practices,quality system and company's reqirements
- Design activities to create collaboration among employees to achieve organizational goal
- Create and operate knowledge base management for the organization
- Participate in tracing back and analyzing root causes of nonconformity products
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท แลคตาซอย จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี)
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor's Degree in Industrial Engineering or related field
2. Preferably 1 year experience in food manufacturing
3. Good knowledge of GMP,HACCP,ISO and/or equivalent Quality Assurance System
4. Good knowledge of international manufacturing management tools and concepts
5. Cost, Quality and Efficiency Focus
6. Good command of written and spoken English
7. Good team player
8. Strong interpersonal, management, and problem-solving skill
9. Computer literacy; Proficiency in MS Office programs
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

QC/QA
ตำแหน่งงาน : QC/QA
รายละเอียดงาน : Active in ensuring raw materials’ quality and intermediate products’ quality are met before passing to other work processes and ensuring all the work processes are completed and met the operation standards at each check point. Organize quality control activities and manage team to achieve quality plan and also improve QC process.
Responsibilities:-
• To monitor and control quality of raw materials, packaging, and intermediate products
• To define and check critical points of machines and working processes
• To gather and analyze quality data using QC tools
• To issue, record, trace back, follow up, and close all nonconformity product cases
• To trace back and analyze root causes of quality problems
• To propose new work processes or procedures to prevent quality problems
• To participate in developing and implementing operation standards
• To manage team and team performance to achieve Quality Control unit’s objectives
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : negotiable บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lactasoy
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor’s Degree in Food Science , Food Tech , Microbiology or related fields
2. Preferably 1 year experience in food manufacturing
3. Good knowledge of GMP, HACCP, ISO and/or equivalent Quality Assurance Systems
4. Quality Focus
5. Good team player
6. Strong interpersonal, management, and problem-solving skill
7. Computer literacy; Proficiency in MS Office programs
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IT Administrator
ตำแหน่งงาน : IT Administrator
รายละเอียดงาน : 1.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์ รวมถึงระบบเนตเวิค ให้กับพนักงานในบริษัท
2.ให้คำปรึกษาแนะนำในการใช้งาน คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และเนตเวิค
3.ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์ รวมถึงการป้องกันและความปลอดภัยในการใช้ซอฟท์แวร์ และระบบเนตเวิค
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงาน(ปราจีนบุรี) 1 ตำแหน่ง
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาตไทย เพศชายหรือหญิง
2. วุฒิการศึกษาระดับปวส. ถึงปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ทาง Computer hardware ด้านการติดตั้ง การใช้งาน การแก้ไข และการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี เช่น Desktop PC Notebook, Netbook, Mac และ Server windows platform
4. มีความรู้ทาง Software ด้านการติดตั้ง การใช้งาน การแก้ไข การป้องกันและความปลอดภัย เป็นอย่างดี เช่น Windows 7/Vista/XP, Microsoft Office 2003/2007/2010 (Word, Excel, PowerPoint and Outlook), Norton Ghost, Opensource & Freeware, Microsoft Secure Essential & forefront และ Windows Server 2003/2008
5. มีความรู้ทาง Network ด้านการติดตั้ง การใช้งาน การแก้ไข การป้องกันและความปลอดภัย เป็นอย่างดี เช่น VPN, VOIP, Remote access, Network security, Router and Network switch L2/L3, ISDN
6. ถ้ามีความรู้และมีประสบการณ์การทำงานทางด้านเขียนโปรแกรม, ระบบโทรศัพท์ PSTN, PABX จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. Intersted candidate should submit full resume and recrent photo by Fax. :037-207071
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

System Engineer
ตำแหน่งงาน : System Engineer
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/Female, Thai nationality
2. Bachelor’s Degree in Computer Engineering or IT related
3. Good knowledge in fundamental of TCP/IP networking, router configuration, switching, LAN, WAN, Frame Relay, Leased line and IP Telephony Technology
4. Knowledge in Windows/UNIX/Linux operating systems or NAS/SAN Storage is preferred.
5. At least 1 year hands-on experience in implementing, supporting and troubleshooting networking and IT solutions (WAN, LAN, Wireless LAN and Server), preferably with Cisco, IBM, HP products.
6. Working and hands-on experience with Microsoft Active Directory, Exchange.
7. Ability to program and automate routine network management tasks.
8. Working and hands-on experience in VMWare ESX / VSphere and SAN a plus
9. Programming languages and database administration skills is a plus.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Web Developer
ตำแหน่งงาน : Web Developer
รายละเอียดงาน : 1.Design and coding software to match the specification, prototypes, and other documentation, to meet customer needs
2.Responsible for performing requirements analysis, design, coding, testing, debugs Web pages and Web application software modules
3.Work with Solution Manager to refine expectations and clarify requirements.
4.interacting with Team Leader, Tester, User documentation, and User Trainer
5.Able to work independently and efficiently to meet deadlines
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor's degree in Computer Science,Computer Business or IT Related.
2. 1 Years+ experience in software development for business purposes on Window NT Technology.
3. 1 Year+ experience in developing web applications using ASP,PHP,ASP.NET, VB.NET, C# , JAVASCRIPT
4. 1 Year+ experience in database development using MS SQL Server, MySQL, Ms.Access
5. Strong Critical and analytical-thinking skills.
6. Good written and verbal communication skills.
7. Good interpersonal skills.
8. Self-motivated, detail-oriented and organized.
9. Previous experience in all phases of application software development and maintenance life cycles in a large client server environment.
10. Previous experience in all phases of application software development and maintenance life cycles in a large client server environment.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ซ่อมบำรุง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ซ่อมบำรุง)
รายละเอียดงาน : 1.ประสานงาน ติดตามงานซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัท
2.ประสานงาน ติดต่อ ผู้รับเหมา ช่างซ่อมบำรุง เพื่อเข้าซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัทฯ
3.ประสานงานเพื่อการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ
4.จัดทำรายงานเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม / ต่อเติม
5.ประสาน ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา ก่อนการทำงาน และการรับมอบงานร่วมกับหน่วยงานเจ้างของพื้นที่
6.รวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ เสนอแนะ นำเสนอเพื่อพัฒนางานในแผนกและการติดตามงานค้าง
7.จัดทำเอกสารสรุป งบประมาณ ข้อมูลเพื่อเสนอรายงานต่อฝ่ายบริหาร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง/ชาย อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. (ขึ้นไป)
3. มีทักษะในการสื่อสาร และบริการ
4. ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน Word , Excel ได้
5. มีสุขภาพแข็งแรง , มีความรับผิดชอบ , ขยันกระตือรือร้น และละเอียดรอบคอบ
6. หากมีประสบการณ์ในสายงานธุรการ อาคารสถานที่ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บรรจุหีบห่อ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บรรจุหีบห่อ
รายละเอียดงาน : จัดการ/ควบคุม/ดูแลงานในส่วนของแผนกบรรจุหีบห่อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด และข้อปฏิบัติให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.การจัดการ/ควบคุม/ดูแลการปฏิบัติและการทำงานของพนักงาน
2.การจัดการ/ควบคุม/ดูแลการใช้งานและการบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์
3.การจัดการ/ควบคุม/ดูแลการเบิกจ่ายและการใช้งานวัตถุดิบ
4.การจัดการ/ควบคุม/ดูแลวิธีการปฏิบัติงานตลอดการทำงานของแผนกบรรจุหีบห่อ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,000(ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง/ชาย อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. (ขึ้นไป)
3. ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
4. มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ตั้งใจเรียนรู้ในงาน
5. หากมีประสบการณ์ในสายงานการผลิต ดูแลเครื่องจักร จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ทำงานจันทร์-เสาร์ เข้ากะได้ ทำโอทีได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการวางแผนงานพัฒนาบุคลากรและงานด้านการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมที่จะก้าวไปกับองค์กรได้อย่างมั่นคง

หน้าที่หลัก
-จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
-ประสานงาน/ให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์แผนงานพัฒนาบุคลากร
-ดำเนินการและติดตามแผนงาน
-วัดผลการพัฒนาบุคลากร
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท แลคตาซอย จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี)
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
2. ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรบุคคล
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4. สามารถใช้อุปกรณ์โสต คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. มีความคิดสร้างสรรค์
6. หากมีประสบการณ์งานด้านพัฒนาบุคลากรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพเบื้องต้น เช่น GMP,HACCP,ISO
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

EHS Professional/Environmental,Health,Safety/จป.วิชาชีพ
ตำแหน่งงาน : EHS Professional/Environmental,Health,Safety/จป.วิชาชีพ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท แลคตาซอย จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี)
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor's Degree in Occupational Health and Safety or related field
2. Certified as safety officer professional level by government
3. Knowledge of Safety/Environmental Laws & Regulations
4. At Least 0-2 year of experience in Occupational Health,Safety and Environment in Manufacturing Environment
5. Strong interpersonal and communication skills
6. Good computer skills (MS Office Applications)
7. Knowledge of GMP,ISO14001 is a plus
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Plant Engineer
ตำแหน่งงาน : Plant Engineer
รายละเอียดงาน : Manage and control facilities' system throughout the plant to support all plant's activities to achieve the efficiency and productivity targets.

Responsibilities:
- Supervise and inspect facilities system to ensure their reliability
- Prepare and control preventive maintenance
- Study and development new engineering projects (e.g. related to energy, automatic control and productivity improvement) to improve plant productivity and cost
- Manage the engineering projects to deliver the results as planned
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท แลคตาซอย จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี)
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor's Degree in Electrical Engineering, Mechanical Engineering or related field
2. Preferably 1 years experiences in food manufacturing and facilities' systems
3. Good knowledge of international management tools and concepts
4. Experience in automation system; PLC and others controlling system
5. Familiar with CAD program
6. Good command of written and spoken English
7. Strong leadership; Good interpersonal and problem solving skill
8. Computer literacy; Proficiency in MS Office programs
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Process Development Engineer / Industrail Engineer
ตำแหน่งงาน : Process Development Engineer / Industrail Engineer
รายละเอียดงาน : Active in supporting all work process and commit to ensure the compliance with GMP,HACCP,ISO and company standards as well as responsible for process development program, implementing new standards and setting up KPIs.

Responsibilities:
- Gather and analyze the existing operation processes and provide recommendations and refinements for work processes and plans
- Develop and implement operation standards
- Set up KPIs and other performance measures in each particular process
- Conduct training and knowledge sharing to employees on GMPs requirement, Code of Hygienic to practices,quality system and company's reqirements
- Design activities to create collaboration among employees to achieve organizational goal
- Create and operate knowledge base management for the organization
- Participate in tracing back and analyzing root causes of nonconformity products
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท แลคตาซอย จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี)
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor's Degree in Industrial Engineering or related field
2. Preferably 1 year experience in food manufacturing
3. Good knowledge of GMP,HACCP,ISO and/or equivalent Quality Assurance System
4. Good knowledge of international manufacturing management tools and concepts
5. Cost, Quality and Efficiency Focus
6. Good command of written and spoken English
7. Good team player
8. Strong interpersonal, management, and problem-solving skill
9. Computer literacy; Proficiency in MS Office programs
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

QC/QA
ตำแหน่งงาน : QC/QA
รายละเอียดงาน : Active in ensuring raw materials’ quality and intermediate products’ quality are met before passing to other work processes and ensuring all the work processes are completed and met the operation standards at each check point. Organize quality control activities and manage team to achieve quality plan and also improve QC process.
Responsibilities:-
• To monitor and control quality of raw materials, packaging, and intermediate products
• To define and check critical points of machines and working processes
• To gather and analyze quality data using QC tools
• To issue, record, trace back, follow up, and close all nonconformity product cases
• To trace back and analyze root causes of quality problems
• To propose new work processes or procedures to prevent quality problems
• To participate in developing and implementing operation standards
• To manage team and team performance to achieve Quality Control unit’s objectives
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : Negotiable บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor’s Degree in Food Science , Food Tech , Microbiology or related fields
2. Preferably 1 year experience in food manufacturing
3. Good knowledge of GMP, HACCP, ISO and/or equivalent Quality Assurance Systems
4. Quality Focus
5. Good team player
6. Strong interpersonal, management, and problem-solving skill
7. Computer literacy; Proficiency in MS Office programs
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

System Engineer
ตำแหน่งงาน : System Engineer
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/Female, Thai nationality
2. Bachelor’s Degree in Computer Engineering or IT related
3. Good knowledge in fundamental of TCP/IP networking, router configuration, switching, LAN, WAN, Frame Relay, Leased line and IP Telephony Technology
4. Knowledge in Windows/UNIX/Linux operating systems or NAS/SAN Storage is preferred.
5. At least 1 year hands-on experience in implementing, supporting and troubleshooting networking and IT solutions (WAN, LAN, Wireless LAN and Server), preferably with Cisco, IBM, HP products.
6. Working and hands-on experience with Microsoft Active Directory, Exchange.
7. Ability to program and automate routine network management tasks.
8. Working and hands-on experience in VMWare ESX / VSphere and SAN a plus
9. Programming languages and database administration skills is a plus.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Web Developer
ตำแหน่งงาน : Web Developer
รายละเอียดงาน : 1.Design and coding software to match the specification, prototypes, and other documentation, to meet customer needs
2.Responsible for performing requirements analysis, design, coding, testing, debugs Web pages and Web application software modules
3.Work with Solution Manager to refine expectations and clarify requirements.
4.interacting with Team Leader, Tester, User documentation, and User Trainer
5.Able to work independently and efficiently to meet deadlines
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor's degree in Computer Science,Computer Business or IT Related.
2. 1 Years+ experience in software development for business purposes on Window NT Technology.
3. 1 Year+ experience in developing web applications using ASP,PHP,ASP.NET, VB.NET, C# , JAVASCRIPT
4. 1 Year+ experience in database development using MS SQL Server, MySQL, Ms.Access
5. Strong Critical and analytical-thinking skills.
6. Good written and verbal communication skills.
7. Good interpersonal skills.
8. Self-motivated, detail-oriented and organized.
9. Previous experience in all phases of application software development and maintenance life cycles in a large client server environment.
10. SharePoint, Microsoft Certification (MCP,MCSE, MCSA) is a plus
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานด้านความปลอดภัย)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานด้านความปลอดภัย)
รายละเอียดงาน : 1.เฝ้าดูเหตุการณ์ทาง Monitor จาก CCTV ในห้องปฏิบัติการ เพื่อประสานกับ รปภ.ให้ทันต่อเหตุการณ์ รายงานเหตุการณ์ และแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัย
2.ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดของบริษัทฯ
3.ควบคุม ดูแลงานโทรทัศน์กล้องวงจรปิด และสั่งการทางวิทยุสื่อสาร
4.ควบคุม การเบิกจ่าย กุญแจ และเปิด/ปิด ประตูตามเวลาที่กำหนด
5.ควบคุม ดูแลการเข้าพื้นที่ของผู้มาติดต่อ, ผู้รับเหมา และดูแลพฤติกรรมผู้มาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
6.ตรวจสอบ ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ และป้องกันอัคคีภัย การโจรกรรม อาชญากรรม การสูญเสียอื่นๆ ตลอดจนความเสียหายต่างๆ
7.ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ. รายงานให้ส่วนงานทราบและรายงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร
8.จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. (ขึ้นไป)
3. มีทักษะในการสื่อสาร และบริการ
4. ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน Word , Excel ได้
5. มีความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาจากกล้อง CCTV ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
6. สุขภาพแข็งแรง , มีความรับผิดชอบ , ขยันกระตือรือร้น , มีบุคคลิกภาพดี
7. ทำงานเป็นกะได้
8. หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ซ่อมบำรุง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ซ่อมบำรุง)
รายละเอียดงาน : 1.ประสานงาน ติดตามงานซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัท
2.ประสานงาน ติดต่อ ผู้รับเหมา ช่างซ่อมบำรุง เพื่อเข้าซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัทฯ
3.ประสานงานเพื่อการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ
4.จัดทำรายงานเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม / ต่อเติม
5.ประสาน ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา ก่อนการทำงาน และการรับมอบงานร่วมกับหน่วยงานเจ้างของพื้นที่
6.รวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ เสนอแนะ นำเสนอเพื่อพัฒนางานในแผนกและการติดตามงานค้าง
7.จัดทำเอกสารสรุป งบประมาณ ข้อมูลเพื่อเสนอรายงานต่อฝ่ายบริหาร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง/ชาย อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. (ขึ้นไป)
3. มีทักษะในการสื่อสาร และบริการ
4. ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน Word , Excel ได้
5. มีสุขภาพแข็งแรง , มีความรับผิดชอบ , ขยันกระตือรือร้น และละเอียดรอบคอบ
6. หากมีประสบการณ์ในสายงานธุรการ อาคารสถานที่ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  ความรัก
  ดูดวง
  ร้านอาหาร
  วาไรตี้
  ท่องเที่ยว
  ลดน้ำหนัก
  ออกกำลังกาย
  คติสอนใจ
  บิวตี้
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ทำอาหาร
  เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย
  มือถือ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  แนะนำโรงแรม
  แนะนำร้านอาหาร
  เส้นทางการเดินทาง
  ทริปท่องเที่ยว
  ข่าวสารท่องเที่ยว
  รีวิวโรงแรม
  บิวตี้
  ทรงผม
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ข่าวดัง
  ข่าวดารา
  ดูดวง
  ความรัก
  กินเที่ยว
  ไลฟ์สไตล์
  โปรโมชั่น
  เทคโนโลยี
  ผู้หญิง
  ข่าวเศรษฐกิจ
  job
  ร้านค้าออนไลน์
  ขายของออนไลน์
© copyright 2004-2021 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ