เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัดบริษัท : บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดบริษัท :
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทฯ ในเครือของบ. หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ซึ่งผลิตอาหารประเภทเครื่องปรุงซอสสำเร็จรูปทุกชนิด ภายใต้แบรนด์ ตราเด็กสมบูรณ์, Maxchup, i - chef มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ ที่สามารถร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ : - เบี้ยขยัน
-โบนัสประจำปี
- ชุดยูนิฟอรม์, ประกันสุขภาพ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินรางวัลอายุการทำงาน
- เงินช่วยเหลือแต่งงาน, คลอดบุตร, กองทุนการศึกษาบุตร
- อุปสมบท, เงินช่วยเหลือประสบภัยพิบัติ, ช่วยเหลืองานศพ, เงินเกษียณอายุ
- เป็นต้น
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume มาที่ E-mail
สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 038-650-224 (โรงงานระยอง), 02-674-7990 (สนญ.), 034-822-201-3(โรงงานมหาชัย)
แฟกส์ : 038-650-233
ที่อยู่ : 7/215 ม.6 ซ.พรประภา แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์ : www.maxchup.com

Asst.Supervisor QA ,Supervisor QA (ประจำโรงงานระยอง)
ตำแหน่งงาน : Asst.Supervisor QA ,Supervisor QA (ประจำโรงงานระยอง)
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบกระบวนการผลิต ให้ได้ตามข้อกำหนดคุณภาพ เพื่อรับประกันคุณภาพและความปลอดภัย
- ตรวจสอบ,สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าร้องเรียน ส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ
- สรุปข้อมูลสถิติการเกิดคำร้องเรียนของลูกค้า และจัดทำเอกสารนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23 - 35 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพอาหารอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ระดับAsst. Supervisor, ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ระดับSupervisor
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ ชื่อสัตย์ ขยัน อดทน
5. สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
6. นการอบรม ISO9001:2008, GMP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

QC Manager, QC supervisor (ประจำโรงงานระยอง )
ตำแหน่งงาน : QC Manager, QC supervisor (ประจำโรงงานระยอง )
รายละเอียดงาน : • รับผิดชอบในการดูแลระบบควบคุมคุณภาพ วิธีการตรวจสอบในขบวนการผลิต
• รับผิดชอบในการทวนสอบประสิทธิภาพการตรวจสอบในกระบวนการผลิต
• รับผิดชอบในการทวนสอบประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพ
• รับผิดชอบในการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งว่าพบผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
• รับผิดชอบในการรับนโยบายการผลิต ผลิตภัณฑ์มาใช้วางแผน และกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
• รับผิดชอบในการควบคุมให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปตามแผน และแนวทางที่ได้วาดไว้
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
2. จบการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ทางอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านการควบคุมคุณภาพ/ตรวจสอบคุณภาพ, ขบวนการผลิต,วัตถุดิบ,ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป(ระดับผู้จัดการ),2ปีขึ้นไป(ระดับหัวหน้างาน)
4. ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในการทำระบบ GMP/HACCP/ISO.9001: 2008 /BRC (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน,มีความละเอียดรอบคอบ มีทัศนคติที่ดี และมีความซื่อสัตย์
6. มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะเป็นผู้นำ มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงาน
7. สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
8. ใช้โปรแกรม SAP ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการ/ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ประจำสมุทรสาคร
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการ/ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ประจำสมุทรสาคร
รายละเอียดงาน : ประจำอยู่ที่โรงงานสมุทรสาคร 1 อัตรา และสำนักงานใหญ่ 1 อัตรา

1. วิเคราะห์กระบวนการ/ระบบ, ระบุความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมที่เกี่ยวข้อง, รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการตรวจสอ

2. ปฏิบัติการตรวจสอบภาคสนาม (รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล, รวบรวมหลักฐาน, ทดสอบกระบวนการควบคุม, จัดทำกระดาษทำการ)

3. รายงานประเด็นการตรวจสอบที่พบ และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

4. ตรวจติดตามการปฏิบัติการ, ผลการแก้ไขต่อประเด็นการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการของผู้รับการตรวจสอบ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25 - 35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานในด้านการตรวจสอบภายใน หรือมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภาครัฐหรือเอกชน หรือตรวจสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ
5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
6. มีความคิดริเริ่มและภาวะผู้นำที่สูง
7. หากมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ติดต่อ : คุณณัชณภัทร, คุณณัฐพงษ์ โทร : 034-822-201-3 ต่อ 107 , 321 เบอร์มือถือ 083-989-0951
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Key Account Supervisor (Head Office)
ตำแหน่งงาน : Key Account Supervisor (Head Office)
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำเอกสารด้านการขายทั้งภายในบริษัทและติดต่อลูกค้าโดยนำเสนอและติดตามให้สำเร็จ
2.ติดตามใบสั่งซื้อสินค้าโดยประสานงานส่งมอบสินค้าให้ได้ตามจำนวนและทันตามกำหนดส่ง
3 ติดตามการขายและรายการพิเศษในแต่ละเดือนให้สอดคล้องกับแผนการขาย เพื่อให้ได้ยอดขายถึงตามเป้าหมายที่ได้รับต่อปี
4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาให้สำเร็จอย่างราบรื่นตามกำหนด
5 ออกตลาด ตรวจเยี่ยมสาขา แก้ไขปัญหาหน้าร้าน และสินค้าคงเหลือที่หน้าร้าน การจัดเรียงสินค้าในพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ หาโอกาสในการขายเพิ่มเติม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้าแผนก/ผู้จัดการสาขา
6. รวบรวมข้อมูล รายงานสภาพตลาด ความเคลื้อนไหวของคู่แข่ง ทำรานงานเสนอผู้บังคับบัญชาและประชุมฝ่ายขายประจำเดือน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. รวบรวมข้อมูลการขาย รายงานสภาพการตลาด และความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
3. มีใบอนุญาตและสามารถขับขี่รถยนต์ได้
4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
6. มีประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี
7. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 02-674-7990-9 ต่อ271,243
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

SAP Supervisor (SD, MM, PP) (Head Office )
ตำแหน่งงาน : SAP Supervisor (SD, MM, PP) (Head Office )
รายละเอียดงาน : 1. วิเคราะห์และทำความเข้าใจระบบงานเพื่อให้การ Implement ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลักเป็นไปตามความต้องการและเหมาะสมกับธุรกิจขององค์กร
2. สนับสนุน และเป็นทีมงานในการติดตั้งและดำเนินการระบบ และการพัฒนาระบบ ERP SAP และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ PP , PM & QM อย่างต่อเนื่อง
3. ให้บริการ แก้ไขปัญหา ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลัก ERP SAP ให้เป็นไปตามข้อตกลงและให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้งานระบบ (SLA)
4. การฝึกอบรมผู้ใช้ในส่วนที่ได้รับผิดชอบ
5. รับผิดชอบโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามกรอบเวลาที่กำหนด
6. ฝึกอบรมทีมงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงาน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ในการทำงานทางด้าน SAP อย่างน้อย 1 ปี
4. มีความรู้ทางด้าน SAP module PP ,PM ,QM,ABO,MM และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานอย่างเป็นระบบ
6. มีความรู้ความสามารถในโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นอย่างดี (MS-Office )
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Senior HR-Recruit (Head Office )
ตำแหน่งงาน : Senior HR-Recruit (Head Office )
รายละเอียดงาน : - ดูแลงานสรรหาว่าจ้างบุคลากร
- จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังคนและงบประมาณ
- ติดต่อสื่อโฆษณา
- คัดเลือกใบสมัคร
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินงานสัมภาษณ์และคัดเลือกร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด
- จัดเตรียมเอกสารการจ้างงาน
- จัดเตรียมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และติดตามผลการทดลองงาน เพื่อให้หน่วยงานได้บุคลากรตรงตามความต้องการ
- ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (เวลา 08.30-18.10 น.)
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 38 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ, รัฐศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานสรรหา 3-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5. มีอัธยาศัยดีสามารถทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้
6. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโยธา / วิศวกรไฟฟ้า / วิศกรเครื่องกล (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธา / วิศวกรไฟฟ้า / วิศกรเครื่องกล (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบการวางแผนการซ่อมบำรุง
- ตรวจสอบการบำงรุงรักษาเครื่องจักร ระบบ Utility
- แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร
- การวางแผนงานการใช้เครื่องจักร
- ควบคุม ประสานงาน ดูแล Project ต่างๆ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-35
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไฟฟ้า, โยธา, เครื่องกล, อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านทำงานซ่อมบำรุง และการควบคุมเครื่องจักรอย่างน้อย 1-2 ปี
4. มีความสามารถในการควบคุม และวางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
5. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. มีประสบการณ์ทำงานโรงงานอาหาร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
7. มีประสบการงาน PM เครื่องจักรกลโรงงาน
8. ติดต่อ : คุณณัชณภัทร, คุณณัฐพงษ์ โทร : 034-822-201-3 ต่อ 107, 321 เบอร์มือถือ 083-989-0951
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (Safety Officer) ประจำโรงงานระยอง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (Safety Officer) ประจำโรงงานระยอง
รายละเอียดงาน : • จัดการและวางแผนงานด้านความปลอดภัยกำนหดแนวทางและมาตรฐานความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของกฎหมายด้านความปลอดภัย
• ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัย
• จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงานรับรู้
• ร่วมสอบสวนและแก้ปัญหา รวมถึงหาแนวทางในการป้องกัน กรณีการเกิดอุบัติเหตุ ในการทำงาน
• จัดการแผนฝึกอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิงอายุ 23 - 45 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยหรือผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
3. มีประสบการณ์ด้านดูแลระบบความปลอดภัย
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำเร็จรูป ได้ดี
5. มีความรับผิดชอบสูง มีความระเอียดรอบคอบ
6. มีประสบการณ์เรื่องระบบ ISO9001, ISO14001
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานได้กับคนทุกระดับ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Executive - Regional (Asia,Europe,Asean)เน้นสื่อสารภาษาอังกฤษ
ตำแหน่งงาน : Sales Executive - Regional (Asia,Europe,Asean)เน้นสื่อสารภาษาอังกฤษ
รายละเอียดงาน : ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.Sale Executive-Asia=1 อัตรา,2.Sale Executive-Asean=2 อัตรา,3.Sale Executive-Europe=1 อัตรา
รายละเอียดงาน
1.จัดทำเอกสารประกอบการสั่งผลิดให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลสินค้าบนฉลากให้ update และติดตามเอกสาร ที่เกี่ยวข้องสำหรับลุกค้าที่จะไปดำเนินการจดทะเบียนนำเข้าให้ถูกต้อง
2.ประสานงานและติดตามยอดสั่งซื้อจากลูกค้า ตาม Forecast และติดตามการชำระเงินให้เป็นไปตามข้อตกลง
3.จัดทำแผนส่งเสริมการขาย การแนะนำสินค้าใหม่ และการจัดส่งตัวอย่างสินค้าพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกบริษัท เพื่อให้การส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ
5.จัดทำรายงานยอดขายและการตลาดประจำเดือน
6.ประสานงานเกี่ยวกับการแสดงสินค้าในเขตที่รับผิดชอบ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาธุรกิจต่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีมาก
6. มีอัธยาศัยดีสามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้
7. หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

QMS Officer ประจำโรงงานระยอง
ตำแหน่งงาน : QMS Officer ประจำโรงงานระยอง
รายละเอียดงาน : - ควบคุม ดูแล จัดทำระบบบริหารคุณภาพ
- จัดทำระบบ GMP, HACCP, ISO9001:2008,ISO14001 และระบบที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องของบริษัทให้ได้ตามมาตรฐานกำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ ตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ, การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านการจัดทำระบบเอกสารคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
4. มีความสามารถในการควบคุมบุคลากรในทีมงานได้อย่างดี
5. ทำระบบGMP, HACCP, ISO9001, ISO14001ได้ดี
6. มีความรู้เรื่องการตรวจติดตาม (Audit)
7. ใช้ระบบSAP ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
8. มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ขยัน อดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(Asst. Supervisor R&D)/หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(Supervisor R&D)( ประจำโรงงานระยอง )
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(Asst. Supervisor R&D)/หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(Supervisor R&D)( ประจำโรงงานระยอง )
รายละเอียดงาน : 1.ทำวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพ (Quality) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ของตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
2.ทำงานร่วมกับ ฝ่าย QA และ QC เพื่อปรับปรุงสินค้า
อัตรา : 6 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางอาหาร ,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยและพัฒนา อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป, ระดับSupervisorมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. ผ่านการอบรมหรือมีประสบการณ์ในการทำงานระบบคุณภาพ GMP , HACCP,ISO 9001 : 2008 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัด เครื่องมือสำหรับการวิจัยได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Assistant Manager-Accounting( Head Office)
ตำแหน่งงาน : Assistant Manager-Accounting( Head Office)
รายละเอียดงาน : 1.กระทบยอดภาษี ตรวจสอบสรุปรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ของสำนักงานใหญ่, โรงงานมหาชัย, สาขา เพื่อยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.กระทบยอดภาษี ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย สอบยันกับรายงานใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3, 53)
3.ตรวจสอบการวิเคราะห์รายการทางบัญชีและหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ถูกต้องและครบถ้วน
4.ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน คำนวณค่าเสื่อมราคาและควบคุมการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้อง
5.จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
6.ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย การบันทึกรายการจ่าย ในใบสำคัญจ่าย จำนวนเงิน การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย วันครบกำหนดการจ่ายเงิน และตรวจเอกสารประกอบการจ่าย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3. ประสบการณ์อย่างน้อย 6 - 7 ปี ด้านบัญชี มีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS OFFICE WORD, EXCEL) เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ด้านการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
6. มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากร
7. หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้างานวางแผนการผลิต / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้างานวางแผนการผลิต / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมวัตถุดิบ สารปรุงรส บรรจุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองให้เพียงพอต่อการผลิต และอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดตามนโยบาย
2. ให้ความร่วมมือกับบริษัทในทุกกิจกรรมที่จัดให้มี หรือสนับสนุนในทุกกิจกรรมที่บริษัทกำหนดขึ้น พร้อมทั้งผลักดันให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
. ควบคุม ดูแล จัดการ ติดตามงานควบคุมวัตถุดิบ สารปรุงรส บรรจุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดพร้อมทั้งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ดูแล รับผิดชอบงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการควบคุมและบริหารสินค้าคงคลังวัตถุดิบ สารปรุงรส บรรจุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง ให้เป็นไปตามนโยบายหลักและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. กำหนดงบประมาณประจำปี และควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนด
6. สนับสนุนวัตถุดิบ สารปรุงรส บรรจุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองให้ทันต่อการผลิต
7. ดูแล Inventory วัตถุดิบ สารปรุงรส บรรจุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง ให้อยู่ในเป้าหมายที่กำหนด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 28 - 35
2. ปริญญาตรี/ โท สาขาการจัดการ, วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในส่วนงานวางแผนการผลิต อย่างน้อย 3 ปี ในตำแหน่งหัวหน้า และ 1 ปี ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ (โรงงานอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมีทักษะในการประสานงาน
5. สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
6. หากมีประสบการณ์ด้านโปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความคิดริเริ่มและภาวะผู้นำที่สูง
8. ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร : 034-822-201-3 ต่อ 107 , 321 เบอร์มือถือ 083-989-0951
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกผลิต (Production Supervisor)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกผลิต (Production Supervisor)
รายละเอียดงาน : - วางแผนกำลังการผลิต คน วัตถุดิบ เครื่องจักร
- ประมาณการยอดการผลิต
- ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิต
- วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- เสริมสร้างทีมงานให้มีวินัยและความสามัคคีในการผลักดันให้องค์กรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางอาหาร, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านการควบคุมกระบวนการผลิต, วัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ในระบบ GMP / HACCP / BRC, ISO.9001: 2008
5. มีประสบการณ์โดยตรงในอุตสาหกรรมอาหาร/ อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความคิดริเริ่ม และมีภาวะผู้นำที่ดี
7. ใช้ระบบ SAP ได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Coordinator (ฝ่ายขายต่างประเทศ) Head Office
ตำแหน่งงาน : Sales Coordinator (ฝ่ายขายต่างประเทศ) Head Office
รายละเอียดงาน : 1. รับข้อมูลจากฝ่ายขายเพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายแต่ละ Shipment เพื่อทำเอกสารจัดส่งให้กับลูกค้า
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน Planning ในการจัดทำเอกสารสำหรับการผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันเวลา รวมถึงการขอตัวอย่างสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าแต่ละราย
3. ติดต่อประสานงานกับฝ่าย Supply Chain เพื่อจัดทำและจัดส่งเอกสารสำหรับทำพิธีการส่งออก เช่น การจองเรือ, การแจ้งบรรจุตู้, การจัดส่งสินค้าไปท่าเรือ
4. ดำเนินการตามนโยบายการผลักดันสินค้าใหม่ รวมถึงแนะนำให้ผู้แทนจำหน่ายรับทราบ และได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงการประสานงานในจัดส่งสินค้าตัวอย่างและเอกสารประกอบให้กับลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
5. สามารถใช้ Microsoft Office และโปรแกรมสถิติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถสือสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับดีพอใช้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Assistant Manager QMS (โรงงานสมุทรสาคร)
ตำแหน่งงาน : Assistant Manager QMS (โรงงานสมุทรสาคร)
รายละเอียดงาน : - กำหนดแนวทาง วางแผน การประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพของบริษัทฯ
- ศึกษาข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ทบทวนกระบวนการและขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้อง
- เสนอการพิจารณา ประกาศ และทบทวนนโยบายด้านระบบบริหารจัดการของบริษัท
- ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ๆ ด้านความปลอดภัยของอาหาร และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก
- ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจประเมินภายนอก
- ควบคุม เตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมิน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-38 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ในระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO9001,ISO14001, Halal เป็นอย่างดี
4. หากมีเอกสารแต่งตั้งเป็น QMR จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความคิดริเริ่มและภาวะผู้นำที่สูง
6. มีมนุษยสัมพัธ์ดี ทัศนคติที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลงานด้านสรรหา ค่าจ้าง และผลตอบแทนอื่้นๆ ของพนักงาน
2. ดูแลงานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25-35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการทั่วไป จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในด้านงานบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BPLUS ได้ จะพิจารณาพิเศษ
8. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Purchasing Officer (โรงงานสมุทรสาคร)
ตำแหน่งงาน : Purchasing Officer (โรงงานสมุทรสาคร)
รายละเอียดงาน : 1. จัดซื้อ,จัดจ้างเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
2. ตรวจสอบราคาสินค้า ระยะเวลาในการส่งมอบของผู้ขายและเงื่อนไขการชำระเงิน
3. จัดทำสรุปข้อมูลในการซื้อด้านจำนวน,ราคาในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละรายการเป็นรายเดือน
4. เก็บข้อมูลสินค้าในด้านราคาเป็นมาตรฐาน (Standard price)
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22-35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. มีความสามารถในการวางแผนการสั่งซื้อ และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และภาวะผู้นำที่สูง
6. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี
7. ติดต่อ : คุณณัชณภัทร, คุณณัฐพงษ์ โทร : 034-822-201-3 ต่อ 107 , 321 เบอร์มือถือ 083-989-0951, ระยอง ติดต่อ 083-111-0900
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรการ (Head Office)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรการ (Head Office)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานดูแล CEO/MD
1. ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
2. จัดเตรียมเอกสารการประชุม
3. จัดตารางงาน CEO/MD
4. จัดทำรายงาน,Power point
5. จองตั๋วเครื่องบิน
6. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิงเท่านั้น อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ในการติดต่อประสานงาน
5. มีอัธยาศัยดีสามารถทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้
6. ความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ ยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีพอใช้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (1 อัตรา) / หัวหน้าแผนกผลิต (2 อัตรา) (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายผลิต (1 อัตรา) / หัวหน้าแผนกผลิต (2 อัตรา) (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
รายละเอียดงาน : ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 อัตรา
• วางแผนกำลังการผลิต คน วัตถุดิบ เครื่องจักร
• ประมาณการยอดการผลิต
• ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิต
• ติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เรื่องการซ่อมแซม รวมทั้งฝ่ายขายทั้งในและต่างประเทศ
• บริหารงานซ่อมบำรุง
• วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• เสริมสร้างทีมงานให้มีวินัยและความสามัคคีในการผลักดันให้องค์กรประสบ

หัวหน้าแผนกผลิต 2 อัตรา (บรรจุและแพค 1 อัตรา/ผสม 1 อัตรา)
• รับแผนการผลิตของบริษัทฯและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ
• ควบคุม/ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการผลิตอยู่เสมอ
• คิดหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด
• ทำแผนฝึกอบรมพนักงานให้คำแนะนำด้านเทคนิคและการปฎิบัติงานแก่พนักงานภายในแผนก
• เมื่อเจอปัญหาหรือจุดอาจเกิดปัญหาเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขพร้อมด้วยวิธีการปฎิบัติ
• ควบคุมดำเนินการผลิตให้บรรลุเป้าหมายเกิดผลผลิตสูงสุดและลดปริมาณของเสียให้น้อยที่สุด
• ควบคุมขั้นตอนในการบรรจุไม่ให้มีความผิดพลาดของส่วนบรรจุ ไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน ลดการสูญเสียบรรจุภัณฑ์ ไม่เกิน 2 %
• ตรวจสอบและควบคุมพนักงานผลิตให้มีการปฎิบัติที่ถูกต้องตามสุขลักษณะในการผลิต
• ควบคุมการผสมไม่ให้มีความผิดพลาดของส่วนผสมไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน ลดการสูญเสียวัตถุดิบไม่เกิน 8 %
• ดูแลการส่งเอกสารการผสมที่ทำการบรรจุแต่ละวันเพื่อใช้เบิกบรรจุภัณฑ์ในวันต่อไป
• ตรวจสอบและควบคุมพนักงานผลิตให้มีการปฎิบัติที่ถูกต้องตามสุขลักษณะในการผลิต
• ทำความสะอาดตามตารางที่กำหนด
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ ตั้งแต่ 30-35 ปีขึ้นไป (ระดับผู้จัดการ) / และ 27 ปีขึ้นไป (ระดับหัวหน้างาน)
2. จบการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์ทางอาหาร ,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านการควบคุมการผลิต และการวางแผนกการผลิต อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ทางด้านการควบคุมขบวนการผลิต,วัตถุดิบ,ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
5. ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในการทำระบบ GMP / HACCP / ISO.9001: 2008 (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
7. สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
8. *หมายเหตุ : กรุณาระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
9. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 034-822-201-3 ต่อ 107 (โรงงานสมุทรสาคร)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต 1 อัตรา (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต 1 อัตรา (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
รายละเอียดงาน : • ดำเนินการวางแผนการผลิตสินค้า/และวางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
• บริหารการจัดการคลังสินค้าของบริษัทฯร่วมกับทีมงานขายและทีมงานผลิต
• ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
• ร่วมวางแผน ประชุม และประสานงานกับทีมงานขาย/ ทีมงานผลิต/ ผู้รับจ้างเหมาช่วง
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
4. มีความรับผิดชอบสูงและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีความเป็นผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 034-822-201-3 ต่อ 107 (โรงงานสมุทรสาคร)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา / หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 อัตรา / รองหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 อัตรา / เจ้าหน้าที่ธุรการ-ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา (ประจำโรงง
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา / หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 อัตรา / รองหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 อัตรา / เจ้าหน้าที่ธุรการ-ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา (ประจำโรงง
รายละเอียดงาน : ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา
• วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าและตลาด
• ดูแลและตรวจสอบการจัดทำสูตร อีกทั้งส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
• ทวนสอบการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
• คำนวณต้นทุนการผลิต ตรวจสอบการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลดต้นทุนโดยวางแผนร่วมกับทีมงานขายและการตลาด
• ร่วมทดสอบและแก้ไขปัญหากับฝ่ายประกันคุณภาพในกรณีที่ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบมีปัญหา
• ดูแล ควบคุม และร่วมกำหนดแนวการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ระบบคุณภาพและข้อกำหนดต่างๆ จากกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 อัตรา/รองหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 อัตรา
• ออกแบบ วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าและตลาด
• ดูแลและตรวจสอบการจัดทำสูตร อีกทั้งส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
• ทวนสอบการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
• คำนวณต้นทุนการผลิต ตรวจสอบการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลดต้นทุนโดยวางแผนร่วมกับทีมงานขายและการตลาด
• ร่วมทดสอบและแก้ไขปัญหากับฝ่ายประกันคุณภาพในกรณีที่ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบมีปัญหา
• ตรวจหาวิธีการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
• ปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน
• ทดสอบความถูกต้องของกระบวนการฆ่าเชื้อของผลิตภัณฑ์ใหม่ (Thermal Process)
• หาข้อมูลของผลการวิจัยทางวิจัยทางวิชาการ ความต้องการของลูกค้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่ธุรการ-ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา
• ดูแลงานด้านเอกสาร และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 6 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป (ระดับผู้จัดการ), 25 ปีขึ้นไป (ระดับหัวหน้างาน) และ 23 ปีขึ้นไป (ระดับหัวหน้างาน)
2. ปริญญาโท / ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์เคมีหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป (ระดับผู้จัดการ), 3 ปีขึ้นไป (ระดับหัวหน้างาน) และ 1 ปีขึ้นไป (ระดับเจ้าหน้าที่)
4. มีความรับผิดชอบสูงและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีความเป็นผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์
7. มีความรู้ด้านระบบบริหารงานคุณภาพ GMP, HACCP, BRC, IFS
8. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
9. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 034-822-201-3 ต่อ 107 (โรงงานสมุทรสาคร)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Regional Sale / AEC Supervisor/Sales Coordinator (พนักงานขายต่างประเทศ) ประจำสำนักงานใหญ่
ตำแหน่งงาน : Regional Sale / AEC Supervisor/Sales Coordinator (พนักงานขายต่างประเทศ) ประจำสำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน : ประสานงานกับเจ้าหน้าที่,หัวหน้างาน,ผู้บริหารและตัวแทนจำหน่ายในกลุ่มประเทศ Indochina ทั้งหมด เช่น ประเทศเวียดนาม,ประเทศลาว,ประเทศกัมพูชา,ประเทศพม่า เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานติดตามงาน ออเดอร์ขายระหว่างผู้บังคับบัญชา บริษัท โรงงาน และกับตัวแทนจำหน่าย รวมถึงหน่วยงานภายนอก เตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ จัดทำเอกสารรายงานการขาย ประวัติลูกค้า รับคำร้องเรียนลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายของหน่วยงานต่า
งประเทศ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ขึ้นไป
2. ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สารขาธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
4. มีความรู้ด้าน Import - Export และ International Marketing
5. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
7. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 02-674-7990-9 ต่อ 271 , 243
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล (Asst.HR Manager) (ประจำโรงงานระยอง)
ตำแหน่งงาน : รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล (Asst.HR Manager) (ประจำโรงงานระยอง)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบ สรรหา พัฒนา รักษา และจูงใจ บุคลากรที่มีคุณภาพให้ใช้ความสามารถ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร โดยการพัฒนาฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทน บริหารแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Age 30 years and over
2. At least a Bachelor's degree in Management, Human Resources, Economics or Political Science or Related Fields
3. Handling all human resources management relating to recruitment, training & development, personnel administration and employee relations, performance management, compensation and benefits including reward and recognition programs.
4. Monitoring staff performance/improvements, including administration of KPI measurement and records
5. Good analytical and problem solving skills
6. High energy, pro-active and positive working attitude
7. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 02-674-7990-9 ต่อ 271,243
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Key Account Supervisor
ตำแหน่งงาน : Key Account Supervisor
รายละเอียดงาน : -กำหนดแผนการขายเชิงรุก
-ควบคุมติดตามและตรวจสอบการขาย
-รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย สภาพการตลาดและความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อเสนอแนวทางและวางแผนการขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สามารถประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
2. รวบรวมข้อมูลการขาย รายงานสภาพการตลาด และความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
3. มีใบอนุญาตและสามารถขับขี่รถยนต์ได้
4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี
6. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 02-674-7990-9 ต่อ271,243
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าบัญชีต้นทุน/ เจ้าหน้าที่ (สำนักงานใหญ่/สมุทรสาคร/ระยอง)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าบัญชีต้นทุน/ เจ้าหน้าที่ (สำนักงานใหญ่/สมุทรสาคร/ระยอง)
รายละเอียดงาน : - ตรวจเช็คงานระหว่างทำ คงเหลือปลายงวดในกระบวนการผลิต(ทุกวันที่ 1 ของเดือน
- ตรวจสอบรายงานต้นทุนงานระหว่างทำคงเหลือปลายงวด
- ตรวจสอบและจัดทำรายงานต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป
- จัดทำ Standard cost for New product
- ตรวจสอบรายงานภาพรวมการ Settlement product cost by order
- เปรียบเทียบ ต้นทุนผลิตมาตรฐานและต้นทุนจริง
อัตรา : 6 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี - โท ด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ด้านงานต้นทุนโรงงานอย่างน้อย 1-3 ปี
3. มีประสบการณ์ใช้โปรแกรม SAP R/3 Module CO
4. สามารถใช้งาน Advance Excel
5. มีอัธยาศัยดีสามารถทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้
6. หากจบการศึกษาทางด้านบัญชีต้นทุน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
7. หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ (โรงงานสมุทรสาคร)
8. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 02-674-7990-9 ต่อ 271 , 243
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา / รองหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ 1 อัตรา / เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ 2 อัตรา (ประจำโรงงานระยอง)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา / รองหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ 1 อัตรา / เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ 2 อัตรา (ประจำโรงงานระยอง)
รายละเอียดงาน : หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา
• ควตรวจสอบการทำงานของพนักงานทั้ง Line , Lab , รับวัตถุดิบ รวมถึงการตรวจปล่อยสินค้าสำเร็จรูป
• วางแผนการตรวจสอบคุณภาพวัถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป
• ควบคุมการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
• ดูแล และควบคุมการปฎิบัติงานของทีมงาน
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

รองหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ 1 อัตรา
• รับผิดชอบในการควบคุมการตรวจสอบการรับเข้าของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ของเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพคลัง
• รับผิดชอบในการควบคุมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ ได้แก่ ผสม หลังฆ่าเชื้อ ของเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
• รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูปของเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพห้องปฎิบัติการ
• รับผิดชอบในการควบคุมการตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปในการรับเข้าคลัง และตรวจก่อนส่งออก ของเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพคลัง
• ตรวจติดตามระเบียบปฎิบัติงานการควบคุมแก้ว และการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์วัดภายในโรงงาน
• รับผิดชอบในการตรวจติดตามเมื่อตรวจพบ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
• ทวนสอบคุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
• ประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ, สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าก่อนจะดำเนินการจัดส่งออกจากโรงงาน
• ตรวจติดตามตามระเบียบปฎิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
• ทวนสอบรายการการตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปการทำงานประจำเดือนตามแผนประกันคุณภาพ
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ 2 อัตรา
• จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
• สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
• บันทึกผลการตรวจสอบ และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หญิง,อายุ 25 ปีขึ้นไป (ระดับหัวหน้างาน) และ 23 ปีขึ้นไป (ระดับเจ้าหน้าที่)
2. ปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปี (ระดับหัวหน้างาน) และ 0-3 ปี (ระดับเจ้าหน้าที่)
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001, GMP และ HACCP
6. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 02-674-7990-9 ต่อ 271 , 243
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผช. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานระยอง)
ตำแหน่งงาน : ผช. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานระยอง)
รายละเอียดงาน : • ควบคุม วางแผน กำกับดูแลงาน ซ่อมบำรุงรักษา งานสร้าง และงานติดตั้งเครื่องจักร
• รับผิดชอบงานด้านระบบไฟฟ้าควบคุมและโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร
• รวบรวมข้อมูล จัดทำ ออกแบบระบบควบคุมหรือวงจรควบคุม
• งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/วางแผนการซ่อมบำรุง
• วางแผนและตรวจสอบเทียบเครื่องมือวัดร่วมกับแผนกผลิต/QA/บริษัทสอบเทียบ
• สนับสนุนการดำเนินอนุรักษ์พลังงานควบคุมดูแลแหล่งพลังงาน คุณภาพพลังงาน
• สนับสนุนการดำเนินงานรักษาสิ่งแวดล้อม
• ประสานงานหน่วยงานภายใน ภายนอกและหน่วยงานราชการต่างๆ
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี/โท สาขาวิศกรรมไฟฟ้ากำลัง/เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงโรงงาน หรือที่เกี่ยวข้องอย่างอย่างน้อย 10 ปี
4. หากมีใบ กว. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 02-674-7990-9 ต่อ 271 , 243
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Officer-Graphic Designer(ประจำสำนักงานใหญ๋)
ตำแหน่งงาน : Officer-Graphic Designer(ประจำสำนักงานใหญ๋)
รายละเอียดงาน : 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ที่ส่งเสริมการขาย
2. ติดตามและตรวจสิบ รูปแบบของฉลากสื่อสิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการขาย
3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการพิมพ์ การเลือกสี และการเลือกวัสดุที่ใช้งาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 1-2 ปี
3. สามาถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
5. บุคลิกภาพดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
6. มีความรู้ด้านการถ่ายภาพและWebsite จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. อายุไม่เกิน 30 ปี
8. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 02-674-7990-9 ต่อ 271 , 243
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าบัญชีทั่วไป (ประจำสำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าบัญชีทั่วไป (ประจำสำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : 1. รับผิดชอบงานด้านการรับรับ-จ่าย เก็บรักษาเงินสดย่อย บันทึกและรวบรวมเงินสดและตั๋วเงินรับฝากธนาคาร
2. รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสาร , บันทึกบัญชี , จัดทำสมุดรายวันขั้นต้น ตรวจสอบยอดสรุป , รายงาน และสอบยันยอดคงเหลือเพื่อประกอบงบการเงิน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
2. มีประสบการณ์ด้านการบัญชี / การเงิน 1 - 2 ปีขึ้นไป
3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม word , Excel , สำเร็จรูป,ได้ดี
4. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
5. อายุไม่เกินไม่เกิน 35 ปี ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
6. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 02-674-7990-9 ต่อ271,243
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing Executive(NPD) / Marketing Executive(ประจำสำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : Marketing Executive(NPD) / Marketing Executive(ประจำสำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : Marketing Executive
1. ติดตามตรวจสอบความถูกต้องของสื่อโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย
2. ประสานงานกับรายการทีวี การเบิกสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมทางการตลาด
3. ติดตามงานเอกสารต่าง ๆ ของแผนก

Marketing Executive(NPD)
1.จัดทำ Action Plan และเขียนใบพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาฯ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ( สินค้าใหม่ & สินค้าเดิมของบริษัท ปรับสูตรและเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ ) รวมถึงการขอเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต่อการนำเสนอสินค้า
2.ทำการทดสอบผลิตภัณตัวอย่างจาก RD โดยทดสอบชิมโดยตรงให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ ผลสรุป และเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และจัดทำ Present สรุปภาพรวม
3. ประสาน ควบคุม จัดทำถ่ายภาพอาหาร ปรับเปลี่ยนการออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์(กล่อง, ฉลาก, ขวด, แกลลอน) สรุปบรรจุภัณฑ์ สูตรที่ยอมรับ ขนาดบรรจุ และอื่นๆ เสนอผู้บริหาร
4. ติดตามความเคลื่อนไหวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรลุผลสำเร็จ
6. รายงานยอดขาย NPD และผลการออกออกสินค้าใหม่ ประจำทุกเดือน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25 - 35 ปี
2. ปริญญาตรี เอกการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 1-3 ปี
4. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
5. มีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะในการติดต่อสื่อสาร เป็นอย่างดี
6. สามารถใช Ms. Office เป็นอย่างดี
7. ความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ ยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน
8. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 02-674-7990-9 ต่อ271,243
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการโรงงาน (Factory Manager)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโรงงาน (Factory Manager)
รายละเอียดงาน : • กำกับ ดูแล บริหารฝ่ายผลิต วางแผนการผลิต วิศวกรรมการผลิต กำลังคน ทีมงาน ระบบคุณภาพและการส่งมอบได้
• จัดทำงบประมาณ กำหนดแผนและเป้าหมายการทำงานประจำปี กำหนดผังโครงสร้างองค์กร วางแผนกำลังคนและเครื่องจักร
• ควบคุมและประเมินผลงานพนักงานใต้บังคับบัญชา ดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานในโรงงาน
• ควบคุมการดำเนินการภายในโรงงาน งานซ่อมบำรุง การวางแผนการผลิต ให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย
• ศึกษาวิธีการทำงานเพื่อให้ทำงานง่ายและประหยัดได้คุณภาพตามหลัก QCD
• วางแผนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ในการผลิตให้เป็นไปตามเป้ายอดพยากรณ์และวางแผนทรัพยากรของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• วิเคราะห์กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มผลผลิต
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ทุกสาขา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการจัดการ บริหารงานและการวางแผนโรงงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปีขึ้นไป
4. มีภาวะการเป็นผู้นำ และวางแผนเชิงกลยุทธ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
5. มีความรู้หรือผ่านการอบรมหลักสูตร ISO 9000 ,GMP ,HACCP ,BRC
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะด้านการประสานงาน
7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างดี
8. มีความรู้ความสามารถในภาษาอังกฤษ
9. เคยผ่านการทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหารหรือเครื่องปรุงรสไม่น้อยกว่า 5 ปี
10. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 034-822-201-3 ต่อ 107 (โรงงานสมุทรสาคร)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Demand Administation Officer
ตำแหน่งงาน : Sales Demand Administation Officer
รายละเอียดงาน : 1. Forecast Summary , Forecast Accuracy , Change Sheet
2. จัดทำรายงาน DSR ให้กับทีมผู้บริหาร และโรงงาน
3. จัดทำใบสั่งผลิตตามความต้องการของทีมขาย
4. จัดรวบรวมข้อมูลและสรุปรายงาน(File)การประชุมของต่ละหน่วยงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 22 - 30 ปี
3. ประสบการณ์การทำงาน 0 - 2 ปี
4. สามารถใช้ Ms.Office และโปรแกรมสถิติต่างๆได้
5. มีความซื่อสัตย์ อดทน ต่อตรงเวลา ความรับผิดชอบในการทำงาน
6. มีความรู้ด้านการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลอื่นๆ
7. ความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ ยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน
8. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 02-674-7990-9 ต่อ271,243
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและพัฒนาฯ (HRD Supervisor) (สำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและพัฒนาฯ (HRD Supervisor) (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : • วางแผน ควบคุม และดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในบริษัทในกลุ่มฯ
• วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
• จัดทำแผนงานฝึกอบรมและพัฒนาฯประจำปี
• ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาฯตามแผน
• ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาฯ
• บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของลูกจ้าง
• ยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกพัฒนาฝีมือลูกจ้าง
• ประสานงานและร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของบริษัทในกลุ่มฯ
• งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขาการบริการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 - 5 ปีขึ้นไป
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะด้านการประสานงาน
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการทำงาน
7. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 02-674-7990-9 ต่อ 271 , 243
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล (ประจำโรงงานสมุทรสาคร/ระยอง)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล (ประจำโรงงานสมุทรสาคร/ระยอง)
รายละเอียดงาน : • ควบคุมการซ่อมบำรุงไฟฟ้าเครื่องจักรให้มีประสิทธิผลสูงสุด
• รับผิดชอบงานด้านระบบไฟฟ้าควบคุมและโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร
• รวบรวมข้อมูล จัดทำ ออกแบบระบบควบคุมหรือวงจรควบคุม
• งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/วางแผนการซ่อมบำรุง
• ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร รวมทั้งอะไหล่ เพื่อสนับสนุนในการซ่อมได้ทัน ท่วงที
• วางแผนและตรวจสอบเทียบเครื่องมือวัดร่วมกับแผนกผลิต/QA/บริษัทสอบเทียบ
• สนับสนุนการดำเนินอนุรักษ์พลังงานควบคุมดูแลแหล่งพลังงาน คุณภาพพลังงาน
• สนับสนุนการดำเนินงานรักษาสิ่งแวดล้อม
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานสมุทรสาคร/ระยอง
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขี้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2. ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมไฟฟ้ากำลัง/เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงโรงงาน หรือที่เกี่ยวข้องอย่างอย่างน้อย 2 ปี
4. หากมีใบ กว. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 034-822-201-3 ต่อ 107 (โรงงานสมุทรสาคร) / 02-674-7990-9 ต่อ 271 , 243 (โรงงานระยอง)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต 1 อัตรา / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 1 อัตรา (ประจำโรงงานระยอง)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต 1 อัตรา / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 1 อัตรา (ประจำโรงงานระยอง)
รายละเอียดงาน : หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต 1 อัตรา
• รับผิดชอบงานด้านวางแผนการผลิตสินค้า/และวางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
• ประมาณอัตราการผลิตร่วมกับทีมงานขายและทีมงานผลิต
• วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานวางแผนการผลิตและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
• ร่วมวางแผน ประชุม และประสานงานกับทีมงานขาย/ ทีมงานผลิต/ ผู้รับจ้างเหมาช่วง
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 1 อัตรา
• ดำเนินการวางแผนการผลิตสินค้า/และวางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
• รายงานผลการผลิตและปัญหาต่างๆให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
• วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานวางแผนการผลิตและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
• สรุปข้อมูลประจำเดือนและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป (ระดับหัวหน้างาน) และ 25 ปีขึ้นไป (ระดับเจ้าหน้าที่)
2. ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป (ระดับหัวหน้างาน) และ 1 ปีขึ้นไป (ระดับเจ้าหน้าที่)
4. มีความรับผิดชอบสูงและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีความเป็นผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
7. ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร : 02-674-7990-9 ต่อ 271 , 243
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (HR Manager) (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (HR Manager) (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบ สรรหา พัฒนา รักษา และจูงใจ บุคลากรที่มีคุณภาพให้ใช้ความสามารถ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร โดยการพัฒนาฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทน บริหารแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Age 30 years and over
2. At least a Bachelor's degree in Management, Human Resources, Economics or Political Science or Related Fields
3. Handling all human resources management relating to recruitment, training & development, personnel administration and employee relations, performance management, compensation and benefits including reward and recognition programs.
4. Monitoring staff performance/improvements, including administration of KPI measurement and records
5. Good analytical and problem solving skills
6. High energy, pro-active and positive working attitude
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Trade Channel Supervisor
ตำแหน่งงาน : Trade Channel Supervisor
รายละเอียดงาน : - วางแผนส่งเสริมการขาย และดูแลงบประมาณการขาย
- เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
- สรรหาโอกาสการขาย
- ประสานงานกับฝ่ายขาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ทำงานด้านการวางแผนการขายการตลาดไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีประสบการณ๋ด้านการขายและการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
4. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย และเข้าใจกระบวนการธุรกิจได้ดี
5. สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Category Development Executive
ตำแหน่งงาน : Category Development Executive
รายละเอียดงาน : -กำหนดกลยุทธ์การวางสินค้า
-ดูแลงบประมาณ
-เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
-สรรหาโอกาสการขาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีทักษะความรู้ด้านการบริหารหรือการตลาดในเชิงกลยุทธ์
2. สามารถวิเคราะห์การขาย และเข้าใจกระบวนการธุรกิตจได้ดี
3. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม
4. มีภาวะผู้นำ สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถใช้โปรแกรมวางแผนการจัดวางสินค้าได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Consumer Product
ตำแหน่งงาน : Consumer Product
รายละเอียดงาน : -วางแผนการตลาด
-พัฒนาระบบงานการตลาด
-ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
-ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ Consumer
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถทำงานในสภาวะแวดล้อมที่ถูกกดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ / หัวหน้าบัญชีลูกหนี้(ทำงานจันทร์-ศุกร์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ / หัวหน้าบัญชีลูกหนี้(ทำงานจันทร์-ศุกร์)
รายละเอียดงาน : -ติดตามสำเนาใบส่งของเมื่อลูกค้ารับสินค้าแล้ว
-จัดส่งเช็ดคืนให้พนักงานขาย
-ตรวจสอบควาถูกต้องของใบลดหนี้
-ประสานงานและร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ตรวจสอบรายงานการเก็บเงินของพนักงานขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขาการบัญชี / การเงิน
2. อายุไม่เกิน 25-35 ปี
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 1-2 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Word Excel และ Express ได้ดี
5. มีความซื่อสัตย์ ไหวพริบ ตรงต่อเวลา
6. สามารถแก้ไขเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
7. มีความรอบคอบในการทำงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อก(ทำงานจันทร์-ศุกร์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อก(ทำงานจันทร์-ศุกร์)
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบการโอนย้ายสินค้าดี/สินค้าเสีย/สินค้าแตก
- สรุปยอดต้นทุนใช้ไป/คงเหลือ ในแต่ละเดือน
- ตรวจสอบ/สรุปบอดสต็อกคงค้างในกระบวนการผลิต
-ต รวจเช็คสต็อกประจำเดือน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
3. สามารถใช้โปรแกรม Word และ Excel ได้ดี
4. มีประสบการณ์ทำงาน 0 - 1 ปี
5. มีความซื่อสัตย์ อดทน ต่อตรงเวลา
6. มีความรับผิดชอบในการทำงาน
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
8. สามารถไปปฎิบัติตามสาขาต่างๆ และโรงงานต่างๆได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

HR Supervisor (Samutsakhon Plant)
ตำแหน่งงาน : HR Supervisor (Samutsakhon Plant)
รายละเอียดงาน : สรรหา พัฒนา รักษา และจูงใจ บุคลากรที่มีคุณภาพให้ใช้ความสามารถ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร โดยการพัฒนาฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทน.บริหารแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Age 28 years and over
2. At least a Bachelor's degree in Management, Human Resources, Economics or Political Science or Related Fields
3. Handling all human resources management relating to recruitment, training & development, personnel administration and employee relations, performance management, compensation and benefits including reward and recognition programs.
4. Monitoring staff performance/improvements, including administration of KPI measurement and records
5. Good analytical and problem solving skills
6. High energy, pro-active and positive working attitude
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล/หัวหน้าทรัพยากรบุคคล(Rayong Plant)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล/หัวหน้าทรัพยากรบุคคล(Rayong Plant)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการบริหารงานบุคคล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 22 - 30 ปี
3. ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ขึ้นไป
4. สามารถใช่โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
5. มีความรอบคอบ ควบคุมติดตามงาน และตรงต่อเวลา
6. มีมนุษญ์สัมพันธ์ที่ดีต่อการทำงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนก QA (ประจำโรงงานระยอง)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนก QA (ประจำโรงงานระยอง)
รายละเอียดงาน : - ดูแลระบบควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพทั้งระบบรวมถึงห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษา ป.ตรี- เอก สาขาวิทยาศาสตร์ทางอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านการควบคุมคุณภาพ ขบวนการผลิต,วัตถุดิบ,ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
4. ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในการทำระบบ GMP / HACCP / ISO.9001: 2008 / BRC (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
6. มีความละเอียดรอบคอบ มีทัศนคติที่ดี และมีความซื่อสัตย์
7. มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะเป็นผู้นำ
8. สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ผลิต/เจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิต(ประจำโรงงานระยอง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ผลิต/เจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิต(ประจำโรงงานระยอง)
รายละเอียดงาน : -วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
-ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนกผลิตทั้งหมด
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Amata City Industrial Estate
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ ตั้งแต่ 24-35 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางอาหาร ,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านการควบคุมการผลิต และการวางแผนกการผลิต อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในการทำระบบ GMP / HACCP / ISO.9001: 2008(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อEngineer (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อEngineer (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำใบ PO,PR ต่อรองราคา
2. จัดซื้อในส่วนงานวิศวกรรม / งานโครงการ Project ต่างๆ
2. จัดเก็บเอกสาร,จัดพิมพ์ใบสั่งซื้อ,บันทึกรายการสั่งซื้อ และตรวจรับสินค้าที่เข้ามาส่งให้ถูกต้องตามรายการสั่งซื้อ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/ หญิง อายุ 20- 28 ปี
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรม
3. มีประสบการณ์งานจัดซื้อEngineer อย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีและภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน พอใช้
5. สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Supevisor วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D (ประจำโรงงานระยอง)
ตำแหน่งงาน : Supevisor วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D (ประจำโรงงานระยอง)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้นวัตกรรม และสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกับบริษัท เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Amata City Industrial Estate
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ป.ตรี-โท ทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์.อุตสาหกรรมเกษตร,วิทยาศาสตร์การอาหาร
2. มีประสบการณ์การในระดับบริหารด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 ปีขึ้นไป
3. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์
4. มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9000,GMP,HACCP,BRC,IFS
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Supervisor วางแผนการผลิต
ตำแหน่งงาน : Supervisor วางแผนการผลิต
รายละเอียดงาน : - ปรับปรุงกระบวนกระบวนการผลิต
- ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดเวลาและความผิดพลาด
- วิเคราะห์ข้อมูลและประสิทธิภาพของการผลิต
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานมหาชัย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

QA Supervisor(Finished Product) / QA Lab(ประจำโรงงานมหาชัย)
ตำแหน่งงาน : QA Supervisor(Finished Product) / QA Lab(ประจำโรงงานมหาชัย)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการตรวจสอบวัตถุดิบชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงจัดการดูแลพนักงานให้ตรวจสอบอย่างทั่วถึงทุกกระบวนการ
อัตรา : 6 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการควบคุมคุณภาพ และงานรับเข้าวัตถุดิบ 1 ปีขึ้นไป
3. มีความอดทน ขยัน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
4. มีความรู้ด้านระบบบริหารงานคุณภาพ GMP ,HACCP,BRC,IFS
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Demand Administration Office/Supervisor
ตำแหน่งงาน : Sales Demand Administration Office/Supervisor
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบดำเนินการ, รวบรวมข้อมูล, ติดตามและประสานงานในระบบขายและปฏิบัติการ(Sales&Operation Planning) ของบริษัท ให้เกิดความแม่นยำ เพื่อให้ธุรกิจเกิดการลื่นไหล และได้รับผลกำไรสูงสุด รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมในการผลักดันนโยบายและโครงการหลักต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หรือ หญิง
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องาน
4. มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
5. ถ้ามีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IT Support (ประจำโรงงานระยอง)
ตำแหน่งงาน : IT Support (ประจำโรงงานระยอง)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรม การแก้ไขปัญหาการใช้งานของผู้ใช้ และประสานงานการซ่อมคอมพิวเตอร์กับผู้ให้บริการภายนอก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้าน Technical Support จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรู้เรื่องโปรแกรมสำเร็จรูป
4. สามารถคิดวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและสามารถแก้ไขได้
5. มีความละเอียดรอบคอบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน(ทำงานจันทร์-ศุกร์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน(ทำงานจันทร์-ศุกร์)
รายละเอียดงาน : -จัดประเภทรหัสทะเบียนทรัพย์
-จัดเก็บบันทึกข้อมูลการโอนย้าย จำหน่าย บริจาค หรือทำลายทรัพย์
-จัดเก็บข้อมูลบันทึกรายละเอียดทรัพย์ตามเอกสารใบขอซื้อ
-ทะเบียรทรัพย์สินจะต้องสอดคล้องตามหลักบัญชี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
2. อายุไม่เกิน 23 - 35 ปี
3. มีประการณทำาน 0-1 ปี
4. มีความตรงต่อเวลา ขยัน
5. มีความซื่อสัตย์
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. สามารถใช้โปรแกรม Word Excel ได้
8. สามารถไปปฎิบัติตามสาขาต่างๆ และโรงงานต่างๆได้
9. มีความรอบคอบในการทำงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยเลขานุการ
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยเลขานุการ
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมประชุม การดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ และการจดรายงานการประชุม เพื่อสนับสนุนงานให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความถูกต้องและทันเวลา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขา การบริหาร และการจัดการ, โฆษณา, และประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, โปรแกรมสำเร็จรูป และใช้ Internet ได้เป็นอย่างดี
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะการสื่อสาร และสามารถทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้เป็นอย่างดี
4. มีไหวพริบดี มีความคล่องแคล่วว่องไว
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
6. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Trade Marketing Manager/Trade Channel Manager(Modern Trade)(ทำงาน จันทร์-ศุกร์) ด่วน!!
ตำแหน่งงาน : Trade Marketing Manager/Trade Channel Manager(Modern Trade)(ทำงาน จันทร์-ศุกร์) ด่วน!!
รายละเอียดงาน : - วางแผนการตลาด
- พัฒนาระบบงานการตลาด
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Age 30 years and over, Master degree in MBA or Related Fields.
2. Background in Food or lngredients of FMCG is a plus.
3. Over 7 years in category management and modern trade channel management.
4. Review and develop category through modern trade channel.
5. Achieve Sales Target with Quality Growth.
6. ldentify opportunities to grow category.
7. Manage Trade expenditure.
8. Manage execution through distributor
9. Good in problem solving, highly logical and result oriented approach.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย(Food Service Sales Executive) หลายอัตรา ด่วน!!
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย(Food Service Sales Executive) หลายอัตรา ด่วน!!
รายละเอียดงาน : - นำเสนอสินค้าของบริษัทฯ ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตามการขาย สรุปการขาย ติดตามหนี้สิน เก็บเงิน
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและให้คำปรึกษษแก่ลูกค้า
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22-35 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ขาย 1 ปีขึ้นไป
4. หากมีประสบการณ์ขายโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ในการทำงาน
6. มีรถยนต์เป็นของตนเอง พร้อมใช้งาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ