เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


เครือ บริษัทแสงทอง จำกัดบริษัท : เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
รายละเอียดบริษัท : เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด - ไข่ สด สะอาด คุณภาพดี จาก ฟาร์มมาตรฐาน มีบริษัทในเครือทั้งหมด 4 บริษัทด้วยกัน
บริษัท แสงทองสหฟาร์ม จำกัด ฟาร์มผลิตไก่ไข่รุ่น และ ไก่ไข่ โรงเรือนได้รับมาตรฐานเลี้ยงไก่ไขกว่า 1,000,000 ตัว
บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด ฟาร์มผลิตไก่ไข่ โรงเรือนได้รับมาตรฐานเลี้ยงไก่ไข่กว่า 900,000 ตัว
บริษัท แสงทองปศุสัตว์ จำกัด ทำธุรกิจด้านฟาร์มสุกร พ่อ/แม่พันธุ์ และ สุกรเนื้อ
บริษัท อัครา กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการส่งออกอาหารแปรรูป
สวัสดิการ : ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ
ชุดยูนิฟอร์ม
วันหยุดประเพณี
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : คุณสิริวรรณ สิงห์เสือ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
โทร : 092-380-7771, 092-380-7772, 092-380-7773 ต่อ 304
แฟกส์ : 037-382-541
ที่อยู่ : 211 หมู่ 10 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา นครนายก 26110
เว็บไซต์ : www.stf.co.th

สัตวบาลฟาร์มไก่รุ่น-ไก่ไข่ / สุกร
ตำแหน่งงาน : สัตวบาลฟาร์มไก่รุ่น-ไก่ไข่ / สุกร
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบการผลิตทุกขั้นตอนในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
- สัตวบาลไก่ไข่ ดูแลรับผิดชอบ วางแผนงาน พัฒนา ควบคุมการผลิต ไก่รุ่นและไก่ไข่ ในฟาร์มปิดมาตรฐานสากล
- สัตวบาลสุกร ดูแลรับผิดชอบ วางแผนงาน พัฒนา ควบคุมการผลิตลูกสุกร และสุกรขุน
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,000 -12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เครือบริษัทแสงทอง อำเภอบ้านนา
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์, สัตวบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มไก่รุ่น-ไก่ไข่ , สุกรแม่พันธุ์-สุกรขุน
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
4. มีประสบการ์ณทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงเบื้องต้น
6. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพศ ชาย/หญิง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนงานขาย Modern Trad
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนงานขาย Modern Trad
รายละเอียดงาน : - พัฒนากลยุทธ์ทางการขายและตลาดให้มีประสิทธิภาพและวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
- วางแผนกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพและสื่อสารการขายและการตลาดให้สอดคล้อง ในงบประมาณที่กำหนด
- จัดผังองค์กรภายในส่วนงาน เพื่อดูแลยอดขายและการบริการให้กับกลุ่มลูกค้าอย่างมีประสิทธุิภาพและได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ
- ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายภายในส่วนงานให้เหมาะสมและได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านบริหารธุรกิจ,การตลาด,การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานระดับผู้จัดการขาย อย่างน้อย 5-10 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีประสบการณ์ด้านสินค้าเกษตร/ปศุสัตว์ จะพิจราณาเป็นพิเศษ
5. มีประสบการณ์งานขายห้าง Modern Trade จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความสามารถในการวางแผนและคิดวิเคราะห์
7. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี
8. มีมนุษย์สัมพันธ์,มีบุคลิกที่ดี,มีภาวะการเป็นผู้นำ,มีความระเอียดรอบคอบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สัตวบาลส่งเสริม ไก่รุ่น-ไก่ไข่
ตำแหน่งงาน : สัตวบาลส่งเสริม ไก่รุ่น-ไก่ไข่
รายละเอียดงาน : - ติดตามคุณภาพลูกไก่ , ไก่รุ่น-ไก่ไข่
- ดูแลพร้อมแนะนำการเลี้ยงการจัดการไก่ไข่ทุกช่วงอายุได้เป็นอย่างดี
- ดูแลและช่วยส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ให้ทางลูกค้าพันธุ์สัตว์
- ติดตามและดูแลจัดทำรายงานให้กับผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มไก่รุ่น-ไก่ไข่
3. เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี
4. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
6. มีประสบการณ์จะพิจรณาเป็นพิเศษ
7. สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ช่างควบคุมเครื่องยนต์ไอโอแก๊ส
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ช่างควบคุมเครื่องยนต์ไอโอแก๊ส
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ทำการบันทึกข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้า
จัดทำรายงาน
ดูแลบำรุงรักษาระบบไบโอแก๊ส
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 20-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ไบโอแก๊สและการซ่อมบำรุงเบื้องต้น
4. มีประสบการ์ณทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงเบื้องต้น
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sale marketing coordinator
ตำแหน่งงาน : Sale marketing coordinator
รายละเอียดงาน : - ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการตลาดและฝ่ายขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ประสานงานฝ่ายการตลาดของกลุ่มลูกค้าเพื่อติดตามข้อมูลผละรายงานความคืบหน้าของโปรเจ็ค
- ดูแลรับผิดชอบงานรวมถึงการจัดการและการผลิตการสื่อวาระสารทางการตลาด
- ประสานงานและประชุมกับลูกค้าหลังจากเสนอโปรเจ็คผ่าน
- ประสานงานกับทางทีมเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า ดำเนินการตามแผนให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เหม่งจ๋าย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิง อายุ25ปี ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งดังกล่าว 3 ขี้นไป
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. มีประสบการณ์การทำงานด้านขาย,การตลาด,ประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7. สามารถรับสภาวะแรงกดดันได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
รายละเอียดงาน : - จัดทำแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการขององค์กร
- จัดทำแผนการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
- จัดทำแผนการฝึกอบรม วิเคาระห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม
- ดูแลทวนเอกสารการจ่ายเงินเดือน
- ดำเนินการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ต่างๆภายในองค์กร
- พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
- ดูแลควบคุมตรวจสอบเอกสารสำคัญต่างๆธุรการ
- ดำเนินการด้านงานโครงการต่างๆ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 30-35 ปี เพศ ชาย/หญิง
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4. มีประสบการณ์การทำงานด้านฝ่ายบุคคล 5 ปีขึ้นไป
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถรับสภาวะแรงกดดันได้
8. สามารถใช้โปรแกรม HRM ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานในลายผลิตโรงงานแปรรูปอาหาร
2.ออกแบบและควบคุมกระบวนการตวรจสอบคุณภาพ
3.ฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตรงข้ามหมวดการทางบ้านนา
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง/ชาย อายุ 22 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร วิศวกรรมอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีความอดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทนต่อแรงกดดันได้
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. มีประสบการณ์การทำงานตามที่ระบุ จะได้รับพิจรณาเป็นพิเศษ
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย (Sale)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย (Sale)
รายละเอียดงาน : - ดูแลลูกค้ากลุ่ม Modern Trade และกลุ่มลูกค้าทั่วไป
- วางแผนการขาย จัดทำโปรโมชั่นการขายเพื่อการเพิ่มยอดขาย
- ติดต่อประสานงานด้านการขาย
- แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้แก่ลูกค้า
- รับผิดชอบกระบวนการขาย จนถึงการติดตามการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : #N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท แสงทองสหฟาร์ม จำกัด
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีความอดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทนต่อแรงกดดันได้
4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
6. มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด การขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

QA Supervisor
ตำแหน่งงาน : QA Supervisor
รายละเอียดงาน : - ประกันคุณภาพและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
- วางแผนการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในแผนก
- ตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก
- รายงานข้อมูลและแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามความสำคัญ
- ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ใต้บังคับบัญชาได้
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : #N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทางด้านการควบคุมคุณภาพอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ใช้งานคอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี
4. มีความอดทนและมีความรับผิดชอบสูง
5. สามารถประสานงานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สัตวแพทย์
ตำแหน่งงาน : สัตวแพทย์
รายละเอียดงาน : - ควบคุมดูแลสุขภาพไก่ไข่,ไก่พันธุ์,สุกรในฟาร์มที่รับผิดชอบ
- ควบคุมดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะ,วัควีน.เวชภัณฑ์และสารเคมีต่างๆ ภายในฟาร์ม
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดอบรมส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานระดับต่างๆภายในฟาร์ม
- รับผิดชอบระบบงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพและความปลอดภัยในสินค้า
- ควบคุมดูลเรื่องการจัดการฟาร์มต่างๆที่จะส่งผลกระทบกับสุขภาพของไก่ไข่,ไก่พันธุ์,สุกร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : #N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำที่จังหวัดชัยภูมิ,จังหวัดนครนายก
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์
3. ประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี ด้านการบริการวิชาการและการดูแลสุขภาพไก่ไข่,ไก่พันธุ์,สุกร
4. มีความรับผิดชอบสูง มีความอดทน
5. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office. ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฟาร์มสุกรขุน/สุกรพันธุ์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฟาร์มสุกรขุน/สุกรพันธุ์
รายละเอียดงาน : 1. วางแผนการผลิตและควบคุมงบประมาณการผลิต
2. บริหารการจัดการทั่วไป
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
4. บริหารและจัดการทีมงาน
5. ควบคุมกฎระเบียบและระบบการป้องกันโรค
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : #N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20-50 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตว์ศาสตร์หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์การทำงานตรงกับสายงาน 1 ปีขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีภาวะการเป็นผู้นำ มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ และความมุ่งหมายในการทำงานสูง
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.office ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สัตวแพทย์บริการ
ตำแหน่งงาน : สัตวแพทย์บริการ
รายละเอียดงาน : - ดูแลและตรวจสอบในส่วนงานฟาร์มต่างๆ
- ควบคุมการปฎิบัติงานภายในฟาร์มเพื่อทำการนำสรุปข้อมูลมาวิเคาะห์ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพฟาร์ม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มไก่รุ่น-ไก่ไข่
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
4. มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
5. เพศ ชาย/หญิง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียดงาน : จัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา
ติดต่อประสานงานเพื่อดำเนินการต่ออายุเอกสารใบอนุญาติต่างๆ เช่น ภาษีที่ดิน นำส่งน้ำบาดาล ต่อภาษีรถยนต์พาหนะของบริษัท
รับเรื่องจากแผนกต่างๆเพื่อดำเนินการทำเอกสารสำคัญ ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมเอกสารประกอบคำขอ
จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน
ตรวจสอบสต๊อกเพื่อทำการขอซื้อ สรุปยอด รับเข้า เบิก คงเหลือ ของอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : #N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับประกาศรนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส)
2. อายุ 20-35 ปี
3. เพศหญิง
4. มีประสบการ์ณทำงาน 1- 2 ปี ขึ้นไป
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Officeได้
6. สามารถใช้มนุษยสัมพันธ์ได้ดี
7. สามารถชับขี่รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกขนส่ง
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกขนส่ง
รายละเอียดงาน : 1.บริหารจัดการควบคุมการจัดคิวรถขนส่ง
2.ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
3.ควบคุมและดูแลการใช้น้ำมันในงานขนส่ง
4.จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆของขนส่ง
5.แก้ใขปัญหาหน้างานในส่วนงานของขนส่ง
6.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : Nego บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 27-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีประสบการ์ณทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีภาวะการเป็นผู้นำ มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ และความมุ่งหมายในการทำงานสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายขาย
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขาย
รายละเอียดงาน : - พัฒนากลยุทธ์ทางการขายและตลาดให้มีประสิทธิภาพและวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
- วางแผนกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพและสื่อสารการขายและการตลาดให้สอดคล้อง ในงบประมาณที่กำหนด
- จัดผังองค์กรภายในส่วนงาน เพื่อดูแลยอดขายและการบริการให้กับกลุ่มลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ
- ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายภายในส่วนงานให้เหมาะสมและได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : #N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
จังหวัด : นครนายก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านบริหารธุรกิจ,การตลาด,การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานระดับผู้จัดการขาย อย่างน้อย 5-10 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์,มีบุคลิกที่ดี,มีภาวะการเป็นผู้นำ,มีความระเอียดรอบคอบ
6. มีความสามารถในการวางแผนและคิดวิเคราะห์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  ความรัก
  ดูดวง
  ร้านอาหาร
  วาไรตี้
  ท่องเที่ยว
  ลดน้ำหนัก
  ออกกำลังกาย
  คติสอนใจ
  บิวตี้
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ทำอาหาร
  เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย
  มือถือ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  แนะนำโรงแรม
  แนะนำร้านอาหาร
  เส้นทางการเดินทาง
  ทริปท่องเที่ยว
  ข่าวสารท่องเที่ยว
  รีวิวโรงแรม
  บิวตี้
  ทรงผม
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ข่าวดัง
  ข่าวดารา
  ดูดวง
  ความรัก
  กินเที่ยว
  ไลฟ์สไตล์
  โปรโมชั่น
  เทคโนโลยี
  ผู้หญิง
  ข่าวเศรษฐกิจ
  job
  ร้านค้าออนไลน์
  ขายของออนไลน์
© copyright 2004-2021 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ