เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท : บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท :
เป็นผู้นำธุรกิจบันเทิงทางด้านโรงภาพยนตร์, โบว์ลิ่ง
โดยเป็นที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้, โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า, โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิล์ด ซีเนม่า, และเอส เอฟ สไตรค์โบว์
สวัสดิการ : ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันอุบัติเหตุ(กลุ่ม)
ประกันสุขภาพ
งานสังสรรค์ประจำปี
โบนัส (ตามผลประกอบการ)
เวลาทำงาน จ - ศ 9.30 - 18.30 น. (สำหรับ Office)
ตำแหน่งในฝ่ายปฏิบัติการต้องสามารถทำงานเป็นกะได้ (สำหรับสาขา)
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-mail
ติดต่อ : แผนกสรรหาบุคลากร
โทร : 02-611-7111 ต่อ 223, 236, 086-322-3430, 091-778-0211
แฟกส์ : 02-686-3660
ที่อยู่ : 444 ชั้น 10 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์ : www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801

เจ้าหน้าที่บัญชี ""ประจำสำนักงานใหญ่"
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี ""ประจำสำนักงานใหญ่"
รายละเอียดงาน : -ตรวจสอบใบส่งของ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย
-ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
-ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) และประสานงานกับแผนกการเงินเรื่องการจ่ายเงิน
-ลงบัญชีด้านเจ้าหนี้ (Account Payable)
-รวบรวมและจัดเก็บเอกสารใบกำกับภาษี และสรุปยอดการจ่ายในแต่ละเดือน
-ตรวจสอบยอดเจ้าหนี้และสถานะเจ้าหนี้ ณ สิ้นเดือน
-เตรียมรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายแต่ละเดือนเพื่อยื่นภาษี
-จัดทำ Bank reconcile
-จัดทำบัญชีสินทรัพย์ และค่าเสื่อม
-ตรวจสอบเอกสารใบเรียกเก็บเงินตามข้อตกลงหรือสัญญาที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายการตลาด
-ออกใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน และใบเพิ่มหนี้หรือลดหนี้กรณีมีการปรับปรุงยอดเรียกเก็บเงิน
-ประสานงานกับแผนกการเงินเรื่องการวางบิลและเก็บเงิน
-บันทึกบัญชีด้านรายรับหลังจากเก็บเงิน
-สรุปยอดลูกหนี้รายเดือน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง ชั้น 10
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี
2. วุฒิปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
3. มีความละเอียด รอบคอบในด้านงานเอกสารและตัวเลข สามารถทำงานได้รวดเร็ว ทันเวลาที่กำหนด
4. มีความรู้บัญชีพื้นฐานและระบบภาษีอากร
5. ทักษะด้านตัวเลข การคำนวณ และการลงบัญชี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Account Executive (AE) ""ประจำสำนักงานใหญ่""
ตำแหน่งงาน : Account Executive (AE) ""ประจำสำนักงานใหญ่""
รายละเอียดงาน : ดูแลการขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ พื้นที่เช่าโฆษณาในส่วนโรงภาพยนตร์ ป้ายโฆษณา Banner
หาลูกค้ารายใหม่ นำเสนอโปรแกรมส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขาย
ศึกษาความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ วิเคราะห์และหาทางออกร่วมกับผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเพื่อกำหนดกลยุทธ์การขายและปิดการขาย
ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหลังการขาย
ประสานงานกับแผนกโปรแกรมและธุรกิจภาพยนตร์ในรายละเอียดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าก่อนฉายสื่อโฆษณา
ตรวจสอบคิวสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
ติดตามความเคลื่อนไหวของภาพยนตร์แนวต่าง ๆ ที่เข้าฉายหรือที่นิยมในตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอการขาย
เข้าพบและเยี่ยมเยียนลูกค้าและคู่ค้าประจำและรายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
วางแผน ศึกษาแนวทาง เทคนิค วิธีการขายและบริการใหม่ ๆ ในตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
ประสานงานกับสาขา ดูงาน และเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนการขายอย่างสม่ำเสมอ
จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้าและการปิดขายเสนอผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทุกสัปดาห์
ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง ชั้น 10
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด โฆษณา นิเทศน์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน
4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
5. หากมีประสบการณ์ด้านการขายสื่อโฆษณา หรืองาน Event มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Software Developer ""ประจำสำนักงานใหญ่""
ตำแหน่งงาน : Software Developer ""ประจำสำนักงานใหญ่""
รายละเอียดงาน : •วิเคราะห์และวางระบบโปรแกรม Software ให้กับสาขาที่เปิดใหม่
•ควบคุมและตรวจสอบโปรแกรม Vista และ Software โปรแกรมอื่น ๆ ให้ทำงานได้ตลอดเวลา
•วิเคราะห์ความต้องการด้านโปรแกรม software ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้จำเป็นในการทำงาน ออกแบบหรือเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมในวงเงินและเวลาที่กำหนด
•ปรึกษา System Network Engineer เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของระบบ Hardware และ Software ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•ทดสอบระบบ software ที่ติดตั้งใหม่ให้สามารถทำงานได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด
•ประสานงานกับ Vendor ในกรณีที่โปรแกรมเกิดปัญหาขัดข้อง และดูแลการติดตั้งระบบ software อย่างใกล้ชิด
•ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น ตรวจสอบอีกครั้งจนมั่นใจก่อนใช้งานในระบบจริง
•ศึกษา วางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบ Call Center และระบบสมาชิกบัตรต่าง ๆ
•จัดทำผังการทำงานของระบบ software แบ่งงานให้กับพนักงานในแผนกอย่างเหมาะสม
•ศึกษาคู่มือการใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูปอย่างละเอียด เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบตามความต้องการของผู้ใช้
•ช่วยเหลือผู้ใช้งานในกรณีเกิดปัญหาการใช้โปรแกรม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง ชั้น 10
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. เข้าใจรูปแบบและขั้นตอนการพัฒนา software เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์พัฒนา software อย่างน้อย 1 ปี
4. พัฒนาระบบที่ไม่สลับซับซ้อน หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขระบบโดยใช้ ASP, PHP, .NET, MS SQL หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี
6. สามารถติดต่อกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "เดอะ มอล์ ท่าพระ"
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "เดอะ มอล์ ท่าพระ"
รายละเอียดงาน : - ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์
- ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ


https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เดอะ มอล์ ท่าพระ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. บุคลิกหน้าตาดี รักงานบริการ หากเคยผ่านงาน MC, Pretty, PR มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบริการลูกค้า Part Time ประจำสาขา "เทอร์มินอล 21(อโศก)"
ตำแหน่งงาน : พนักงานบริการลูกค้า Part Time ประจำสาขา "เทอร์มินอล 21(อโศก)"
รายละเอียดงาน : - ขายตั๋ว
- ฉีกตั๋ว
- ขายป๊อปคอร์น
- ดูแลลูกค้า
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เทอร์มินอล 21(อโศก)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. ปฎิบัติงานได้อย่างน้อยวันละ 4 - 8 ชั่วโมงขึ้นไป สัปดาห์ละ 4 วันขึ้นไป
4. รักงานบริการ ชอบทำงานเป็นทีม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบริการลูกค้า Part time ประจำสาขา "ศูนย์การค้าจังซีลอน (ภูเก็ต)"
ตำแหน่งงาน : พนักงานบริการลูกค้า Part time ประจำสาขา "ศูนย์การค้าจังซีลอน (ภูเก็ต)"
รายละเอียดงาน : - ขายตั๋ว
- ฉีกตั๋ว
- ขายป๊อปคอร์น
- ดูแลลูกค้า

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์การค้าจังซีลอน (ภูเก็ต)
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. ปฎิบัติงานได้อย่างน้อยวันละ 4-8 ชั่วโมงขึ้นไป สัปดาห์ละ 4 วัน ขึ้นไป
4. รักงานบริการ ชอบทำงานเป็นทีม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "พรอมเมนาดา(เชียงใหม่)"
ตำแหน่งงาน : รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "พรอมเมนาดา(เชียงใหม่)"
รายละเอียดงาน : - ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พรอมเมนาดา
จังหวัด : เชียงใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแแรม ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กล้าแสดงออก
4. สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
5. สามารถทำงานเป็นทีมได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Senior PR Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่ "
ตำแหน่งงาน : Senior PR Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่ "
รายละเอียดงาน : 1.ดูงานด้าน PR ประชาสัมพันธ์
2.ดูแลการประสานงานสื่อมวลชนและบริหารสื่อในสาขาต่างๆ
3.ทำข่าว เขียนข่าว และบทความต่างให้สื่อ
4.รู้หลัการซื้อสื่อและทำสื่อในรูปแบบต่างๆ
5.ประสานงานกับค่ายหนังต่างๆ ในการทำ PR ภาพยนต์ใหม่
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง ชั้น 10
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาตร์ ,สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านสายงาน PR ประชาสัมพันธ์ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
7. มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอัังกฤษได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "เทอร์มินอล 21"
ตำแหน่งงาน : รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "เทอร์มินอล 21"
รายละเอียดงาน : - ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เทอร์มินอล 21
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแแรม ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กล้าแสดงออก
4. สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
5. สามารถทำงานเป็นทีมได้
6. โทร : 086-322-3430
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานฉายภาพยนตร์ (Part time) ประจำสาขา""เดอะ มอล์ บางกะปิ"
ตำแหน่งงาน : พนักงานฉายภาพยนตร์ (Part time) ประจำสาขา""เดอะ มอล์ บางกะปิ"
รายละเอียดงาน : -ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
-วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เดอะ มอล์ บางกะปิ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. กำลังศึกษา หรือจบวุฒิปวช. ,ปวส. ขึ้นไป สาขา อิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

F&B Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่""
ตำแหน่งงาน : F&B Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่""
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลต้นทุนและยอดขายในส่วนFood Concessionในโรงภาพยนตร์ และ VIP Lounge ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ดูแลสินค้าต่างๆให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
3. ดูแลระบบการจัดการสิ้นค้าและวัตถุดิบ โดยใช้วิธี FIFO และสั่งซื้อสินค้าให้สมดุลกับยอดขาย
4. สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
5. หาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 23 - 30 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารจัดการ การโรงแรม คหกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถในการสื่อสารดี (การฟัง พูด อ่าน เขียน)
5. สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office(word , Excel , Internet) ได้ดี
6. มีความระเอียด รอบคอบ มีใจรักงานบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่นิติการ (ประจำสำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่นิติการ (ประจำสำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : 1.งานคดีความ
-ดำเนินการฟ้องร้องคดี
-แจ้งความดำเนินคดี
-ติดต่อประสานงานกับทนายความที่ปรึกษา
-จัดทำหนังสือที่เกี่ยวกับการทวงถามการชำระหนี้ การยกเลิกสัญญา หรือข้อโต้แย้งแทนบริษัท
2.นิติกรรมสัญญา
-ดำเนินการร่างสัญญาและตรวจสัญญาที่เกี่ยวกับธุรกิจบริษัทฯ
-ประสานงานกับศูนย์การค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่
-ให้คำแนะนำด้านกฎหมายกับหน่วยงานในบริษัทฯ
-ติดต่อประสานงานกับหน่ายงานราชการ
3.อื่นๆ
-จัดเก็บสัญญาต่างๆ ของบริษัทฯ (แสกน/จัดแฟ้ม/จัดไฟล์)
-ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 23 - 30 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีใบอนุญาตว่าความ ถ้ามีประสบการณ์ว่าความจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
5. มีทักษะการสื่อสารดี มีความละเอียด รอบคอบ
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ ""ประจำสำนักงานใหญ่"
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ ""ประจำสำนักงานใหญ่"
รายละเอียดงาน : ดำเนินการติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลของแผนกทั้งหมดและปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์และสามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา ดำเนินการอื่นๆตามคำสังผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี
4. มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. โทร : 086-322-3430 , 091-778-0211
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบริการลูกค้า Part-Time ประจำสาขา "เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์"
ตำแหน่งงาน : พนักงานบริการลูกค้า Part-Time ประจำสาขา "เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์"
รายละเอียดงาน : - ขายตั๋ว
- ฉีกตั๋ว
- ขายป๊อปคอร์น
- ดูแลลูกค้า

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. สามารถปฎิบัติงานได้อย่างน้อยวันละ 4-8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 4 วันขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา เซนทรัลเวิลด์
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา เซนทรัลเวิลด์
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา แอร์
- ดำเนินการซ่อมแซมในเบื้องต้น
- จัดทำบันทึกการซ่อมแซมประจำวัน
- ควบคุมดูแลซับพลายเออร์ในกรณี เข้ามาดำเนินการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ
https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : มาบุญครอง และเซนทรัลเวิลด์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนตร์ เครื่องกล หรือด้านช่างอื่นๆ ทุกสาขา
3. มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ
4. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

HRD Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่""
ตำแหน่งงาน : HRD Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่""
รายละเอียดงาน : เตรียมความพร้อมของสถานที่ฝึกอบรมสำหรับผู้เข้ารับการอบรม
จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารสอนสำหรับวิทยากร
ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้วิทยากรับเชิญ
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เข้าแฟ้ม รวมถึงการดูแลระบบเอกสารของส่วน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง ชั้น 10
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีทางด้านจิตวิทยา, สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPointดี
4. มีความละเอียด รอบคอบในงานเอกสารและการจัดเตรียม สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
5. มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไปทั้งในและนอกบริษัท สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีทักษะการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. หากมีประสบการณ์การประสานงานฝึกอบรมมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "พรอมเมนาดา(เชียงใหม่)"
ตำแหน่งงาน : รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "พรอมเมนาดา(เชียงใหม่)"
รายละเอียดงาน : -ขับรถเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ ภายในพื้นที่ใกล้เคียง
-ขับรถเพื่อติดต่อประสานงาน และรับ-ส่งเอกสารตามหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์ข้างล่างนะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แหลมทอง ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบริการลูกค้า Part Time ประจำสาขา "เซ็นทรัล พัทยา บีช"
ตำแหน่งงาน : พนักงานบริการลูกค้า Part Time ประจำสาขา "เซ็นทรัล พัทยา บีช"
รายละเอียดงาน : - ขายตั๋ว
- ฉีกตั๋ว
- ขายป๊อปคอร์น
- ดูแลลูกค้า

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์ข้างล่างนะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : มาบุญครอง
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. ปฎิบัติงานได้อย่างน้อยวันละ 4-8 ชั่วโมงขึ้นไป สัปดาห์ละ 4 วัน ขึ้นไป
4. รักงานบริการ ชอบทำงานเป็นทีม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา""เซนทรัล ลาดพร้าว""
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา""เซนทรัล ลาดพร้าว""
รายละเอียดงาน : - ให้บริการในแต่ละสาขา ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค แอร์ ไฟฟ้า ประปาเพื่อให้พร้อมในบริการลูกค้า
- ให้บริการและการอำนวยความสะดวกลูกค้าให้ได้รับความพอใจสูงสุด

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เซนทรัล ลาดพร้าว
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนตร์ เครื่องกล หรือด้านช่างอื่นๆ ทุกสาขา
3. มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ
4. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา"เซนทรัล ศาลายา"
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา"เซนทรัล ศาลายา"
รายละเอียดงาน : - ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์
- ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เซนทรัล ศาลายา
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. บุคลิกหน้าตาดี รักงานบริการ หากเคยผ่านงาน MC, Pretty, PR มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Accounting Section Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่""
ตำแหน่งงาน : Accounting Section Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่""
รายละเอียดงาน : • ตรวจสอบงบทดลอง งบดุลและงบกำไรขาดทุนของทุกธุรกิจและสาขา
• ตรวจสอบ แก้ไขและปิดบัญชีประจำเดือนและบัญชีประจำปีของกลุ่มบริษัท
• วิเคราะห์แนวโน้มทางธุรกิจ ค่าใช้จ่าย รายได้ และข้อผูกมัดทางการเงินต่างๆ เพื่อคาดการณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต
• ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ-ขาย
• ตรวจสอบการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, ภงด 53, ภพ. 30
• ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี
• ประสานงานกับผู้จัดการสาขาต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักบัญชีเบื้องต้นและขั้นตอนการทำงานของแผนกบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดส่งเอกสารระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย
• ประสานงานและประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารโครงการ ฝ่ายการตลาด เมื่อมีโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ หรือพิเศษ เพื่อเตรียมทีมงานและงบค่าใช้จ่าย
• ให้ความเห็นผู้บังคับบัญชาในเรื่องกลยุทธ์ทางภาษีอากรและการวางงบประมาณต่างๆ
• สรรหาและคัดเลือกพนักงานในแผนกบัญชี
• ร่วมวางแผนกับผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงานของแผนก
• ตรวจสอบ ควบคุม และประเมินผลงานของพนักงานบัญชี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
3. มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม ACCPAC, Microsoft Word and Excel
4. มีความรู้เรื่องประมวลกฎหมายรัษฎากรและภาษีขั้นสูง
5. สามารถวางแผนงาน ควบคุมและตรวจสอบงานอย่างเป็นระบบ
6. มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จด้วยตนเอง
7. มีความมั่นใจในหลักบัญชีและสามารถสอนงานและแนะนำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
8. มีความอดทนต่อการทำงานที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานได้ดี
9. มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ทางบัญชีและหาทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
10. มีประสบการณ์ดูแลระบบบัญชีทั้งระบบทุกประเภท 5 ปีขึ้นไปและมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์"
ตำแหน่งงาน : รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์"
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์ด้านล่าง
https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแแรม ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กล้าแสดงออก
4. สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
5. สามารถทำงานเป็นทีมได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "เมญ่า เชียงใหม่"
ตำแหน่งงาน : พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "เมญ่า เชียงใหม่"
รายละเอียดงาน : -ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
-วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เมญ่า เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนตร์ เครื่องกล หรือด้านช่างอื่นๆ ทุกสาขา
3. มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
4. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา "ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต"
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา "ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต"
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา แอร์
- ดำเนินการซ่อมแซมในเบื้องต้น
- จัดทำบันทึกการซ่อมแซมประจำวัน
- ควบคุมดูแลซับพลายเออร์ในกรณี เข้ามาดำเนินการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนตร์ เครื่องกล หรือด้านช่างอื่นๆ ทุกสาขา
3. มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ
4. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "เดอะ คริสตัล เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา"
ตำแหน่งงาน : พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "เดอะ คริสตัล เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา"
รายละเอียดงาน : -ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
-วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เดอะ คริสตัล เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนตร์ เครื่องกล หรือด้านช่างอื่นๆ ทุกสาขา
3. มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา"เดอะคริสตัล เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา"
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา"เดอะคริสตัล เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา"
รายละเอียดงาน : - ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์
- ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เดอะคริสตัล เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. บุคลิกหน้าตาดี รักงานบริการ หากเคยผ่านงาน MC, Pretty, PR มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "เซนทรัล ชลบุรี"
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "เซนทรัล ชลบุรี"
รายละเอียดงาน : - ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์
- ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เซนทรัล ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. บุคลิกหน้าตาดี รักงานบริการ หากเคยผ่านงาน MC, Pretty, PR มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา""เซนทรัล ชลบุรี""
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา""เซนทรัล ชลบุรี""
รายละเอียดงาน : - ให้บริการในแต่ละสาขา ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค แอร์ ไฟฟ้า ประปาเพื่อให้พร้อมในบริการลูกค้า
- ให้บริการและการอำนวยความสะดวกลูกค้าให้ได้รับความพอใจสูงสุด
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เซนทรัล ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนตร์ เครื่องกล หรือด้านช่างอื่นๆ ทุกสาขา
3. มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ
4. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "โรบินสัน ปราจีนบุรี"
ตำแหน่งงาน : พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "โรบินสัน ปราจีนบุรี"
รายละเอียดงาน : -ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
-วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรบินสัน ปราจีนบุรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนตร์ เครื่องกล หรือด้านช่างอื่นๆ ทุกสาขา
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี ""ประจำสำนักงานใหญ่""
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี ""ประจำสำนักงานใหญ่""
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบใบส่งของ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย
ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) และประสานงานกับแผนกการเงินเรื่องการจ่ายเงิน
ลงบัญชีด้านเจ้าหนี้ (Account Payable)
รวบรวมและจัดเก็บเอกสารใบกำกับภาษี และสรุปยอดการจ่ายในแต่ละเดือน
ตรวจสอบยอดเจ้าหนี้และสถานะเจ้าหนี้ ณ สิ้นเดือน
เตรียมรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายแต่ละเดือนเพื่อยื่นภาษี
จัดทำ Bank reconcile
จัดทำบัญชีสินทรัพย์ และค่าเสื่อม
ตรวจสอบเอกสารใบเรียกเก็บเงินตามข้อตกลงหรือสัญญาที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายการตลาด
ออกใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน และใบเพิ่มหนี้หรือลดหนี้กรณีมีการปรับปรุงยอดเรียกเก็บเงิน
ประสานงานกับแผนกการเงินเรื่องการวางบิลและเก็บเงิน
บันทึกบัญชีด้านรายรับหลังจากเก็บเงิน
สรุปยอดลูกหนี้รายเดือน
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง ชั้น 10
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี
2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีความละเอียด รอบคอบในด้านงานเอกสารและตัวเลข สามารถทำงานได้รวดเร็ว ทันเวลาที่กำหนด
4. มีความรู้บัญชีพื้นฐานและระบบภาษีอากร
5. ทักษะด้านตัวเลข การคำนวณ และการลงบัญชี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Account Executive (AE) ""ประจำสำนักงานใหญ่""
ตำแหน่งงาน : Account Executive (AE) ""ประจำสำนักงานใหญ่""
รายละเอียดงาน : ดูแลการขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ พื้นที่เช่าโฆษณาในส่วนโรงภาพยนตร์ ป้ายโฆษณา Banner
หาลูกค้ารายใหม่ นำเสนอโปรแกรมส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขาย
ศึกษาความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ วิเคราะห์และหาทางออกร่วมกับผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเพื่อกำหนดกลยุทธ์การขายและปิดการขาย
ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหลังการขาย
ประสานงานกับแผนกโปรแกรมและธุรกิจภาพยนตร์ในรายละเอียดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าก่อนฉายสื่อโฆษณา
ตรวจสอบคิวสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
ติดตามความเคลื่อนไหวของภาพยนตร์แนวต่าง ๆ ที่เข้าฉายหรือที่นิยมในตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอการขาย
เข้าพบและเยี่ยมเยียนลูกค้าและคู่ค้าประจำและรายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
วางแผน ศึกษาแนวทาง เทคนิค วิธีการขายและบริการใหม่ ๆ ในตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
ประสานงานกับสาขา ดูงาน และเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนการขายอย่างสม่ำเสมอ
จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้าและการปิดขายเสนอผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทุกสัปดาห์
ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง ชั้น 10
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี จบวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด โฆษณา นิเทศน์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. หากมีประสบการณ์ด้านการขายสื่อโฆษณา หรืองาน Event มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน
4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
5. มีรถยนต์ส่วนตัวและพร้อมใช้ในการทำงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา""มาบุญครอง และเซนทรัลเวิลด์""
ตำแหน่งงาน : รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา""มาบุญครอง และเซนทรัลเวิลด์""
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : มาบุญครอง , เซนทรัลเวิลด์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารจัดการ บริหารงานบุคคล การโรงแรม นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการบริหารและปกครองคนในระดับปฏิบัติการ
4. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
5. มีไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. สามารถคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้
7. โทร : 086-322-3430
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Software Developer ""ประจำสำนักงานใหญ่ ""
ตำแหน่งงาน : Software Developer ""ประจำสำนักงานใหญ่ ""
รายละเอียดงาน : •วิเคราะห์และวางระบบโปรแกรม Software ให้กับสาขาที่เปิดใหม่
•ควบคุมและตรวจสอบโปรแกรม Vista และ Software โปรแกรมอื่น ๆ ให้ทำงานได้ตลอดเวลา
•วิเคราะห์ความต้องการด้านโปรแกรม software ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้จำเป็นในการทำงาน ออกแบบหรือเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมในวงเงินและเวลาที่กำหนด
•ปรึกษา System Network Engineer เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของระบบ Hardware และ Software ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•ทดสอบระบบ software ที่ติดตั้งใหม่ให้สามารถทำงานได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด
•ประสานงานกับ Vendor ในกรณีที่โปรแกรมเกิดปัญหาขัดข้อง และดูแลการติดตั้งระบบ software อย่างใกล้ชิด
•ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น ตรวจสอบอีกครั้งจนมั่นใจก่อนใช้งานในระบบจริง
•ศึกษา วางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบ Call Center และระบบสมาชิกบัตรต่าง ๆ
•จัดทำผังการทำงานของระบบ software แบ่งงานให้กับพนักงานในแผนกอย่างเหมาะสม
•ศึกษาคู่มือการใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูปอย่างละเอียด เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบตามความต้องการของผู้ใช้
•ช่วยเหลือผู้ใช้งานในกรณีเกิดปัญหาการใช้โปรแกรม
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง ชั้น 10
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. เข้าใจรูปแบบและขั้นตอนการพัฒนา software เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์พัฒนา software อย่างน้อย 1 ปี
4. พัฒนาระบบที่ไม่สลับซับซ้อน หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขระบบโดยใช้ ASP, PHP, .NET, MS SQL หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
5. มีความขยัน ตั้งใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
6. บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี
7. สามารถติดต่อกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IT Support ""ประจำสำนักงานใหญ่""
ตำแหน่งงาน : IT Support ""ประจำสำนักงานใหญ่""
รายละเอียดงาน : 1. จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆให้กับUser
2. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในระบบเครื่อข่ายและระบบคอมพิวเตอร์
3. ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ
4. วางแผนและกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5. ดูแลระบบ LAN และ WAN ในสำนักงานและสาขาต่างๆ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง ชั้น 10
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 23 - 30 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ในการติดตั้งระบบเครื่อข่าย ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ
4. มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Hardware and Internet
5. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. ยินดีรับ นักศึกษา จบใหม่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Payroll Officer"ประจำสำนักงานใหญ่"
ตำแหน่งงาน : Payroll Officer"ประจำสำนักงานใหญ่"
รายละเอียดงาน : -จัดเก็บเอกสารประกอบการจ้างงาน เช่น สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ของพนักงานที่ได้ดำเนินการจ้างงานตามลำดับขั้นตอนเรียบร้อยแล้วจากผู้บังคับบัญชา
-เก็บรวบรวมข้อมูลพนักงานรายเดือนเพื่อบันทึกลงในโปรแกรมคำนวณการจ่ายเงินเดือน
-ตรวจสอบใบสรุปเวลาทำงานของพนักงานรายวัน รายชั่วโมงที่ได้รับจากสาขาต่าง ๆ
-ทำรายงานสรุปยอดค่าจ้างพนักงานรายวันและรายเดือน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทุกเดือน
-จัดทำเอกสารและลงบันทึกการปรับปรุงตัวเลขการจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานรายวันที่คลาดเคลื่อนเพื่อทำยอดปรับปรุงในรอบการจ่ายถัดไป
-ประสานงานและดำเนินงานด้านประกันสังคมของพนักงาน เช่น การออกบัตรประกันสังคม บัตรรับรองสิทธิ การเบิกค่าชดเชยต่างๆ การใช้สิทธิของพนักงานในเรื่องประโยชน์ค่าทดแทนต่าง ๆ การแจ้งรายชื่อพนักงานเข้า-ออกจากกองทุนประกันสังคม เป็นต้น
-ยื่นแบบและนำส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี
-เก็บรวบรวมประวัติพนักงาน ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลประวัติพนักงานให้เป็นปัจจุบัน
-จัดเตรียมเอกสารใบรับรองต่าง ให้กับพนักงาน เช่น ใบรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบรับรองเงินเดือน เป็นต้น
-ดูแลและประสานงานเรื่องการจัดเก็บเงินและคืนเงินประกันความเสียหาย ค่าเครื่องแบบพนักงานพร้อมทำสรุปเป็นรายเดือน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง ชั้น 10
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ23-30ปี
2. วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารงานบุคคล, รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์และสาขาอื่น
3. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในงานบริหารค่าจ้างเงินเดือนหรืองานด้านบริหารบุคคล
4. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel เป็นอย่างดี
5. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน กองทุนประกันสังคมและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
6. มีทักษะด้านตัวเลขและการคำนวณค่าจ้างและภาษีเงินได้
7. สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป "" ประจำสำนักงานใหญ่""
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป "" ประจำสำนักงานใหญ่""
รายละเอียดงาน : 1 รับผิดชอบงานด้านเอกสารของฝ่าย
2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
3 จัดเก็บเอกสารของฝ่ายและติดตามเอกสารต่างๆ
4 จัดทำเอกสารเข้า - ออก ของฝ่าย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง ชั้น 10
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย - หญิง อายุ 23-30 ปี จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี การตลาด ,การจัดการ, บริหารธุรกิจ
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ โปรแกรม Word, Excel
3. มีประสบการณ์สายงานธุรการ (จะได้รับการพิจารณากรณีพิเศษ)
4. มีทักษะในการประสานงาน
5. สามารถเข้าใจงานธุรการและเข้าใจงานเอกสารเป็นอย่างดี
6. มีความละเอียดรอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี
7. สามารถรับแรงกดดันจากการทำงานได้อย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา ""เอ็มโพเรี่ยม""
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา ""เอ็มโพเรี่ยม""
รายละเอียดงาน : - ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์
- ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-322 3430

ส่งใบสมัครได้ที่ Email : Recruitment@sfcinemacity.com
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เอ็มโพเรี่ยม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. บุคลิกหน้าตาดี รักงานบริการ หากเคยผ่านงาน MC, Pretty, PR มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Secretary (เลขานุการ) "สำนักงานใหญ่"
ตำแหน่งงาน : Secretary (เลขานุการ) "สำนักงานใหญ่"
รายละเอียดงาน : กรองสายโทรศัพท์เข้าก่อนโอนสายให้ผู้บังคับบัญชา
กรองจดหมาย บันทึกข้อความ รายงานต่างๆ ที่ส่งถึงผู้บังคับบัญชาและกำหนดเส้นทางในการส่งเอกสารต่อไปยังแผนกต่างๆ
จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญและเอกสารรายวันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ติดตามและรวบรวมรายงานประจำวันจากสาขา/ส่วนต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชา
ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาติดต่อ
ดูแลและจัดตารางนัดหมายต่าง ๆ
นัดประชุม บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และแจกจ่ายรายงานการประชุมไปยัง ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จัดทำวาระการประชุม นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น ๆ
จัดตารางการเดินทางพร้อมทั้งจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม
เก็บรักษาความลับทั้งเรื่องของบริษัทฯ และเรื่องส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา
ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
ประสานงานและควบคุมการทำงานในแผนก ได้แก่ การจัดเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่ายของแผนก การดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยในห้องผู้บังคับบัญชา ร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมาย บันทึกข้อความ และทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง ชั้น 10
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเลขานุการ การจัดการ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในงานด้านงานเลขานุการผู้บริหาร
3. มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กล้าแสดงออก
6. ถ้ามีความรู้ด้านบัญชี การเงิน และการบริหารมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความคล่องตัวในการทำงานสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา ""อุบลราชธานี""
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา ""อุบลราชธานี""
รายละเอียดงาน : ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์ ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-322 3430
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. บุคลิกหน้าตาดี รักงานบริการ หากเคยผ่านงาน MC, Pretty, PR มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กล้าแสดงออก
4. หากมีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างอาคารสถานที่ ""ประจำสำนักงานใหญ่""
ตำแหน่งงาน : ช่างอาคารสถานที่ ""ประจำสำนักงานใหญ่""
รายละเอียดงาน : •ติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับฝ่ายอาคาร เช่น ที่จอดรถภายในอาคารสำหรับพนักงานของบริษัทและผู้มาติดต่อ ท่อน้ำตัน ระบบปรับอากาศไม่ทำงาน

•ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน สิ่งพิมพ์ แบบฟอร์มและอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ

•ดูแลและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เช่น โต๊ะทำงาน เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ เครื่องรูดบัตรพนักงาน ฯลฯ

•จัดทำรายงานสรุปการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงส่งให้ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน

•ดูแลและจัดตารางการใช้ห้องประชุมรวมถึงความเรียบร้อยของห้องประชุมทั้งก่อนและหลังการใช้งาน

•ดูแลความบริษัทผู้รับเหมาทำความสะอาด เช่น การซักล้างพรม การกำจัดแมลง ฯลฯ

•ดูแลงานรับ-ส่งเอกสาร งานแม่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

•ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง ชั้น 10
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช ปวส. ป.ตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะงานช่างไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ
4. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
5. มีไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบริการลูกค้า Part Time "" ประจำสาขา เซนทรัลเวิลด์และเซนทรัลพระราม9""
ตำแหน่งงาน : พนักงานบริการลูกค้า Part Time "" ประจำสาขา เซนทรัลเวิลด์และเซนทรัลพระราม9""
รายละเอียดงาน : - ขายตั๋ว
- ฉีกตั๋ว
- ขายป๊อปคอร์น
- ดูแลลูกค้า
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เซ็นทรัลเวิลด์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. ปฎิบัติงานได้อย่างน้อยวันละ 4-8 ชั่วโมงขึ้นไป สัปดาห์ละ 4 วันขึ้นไป
4. รักงานบริการ ชอบทำงานเป็นทีม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Internal Audit Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่""
ตำแหน่งงาน : Internal Audit Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่""
รายละเอียดงาน : -ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อติดตามเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
-ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้วิธีการตรวจสอบต่างๆ
-รับเรื่องเมื่อทีมงานออกตรวจสอบฝ่ายต่างๆ
-ร่วมออกตรวจฝ่ายต่าง ๆ กับทีมงานเมื่อได้รับมอบหมาย
-จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มและดูแลระบบเอกสารของฝ่าย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง ชั้น 10
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 23 - 30 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้าน Internal Audit 1 ปีขึ้นไป
4. มีความระเอียด รอบคอบในงานเอกสาร และการจัดเก็บ
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
6. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ""ประจำสำนักงานใหญ่""
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ""ประจำสำนักงานใหญ่""
รายละเอียดงาน : -จัดเตรียมใบสั่งซื้อตามเอกสารอนุมัติการสั่งซื้อและตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติใบสั่งซื้อ
-จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มและดูแลระบบเอกสารภายในแผนก
-จัดพิมพ์รายงานประจำสัปดาห์และประจำเดือนต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
-ติดตามและประสานงานกับผู้ขอสั่งซื้อ ในเรื่องการส่งมอบสินค้าของผู้ขายให้ครบถ้วนและทันตามกำหนด
-สร้างสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อหาข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาด
-ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของแผนก/ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง ชั้น 10
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาบัญชีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษดี
4. ประสบการณ์1 ปีขึ้นไปในงานการจัดซื้อ หากเคยผ่านงานด้านจัดซื้อมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน
6. คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint
7. มีความละเอียด รอบคอบในงานเอกสารและการจัดเก็บ
8. สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายบุคคล ประจำสาขา ""มาบุญครอง""
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายบุคคล ประจำสาขา ""มาบุญครอง""
รายละเอียดงาน : - บันทึกการมาทำงานของพนักงานสาขา (เช่น การขาด, ลา, มา, สาย เป็นต้น)
- ดูแลในส่วนงานเอกสารต่างๆ เช่น Fax, Memo และเอกสารต่างๆ ดูแล
- ควบคุมชุด หรือเครื่องแบบพนักงาน, อุปกรณ์เครื่องเขียน และเครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-322 3430
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : มาบุญครอง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี
4. หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการบุคคล (คิดเงินเดือน, ทะเบียนประวัติ) มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สมุห์บัญชี ""ประจำสำนักงานใหญ่""
ตำแหน่งงาน : สมุห์บัญชี ""ประจำสำนักงานใหญ่""
รายละเอียดงาน : - รวบรวมและตรวจสอบงบทดลอง งบดุลและงบกำไรขาดทุน
- ตรวจสอบ แก้ไขและ ปิดบัญชีประจำเดือนและบัญชีประจำปี
- ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ-ขาย
- ตรวจสอบการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, ภงด 53, ภพ. 30
- วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านบัญชีเบื้องต้นและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขต่อไป
- ติดต่อกับสรรพากรในเรื่องอื่น ๆ
- เยี่ยมเยียนโรงภาพยนตร์, Music city, Bowling สาขาต่าง ๆ ร่วมกับผู้บังคับบัญชาเพื่อทำความเข้าใจในข้อจำกัดและปัญหาต่าง ๆ ของแต่ละสาขา
- ประสานงานและประชุมร่วมกับฝ่ายการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจภาพยนตร์, Music city, Bowling เมื่อมีกิจกรรมใหม่ ๆ หรือพิเศษ เพื่อเตรียมงบค่าใช้จ่ายและงานด้านบัญชีอื่น ๆ
- ร่วมทำงานกับผู้จัดการสาขาต่าง ๆ ในการหาสัดส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารเพื่อหาต้นทุน
- สอนงาน แนะนำงานให้พนักงานบัญชีในแผนกบัญชี
- ร่วมวางแผนกับผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงานของแผนก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง ชั้น 10
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี
3. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านการบัญชีทุกประเภท มีประสบการณ์ดูแลระบบบัญชีทั้งระบบ
4. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรม ACCPAC, Microsoft Word and Excel
5. มีความรู้ด้านบัญชีเป็นอย่างดีและสามารถปิดบัญชีได้
6. มีความรู้เรื่องประมวลกฎหมายรัษฎากรและภาษี
7. มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ทางบัญชีและหาทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
8. มีความละเอียดรอบคอบในด้านงานเอกสารและตัวเลข
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา""มาบุญครอง และเซนทรัลเวิลด์""
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา""มาบุญครอง และเซนทรัลเวิลด์""
รายละเอียดงาน : - ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์
- ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-322 3430

ส่งใบสมัครได้ที่ Email : Recruitment@sfcinemacity.com
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : มาบุญครอง ,เซนทรัลเวิลด์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. หากมีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "เอ็มโพเรี่ยม" สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "เอ็มโพเรี่ยม" สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที
รายละเอียดงาน : • ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
• ควบคุมระเบียบวินัยในการทำงาน ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในแต่ละกะ ป้องกันการทุจริต การละเลยต่อหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในระดับต่าง ๆ
• ดูแลระบบการทำงานต่าง ๆ อย่างละเอียด และตักเตือนพนักงานที่กระทำผิดด้วยความละมุนละม่อม แก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เอ็มโพเรี่ยม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารจัดการ, บริหารงานบุคคล, การโรงแรม, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในด้านงานบริการ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ โรงแรม หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้ และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
5. รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบริการลูกค้า Part Time ""ประจำสาขา เอ็มโพเรี่ยม"" รายได้ 60+ บาท/ชม. สมัคร สัมภาษณ์ ทันที
ตำแหน่งงาน : พนักงานบริการลูกค้า Part Time ""ประจำสาขา เอ็มโพเรี่ยม"" รายได้ 60+ บาท/ชม. สมัคร สัมภาษณ์ ทันที
รายละเอียดงาน : -ให้บริการลูกค้าของโรงภาพยนตร์ตามมาตรฐานการบริการ ทั้งการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และการอำนวยความสะดวกอื่นๆให้กับลูกค้า
-ดูแลความเรียบร้อยของโรงภาพยนตร์ เพื่อให้มีความพร้อมในการบริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่
อัตรา : จำนวนมาก ตำแหน่ง
เงินเดือน : 60+ บาท/ชม. บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เอ็มโพเรี่ยม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. มีความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
4. รักงานบริการ ชอบทำงานเป็นทีม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Corporate Section Manager
ตำแหน่งงาน : Corporate Section Manager
รายละเอียดงาน : 1. รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์โดยรวมขององค์กร
2. การพัฒนากลยุทธ์และการวางแผน กิจกรรมทางการตลาดประสานงานกับ แผนกและ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างและจัดการภาพลักษณ์โดยรวมการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้เรื่องการจัดทำ Promotion และการสื่อสารการตลาด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 25,000 - 35,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 - 37 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ , การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการในสายงาน 3 - 5 ปี ขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ระดับหัวหน้าทีมไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
6. สามารถ พูด , อ่าน , เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
7. มีความด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการทำการนำเสนองาน
8. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี) ""ประจำสำนักงานใหญ่""
ตำแหน่งงาน : Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี) ""ประจำสำนักงานใหญ่""
รายละเอียดงาน : ลงบัญชีในโปรแกรมและทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานบัญชี

**สามารถเข้ามาสมัครงานด้วยตัวเองได้ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.30 น. **
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 14,000 - 16,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุตังแต่ 23 - 30 ปี
2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
3. หากไม่จบการศึกษาทางด้านบัญชีมา ให้มีประสบการณ์ในการทำบัญชีไม่น้อยกว่า 0 - 1 ปี
4. มีความละเอียด รอบคอบในด้านงานเอกสารและตัวเลข สามารถทำงานได้รวดเร็ว ทันเวลาที่กำหนด
5. มีประสบการณ์ด้านบัญชีจ่าย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถเริ่มงานได้ทันที (จะพิจาณาเป็นพิเศษ)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

AE ( Sales Executive) ""ประจำสำนักงานใหญ่""
ตำแหน่งงาน : AE ( Sales Executive) ""ประจำสำนักงานใหญ่""
รายละเอียดงาน : ดูแลงานขายสื่อโฆษณาของบริษัท ให้กับลูกค้าที่มีอยู่และขยายฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท

**สามารถเข้ามาสมัครพร้อมยื่นหลักฐานได้ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลา 10.00 - 11.30 และ 14.00 - 17.00 น. **
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 13,000 - 17,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี จบวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด โฆษณา นิเทศน์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. หากมีประสบการณ์ด้านการขายสื่อโฆษณา หรืองาน Event มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน
4. ***กรุณาแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ***""
5. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (ด้านการขายโฆษณา)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

รองผู้ช่วยผู้จัดการ ""เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม""
ตำแหน่งงาน : รองผู้ช่วยผู้จัดการ ""เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม""
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด

สนใจสมัครงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-322-3430
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารจัดการ บริหารงานบุคคล การโรงแรม นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการบริหารและปกครองคนในระดับปฏิบัติการ
4. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
5. มีไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. สามารถคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา ""ประจำสาขาใกล้บ้าน""
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา ""ประจำสาขาใกล้บ้าน""
รายละเอียดงาน : - ให้บริการในแต่ละสาขา
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค แอร์ ไฟฟ้า ประปาเพื่อให้พร้อมในบริการลูกค้า
- ให้บริการและการอำนวยความสะดวกลูกค้าให้ได้รับความพอใจสูงสุด
- ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-322 3430
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
3. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนตร์ เครื่องกล หรือด้านช่างอื่นๆ ทุกสาขา
4. มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
5. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
6. มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Software Tester & Documentation ""ประจำสำนักงานใหญ่ ""
ตำแหน่งงาน : Software Tester & Documentation ""ประจำสำนักงานใหญ่ ""
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000 - 22,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 23-28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. เข้าใจรูปแบบและขั้นตอนการพัฒนา software เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์พัฒนา software อย่างน้อย 1 ปี
4. พัฒนาระบบที่ไม่สลับซับซ้อน หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขระบบโดยใช้ ASP, PHP, .NET, MS SQL หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
5. มีความขยัน ตั้งใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
6. บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี
7. สามารถติดต่อกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Software Coordinator " ด่วน ""ประจำสำนักงานใหญ่ ""
ตำแหน่งงาน : Software Coordinator " ด่วน ""ประจำสำนักงานใหญ่ ""
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง (MBK)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 23-28 ปี, วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการดูแลโปรแกรมทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 ปี
3. มีความเข้าใจและสามารถตรวจสอบข้อมูลใน Database ได้ดี
4. มีความรู้ความเข้าใจในภาษา Visual Basic, ASP, Java, Crystal report
5. มีความคิดเชิงตรรกวิทยา (Logical Thinking)
6. มีใจรักการบริการ (Service Mind) สามารถทำงานเป็นทีมได้
7. สามารถศึกษาหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และภายในกรอบเวลาที่กำหนดให้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Software Support ""ประจำสำนักงานใหญ่""
ตำแหน่งงาน : Software Support ""ประจำสำนักงานใหญ่""
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 - 17,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 25 - 30 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. มีประสบการในสายงาน 2 ปี ขึ้นไป
4. มีความรู้ด้านระบบ Vista และ Promise
5. สามารถรับผิดชอบเรื่องการติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาของระบบ Vista และ Promise
6. สามารถ พูด , อ่าน , เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Senoir Accountant ประจำสำนักงานใหญ่ "ด่วน"
ตำแหน่งงาน : Senoir Accountant ประจำสำนักงานใหญ่ "ด่วน"
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000 - 22,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 28 - 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
2. มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
3. ดูแลการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆรวมถึงรายงายบัญชีเพื่อการบริหาร
4. ดูแลควบคุมการจัดทำบัญชีประเภทต่างๆ
5. ดูแลควบคุมการจัดทำบัญชีประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงการตรวจสอบความถูกต้อง
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม ACCPAC, Word, Excel ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Graphic Design Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่""
ตำแหน่งงาน : Graphic Design Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่""
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลออกแบบงาน Display
2. ประสานงานการผลิตกับหน่วยงานต่างๆ
3. จัดหาช่องทางการผลิตหรือการออกแบบใหม่ๆ
4. ให้คำปรึกษาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ กับทีม Graphic

**สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตัวเองตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 11.30 น.และ 14.00 - 17.30 น.**
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ SF Cinema City MBK
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี จบวุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีความชำนาญในการใช้เครื่อง MAC โปรแกรม Photo Shop, Illustrator, และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบ Display ฯลฯ
4. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. พิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งผลงานใส่ CD ส่งมาที่ฝ่ายบุคคลเท่านั้น
6. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานอยู่ในระดับดี
7. สามารถร่วมงานกับผู้อื่นหรือทำงานเป็นทีได้อย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา ""สาขา เอ็มโพเรี่ยม""
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา ""สาขา เอ็มโพเรี่ยม""
รายละเอียดงาน : - ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์
- ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-322 3430

ส่งใบสมัครได้ที่ Email Recruitment@sfcinemacity.com
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เอ็มโพเรี่ยม พร้อมพงษ์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุ 21 ปีขึ้นไป
3. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. หากมีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. บุคลิกหน้าตาดี รักงานบริการ หากเคยผ่านงาน MC, Pretty, PR มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

HRM Section Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่ ""
ตำแหน่งงาน : HRM Section Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่ ""
รายละเอียดงาน : - วางแผนงาน บริหารงาน นำระบบบริหารงานสมัยใหม่ด้าน HRM มาปรับใช้ภายในองค์กร
- ดูแลบริหารงานด้าน การสรรหา ,สวัสดิการ,ค่าจ้างค่าตอบแทน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 28,000 - 35,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา, สังคมศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไปในงานบริหารงาน HRM และมีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยกรมนุษย์สมัยใหม่
4. สามารถกำหนดทิศทางในการทำงานตามนโยบายของผู้บริหาร
5. กล้าตัดสินใจและสามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ด้วยตนเอง
6. หากมีประสบการณ์ด้านสรรหาว่าจ้างและค่าตอบแทน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
7. มีความเข้าใจการบริหารงานเป็นทีมและมีแนวความคิดในการทำงานด้านบุคคลสมัยใหม่
8. มีความสามารถในการการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด "ประจำสาขา ใกล้บ้าน"
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด "ประจำสาขา ใกล้บ้าน"
รายละเอียดงาน : - ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์
- ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-322 3430
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุ 21 ปีขึ้นไป
3. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. หากมีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. บุคลิกหน้าตาดี รักงานบริการ หากเคยผ่านงาน MC, Pretty, PR มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา ""จังซีลอน (ภูเก็ต)""
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา ""จังซีลอน (ภูเก็ต)""
รายละเอียดงาน : ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์ ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-322 3430

ส่งใบสมัครได้ที่ Email Recruitment@sfcinemacity.com
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังซีลอน
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. บุคลิกหน้าตาดี รักงานบริการ หากเคยผ่านงาน MC, Pretty, PR มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กล้าแสดงออก
4. หากมีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

รองผู้ช่วยผู้จัดการ ""ประจำสาขา เซนทรัลเวิร์ล ""
ตำแหน่งงาน : รองผู้ช่วยผู้จัดการ ""ประจำสาขา เซนทรัลเวิร์ล ""
รายละเอียดงาน : - ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-322 3430

ส่งใบสมัครได้ที่ Email Recruitment@sfcinemacity.com
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 22 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารจัดการ บริหารงานบุคคล การโรงแรม นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีความสามารถในการบริหารและปกครองคนในระดับปฏิบัติการ
5. มีไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel
7. ทักษะในการทำงานเป็นทีม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

รองผู้ช่วยผู้จัดการ ""ประจำสาขา เซนทรัล สุราษฏร์ธานี""
ตำแหน่งงาน : รองผู้ช่วยผู้จัดการ ""ประจำสาขา เซนทรัล สุราษฏร์ธานี""
รายละเอียดงาน : - ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์
- สอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-322 3430

ส่งใบสมัครได้ที่ Email Recruitment@sfcinemacity.com
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เซนทรัล สุราษฏร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารจัดการ, บริหารงานบุคคล, การโรงแรม, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการบริหารและปกครองคนในระดับปฏิบัติการ
4. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
5. มีไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา ""ปราจีนบุรี"
ตำแหน่งงาน : รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา ""ปราจีนบุรี"
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-322 3430

ส่งใบสมัครได้ที่ Email Recruitment@sfcinemacity.com
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บิ๊กซี ปราจีนบุรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารจัดการ บริหารงานบุคคล การโรงแรม นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการบริหารและปกครองคนในระดับปฏิบัติการ
4. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
5. มีไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. สามารถคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "" เซนทรัล ชลบุรี""
ตำแหน่งงาน : รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "" เซนทรัล ชลบุรี""
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด

https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เซนทรัล ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารจัดการ บริหารงานบุคคล การโรงแรม นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการบริหารและปกครองคนในระดับปฏิบัติการ
4. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
5. มีไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. สามารถคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้
7. โทร : 086-322-3430
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Cost Controller (ตรวจสอบและประเมินราคา) t
ตำแหน่งงาน : Cost Controller (ตรวจสอบและประเมินราคา) t
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,000 - 20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
2. จบวุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในการคิดคำนวณประเมินราคา,ตรวจสอบราคางานก่อสร้าง และตกแต่งภายใน
4. ภาษาอังกฤษดีทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
5. มีความรู้ในด้านงานระบบสาธารณูปโภค งานบริหารโครงการ และ/หรืองานก่อสร้าง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ