เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัดบริษัท : บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
รายละเอียดบริษัท : ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขนถ่ายสำภาระ ลำเลียงกระเป๋าผู้โดยสาร ขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สวัสดิการ : เบี้ยขยัน เงินเบิกล่วงหน้า ประกันสังคม เงินกู้ ลากิจ ลาป่วย
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน www.panthaiair.com,hrpanthai@gmail.com
ติดต่อ : คุณนริศรา ดีขาย / คุณเพ็ญศิริ บุญรอด
โทร : 02-9610055
แฟกส์ : 02-9610888
ที่อยู่ : 437 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เว็บไซต์ : http://www.panthaiair.com

เจ้าหน้าที่อาชีวนามัยและความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)ประจำท่าอากาศยานภูเก็ต
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่อาชีวนามัยและความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)ประจำท่าอากาศยานภูเก็ต
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง

5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. ไม่จัดกัดอายุ
3. วุฒิ ป.ตรี(สาขาอาชีวอนามัยโดยตรง)
4. มีประสบการณ์การทำงาน จป.(วิชาชีพ) 3 ปีขึ้นไป
5. มีความเป็นผู้นำสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Operations Manager
ตำแหน่งงาน : Operations Manager
รายละเอียดงาน : บริหารงานในส่วนของคลังสินค้าทั้งหมด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 35,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : คลังสินค้าเมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุตั้งแต่ 35ปีขึ้นไป
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. มีประสบการณ์ ด้านการบริหารคลังสินค้า และ การส่งสินค้าภายในประเทศ
5. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน และ เขียน ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานติดรถส่งของงานไปรษณีย์ไทย(เชียงใหม่)
ตำแหน่งงาน : พนักงานติดรถส่งของงานไปรษณีย์ไทย(เชียงใหม่)
รายละเอียดงาน : พนักงานติดรถและยกของประจำจังหวัดเชียงใหม่
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 300/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
2. อายุ22ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน40ปีบริบูรณ์
3. วุฒิม.3ขึ้นไป
4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
5. ขยัน ตรงต่อเวลาและมารถทำงานเป้นกะได็
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน(SUPERVISOR)ประจำสนามบินเชียงราย
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าผู้ควบคุมงาน(SUPERVISOR)ประจำสนามบินเชียงราย
รายละเอียดงาน : ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขนถ่ายสัมภาระภายในสนามบินฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินเชียงราย
จังหวัด : เชียงราย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุตั้งแต่ 25ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน35ปีบริบูรณ์
3. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
4. มีร่างกายแข็งแรง
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี/บุคลิกดี
6. มีความรู้หรือทักษะภาษาอังกฤษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานควบคุม(แผนกขนถ่ายสำภาระผู้โดยสาร และแผนกทำความสะอาดบนเครื่องบิน)ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศสุวรรณภูมิ
ตำแหน่งงาน : พนักงานควบคุม(แผนกขนถ่ายสำภาระผู้โดยสาร และแผนกทำความสะอาดบนเครื่องบิน)ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศสุวรรณภูมิ
รายละเอียดงาน : ควบคุมงานแผนกขนถ่ายสำภาระและแผนกทำความสะอาดบนเครื่องบิน
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานดสุวรรณภูมิ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง(หากอายุเกินกำหนด จะต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1ปี)
2. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
3. การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
4. ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 1ปี
5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป้นผู้ทุพพลภาพ มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบลาลรัฐ หรือเอกชน
6. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือสุราเรื้อรัง
7. ต้องผ่านการตรวจประวัติจากกอทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยไม่เคยกระทำความผิดและต้องคำพิพากษาสาลถึงจำคุก(โดยผู้รับจ้างเป้นผู้ส่งให้ตรวจสอบ)
8. ต้องผ่านการอบรมจากกองฝึกอบรมภาคปฏิบัติ(On The Job Training)กับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขนถ่ายสัมถาระ(ประจำที่เมืองทอง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขนถ่ายสัมถาระ(ประจำที่เมืองทอง)
รายละเอียดงาน : ขนถ่ายสัมภาระ(สินค้า)ต่างๆ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 350+ค่าอาหารวันละ50/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ18ปีขึ้นไป
3. วุฒิมัธยมตอนต้นขึ้นไป
4. มีความรับผิดชอบสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขา/ประสานงาน
ตำแหน่งงาน : เลขา/ประสานงาน
รายละเอียดงาน : - จัดทำเอกสาร
- ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : OFFICE เมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
3. วุฒิ ปวส. - ป.ตรี (ไม่จำกัดสาขา)
4. ความรู้ด้านการใช้งาน Computer
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

CUSTOMER SERVICE AGENT(ประจำท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต)
ตำแหน่งงาน : CUSTOMER SERVICE AGENT(ประจำท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต)
รายละเอียดงาน : ให้บริการภาคพื้น
-ตรวจรับบัตรโดยสาร(CHECK-IN)
-ดูแลผู้โดยสารขาเข้า-ออกเที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
อัตรา : 30 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000(ปรับเป็น16,500บาท หลังผ่านทดลองงาน) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย
2. เพศชาย ผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร(ความสูงไม่น้อยกว่า160เซนติเมตร)
3. เพศหญิง ความสูงไม่น้อยกว่า155เซนติเมตร
4. การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
5. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้
6. มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและมีคะแนนTOEICอย่างต่ำ500คะแนนและมีผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน2ปี นับถึงวันที่มายื่นใบสมัคร
8. อายุไม่เกิน30ปี
9. ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายและผลคะแนนTOEICได้ที่hrpanthai@gmail.com พร้อมระบุความประสงค์ทำงานที่ภูเก็ต
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถในลานจอด(ประจำท่าอาศยานนานาชาติภูเก็ต)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถในลานจอด(ประจำท่าอาศยานนานาชาติภูเก็ต)
รายละเอียดงาน : ขับรถในลานจอดประจำสนามบิรนานาชาติจังหวัดภูเก็ต
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 309บาท/วัน+เบี้ยเลี้ยง 100 บาท/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุตั้งแต่ 22ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน40ปีบริบูรณ์
3. วุฒิม.3ขึ้นไป
4. มีใบอนุญาติขับรถ
5. รับเฉพาะผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
6. สามารถทำงานเป็นผลัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขนถ่ายสัมภาระ(ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขนถ่ายสัมภาระ(ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต)
รายละเอียดงาน : ขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร ณสนามบินภูเก็ต
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 309บาท/วัน+เบี้ยเลี้ยงวันละ 50 บาท/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินภูเก็ต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ18ปีขึ้นไป
3. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
4. สามารทำงานเป็นกะได้
5. มีความรับผิดชอบสูง
6. มีค่าล่วงเวลา+เบี้ยขยัน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ควบคุมงาน SUPERVISOR (ประจำท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต)
ตำแหน่งงาน : ผู้ควบคุมงาน SUPERVISOR (ประจำท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต)
รายละเอียดงาน : ควบคุมการทำงานในลานจอดประจำท่าอาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 309+เบี้ยเลี้ยงวันละ70บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง/ชาย
2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
3. เพศชายผ่านการ้ชเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
4. สามารทำงานเป็นกะได้
5. มีค่าล่วงเวลา+เบี้ยขยัน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบริการภาคพื้น CSA ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตำแหน่งงาน : พนักงานบริการภาคพื้น CSA ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รายละเอียดงาน : - ปฎิบัติหน้าที่ให้บริการภาคพื้น โดยทำหน้าที่ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check - In) และดูแลผู้โดยสารขาเข้า - ออก เที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศ ให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
อัตรา : 30-50 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30ปี
2. การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
3. สามารถปฎิบัติงานเป็นผลัดได้
4. มีทักษะในการสื่่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี ( มีคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คนะแนน)
5. ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามปฎิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆ เนื่องจากทำความเสียหายโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
6. ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามปฎิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆ เนื่องจากทำความเสียหายโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

OPERATOR (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตำแหน่งงาน : OPERATOR (สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายละเอียดงาน : ควบคุมอุปกรณ์ CPL CVB TSP เพื่อขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร และควบคุมอุปกรณ์ CPL CVB TSP เพื่อขนถ่ายสินค้า CARGO
**ไม่มีประสบการณ์ มีการจัดอบรมและฝึกภาคปฏิบัติให้ได้**
อัตรา : 20 ตำแหน่ง
เงินเดือน : รายได้ประจำไม่รวม OT เริ่ม 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
3. อายุ22ปีขึ้นไป(ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. มีใบอนุญาติขับรถชนิดที่ 1
5. เคยขับรถลากจูงในลานจอด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถทำงานได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
7. สามารถทำงานเป็นกะได้
8. อัตรารายได้ อายุงาน 4 ปีขึ้นไปฐานเงินเดือน12,000และสวัสดิการรวม20,000 อายุงาน 3-4ปี ฐานเงินเดือน12,000และสวัสดิการรวม19,000 อายุงาน 2-3ปี ฐานเงินเดือน12,000และสวัสดิการรวม17,000 อายุงาน 1-2ปี ฐานเงินเดือน12,000และสวัสดิการรวม16,000 ไม่มีประสบการณ์ ฐานเงินเดือน12,000และสวัสดิการรวม15,000
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานทำความสะอาดภายในเครื่องบิน(สุวรรณภูมิ)
ตำแหน่งงาน : พนักงานทำความสะอาดภายในเครื่องบิน(สุวรรณภูมิ)
รายละเอียดงาน : ทำความสะอาดภายในเครื่องบิน,มีเบี้ยขยันเดือนละ500 บาท 3เดือนติดรับเพิ่ม 1,500 บาท ,มีประกันสังคม,มีค่าอาหารวันละ100 บาท
อัตรา : 40 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 350 บาท/วัน+ค่าอาหาร50บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สานมบินสุวรรณภูมิ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ18-40 ปี
2. เพศชาย อายุ 22-40 ปี(ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
4. สามารทำงานเป็นกะได้
5. *ใช้สำเนาเอกสารอย่างละ7ชุด*
6. *ใช้รูปถ่าย7ใบ*
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถในลานจอดสนามบิน(สุวรรณภูมิ)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถในลานจอดสนามบิน(สุวรรณภูมิ)
รายละเอียดงาน : ขับรถลากจูงในลานจอดสนามบินสุวรรณภูมิ
อัตรา : 20 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000+2,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป(ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2. มีใบขับขี่รถยนต์
3. การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
4. ต้องมีคนค้ำประกัน
5. *ใช้สำเนาเอกสารอย่างละ7ชุด*
6. *ใช้รูปถ่าย7ใบ*
7. มีทำงานล่วงเวลาประจำ เบี้ยขยันเดือนละ 500 บาท หากได้เบี้ยขยันต่อเนื่อง 3 เดือนจะได้เพิ่มอีก 1,500 บาท
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (สุวรรณภูมิ)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (สุวรรณภูมิ)
รายละเอียดงาน : ขนถ่ายสัมภาระจากเครื่องบินผ่านเครื่องลำเลียง
อัตรา : 20 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 350บาท/วัน+ค่าอาหาร 50 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายอายุ 18-40ปี(ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
3. สามราถทำงานเป็นกะได้
4. มีเบี้ยขยันเดือนละ 500 บาท 3 เดือนต่อเนื่องได้เพิ่มอีก1,500.-
5. *ใช้สำเนาเอกสารอย่างละ7ชุด*
6. *ใช้รูปถ่าย7ใบ*
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

SUPERVISOR (ประจำที่สุวรรณภูมิ)
ตำแหน่งงาน : SUPERVISOR (ประจำที่สุวรรณภูมิ)
รายละเอียดงาน : ควบคุมการขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสารและควบคุมการขนถ่ายสินค้า
อัตรา : 7 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 +3,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. จบการศีกษาระดับปวส-ปริญญาตรี
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. ต้องมีคนค้ำประกัน
6. *ใช้เอกสารในการสมัครงานอย่างละ7ชุด*
7. *ใช้รูปถ่าย7ใบ*
8. 1. ทดลองงาน 3 เดือน 2. มีค่าเบี้ยขยันเดือนละ 500 บาท (หากภายใน 3 เดือน ไม่มีสภาพป่่วย , ลา , ขาด , สาย + ให้เดือนที่ 3อีก 1,500 บาท ) 3. ค่าล่วงเวลา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(Payroll Staff)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(Payroll Staff)
รายละเอียดงาน : ตรวจเช็คการทำงานของพนักงานในแต่ละวัน
จัดทำวันลาต่างๆของพนักงานเข้าระบบ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุตั้งแต่ 25ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน35ปีบริบูรณ์
3. วุฒิ ปวส.
4. มีประสบการณ์ด้านการทำเงินเดือนพนักงาน(Payroll)
5. สมารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมออฟฟิตได้
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
7. มีความอดทนและทนแรงกดดันในการทำงานได้เป็นอย่างดี
8. ถ้ามีประสบการโปรแกรมPay-Dayจะได้รับการพิจรณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานเมืองทอง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานเมืองทอง)
รายละเอียดงาน : - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี /การเงิน /ภาษีซื้อ,ภาษีขาย
- จัดทำงบประจำเดือน
- งานที่เกี่ยวข้องกับบัญขี หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เมืองทองธานี3
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. วูมิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเบื้องต้นได้
4. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขนถ่ายสัมภาระ(ภูเก็ต)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขนถ่ายสัมภาระ(ภูเก็ต)
รายละเอียดงาน : ขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร ณสนามบินภูเก็ต
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 309บาท/วัน+เบี้ยเลี้ยง 40 บาท/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายอายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. .มีที่พักอยู่ไกล้สนามบิน
4. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเองไดที่บริษัท 1.085-4818878 คุณต้น 2.084-8748698 คุณบุษ 3.076-351733 office
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

OPERATOR
ตำแหน่งงาน : OPERATOR
รายละเอียดงาน : ควบคุมอุปกรณ์ CPL CVB TSP เพื่อขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร และควบคุมอุปกรณ์ CPL CVB TSP เพื่อขนถ่ายสินค้า CARGO
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,000 ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินภูเก็ต
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. จบการศึกษาระดับปวชหรือเทียบเท่า
3. มี LICENSE อุปกรณ์ CPL (LD) CVB (CB) TSP (TP)
4. มีใบอนุญาติขับรถชนิดที่ 2
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. สามารถทำงานได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินภูเก็ต
7. สมัครทาง Email ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเองไดที่บริษัท
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานทำความสะอาดภายในเครื่องบิน
ตำแหน่งงาน : พนักงานทำความสะอาดภายในเครื่องบิน
รายละเอียดงาน : ทำความสะอาดภายในเครื่องบิน,มีเบี้ยขยันเดือนละ500 บาท 3เดือนติดรับเพิ่ม 1,500 บาท ,มีประกันสังคม,มีค่าอาหารวันละ30 บาท
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 300 บาท/วัน+ค่าอาหาร30บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สานมบินสุวรรณภูมิ ,สนามบินภูเก็ต
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง/ชาย อายุ18-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. สามารทำงานเป็นกะได้
4. พักอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ,สนามบินภูเก็ต
5. สมัครทาง Email ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเองไดที่บริษัท
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถในลานจอดสนามบิน
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถในลานจอดสนามบิน
รายละเอียดงาน : ขับรถลากจูงในลานจอดสนามบินสุวรรณภูมิ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000+2,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป(ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2. มีใบขับขี่รถยนต์
3. การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
4. มีทำงานล่วงเวลาประจำ เบี้ยขยันเดือนละ 500 บาท หากได้เบี้ยขยันต่อเนื่อง 3 เดือนจะได้เพิ่มอีก 1,500 บาท
5. สมัครทาง Email ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเองไดที่บริษัท086-3267408,0890566909,02-9840099#143 ,136,131,111
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (สุวรรณภูมิ)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (สุวรรณภูมิ)
รายละเอียดงาน : ถ่ายสัมภาระจากเครื่องบินผ่านเครื่องลำเลียง
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 350บาท/วัน+ค่าอาหาร 50 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิงอายุ 20-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาป. 6 ขึ้นไป
3. สามราถทำงานเป็นกะได้
4. มีเบี้ยขยันเดือนละ 500 บาท 3 เดือนต่อเนื่องได้เพิ่มอีก1,500.-
5. สมัครทาง Email สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบุคคล โทร.02-9840099 ต่อ 111,131,136,143หรือ 089-0566909 ,086-3267408,086-3266823
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (ประจำสนามบินเชียงใหม่)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (ประจำสนามบินเชียงใหม่)
รายละเอียดงาน : ขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร ขึ้น-ลง จากเครื่องบิน
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 300 บาท/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย20-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป.
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. .มีค่าล่วงเวลา
5. มีประกันสังคม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ (สนามบินเชียงใหม่)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ (สนามบินเชียงใหม่)
รายละเอียดงาน : ขับรถ ส่งสินค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 300 บาท+ค่าอาหาร 40 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
3. มีใบขับขี่ส่วนบุคคล
4. หรือติดต่อสอบถามที่ได้เบอร์ 089-5314422
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถกระบะ
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถกระบะ
รายละเอียดงาน : ขับรถขนส่งสินค้าในกรุงเทพ + ต่างจังหวัด
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 +ค่าอาหาร 50 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เมืองทองธานี 3
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายอายุ 20-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป.
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. มีค่าล่วงเวลา +เบี้ยเลี้ยง
5. มีใบขับขี่รถยนต์
6. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีเบี้ยขยัน
8. 02-9610055 ต่อ 140
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ 6 ล้อ
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ 6 ล้อ
รายละเอียดงาน : ขับรถส่งของ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 + 2,000+ค่าอาหาร 50 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานเมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2
4. รู้จักเส้นทางเขตกรุงเทพและปริมณฑล
5. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-9610055 ต่อ 140
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานเมืองทอง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานเมืองทอง)
รายละเอียดงาน : จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี วางบิล รับเช็คและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เมืองทองธานี3
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. วูมิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเบื้องต้นได้
4. หรือสมัครด้วยตนเองไดที่บริษัทหรือโทรสอบถามได้ที่ 02-9610055 ต่อ 140 คุณเพ็ญ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบุคคล (ประจำ Office ภูเก็ต)
ตำแหน่งงาน : พนักงานบุคคล (ประจำ Office ภูเก็ต)
รายละเอียดงาน : ดูแลงานด้านสรรหา ฝึกอบรม กฎระเบียบ งานสวัสดิการฯ

ทำค่าแรง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วูฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเบื้องต้นได้
4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบุคคลจะพิจารรณาเป็นพิเศษ
5. เรียนรู้เร็ว สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบริการภาคพื้น CSA ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ตมหาชน)
ตำแหน่งงาน : พนักงานบริการภาคพื้น CSA ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ตมหาชน)
รายละเอียดงาน : - ปฎิบัติหน้าที่ให้บริการภาคพื้น โดยทำหน้าที่ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check - In) และดูแลผู้โดยสารขาเข้า - ออก เที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศ ให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

สวัสดิการ
- ที่พัก+ รถรับส่ง (เฉพาะสถานีภูเก็ตเท่านั้น)
- ค่าเดินทาง 3,000 บาท (เฉพาะสถานีสุวรรณภูมิเท่าน้้น)
- เบี้ยขยัน , ค่าเข้างานผลัดกลางคืน 200.-/คืน, ค่าล่วงเวลา
- ปรับฐานเงินเดือนประจำปี , โบนัส (สำหรับพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 2ปี ขึ้นไป)
- เครื่องแบบ
อัตรา : 30-50 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินนานาชาติสุวรรณ , สนามบินนานาชาติภูเก็ต
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30ปี
2. การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
3. สามารถปฎิบัติงานเป็นผลัดได้
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี ( มีคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คนะแนน)
5. ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามปฎิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆ เนื่องจากทำความเสียหายโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-9840099 ต่อ 138 หรือ 093-5830889
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่าย Sorting / คัดแยกกระเป๋าและสัมภาระผู้โดยสาร
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่าย Sorting / คัดแยกกระเป๋าและสัมภาระผู้โดยสาร
รายละเอียดงาน : - ควบคุมดูแลบริหารจัดการปฏิบัติงานของพนักงาน ไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน
- ดูแลจำนวนพนักงานในหน่วยงานให้เพียงพอต่อการทำ
งานในแต่ละกะ รวมถึง ดูแลบริหารจัดการงานอื่นๆ
ตาม ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินสุวรรณ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 35ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชน
4. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
5. มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
6. มีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควร โดยสามารถอ่าน และมีความเข้าใจป้ายบอกสถานที่ และเที่ยวบิน (Tag) ที่ติดสัมภาระผู้โดยสาร
7. ต้องผ่านการอบรมจากกองฝึกอบรมบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (1H-U) และฝึกงานภาคปฏิบัติ ( On The Job Training) กับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนเริ่มปฎิบัติงาน
8. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-984-0099 ต่อ 138
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (เชียงราย)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (เชียงราย)
รายละเอียดงาน : ขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสารขึ้น - ลง จากเครื่องบิน
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 300/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินเชียงราย
จังหวัด : เชียงราย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย 20-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. มีค่าล่วงเวลา
5. มีประกันสังคม
6. pensiri_b@rocketmail.com ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัท หรือโทรติดต่อ คุณทรัพยสิทธิ์ 095-595-2706
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ