เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัดบริษัท : บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
รายละเอียดบริษัท : ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขนถ่ายสำภาระ ลำเลียงกระเป๋าผู้โดยสาร ขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สวัสดิการ : เบี้ยขยัน เงินเบิกล่วงหน้า ประกันสังคม เงินกู้ ลากิจ ลาป่วย
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน www.panthaiair.com,hrpanthai@gmail.com
ติดต่อ : คุณนริศรา ดีขาย / คุณเพ็ญศิริ บุญรอด
โทร : 02-9610055
แฟกส์ : 02-9610888
ที่อยู่ : 437 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เว็บไซต์ : http://www.panthaiair.com

เจ้าหน้าที่อาชีวนามัยและความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)ประจำท่าอากาศยานภูเก็ต
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่อาชีวนามัยและความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)ประจำท่าอากาศยานภูเก็ต
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง

5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. ไม่จัดกัดอายุ
3. วุฒิ ป.ตรี(สาขาอาชีวอนามัยโดยตรง)
4. มีประสบการณ์การทำงาน จป.(วิชาชีพ) 3 ปีขึ้นไป
5. มีความเป็นผู้นำสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Operations Manager
ตำแหน่งงาน : Operations Manager
รายละเอียดงาน : บริหารงานในส่วนของคลังสินค้าทั้งหมด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 35,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : คลังสินค้าเมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุตั้งแต่ 35ปีขึ้นไป
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. มีประสบการณ์ ด้านการบริหารคลังสินค้า และ การส่งสินค้าภายในประเทศ
5. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน และ เขียน ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานติดรถส่งของงานไปรษณีย์ไทย(เชียงใหม่)
ตำแหน่งงาน : พนักงานติดรถส่งของงานไปรษณีย์ไทย(เชียงใหม่)
รายละเอียดงาน : พนักงานติดรถและยกของประจำจังหวัดเชียงใหม่
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 300/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
2. อายุ22ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน40ปีบริบูรณ์
3. วุฒิม.3ขึ้นไป
4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
5. ขยัน ตรงต่อเวลาและมารถทำงานเป้นกะได็
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน(SUPERVISOR)ประจำสนามบินเชียงราย
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าผู้ควบคุมงาน(SUPERVISOR)ประจำสนามบินเชียงราย
รายละเอียดงาน : ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขนถ่ายสัมภาระภายในสนามบินฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินเชียงราย
จังหวัด : เชียงราย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุตั้งแต่ 25ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน35ปีบริบูรณ์
3. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
4. มีร่างกายแข็งแรง
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี/บุคลิกดี
6. มีความรู้หรือทักษะภาษาอังกฤษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานควบคุม(แผนกขนถ่ายสำภาระผู้โดยสาร และแผนกทำความสะอาดบนเครื่องบิน)ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศสุวรรณภูมิ
ตำแหน่งงาน : พนักงานควบคุม(แผนกขนถ่ายสำภาระผู้โดยสาร และแผนกทำความสะอาดบนเครื่องบิน)ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศสุวรรณภูมิ
รายละเอียดงาน : ควบคุมงานแผนกขนถ่ายสำภาระและแผนกทำความสะอาดบนเครื่องบิน
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานดสุวรรณภูมิ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง(หากอายุเกินกำหนด จะต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1ปี)
2. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
3. การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
4. ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 1ปี
5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป้นผู้ทุพพลภาพ มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบลาลรัฐ หรือเอกชน
6. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือสุราเรื้อรัง
7. ต้องผ่านการตรวจประวัติจากกอทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยไม่เคยกระทำความผิดและต้องคำพิพากษาสาลถึงจำคุก(โดยผู้รับจ้างเป้นผู้ส่งให้ตรวจสอบ)
8. ต้องผ่านการอบรมจากกองฝึกอบรมภาคปฏิบัติ(On The Job Training)กับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขนถ่ายสัมถาระ(ประจำที่เมืองทอง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขนถ่ายสัมถาระ(ประจำที่เมืองทอง)
รายละเอียดงาน : ขนถ่ายสัมภาระ(สินค้า)ต่างๆ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 350+ค่าอาหารวันละ50/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ18ปีขึ้นไป
3. วุฒิมัธยมตอนต้นขึ้นไป
4. มีความรับผิดชอบสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขา/ประสานงาน
ตำแหน่งงาน : เลขา/ประสานงาน
รายละเอียดงาน : - จัดทำเอกสาร
- ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : OFFICE เมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
3. วุฒิ ปวส. - ป.ตรี (ไม่จำกัดสาขา)
4. ความรู้ด้านการใช้งาน Computer
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

CUSTOMER SERVICE AGENT(ประจำท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต)
ตำแหน่งงาน : CUSTOMER SERVICE AGENT(ประจำท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต)
รายละเอียดงาน : ให้บริการภาคพื้น
-ตรวจรับบัตรโดยสาร(CHECK-IN)
-ดูแลผู้โดยสารขาเข้า-ออกเที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
อัตรา : 30 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000(ปรับเป็น16,500บาท หลังผ่านทดลองงาน) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย
2. เพศชาย ผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร(ความสูงไม่น้อยกว่า160เซนติเมตร)
3. เพศหญิง ความสูงไม่น้อยกว่า155เซนติเมตร
4. การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
5. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้
6. มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและมีคะแนนTOEICอย่างต่ำ500คะแนนและมีผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน2ปี นับถึงวันที่มายื่นใบสมัคร
8. อายุไม่เกิน30ปี
9. ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายและผลคะแนนTOEICได้ที่hrpanthai@gmail.com พร้อมระบุความประสงค์ทำงานที่ภูเก็ต
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถในลานจอด(ประจำท่าอาศยานนานาชาติภูเก็ต)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถในลานจอด(ประจำท่าอาศยานนานาชาติภูเก็ต)
รายละเอียดงาน : ขับรถในลานจอดประจำสนามบิรนานาชาติจังหวัดภูเก็ต
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 309บาท/วัน+เบี้ยเลี้ยง 100 บาท/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุตั้งแต่ 22ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน40ปีบริบูรณ์
3. วุฒิม.3ขึ้นไป
4. มีใบอนุญาติขับรถ
5. รับเฉพาะผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
6. สามารถทำงานเป็นผลัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขนถ่ายสัมภาระ(ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขนถ่ายสัมภาระ(ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต)
รายละเอียดงาน : ขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร ณสนามบินภูเก็ต
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 309บาท/วัน+เบี้ยเลี้ยงวันละ 50 บาท/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินภูเก็ต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ18ปีขึ้นไป
3. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
4. สามารทำงานเป็นกะได้
5. มีความรับผิดชอบสูง
6. มีค่าล่วงเวลา+เบี้ยขยัน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ควบคุมงาน SUPERVISOR (ประจำท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต)
ตำแหน่งงาน : ผู้ควบคุมงาน SUPERVISOR (ประจำท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต)
รายละเอียดงาน : ควบคุมการทำงานในลานจอดประจำท่าอาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 309+เบี้ยเลี้ยงวันละ70บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง/ชาย
2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
3. เพศชายผ่านการ้ชเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
4. สามารทำงานเป็นกะได้
5. มีค่าล่วงเวลา+เบี้ยขยัน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบริการภาคพื้น CSA ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตำแหน่งงาน : พนักงานบริการภาคพื้น CSA ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รายละเอียดงาน : - ปฎิบัติหน้าที่ให้บริการภาคพื้น โดยทำหน้าที่ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check - In) และดูแลผู้โดยสารขาเข้า - ออก เที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศ ให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
อัตรา : 30-50 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30ปี
2. การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
3. สามารถปฎิบัติงานเป็นผลัดได้
4. มีทักษะในการสื่่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี ( มีคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คนะแนน)
5. ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามปฎิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆ เนื่องจากทำความเสียหายโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
6. ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามปฎิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆ เนื่องจากทำความเสียหายโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

OPERATOR (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตำแหน่งงาน : OPERATOR (สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายละเอียดงาน : ควบคุมอุปกรณ์ CPL CVB TSP เพื่อขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร และควบคุมอุปกรณ์ CPL CVB TSP เพื่อขนถ่ายสินค้า CARGO
**ไม่มีประสบการณ์ มีการจัดอบรมและฝึกภาคปฏิบัติให้ได้**
อัตรา : 20 ตำแหน่ง
เงินเดือน : รายได้ประจำไม่รวม OT เริ่ม 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
3. อายุ22ปีขึ้นไป(ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. มีใบอนุญาติขับรถชนิดที่ 1
5. เคยขับรถลากจูงในลานจอด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถทำงานได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
7. สามารถทำงานเป็นกะได้
8. อัตรารายได้ อายุงาน 4 ปีขึ้นไปฐานเงินเดือน12,000และสวัสดิการรวม20,000 อายุงาน 3-4ปี ฐานเงินเดือน12,000และสวัสดิการรวม19,000 อายุงาน 2-3ปี ฐานเงินเดือน12,000และสวัสดิการรวม17,000 อายุงาน 1-2ปี ฐานเงินเดือน12,000และสวัสดิการรวม16,000 ไม่มีประสบการณ์ ฐานเงินเดือน12,000และสวัสดิการรวม15,000
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานทำความสะอาดภายในเครื่องบิน(สุวรรณภูมิ)
ตำแหน่งงาน : พนักงานทำความสะอาดภายในเครื่องบิน(สุวรรณภูมิ)
รายละเอียดงาน : ทำความสะอาดภายในเครื่องบิน,มีเบี้ยขยันเดือนละ500 บาท 3เดือนติดรับเพิ่ม 1,500 บาท ,มีประกันสังคม,มีค่าอาหารวันละ100 บาท
อัตรา : 40 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 350 บาท/วัน+ค่าอาหาร50บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สานมบินสุวรรณภูมิ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ18-40 ปี
2. เพศชาย อายุ 22-40 ปี(ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
4. สามารทำงานเป็นกะได้
5. *ใช้สำเนาเอกสารอย่างละ7ชุด*
6. *ใช้รูปถ่าย7ใบ*
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถในลานจอดสนามบิน(สุวรรณภูมิ)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถในลานจอดสนามบิน(สุวรรณภูมิ)
รายละเอียดงาน : ขับรถลากจูงในลานจอดสนามบินสุวรรณภูมิ
อัตรา : 20 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000+2,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป(ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2. มีใบขับขี่รถยนต์
3. การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
4. ต้องมีคนค้ำประกัน
5. *ใช้สำเนาเอกสารอย่างละ7ชุด*
6. *ใช้รูปถ่าย7ใบ*
7. มีทำงานล่วงเวลาประจำ เบี้ยขยันเดือนละ 500 บาท หากได้เบี้ยขยันต่อเนื่อง 3 เดือนจะได้เพิ่มอีก 1,500 บาท
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (สุวรรณภูมิ)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (สุวรรณภูมิ)
รายละเอียดงาน : ขนถ่ายสัมภาระจากเครื่องบินผ่านเครื่องลำเลียง
อัตรา : 20 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 350บาท/วัน+ค่าอาหาร 50 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายอายุ 18-40ปี(ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
3. สามราถทำงานเป็นกะได้
4. มีเบี้ยขยันเดือนละ 500 บาท 3 เดือนต่อเนื่องได้เพิ่มอีก1,500.-
5. *ใช้สำเนาเอกสารอย่างละ7ชุด*
6. *ใช้รูปถ่าย7ใบ*
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

SUPERVISOR (ประจำที่สุวรรณภูมิ)
ตำแหน่งงาน : SUPERVISOR (ประจำที่สุวรรณภูมิ)
รายละเอียดงาน : ควบคุมการขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสารและควบคุมการขนถ่ายสินค้า
อัตรา : 7 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 +3,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. จบการศีกษาระดับปวส-ปริญญาตรี
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. ต้องมีคนค้ำประกัน
6. *ใช้เอกสารในการสมัครงานอย่างละ7ชุด*
7. *ใช้รูปถ่าย7ใบ*
8. 1. ทดลองงาน 3 เดือน 2. มีค่าเบี้ยขยันเดือนละ 500 บาท (หากภายใน 3 เดือน ไม่มีสภาพป่่วย , ลา , ขาด , สาย + ให้เดือนที่ 3อีก 1,500 บาท ) 3. ค่าล่วงเวลา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(Payroll Staff)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(Payroll Staff)
รายละเอียดงาน : ตรวจเช็คการทำงานของพนักงานในแต่ละวัน
จัดทำวันลาต่างๆของพนักงานเข้าระบบ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุตั้งแต่ 25ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน35ปีบริบูรณ์
3. วุฒิ ปวส.
4. มีประสบการณ์ด้านการทำเงินเดือนพนักงาน(Payroll)
5. สมารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมออฟฟิตได้
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
7. มีความอดทนและทนแรงกดดันในการทำงานได้เป็นอย่างดี
8. ถ้ามีประสบการโปรแกรมPay-Dayจะได้รับการพิจรณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานเมืองทอง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานเมืองทอง)
รายละเอียดงาน : - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี /การเงิน /ภาษีซื้อ,ภาษีขาย
- จัดทำงบประจำเดือน
- งานที่เกี่ยวข้องกับบัญขี หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เมืองทองธานี3
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. วูมิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเบื้องต้นได้
4. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขนถ่ายสัมภาระ(ภูเก็ต)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขนถ่ายสัมภาระ(ภูเก็ต)
รายละเอียดงาน : ขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร ณสนามบินภูเก็ต
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 309บาท/วัน+เบี้ยเลี้ยง 40 บาท/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายอายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. .มีที่พักอยู่ไกล้สนามบิน
4. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเองไดที่บริษัท 1.085-4818878 คุณต้น 2.084-8748698 คุณบุษ 3.076-351733 office
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

OPERATOR
ตำแหน่งงาน : OPERATOR
รายละเอียดงาน : ควบคุมอุปกรณ์ CPL CVB TSP เพื่อขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร และควบคุมอุปกรณ์ CPL CVB TSP เพื่อขนถ่ายสินค้า CARGO
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,000 ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินภูเก็ต
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. จบการศึกษาระดับปวชหรือเทียบเท่า
3. มี LICENSE อุปกรณ์ CPL (LD) CVB (CB) TSP (TP)
4. มีใบอนุญาติขับรถชนิดที่ 2
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. สามารถทำงานได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินภูเก็ต
7. สมัครทาง Email ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเองไดที่บริษัท
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานทำความสะอาดภายในเครื่องบิน
ตำแหน่งงาน : พนักงานทำความสะอาดภายในเครื่องบิน
รายละเอียดงาน : ทำความสะอาดภายในเครื่องบิน,มีเบี้ยขยันเดือนละ500 บาท 3เดือนติดรับเพิ่ม 1,500 บาท ,มีประกันสังคม,มีค่าอาหารวันละ30 บาท
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 300 บาท/วัน+ค่าอาหาร30บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สานมบินสุวรรณภูมิ ,สนามบินภูเก็ต
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง/ชาย อายุ18-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. สามารทำงานเป็นกะได้
4. พักอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ,สนามบินภูเก็ต
5. สมัครทาง Email ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเองไดที่บริษัท
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถในลานจอดสนามบิน
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถในลานจอดสนามบิน
รายละเอียดงาน : ขับรถลากจูงในลานจอดสนามบินสุวรรณภูมิ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000+2,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป(ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2. มีใบขับขี่รถยนต์
3. การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
4. มีทำงานล่วงเวลาประจำ เบี้ยขยันเดือนละ 500 บาท หากได้เบี้ยขยันต่อเนื่อง 3 เดือนจะได้เพิ่มอีก 1,500 บาท
5. สมัครทาง Email ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเองไดที่บริษัท086-3267408,0890566909,02-9840099#143 ,136,131,111
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (สุวรรณภูมิ)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (สุวรรณภูมิ)
รายละเอียดงาน : ถ่ายสัมภาระจากเครื่องบินผ่านเครื่องลำเลียง
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 350บาท/วัน+ค่าอาหาร 50 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิงอายุ 20-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาป. 6 ขึ้นไป
3. สามราถทำงานเป็นกะได้
4. มีเบี้ยขยันเดือนละ 500 บาท 3 เดือนต่อเนื่องได้เพิ่มอีก1,500.-
5. สมัครทาง Email สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบุคคล โทร.02-9840099 ต่อ 111,131,136,143หรือ 089-0566909 ,086-3267408,086-3266823
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (ประจำสนามบินเชียงใหม่)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (ประจำสนามบินเชียงใหม่)
รายละเอียดงาน : ขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร ขึ้น-ลง จากเครื่องบิน
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 300 บาท/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย20-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป.
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. .มีค่าล่วงเวลา
5. มีประกันสังคม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ (สนามบินเชียงใหม่)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ (สนามบินเชียงใหม่)
รายละเอียดงาน : ขับรถ ส่งสินค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 300 บาท+ค่าอาหาร 40 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
3. มีใบขับขี่ส่วนบุคคล
4. หรือติดต่อสอบถามที่ได้เบอร์ 089-5314422
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถกระบะ
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถกระบะ
รายละเอียดงาน : ขับรถขนส่งสินค้าในกรุงเทพ + ต่างจังหวัด
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 +ค่าอาหาร 50 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เมืองทองธานี 3
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายอายุ 20-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป.
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. มีค่าล่วงเวลา +เบี้ยเลี้ยง
5. มีใบขับขี่รถยนต์
6. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีเบี้ยขยัน
8. 02-9610055 ต่อ 140
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ 6 ล้อ
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ 6 ล้อ
รายละเอียดงาน : ขับรถส่งของ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 + 2,000+ค่าอาหาร 50 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานเมืองทองธานี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2
4. รู้จักเส้นทางเขตกรุงเทพและปริมณฑล
5. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-9610055 ต่อ 140
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานเมืองทอง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานเมืองทอง)
รายละเอียดงาน : จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี วางบิล รับเช็คและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เมืองทองธานี3
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. วูมิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเบื้องต้นได้
4. หรือสมัครด้วยตนเองไดที่บริษัทหรือโทรสอบถามได้ที่ 02-9610055 ต่อ 140 คุณเพ็ญ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบุคคล (ประจำ Office ภูเก็ต)
ตำแหน่งงาน : พนักงานบุคคล (ประจำ Office ภูเก็ต)
รายละเอียดงาน : ดูแลงานด้านสรรหา ฝึกอบรม กฎระเบียบ งานสวัสดิการฯ

ทำค่าแรง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วูฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเบื้องต้นได้
4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบุคคลจะพิจารรณาเป็นพิเศษ
5. เรียนรู้เร็ว สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบริการภาคพื้น CSA ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ตมหาชน)
ตำแหน่งงาน : พนักงานบริการภาคพื้น CSA ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ตมหาชน)
รายละเอียดงาน : - ปฎิบัติหน้าที่ให้บริการภาคพื้น โดยทำหน้าที่ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check - In) และดูแลผู้โดยสารขาเข้า - ออก เที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศ ให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

สวัสดิการ
- ที่พัก+ รถรับส่ง (เฉพาะสถานีภูเก็ตเท่านั้น)
- ค่าเดินทาง 3,000 บาท (เฉพาะสถานีสุวรรณภูมิเท่าน้้น)
- เบี้ยขยัน , ค่าเข้างานผลัดกลางคืน 200.-/คืน, ค่าล่วงเวลา
- ปรับฐานเงินเดือนประจำปี , โบนัส (สำหรับพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 2ปี ขึ้นไป)
- เครื่องแบบ
อัตรา : 30-50 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินนานาชาติสุวรรณ , สนามบินนานาชาติภูเก็ต
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30ปี
2. การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
3. สามารถปฎิบัติงานเป็นผลัดได้
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี ( มีคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คนะแนน)
5. ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามปฎิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆ เนื่องจากทำความเสียหายโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-9840099 ต่อ 138 หรือ 093-5830889
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่าย Sorting / คัดแยกกระเป๋าและสัมภาระผู้โดยสาร
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่าย Sorting / คัดแยกกระเป๋าและสัมภาระผู้โดยสาร
รายละเอียดงาน : - ควบคุมดูแลบริหารจัดการปฏิบัติงานของพนักงาน ไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน
- ดูแลจำนวนพนักงานในหน่วยงานให้เพียงพอต่อการทำ
งานในแต่ละกะ รวมถึง ดูแลบริหารจัดการงานอื่นๆ
ตาม ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินสุวรรณ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 35ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชน
4. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
5. มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
6. มีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควร โดยสามารถอ่าน และมีความเข้าใจป้ายบอกสถานที่ และเที่ยวบิน (Tag) ที่ติดสัมภาระผู้โดยสาร
7. ต้องผ่านการอบรมจากกองฝึกอบรมบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (1H-U) และฝึกงานภาคปฏิบัติ ( On The Job Training) กับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนเริ่มปฎิบัติงาน
8. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-984-0099 ต่อ 138
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (เชียงราย)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (เชียงราย)
รายละเอียดงาน : ขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสารขึ้น - ลง จากเครื่องบิน
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 300/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินเชียงราย
จังหวัด : เชียงราย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย 20-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. มีค่าล่วงเวลา
5. มีประกันสังคม
6. pensiri_b@rocketmail.com ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัท หรือโทรติดต่อ คุณทรัพยสิทธิ์ 095-595-2706
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  ความรัก
  ดูดวง
  ร้านอาหาร
  วาไรตี้
  ท่องเที่ยว
  ลดน้ำหนัก
  ออกกำลังกาย
  คติสอนใจ
  บิวตี้
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ทำอาหาร
  เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย
  มือถือ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  แนะนำโรงแรม
  แนะนำร้านอาหาร
  เส้นทางการเดินทาง
  ทริปท่องเที่ยว
  ข่าวสารท่องเที่ยว
  รีวิวโรงแรม
  เว็บผู้หญิง
  hotelsiam
  siamchill
  travelyummy
  ร้านค้าออนไลน์
  ขายของออนไลน์
  เว็บท่องเที่ยว
  แนะนำที่เที่ยว
  แนะนำที่พัก
  แนะนำที่กิน
  ทริปท่องเที่ยว
  เส้นทางการเดินทาง
  ข่าวสารท่องเที่ยว
  เราเที่ยวด้วยกัน
© copyright 2004-2022 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ