เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รายละเอียดบริษัท : กำเนิดพีทีเมื่อ 20 กว่าปีก่อน ในวันที่ 21 มีนาคม 2531 ได้บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นบนความตั้งใจประกอบกิจการคลังน้ำมัน และค้าน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับชุมชน ผู้ประกอบการประมงและโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มต้นจากภาคใต้ของประเทศไทย
จากบริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนสู่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปคุณภาพสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้า \"PT\"
จากคลังน้ำมัน 2 แห่ง คือ คลังน้ำมันชุมพร จังหวัดชุมพร และคลังน้ำมันแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ขยายสู่คลังน้ำมัน 8 จุด ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยจากสถานีบริการน้ำมันสาขาแรก เติบโตสู่กว่า 500 สถานีบริการน้ำมันครอบคลุมทุกภาคทั่วไทย
ในปัจจุบันจากความมุ่งมั่นประกอบกิจการด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ก้าวสู่บริษัทน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปรายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล ISO 9002 จากสถาบัน Intertex Testing Services (Thailand) Limited สาขาของ Intertex Services Corporation องค์กรตรวจสอบมาตรฐานสากลของสหรัฐอเมริกา
สวัสดิการ : 1. โบนัสประจำปี
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่งงาน)
4. ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่งงาน)
5. ค่าวิชาชีพ (บางตำแหน่ง)
6. บ้านพักพนักงาน, ค่าน้ำ- ค่าไฟ (บางตำแหน่งงาน)
7. ค่าโรงแรม (กรณีปฏิบัติงานนอกพื้นที่)
8. ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
9. ค่าเดินทาง (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)
10. ชุดฟอร์มพนักงาน
11. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
12. ประกันสุขภาพ(ผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก)
13. ส่วนลดน้ำมันลิตรละ 1 บาท
14. ตรวจสุขภาพประจำปี
15. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต
16. กิจกรรมภายใน (ฝึกอบรม, งานเลี้ยงสังสรรค์, กิจกรรมเพื่อสังคม CSR)
17. ค่าเกียรตินิยม อันดับ 1 และอันดับ 2
วิธีการสมัคร : ขั้นตอนการสมัครงาน ( เฉพาะผู้ที่จบ ปวส. - ป.เอก)


1) กรอกใบสมัครผ่าน http://hrmapp.pt.co.th/ (รบกวนจด username และ password ด้วย)

2) รอการนัดสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ ภายใน 10 วัน (ในกรณีที่ถึง 10 วันแล้วยังไม่มีเจ้าหน้าที่โทรนัด แสดงว่าคุณสมบัติยังไม่ผ่าน) ในกรณีที่ไปสมัครที่งานนัดพบแรงงานจังหวัดต่างๆ หรือสำนักงานจัดหางาน ไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่โทรไปนัด สามารถนำใบสมัครที่ปริ้นท์ไว้แล้ว walk in เข้าไปสัมภาษณ์ได้เลย

3) Walkin Interview (มากรอกใบสมัครที่สำนักงานใหญ่ได้เลย)

พร้อมเอกสารประกอบในการสมัครงานดังนี้
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ที่ยังไม่หมดอายุ) 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา หรือ transcript ตัวจริงเท่านั้น หรือ ใบปริญญาบัตร ตัวจริง อย่างใด อย่างหนึ่ง เพื่อยืนยันว่า จบจริง (นำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเท่านั้น) ในกรณีที่ยังไม่จบการศึกษา(สภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติจบ ไม่สามารถสมัครได้)
- สำเนาใบรายงานผลการศึกษา 1 ชุด
- ใบเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ สด.8 , สด. 9 , ใบ สด. 43
- ใบผ่านงาน เฉพาะผู้ที่เคยทำงานมาเท่านั้น
ติดต่อ : ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
โทร : 02-168-3377, 02-168-3388 ต่อ 266, 268
แฟกส์ : 02-168-3379, 02-168-3389
ที่อยู่ : เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ A ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์ : www.ptgenergy.co.th

เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้ามินิมาร์ท
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้ามินิมาร์ท
รายละเอียดงาน : - กระบวนการจัดซื้อสินค้าทุกอย่างที่มีขายในมินิมาร์ททุกอย่าง ตั้งแต่ต้น จนจบ
- จัดหาสินค้าได้ตรงความต้องการของหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเท่านั้น)
2. ปริญญาตรีสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในด้าน Microsoft Excel และ Power point ได้ในระดับดี
4. หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อมินิมาร์ทหรือค้าปลีก 2-5 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากมีประสบการณ์จัดซื้อจาก Big C โลตัส เซ็นทรัล เซเว่นอีเลเว่น แฟมมิลีมาร์ท จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ชอบการประสานงานกับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก
7. ติดต่อ : คุณเบญจมาศ โทร : 081-807-6914
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไปอาวุโส
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไปอาวุโส
รายละเอียดงาน : - หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่
- เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการขาย
- ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ
- สืบราคา และเปรียบเทียบราคา
- เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้ขาย
- จัดทำใบสั่งซื้อ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับและตรวจสอบสินค้า
- ประเมินผลผู้ขาย
- จัดทำ Report ปริมาณใบ/รายการขออนุมัติซื้อ,รายงานยอดการสั่งซื้อสินค้า (สะสม) แยกตามผู้ขาย,รายงานจำนวนเงินส่วนลดค่าสินค้า,รายงานการหาผู้ขายรายใหม่,รายงานปัญหาและอุปสรรค
- ทำงานจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-33 ปี (ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2. วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
3. ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง โดยเฉพาะ Word , Excel ,Pivot table
4. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง , มีความรับผิดชอบสูง
5. มีความอดทนต่อสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
6. ติดต่อ : คุณเบญจมาศ โทร : 081-807-6914, 02-168-3377 ต่อ 266
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงรถ(หนองแค)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงรถ(หนองแค)
รายละเอียดงาน : -บริหารงานเกี่ยวกับซ่อมและควบคุมการซ่อมรถบรรทุกน้ำมันและยานพาหนะทั่วไปของบริษัท ตามแผนป้องกันเชิงป้องกัน
-บริหารงานเกี่ยวกับซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดจากการใช้งานและเสื่อมสภาพการใช้งาน รวมถึงกรณีเกิดอุบัติเหตุ ให้กลับอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย
-บริหารงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมรถให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

(รถสิบล้อและรถเทเลอร์ขนส่งน้ำมันมีมากกว่า 300 คันที่ต้องดูแล)
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีทุกสาขา ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้ดี
3. มีประสบการณ์ในด้านระดับหัวหน้างาน หรือผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงรถ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. ทำงานที่อำเภอหนองแค สระบุรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส ประจำคลังน้ำมันสระบุรี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส ประจำคลังน้ำมันสระบุรี
รายละเอียดงาน : -สามารถเป็นวิทยากรภายในได้
-ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและพนักงานที่เข้าอบรม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-จัดเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
-จัดทำเอกสารเพื่ออนุมัติสำหรับการเบิกค่าใช้จ่าย
-ดำเนินการจัดฝึกอบรม
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย, หญิง อายุ 25 - 30 ปี เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล จิตวิทยา สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การฝึกอบรมพนักงานขับรถน้ำมันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ GPS (ประจำคลังน้ำมันศรีราชา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ GPS (ประจำคลังน้ำมันศรีราชา)
รายละเอียดงาน : -วิเคราะห์ข้อมูลการทำงานการเดินทาง พฤติกรรมการขับขี่ และประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆ
-ทำรายงาน GPS Report และรวบรวมข้อมูลในการทำงาน เพื่อนำเสนอกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม GPS และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวิศวกรรม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อวิศวกรรม
รายละเอียดงาน : - หาข้อมูลผู้ขายหรือผู้รับเหมารายใหม่
- เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย
- ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ
- สืบราคาและเปรียบเทียบราคา
- เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย
- ติดตามตรวจสอบรายการปริมาณ (BOQ) คุณลักษณะวัสดุ อุปกรณ์ จากข้อมูลที่ได้รับว่ามีความถูกต้องตรงตามวัตุประสงค์
- จัดทำใบสั่งซื้อ
- ตรวจสอบเอกสารใบขอซื้อ ก่อนนำส่งอนุมัติ
- จัดทำรายงานปริมาณใบ/รายการขออนุมัติซื้อ
- สรุปรายงานยอดการสั่งซื้อสินค้า (สะสม) แยกตามผู้ขาย
- จัดทำรายงานจำนวนเงินส่วนลดค่าสินค้า
- รายงานการหาผู้ขายหรือผู้รับเหมารายใหม่
- จัดทำรายงานการทำงานผู้รับเหมาประจำสัปดาห์
- รายงานการติดตามสถานะงานของผู้ขายหรือผู้รับเหมาแต่ละราย
- ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ ด้านงานจัดซื้อเชิงวิศวกรรม/ก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร(ไฟฟ้า) ส่วนซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงาน : วิศวกร(ไฟฟ้า) ส่วนซ่อมบำรุง
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการออกแบบ เขียนแบบ ตรวจและควบคุมงาน ติดตามงาน ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันฟ้าผ่า กำหนดรูปแบบการซ่อม ประเมินราคาซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์ในสถานีบริการน้ำมัน และสถานีแก๊ส จัดหาผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อม และปรับปรุง ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ในการซ่อมงาน ประเมินผลและสรุปผลการทำงาน และผลการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
2. ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้านไฟฟ้า อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. ขับรถยนต์ได้มีอนุญาตขับขี่
5. สามารถเดินทางไปทำงานได้ทั่วประเทศ
6. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( กว )
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรอาวุโส(โยธา) ส่วนพัฒนาธุรกิจ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรอาวุโส(โยธา) ส่วนพัฒนาธุรกิจ
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการตรวจและควบคุมงาน ติดตามงาน การทำสำรวจ การเก็บข้อมูลและสำรวจสถานี ออกแบบสถานี การแก้ไขแบบและเขียนแบบสถานีเพื่อขออนุญาต กำหนดรูปแบบการซ่อม ประเมินราคางานซ่อมและงานก่อสร้าง จัดหาผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อม ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ในการซ่อมงาน ประเมินผลและสรุปผลการทำงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการซ่อมที่กำหนด รวมถึงงานปรับปรุง,ก่อสร้างสถานีบริการใหม่ด้วย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 - 35 ปี
2. ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
3. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( กว )
4. ประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมการก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ส่วนซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ส่วนซ่อมบำรุง
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการวางแผนงาน ตรวจและควบคุมงาน ติดตามงาน การทำสำรวจที่ดินเพื่อออกแบบ การเก็บข้อมูลและสำรวจสถานีเดิมที่จะเช่า ออกแบบสถานี การแก้ไขแบบและเขียนแบบสถานีเพื่อขออนุญาต วางแผนและกำหนดการเปิดสาขาใหม่ กำหนดรูปแบบการซ่อม ประเมินราคางานซ่อมและงานก่อสร้างสถานี ออกแบบวิธีการซ่อม จัดหาผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อม ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ในการซ่อมงาน ประเมินผลและสรุปผลการทำงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการซ่อมที่กำหนด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพสชาย อายุ 28 - 35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า โยธา เครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. ขับรถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่
5. สามารถเดินทางไปทำงานได้ทั่วประเทศ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานซ่อมบำรุงรถ (รถสิบล้อ,รถเทรลเลอร์)
ตำแหน่งงาน : พนักงานซ่อมบำรุงรถ (รถสิบล้อ,รถเทรลเลอร์)
รายละเอียดงาน : -รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมันและซ่อมรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
-งานซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมัน
และซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะทั่วไป
ของบริษัท
-รับใบแจ้งซ่อมบำรุงรักษา
-ตรวจสอบการซ่อมบำรุงรักษารถ
-ดำเนินการบำรุงตามที่ได้รับคำสั่ง
-ปรึกษาหัวหน้าทุกครั้งเมื่อมีปัญหา
นอกเหนือจากงานซ่อมบำรุง
-บันทึกผลการซ่อมบำรุงลงในใบแจ้ง
ซ่อม
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20 ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขายานยนต์
3. มีความรับผิดชอบ
4. **มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ***
5. ติดต่อ : คุณจินตนา โทร : 081-807-5062
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถเทรลเลอร์
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถเทรลเลอร์
รายละเอียดงาน : - จัดส่งน้ำมันตามใบสั่งซื้อของลูกค้าตามที่ต่างๆ เพื่อให้ถึงจุดหมายถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและปลอดภัย
อัตรา : 50 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
2. สามารถขับรถบรรทุกน้ำมันได้ และต้องมีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกชนิดนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า2 ปี
3. มีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4
4. สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฟรีดงานติดกับโรงงานอาหารสัตว์ CPF อ.หนองแค จ.สระบุรี
5. เปิดรับสมัครงาน วันจันทร์-เสาร์ 8.00-16.00 น.
6. สอบถาม คุณจินตนา 081-8075062
7. ติดต่อ : คุณจินตนา โทร : 081-807-5062
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกจัดส่ง
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกจัดส่ง
รายละเอียดงาน : -ควบคุมดูแลเตรียมการจัดส่งน้ำมัน
-ควบคุมดูแลการจัดเตรียมรถขนส่งและเส้นทางในการขนส่ง
-ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-แก้ไขปัญหาการขนส่ง
-ควบคุมดูแลการจัดส่งน้ำมันให้ลูกค้า
-ควบคุมดูแลงานจัดส่งน้ำมัน
-แก้ไขปัญหาในการจัดส่ง
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ติดตามสอบถามผลการจัดส่งกับลูกค้า
-สรุปรายงานผลการจัดส่ง
รู้ในขั้นตอนการทำงานเรื่องการจัดส่ง รู้สถานที่การจัดส่ง และต้องวางแผนและควบคุมงานจัดส่งได้เป็นอย่างดี
ต้องทำงานให้ทันกับเวลา เพื่อให้ทันตามความต้องการของลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
3. มีความรับผิดชอบในงานที่ทำ รู้จักวางแผนการทำงาน รู้เส้นทางการขนส่ง
4. มีคิดริเริ่มสิ่งใหม่
5. ติดต่อ : คุณจินตนา โทร : 081-807-5062
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวแผนกคลังสินค้า (ศรีราชา)
ตำแหน่งงาน : หัวแผนกคลังสินค้า (ศรีราชา)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบบริหารจัดการคลังสินค้าและกระจายจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายเท่านั้น อายุ 30 - 40 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกคลังสินค้า อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกวางแผนและจัดระบบขนส่ง ** ด่วน **
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกวางแผนและจัดระบบขนส่ง ** ด่วน **
รายละเอียดงาน : -วางแผนกควบคุมดูแลเตรียมการจัดส่งน้ำมัน
-ควบคุมดูแลการจัดเตรียมรถขนส่งและเส้นทางในการขนส่ง
-ควบคุมดูแลการรับน้ำมันขึ้นรถ
-ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-แก้ไขปัญหาการขนส่ง
วางแผนและควบคุมดูแลการจัดส่งน้ำมันให้ลูกค้า
-ควบคุมดูแลงานจัดส่งน้ำมัน
-แก้ไขปัญหาในการจัดส่ง
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ติดตามสอบถามผลการจัดส่งกับลูกค้า
-สรุปรายงานผลการจัดส่ง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย,หญิง อายุ 32-45 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
4. สอบถามติดต่อ คุณจินตนา 081-8075062
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกจัดส่งอาวุโส
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกจัดส่งอาวุโส
รายละเอียดงาน : - วางแผนการใช้รถและจัดหารถบรรทุกน้ำมัน และพัฒนาระบบงานขนส่ง
- กำกับดูแลงานซ่อมบำรุงรถ งานจัดส่ง งานความปลอดภัย งานทะเบียน
- ควบคุมดูแลพนักงานฝ่ายขนส่ง และงานจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์ต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย, หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
2. สามารถวางแผนการ, สามารถทำงานเป็นทีม, การแก้ปัญหา, การยืดหยุ่น, มีคิดริเริ่มสิ่งใหม่
3. มีประสบการณ์ตามตำแหน่งสายงานส่วนขนส่งไม่น้อยกว่า 7 ปี
4. ติดต่อ : คุณจินตนา โทร : 081-807-5062 ที่อยู่ : สมัครงานและสัมภาษณ์งาน ที่ฟรีดงานหนองแค ติดกับโรงงานอาหารสัตว์ CPF อ.หนองแค จ.สระบุรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรปรับปรุงกระบวนการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรปรับปรุงกระบวนการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ
รายละเอียดงาน : 1. วิเคราะห์กระบวนการทำงาน เพื่อปรับปรุงด้วยกระบวนการทาง IE , Lean manufacturing และ Kaizen
2. รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ และสรุปรายงงานประจำเดือนฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อสรุปและแก้ไขปัญหาเพื่อรายงานผู้บริหาร
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายที่ส่วนสนับสนุนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวัตุประสงค์ขององค์กร พร้อมสนับสนุนข้อมูลเชิงสถิติ มาตรฐานการทำงาน ให้สอดคล้องกับระบบ ISO9001
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายเท่านั้น อายุ 25 - 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
2. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ในการปรับปรุงกระบวนการ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือ Production Planning อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
รายละเอียดงาน : - ติดตามเร่งรัดหนี้สิน ตรวจสอบข้อมูลของลูกหนี้ ติดตามทวงหนี้
- ติดตามจับกุมตัวผู้กระทำผิด,คัดหมายจับจากศาล,สืบหาภูมิลำเนาเดิมปัจจุบันของจำเลย,ติดตามผลการดำเนินคดี
- ยึดทรัพย์บังคับคดี,ตั้งเรื่องยึดทรัพย์,ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้
- ติดตามทรัพย์สินกลับคืน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ อาทิตย์ เวลาทำการ 08.30 - 17.30 น.
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 28 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ ด้านงานประกันภัย งานเร่งรัดหนี้สิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
5. ติดต่อ : คุณเบญจมาศ โทร : 02-168-3377 ต่อ 266 หรือ 081-807-6914
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบริหารคุณภาพอาวุโส
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบริหารคุณภาพอาวุโส
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำและควบคุมเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ

2. จัดเตรียมแผนงานและประสานงาน รวมทั้งดำเนินการติดตามตรวจภายในของบริษัท

3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ในการแก้ไขปัญาหา,สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้นในระบบบริหารคุณภาพ และระบบงานอื่นๆ

4. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ/บริหารระบบงานต่างๆของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. รวบรวมและติดตาม การจัดส่งของรายงานผลดัชนีชี้วัด (KPI) ในส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย

6. จัดทำงานเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม เอกสารการอบรมและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงาน จันทร์ -ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 28 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรม/บริหารธุรกิจ หรืองานด้านอื่นๆ
3. ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปีขึ้นไป ในงานด้านคุณภาพ มาตรฐานต่างๆ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

บาริสต้า สาขาบางปะกง
ตำแหน่งงาน : บาริสต้า สาขาบางปะกง
รายละเอียดงาน : - ชงกาแฟชงเครื่องดื่มต่างๆ ตามสูตรของบริษัทฯ
- ทำความสะอาดร้าน
- คิดเงินให้ลูกค้า และ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปั้มพีทีบางปะกง บางนาตราดกิโลเมตร 41
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 32 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
2. วุฒิ ม.3 /ม.6 / ปวช. / ปวส. ทุกสาขา
3. มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส บริษัทฯมีการฝึกอบรมให้
4. ติดต่อ : พี่เอก โทร : 081-846-0157
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขานครปฐม (ปั้มพีทีตำบลลำพยา อำเภอเมือง )
ตำแหน่งงาน : บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขานครปฐม (ปั้มพีทีตำบลลำพยา อำเภอเมือง )
รายละเอียดงาน : ชงกาแฟ ชงเครื่องดื่ม ตามสูตรของบริษัทฯ คิดเงินให้ลูกค้า ทำความสะอาดร้าน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สาขาอยู่ใกล้แมคโคร นครปฐม
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 32 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
2. วุฒิ ม.3 /ม.6 / ปวช. / ปวส. ทุกสาขา
3. ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ บริษัทฯมีการฝึกอบรมให้
4. ติดต่อ : พี่เอก โทร : 081-846-0157
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาถนนกาญจนาภิเษก ซอยต้นสน (อยู่ระหว่างถนนเอกชัย และ ถนนกัลปพฤกษ์)
ตำแหน่งงาน : บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาถนนกาญจนาภิเษก ซอยต้นสน (อยู่ระหว่างถนนเอกชัย และ ถนนกัลปพฤกษ์)
รายละเอียดงาน : ชงกาแฟ ชงเครื่องดื่มตามสูตรต่างๆ ของบริษัทฯ ทำความสะอาดร้าน คิดเงินลูกค้า งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


สนใจสอบถามเพิ่มเติม ที่พี่เอก โทร. 081-846-0157
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 32 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
2. วุฒิ ม.3 /ม.6 / ปวช. / ปวส. ทุกสาขา
3. ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ บริษัทฯมีการฝึกอบรมให้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย
ตำแหน่งงาน : บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย
รายละเอียดงาน : ชงเครื่่องดื่ม ชงกาแฟ ตามสูตรต่างๆ ของบริษัทฯ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาจรัญ 80
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 32 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
2. วุฒิ ม.3 /ม.6 / ปวช. / ปวส. ทุกสาขา
3. ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
4. บริษัทฯมีการฝึกอบรมให้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาตลิ่งชัน
ตำแหน่งงาน : บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาตลิ่งชัน
รายละเอียดงาน : - ชงกาแฟ ชงเครื่องดื่ม ตามสูตรต่างๆ ของบริษัทฯ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนบรมราชชนนี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 32 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
2. วุฒิ ม.3 /ม.6 / ปวช. / ปวส. ทุกสาขา
3. ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
4. บริษัทฯมีการฝึกอบรมให้
5. ติดต่อ : คุณปั้ป โทร : 084-764-2332
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดส่ง ประจำคลังน้ำมันศรีราชา
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดส่ง ประจำคลังน้ำมันศรีราชา
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบการจัดคิวรถตามใบสั่งซื้อจากลูกค้า ให้กับพนักงานขับรถสิบล้อและเทรลเลอร์ และจัดรถโอนคลังสาขาที่ได้รับคำสั่ง
- งานจัดเตรียมส่งน้ำมันให้ลูกค้า
- รับ Order จากแผนกบัญชี นำมาวางแผนจัดส่ง
- จัดรถขนส่ง
- การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
- ประสานงานพ.ข.ร.และผู้เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมเอกสาร
- ควบคุมต้นทุนในการขนส่ง
- การติดตามงาน
- งานจัดส่งน้ำมันให้คลังน้ำมันของบริษัท ให้เป็นไปตามความต้องการ
- รับ Order จากคลัง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการกฎหมาย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการกฎหมาย
รายละเอียดงาน : - จัดพิมพ์เอกสารทุกประเภท
- รวบรวมข้อมูลในการจัดพิมพ์เอกสาร
- จัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บเอกสาร
- บันทึกข้อมูลเอกสารลงในระบบคอมพิวเตอร์
- เสนอเอกสารให้กรรมการลงนาม
- รับเรื่องคำร้องขอในการใช้บริการกฎหมาย
- ประสานงานและติดตามเอกสารต่างๆกับหน่วยงานในบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 28 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านงานธุรการ ประสานงาน และสามารถปฎิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติได้
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
5. สนใจ ติดต่อ คุณเบญจมาศ หนักแน่น เบอร์โทร 02-168-3377 ต่อ 266 หรือ 081-807-6914
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศกรโยธา (ส่วนซ่อมบำรุง ฝ่ายปฏิบัติการ)
ตำแหน่งงาน : วิศกรโยธา (ส่วนซ่อมบำรุง ฝ่ายปฏิบัติการ)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการตรวจและควบคุมงาน ติดตามงาน การทำสำรวจ การเก็บข้อมูลและสำรวจสถานี ออกแบบสถานี การแก้ไขแบบและเขียนแบบสถานีเพื่อขออนุญาต กำหนดรูปแบบการซ่อม ประเมินราคางานซ่อมและงานก่อสร้าง จัดหาผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อม ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ในการซ่อมงาน ประเมินผลและสรุปผลการทำงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการซ่อมที่กำหนด รวมถึงงานปรับปรุง,ก่อสร้างสถานีบริการใหม่ด้วย

ขอเชิญท่านที่สนใจ สมัครและสัมภาษณ์ทันที
ณ งานนัดพบแรงงานใหญ่จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 5 ห้องขอนแก่นฮอลล์ บูธ 29
วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 - 17.00 น.
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : หลายจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายเท่านั้น อายุ 25 - 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศกรรรมโยธา
3. มีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมไซด์งานก่อสร้าง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
5. ติดต่อ : พี่ปั้บ, พี่เอก โทร : 081-752-8914, 081-846-0157
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันฝึกหัด
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันฝึกหัด
รายละเอียดงาน : - บริหารมาตรฐานสถานีบริการ
- ควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ในการบริการลูกค้า รวมถึงปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นแบบอย่างการบริการที่ดี
- หาลูกค้าใหม่ ในทุกช่องทางจำหน่าย ทั้งเงินสด และเครดิต
- วิเคราะห์และประมาณการยอดขายสถานี
- บริหารสินค้าคงเหลือของสถานีบริการให้เป็นไปตามนโยบาย
- สั่งซื้อ และตรวจรับสินค้าเข้าสถานีบริการ เช่น น้ำมันใส น้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น เป็นต้น
- ตรวจนับ กระทบยอดเงินสด และนำส่งเงินฝากธนาคารประจำวัน
- ผู้จัดการสถานีบริการ มีหน้าที่เพิ่ม ในส่วนของการบันทึกเวลาทำงานของปั๊ม+มาร์ททั้งหมด ส่งข้อมูลให้ส่วนบุคคล
(ผู้จัดการสถานีบริการ ดูแลสถานีฯ ส่วนผู้จัดการร้านมินิมาร์ท ดูร้านมินิมาร์ท)

ขอเชิญท่านที่สนใจ สมัครและสัมภาษณ์ทันที
ณ งานนัดพบแรงงานใหญ่จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 5 ห้องขอนแก่นฮอลล์ บูธที่ 29
วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 - 17.00 น.
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทั้วประเทศ หลายจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. กรณีที่มีประสบการณ์จากสถานีบริการ / มินิมาร์ท โดยตรง ไม่จำกัดวุฒิ
3. กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ จะมีการฝึกอบรมความรู้ให้ก่อนเริ่มประจำสาขาอย่างน้อย 1 เดือน ณ ศุนย์ฝึกอบรมหนองแค สระบุรี
4. สามารถประจำต่างจังหวัดได้ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเปิดสาขาใหม่
5. วิเคราะห์และทำรายงานได้ (ควรใช้ Excel ได้ดี)
6. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน มีภาวะผู้นำ
7. ระหว่างฝึกงานและลงพื้นที่แล้ว มีที่พักให้ทุกสาขา
8. มีค่าบริหาร ค่าทำบัญชี และเงินรางวัลสถานี
9. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
10. บริษัทฯ จะทำการพิจารณาผู้ที่สามารถไปปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศเท่านั้น
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการร้านกาแฟฝึกหัด
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการร้านกาแฟฝึกหัด
รายละเอียดงาน : - ชงกาแฟตามสูตรต่างๆ ของบริษัท ฯ
- บริหารพนักงานในร้าน
- บริหารสต๊อคสินค้า .
- งานเอกสาร
- และอื่นๆ

ขอเชิญท่านที่สนใจ สมัครและสัมภาษณ์ทันที
ณ งานนัดพบแรงงานใหญ่จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 5 ห้องขอนแก่นฮอลล์ บูธที่ 29
วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 - 17.00 น.
อัตรา : 30 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 32 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาโภชนาการ / อาหาร/ คหกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
4. สามารถทำงานได้ทั่วประเทศ บริษัทฯ จัดที่พักให้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการร้านมินิมาร์ทฝึกหัด
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการร้านมินิมาร์ทฝึกหัด
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบในการบริหารงาน ควบคุม ดูแล และดำเนินการต่างๆ รวมทั้งบุคคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในร้านร้านสะดวกซื้อที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด และบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย ของทางบริษัทฯ รวมถึง การรักษาภาพพจน์ ตราเครื่องหมายการค้าพีที และการสร้างผลกำไร


(บริษัทฯจัดที่พักให้ฟรี แต่เลือกสาขาไม่ได้ เลือกจังหวัดไม่ได้ แล้วแต่บริษัทฯจัดให้)
อัตรา : 20 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 - 35 ปี ปริญญาตรีทุกสาขา
2. ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง มีใจรักงานบริการ/ มีภาวะผู้นำ/ มีทักษะการขาย
3. สามารถทำงานได้ทั่วประเทศ (เลือกจังหวัดไม่ได้)
4. บริษัทฯจัดที่พักให้ฟรี/ จัดอบรมให้ฟรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

บาริสต้า สาขาปั้มพีที สาขาเขาโพธิ์ ประจวบคีรีขันธ์
ตำแหน่งงาน : บาริสต้า สาขาปั้มพีที สาขาเขาโพธิ์ ประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดงาน : ชงกาแฟและชงเครื่องดื่ม ตามสูตรต่างๆ ของบริษัทฯ คิดเงินให้ลูกค้า ทำความสะอาดร้าน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 32 ปี
2. วุฒิ ม. 3 - ปวส. ทุกสาขา
3. บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
4. ติดต่อ : คุณเอก, คุณปั้บ โทร : 081-752-8914, 081-846-0157
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
รายละเอียดงาน : - การบริหารจัดการงาน ด้านตรวจสอบภายใน ทั้งการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ การควบคุมทั่วไป
- การควบคุมเฉพาะระบบงาน
- การตรวจสอบการปฎิบัติงาน
- การประเมินระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ25 - 30 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการบริหารงานและนำเสนองาน
4. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงาน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
6. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย
รายละเอียดงาน : - ขายน้ำมันใส เครื่องหมายการค้าพีที
- ขายน้ำมันเครื่อง
- หาลูกค้าแฟรนไชส์/ เพิ่มสาขาใหม่
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทั่วประเทศ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย เท่านั้น อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป มีทักษะการเจรจาต่อรอง
3. ความรู้ในงานขาย และธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบอนุญาตขับขี่
5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
6. สามารถปฎิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
7. ติดต่อ : คุณทิพย์ โทร : 081-807-6914
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการภาค( District manager )
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการภาค( District manager )
รายละเอียดงาน : - วิเคราะห์และพยากรณ์ยอดขาย (น้ำมันใส น้ำมันเครื่อง)ของสถานีบริการน้ำมัน
- วางแผนกลยุทธเพื่อเพื่มยอดขายและสร้างกำไร
- วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ อุปสรรค กรณีที่ไม่ได้เป้ายอดขาย และหาแนวทางแก้ไข
- ออกตรวจเยี่ยมสถานีในเขตที่รับผิดชอบ
- ควบคุมดูแลมาตรฐานและการบริการของสถานีบริการ
- ควบคุมอัตราการสูญหาย
- บริหารทีม และพัฒนาทีมงาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (พระราม 9)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายเท่านั้น อายุ 32-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ และวุฒิปริญญาโท MBA, เศรษศาสตร์ หรือการจัดการอุตสาหกรรม
3. ประสบการณ์ด้าน Sale Engineer หรือการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการตลาดอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ในการบริหารสาขาอย่างน้อย 5 ปี
5. มีความรู้ด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (โปรแกรมเมอร์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (โปรแกรมเมอร์)
รายละเอียดงาน : -จบการศึกษาด้านอิเลคโทรนิค เคยทำโครงการเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์
-รับผิดชอบด้านเขียนโปรแกรมและอื่นๆ, สามารถเขียนโปรแกรม ASP.Net, AJAX, Java Script ได้
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัชดา อาคารไซเบอร์เวิร์ลด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถเขียน ASP.Net, AJAX, Java Script ได้
4. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล Oracle
5. มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
6. ***ถ้ามีประสบการณ์ในการใช้ Microsoft Dynamic Ax จะพิจารณาเป็นพิเศษ***
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงิน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน
รายละเอียดงาน : จัดทำ Bank Reconcile, การควบคุมและตรวจสอบวงเงิน, การเจรจาและติดตามหนี้
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารไซเบอร์เวิร์ล ชั้น 33
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 21 - 27 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร
3. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
4. มีความละเอียดรอบคอบและกระตือรือร้น
5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
6. หากมีประสบการณ์ทางด้าน Flow cash จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบสอบทานระบบควบคุมภานใน
- สอบทานความถูกต้อง และครบถ้วนของทรัพย์สิน รายได้และค่าใช้จ่าย
- สอบทานการบันทึกรายการทั้งด้านรายรับ และรายจ่าย ที่เกิดขึ้นจริง
- ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินถาวร
- เสอนปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้เหมาะสม


( รับทั้งมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์คะ )
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 22-35 ปี วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี-การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1-3 ปี
3. มีความละเอียดรอบคอบ ชอบการเรียนรู้
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
5. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
7. ติดต่อ : คุณทิพย์, คุณเมย์ โทร : 081-807-6914
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : - จัดทำเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง
- มีความรู้ด้านบัญชีเจ้าหนี้, ลูกหนี้, และภาษี
- จัดทำบัญชีทรัพย์สินและงบประมาน
- จัดทำบัญชีต้นทุน
- ประจำที่ สำนักงานใหญ่
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 30 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
3. สามารถติดต่อประสานงานได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-5 ปี
5. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
6. ติดต่อ : คุณชัช โทร : 081-752-8914
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานร้านกาแฟ Barista
ตำแหน่งงาน : พนักงานร้านกาแฟ Barista
รายละเอียดงาน : - บริการลูกค้า ชงกาแฟและเครื่องดื่มต่างๆตามสูตรของบริษัท
- เปิด-ปิดร้าน ,เสริฟ ,เช็ดโต๊ะ
- จัดทำอาหารว่าง , เบเกอรี่

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ชั้น 33 (ตรงข้ามบิ๊กซีรัชดา)
สัมภาษณ์ทันที
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ + เบี้ยขยัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่ อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ชั้น 2 (ตรงข้ามบิ๊กซีรัชดา)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง (ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2. อายุ 20-30 ปี
3. วุฒิ ม.6 / ปวส. / ป.ตรี
4. ประสบการณ์ 0-1 ปี
5. มีใจรักงานบริการ ,ชอบพบปะผู้คน
6. มีความอดทนต่อสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
7. ออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (มีที่พักให้ฟรี + เบี้ยเลี้ยง)
8. ติดต่อ : คุณเชาว์ โทร : 081-753-2904
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รายละเอียดงาน : -รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อ
-จัดซื้อ-จัดหาสินค้า จำพวกอุปโภค,บริโภค (ยกเว้นน้ำมัน)
-ติดต่อ , ต่อรองสินค้ากับ Sup
-จัดทำงานด้านเอกสารจัดซื้อทั้งหมด
-เช็คสต็อกสินค้า
-ตรวจสอบสินค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ประสบการณ์+โครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงานจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-33 ปี (ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2. วุฒิ.ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ 1-2 ปี
4. ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง โดยเฉพาะ Word , Excel ,Pivot table
5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง , มีความรับผิดชอบสูง
6. มีความอดทนต่อสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
7. ออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (เบิกค่าที่พักได้ + เบี้ยเลี้ยง)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตอาวุโส
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตอาวุโส
รายละเอียดงาน : จัดทำและให้ความรู้ในงานด้าน Cost Reduction/TPM ตลอดจนประเมินผลงานกิจกรรม เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของบริษัทให้มีผลตามแผนที่กำหนดไว้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/ หญิง อายุ 28-40 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรม/ วิทยาศาสตร์/ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการให้ความรู้หรือเป็นวิทยากรเกี่ยวกับ Cost Reduction อย่างน้อย 4 ปี
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
6. ติดต่อ : คุณตุ๊ก โทร : 081-9885956 หรือ 081-807-4358
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ