เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รายละเอียดบริษัท : กำเนิดพีทีเมื่อ 20 กว่าปีก่อน ในวันที่ 21 มีนาคม 2531 ได้บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นบนความตั้งใจประกอบกิจการคลังน้ำมัน และค้าน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับชุมชน ผู้ประกอบการประมงและโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มต้นจากภาคใต้ของประเทศไทย
จากบริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนสู่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปคุณภาพสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้า \"PT\"
จากคลังน้ำมัน 2 แห่ง คือ คลังน้ำมันชุมพร จังหวัดชุมพร และคลังน้ำมันแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ขยายสู่คลังน้ำมัน 8 จุด ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยจากสถานีบริการน้ำมันสาขาแรก เติบโตสู่กว่า 500 สถานีบริการน้ำมันครอบคลุมทุกภาคทั่วไทย
ในปัจจุบันจากความมุ่งมั่นประกอบกิจการด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ก้าวสู่บริษัทน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปรายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล ISO 9002 จากสถาบัน Intertex Testing Services (Thailand) Limited สาขาของ Intertex Services Corporation องค์กรตรวจสอบมาตรฐานสากลของสหรัฐอเมริกา
สวัสดิการ : 1. โบนัสประจำปี
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่งงาน)
4. ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่งงาน)
5. ค่าวิชาชีพ (บางตำแหน่ง)
6. บ้านพักพนักงาน, ค่าน้ำ- ค่าไฟ (บางตำแหน่งงาน)
7. ค่าโรงแรม (กรณีปฏิบัติงานนอกพื้นที่)
8. ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
9. ค่าเดินทาง (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)
10. ชุดฟอร์มพนักงาน
11. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
12. ประกันสุขภาพ(ผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก)
13. ส่วนลดน้ำมันลิตรละ 1 บาท
14. ตรวจสุขภาพประจำปี
15. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต
16. กิจกรรมภายใน (ฝึกอบรม, งานเลี้ยงสังสรรค์, กิจกรรมเพื่อสังคม CSR)
17. ค่าเกียรตินิยม อันดับ 1 และอันดับ 2
วิธีการสมัคร : ขั้นตอนการสมัครงาน ( เฉพาะผู้ที่จบ ปวส. - ป.เอก)


1) กรอกใบสมัครผ่าน http://hrmapp.pt.co.th/ (รบกวนจด username และ password ด้วย)

2) รอการนัดสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ ภายใน 10 วัน (ในกรณีที่ถึง 10 วันแล้วยังไม่มีเจ้าหน้าที่โทรนัด แสดงว่าคุณสมบัติยังไม่ผ่าน) ในกรณีที่ไปสมัครที่งานนัดพบแรงงานจังหวัดต่างๆ หรือสำนักงานจัดหางาน ไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่โทรไปนัด สามารถนำใบสมัครที่ปริ้นท์ไว้แล้ว walk in เข้าไปสัมภาษณ์ได้เลย

3) Walkin Interview (มากรอกใบสมัครที่สำนักงานใหญ่ได้เลย)

พร้อมเอกสารประกอบในการสมัครงานดังนี้
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ที่ยังไม่หมดอายุ) 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา หรือ transcript ตัวจริงเท่านั้น หรือ ใบปริญญาบัตร ตัวจริง อย่างใด อย่างหนึ่ง เพื่อยืนยันว่า จบจริง (นำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเท่านั้น) ในกรณีที่ยังไม่จบการศึกษา(สภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติจบ ไม่สามารถสมัครได้)
- สำเนาใบรายงานผลการศึกษา 1 ชุด
- ใบเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ สด.8 , สด. 9 , ใบ สด. 43
- ใบผ่านงาน เฉพาะผู้ที่เคยทำงานมาเท่านั้น
ติดต่อ : ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
โทร : 02-168-3377, 02-168-3388 ต่อ 266, 268
แฟกส์ : 02-168-3379, 02-168-3389
ที่อยู่ : เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ A ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์ : www.ptgenergy.co.th

เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้ามินิมาร์ท
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้ามินิมาร์ท
รายละเอียดงาน : - กระบวนการจัดซื้อสินค้าทุกอย่างที่มีขายในมินิมาร์ททุกอย่าง ตั้งแต่ต้น จนจบ
- จัดหาสินค้าได้ตรงความต้องการของหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเท่านั้น)
2. ปริญญาตรีสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในด้าน Microsoft Excel และ Power point ได้ในระดับดี
4. หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อมินิมาร์ทหรือค้าปลีก 2-5 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากมีประสบการณ์จัดซื้อจาก Big C โลตัส เซ็นทรัล เซเว่นอีเลเว่น แฟมมิลีมาร์ท จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ชอบการประสานงานกับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก
7. ติดต่อ : คุณเบญจมาศ โทร : 081-807-6914
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไปอาวุโส
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไปอาวุโส
รายละเอียดงาน : - หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่
- เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการขาย
- ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ
- สืบราคา และเปรียบเทียบราคา
- เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้ขาย
- จัดทำใบสั่งซื้อ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับและตรวจสอบสินค้า
- ประเมินผลผู้ขาย
- จัดทำ Report ปริมาณใบ/รายการขออนุมัติซื้อ,รายงานยอดการสั่งซื้อสินค้า (สะสม) แยกตามผู้ขาย,รายงานจำนวนเงินส่วนลดค่าสินค้า,รายงานการหาผู้ขายรายใหม่,รายงานปัญหาและอุปสรรค
- ทำงานจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-33 ปี (ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2. วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
3. ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง โดยเฉพาะ Word , Excel ,Pivot table
4. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง , มีความรับผิดชอบสูง
5. มีความอดทนต่อสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
6. ติดต่อ : คุณเบญจมาศ โทร : 081-807-6914, 02-168-3377 ต่อ 266
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงรถ(หนองแค)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงรถ(หนองแค)
รายละเอียดงาน : -บริหารงานเกี่ยวกับซ่อมและควบคุมการซ่อมรถบรรทุกน้ำมันและยานพาหนะทั่วไปของบริษัท ตามแผนป้องกันเชิงป้องกัน
-บริหารงานเกี่ยวกับซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดจากการใช้งานและเสื่อมสภาพการใช้งาน รวมถึงกรณีเกิดอุบัติเหตุ ให้กลับอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย
-บริหารงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมรถให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

(รถสิบล้อและรถเทเลอร์ขนส่งน้ำมันมีมากกว่า 300 คันที่ต้องดูแล)
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีทุกสาขา ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้ดี
3. มีประสบการณ์ในด้านระดับหัวหน้างาน หรือผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงรถ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. ทำงานที่อำเภอหนองแค สระบุรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส ประจำคลังน้ำมันสระบุรี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส ประจำคลังน้ำมันสระบุรี
รายละเอียดงาน : -สามารถเป็นวิทยากรภายในได้
-ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและพนักงานที่เข้าอบรม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-จัดเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
-จัดทำเอกสารเพื่ออนุมัติสำหรับการเบิกค่าใช้จ่าย
-ดำเนินการจัดฝึกอบรม
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย, หญิง อายุ 25 - 30 ปี เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล จิตวิทยา สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การฝึกอบรมพนักงานขับรถน้ำมันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ GPS (ประจำคลังน้ำมันศรีราชา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ GPS (ประจำคลังน้ำมันศรีราชา)
รายละเอียดงาน : -วิเคราะห์ข้อมูลการทำงานการเดินทาง พฤติกรรมการขับขี่ และประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆ
-ทำรายงาน GPS Report และรวบรวมข้อมูลในการทำงาน เพื่อนำเสนอกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม GPS และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวิศวกรรม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อวิศวกรรม
รายละเอียดงาน : - หาข้อมูลผู้ขายหรือผู้รับเหมารายใหม่
- เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย
- ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ
- สืบราคาและเปรียบเทียบราคา
- เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย
- ติดตามตรวจสอบรายการปริมาณ (BOQ) คุณลักษณะวัสดุ อุปกรณ์ จากข้อมูลที่ได้รับว่ามีความถูกต้องตรงตามวัตุประสงค์
- จัดทำใบสั่งซื้อ
- ตรวจสอบเอกสารใบขอซื้อ ก่อนนำส่งอนุมัติ
- จัดทำรายงานปริมาณใบ/รายการขออนุมัติซื้อ
- สรุปรายงานยอดการสั่งซื้อสินค้า (สะสม) แยกตามผู้ขาย
- จัดทำรายงานจำนวนเงินส่วนลดค่าสินค้า
- รายงานการหาผู้ขายหรือผู้รับเหมารายใหม่
- จัดทำรายงานการทำงานผู้รับเหมาประจำสัปดาห์
- รายงานการติดตามสถานะงานของผู้ขายหรือผู้รับเหมาแต่ละราย
- ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ ด้านงานจัดซื้อเชิงวิศวกรรม/ก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร(ไฟฟ้า) ส่วนซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงาน : วิศวกร(ไฟฟ้า) ส่วนซ่อมบำรุง
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการออกแบบ เขียนแบบ ตรวจและควบคุมงาน ติดตามงาน ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันฟ้าผ่า กำหนดรูปแบบการซ่อม ประเมินราคาซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์ในสถานีบริการน้ำมัน และสถานีแก๊ส จัดหาผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อม และปรับปรุง ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ในการซ่อมงาน ประเมินผลและสรุปผลการทำงาน และผลการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
2. ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้านไฟฟ้า อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. ขับรถยนต์ได้มีอนุญาตขับขี่
5. สามารถเดินทางไปทำงานได้ทั่วประเทศ
6. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( กว )
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรอาวุโส(โยธา) ส่วนพัฒนาธุรกิจ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรอาวุโส(โยธา) ส่วนพัฒนาธุรกิจ
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการตรวจและควบคุมงาน ติดตามงาน การทำสำรวจ การเก็บข้อมูลและสำรวจสถานี ออกแบบสถานี การแก้ไขแบบและเขียนแบบสถานีเพื่อขออนุญาต กำหนดรูปแบบการซ่อม ประเมินราคางานซ่อมและงานก่อสร้าง จัดหาผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อม ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ในการซ่อมงาน ประเมินผลและสรุปผลการทำงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการซ่อมที่กำหนด รวมถึงงานปรับปรุง,ก่อสร้างสถานีบริการใหม่ด้วย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 - 35 ปี
2. ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
3. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( กว )
4. ประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมการก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ส่วนซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ส่วนซ่อมบำรุง
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการวางแผนงาน ตรวจและควบคุมงาน ติดตามงาน การทำสำรวจที่ดินเพื่อออกแบบ การเก็บข้อมูลและสำรวจสถานีเดิมที่จะเช่า ออกแบบสถานี การแก้ไขแบบและเขียนแบบสถานีเพื่อขออนุญาต วางแผนและกำหนดการเปิดสาขาใหม่ กำหนดรูปแบบการซ่อม ประเมินราคางานซ่อมและงานก่อสร้างสถานี ออกแบบวิธีการซ่อม จัดหาผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อม ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ในการซ่อมงาน ประเมินผลและสรุปผลการทำงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการซ่อมที่กำหนด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพสชาย อายุ 28 - 35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า โยธา เครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. ขับรถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่
5. สามารถเดินทางไปทำงานได้ทั่วประเทศ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานซ่อมบำรุงรถ (รถสิบล้อ,รถเทรลเลอร์)
ตำแหน่งงาน : พนักงานซ่อมบำรุงรถ (รถสิบล้อ,รถเทรลเลอร์)
รายละเอียดงาน : -รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมันและซ่อมรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
-งานซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมัน
และซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะทั่วไป
ของบริษัท
-รับใบแจ้งซ่อมบำรุงรักษา
-ตรวจสอบการซ่อมบำรุงรักษารถ
-ดำเนินการบำรุงตามที่ได้รับคำสั่ง
-ปรึกษาหัวหน้าทุกครั้งเมื่อมีปัญหา
นอกเหนือจากงานซ่อมบำรุง
-บันทึกผลการซ่อมบำรุงลงในใบแจ้ง
ซ่อม
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20 ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขายานยนต์
3. มีความรับผิดชอบ
4. **มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ***
5. ติดต่อ : คุณจินตนา โทร : 081-807-5062
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถเทรลเลอร์
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถเทรลเลอร์
รายละเอียดงาน : - จัดส่งน้ำมันตามใบสั่งซื้อของลูกค้าตามที่ต่างๆ เพื่อให้ถึงจุดหมายถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและปลอดภัย
อัตรา : 50 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
2. สามารถขับรถบรรทุกน้ำมันได้ และต้องมีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกชนิดนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า2 ปี
3. มีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4
4. สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฟรีดงานติดกับโรงงานอาหารสัตว์ CPF อ.หนองแค จ.สระบุรี
5. เปิดรับสมัครงาน วันจันทร์-เสาร์ 8.00-16.00 น.
6. สอบถาม คุณจินตนา 081-8075062
7. ติดต่อ : คุณจินตนา โทร : 081-807-5062
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกจัดส่ง
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกจัดส่ง
รายละเอียดงาน : -ควบคุมดูแลเตรียมการจัดส่งน้ำมัน
-ควบคุมดูแลการจัดเตรียมรถขนส่งและเส้นทางในการขนส่ง
-ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-แก้ไขปัญหาการขนส่ง
-ควบคุมดูแลการจัดส่งน้ำมันให้ลูกค้า
-ควบคุมดูแลงานจัดส่งน้ำมัน
-แก้ไขปัญหาในการจัดส่ง
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ติดตามสอบถามผลการจัดส่งกับลูกค้า
-สรุปรายงานผลการจัดส่ง
รู้ในขั้นตอนการทำงานเรื่องการจัดส่ง รู้สถานที่การจัดส่ง และต้องวางแผนและควบคุมงานจัดส่งได้เป็นอย่างดี
ต้องทำงานให้ทันกับเวลา เพื่อให้ทันตามความต้องการของลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
3. มีความรับผิดชอบในงานที่ทำ รู้จักวางแผนการทำงาน รู้เส้นทางการขนส่ง
4. มีคิดริเริ่มสิ่งใหม่
5. ติดต่อ : คุณจินตนา โทร : 081-807-5062
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวแผนกคลังสินค้า (ศรีราชา)
ตำแหน่งงาน : หัวแผนกคลังสินค้า (ศรีราชา)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบบริหารจัดการคลังสินค้าและกระจายจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายเท่านั้น อายุ 30 - 40 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกคลังสินค้า อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกวางแผนและจัดระบบขนส่ง ** ด่วน **
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกวางแผนและจัดระบบขนส่ง ** ด่วน **
รายละเอียดงาน : -วางแผนกควบคุมดูแลเตรียมการจัดส่งน้ำมัน
-ควบคุมดูแลการจัดเตรียมรถขนส่งและเส้นทางในการขนส่ง
-ควบคุมดูแลการรับน้ำมันขึ้นรถ
-ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-แก้ไขปัญหาการขนส่ง
วางแผนและควบคุมดูแลการจัดส่งน้ำมันให้ลูกค้า
-ควบคุมดูแลงานจัดส่งน้ำมัน
-แก้ไขปัญหาในการจัดส่ง
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ติดตามสอบถามผลการจัดส่งกับลูกค้า
-สรุปรายงานผลการจัดส่ง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย,หญิง อายุ 32-45 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
4. สอบถามติดต่อ คุณจินตนา 081-8075062
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกจัดส่งอาวุโส
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกจัดส่งอาวุโส
รายละเอียดงาน : - วางแผนการใช้รถและจัดหารถบรรทุกน้ำมัน และพัฒนาระบบงานขนส่ง
- กำกับดูแลงานซ่อมบำรุงรถ งานจัดส่ง งานความปลอดภัย งานทะเบียน
- ควบคุมดูแลพนักงานฝ่ายขนส่ง และงานจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์ต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย, หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
2. สามารถวางแผนการ, สามารถทำงานเป็นทีม, การแก้ปัญหา, การยืดหยุ่น, มีคิดริเริ่มสิ่งใหม่
3. มีประสบการณ์ตามตำแหน่งสายงานส่วนขนส่งไม่น้อยกว่า 7 ปี
4. ติดต่อ : คุณจินตนา โทร : 081-807-5062 ที่อยู่ : สมัครงานและสัมภาษณ์งาน ที่ฟรีดงานหนองแค ติดกับโรงงานอาหารสัตว์ CPF อ.หนองแค จ.สระบุรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรปรับปรุงกระบวนการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรปรับปรุงกระบวนการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ
รายละเอียดงาน : 1. วิเคราะห์กระบวนการทำงาน เพื่อปรับปรุงด้วยกระบวนการทาง IE , Lean manufacturing และ Kaizen
2. รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ และสรุปรายงงานประจำเดือนฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อสรุปและแก้ไขปัญหาเพื่อรายงานผู้บริหาร
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายที่ส่วนสนับสนุนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวัตุประสงค์ขององค์กร พร้อมสนับสนุนข้อมูลเชิงสถิติ มาตรฐานการทำงาน ให้สอดคล้องกับระบบ ISO9001
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายเท่านั้น อายุ 25 - 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
2. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ในการปรับปรุงกระบวนการ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือ Production Planning อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
รายละเอียดงาน : - ติดตามเร่งรัดหนี้สิน ตรวจสอบข้อมูลของลูกหนี้ ติดตามทวงหนี้
- ติดตามจับกุมตัวผู้กระทำผิด,คัดหมายจับจากศาล,สืบหาภูมิลำเนาเดิมปัจจุบันของจำเลย,ติดตามผลการดำเนินคดี
- ยึดทรัพย์บังคับคดี,ตั้งเรื่องยึดทรัพย์,ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้
- ติดตามทรัพย์สินกลับคืน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ อาทิตย์ เวลาทำการ 08.30 - 17.30 น.
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 28 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ ด้านงานประกันภัย งานเร่งรัดหนี้สิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
5. ติดต่อ : คุณเบญจมาศ โทร : 02-168-3377 ต่อ 266 หรือ 081-807-6914
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบริหารคุณภาพอาวุโส
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบริหารคุณภาพอาวุโส
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำและควบคุมเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ

2. จัดเตรียมแผนงานและประสานงาน รวมทั้งดำเนินการติดตามตรวจภายในของบริษัท

3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ในการแก้ไขปัญาหา,สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้นในระบบบริหารคุณภาพ และระบบงานอื่นๆ

4. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ/บริหารระบบงานต่างๆของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. รวบรวมและติดตาม การจัดส่งของรายงานผลดัชนีชี้วัด (KPI) ในส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย

6. จัดทำงานเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม เอกสารการอบรมและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงาน จันทร์ -ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 28 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรม/บริหารธุรกิจ หรืองานด้านอื่นๆ
3. ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปีขึ้นไป ในงานด้านคุณภาพ มาตรฐานต่างๆ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

บาริสต้า สาขาบางปะกง
ตำแหน่งงาน : บาริสต้า สาขาบางปะกง
รายละเอียดงาน : - ชงกาแฟชงเครื่องดื่มต่างๆ ตามสูตรของบริษัทฯ
- ทำความสะอาดร้าน
- คิดเงินให้ลูกค้า และ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปั้มพีทีบางปะกง บางนาตราดกิโลเมตร 41
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 32 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
2. วุฒิ ม.3 /ม.6 / ปวช. / ปวส. ทุกสาขา
3. มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส บริษัทฯมีการฝึกอบรมให้
4. ติดต่อ : พี่เอก โทร : 081-846-0157
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขานครปฐม (ปั้มพีทีตำบลลำพยา อำเภอเมือง )
ตำแหน่งงาน : บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขานครปฐม (ปั้มพีทีตำบลลำพยา อำเภอเมือง )
รายละเอียดงาน : ชงกาแฟ ชงเครื่องดื่ม ตามสูตรของบริษัทฯ คิดเงินให้ลูกค้า ทำความสะอาดร้าน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สาขาอยู่ใกล้แมคโคร นครปฐม
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 32 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
2. วุฒิ ม.3 /ม.6 / ปวช. / ปวส. ทุกสาขา
3. ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ บริษัทฯมีการฝึกอบรมให้
4. ติดต่อ : พี่เอก โทร : 081-846-0157
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาถนนกาญจนาภิเษก ซอยต้นสน (อยู่ระหว่างถนนเอกชัย และ ถนนกัลปพฤกษ์)
ตำแหน่งงาน : บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาถนนกาญจนาภิเษก ซอยต้นสน (อยู่ระหว่างถนนเอกชัย และ ถนนกัลปพฤกษ์)
รายละเอียดงาน : ชงกาแฟ ชงเครื่องดื่มตามสูตรต่างๆ ของบริษัทฯ ทำความสะอาดร้าน คิดเงินลูกค้า งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


สนใจสอบถามเพิ่มเติม ที่พี่เอก โทร. 081-846-0157
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 32 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
2. วุฒิ ม.3 /ม.6 / ปวช. / ปวส. ทุกสาขา
3. ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ บริษัทฯมีการฝึกอบรมให้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย
ตำแหน่งงาน : บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย
รายละเอียดงาน : ชงเครื่่องดื่ม ชงกาแฟ ตามสูตรต่างๆ ของบริษัทฯ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาจรัญ 80
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 32 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
2. วุฒิ ม.3 /ม.6 / ปวช. / ปวส. ทุกสาขา
3. ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
4. บริษัทฯมีการฝึกอบรมให้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาตลิ่งชัน
ตำแหน่งงาน : บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาตลิ่งชัน
รายละเอียดงาน : - ชงกาแฟ ชงเครื่องดื่ม ตามสูตรต่างๆ ของบริษัทฯ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนบรมราชชนนี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 32 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
2. วุฒิ ม.3 /ม.6 / ปวช. / ปวส. ทุกสาขา
3. ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
4. บริษัทฯมีการฝึกอบรมให้
5. ติดต่อ : คุณปั้ป โทร : 084-764-2332
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดส่ง ประจำคลังน้ำมันศรีราชา
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดส่ง ประจำคลังน้ำมันศรีราชา
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบการจัดคิวรถตามใบสั่งซื้อจากลูกค้า ให้กับพนักงานขับรถสิบล้อและเทรลเลอร์ และจัดรถโอนคลังสาขาที่ได้รับคำสั่ง
- งานจัดเตรียมส่งน้ำมันให้ลูกค้า
- รับ Order จากแผนกบัญชี นำมาวางแผนจัดส่ง
- จัดรถขนส่ง
- การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
- ประสานงานพ.ข.ร.และผู้เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมเอกสาร
- ควบคุมต้นทุนในการขนส่ง
- การติดตามงาน
- งานจัดส่งน้ำมันให้คลังน้ำมันของบริษัท ให้เป็นไปตามความต้องการ
- รับ Order จากคลัง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการกฎหมาย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการกฎหมาย
รายละเอียดงาน : - จัดพิมพ์เอกสารทุกประเภท
- รวบรวมข้อมูลในการจัดพิมพ์เอกสาร
- จัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บเอกสาร
- บันทึกข้อมูลเอกสารลงในระบบคอมพิวเตอร์
- เสนอเอกสารให้กรรมการลงนาม
- รับเรื่องคำร้องขอในการใช้บริการกฎหมาย
- ประสานงานและติดตามเอกสารต่างๆกับหน่วยงานในบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 28 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านงานธุรการ ประสานงาน และสามารถปฎิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติได้
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
5. สนใจ ติดต่อ คุณเบญจมาศ หนักแน่น เบอร์โทร 02-168-3377 ต่อ 266 หรือ 081-807-6914
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศกรโยธา (ส่วนซ่อมบำรุง ฝ่ายปฏิบัติการ)
ตำแหน่งงาน : วิศกรโยธา (ส่วนซ่อมบำรุง ฝ่ายปฏิบัติการ)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการตรวจและควบคุมงาน ติดตามงาน การทำสำรวจ การเก็บข้อมูลและสำรวจสถานี ออกแบบสถานี การแก้ไขแบบและเขียนแบบสถานีเพื่อขออนุญาต กำหนดรูปแบบการซ่อม ประเมินราคางานซ่อมและงานก่อสร้าง จัดหาผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อม ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ในการซ่อมงาน ประเมินผลและสรุปผลการทำงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการซ่อมที่กำหนด รวมถึงงานปรับปรุง,ก่อสร้างสถานีบริการใหม่ด้วย

ขอเชิญท่านที่สนใจ สมัครและสัมภาษณ์ทันที
ณ งานนัดพบแรงงานใหญ่จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 5 ห้องขอนแก่นฮอลล์ บูธ 29
วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 - 17.00 น.
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : หลายจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายเท่านั้น อายุ 25 - 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศกรรรมโยธา
3. มีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมไซด์งานก่อสร้าง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
5. ติดต่อ : พี่ปั้บ, พี่เอก โทร : 081-752-8914, 081-846-0157
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันฝึกหัด
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันฝึกหัด
รายละเอียดงาน : - บริหารมาตรฐานสถานีบริการ
- ควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ในการบริการลูกค้า รวมถึงปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นแบบอย่างการบริการที่ดี
- หาลูกค้าใหม่ ในทุกช่องทางจำหน่าย ทั้งเงินสด และเครดิต
- วิเคราะห์และประมาณการยอดขายสถานี
- บริหารสินค้าคงเหลือของสถานีบริการให้เป็นไปตามนโยบาย
- สั่งซื้อ และตรวจรับสินค้าเข้าสถานีบริการ เช่น น้ำมันใส น้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น เป็นต้น
- ตรวจนับ กระทบยอดเงินสด และนำส่งเงินฝากธนาคารประจำวัน
- ผู้จัดการสถานีบริการ มีหน้าที่เพิ่ม ในส่วนของการบันทึกเวลาทำงานของปั๊ม+มาร์ททั้งหมด ส่งข้อมูลให้ส่วนบุคคล
(ผู้จัดการสถานีบริการ ดูแลสถานีฯ ส่วนผู้จัดการร้านมินิมาร์ท ดูร้านมินิมาร์ท)

ขอเชิญท่านที่สนใจ สมัครและสัมภาษณ์ทันที
ณ งานนัดพบแรงงานใหญ่จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 5 ห้องขอนแก่นฮอลล์ บูธที่ 29
วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 - 17.00 น.
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทั้วประเทศ หลายจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. กรณีที่มีประสบการณ์จากสถานีบริการ / มินิมาร์ท โดยตรง ไม่จำกัดวุฒิ
3. กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ จะมีการฝึกอบรมความรู้ให้ก่อนเริ่มประจำสาขาอย่างน้อย 1 เดือน ณ ศุนย์ฝึกอบรมหนองแค สระบุรี
4. สามารถประจำต่างจังหวัดได้ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเปิดสาขาใหม่
5. วิเคราะห์และทำรายงานได้ (ควรใช้ Excel ได้ดี)
6. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน มีภาวะผู้นำ
7. ระหว่างฝึกงานและลงพื้นที่แล้ว มีที่พักให้ทุกสาขา
8. มีค่าบริหาร ค่าทำบัญชี และเงินรางวัลสถานี
9. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
10. บริษัทฯ จะทำการพิจารณาผู้ที่สามารถไปปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศเท่านั้น
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการร้านกาแฟฝึกหัด
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการร้านกาแฟฝึกหัด
รายละเอียดงาน : - ชงกาแฟตามสูตรต่างๆ ของบริษัท ฯ
- บริหารพนักงานในร้าน
- บริหารสต๊อคสินค้า .
- งานเอกสาร
- และอื่นๆ

ขอเชิญท่านที่สนใจ สมัครและสัมภาษณ์ทันที
ณ งานนัดพบแรงงานใหญ่จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 5 ห้องขอนแก่นฮอลล์ บูธที่ 29
วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 - 17.00 น.
อัตรา : 30 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 32 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาโภชนาการ / อาหาร/ คหกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
4. สามารถทำงานได้ทั่วประเทศ บริษัทฯ จัดที่พักให้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการร้านมินิมาร์ทฝึกหัด
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการร้านมินิมาร์ทฝึกหัด
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบในการบริหารงาน ควบคุม ดูแล และดำเนินการต่างๆ รวมทั้งบุคคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในร้านร้านสะดวกซื้อที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด และบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย ของทางบริษัทฯ รวมถึง การรักษาภาพพจน์ ตราเครื่องหมายการค้าพีที และการสร้างผลกำไร


(บริษัทฯจัดที่พักให้ฟรี แต่เลือกสาขาไม่ได้ เลือกจังหวัดไม่ได้ แล้วแต่บริษัทฯจัดให้)
อัตรา : 20 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 - 35 ปี ปริญญาตรีทุกสาขา
2. ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง มีใจรักงานบริการ/ มีภาวะผู้นำ/ มีทักษะการขาย
3. สามารถทำงานได้ทั่วประเทศ (เลือกจังหวัดไม่ได้)
4. บริษัทฯจัดที่พักให้ฟรี/ จัดอบรมให้ฟรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

บาริสต้า สาขาปั้มพีที สาขาเขาโพธิ์ ประจวบคีรีขันธ์
ตำแหน่งงาน : บาริสต้า สาขาปั้มพีที สาขาเขาโพธิ์ ประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดงาน : ชงกาแฟและชงเครื่องดื่ม ตามสูตรต่างๆ ของบริษัทฯ คิดเงินให้ลูกค้า ทำความสะอาดร้าน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 32 ปี
2. วุฒิ ม. 3 - ปวส. ทุกสาขา
3. บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
4. ติดต่อ : คุณเอก, คุณปั้บ โทร : 081-752-8914, 081-846-0157
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
รายละเอียดงาน : - การบริหารจัดการงาน ด้านตรวจสอบภายใน ทั้งการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ การควบคุมทั่วไป
- การควบคุมเฉพาะระบบงาน
- การตรวจสอบการปฎิบัติงาน
- การประเมินระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ25 - 30 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการบริหารงานและนำเสนองาน
4. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงาน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
6. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย
รายละเอียดงาน : - ขายน้ำมันใส เครื่องหมายการค้าพีที
- ขายน้ำมันเครื่อง
- หาลูกค้าแฟรนไชส์/ เพิ่มสาขาใหม่
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทั่วประเทศ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย เท่านั้น อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป มีทักษะการเจรจาต่อรอง
3. ความรู้ในงานขาย และธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบอนุญาตขับขี่
5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
6. สามารถปฎิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
7. ติดต่อ : คุณทิพย์ โทร : 081-807-6914
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการภาค( District manager )
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการภาค( District manager )
รายละเอียดงาน : - วิเคราะห์และพยากรณ์ยอดขาย (น้ำมันใส น้ำมันเครื่อง)ของสถานีบริการน้ำมัน
- วางแผนกลยุทธเพื่อเพื่มยอดขายและสร้างกำไร
- วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ อุปสรรค กรณีที่ไม่ได้เป้ายอดขาย และหาแนวทางแก้ไข
- ออกตรวจเยี่ยมสถานีในเขตที่รับผิดชอบ
- ควบคุมดูแลมาตรฐานและการบริการของสถานีบริการ
- ควบคุมอัตราการสูญหาย
- บริหารทีม และพัฒนาทีมงาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (พระราม 9)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายเท่านั้น อายุ 32-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ และวุฒิปริญญาโท MBA, เศรษศาสตร์ หรือการจัดการอุตสาหกรรม
3. ประสบการณ์ด้าน Sale Engineer หรือการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการตลาดอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ในการบริหารสาขาอย่างน้อย 5 ปี
5. มีความรู้ด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (โปรแกรมเมอร์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (โปรแกรมเมอร์)
รายละเอียดงาน : -จบการศึกษาด้านอิเลคโทรนิค เคยทำโครงการเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์
-รับผิดชอบด้านเขียนโปรแกรมและอื่นๆ, สามารถเขียนโปรแกรม ASP.Net, AJAX, Java Script ได้
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รัชดา อาคารไซเบอร์เวิร์ลด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถเขียน ASP.Net, AJAX, Java Script ได้
4. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล Oracle
5. มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
6. ***ถ้ามีประสบการณ์ในการใช้ Microsoft Dynamic Ax จะพิจารณาเป็นพิเศษ***
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงิน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน
รายละเอียดงาน : จัดทำ Bank Reconcile, การควบคุมและตรวจสอบวงเงิน, การเจรจาและติดตามหนี้
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารไซเบอร์เวิร์ล ชั้น 33
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 21 - 27 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร
3. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
4. มีความละเอียดรอบคอบและกระตือรือร้น
5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
6. หากมีประสบการณ์ทางด้าน Flow cash จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบสอบทานระบบควบคุมภานใน
- สอบทานความถูกต้อง และครบถ้วนของทรัพย์สิน รายได้และค่าใช้จ่าย
- สอบทานการบันทึกรายการทั้งด้านรายรับ และรายจ่าย ที่เกิดขึ้นจริง
- ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินถาวร
- เสอนปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้เหมาะสม


( รับทั้งมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์คะ )
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 22-35 ปี วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี-การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1-3 ปี
3. มีความละเอียดรอบคอบ ชอบการเรียนรู้
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
5. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
7. ติดต่อ : คุณทิพย์, คุณเมย์ โทร : 081-807-6914
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : - จัดทำเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง
- มีความรู้ด้านบัญชีเจ้าหนี้, ลูกหนี้, และภาษี
- จัดทำบัญชีทรัพย์สินและงบประมาน
- จัดทำบัญชีต้นทุน
- ประจำที่ สำนักงานใหญ่
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 30 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
3. สามารถติดต่อประสานงานได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-5 ปี
5. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
6. ติดต่อ : คุณชัช โทร : 081-752-8914
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานร้านกาแฟ Barista
ตำแหน่งงาน : พนักงานร้านกาแฟ Barista
รายละเอียดงาน : - บริการลูกค้า ชงกาแฟและเครื่องดื่มต่างๆตามสูตรของบริษัท
- เปิด-ปิดร้าน ,เสริฟ ,เช็ดโต๊ะ
- จัดทำอาหารว่าง , เบเกอรี่

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ชั้น 33 (ตรงข้ามบิ๊กซีรัชดา)
สัมภาษณ์ทันที
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ + เบี้ยขยัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่ อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ชั้น 2 (ตรงข้ามบิ๊กซีรัชดา)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง (ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2. อายุ 20-30 ปี
3. วุฒิ ม.6 / ปวส. / ป.ตรี
4. ประสบการณ์ 0-1 ปี
5. มีใจรักงานบริการ ,ชอบพบปะผู้คน
6. มีความอดทนต่อสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
7. ออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (มีที่พักให้ฟรี + เบี้ยเลี้ยง)
8. ติดต่อ : คุณเชาว์ โทร : 081-753-2904
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รายละเอียดงาน : -รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อ
-จัดซื้อ-จัดหาสินค้า จำพวกอุปโภค,บริโภค (ยกเว้นน้ำมัน)
-ติดต่อ , ต่อรองสินค้ากับ Sup
-จัดทำงานด้านเอกสารจัดซื้อทั้งหมด
-เช็คสต็อกสินค้า
-ตรวจสอบสินค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ประสบการณ์+โครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงานจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-33 ปี (ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2. วุฒิ.ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ 1-2 ปี
4. ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง โดยเฉพาะ Word , Excel ,Pivot table
5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง , มีความรับผิดชอบสูง
6. มีความอดทนต่อสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
7. ออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (เบิกค่าที่พักได้ + เบี้ยเลี้ยง)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตอาวุโส
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตอาวุโส
รายละเอียดงาน : จัดทำและให้ความรู้ในงานด้าน Cost Reduction/TPM ตลอดจนประเมินผลงานกิจกรรม เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของบริษัทให้มีผลตามแผนที่กำหนดไว้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/ หญิง อายุ 28-40 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรม/ วิทยาศาสตร์/ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการให้ความรู้หรือเป็นวิทยากรเกี่ยวกับ Cost Reduction อย่างน้อย 4 ปี
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
6. ติดต่อ : คุณตุ๊ก โทร : 081-9885956 หรือ 081-807-4358
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  ความรัก
  ดูดวง
  ร้านอาหาร
  วาไรตี้
  ท่องเที่ยว
  ลดน้ำหนัก
  ออกกำลังกาย
  คติสอนใจ
  บิวตี้
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ทำอาหาร
  เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย
  มือถือ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  แนะนำโรงแรม
  แนะนำร้านอาหาร
  เส้นทางการเดินทาง
  ทริปท่องเที่ยว
  ข่าวสารท่องเที่ยว
  รีวิวโรงแรม
  บิวตี้
  ทรงผม
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ข่าวดัง
  ข่าวดารา
  ดูดวง
  ความรัก
  กินเที่ยว
  ไลฟ์สไตล์
  โปรโมชั่น
  เทคโนโลยี
  ผู้หญิง
  ข่าวเศรษฐกิจ
  job
  ร้านค้าออนไลน์
  ขายของออนไลน์
© copyright 2004-2021 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ