เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัดบริษัท : กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
รายละเอียดบริษัท : เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด "เพื่อคุณภาพชีวิต" โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ
( สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ www.betagro.com)
วิธีการสมัคร : เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
ติดต่อ : ฝ่ายบริหารกำลังคน
โทร : 02-833-8888
ที่อยู่ : 323 อาคารเบทาโกร ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์ : www.betagro.com/career

หัวหน้าส่วนวิศวกรไฟฟ้า / เจ้าหน้าที่วิศวกรไฟฟ้า (สายธุรกิจไก่)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าส่วนวิศวกรไฟฟ้า / เจ้าหน้าที่วิศวกรไฟฟ้า (สายธุรกิจไก่)
รายละเอียดงาน : - งานซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง

- งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย

- งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทั่วไป

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
4. ติดต่อ : คุณปิยอัปสร โทร : 02-8338395
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำสำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำสำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำใบเสนอราคาและจัดทำสัญญาซื้อขายและข้อตกลงต่างๆ
2. กำหนดราคาขาย การยกเลิกการจองห้องพัก และจัดทำรายงานสรุปยอดขาย
3. วางแผนกิจกรรม ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขาย
4. รับชำระเงิน จัดทำใบเสร็จรับเงินและการติดตามหนี้จากลูกค้า
5. รับข้อร้องเรียนและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
6. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุระหว่าง 25-30 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ทางด้านการตลาด
4. สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ได้ดี
5. ติดต่อ : คุณวิมลมาศ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
รายละเอียดงาน : 1.ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และตัวเลขต่างๆ
2.ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
3.ดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เป็นไปโดยมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด
4.ประเมินความเพียงพอ และมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ของระบบงานต่างๆ
5.วางแผนการตรวจสอบ และจัดให้มีการปฏิบัติตามแผน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้เรื่องงานบัญชีบริหาร หรือ ตรวจสอบภายใน
4. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
5. ติดต่อ : คุณภวิษย์พร เหลือหลาย โทร : 02-816-5011 ต่อ 546
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักวิชาการสุกร / สัตวแพทย์วิชาการสุกร (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการสุกร / สัตวแพทย์วิชาการสุกร (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
รายละเอียดงาน : 1.ตรวจเยี่ยมฟาร์ม ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการดูแลสุขภาพและการผลิตสุกร
2.เก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตต่างๆ ของฟาร์มลูกค้า ทำการวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ การจัดการในฟาร์ม และงานบริการทางวิชาการที่เหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
3.จัดอบรมสัมมนาย่อยทางวิชาการให้ลูกค้าของเอเย่นต์ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กร และส่งเสริมการขายอาหารสัตว์
4.ประสานงานกับ Influencers และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างเครือข่ายวิชาการและทางธุรกิจ เพื่อการบริการและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
5.สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทในเครือเบทาโกรให้กับลูกค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ สัตวบาล การผลิตสัตว์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านนักวิชาการสุกร หรือสัตวแพทย์วิชาการสุกร
4. เดินทางต่างจังหวัดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบได้
5. ติดต่อ : คุณภวิษย์พร เหลือหลาย โทร : 02-816-5011 ต่อ 546
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สัตวแพทย์วิชาการโค (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
ตำแหน่งงาน : สัตวแพทย์วิชาการโค (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
รายละเอียดงาน : 1.ตรวจเยี่ยมฟาร์ม ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการดูแลสุขภาพและการผลิตโคนม
2.เก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตต่างๆ ของฟาร์มลูกค้า ทำการวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารโคนม การจัดการในฟาร์ม และงานบริการทางวิชาการที่เหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มโคนมของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
3.จัดอบรมสัมมนาย่อยทางวิชาการให้ลูกค้าของเอเย่นต์ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กร และส่งเสริมการขายอาหารสัตว์
4.ประสานงานกับ Influencers และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างเครือข่ายวิชาการและทางธุรกิจ เพื่อการบริการและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
5.สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทในเครือเบทาโกรให้กับลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ สัตวบาล การผลิตสัตว์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านนักวิชาการโค หรือสัตวแพทย์วิชาการโค
3. สามารถเดินทางต่างจังหวัดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบได้
4. ติดต่อ : คุณภวิษย์พร เหลือหลาย โทร : 02-816-5011 ต่อ 546
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารคุณภาพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารคุณภาพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำเอกสาร/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยสอดคล้องกับข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2.รวบรวมและตรวจสอบข้อบกพร่องรวมทั้งข้อเสนอแนะจากการประยุกต์ใช้ระบบ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจากภายในและภายนอกพร้อมนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ
3.ติดตามผลการแก้ไขและป้องกันตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมจัดทำสรุปการติดตามผล
4.อบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประสานงานในการฝึกอบรมที่หน้างาน (OJT)
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
3. ไม่แพ้ฝุ่น
4. ติดต่อ : คุณภวิษย์พร เหลือหลาย โทร : 02-816-5011 ต่อ 546
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
รายละเอียดงาน : 1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าก่อนเข้าโรงงาน หรือก่อนจัดเก็บที่โกดังนอก
2.ตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าที่จัดเก็บโกดังนอก หรือโกดังในเครือ BTG และสามารถจัดการสินค้าที่พบปัญหาได้ทันทีอย่างเหมาะสม
3.ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจรับให้เหมาะกับสถานการณ์
4.จัดทำข้อมูลการตรวจรับสินค้านำเข้าโรงงานในเครือ BTG หรือโกดังนอก
5.Audit Supplier พืชไร่ และร่วมประเมิน Supplier
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ เคมี หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
4. ไม่แพ้ฝุ่น
5. ติดต่อ : คุณภวิษย์พร เหลือหลาย โทร : 02-816-5011 ต่อ 546
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
รายละเอียดงาน : 1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าก่อนเข้าโรงงาน หรือก่อนจัดเก็บที่โกดังนอก
2.ตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าที่จัดเก็บโกดังนอก หรือโกดังในเครือ BTG และสามารถจัดการสินค้าที่พบปัญหาได้ทันทีอย่างเหมาะสม
3.ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจรับให้เหมาะกับสถานการณ์
4.จัดทำข้อมูลการตรวจรับสินค้านำเข้าโรงงานในเครือ BTG หรือโกดังนอก
5.Audit Supplier พืชไร่ และร่วมประเมิน Supplier
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ เคมี หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
4. ไม่แพ้ฝุ่น
5. ติดต่อ : คุณภวิษย์พร เหลือหลาย โทร : 02-816-5011 ต่อ 546
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
รายละเอียดงาน : 1.วางแผนอัตรากำลังร่วมกับผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
2.กำหนดแผนการสรรหาและคัดเลือกให้เป็นไปตามที่กำหนด
3.กำหนดแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
4.ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นธรรม
5.ตรวจสอบการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อหนุนให้ถูกต้องและเป็นธรรม
6.ตรวจสอบการดำเนินเรื่องวินัยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฎิบัติงานลพบุรีและนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5-10 ปี
3. มีทักษะและความรู้ด้าน HRM กฎหมายแรงงาน
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการนำเสนอหรือพูดในที่สาธารณะ
6. ติดต่อ : คุณภวิษย์พร เหลือหลาย โทร : 02-816-5011 ต่อ 546
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรสิ่งแวดล้อม (สายธุรกิจไก่)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรสิ่งแวดล้อม (สายธุรกิจไก่)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงาน เช่น งานระบบบบำบัดน้ำเสีย,งานขยะอันตราย,งานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004
- ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาคราชการและชุมชนรอบบริเวณโรงงานเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของโรงงาน
- รับผิดชอบงานการตรวจติดตามผลสภาพแวดล้อมรอบโรงงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. การศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
4. ามารถใช้โปรแกรม MS Office ,Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
5. ติดต่อ : Khun Piya-upsorn Deeprasertwit โทร : 02-833-8395
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ผลิต (สายธุรกิจไก่ - ประจำลพบุรีและสมุทรสาคร)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ผลิต (สายธุรกิจไก่ - ประจำลพบุรีและสมุทรสาคร)
รายละเอียดงาน : - ควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายในด้านปริมาณผลผลิต

- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต

- ควบคุมการส่งมอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียที่ีมีผลต่อต้นทุนการผลิต
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. ติดต่อ : K.Piya-upsorn Deeprasertwit โทร : 02-833-8395
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ( ประจำสำนักงานใหญ่ )
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ( ประจำสำนักงานใหญ่ )
รายละเอียดงาน : - Sustainability Program เช่น S.E.T. Project
- ดำเนินการตามโครงการ Betagro Sustainability
- ประสานงานและดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป
4. สามารถสื่อสาร และนำเสนองานภาษาอังกฤษได้ดี
5. ติดต่อ : K.Wimolmas Chumkasien โทร : 02-833-8078
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโครงการ (ประจำสำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงการ (ประจำสำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : - วางแผนติดตามความคืบหน้างานโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย
- ควบคุมงานโครงการ ให้ได้ตามแผนงานและตรวจสอบรายละเีอียดของงานโครงการ
- ออกแบบและปรับแก้ไขแบบในระบบ Auto Cad ได้
- ติดต่อประสานงานแต่ละหน่วยงานของโครงการ
- จัดทำรายงานนำเสนอความคืบหน้าของโครงการทุกสัปดาห์
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอาหาร,ก่อสร้าง,เครื่องกล,โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-2 ปี ด้านเขียนแบบ, Material,Food Processing,การติดตั้ง
4. สามารถเขียนแบบ Auto Cad 2D หรือ 3D ได้เป็นอย่างดี
5. ติดต่อ : คุณวราพรรณ โสมัจฉา โทร : 02-833-7546
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : - วางแผนจัดรับวัตถุดิบเข้าโรงงานของบริษัท

- จัดทำค่าขนส่งที่จัดส่งเบทาโกรภาคใต้ (ทางรถ,ทางเรือ)

- จัดทำค่าขนส่ง,ค่าแรงลงวัตถุดิบ,ขายฟาร์ม

- จำทำข้อมูลประเมินผู้ขนส่ง

- ควบคุมเอกสารและจัำดทำรายงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ระดับปวส.-ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์,บริหารธุรกิจ,การจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี ด้านขนส่งหรืองานด้านบริหารและการจัดการ
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5. ติดต่อ : คุณวราพรรณ โสมัจฉา โทร : 02-833-7546
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถบรรทุก (สายธุรกิจสุกร)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถบรรทุก (สายธุรกิจสุกร)
รายละเอียดงาน : - ขับรถขนส่งสุกร

- ดูแลบำรุงรักษารถขนส่งสุกร

- ดูแลรับผิดชอบสินค้าตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

- จดบันทึกข้อมูลต่างๆรวมทั้งการรับส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.6
3. มีประสบการณ์การขับรถบรรทุก อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
4. มีความรู้เรื่องเส้นทางกรุงเทพฯ,ปริมณฑทลและภาคกลางเป็นอย่างดี
5. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์รถบรรทุกและการบำรุงรักษา
6. มีใบขับขี่ประเภท 2
7. ติดต่อ : K.Sinee Srpisom โทร : 02-833-8550
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขายปุ๋ยอินทรีย์ (สายธุรกิจสุกร)
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายปุ๋ยอินทรีย์ (สายธุรกิจสุกร)
รายละเอียดงาน : - ขายและส่งเสริมการขายปุ๋ยอินทรีย์เบกรีน

- ดูแลฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้ารายใหม่

- ดูแลการเก็บเงินให้ครบตามกำหนดกาำรชำระ

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2-5 ปี
4. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
7. ติดต่อ : K.Sinee Sroisom โทร : 02-833-8550
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ (สายธุรกิจภูมิภาค-ตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ (สายธุรกิจภูมิภาค-ตะวันออกเฉียงเหนือ)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบการจัดการ และกำกับดูแลนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล

- การตรวจติดตาม และให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องในงานบุคคลและธุรการให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของเครือเบทาโกร

- งานธุรการและงานบริหารงานทั่วไป

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานนครราชสีมาและอุบลราชธานี
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ทางด้านงานบุคคลและธุรการ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาวะผู้นำ และมีทักษะในการนำเสนอเป็นอย่างดี
5. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้อย่างคล่องตัว
6. ติดต่อ : คุณภรภัค กลางอ่อน โทร : 02-833-8701
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขายสุกรพันธุ์ (สายธุรกิจสุกร- สำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายสุกรพันธุ์ (สายธุรกิจสุกร- สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : - เข้าพบลูกค้า เสนอขายสินค้า และขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย

- เก็บเงินลูกค้าและส่งเอกสารการชำระเงินให้ได้ตามทีี่บริษัทกำหนด

- แนะนำและให้คำปรึกษาการจัดการสุกรเบื้องต้น

- ชดเชยสุกรพันธุ์ตามเงื่อนไข

- จัดทำเอกสารการขายที่เกี่ยวข้องและประสานงานการจัดคิวสุกรกับธุรการขาย

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์
3. ประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านงานขายหรือด้านฟาร์ม
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
6. มีความสามารด้านการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ดี
7. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนขายอาหารสัตว์บก ( สายธุรกิจอาหารสัตว์)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนขายอาหารสัตว์บก ( สายธุรกิจอาหารสัตว์)
รายละเอียดงาน : - บริหารทีมขายอาหารสัตว์ให้บรรลุเป้าหมาย

- กำหนดเป้ายอดขายทีมในแต่ละเดือน

- สรุป รวบรวม และตรวจสอบ ยอดขาย ค่าใช้จ่าย และ Commission ของทีม
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานต่างจังหวัด
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 4-5 ปี ด้านขายอาหารสัตว์ ยาและเวชภัณฑ์สัตว์บก
4. เดินทางต่างจังหวัดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบได้
5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
6. ติดต่อ : คุณภวิษย์พร เหลือหลาย โทร : 02-8165011
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ ( สายธุรกิจอาหารสัตว์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ ( สายธุรกิจอาหารสัตว์)
รายละเอียดงาน : - จัดทำข้อมูลและรวบรวมข้อมูลด้านงบกำไรขาดทุน และค่าใช้จ่าย ให้กับหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของสายธุรกิจ

- จัดทำข้อมูล และสรุปรายงานค่าใช้จ่ายด้านการผลิต (OH)

- รวบรวมกำลังการผลิต และจัดทำรายงานของกลุ่มงานโรงงาน สายธุรกิจอาหารสัตว์

- สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเปอร์เซ็นต์ GP ตามกลุ่มสินค้าของโรงงานอาหารสัตว์

- จัดทำรายงานด้านยอดขายสินค้าตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

- จัดทำข้อมูล และรายงานด้าน BOI

- รวบรวม แลจัดทำข้อมูล Feasibility
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปี
4. มีความรู้ด้านบัญชี
5. มีความคล่องตัว และการประสานงานที่ดี
6. ติดต่อ : คุณภวิษย์พร เหลือหลาย โทร : 02-8615011
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ (ประจำสำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ (ประจำสำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : - ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการระบบการจัดการงานบุคคล และระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งในส่วน Front End & Back End

- ดูแลและจัดการเก็บรวบรวมความต้องการต่าง ๆ ของระบบที่เกี่ยวข้องกับงาน HR และหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบงาน ให้สอดคล้องตามความต้องการของธุรกิจ

- จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร มีส่วนช่วยในการปรับปรุงระบบและขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

- ดูแลปรับปรุงระบบและบริหารจัดการข้อมูลพนักงาน ให้มีความถูกต้องรวดเร็วทันสมัยและมีประสิทธภาพ

- ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการจัดทำระบบงานต่าง ๆ ของ HR ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับองค์กร

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25-30 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณานักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องการจัดการ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นอย่างดี Excel Expert ขั้นสูง หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียน วิเคราะห์ และพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
6. ติดต่อ : คุณวราพรรณ โทร : 02-833-8070
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาสกลนคร, สาขาสว่างแดนดิน, สาขากาฬสินธุ์, สาขานครพนม, สาขามุกดาหาร, สาขาบึงกาฬ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาสกลนคร, สาขาสว่างแดนดิน, สาขากาฬสินธุ์, สาขานครพนม, สาขามุกดาหาร, สาขาบึงกาฬ)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบงานขายตามผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมาย

- นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสินค้า และบริการ ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

- บริหารการเก็บเงินและ Credit Term ให้ได้ตามเงื่อนไขของบริษัท

- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 6 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์/เทคโนโลยีอาหาร/ บริหารธุรกิจ-การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ทางด้านงานขาย 0 - 2 ปี
4. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
5. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
6. สามารถใช้ MS-Office ได้ดี
7. มีใจรักบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
8. ติดต่อ : คุณพัสกร ทองโกฎิ โทร : 081-9455502
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ( สายธุรกิจภูมิภาค - สำนักงานสกลนคร)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ( สายธุรกิจภูมิภาค - สำนักงานสกลนคร)
รายละเอียดงาน : - สำรวจ เปรียบเทียบราคาสินค้าที่ได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

- ทำหน้าที่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามที่ได้รับการอนุมัติ ให้ทันตามความต้องการของหน่วยงานที่ขอให้สั่งซื้อ

- ทำหน้าที่จัดทำสรุปรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดสกลนคร
จังหวัด : สกลนคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี
4. มีละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบสูง
5. สามารถใช้ MS-Office และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
6. ติดต่อ : คุณพัสกร ทองโกฎิ โทร : 081-945-5502
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน ( สายธุรกิจภูมิภาค - สำนักงานสกลนคร)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงาน ( สายธุรกิจภูมิภาค - สำนักงานสกลนคร)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบงานด้านเอกสารทั้งหมดของผู้บังคับบัญชา

- ดูแลการปฏิบัติงานประจำเดือน กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้นก่อนเสนอเซ็น

- ประสานงานกับบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร

-จดบันทึกการประชุม รายงานการประชุมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. ปริญญาตรี สาขาเลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 0 - 2 ปี
4. บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัวสูง
5. มีละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบสูง
6. สามารถใช้ MS-Office และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
7. ติดต่อ : คุณพัสกร ทองโกฎิ โทร : 081-9455502
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (สายธุรกิจภูมิภาค - สำนักงานสกลนคร)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (สายธุรกิจภูมิภาค - สำนักงานสกลนคร)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบการจัดการ งานบุคคลและธุรการ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของเครือเบทาโกร

- งาน Payroll พนักงานระดับปฏิบัติการ

-งานธุรการและงานบริหารงานทั่วไป

-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดสกลนคร
จังหวัด : สกลนคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 0 - 2 ปี
4. บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัวสูง
5. มีละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบสูง
6. สามารถใช้ MS-Office และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
7. ติดต่อ : คุณพัสกร ทองโกฎิ โทร : 081-9455502
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ( สายธุรกิจภูมิภาค -โรงงานแปรรูป จ.พัทลุง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ( สายธุรกิจภูมิภาค -โรงงานแปรรูป จ.พัทลุง)
รายละเอียดงาน : - ดูแลรับผิดชอบระบบ GMP & HACCP และระบบคุณภาพอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่วางแผนไว้

- ดูแลประสานงานการต้อนรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ,Audit,หน่วยงานราชการ หรือผู้เยี่ยมชมไลน์การผลิต

- ดูแลรับผิดชอบด้าน Custormer complaint

- ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานในส่วนการผลิต

- ดูแลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของสินค้าที่ทำการผลิตและสรุปผลการสอบชิม (Sensory Test )

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดพัทลุง
จังหวัด : พัทลุง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร,วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ด้านประกันคุณภาพ
4. มีความรู้ด้าน GMP,HACCP,ISO,Halal
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติได้ดี
6. ติดต่อ : คุณอภิรักษ์ จิรวชิรประภากุล โทร : 074-221-013-5
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต (สายธุรกิจภูมิภาค - โรงงานแปรรูป จ.พัทลุง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต (สายธุรกิจภูมิภาค - โรงงานแปรรูป จ.พัทลุง)
รายละเอียดงาน : - นำสินค้าใหม่จากการพัฒนาของ PD- โรงงานมNPD เข้าสู่กระบวนการผลิตจริง

- พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

- ติดตามการผลิตสินค้าเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก Main-product,Co-product และ By-product เพื่อให้มีมูลค่า

- ติดตามข้อมูลการผลิตสินค้าใหม่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ปรับปรุงข้อมูลใน Product Specification

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดพัทลุง
จังหวัด : พัทลุง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
2. เพศ ช วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร,วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-2 ปี ด้านงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
4. มีความรู้ระบบ Work Study,kaizen,Ploblem analysis
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
6. ติดต่อ : คุณอภิรักษ์ จิรวชิรประภากุล โทร : 074-221013-5
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักวิเคราะห์เคมี ( สายธุรกิจสุขภาพสัตว์-ประจำสำนักงาน BSC-SP จ.ปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์เคมี ( สายธุรกิจสุขภาพสัตว์-ประจำสำนักงาน BSC-SP จ.ปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : - ดำเนินการทดสอบตามรายการทดสอบที่ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้องทางวิชาการ
- พัฒนาวิธีการทดสอบใหม่ตามระบบและขั้นตอนมาตรฐานของห้องปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลงานด้านระบบคุณภาพ เช่นการเตรียมเอกสาร,การดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์,ตรวจสอบสารเคมี ตามที่ได้รับหมอบหมาย
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์เคมี,เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
4. สามารถใช้เครื่อง LC-MS/MS,LC-MS ได้
5. ติดต่อ : คุณณัฐพงศ์และคุณกฤติกา โทร : 02-833-8629-30
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ -ประจำสำนักงาน BSC-SP จ.ปทุมธานี )
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ -ประจำสำนักงาน BSC-SP จ.ปทุมธานี )
รายละเอียดงาน : - เตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆเพื่อรองรับการประชุม

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเครือ

- จัดตารางของ AVP และเตรียมงานที่เกี่ยวข้อง

- ตรวจสอบเอกสารการนำเสนอ

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23-26 ปี
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การจัดการ,การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี ด้าน การประสานงานหรือเลขานุการ
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5. ติดต่อ : คุณณัฐพงศ์และคุณกฤติกา โทร : 02-833-8630,8629
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ - ประจำโรงงานลพบุรี)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ - ประจำโรงงานลพบุรี)
รายละเอียดงาน : - ควบคุมและติดตามงานบำรุงรักษา อย่างเป็นระบบให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ควบคุมและติดตามงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและสาธารณูปโภค ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- ควบคุมและติดตามงานพัฒนาและวางแผนงานวิศวกรรมให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้

-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปึ
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล,อุตสาหการ,ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ด้านการบริหารงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5. มีความเป็นผู้นำ
6. ทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ
7. ติดต่อ : คุณณัฐพงศ์และคุณกฤติกา โทร : 02-8338629,8630
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรซ่อมบำรุง ( สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ -ประจำโรงงานลพบุรี )
ตำแหน่งงาน : วิศวกรซ่อมบำรุง ( สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ -ประจำโรงงานลพบุรี )
รายละเอียดงาน : - ควบคุมงานซ่อมบำรุง,งานบำรุงรักษา,งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตรวมถึงอุปกรณ์การผลิตของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- ติดตามงานซ่อมบำรุง,งานบำรุงรักษา,งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตรวมถึงอุปกรณ์การผลิตของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- จัดเตรียมอะไหล่ที่จำเป็นในการซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องจักร

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล,อุตสาหการ,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานซ่อมบำรุงในโีรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 0-2 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5. มีทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
6. ติดต่อ : คุณณัฐพงศ์และคุณกฤติกา โทร : 02-833-8629,8630
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนคลังสินค้าและจัดส่ง (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ - ประจำโรงงานพระประแดงและลพบุรี)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนคลังสินค้าและจัดส่ง (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ - ประจำโรงงานพระประแดงและลพบุรี)
รายละเอียดงาน : - ดูแลการจัดส่งสินค้าให้ทันตามเวลาที่กำหนด

- ดูแลจัดทำค่าจัดส่งให้ถูกต้อง

- ประสานงานธุรการขาย

- ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ,โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านงานคลังสินค้าและจัดส่ง
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5. สามารถจัดระบบเส้นทางการขนส่งได้
6. สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานพระประแดง 1 ปีและโอนย้ายไปประจำที่ลพบุรีได้
7. ติดต่อ : คุณณัฐพงศ์และคุณกฤติกา โทร : 02-8338629,8630
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (สายธุรกิจสุกร - ประจำโรงงานลพบุรี)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (สายธุรกิจสุกร - ประจำโรงงานลพบุรี)
รายละเอียดงาน : - ควบคุมคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิตไลน์ตัดแต่งให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

- รับข้อร้องเรียนลูกค้าและแนวทางการแก้ไข,ติดตาม เพื่อส่งกลับลูกค้า ( Custormer complain )

- ควบคุมและบริหารงานด้านคุณภาพของส่วนงานที่รับผิดชอบ GMP,HACCP,ISO,OHSAS,Food Safety

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย /หญิง
2. อายุ 23 – 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขา Food science
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี ทางด้านโรงงาน
5. ติดต่อ : คุณศิณี สร้ิอยสม โทร : 02-833-8550
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (สายธุรกิจอาหาร - ประจำสำนักงานรามอินทรา กทม.)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (สายธุรกิจอาหาร - ประจำสำนักงานรามอินทรา กทม.)
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของ Sale และเอกสาร Payment ต่างๆ

- ตรวจสอบความถูกต้องของราคาสินค้าต่างๆ

- ติดตามประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป,บริหารธุรกิจ หรืือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านงานธุรการและประสานงานทั่วไป
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5. ติดต่อ : คุณปิยะพจน์ โทร : 02-833-7669
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พิธีการส่งออก (ประจำสำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พิธีการส่งออก (ประจำสำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : - จัดทำเอกสารส่งออกของบริษัท

- จัดทำค่าใช้จ่ายในการส่งออกและค่าใช้จ่ายอื่นๆในแผนก

- ติดต่อประสานงานกับกรมปศุสัตว์ในเรื่องเอกสารส่งออกและพิธีการส่งออก

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เีกี่ยวข้อง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านพิธีการส่งออก,การค้าระหว่างประเทศ,ด้านการประสานงาน อย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
5. ติดต่อ : คุณวราพรรณ โทร : 02-8338070
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำสำนักงานพระประแดง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำสำนักงานพระประแดง)
รายละเอียดงาน : - ดูแลการขนถ่ายสินค้าและสามารถดูวัตถุดิบเบื้องต้นได้ตลอดจนควบคุมสินค้าในโกดัง

- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของโกดัง รวมถึงปรับปรุงและพัฒนางานในส่วนของโกดังที่ดูแลรับผิดชอบ

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์.บริหารธุรกิจ,บริหารทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านดูแลคลังสินค้า
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี
5. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
6. ติดต่อ : คุณวราพรรณ โทร : 02-8338070
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดสวน ( ประจำลพบุรี )
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดสวน ( ประจำลพบุรี )
รายละเอียดงาน : - ควบคุมดูแลงานสวน

- ควบคุมดูแล ตกแต่งสวน

- งานอื่นๆที่ำได้รับมอบหมาย
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ระดับปวช.-ปริญญาตรี สาขา เกษตร,พืชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการจัดสวน,ดูแลสวน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้และการบำรุงรักษา
4. ติดต่อ : คุณนิรัตน์ ชูขำและคุณวิมลมาศ โทร : 02-833-8560,02-833-8078
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Web Designer ( สัญญาจ้าง 6 เดือน - ประจำสำนักงานลพบุรี )
ตำแหน่งงาน : Web Designer ( สัญญาจ้าง 6 เดือน - ประจำสำนักงานลพบุรี )
รายละเอียดงาน : - ออกแบบและจัดทำเว็ปไซต์ตามแนวคิดที่ต้องการของสำนักวิศวกรรมเพิ่มผลผลิต

- ส่งมอบผลงานการออกอบบด้วยไฟล์ .psd ให้เว็ปโปรแกรมเมอร์

- ทำงานร่วมกับเว็ป โปรแกรมเมอร์ เพือร่วมกันพัฒนาเว็ปไซต์ของสำนักวิศวกรรมเพิ่มผลผลิต

- ร่วมทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจนสามารถใช้งานเว็ปไซต์ได้อย่างมีประสิทธิผล
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการออกแบบเว็ปไซต์
4. มีความรู้ ความสามารถที่จะใช้โปรแกรมต่างๆ ด้าน graphic เช่น Photoshop Ilustrator เป็นต้น เพื่อการออกแบบเว็ปไซต์
5. มีความรู้สำหรับการออกแบบเว็ปไซต์ด้วยภาษา HTML
6. ติดต่อ : คุณวิมลมาศ โทร : 02-833-8078
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Web Programmer (สัญญาจ้าง 6 เดือน - ประจำสำนักงานลพบุรี)
ตำแหน่งงาน : Web Programmer (สัญญาจ้าง 6 เดือน - ประจำสำนักงานลพบุรี)
รายละเอียดงาน : - เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP เพื่อพัฒนาเว็ปไซต์ โดยใช้หลัก MVC ( Model View Controller )

- ออกแบบฐานข้อมูลด้วย Mysql,SQL Server

-ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมจนสามารถใช้งานเว็ปไซต์ได้อย่างมีประสิทธิผล
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้้านการเขียนโปรแกรมด้ายภาษา PHP อย่างน้อย 3 ปี
4. มีความรู้ด้าน HTML,PHP,CSS3,JQuery,Java script,Ajax,Database เช่น Mysql,SQL Server
5. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver,Photoshop
6. ติดต่อ : คุณวิมลมาศ โทร : 02-8338078
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ - ประจำสำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ - ประจำสำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : - ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงานของสายธุรกิจสุขภาพสัตว์

- ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการต่างๆ

- จัดทำรายงานการตรวจสอบ

- ติดตามผล ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกับผู้รับการตรวจสอบ

- นัดหมายและจัดทำจดหมายเชิญประชุมกับผู้รับการตรวจ

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 -35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ด้าน งานบัญชีหรืองานตรวจสอบภายใน
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
5. ติดต่อ : คุณกฤติกาและคุณณัฐพงศ์ โทร : 02-8338629-30
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สายธุรกิจไก่-ประจำโรงงานลพบุรีและสมุทรสาคร)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สายธุรกิจไก่-ประจำโรงงานลพบุรีและสมุทรสาคร)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23 ปีขึ้นไป เพศ ชาย หรือหญิง
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Logistics, การจัดการ, วิทยาศาสตร์อาหาร, หรือสาขาที่เกี่วข้อง
3. มีทักษะในงานด้าน Logistic และมีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
4. สามารถ พูด อ่าน เขียนอังกฤษได้ดี
5. ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6. มีความรู้ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า
7. ติดต่อ : คุณปิยอัปสร โทร : 02-8338395
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( สายธุรกิจไก่ )
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( สายธุรกิจไก่ )
รายละเอียดงาน : - ทำการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า
- ทดสอบและคัดเลือกส่วนผสมต่างๆ จากผู้ขาย เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิต
- พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้น
- รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการทดลองแต่ละผลิตภัณฑ์ใ้ห้ผู้บังคับบัญชา
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขา Food Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ 1 ปีทางด้าน Production หรือ งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ Microsoft Office ได้
5. ติดต่อ : คุณปิยอัปสร โทร : 02-8338395
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (สายธุรกิจไก่)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (สายธุรกิจไก่)
รายละเอียดงาน : งานวางแผนซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบสั่งจ่ายไฟ

- ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบสั่งจ่ายไฟ

- วางแผนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและส่องสว่างภายในโรงงาน

- การจัดการด้านอะไหล่สำรอง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล สาขาไฟฟ้า
3. มีใบประกอบวิชาชีพ (กว)
4. ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงาน
5. ติดต่อ : คุณปิยอัปสร โทร : 02-8338395
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร/ช่างเทคนิคอาวุโส (สายธุรกิจไก่)
ตำแหน่งงาน : วิศวกร/ช่างเทคนิคอาวุโส (สายธุรกิจไก่)
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำ ทบทวนการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง ชี้บ่ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของกระบวนการผลิต

2.ควบคุมดูแลและวางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรงานระบบ Refrigeration & Glycol , Air Conditionl , Ventilation , Air Compressor ร่วมกับหัวหน้าส่วนงานระบบ

3.ควบคุมดูแลให้คำแนะนำในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกับช่างเทคนิคงานระบบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ทางด้านงานระบบทำความเย็นระบบ AHU, ระบบไฟฟ้าม เครื่องกลและมีความรู้ในการควบคุมและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
4. มีความรู้ด้านไฟฟ้า, เครื่องกล, Pneumatic
5. ติดต่อ : คุณปิยอัปสร โทร : 02-8338395
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรซ่อมบำรุงระบบน้ำ (สายธุรกิจไก่)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรซ่อมบำรุงระบบน้ำ (สายธุรกิจไก่)
รายละเอียดงาน : - วางแผนบำรุงรักษาระบบสูบน้ำบาดาลและระบบส่งน้ำ

- วางแผนซ่อมบำรุงระบบส่งน้ำดี (Soft water)

- งานพัฒนาเครื่องจักรและระบบอะไหล่สำรอง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีใบประกอบวิชาชีพ (กว)
4. ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านซ่อมบำรุง
5. ติดต่อ : คุณปิยอัปสร โทร : 02-8338395
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (สายธุรกิจไก่ - สำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (สายธุรกิจไก่ - สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : •ติดต่อติดตามการชำระเงินของลูกค้า

•จัดส่งเอกสารส่งออกต่างๆให้ลูกค้า

•ประสานงาน sale /โรงงาน/ธุรการส่งออก

•งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เีกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ อย่างน้อย 2ปี ทางด้านธุรกิจส่งออก/sale coordinator
4. ติดต่อ : คุณปิยอัปสร โทร : 02-8338395
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าหน่วยเตรียมวัตถุดิบ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหน่วยเตรียมวัตถุดิบ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจสอบการเตรียมวัตถุดิบให้มีความถูกต้องตามสูตรการผลิต

2. ตรวจสอบการทำความสะอาดสถานที่จัดเตรียมวัตถุดิบหลังการเตรียมวัตถุดิบในแต่ละวัน

3. ตรวจสอบการจัดเก็บเศษวัตถุดิบคงเหลือจากการชั่งให้เป็นระเบียบเพื่อให้สามารถสอบกลับได้

4. ตรวจสอบบันทึกเอกสารการทำงาน การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการเตรียมวัตถุดิบ

5. ตรวจสอบการจัดส่งวัตถุดิบที่ผ่านการชั่ง เข้าแต่ละ Line การผลิต ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

6. ควบคุมให้พนักงานในหน่วยงานปฎิบัติตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพที่โรงงานเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ

7. ให้ความร่วมมือกับบริษัทเกี่ยวกับข้อปฎิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และโครงการด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่

8. ปฎิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในระบบการบริหารงานต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดขึ้นมา

9. ตรวจสอบ และควบคุม Material Inventory Stock หลังการเตรียมวัตถุดิบให้ถูกต้อง แม่นยำ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชายหรือหญิง อายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ในงานด้านการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชั่งวัตถุดิบ
4. สามารถใช้โปรแกรมอย่างน้อย MS Office (Excel, Word, Power Point)
5. สถานที่ปฎิบัติงานโรงงานเบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า ลพบุรี
6. ติดต่อ : คุณณัฐพงศ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าหน่วยบรรจุพรีมิกซ์ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหน่วยบรรจุพรีมิกซ์ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจสอบแผนการผลิตล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร และบุคลากร

2. ควบคุมการเบิก การรับ วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ ให้มีความถูกต้องทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ สอดคล้องกับแผนการผลิต

3. จัดทำเอกสารการเบิก การรับ วัตถุดิล และบรรจุภัณฑ์ ให้มีความถูกต้องทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ

4. ควบคุมกระบวนการ Repack ให้ถูกต้องตามลำดับ และถูกต้องตามปริมาณการผลิต

5. จัดทำเอกสารการผลิต ในเรื่องของ ปริมาณวัตถุดิบ Lot. No. ที่ใช้ในการผลิต เวลาในการบรรจุ จำนวนคนที่ใช้ ให้ถูกต้อง

6. ควบคุมให้มีการทำความสะอาดสายการผลิตประจำวันให้ได้ตามมาตรฐานสากล

7. ดำเนินการเรื่อง Self Maintenance ของเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

8. ดำเนินงาน ตามระบบ 5 ส. อย่างต่อเนื่อง

9. ควบคุม อบรม และพัฒนา พนักงานปฎิบัติการที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา ให้ทำงานอย่างถูกต้อง มีระเบียบวินัย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายเท่านั้น อายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ในงานด้านการผลิตสินค้าที่ใข้เครื่องจักรในการทำงาน และความรู้ในงานพรีมิกซ์
4. สามารถใช้โปรแกรมอย่างน้อย MS Office (Excel, Word, Power Point)
5. สถานที่ปฎิบัติงานโรงงานเบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า ลพบุรี
6. ติดต่อ : คุณณัฐพงศ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
รายละเอียดงาน : 1. รับผิดชอบในการวางแผนการขายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้

2. ให้คำแนะนำและส่งเสริมการปฎิบัติงานของพนักงานขายในการให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย

3. ติดตามลูกแลลูกค้าที่มีภาระหนี้สินให้เป็นไปตามเป้าหมาย

4. ติดตามการรวบรวมข้อมูลคู่แข่งในตลาดเป้าหมาย

5. รวบรวมแบบสำรวจจากลูกค้าและมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์เครือเบทาโกร สวทช.ธรรมศาสตร์(รังสิต)
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สัตวแพทย์ สัตวบาล วิทยาศาสตร์ การตลาด และอื่นๆ
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ทางด้านงานขาย หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ทางด้านห้องปฎิบัติการ/อาหาร/เวชัณฑ์ยา/ปศูสัตว์
5. มีความรู้ทางด้านการขาย การตลาด การเจรจาต่อรอง
6. สามารใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถขับรถได้
7. ติดต่อ : คุณธารทิพย์ โทร : 02-833-8633
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์-HRD (สายธุรกิจภูมิภาค)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์-HRD (สายธุรกิจภูมิภาค)
รายละเอียดงาน : •รับผิดชอบและบริหารงานพัฒนาและฝึกอบรมให้กับพนักงาน
•ประสานงานการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
•อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านงานฝึกอบรม
3. มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาวะผู้นำ และมีทักษะในการนำเสนอเป็นอย่างดี
4. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้อย่างคล่องตัว
5. ติดต่อ : Khun Pornphuk Klangon
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย (Modern Trade)
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย (Modern Trade)
รายละเอียดงาน : - ขายสินค้าผ่านช่องทาง Modern Trade (Lotus/Big C/ Macro )

- รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ

- จัดทำรายงานการขายนำเสนอผู้บริหาร
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22-30 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้านการขาย 1-2 ปี และหากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเข้าห้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ โดยใช้รถบริษัทในการปฏิบัติงาน
5. (บริษัทมีค่า Commission ประจำไตรมาส ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพท์ ค่ารับรอง ค่าน้ำมัน และอื่นๆ ให้ประจำตำแหน่ง)
6. ติดต่อ : คุณปิยะพจน์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย (Food Service)
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย (Food Service)
รายละเอียดงาน : - ขายสินค้าในช่องทาง Food Service : ภัตตาคาร / โรงแรม / สายการบิน และอื่นๆ
- รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ
- จัดทำรายงานการขายนำเสนอผู้บริหาร
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22-30 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้านการขาย 1-2 ปี และหากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเข้าห้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ โดยใช้รถบริษัทในการปฏิบัติงาน
5. ติดต่อ : คุณปิยะพจน์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโยธา (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธา (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
รายละเอียดงาน : 1.ดูแลและปรับปรุงงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2.ตรวจสอบดูแลงานซ่อม สร้าง อาคาร และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ

3.ปฏิบัติกิจกรรมตามนโยบายของบริษัท เช่น WCM, TQM

4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงาน BTB-LR 1
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว.)
2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีทางด้านงานธุรกิจอาหารสัตว์
3. คุณสมบัติ/ความสามารถพิเศษ : Microsoft -Word ,Excel,Powerpoint,Autocad
4. ติดต่อ : คุณอภิชาติ โทร : 081-031-8991
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สัตวแพทย์ควบคุมคุณภาพและสุขภาพสัตว์ (สายธุรกิจสุกร)
ตำแหน่งงาน : สัตวแพทย์ควบคุมคุณภาพและสุขภาพสัตว์ (สายธุรกิจสุกร)
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมดูและสุขภาพสุกร ควบคุมดูแลการใช้เวชภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ

2.ควบคุมดูและระบบการป้องกันโรค

3.การจัดการให้ความรู้แก่พนักงานในฟาร์ม

4.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมปศุสัตว์ ห้องปฏิบัติการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ ปริญญาตรีสาขาสัตวแพทย์ศาสตร์
2. ประสบการณ์ 1-3 ปีทางด้านการบริการวิชาการ หรือการดูแลสุขภาพฟาร์มสุกร
3. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่
4. ติดต่อ : คุณศิณี สร้อยสม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Internal Audit (สายธุรกิจไก่)
ตำแหน่งงาน : Internal Audit (สายธุรกิจไก่)
รายละเอียดงาน : - ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตามแผนงานที่กำหนด โดยการประเมินความเสี่ยง

- ประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานการดำเนินการและประเมินความเหมาะสม

- ประเมินและกำกับดูแลกิจการ และจัดทำข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยงานต่างๆบรรลุเป้าหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี/โท
2. สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชี/เศรษฐศาสตร์/การผลิต หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 2 ปี
4. ติดต่อ : คุณปิยอัปสร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร IE (ประจำฟาร์มไก่)
ตำแหน่งงาน : วิศวกร IE (ประจำฟาร์มไก่)
รายละเอียดงาน : 1.ส่งเสริม, สนับสนุน, ให้คำปรึกษาในงานด้าน WCM (5S,QCC, KSS, QOL, TPM)

2.รวบรวมข้อมูล นำเสนอผลสำเร็จของ WCM ของฟาร์ม-โรงฟัก

3.เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และ ภายนอกในเพื่อนำเสนอผลงาน, การขอการรับรอง หรือการรับของรางวัลฯ เป็นต้น
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายและหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสานการ( IE)
3. มีประสบการณ์ 1-2 ปี ทางด้าน: การจัดการอุตสาหกรรรม, การปรับปรุงโรงงาน, ฟาร์ม, เป็นต้น
4. มีความรู้ด้าน 5S,QCC, KSS, QOL, TPM
5. ติดต่อ : คุณสาวิตรี จ่วนจุลินทร์พร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างยนต์-Farm Complex (สายธุรกิจไก่)
ตำแหน่งงาน : ช่างยนต์-Farm Complex (สายธุรกิจไก่)
รายละเอียดงาน : 1.รับผิดชอบการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ต่าง ๆภายในฟาร์มและโรงฟัก

2.ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ อุปกรณ์และวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมบำรุง

3.ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20-25 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาวิชา : ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ทางด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์
4. ติดต่อ : คุณสาวิตรี จ่วนจุลินทร์พร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน-เครื่องกล (สายธุรกิจไก่)
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน-เครื่องกล (สายธุรกิจไก่)
รายละเอียดงาน : - วางแผนและออกแบบการสั่งสร้างชิ้นงาน

- การจัดการซ่อมสร้างตามกำหนดการ

- การจัดการ Spare parh

- ประเมินค่าใช้จ่ายในการสร้างงานให้กับหน่วยงสนที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-30 ปี
2. ปวส./ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล ช่างกลโรงงาน
3. มีประสบการณ์ด้านเครื่องกล อย่างน้อย 5 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD , Solid work
5. ติดต่อ : คุณปิยอ้ปสร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร/หัวหน้าส่วน พัฒนาระบบวิศวกรรม (สายธุรกิจไก่)
ตำแหน่งงาน : วิศวกร/หัวหน้าส่วน พัฒนาระบบวิศวกรรม (สายธุรกิจไก่)
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมดูแลเครื่องจักรใน Line Production

2.ตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนการผลิต ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตาม Product

3.วางแผน Preventive maintenance เครื่องจักรใน Line ผลิต

4.ควบคุมดูแล วิเคราะห์ Break down time ของแผนก
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา : ไฟฟ้า , เครื่องกล เครื่องยนต์ หรือ ระบบทำความเย็น
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ทางด้านวิศวกรรมโรงงาน
4. ความสามารถพิเศษ : สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ เขียนแบบได้ดี , มีความรู้เรื่อง GMP HACCP ISO BRC IFS
5. ติดต่อ : คุณปิยอ้ปสร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
รายละเอียดงาน : 1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมการทำงาน

2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายรวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอผุ้บังคับบัญชา

3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยการทำงาน

4.วิเคราะห์แผนงานโครงการรวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย และ เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ทางด้านงานความปลอดภัย
4. ความสามารถพิเศษ : สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น มีความรู้ด้านกฏหมายสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย , บุคคลิกดี , มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. ติดต่อ : คุณวริณรำไพ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร)
รายละเอียดงาน : - บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด

- บริหารต้นทุนและยอดขาย

- บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ให้เป็นไปตามปริมาณมาตรฐานที่กำหนด

- บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

- บริหารและจัดการองค์กรธุรกิจ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารร้านอาหาร อย่างน้อย 3-5 ปี
3. มีความเป็นผู้นำ และมีการบริหารและการจัดการที่เข้มแข็ง
4. มีบุคลิกคล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว รักความสะอาด มีความอดทน
5. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง (โรคผิวหนัง โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ระบบหายใจ และไวรัสตับอักเสบ บี)
6. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
7. ติดต่อ : คุณดลนภา โทร : 02-833-7662 / 080-595-5719
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (ประจำฟาร์มไก่)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (ประจำฟาร์มไก่)
รายละเอียดงาน : 1. งานสรรหาว่าจ้าง
- ประกาศรับสมัครงาน รวบรวมใบสมัคร ตรวจสอบหลักฐานการสมัครงาน คัดเลือกใบสมัคร การทดสอบ สัมภาษณ์เบื้องต้นการทำสัญญาจ้างงาน ประสานงานกับต้นสังกัด

2. งานพัฒนาและฝึกอบรม
- จัดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะให้พนักงาน
- ติดต่อประสานงานกับวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินผลการฝึกอบรม และทำรายงานการฝึกอบรม
- สามารถเป็น Trainer ได้บางหลักสูตร เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ

3. การบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน
- จัดทำเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้พนักงานปฏิบัติการและนักศึกษาฝึกงาน
- รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปการจ่ายค่าตอบแทน

4. พนักงานสัมพันธ์
- ประสานงานกับสำนักงานใหญ่ในการรับพนักงาน (Staff) ใหม่
- ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ ให้พนักงาน
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น แรงงานจังหวัด
- สื่อสารและควบคุมระเบียบข้อบังคับหรือประกาศต่างๆ ของบริษัท ให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตาม
- ร่วมสอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษพนักงาน
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุ 25-35 ปี
3. วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ในด้าน สรรหา ฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทน และพนักงานสัมพันธ์อย่างน้อย 2 ปี
5. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม MS. Office ในระดับดี
6. ชอบงานที่ต้องติดต่อประสานกับบุคคลอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ (ประจำ Betagro Deli Shop)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ (ประจำ Betagro Deli Shop)
รายละเอียดงาน : 1.ดูแลรับผิดชอบร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตราฐาน

2.รับสินค้า จัดเก็บ จัดเรียง ส่งคืน และดูแลพื้นที่เก็บสินค้าภายในร้าน

3.บริหารควบคุมดูแลพนักงานให้ทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จ

4.ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลเงินสดย่อย

5.ตรวจสอบ Stock, ยอดขาย, และรายงาน เอกสารต่างๆ ประจำวัน

6.สั่งสินค้าให้ถูกต้อง

7.ขายและให้บริการลูกค้า
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย หรือ หญิง
2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
4. ประสบการณ์ 1-3 ปี ขึ้นไป
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย,มีความกระตือรือร้น,กระฉับกระเฉง,รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
6. มีวินัย,รักสะอาด,รักงานบริการ,เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย,มีความเป็นผู้นำ,มีพาหนะเป็นของตัวเอง
7. สามารถทำงานเป็นกะได้ , มีประสบการณ์ในงานค้าปลีกอย่างน้อย 1 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Coordinator (ประจำสำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : Coordinator (ประจำสำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : 1. Arrange the meeting and coordinate with all attendees
2. Responsible for meeting summarize
3. Update department data
4. Coordinate In-House training program
5. Coordinate with related departments
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Female, age over 25 years old
2. Bachelor’s Degree in Business Administration or others related
3. At least 2 years working experience in Admin, Coordinator, and Secretary or related
4. Good command in English, and Good computer skills
5. ติดต่อ : คุณวราพรรณ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประจำร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร)
ตำแหน่งงาน : พนักงานประจำร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร)
รายละเอียดงาน : - ให้การบริการลูกค้าภายในร้านดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

- รับออร์เดอร์อาหาร , เก็บเงินค่าอาหาร และ ปรุงอาหาร

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ให้การบริการลูกค้าภายในร้านดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
2. วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีใจรักงานบริการ และมนุษยสัมพันธ์ดี
5. สามารถทำงานเป็นกะ ตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้
6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง (โรคผิวหนัง โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ระบบหายใจ วัณโรค และไวรัสตับอักเสบ บี)
7. ติดต่อ : คุณดลนภา โทร : 02-833-7662 / 080-595-5719
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ