เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)บริษัท : บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท :

กลุ่มบริษัท ทีทีแอนด์ที เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมมาเป็นเวลากว่า 15 ปี มีระบบโครงข่าย และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยทุนจดทะเบียน 70,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 2,000 คน ประจำศูนย์บริการ และสำนักงานสาขาทุกจังหวัดทั่วประเทศ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจ และพัฒนาการให้บริการในรูปแบบต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านบรอดแบนด์ หรือบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงอย่างครบวงจร จึงมีความประสงค์รับพนักงาน เพื่อรองรับการขยายงานทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจำนวนมาก
สวัสดิการ : 1. ปฎิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
4. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
5. วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี
6. วันลากิจ ปีละ 6 วัน
7. วันหยุดตามประเพณีอย่างน้อยปีละ 14 วัน
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน (บางตำแหน่ง)
9. ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก - คนไข้ใน
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email
สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : คุณมานะ / คุณวิมล
โทร : 02-693-2100 ต่อ 3715 , 3726
แฟกส์ : 02-693-2119
ที่อยู่ : 252/30 อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 25 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เว็บไซต์ : www.ttt.co.th

นักพัฒนาระบบงาน (Programmer) / นักวิเคราะห์ระบบงาน (System Analyst)
ตำแหน่งงาน : นักพัฒนาระบบงาน (Programmer) / นักวิเคราะห์ระบบงาน (System Analyst)
รายละเอียดงาน : - ออกแบบและพัฒนาระบบบริการลูกค้า
- ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานระบบ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ด้าน Java Programming ,Oracle Database ,PHP, RADIUS และ Linux หรือ มีความรู้ด้าน PHP Framework, การจัดการข้อมูลบน PostgreSQL บน LINUX
4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. มีความใส่ใจบริการ มุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิค จังหวัดระยอง
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค จังหวัดระยอง
รายละเอียดงาน : กรุงเทพ
1. ติดตามประสานงาน งานติดตั้งระบบสื่อสัญญาณ ทั้งกับภายในและภายนอกองค์กร
2. ประสานงานการเชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสารข้อมูลระหว่าง Operator

ต่างจังหวัด
1. ติดตั้ง ตรวจแก้เหตุเสีย ระบบโทรศัพท์ / Internet ความเร็วสูง/ ระบบสื่อสารข้อมูล และบริการอื่นๆ ที่ให้บริการลูกค้า
2. ติดตั้ง บำรุงรักษา แก้ไขเหตุเสีย ระบบสื่อสัญญาณ ระบบโครงข่าย ข่ายสาย Fiber Optic, Copper, Drop Wire
3. บำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ให้บริการลูกค้า เช่น Router, Switch, Fiber Modem เป็นต้น
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Upcountry
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. วุฒิการศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
3. มีพื้นฐานด้านอิเล็คทรอนิกส์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
4. รักงานบริการ
5. Contact : คุณมานะ Tel : 02-693-2100 ต่อ 3715
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักวิเคราะห์การเงินองค์กร / ผู้เชี่ยวชาญการเงินองค์กร
ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์การเงินองค์กร / ผู้เชี่ยวชาญการเงินองค์กร
รายละเอียดงาน : 1. วิเคราะห์ภาพรวมของโครงการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถระบุ Key Success Factor, Risk และให้ความเห็นจากการวิเคราะห์
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับงาน รวมถึงการติดตามให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็น
3. จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายไตรมาส และรายปีของบริษัทฯ ตามกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ"ทย
4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การเงิน วิศวกรรมศาสตร์
3. มีประสบการณ์ 3 ปีด้านการเงิน การวิคราะห์โครงการ
4. สามารถวิเคราะห์งบการเงิน ประเมินโครงการลงทุนได้
5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsofe Office โดยเฉพาะ Excel
6. มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
7. หากมีความรู้ด้านวิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
รายละเอียดงาน : 1.สนับสนุนการทำ Total Solutions ในเชิง commercial ให้แก่พนักงานขายในบริษัท ทั่วประเทศ
2. ประสานงาน เจรจาต่อรอง กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการปิดการขายในแต่ละ Project
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. อายุ 23 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปวส ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะการประสานงาน
4. มีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคม
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (บริหารหนี้) ยินดีรับ น.ศ จบใหม่
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ (บริหารหนี้) ยินดีรับ น.ศ จบใหม่
รายละเอียดงาน : 1. วางแผนงานการติดตามหนี้ ในรูปแบบต่างๆ
2. จัดทำรายงานในรูปแบบ excel,powerpoint
3. จัดทำจดหมายเตือน และนำส่งไปรษณีย์ ตรวจสอบและส่งข้อมูลเข้าระบบติดตามหนี้
4. สรุปรายงานการติดตามหนี้ประจำเดือน ประสานงานกับสาขา
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สถิติการวิเคราะห์ การจัดการ บัญชีหรืออื่น ๆ
3. มีความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และขั้นกลาง
4. วิเคราะห์ข้อมูลได้ดี มีทักษะในการประสานงาน และสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรรืสำนักงานได้ดีมาก
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center (ปฏิบัติงานที่บางไทร อยุธยา, ทำงานเป็นกะได้)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center (ปฏิบัติงานที่บางไทร อยุธยา, ทำงานเป็นกะได้)
รายละเอียดงาน : - งานบริการสอบถาม Internet และ ADSL
- รับแจ้งเหตุเสีย บริการสื่อสารข้อมูลจากลูกค้า
- บริการรับแจ้งปัญหา แก้ไขเบื้องต้น ADSL และ Internet

สนใจติดต่อ 035 721 000 ต่อ 4401 พี่สมใจ 032-440-018 พี่พรรณี
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Sam Ruean, Bang Pa-In, Phra Nakhon Si Ayutthaya
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย /หญิง อายุ ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
2. ระดับการศึกษา ปวส. -ปริญญาตรี ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ,ไฟฟ้า,คอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์, การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 0-5 ปี ด้าน คอมพิวเตอร์,งานธรุการ,งานบริการลูกค้าหรือที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. หากมีผลสอบ TOEIC (500) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Network Call Center (ทำงานเป็นกะได้)
ตำแหน่งงาน : Network Call Center (ทำงานเป็นกะได้)
รายละเอียดงาน : - Monitor และตรวจสอบเหตุเสียวงจร DCN
- ประสานงานและให้คำแนะนำตรวจเช็คอุปกรณ์เบื้องต้นแก่ลูกค้าปลายทาง
- ชี้แจงเหตุเสียตลอดทำรายงานชี้แจงลูกค้า
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ด้าน Computer Network เบื้องต้น, ความรู้ด้าน IP และอินเตอร์เน็ต
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโครงข่าย ( กรุงเทพ / เพชรบุรี / อุบลราชธานี / นครสวรรค์ / ระยอง / พัทยา / ชลบุรี / เชียงใหม่)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงข่าย ( กรุงเทพ / เพชรบุรี / อุบลราชธานี / นครสวรรค์ / ระยอง / พัทยา / ชลบุรี / เชียงใหม่)
รายละเอียดงาน : วิศวกรโครงข่าย (กรุงเทพ)
1. ออกแบบโครงข่ายสื่อสัญญาณ และบริหารวงจรเช่า
2. ทดสอบ / ตรวจรับระบบ
3. สนับสนุนงานจัดซื้อ / จัดจ้าง
วิศวกรโครงข่าย (ต่างจังหวัด)
1. บำรุงรักษาโครงข่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งและซ่อมบำรุง แก้ไขเหตุเสียอุปกรณ์ SW
2. ควบคุมดูแล การติดตั้งวงจร DCN และ ADSL รวมทั้งการแก้ไขเหตุเสียระบบสื่อสัญญาณวงจรเช่า LINK OFC
3. ควบคุมดูแล งานให้บริการด้าน FIX LINES / วงจร ADSL
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน วิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็คทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
3. มีความรู้และเข้าใจระบบสื่อสารโทรคมนาคมโดยทั่วไป
4. มีความรู้เกี่ยวกับ IP Network เบื้องต้น
5. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่งบประมาณ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่งบประมาณ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
รายละเอียดงาน : - จัดทำรายงานงบประมาณประจำเดือน รายงานกาะแสเงินสด ของบริษัทในเครือทั้งหมด
- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ชี้แจงการเบิกจ่ายงบฯ รวมถึงการตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและติดตามการใช้งบประมาณ พร้อมการนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหาร
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ช/ญ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. อายุ 23-35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
3. สามารถวิเคราะห์รายงานข้อมูลต่างๆและมีความรุ้พื้นฐานบัญชีขั้นต้น
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Excel ได้ดี
5. สามารถเขียน Flow งานได้ มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
รายละเอียดงาน : - เข้าพบลูกค้าเป้าหมายเพื่อรับทราบความต้องการในการใช้ระบบ ICT ของลูกค้า นำเสนอบริการแบบ Total Telecom Solution แบบครบวงจร รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพื่อเปิดโอกาสในการปิดการขาย และสร้างรายได้ให้แก่บริษัท
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ในสาขาวิชา พาณิชย์ การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้าการขาย ธุรกิจโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้ด้าน IT, Internet , Computer หรือสนใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว, การใช้โปรแกรม MS. Office
5. มีทักษะการนำเสนองาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักพัฒนาระบบงาน (Programmer)
ตำแหน่งงาน : นักพัฒนาระบบงาน (Programmer)
รายละเอียดงาน : - ออกแบบและพัฒนาระบบบริการลูกค้า
- ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานระบบ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ด้าน Java Programming ,Oracle Database ,PHP, RADIUS และ Linux
3. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. มีความใส่ใจบริการ มุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ (ประจำ กรุงเทพ/อยุธยา/นครราชสีมา/เชียงใหม่/เชียงราย/สงขลา/สุราษฎร์ธานี/ฉะเชิงเทรา)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ (ประจำ กรุงเทพ/อยุธยา/นครราชสีมา/เชียงใหม่/เชียงราย/สงขลา/สุราษฎร์ธานี/ฉะเชิงเทรา)
รายละเอียดงาน : ขับรถให้บริการประจำหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท และหน่วยงานที่ร้องขอ ดูแลรักษารถยนต์ให้สะอาดเรียบร้อย
อัตรา : 9 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป
3. สามารถขับรถตู้ รถกระบะ และมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์
4. มีทักษะการขับรถด้วยความปลอดภัย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ตาไม่บอดสี
6. หากมีประสบการณ์ด้านการขับรถให้องค์กรต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ติดต่อ : คุณมานะ โทร : 02-693-2100 ต่อ 3715
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)
ตำแหน่งงาน : ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)
รายละเอียดงาน : - Administrate and manage relational database i.e. Oracle, MS-SQL, MySQL, PostgresSQL, Oracle Finance.
- Design, implement and support database.
- Database performance tuning, backup and recovery.
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ด้าน Database Administrator
4. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ระบบ บริหารจัดการ Network, Server , และ Database
5. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล Oracle, MS-SQL, MySQL, PostgresSQL, Oracle Finance.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้เชี่ยวชาญการเงินองค์กร
ตำแหน่งงาน : ผู้เชี่ยวชาญการเงินองค์กร
รายละเอียดงาน : ริเริ่มวางแผนและสนับสนุนให้งานตาม job Function สำเร็จลุล่วงได้แก่ บริหารการเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีส่วนร่วมในการวางแผน จัดสรร ควบคุมทรัพยากรทางการเงิน วิเคราะห์ความเหมาะสมในการดำเนินโครงการต่างๆทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการจัดเตรียม/ จัดทำ ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท สาขา วิศวกรรม / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาตร์ มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการวิเคราะห์/การเงิน
3. มีความรู้ด้าน การวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น วิเคราะห์งบการเงิน / วิเคราะห์ความคุ้มทุน
4. มีทักษะด้านการประสานงานกับบุคลลอื่น , ทักษะเชิงวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้เกี่ยวข้อง
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ , Microsoft Office ได้ โดยเฉพาะ Microsoft Excel
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center (ปฏิบัติงานที่บางไทร อยุธยา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center (ปฏิบัติงานที่บางไทร อยุธยา)
รายละเอียดงาน : - งานบริการสอบถาม Internet และ ADSL
- รับแจ้งเหตุเสีย บริการสื่อสารข้อมูลจากลูกค้า
- บริการรับแจ้งปัญหา แก้ไขเบื้องต้น ADSL และ Internet
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย /หญิง อายุ ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
2. ระดับการศึกษา ปวส. -ปริญญาตรี ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ,ไฟฟ้า,คอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์, การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 0-5 ปี ด้าน คอมพิวเตอร์,งานธรุการ,งานบริการลูกค้าหรือที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. หากมีผลสอบ TOEIC (500) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
รายละเอียดงาน : - Payment ทุกช่องทางของบริการ DCN ทุกหัวบริษัท จัดทำรายงานประจำเดือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัญชี
3. สามารถใช้ Microsoft Excel ได้คล่อง
4. สามารถทำงานเป็นทีมได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำเอกสารทางการเงิน
2. ตรวจเช็ครายการรับ-จ่ายเงิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
3. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี,การเงิน,บริหารจัดการ
3. มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี 3 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะด้านการคำนวณและคอมพิเวตอร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักวิเคราะห์ระบบงาน (System Analyst)
ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์ระบบงาน (System Analyst)
รายละเอียดงาน : 1. รวบรวมและทำความเข้าใจความต้องการรายงานและข้อมูลจากผู้ใช้งาน
2. ออกแบบและดูแลฐานข้อมูลระบบงาน Data warehouse
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. จบการศึกษาระดับ ชั้น ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ด้าน โครงสร้างการออกแบบฐานข้อมูล การจัดเก็บฐานข้อมูลใช้งานภาษา SQL บน Oracle
4. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การมีตรรกในการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม การใส่ใขในการบริการผู้ใช้งานระบบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักบัญชี
ตำแหน่งงาน : นักบัญชี
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบงานบัญชีตั้งหนี้และภาษีอากร
- ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานด้านระบบงานเบิกจ่ายที่เกี่ยวกับงานบัญชี
- จัดทำรายงานด้านบัญชีและรายงานภาษีอากรเพื่อยื่นแบบแสดงการชำระเงินค่าภาษีประจำ เดือน ปี
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน/บัญชี
3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี การเงินและงบประมาณและภาษีอากร
4. ทักษะที่จำเป็น; การใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรม Oracle Financial หรือโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปอื่นๆ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Professional Sales (ทั่วประเทศ)
ตำแหน่งงาน : Professional Sales (ทั่วประเทศ)
รายละเอียดงาน : - ศึกษาวิวัฒนาการเทคโนฌลยีโครงข่ายเพื่อนำมาบ่งชี้แนวโน้มของความต้องการลูกค้า
- วิเคราะห์จุดอ่อน,จุดแข็ง ของโครงข่าย
- วางแผนการนำโซลูชั่นออกสู่ตลาดด้วยจุดแข็งต่าง ๆของบริษัท และออกแบบโมเดลการเข้าสู่ตลาดแขข่งขัน
- ประสานงานกับหนน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามยุทธวิธีการปิดการขาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : หลายจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมศาตร์, วิทยาศาตร์, บริหารธุรกิจ
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. สามารถถ่ายทอดสื่อสารและนำเสนอได้ดี
5. สามารถขับรถยนต์ได้
6. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ