เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.บริษัท : Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
รายละเอียดบริษัท :
บริษัท เป็นผู้ผลิตและส่งออกจิวเวลลี่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 มรท 8001:2546 และได้รับการส่งเสริมจาก BOI ดำเนินธุรกิจมากว่า 18 ปี ปัจจุบันมีพนักงาน 3,100 คน กำลังขยายงาน ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความกระตือรือร้น มีความรู้ ความสามารถ จำนวนหลายอัตราดังต่อไปนี้
สวัสดิการ : 1.โบนัสประจำปี
2.เบี้ยขยันประจำปี
3.เสื้อฟอร์ม
4.การตรวจสุขภาพประจำปี
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6.กองทุนเงินทดแทน
7.ประกันสังคม
8.ห้องพยาบาล
9.การแข่งขันกีฬาประจำปี
10.โรงอาหารราคาควบคุม
11.การแจกของขวัญและเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
12.เงินช่วยเหลือการแต่งงาน
13.ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น
วิธีการสมัคร : - สนใจสมัครด้วยตนเอง จันทร์ - เสาร์ ( 08.00 - 16.00 น. )
- ส่งจดหมายพร้อมเอกสารสมัครงานที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ส่ง E-mail
ติดต่อ : คุณวราภรณ์
โทร : 02-420-7440 (อัตโนมัติ 40 สาย ต่อ 1308)
แฟกส์ : 02-420-7445
ที่อยู่ : เลขที่ 84/4 หมู่ 7 ซ.เพชรเกษม 122 ถ.เพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
เว็บไซต์ : www.regal-jewelry.com

ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน : ทำหน้าที่บริหารงานฝ่ายผลิต ให้ได้ตามเป้าหมาย แผนงานที่วางแผนไว้ รวมทั้งควบคุมดูแลคุณภาพ และพนักงานให้ทำงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแล จัดการด้านงบประมาณ และการวางแผนกำลังในฝ่ายผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เลขที่ 84/ 4 หมู่ 7 ซ.เพชรเกษม 122 ถ.เพชรเกษม
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. เคยทำงานในตำแหน่งผู้จัดการ ฝ่ายผลิต อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
3. มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลังคน โดยสอดคล้องกับ Capacity
4. มีความรู้เกี่ยวกับการการจัดสมดุลสายการผลิต
5. มีทักษะด้านการพัฒนาบุคลากร
6. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านจิวเวลรี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Senior Programmer
ตำแหน่งงาน : Senior Programmer
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เลขที่ 84/4 หมู่ 7 ซ.เพชรเกษม 122 ถ.เพชรเกษม
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์เขียนโปรแกรม C, VB, JAVA อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
4. สามารถวิเคราห์ และออกแบบการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานได้
5. เขียนโปรแกรมบนระบบพื้นฐาน MS SQL SERVER ได้
6. สามารถเขียนโปรแกรมในส่วนของ HR ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sale Executive
ตำแหน่งงาน : Sale Executive
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงาน เสนอราคาสินค้ากับลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แนะนำทางเลือกพิเศษให้กับลูกค้า เพื่อปิดการขายให้ได้ผลกำไรสูงสุด เข้าร่วมการแสดงสินค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านเครื่องประดับและอัญมณี 1 ปีขึ้นไป
3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน พิมพ์ ในระดับดีมาก
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะการขาย การเจรจาต่อรอง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
6. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

รองผู้จัดการฝ่าย QA
ตำแหน่งงาน : รองผู้จัดการฝ่าย QA
รายละเอียดงาน : - หน้าที่สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ว่าสินค้าที่ผลิตได้มาตราฐานถูกต้องตามขอ้กำหนดทุกกระบวนการ
- กำหนดแผน ควบคุม และสนับสนุนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
- ตรวจสอบผลการแก้ไข CAR โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าจะต้องมั่นใจว่าปัญหานั้นจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก
- ดูแลควบคุมทีมงาน พร้อมมอบหายงานในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ช/ญ อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อัญมณีหรืออืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เคยผ่านงานด้านประกันคุณภาพอุดสาหกรรมเครื่องประดับอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. เข้าใจกระบวนการผลิต และสามารถกำหนดมาตราฐานการผลิตได้
5. มีภาวะความเป็นผู้นำ
6. สามารถใช้ Mocrosofe Office ได้เป็นอย่างดี
7. มีทักษะในเรื่องการสอนงาน มอบหมายงาน และติดต่อประสานงาน
8. มีความรู้ด้าน ISO 9001:2000
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ล่ามภาษาจีน
ตำแหน่งงาน : ล่ามภาษาจีน
รายละเอียดงาน : ทำหน้าที่ในการแปลเอกสารไทยเป็นจีน และ จีนเป็นไทย ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นล่ามแปลภาษา รวมทั้งงานเลขาบางส่วนให้กับผู้บริหารชาวไต้หวัน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
3. สามารถพิมพ์ดีดจีน ไทย อังกฤษ ได้คล่อง
4. สามารถใชคอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี
5. มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ ซื่อสัตย์ อดทน
6. หากเคยผ่านการฝึกงาน / เรียนทีประเทศจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
รายละเอียดงาน : 1.วางแผนควบคุมการทำงานและก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
2.มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติ
3.ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาในเรื่องงาน
4.จัดทำ KPI Week และ KPI Balance
5.ตรวจสอบการคีร์ใบรับ ใบเบิก ในระบบ Axapta Program ก่อนทำการ Post ทุกครั้ง
6.ตรวจสอบการบันทึกน้ำหนักรับเข้า จ่ายออกประจำเดือน ก่อนส่งให้แผนกบัญชี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตั้งอยู่ใน ซ.เพชรเกษม 122
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
3. เคยผ่านงานคลังสินค้า หรือ บัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ด้านบัญชี หรือเกี่ยวกับเอกสารด้าน Stock
5. สามารถใช้ MS.Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกจัดซื้อทั่วไป
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกจัดซื้อทั่วไป
รายละเอียดงาน : 1.ตรวจสอบรายละเอียดในใบสั่งซื้อสินค้า
2.ติดตามสถานะของสินค้าที่ยังไม่ได้ทําการเปิดสั่งซื้อและติดตามออเดอร์ที่ค้างส่งกับเจ้าหหน้าที่จัดซื้อทั่วไป
3.ตรวจสอบและเซ็นใบสั่งซื้อ Purchase Order
4. ตัดรายการสินค้าที่ทางผู้จําหน่ายส่งมาแล้วออกจากใบขออนุมัตสั่งซื้อ
5. ตรวจสอบรายงานสถิติคุณภาพและการส่งมอบสินค้าประจําเดือนรวมทั้งดําเนินการ Take Action
6.ตรวจรับใบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพสินค้า(NCR) จากสต็อกพร้อมทั้งเซ็นต รับทราบกรณีมีสินค้าเกินเพิ
่ มรายการและจํ านวนในระบบ และกรณีมีสินค้าชํารุดไม่ถูกต้องแจ้งและติดตามกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
7.ตรวจสอบแผนการสั่งซื้อกับ Massenger และเอกสารจ่ายเช็ค, บิลเงินสดส่งให้แผนก HR และ AC
8.ติดต่อประสานงานการทำงานระหว่างแผนก
9.ให้คําปรึกษาแนะนํากับผู้ใต้บังคับบัญชา
10.แจ้งปัญหาและสาเหตุ ที่เกี่ยวกับแผนกจัดซื้อทั่วไป และแจ้งให รองฯ และ ผู้จัดการรับทราบ
11.มอบหมายดูแล อบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให ปฏิบัตตามคู่มือการปฏิบัตงานของแผนก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ซ.เพชรเกษม 122
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง
2. ปริญญาตรี บัญชี บริหารธุรกิจ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์สายบังคับบัญชางานจัดซื้อในประเทศอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะในการเจรจาต่อรองและประสานงานได้มี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Internal Auditor
ตำแหน่งงาน : Internal Auditor
รายละเอียดงาน : 1.ร่วมวางแผน และแนวทางการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้เป็ฯไปตามมาตรฐาน
2. ประเมินความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมทางธุรกิจและการควบคุมงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการดำเนินงาน
3. จัดทำรายงานการตรวจสอบภายในและข้อสรุป รวมทั้งทำการวางแผนการจัดการเพื่อปรับปรุงขั้นตอนในแต่ละครั้งและรายงานให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในฯ
4. ติดตามการดำเนินการตามคำแนะนำการตรวจสอบและให้แน่ใจว่าการปรับปรุงช่วยลดความเสี่ยงที่เหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male or Female
2. Fluent Spoken / Writing English or Chinese
3. Around 3-5ears experiences, in internal auditing for listed
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าฝ่ายผลิต
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน : 1.วางแผนกำลังการผลิตและตรวจสอบแผนการทำงานประจำวัน เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายแผนกที่กำหนดไว้
2.ดูแลกระบวนการทำงานต่างๆ ให้ตรงตามวิธีการปฏิบัติที่กำหนด และสนับสนุนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.วางแผนและควบคุม กำลังการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับปริมาณงาน
4.ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานต่างๆของบริษัทฯ และของลูกค้า , ระบบบริหารคุณภาพ และกฏระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตั้งอยู่ใน ซ.เพชรเกษม 122
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวอุตสาหการจัดการอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เคยผ่านงานในสายควบคุมการผลิตมาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะในการวางแผน และควบคุมสายการผลิต
5. สามารถบริหารงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้
6. สามารถใช้โปรมแกรม Ms. Office ได้ดี
7. หากมีประสบการณ์ด้านจิวเวลรี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกบัญชี (ภาษาจีน)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกบัญชี (ภาษาจีน)
รายละเอียดงาน : 1.วางแผนการทำภาษีประจำปี
2.จัดทำงบการเงิน พร้อมจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
3.เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติตต่องานกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีอากร
4.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางร่วมและแก้ไข ปัญหา ระบบงาน พัฒนาให้ดีขึ้น
5.มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ ตามคู่มือการปฏิบัติงานของแผนก
6.ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา ผู้ใต้บังคับบัญชา
7.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีที่ได้รับมาจากแผนกต่างๆ
8.ปรับปรุงระบบบัญชีเพื่อให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
9.ดำเนินการตามแผนงานประจำปีที่วางไว้ และปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมายของฝ่ายที่กำหนดไว้
10.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และ ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ เป้าหมายและนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ซ.เพชรเกษม 122
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี
3. มีความรับผิดชอบสูง
4. Ms.Office (Excel) / โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป หรือ Axapta
5. มีความซื่อสัตย์ สามารถเก็บความลับได้ดี
6. มีทักษะในการ สื่อสารและการประสานงาน
7. มีประสบการในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
8. สามารถสื่อสารภาษาจีน ได้คล่อง พูด อ่าน เขียน พิมพ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

รองผู้จัดการฝ่ายผลิต
ตำแหน่งงาน : รองผู้จัดการฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน : ทำหน้าที่บริหารงานฝ่ายผลิต ให้ได้ตามเป้าหมาย แผนงานที่วางแผนไว้ รวมทั้งควบคุมดูแลคุณภาพ และพนักงานให้ทำงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแล จัดการด้านงบประมาณ และการวางแผนกำลังในฝ่ายผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เลขที่ 84/ 4 หมู่ 7 ซ.เพชรเกษม 122 ถ.เพชรเกษม
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. เคยผ่านการบริหารงานฝ่ายผลิต อย่างน้อย 5 ปี
3. มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลังคน โดยสอดคล้องกับ Capacity
4. มีความรู้เกี่ยวกับการการจัดสมดุลสายการผลิต
5. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านจิวเวลรี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

รองผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : รองผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
รายละเอียดงาน : 1.ดูแลควบคุมการสั่งซื้อเครื่องจักร วัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.ประสานงานเร่งรัดและติดตาม Supplier ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการสั่งซื้อและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ควบคุมและครวจสอบขอมูลเปรียบเทียบราคาของผู้ขาย
3.วิเคราะห์ปัญหาที่มีผลต่อการสั่งซื้อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตรวจสอบขั้นตอนเอกสารด้าน ISO และการประเมิน Supplier
จัดทำ Budget ของแผนกจัดซื้อในประเทศและต่างประเทศ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี การบริหารธุรกิจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการในด้านการจัดซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. มีความสามารถในการวางแผนงานที่ดี สามารถบริหารงานจัดซื้อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการศื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
6. มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานตามแผนที่วางไว้ได้
7. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และสามารถใช้ Ms. Office ได้ดี
8. มีความเป็นผู้นำ สามารถสื่อสารและสอนงานได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

รองผู้จัดการฝ่ายออกแบบ (Vice Product & Development Manager)
ตำแหน่งงาน : รองผู้จัดการฝ่ายออกแบบ (Vice Product & Development Manager)
รายละเอียดงาน : 1.ร่วมกันกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการปรับปรุงพัฒนางานที่ดี่ขึ้น
2.มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนก ออกแบบกลยุทธการทำงานของทีม พร้อมทั้งสนับสนุนการเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานในทีม
3.มีส่วนร่วมกับทีมทบทวนการออกแบบเพื่อนำเสนอความคิดใหม่ ๆ เทรนเครื่องประดับ หรือ แนวโน้มการตลาดต่อรองกรรมการผู้จัดการ

1.interaction with product development team to aim at improving
2.participate improvement of design department in team of work strategy , sourcing out and support knowledge & learning to staff
3.participate & pre-review with design team on presentation of jewelry collection new ideas and market trend to sales and marketing VMD to seek approval for execution and infrom department
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป (Above 30 year old)
2. มีทักษะในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี (well english written and Speaking skill)
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (able to generate computre -based program effectively )
4. เป็นนักคิดสร้างสรรค์ด้วยใจที่เปิดกว้าง ที่จะเรียนรู้และสำรวจสิ่งใหม่เพื่อเปิดโอกาสสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ (creative thinker with an open mind to learn and explore new areas and opportunity for new product / market ideas)
5. สามารถทำความเข้าใจในเทคโนโลยีการผลิต วิธีการผลิต และวัสดุได้ (understanding technology , production method and material)
6. มีทักษะในการวางแผน และความคุมโครงการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ (skill in project planing and controlling for achievement)
7. หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมจิวเวลรี่มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ (experience in jewelry industry will be advantage)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน , ระบบ , ขั้นตอนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
2.ควบคุมดูแลและกำหนดแผนการผลิตในแต่ละสัปดาห์ให้แก่ฝ่ายผลิต
3.ตรวจสอบ และออกแบบ Shipment Plan ให้แก่แผนก Packing และ Shipper
4.ควบคุมแผนการผลิตของฝ่ายผลิตกับทีม Follow up
5.ควบคุมและตรวจสอบ ข้อมูล KPI ของแผนกพร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ
6.ดูแลและติดต่อประสานงานในการผลิต ระหว่างการตลาดและฝ่ายผลิต , รวมทั้งฝ่ายต่าง ๆ ที่ Support การผลิต
7.พัฒนาปรับปรุงให้แผนกมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม วิศวอุตสาหการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการสายบังคับบัญชาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะในการวางแผน และควบคุมสายการผลิต
5. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Excel Development STAFF (ด่วนมาก)
ตำแหน่งงาน : Excel Development STAFF (ด่วนมาก)
รายละเอียดงาน : -พัฒนาสูตรต่างในโปรแกรมExecel ตามที่ User ขอมา
-ติดต่อประสานงานกับ User เก็บ Requirement
-แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของโปรแกรมให้กับ User
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ซ.เพชรเกษม 122
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ช/ญ อายุ 23 ปีขึ้นไป • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์หรืออืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้ Microsoft Excel ในการทำ Report ต่างๆ ได้ สามารถสร้างกราฟจาก Excel ได้และสามารถใช้งานสูตรที่มีอยู่ใน Excel ได้เช่น VLookup,Match,Index,Offset,Sum,Sumif,Count, Countif,Sumproduct, Max,Min,Average,Indirect, IF,Iserror,Isnumber,Istext สามารถนำสูตรมาใช้ในการค้นหาและคำนวนตามเงื่อนไขได้ หากสามารถใช้ Excel VBA ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถใช้ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ในการ บริหารจัดการฐานข้อมูลได้ เช่น Select ข้อมูลจาก Query ,Create View , Create Procedure ,
4. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Visual Studio 6.0/2008/2010 ได้เป็นอย่างดี เช่น การใช้ Function IF, Do While, Do Until, For ,Select Case เป็นต้น และสามารถออกแบบหน้าจอการทำงานผ่าน User Form ได้
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับการทำบัตรรับรองสิทธิ์ และการแจ้งชื่อพนักงานขอบัตรรับรองสิทธิ์ เปลี่ยนสถานพยาบาล
2.บัตรรับรองสิทธิ์หาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
3.ส่งรายชื่อต่อประกันสังคมทุกสัปดาห์ เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลประกันสังคมของพนักงานที่มายื่นสิทธิ์
4.ควบคุมการเบิก - จ่ายชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน
5.แจ้งชื่อพนักงานใหม่ทั้งที่มีบัตรรับรองสิทธิ์และไม่มีบัตรรับรองสิทธิ์เพื่อเข้าเป็นผู้ประกันตนของบริษัทฯ
6.ควบคุมดูแลการเบิก-จ่าย ของขวัญวันเกิดของพนักงาน
7.เบิก-จ่ายเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส งานฌาปนกิจสงเคราะห์ เยี่ยมไข้
8.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ
4. มีความรู้ด้านประกันสังคม และกฎหมายแรงงาน
5. สามารถใช้ Ms.Office ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Vice Sale Manager (Online Store)
ตำแหน่งงาน : Vice Sale Manager (Online Store)
รายละเอียดงาน : 1.สร้างกลยุทธเพื่อผลักดันยอดขายสินค้าในช่องทางการตลาดออนไลน์
2.พัฒนาและบริหารการตลาดดิจิตอล
3.นำเทคนิคต่างนำๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น SEO , SEM , Google AdWords, Google Adsense , Google Analytics หรืออื่นๆ
4.ดูแลภาพรวมยุทธศาสตร์ใน Social media ของบริษัท
5.รบผิดชอบในการวางแผนและความคุมงบประมาณของการตลาดดิจิตอล
6.สรรหาเทคโนโลยีใหม่นำมาใช้ใในการพัฒนาธุรกิจด้านการตลาดออนไลน์ให้อยู่ในแนวหน้าและเป็นที่รุ้จักกว้างขวาง
6.ให้ความรู้ด้านเทคนิค วิธีการต่างๆในการทำงานเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับทีม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตั้งอยู่ในซ.เพชรเกษม122
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด/เทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยี หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน SEO , SEM , Google AdWords, Google Adsense , Google Analytics
4. สามารถวิเคราะห์ในเชิงสถิติ จัดทำรายงานตัวเลขต่างๆ ได้ดี
5. มีความสามารถในด้าน Project Management เป็นอย่างดี
6. มีความเชี่ยวชาญในการใช้อินเตอร์เน็ต และรอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออนไลน์ใหม่ๆ
7. มีประสบการณ์ตรงในบริษัทเดียวกันอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย
9. มีความกระตือรือร้น และรับผิดชอบงานของตนเอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IE Seneior In-Process
ตำแหน่งงาน : IE Seneior In-Process
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมและติดตามความคืบหน้าการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
2.ควบคุมดูแลและพัฒนาระบบงานในส่วน Improve , Data base ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.ร่วมติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในระหว่างการดำเนินการของผู้ใต้บังคับบัญชา
4.ร่วมตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา
5.ติดตามและสรุปรายงานผลการดำเนินการ KPI ของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้บังคับบัญชาทุกเดือน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตั้งอยู่ใน ซ.เพชรเกษม 122
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 27-35 ปี
2. ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หากเคยผ่านงานด้านงานผลิต Jewelry หรือการควบคุมแผนงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ระบบ
5. สามารถใช้ MS.Office ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกบุคคล
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกบุคคล
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุม ดูแลระบบ PayRoll และ Time Attendance
2.ดูแล และจัดการด้านธุรการ และการรับ-ส่งเอกสารให้อยู่ในความเรียบร้อยและเป็นระเบียบอยู่เสมอ
3.ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
4.ดูแล และควบคุม กฏระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ
5.ควบคุม ดูแลระบบการบริหารงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000
6.ควบคุม ดูแลระบบการบริหารงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานไทย 8001
7.ควบคุม และดูแล การบริหาร จัดการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าอยู่เสมอ
8.วางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และเสนอผู้จัดการฝ่ายเพื่ออนุมัติ
9.ดำเนินการตามแผนงานประจำปีที่วางไว้ และปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมายของฝ่ายที่กำหนดไว้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตั้งอยู่ใน ซ.เพชรเกษม 122
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขาการบริหาร การจัดการ บริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. เคยทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การขนาด 1,000 คนขึ้นไป อย่างน้อย 3 ปี
4. สามารถใช้ Program MS Office Excel ได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล
6. มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
รายละเอียดงาน : 1.วางแผนควบคุมการทำงานและก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
2.มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติ
3.ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาในเรื่องงาน
4.จัดทำ KPI Week และ KPI Balance
5.ตรวจสอบการคีร์ใบรับ ใบเบิก ในระบบ Axapta Program ก่อนทำการ Post ทุกครั้ง
6.ตรวจสอบการบันทึกน้ำหนักรับเข้า จ่ายออกประจำเดือน ก่อนส่งให้แผนกบัญชี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตั้งอยู่ใน ซ.เพชรเกษม 122
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
3. เคยผ่านงานคลังสินค้า หรือ บัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ด้านบัญชี หรือเกี่ยวกับเอกสารด้าน Stock
5. สามารถใช้ MS.Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ