เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )บริษัท : บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
รายละเอียดบริษัท :
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจทางด้านการประกันวินาศภัยแบบครบวงจรครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ดฯลฯ บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ มีตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ : - โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
- เงินช่วยเหลือค่าปลงศพ
- เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- สวัสดิการประกันภัยอัคคีภัย/รถยนต์
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาต่างจังหวัด (จ.-ศ. เวลา 9.00 น.-16.00 น.)
- ส่งประวัติการสมัครงานที่ E-mail
- ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการสมัครงาน
ติดต่อ : ฝ่ายการพนักงาน
โทร : 02-911-4567,02-911-4488 ต่อ 731, 732, 734
แฟกส์ : 02-911-4488 ต่อ 735
ที่อยู่ : 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เว็บไซต์ : www.namsengins.co.th

พนักงานขับรถ
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
2. ให้บริการยานพาหนะส่วนกลางของบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางซื่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.6-ปวส.ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านขับรถ รู้เส้นทางคมนาคมเป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
4. สามารถออกปฏิบัติงานและพักค้างคืนต่างจังหวัดได้
5. สุภาพ เรียบร้อย และมีความตรงต่อเวลา
6. มีความรู้ด้านเครื่องยนต์และซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สารบรรณ(ธุรการเอกสาร)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สารบรรณ(ธุรการเอกสาร)
รายละเอียดงาน : จัดทำ รวบรวม นำส่งรายงานประเมินราคา-รายงานจัดอะไหล่
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางซื่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
4. ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน สาขามุกดาหาร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน สาขามุกดาหาร
รายละเอียดงาน : -รับชำระค่าเบี้ยประกัน ตรวจสอบความถูกต้อง
- จัดทำเอกสาร สปส. ภงด.3,53 ภงด.1 ก, อส 4 ข
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ สรุปใบเสร็จ ภาษีคงเหลือ ณ สิ้นเดือน ตรวจนับเงินสดย่อยในแต่ละวัน
- ตรวจสอบกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระ ออกหนังสือบอกเลิก ทวงถาม ออกใบเสร็จรับเงิน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัด : มุกดาหาร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี บัญชี/การเงิน
3. มีประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านบัญชีหรือการเงิน
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. รักงานบริการและมีความกระตือรือร้น
7. มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
8. หากเคยผ่านงานบริษัทประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
รายละเอียดงาน : วางแผน ควบคุม สั่งการ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติหน้าที่ อยู่ในขอบเขตภายใต้อำนาจการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางซื่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาสถิติ ,การประกันภัยหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. เคยปฎิบัติงานด้านการรับประกันภัยรถยนต์ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
4. ดำรงตำแหน่งในระดับบังคับบัญชาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
5. มีทักษะด้านสสถิติและคณิตศาสตร์ประกันภัย
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

รองผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
ตำแหน่งงาน : รองผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
รายละเอียดงาน : 1.วางแผน ควบคุม สั่งการ ให้ผู้ใต้บังคัับบัญชาปฎิบัติหน้าที่ อยู่ภายใต้ขอบเขตการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ ทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับ
2.รับผิดชอบงานแทนผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ กรณีที่ผู้จัดการฝ่ายไม่อยู่ หรือไม่อาจปฎิบัติงานได้
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางซื่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาสถิติ ,การประกันภัยหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. เคยปฎิบัติงานด้านการรับประกันภัยรถยนต์ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
4. ดำรงตำแหน่งในระดับบังคับบัญชาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
5. มีทักษะด้านสสถิติและคณิตศาสตร์ประกันภัย
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. สื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกรับประกันภัยรถยนต์
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกรับประกันภัยรถยนต์
รายละเอียดงาน : 1.ชี้แนะการกำหนดอัตราเบี้ยประกันต่อผู้ใต้บังคับบัญชา รวบรวมปัญหาต่างๆ ตลอดจนแนวทางแก้ไข เสนอต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
2.ฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์เบื้องต้น
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางซื่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
3. เคยปฎิบัติงานด้านการรับประกันภัยรถยนต์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ มีใจรักงานด้านบริการ มีความรับผิดชอบสูง
7. กระตือรือร้น เสียสละ ชอบค้นหาและใฝ่รู้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักอำนวยการ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักอำนวยการ
รายละเอียดงาน : 1. กำกับดูแลรับผิดชอบงานเอกสารงานทะเบียนกรรมการ งานการประชุมคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น และรายงานต่างๆ เช่น การประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
2. รับผิดชอบงานแผนงานและงบประมาณของทั้งบริษัท รวมถึงติดตามและวิเคราะห์ผลประกอบการเพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารบริษัทฯ
3. กำกับดูแลความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Compliance และข้อกำหนดคปภ. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านโยบายและกรอบแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้อย่างเพียงพอและถูกต้อง
4. ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ กลต. รวมถึงดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางซื่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. อายุมากกว่า 35 ปี ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในงานมาแล้ว อย่างน้อย 15 ปี และเคยอยู่้ในตำแหน่งบริหารระดับฝ่าย มาแล้วอย่างน้ยอ 5ปีขึ้นไป หากอยู่ในธุรกิจรับประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับดี
6. มีความคิดริ่เริ่ม และมีความสามารถในการวิเคราะห์ โดยเฉพาะการวิเคราะห์งบการเงิน
7. หากมีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีความสามารถในการนำเสนองาน และโน้มน้าวจูงใจ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่อะไหล่
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่อะไหล่
รายละเอียดงาน : -ตรวจสอบราคาและเสนอขอซื้ออะไหล่ให้ได้ของที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
-ตรวจรับมอบมะไหล่ที่ร้านอะไหล่นำมาส่งมอบบริษัทฯเพื่อส่งมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางซื่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ ด้านประเมินราคาหรือตรวจสอบอุบัติเหตุไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. หากมีประสบการณ์ ในธุรกิจประกันภัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำสาขากรุงเทพฯและปริมณฑล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำสาขากรุงเทพฯและปริมณฑล
รายละเอียดงาน : - ทำหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่อยู่ปฏิบัติงาน
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสาขา กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางซื่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ ไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. มีพาหนะเป็นของตัวเองสำหรับใช้งาน
5. มีใจรักงานบริการ ละเอียด รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
6. สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. จบสาขานิติศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ต้องมีพาหนะเป็นรถจักรยานยนต์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมตรวจสอบและติดตาม การจัดทำบัญชีของแผนกรวมถึงรายการปรับปรุงแ
2.สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน หนี้สิน จากทะเบียนที่เกิดขึ้นประจำเดือน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัติ รวมทั้งตรวจสอบการเกิดขึ้นจริงของการรับประกันภัย
3.ตรวจสอบใบอนุมัตืธุรกรรมเพื่อเตรียมจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของบัญชี ควบคุมข้อมูลทางภาษี การรายงาน ข้อมูลทางการเงิน แ
4.แนะนำให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางซื่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 30 ขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ ด้านบัญชี ในธุรกิจประกันภัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ปฎิบัติงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี และเคยดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. มีความสามารถในการวิเคราะห์
6. มีความละเอียดรอบคอบ
7. มีความสามรถในการบังคับบัญชาและการสอนงาน
8. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกรับประกันภัยรถยนต์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกรับประกันภัยรถยนต์
รายละเอียดงาน : อบรม เสนอแนะ ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนในการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา ฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้จัดการสาขา หรือหน่วยงานอื่น ที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ และงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางซื่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
3. มีประสบการณ์ด้านรับประกันภัยรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และเคยดำรงตำแหน่งระดับ บังคับบัยชา ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office,Open Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะด้านคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ตัวเลข
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสาร อ่าน พูด เขียน ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ มีใจรักงานด้านบริการ
8. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น และเสียสละ ชอบค้นหาและใฝ่เรียนรู้
9. สามารถเป็นวิทยากร ฝึกอบรม ให้ความรู้ แก่บุคคลอื่นๆได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย (Non-Motor)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย (Non-Motor)
รายละเอียดงาน : - ดูแลและรับผิดชอบงานด้านรับประกันภัย การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง
- อื่นๆ ที่แผนกรับผิดชอบแก่ผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่กำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 บาท ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (บางซื่อ)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางซื่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาประกันภัย คณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติประยุกต์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศษสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และการประกันภัย
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5. สามารถทำงานล่วงเวลาและออกปฏิบัติงานนอกบริษัทได้
6. ประสบการณ์ในวิชาชีพพยาบาลอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป / สามารถอ่าน Order หมอได้ และวิเคราะห์โรคได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
7. หากมีประสบการณ์ด้านพิจารณารับประกันในธุรกิจประกันชีวิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาชุมพร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาชุมพร
รายละเอียดงาน : - รับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ พรบ.
- ประสานงานกับฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ NON MORTOR
- กำหนดเบี้ย แก้ไข ยกเลิก กรมธรรม์และเอกสารที่เกี่ยข้อง
- จัดทำสมุดทะเบียนต่างๆ
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
จังหวัด : ชุมพร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. ขยันและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
4. มีความรู้ด้านการประกันภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. ผ่านงานด้านการประกันภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการสาขา
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการสาขา
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบในการบริหารยอดขายและผลกำไรของสาขาให้ได้ตามเป้าหมาย ดูแลควบคุมงานของสาขาในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่ด้านการตลาด, งานรับประกันภัย, งานด้านสินไหม, งานด้านบัญชี-การเงิน และอื่นๆ
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาต่างจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางซื่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 32-45 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การประกันภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีภาวะผู้นำ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์
4. มีความรู้ด้านประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีพาหนะเป็นของตนเองสำหรับใช้ปฏิบัติงาน
6. สามารถไปประจำสาขาต่างจังหวัดได้
7. สามารถเข้ารับการอบรมระบบงานที่สำนักงานใหญ่เป็นระยะเวลา 1-2 เดือนได้ (โดยบริษัทจัดหาที่พักให้)
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จนท.ตรวจสอบอุบัติเหตุ ภูมิภาค และ กรุงเทพฯ
ตำแหน่งงาน : จนท.ตรวจสอบอุบัติเหตุ ภูมิภาค และ กรุงเทพฯ
รายละเอียดงาน : - ทำหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่อยู่ปฏิบัติงาน
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพและต่างจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางซื่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22-39 ปี
2. วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. มีพาหนะเป็นของตัวเองสำหรับใช้งาน
5. มีใจรักงานบริการ ละเอียด รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
6. สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. จบสาขานิติศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. สามารถประจำสาขาต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุภูมิภาค
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุภูมิภาค
รายละเอียดงาน : - ตรวจพิจารณา อนุมัติค่าเสียหาย ค่าสินใหมรถยนต์ ค่าจัดการสินใหม ควบคุม ดูแล สั่งการเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางซื่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
3. มีประสบการณ์ ผ่านงานด้านตรวจสอบอุบัติเหตุ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ
5. มีความรู้เกี่ยวกับ กฏหมายจราจร
6. มีความรู้เกี่ยวกับ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์
7. มีภาวะผู้นำ
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์
9. สามารถไปประจำสาขาต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกรับประกันภัยรถยนต์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกรับประกันภัยรถยนต์
รายละเอียดงาน : อบรม เสนอแนะ ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนในการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา ฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้จัดการสาขา หรือหน่วยงานอื่น ที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ และงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางซื่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
3. มีประสบการณ์ด้านรับประกันภัยรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และเคยดำรงตำแหน่งระดับ บังคับบัญชา ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office,Open Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะด้านคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ตัวเลข
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสาร อ่าน พูด เขียน ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ มีใจรักงานด้านบริการ
8. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น และเสียสละ ชอบค้นหาและใฝ่เรียนรู้
9. สามารถเป็นวิทยากร ฝึกอบรม ให้ความรู้ แก่บุคคลอื่นๆได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียดงาน : -รับผิดชอบงานด้านธุรการ ติดต่อและประสานงานต่าง ๆ
-รับโทรศัพท์นัดหมายและอื่นๆ
-ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางซื่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
4. ละเอียด รอบคอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
6. มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน สาขาภูเก็ต
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน สาขาภูเก็ต
รายละเอียดงาน : -รับชำระค่าเบี้ยประกัน ตรวจสอบความถูกต้อง
- จัดทำเอกสาร สปส. ภงด.3,53 ภงด.1 ก, อส 4 ข
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ สรุปใบเสร็จ ภาษีคงเหลือ ณ สิ้นเดือน ตรวจนับเงินสดย่อยในแต่ละวัน
- ตรวจสอบกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระ ออกหนังสือบอกเลิก ทวงถาม ออกใบเสร็จรับเงิน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี บัญชี/การเงิน
3. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านบัญชีหรือการเงิน
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. รักงานบริการและมีความกระตือรือร้น
7. มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
ตำแหน่งงาน : พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
รายละเอียดงาน : 1.จัดส่งเอกสารและกรมธรรม์พร้อมเก็บค่าเบี้ยประกัน
2.ติดต่อกับธนาคารเพื่อดำเนินการเข้าเช็ค รับเช็คคืนโอนเงินและทำตั๋วเงิน
3.นำส่งภาษีของบริษัทให้กรมสรรพากร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางซื่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20-30 ปี
2. วุฒิ ม.6 /ปวช.ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ ตามสายงานอย่างน้อย 1 ปี
4. รู้เส้นทางในกรุงเทพ และ ปริมณฑลเป็นอย่างดี
5. มีความซื่อสัตย์ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. มีใบอนญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพ
รายละเอียดงาน : 1.ดูแลสุขภาพพนักงาน
2.จัดทำประวัติการเจ็บป่วย
3.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4.ดูแลการเบิกจ่ายยา
5.จัดทำรายงานสถิติ การเจ็บป่วย การใช้ยา ฯลฯ
6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางซื่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
3. มีใบประกอบวิชาชีพ
4. มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการและองค์กร
5. หากมีประสบการณืจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาภูเก็ตและสาขาเชียงราย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาภูเก็ตและสาขาเชียงราย
รายละเอียดงาน : รับประกันภัยทุกประเภท รับแจ้งทำประกันและคำนวณอัตราเบี้ย-ออกกรมธรรม์ภาคสมัครใจ ติดตามงานต่ออายุลูกค้าของสาขาและไฟแนนท์ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาภูเก็ต/สาขาเชียงราย
จังหวัด : เชียงราย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ การประกันภัยหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่องาน และสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. ประสบการณ์ 0-3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการรับประกันภัยมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. หากผ่านการพิจารณาคัดเลือกจะต้องเข้ารับการอบรมระบบการทำงานที่สำนักงานใหญ่เป็นเวลา 2 เดือน (บริษัทจัดหาที่พักให้)
7. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
8. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี ,มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  ความรัก
  ดูดวง
  ร้านอาหาร
  วาไรตี้
  ท่องเที่ยว
  ลดน้ำหนัก
  ออกกำลังกาย
  คติสอนใจ
  บิวตี้
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ทำอาหาร
  เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย
  มือถือ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  แนะนำโรงแรม
  แนะนำร้านอาหาร
  เส้นทางการเดินทาง
  ทริปท่องเที่ยว
  ข่าวสารท่องเที่ยว
  รีวิวโรงแรม
  บิวตี้
  ทรงผม
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ข่าวดัง
  ข่าวดารา
  ดูดวง
  ความรัก
  กินเที่ยว
  ไลฟ์สไตล์
  โปรโมชั่น
  เทคโนโลยี
  ผู้หญิง
  ข่าวเศรษฐกิจ
  job
  ร้านค้าออนไลน์
  ขายของออนไลน์
© copyright 2004-2021 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ