เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัดบริษัท : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
รายละเอียดบริษัท :
BSA คือบริษัทในกลุ่มปตท. ดำเนินธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ให้กับปตท.และบริษัทในเครือ รวมถึงบริหารสถานีบริการน้ำมันและธุรกิจเสริมในสถานีน้ำมันปตท.แบบครบวงจร
สวัสดิการ : กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
กองทุนฌาปนกิจ
กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตรวจสุขภาพประจำปี ฯ
วิธีการสมัคร : - เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
- กรอกใบสมัครทาง recruitment@pttbsa.com
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณอำภาพร 02-5371011 (ปตท.สำนักงานใหญ่)
คุณเนตรนภางค์ 02-2397343 (ปตท.สน.พระโขนง)
ติดต่อ : คุณเนตรนภางค์ หงษ์อุปถัมภ์ไชย
โทร : 02-239-7343
แฟกส์ : 02-239-7326
ที่อยู่ : ชั้น 2 อาคารสำนักงาน คลังน้ำมันพระโขนง 555 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์ : www.pttbsa.com

Executive Secretary/ เลขานุการผู้บริหาร (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
ตำแหน่งงาน : Executive Secretary/ เลขานุการผู้บริหาร (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
รายละเอียดงาน : -งานด้านเลขานุการให้กับผู้บริหาร บริษัทในกลุ่มปตท.
-ร่างจดหมายโต้ตอบหน่วยงานสถาบันต่างๆ ตรวจสอบร่างจดหมาย สารคำกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่หน่วยงานจัดทำขึ้น ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
-จัดตารางนัดหมาย วาระการประชุม กำหนดการ ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับการประชุม แจ้งรายละเอียดการประชุมแก่ผู้ที่เกียวข้อง
-ดูแลให้ความสะดวกในการต้อนรับผู้บริหาร/ผู้มาติดต่อ/บุคคลสำคัญ/เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
-ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอลงนาม ให้สอดคล้องกับกฏระเบียบต่างๆของ ปตท. เช่น อำนาจอนุมัติต่างๆ เป็นต้น
-จัดทำ Presentation ให้กับผู้บริหาร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 35,000 - 45,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 27 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ 2 ปี ขึ้นไป
4. มี TOEIC score 650 ขึ้นไป
5. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถทำงานใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
6. ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โทร : 02-537-1011
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถผู้บริหาร (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถผู้บริหาร (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
รายละเอียดงาน : -ขับรถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
-ดูแลรักษาสภาพของรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
อัตรา : 7 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 - 25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับ OT ) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท.สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-40 ปี
2. มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร 3-4 ปี
3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จป. วิชาชีพ (บริษัทในกลุ่ม ปตท.- ประจำระยอง)
ตำแหน่งงาน : จป. วิชาชีพ (บริษัทในกลุ่ม ปตท.- ประจำระยอง)
รายละเอียดงาน : -ดูแลงานด้านความปลอดภัยขององค์กร ประเมิณความเสี่ยงตามกิจกรรมที่พนักงานปฏิบัติ
-แนะนำ ฝึกสอนอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานในบริษัท จัดทำโครงการต่างๆด้านความปลอดภัย
-จัดทำเอกสารต่างๆด้านความปลอดภัยตามที่กฏหมายกำหนด ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
-สามารถเป็นวิทยากรอบรมได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000-27,000บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิ ป.ตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. ประสบการณ์ 1-3 ปี
4. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
5. ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โทร : 02-537-1011
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างสำรวจและเขียนแบบ(บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
ตำแหน่งงาน : ช่างสำรวจและเขียนแบบ(บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
รายละเอียดงาน : -สำรวจ/ตรวจสอบที่ดินที่จะก่อสร้างสถานี NGV ทั่วประเทศ
-จัดทำแบบผังบริเวณ,เขียนและแก้ไขแบบโดยใช้ Program AutoCad ( เวอร์ชั่น 2D 2007)
-ประสานงานหน่วยงานกรรมสิทธิ์ที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ก่อสร้าง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,500 - 19,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิ ปวส. สาขาช่างกล โยธา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานแรงงานสัมพันธ์อาวุโส (ปฏิบัติงานที่ตึก ปตท. พระโขนง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานแรงงานสัมพันธ์อาวุโส (ปฏิบัติงานที่ตึก ปตท. พระโขนง)
รายละเอียดงาน : - สื่อความให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับและนโยบายของบริษัท
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สอบสวนการกระทำความผิด และจัดเก็บข้อมูลพนักงานที่กระทำผิด
- ส่งเสริมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
- สร้างแะรักษาซึ่งสัมพนธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท
- ให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ให้โอกาสพนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และการร่วมตัดสินใจในสิ่งที่เกี่ยวกับพนักงานโดยตรง
- จัดการกระบวนการร้องทุกข์ และกระบวนการด้านวินัยต่างๆให้ดำเนินไปตามนโยบายของบริษัท และกฏหมายทั่วไปที่ประกาศใช้
- ดำเนินการด้านสุ่มตรวจสอบสารเสพติด
- ดำเนินงานตามแผนงานด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม(QSSHE) ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือกิจกรรมต่างๆ เสนอแนะปัญหาเพื่อเกิดกรแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่ตึก ปตท. พระโขนง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30ปีขึ้นไป ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
2. มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ 3 ปีขึ้นไป
3. สามารถขับรถ และเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยๆได้
4. มีความสามารถในการสื่อสาร มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน
5. มีควาคล่องตัวในการดูแลพนักงาน
6. มีความสามารถในการทำกิจกรรมสัมพันธ์ มีบุคลิคและอัธยาศัยดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบัญชี (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
รายละเอียดงาน : - ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและกฎระเบียบภาษีท้องถิ่น
- รับผิดชอบสำหรับออกใบแจ้งหนี้และสร้างรายงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแจ้งหนี้รอบ
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารบริการด่วนในการคำนวณภาษีป้ายและภาษีทรัพย์สิน
- ฐานกิจกรรมทางธุรกิจในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่ดีที่สุดและการควบคุมภายในที่เพียงพอ
==================== หรือ =======================
- ศึกษาระบบการทำงาน ทางเดินเอกสารรูปแบบเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการจัดบูทบัญชี
- บันทึกรายการบัญชีของหน่วยงาน PTT ICT เช่นรายการสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย สรุปรายงานแสดงผลของบริษัทแต่ละเดือน จัดทำ ภงด 1 ภงด และภงด 53
อัตรา : 9 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000 - 22,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ป.ตรี สาขา บัญชี การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนภูมิภาค (บริษัทในกลุ่มปตท. - ประจำระยอง)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนภูมิภาค (บริษัทในกลุ่มปตท. - ประจำระยอง)
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมและวางแผนการสรรหาพนักงานในพื้นที่ ให้สอดคล้องตามโครงสร้างและทันตามเวลาที่กำหนด
2. วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการสรรหา เพื่อให้ได้บุคลากรตรงตามคุณสมบัติที่สายงานต้องการ
3. วิเคราะห์ สรุปผล และจัดทำรายงานผลการสรรหา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน
4. ควบคุมและประสานงานส่วนกลางด้านการแระเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ทันตามเวลาที่กำหนด
5. ควบคุมและประสานงานด้านข้อมูลในการจัดทำค่าจ้างและเงินเดือนให้มีความถูกต้องรวดเร็ว
6. ควบคุม และตรวจสอบข้อมูลพนักงาน พร้อมทั้งประสานงานส่วนกลางเพื่อบันทึกข้อมูลพนักงานให้ถูกต้องครบถ้วน
7. ควบคุม และประสานงานส่วนกลางในการเบิกสวัสดิการต่างๆ การจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย การตรวจสุขภาพให้แก่พนักงาน
8. ควบคุมและประสานงานส่วนกลางในการแจ้งเข้า - แจ้งออกประกันสังคม การยื่นเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม
9. ควบคุมการดำเนินการปฐมนิเทศพนักงาน และประสานงานในการจัดฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด พร้อมทั้งสรุปผลการฝึกอบรมส่งข้อมูลให้แก่ส่สนกลาง
10.ติดตาม ประสานงานด้านการจัดสัมมนา และกิจกรรมในการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องตามนโยบายที่บริษัทกำหนด
11. วางแผนด้านแรงงานสัมพันธ์ การสื่อความ การสุ่มตรวจสารเสพติด รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ วิเคราะห์สรุปผลและกำหนดแนวทาง การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
12. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ รายเดือน และวิเคราะห์ปัญหา เสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา
13. ควบคุมและวางแผนดำเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSSHE) ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆตามแผนงานและโครงการที่กำหนด และเสนอแนะแนวทางทำงานติดตามการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 35,000-40,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
2. มีประสบการณ์ด้าน Outsource
3. มีความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์เป็นอย่างดี
4. สามารถขับรถได้
5. สามารถเดินทางไปต่าจังหวัด (กรุงเทพ - ระยอง) บ่อยๆ ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานฝ่ายวางแผนและประเมินผล(ปฏิบัติงานตึก ปตท.พระโขนง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานฝ่ายวางแผนและประเมินผล(ปฏิบัติงานตึก ปตท.พระโขนง)
รายละเอียดงาน : - ทำรายงานการประชุมผู้บริหาร เป็น MS Power Point เพื่อนำเสนอ
- ทำการวิเคราก็งบการเงิน รวมถึงติดตาม KPI
- ทำงบประมาณบริหารความเสี่ยง
- ทำเรื่องประชาสัมพันธ์ช่าวสารขององค์กร แก่พนักงานและบุคคลภายนอก
- วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000-20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
2. จบการศึกษา สาขา เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน การตลาด สาขาที่ใกล้เคียง หรือมีประสบการณ์ในการทำงานธนาคารด้านสินเชื่อ หรือวางแผนและวิเคราะห์
3. สามารถอ่าน และวิเคราะห์งบการเงินได้
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
5. ถ้าสามารถขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
รายละเอียดงาน : 1.วางแผนสรรหาบุคลากรตามโครงสร้างที่กำหนด
2.สรรหาบุคลากรในธุรกิจค้าปลีก เช่น พนักงานร้านอเมซอน,เซเว่น,ปั้มน้ำมัน
3.ทำรายงานผลการสรรหา รายงานการจัดทำโครงการ ในแต่ละเดือน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 + ประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
3. มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากร อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4. สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
6. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจ ค้าปลีก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ติดต่อ : คุณหัตถพล โทร : 091-8080225
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงาน, ผู้ช่วยผู้จัดการ ร้านกาแฟ Amazon สาขามอเตอร์เวย์ ขาออก
ตำแหน่งงาน : พนักงาน, ผู้ช่วยผู้จัดการ ร้านกาแฟ Amazon สาขามอเตอร์เวย์ ขาออก
รายละเอียดงาน : -ให้บริหารขายขนมและเครื่องดื่ม พร้อมให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
-ทำเครื่องดื่มของทางร้าน (มีผู้ชำนาญการสอนงานให้)
-บริหารยอดขาย บริหารเวลาการทำงานของพนักงาน(ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา)

**มีที่พัก หรือเงินช่วยเหลือค่าเดินทาง ตามระเบียบของบริษัท
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทางด่วนกรุงเทพ-ชลบุรี(Moterway)
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ระดับผู้ช่วยผู้จัดการสาขา: เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์บริหารร้านอาหาร ร้านการแฟ พิจารณาเป้นพิเศษ
3. มีใจรักงานบริการ
4. ติดต่อ : คุณหัตถพล โทร : 091-808-0225
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ดูแลอาคาร (Building Attendant)
ตำแหน่งงาน : ผู้ดูแลอาคาร (Building Attendant)
รายละเอียดงาน : -ดูแลความเรียบร้อย และควาปลอดภัยของอาคาร
-ดูแลลูกค้าให้ปฏิบัติตามกฎของอาคาร
-จัดเก็บรายได้ให้แก่อาคาร และรายงานผลให้กับผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร
-รับผิดชอบงานด้านอาคารในส่วนของการดูแลลูกค้า ดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ผู้รับเหมา และความเรียบร้อยของสถานที่
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30ปี
2. ป.ตรี ทุกสาขา
3. บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสื่อความได้ดี
4. มีใจรักด้านงานบริการ
5. สะดวกปฏิบัติงานประจำจังหวัดระยอง
6. มีประสบการณ์ในการทำงาน มาอย่างน้อย 3ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบริหารร้านค้า และตรวจสอบภายใน (Audit Daddy dough)
ตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารร้านค้า และตรวจสอบภายใน (Audit Daddy dough)
รายละเอียดงาน : - วางแผนและเข้าตรวจสอบคุณภาพร้าน Daddy dough ทั่วประเทศอย่างมีสิทธิภาพ
- ทำการประเมินร้านด้วยความยุติธรรม ไม่โอนเอียงหรือส่อไปในทางทุจริต โดยการให้คะแนนในแบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพร้าน Daddy dough
- ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานภายในร้านที่ถูกต้อง
อัตรา : 12 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,000-18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท.สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30ปี
2. ป.ตรี ทุกสาขา
3. บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสื่อความได้ดี
4. สามารถทำงานนอกเวลา และนอกสถานที่ได้
5. ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างขียนแบบเครื่องกล (ประจำระยอง)
ตำแหน่งงาน : ช่างขียนแบบเครื่องกล (ประจำระยอง)
รายละเอียดงาน : - บำรุงรักษาเครื่องจักรกลประเภท Rotating และ Static Equipment เช่น process pump, compressor, pressure vessel, storage tank ตามแผนงาน ควบคุม งานกลึง งาน milling และงานตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 13,000-30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 37ปี
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขา เครื่องมือกล
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1-3ปี (งานในโรงงานอุจสาหกรรม)
4. สะดวกปฏิบัติงานประจำจังหวัดระยอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานมาตรฐาน และคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : พนักงานมาตรฐาน และคุณภาพ
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำมาตรฐาน กระบวนการทำงาน ธุรกิจค้าปลีก
พัฒนามาตรฐาน และกระบวนการทำงาน ธุรกิจค้าปลีก อย่างต่อเนื่อง
2. รวบรวม KM ของแต่ละธุรกิจ เพื่อทำเป็น Know How
3. จัดทำคู่มือ และระบบงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท. สำนักงาน พระโขนง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. จบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือสถิติ
3. มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานระบบ หรือ Training
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Senior HR (ประจำตึกปตท. พระโขนง ด่วน!)
ตำแหน่งงาน : Senior HR (ประจำตึกปตท. พระโขนง ด่วน!)
รายละเอียดงาน : - วิเคราะห์และกำกับการบริหาร Career และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของบริษัท
- ร่วมกำหนด Competency และวางแผนการพัฒนา ตลอดจนดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนา Competency ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร
- วิเคราะห์องค์ความรู้ที่เหมาะสมขององค์กร (Knowledge Management)
- วิเคราะห์และปรับโครงสร้าง ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานให้มีความเหมาะสม รวมถึงการประเมินค่างาน
- วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)
- การบริหารผลตอบแทน (Reward) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน (Salary) สวัสดิการ (Benefits) โบนัส (Bonus) และผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-financial Reward) และรวมถึงการเปรียบเทียบเชิงการแข่งขัน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท.พระโขนง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-30ปี
2. ป.ตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลทุกระดับภายในองค์กร (Communication Skills)
4. มีความสามารถในการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาสนับสนุนและปรับปรุงการดำเนินงานภายในองค์กร (Innovation)
5. มีความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ (Interpersonal Effectiveness)
6. มีทักษะการนำเสนอ และการนำการประชุม (Presentation and Facilitation skills)
7. มีความรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วนในการปฏิบัติงาน (Thoroughness)
8. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3ปีด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
9. สะดวกปฏิบัติงานประจำตึกปตท.พระโขนง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานสรรหาทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งงาน : พนักงานสรรหาทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดงาน : -สรรหาพนักงานธุรกิจค้าปลีก อาทิ พนักงานชงกาแฟคาเฟ่อเมซอน พนักงานร้านสะดวกซื้อ 7-11 พนักงานหน้าลานสถานีบริการน้ำมันปตท. ตามสาขาต่างๆตามที่กำหนด (2 อัตรา)

-สรรหาพนักงานธุรกิจบริการ อาทิ พนักงานสายสำนักงาน ช่างเทคนิคปฏิบัติการ พนักงานขับรถ (2อัตรา)
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,000 บาทขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม. และปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30ปี
2. ป.ตรี ทุกสาขา
3. บุคลิกดี พูดจาฉะฉาน และอัธยาศัยดี
4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
5. สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
6. มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคคลอย่างน้อย 1ปีขึ้นไป
7. สะดวกเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด
8. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
9. หากมีประสบการณ์ในการทำงานบริษัท outsource จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานสรรหาทรัพยากรบุคคล (ประจำระยอง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานสรรหาทรัพยากรบุคคล (ประจำระยอง)
รายละเอียดงาน : สรรหาบุคลากรตามความต้องการของหน่วยงานผ่านช่องทางการสรรหาของบริษัทฯ อาทิ การลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน การติดตั้งป้ายประกาศตำแหน่งงาน การออกบูธ Job fair หรือช่องทางอื่นๆตามความเหมาะสม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 - 17,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30ปี
2. ป.ตรี สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลิกดี พูดจาฉะฉาน และอัธยาศัยดี
4. มีใจรักด้านงานบริการ
5. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
6. สะดวกเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด
7. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการสรรหาบุคคลมาอย่างน้อย 1ปี
8. สะดวกปฏิบัติงานประจำจังหวัดระยอง
9. หากมีประสบการณ์ในการทำงานบริษัท outsource จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิทยากร
ตำแหน่งงาน : วิทยากร
รายละเอียดงาน : -มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีและความรู้เรื่องโสตทัศนูปกรณ์ มีความรู้ความสามารถในการบรรยาย มีความรู้และบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอน
-มีใจรักในงานสันทนาการและปฏิบัติการเชิงกลุ่ม
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบสื่อต่างๆ
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 17,000-19,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท.สนญ.
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22-30ปี
2. ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสื่อความได้ดี
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
5. ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
6. สะดวกปฏิบัติงานต่างจังหวัด และสามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (ประจำระยอง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (ประจำระยอง)
รายละเอียดงาน : ขับรถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้าในคลังสินค้า
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 13,000-25,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง หรือ ศรีราชา (สามารถเลือกพื้นที่ประจำได้)
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 37ปี
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสื่อความได้ดี
4. สะดวกปฏิบัติงานประจำจังหวัดระยอง
5. มีใบอนุญาตชับรถโฟล์คลิฟ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิคเครื่องกล (ประจำระยอง)
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิคเครื่องกล (ประจำระยอง)
รายละเอียดงาน : - ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์ให้มีสภาพปกติ และดูแลให้พร้อมใช้งาน ตามแผนงานบำรุงรักษารวมทั้ง งานซ่อมบำรุงอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,500 - 25,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 37ปี
2. วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขา เครื่องกล
3. บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี และสื่อความได้ดี
4. สะดวกปฏิบัติงานประจำจังหวัดระยอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิคยานยนต์
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิคยานยนต์
รายละเอียดงาน : - ดำเเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย 15 รายการให้รถยนต์ที่เข้ามาใช้บริการ
- ทำการซ่อมเบาให้กับรถยนต์ที่ใช้งานของปตท. และควบคุมระบบไฟฟ้า
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,000 - 19,500 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท.สนญ. และเขตประเวศ บางนา (ด่วน)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชายอายุไม่เกิน 30ปี
2. ปวช.-ปวส. ช่างยนต์ หรือช่างไฟฟ้า
3. บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสื่อความได้ดี
4. สามารถรับแรงกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประจำร้านกาแฟCafe' Amazon สาขาบางนา เทพารักษ์ รามคำแหง กล้วยน้ำไท บางขุนเทียน SCGบางซื่อ บางขุนเทียน บางแค บายพาสแหลมฉบัง
ตำแหน่งงาน : พนักงานประจำร้านกาแฟCafe' Amazon สาขาบางนา เทพารักษ์ รามคำแหง กล้วยน้ำไท บางขุนเทียน SCGบางซื่อ บางขุนเทียน บางแค บายพาสแหลมฉบัง
รายละเอียดงาน : - บริการขายเครื่องดื่มและเบเกอรี่ภายในร้าน
- ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน วันละ8ชั่วโมง
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,500-17,700 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ร้านกาแฟ Cafe' Amazon และ Daddydough ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 17-30 ปี
3. วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
4. มีใจรักด้านงานบริการ
5. มีความขยัน อดทน รับแรงกดดันได้ดี
6. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี
8. ***ต้องการเร่งด่วนใน สาขา บางปะอิน กระทรวงศึกษาธิการ พระราม3 มหาวิทยาลัยจุฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต สวนสุนัน บายพาสแหลมฉบัง***
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบริหารงานบุคคลอาวุโส (ประจำ ระยอง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารงานบุคคลอาวุโส (ประจำ ระยอง)
รายละเอียดงาน : งานด้านบุคคลในส่วนของสรรหาบุคลากร การจัดอบรม สวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ในพื้นที่ โดยประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนกลาง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 17,000 - 20,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30ปีขึ้นไป
2. ป.ตรี สาขา นิติศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีใจรักในงานบริการ มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
4. บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสื่อความได้ดี
5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมาย
6. มีประสบการณ์การทำงานฝ่ายบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 5ปี
7. หากมีประสบการณ์ในด้านแรงงานสัมพันธ์ หรือจบสาขานิติศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. สะดวกปฏิบัติงานประจำจังหวัดระยอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Senior Recruiter
ตำแหน่งงาน : Senior Recruiter
รายละเอียดงาน : ดูแลระบบการสรรหาว่างจ้างพนักงานตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งพูดคุยกับลูกค้าเพื่อให้มีความเข้าใจคุณสมับติของแต่ละตำแหน่ง วางแผนและกำหนดแนวทางในการสรรหาบุคลากร รับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้นเพื่อส่งให้กับลูกค้าพิจารณาก่อนการสัมภาษณ์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 - 25,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม. และปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35ปี
2. ป.ตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีใจรักในงานบริการ มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
4. บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสื่อความได้ดี
5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมาย
6. มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากรมาอย่างน้อย 5ปี
7. หากมีประสบการณ์ในการสรรหาด้าน outsource จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
9. สะดวกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ทั้งในกทม. และต่างจังหวัด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเครื่องมือวัด (ประจำ ระยอง)
ตำแหน่งงาน : ช่างเครื่องมือวัด (ประจำ ระยอง)
รายละเอียดงาน : -ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์ในระบบเครื่องมือวัด ให้มีสภาพเป็นปกติ และดูแลให้พร้อมใช้งาน ตามแผนงานบำรุงรักษารวมทั้ง งานซ่อมบำรุงอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 13,000-25,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35ปี
2. วุฒิ ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือวัด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในด้านเครื่องมือวัด อย่างน้อย 1-3ปีขึ้นไป
4. บุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
5. สะดวกปฏิบัติงานประจำจังหวัดระยอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบภายใน (ประจำตึกปตท. พระโขนง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบภายใน (ประจำตึกปตท. พระโขนง)
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบกิจกรรม QSHE ในสถานีบริการของปตท. ทั้งสถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการ NGV และตรวจสอบยอดขายเงินสดในสถานีบริการ ร้านค้า Amazon ร้าน 7-Eleven รวมทั้งตรวจสอบงานภายใน และภายนอกของบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท. สำนักงาน พระโขนง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30ปี
2. วุฒิป.ตรี ทุกสาขา เกรด 2.70ขึ้นไป
3. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานตรวจสอบธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
6. ต้องสามารถเดินทางในการตรวจสอบได้ทุกวัน
7. รวมทั้งเดินทางไปปฏิบัติ และค้างต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานควบคุมสิ่งแวดล้อม และความสูญเสีย
ตำแหน่งงาน : พนักงานควบคุมสิ่งแวดล้อม และความสูญเสีย
รายละเอียดงาน : 1. เป็นหลักในการ ค้นหาปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
- ด้านสิ่งแวดล้อม
- ความสูญเสียต่างๆ เช่น Oil loss, ตัดจ่าย, Audit ฯลฯ
2. บริหารจัดการ ตรวจสอบ ควบคุม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปตท.
3. ตรวจสอบ และประเมินการทำงานของสาขาด้านสิ่งแวดล้อม และความสูญเสียต่างๆ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท. สำนักงาน พระโขนง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
5. สามารถเดินทาง และพักต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์ธุรกิจ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์ธุรกิจ
รายละเอียดงาน : 1. วางแผนธุรกิจค้าปลีก
2. จัดทำแผนการตลาดค้าปลีก
3. สร้างโอกาสทางธุรกิจ
4. วิเคราะห์ต้นทุน และการบริหารธุรกิจ รวมถึงวิเคราะห์ และจัดทำสัญญา
5. จัดทำมาตรฐาน และรวบรวม KM ธุรกิจค้าปลีก
6. บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความสูญเสีย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท. สำนักงาน พระโขนง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานวิเคราะห์แผน และประเมินผล (ประจำ ตึกปตท. พระโขนง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานวิเคราะห์แผน และประเมินผล (ประจำ ตึกปตท. พระโขนง)
รายละเอียดงาน : - งานด้านเอกสาร จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำแผนธุรกิจ และวิเคราะห์ผลประกอบการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท. สำนักงาน พระโขนง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 25ปี
2. ป.ตรี สาขา เศรษฐศาสตร์, บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เกรด 3.00ขึ้นไป)
3. บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี สื่อความได้ดี
4. มีความรู้ทางภาษาอังกฤษ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี (MS.Powerpoint และExcel)
5. สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
6. สะดวกปฏิบัติงานประจำที่ปตท. สำนักงานพระโขนง
7. มีประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างน้อย 1ปี
8. มีความรู้ทางด้านงบการเงิน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานแผนและกลยุทธ์ธุรกิจ
ตำแหน่งงาน : พนักงานแผนและกลยุทธ์ธุรกิจ
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำแผนงานสายธุรกิจค้าปลีก และติดตามรายงานผล
2. จัดทำแผนงานการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขาย
3. วิเคราะห์ค่าจ้าง และต้นทุนการบริหารธุรกิจ ทุกธุรกิจค้าปลีก
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์แต่ละธุรกิจ และโอกาสทางธุรกิจ
ประมาณการรายได้ธุรกิจค้าปลีก
5. งานระบบมาตรฐานต่างๆ ของ BSA และ ปตท. เช่น ISO, Security ฯลฯ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท. สำนักงาน พระโขนง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
2. ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือสถิติ และจบป.โท MBA
3. ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่) และมีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม excel
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IT Support
ตำแหน่งงาน : IT Support
รายละเอียดงาน : On site : งานบริการด้านการติดตั้ง บำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ (ซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศ) รวมทั้งงานวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบริการ

Programmer : เขียน และแก้ไข program.net และ web application ได้

Web Master : สนับสนุนการดำเนินงานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ Website และ Social Media

เจ้าหน้าที่ Content Provider : ดำเนินงานเขียนข่าว เขียนบทความ บทสัมภาษณ์ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางต่างๆของโครงการฯ

พนักงานควบคุมระบบ : จัดเก็บเอกสารในหน่วยงานและ Upload ขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ ,จัดทำระบบคอมพิวเตอร์
อัตรา : 6 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท.สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 30ปี
2. ป.ตรี สาขา คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ, วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
4. มีความรู้พื้นฐานด้านระบบ IT เป็นอย่างดี
5. ในตำแหน่ง On site ต้องสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด และทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้ในกรณีเร่งด่วน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานคลังพัสดุ (ประจำ ระยอง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานคลังพัสดุ (ประจำ ระยอง)
รายละเอียดงาน : - ตรวจรับพัสดุ จัดเก็บ และเบิกจ่ายตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ หรือ P/O
- จัดเก็บและจ่ายพัสดุสำรองคงคลัง
- ดูแลรักษาพัสดุสำรองคลัง เพื่อให้พร้อมกับการใช้งานอยู่ตลอดเวลาครบถูกต้องตามบัญชีพัสดุคงคลัง
- ตรวจนับพัสดุให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,000 - 25,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
จังหวัด : ระยอง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชายอายุไม่เกิน 37ปี
2. วุฒิ ปวส. ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในด้านคลังพัสดุ อย่างน้อย 1-2ปี
4. สะดวกปฏิบัติงานประจำจังหวัดระยอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถผู้บริหาร และขับรถส่วนกลาง
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถผู้บริหาร และขับรถส่วนกลาง
รายละเอียดงาน : - ขับรถผู้บริหาร หรือขับรถตู้/รถส่วนกลาง และเดินเอกสารระหว่างสำนักงาน ปฏิบัติงาน ณ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,500-20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท.สนญ.
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
3. บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี และสื่อความได้ดี
4. ชำนาญเส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
5. สะดวกทำงานล่วงเวลาได้
6. สามารถเริ่มงานได้ทันที
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการ
ตำแหน่งงาน : เลขานุการ
รายละเอียดงาน : - จัดทำข้อมูล/เอกสารของผู้บริหาร
- จัดตารางนัดหมาย การประชุม และหมายกำหนดต่างๆ
- จัดเตรียมห้องประชุม สถานที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท.สนญ.
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุไม่เกิน 30ปี
2. ป.ตรี สาขา บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
4. มีความรู้ในการใช้ภาษอังกฤษเป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร (เครื่องกล/ไฟฟ้า)
ตำแหน่งงาน : วิศวกร (เครื่องกล/ไฟฟ้า)
รายละเอียดงาน : สำรวจพื้นที่จัดทำข้อมูลงานก่อสร้าง, ออกแบบจัดทำบริเวณ และควบคุมก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันต่างประเทศ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 23,000 ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท.สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35ปี
2. ป.ตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
3. มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบกว.)
4. บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสื่อความได้ดี
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียดงาน : -ประสานงานสารบรรณ รับ-ส่งเอกสาร และงานบริการทางด้านเอกสาร เช่น จัดเก็บเอกสาร พิมพ์เอกสาร และถ่ายเอกสาร รวมทั้งติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร
อัตรา : 8 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 - 17,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท.สนญ.
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
2. ป.ตรี สาขา บริหาร, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี และสื่อความได้ดี
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
5. หากสามารถทำรายงานการประชุม หรือทำ presentation ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเขียนแบบ
ตำแหน่งงาน : ช่างเขียนแบบ
รายละเอียดงาน : -สำรวจ/พื้นที่จัดทำข้อมูลงานก่อสร้าง, ออกแบบจัดทำบริเวณและควบคุมงานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน/LPG
-ตรวจสอบ/ออกแบบควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบสายควบคุม, สำรวจ/จัดทำข้อมูลงานภูมิทัศน์สถานีบริการน้ำมันและงานออกแบบภูมิสถาปัตย์สถานีบริการที่เกี่ยวข้อง, งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 - 17,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท.สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35ปี
2. ปวส. สาขา โยธา หรือ เขียนแบบ
3. สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
4. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ Ms.Office
5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
6. ปฏิบัติงานที่ ปตท.สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี-รังสิต (เขตจตุจักร)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบัญชี/การเงิน
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี/การเงิน
รายละเอียดงาน : -จัดทำงบประมาณทางการเงิน จัดทำงบประมาณและรายงานการใช้งบประมาณ
-จัดเตรียมงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี
-ทำระเบียนบันทึกเอกสารเข้า-ออกหน่วยงาน
-ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของใบกำกับภาษีขาย กับ รายงานภาษีของธุรกิจน้ำมัน
-ทำการออก Statement รายงานการเคลื่อนไหวของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพื่อส่งให้ลูกค้าในแต่ละเดือน
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,000 - 18,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท.สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขา บัญชี
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
4. บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสื่อความได้ดี
5. หากมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานแรงงานสัมพันธ์อาวุโส
ตำแหน่งงาน : พนักงานแรงงานสัมพันธ์อาวุโส
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000 บาทขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท. สำนักงาน พระโขนง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35ปี
2. ป.ตรี สาขา นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสื่อความได้ดี
4. ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
5. สามารถทำงานนอกเวลา และนอกสถานที่ได้
6. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3ปีด้านแรงงานสัมพันธ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิคฝ่ายอาคาร ประจำตึก ปตท.สำนักงานใหญ่ ด่วนมาก !
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิคฝ่ายอาคาร ประจำตึก ปตท.สำนักงานใหญ่ ด่วนมาก !
รายละเอียดงาน : งานซ่อมบำรุงอาคารสูง เช่น งานโยธา, งานสี, งานปูน, งานเชื่อม และงานอ่านแบบเขียนแบบที่รับผิดชอบได้ รวมทั้งงานใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆ
อัตรา : ไม่จำกัด ตำแหน่ง
เงินเดือน : 14,500-16,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท. สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุไม่เกิน 30ปี
3. ปวส. สาขา โยธา, ช่างกล และช่างก่อสร้าง
4. มีความรู้และทักษะด้านช่างเป็นอย่างดี
5. มีความอดทนสูง และต้องการความก้าวหน้า สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
6. ผ่านการเกณฑ์ทหาร และบรรพชาแล้ว
7. มีประสบการณ์ด้านงานช่างซ่อมบำรุงอาคารมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. สามารถทำงานนอกเวลา และนอกสถานที่ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  ความรัก
  ดูดวง
  ร้านอาหาร
  วาไรตี้
  ท่องเที่ยว
  ลดน้ำหนัก
  ออกกำลังกาย
  คติสอนใจ
  บิวตี้
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ทำอาหาร
  เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย
  สายเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  แนะนำโรงแรม
  แนะนำร้านอาหาร
  เส้นทางการเดินทาง
  ทริปท่องเที่ยว
  ข่าวสารท่องเที่ยว
  เว็บท่องเที่ยว
  ร้านอาหาร
  รีวิวโรงแรม
  ร้านค้าออนไลน์
  ขายของออนไลน์
© copyright 2004-2022 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ