เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัดบริษัท : บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
รายละเอียดบริษัท : บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มของ CP ALL สังกัดธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่ายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการลอจิสติกส์ ด้านการขนส่งสินค้าและด้านการบริหารคลังสินค้า มีทั้งสินค้าแห้ง เย็นและแช่แข็ง
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทาง Email
- โทรสอบถามวัน-เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : คุณกฤษฎา ธีระโกศลพงศ์
โทร : 02-648-2453, 082-005-4658
แฟกส์ : 02-679-0059
ที่อยู่ : 119 ซอยสาทร 5 อาคารธาราสาทร ชั้น 8 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์ : www.dynamic-logistics.com , job.cpall.co.th

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
รายละเอียดงาน : 1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและบริการต่างๆให้ลูกค้า
2.ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การให้บริการของบริษัท
3.ติดต่อและเข้าพบลูกค้า
4.จัดทำรายงานต่างๆให้ลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.รวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า และปรับปรุงบริการ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและโอกาสในการเพิ่มการบริการให้แก่ลูกค้า
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, การตลาด, ลอจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านลอจิสติกส์
3. มีใจให้บริการ บุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint
5. ติดต่อ : คุณกฤษฎา โทร : 082-005-4658 , 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ 6 ล้อ (บางพลี)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ 6 ล้อ (บางพลี)
รายละเอียดงาน : - ขับรถขนส่ง
- ขนส่งสินค้าถ้วยกระดาษและพลาสติก
- เป็นการส่งจุดต่อจุด
- มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน

**มีผู้ช่วยพนักงานขับรถ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-20,000 (มีเด็กรถ 9,000-11,000) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : มีกระจายทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และตามภูมิภาคต่างๆ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6
2. ใช้ใบขับขี่ตามประเภทรถ (ท.2)
3. สามารถอ่านออก และเขียนได้
4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีความซื่อสัตย์
5. ติดต่อ : คุณโอ โทร : 02-648-2453 , 082-005-4658
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานรับสินค้า (คลังสินค้า บางบัวทอง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานรับสินค้า (คลังสินค้า บางบัวทอง)
รายละเอียดงาน : 1.จัดเรียงสินค้าที่นำส่งเข้าคลังสินค้า
2.นับและตรวจสอบสินค้าที่เข้าคลังสินค้า
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 320 บาท / วัน (มีค่าเข้ากะและค่าล่วงเวลา) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการ แฟคตอรี่ แลนด์ และแยกนพวงศ์
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.
2. ที่พักอยู่ในบริเวณใกล้เคียง สามารถเดินทางได้สะดวก
3. สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาได้
4. มีความตั้งใจและรักในงาน
5. ติดต่อ : คุณโอ โทร : 082-005-4658, 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า (เชียงใหม่)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถขนส่งสินค้า (เชียงใหม่)
รายละเอียดงาน : - ขับรถขนส่งสินค้า
- รับสินค้าในศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven
- ส่งสินค้าตามร้าน 7-Eleven ในภาคเหนือ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. สามารถยกและขนสินค้าได้
3. สื่อสารได้ดี สามารถอ่านออกและเขียนได้
4. ติดต่อ : คุณโอ๋ ธีรศักดิ์ โทร : 082-993-4505
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

System Analyst
ตำแหน่งงาน : System Analyst
รายละเอียดงาน : 1.ริเริ่มให้มีการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรอย่างบูรณาการ (IT Solution)
2.กำหนดและออกแบบการใช้งานทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือตามข้อตกลง (Capacity)
3.ติดตามและประเมินประสิทธิผลในการใช้ IT (Performance)
4.ติดตามผลการเข้าร่วมบริหาร/ป้องกันความเสี่ยงทางด้าน IT (Risk)กับทีม Outsource ที่ให้บริการด้าน IT
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารธารา สาทร ชั้น 8
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆทื่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานด้าน IT 1-3 ปี
3. ติดต่อ : คุณกฤษฎา โทร : 02-648-2453, 082-005-4658
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง (CPF หนองจอก)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง (CPF หนองจอก)
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานด้านขนส่งและธุรการ โดยประสานงานและทำข้อมูลต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ เน้นการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริเวณข้าง โรงงาน CPF หนองจอก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : หนองจอก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี (สาขาโลจิสติกส์, การจัดการ, คอมพิวเตอร์)
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Excel, Power Point ได้ดี
3. จัดทำข้อมูลและนำเสนอได้ดี
4. สามารถเดินได้ทางสะดวกหรือมีที่พักบริเวณใกล้เคียง
5. ติดต่อ : คุณกฤษฎา โทร : 082-005-4658 , 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักศึกษาฝึกงาน (ถ่ายและตัดต่อวีดีโอ)
ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงาน (ถ่ายและตัดต่อวีดีโอ)
รายละเอียดงาน : 1.ถ่ายทำวีดีโอกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ
2.ตัดต่อวีดีโอจากการถ่ายทำ เพื่อวีดีโอการสอนงาน
3.โครงการนี้จะมีประโยชน์แก่นักศึกษา เนื่องจาก ได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานทั้งหมดของบริษัทฯ
4.สามารถทำเป็นโครงการนำเสนอในรายวิชาสหกิจศึกษาหรือฝึกงานได้
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารธาราสาทร ชั้น 8
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดสถานะทางเพศ
3. สามารถเดินทางไปนอกสถานที่ได้
4. มีอุปกรณ์การถ่ายทำและการตัดต่อ
5. มีทักษะเชิงวิเคราะห์ การออกแบบทางความคิด และมีความคิดสร้างสรรค์
6. ติดต่อ : คุณกฤษฎา โทร : 082-005-4658, 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ 6 ล้อ ห้องเย็น (บางบัวทอง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ 6 ล้อ ห้องเย็น (บางบัวทอง)
รายละเอียดงาน : ขับรถรับ-ขนส่งสินค้ากระจายตามร้าน 7-Eleven
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 25,000-30,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
3. รู้จักแผนที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
4. สามารถขนส่ง ยก ลากสินค้า ลงร้าน 7-Eleven ได้
5. ติดต่อ : คุณโอ โทร : 082-005-4658
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (คลังสินค้า 7-Eleven สมุทรสาคร)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (คลังสินค้า 7-Eleven สมุทรสาคร)
รายละเอียดงาน : 1.วางแผนและจัดตารางการวิ่งงานให้แก่รถขนส่ง
2.ประสานงานกับพนักงานขับรถขนส่งและลูกค้า
3.จัดทำข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป โลจิสติกส์ หรืออื่นๆ
2. สามารถเข้ากะและทำงานล่วงเวลาได้
3. สามารถเดินทางได้สะดวกหรือมีสถานที่พักบริเวณใกล้เคียง
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้ดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักศึกษาฝึกงาน
ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงาน
รายละเอียดงาน : ส่วนงานให้เลือกฝึกงาน
- บัญชีและการเงิน
- จัดซื้อและธุรการ
- กลยุทธ์และแผนงาน
- ความปลอดภัย (จป.)
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ซอยสาทร 5 อาคารธาราสาทร ชั้น 8
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. กำลังศึกษาชั้นปี 3 หรือ 4
2. กลุ่มวิชาการจัดการ-บริหาร และสังคมศาสตร์
3. ติดต่อ : คุณโอ โทร : 082-005-4658, 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกบริหารกลยุทธ์องค์กร
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกบริหารกลยุทธ์องค์กร
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำเป้าหมายขององค์กร ตัวชี้วัดขององค์กร และการบริหารกลยุทธ์
2.จัดทำและจัดเก็บตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงาน(KPI)
3.การบริหารความเสี่ยง(Risk Management)
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thungmahamek, Sathon, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์, สถิติ , บริหาร , การจัดการ
2. มีทักษะการนำเสนอ และประสานงานที่ดี
3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย
5. Contact : คุณกฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ Tel : 02-648-2453 , 082-005-4658
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดงาน : 1. รวบรวมและเข้าใจความต้องการของธุรกิจและผู้ใช้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ใน IT
2. บริหารโครงการให้เป็นไปตามขอบเขตงาน งบประมาณ และเวลาที่กำหนด
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
4. การทดสอบตรวจรับระบบงาน ให้สนองตอบความต้องการและแผนธุรกิจ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thungmahamek, Sathon, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
2. มีความรู้ทางธุรกิจลอจิสติกส์ และความชำนาญในการออกแบบระบบการบริหารจัดการด้านลอจิสติกส์
3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
4. มีทักษะในการวิเคราะห์แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5. มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. Contact : คุณกฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ Tel : 082-005-4658
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานด้านระบบคุณภาพ , ISO , TQM , งานด้าน Productivity ขององค์กร (QCC , Kaizen)
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thungmahamek, Sathon, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ , การบริหาร , เศรษฐศาสตร์
2. มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3. Contact : กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ Tel : 0820054658 , 026482453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบคุณภาพ
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำควบคุมระบบบริหารคุณภาพ
2.ควบคุม ดูแล ประสานงานการดำเนินการตรวจติดตามภายในบริษัท
3.พัฒนาและปรับปรุงระบบคุณภาพ และ Productivity ขององค์กร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thungmahamek, Sathon, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษา ป.ตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
2. มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปีขึ้นไป
3. สามารถสื่อสารได้ดี และมีภาวะผู้นำ
4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
5. Contact : คุณกฤษฎา Tel : 0820054658 , 026482453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานด้านบัญชี (รับ , จ่าย , ลูกหนี้ , เจ้าหนี้)
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thungmahamek, Sathon, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
2. สามารถเรียนรู้งานได้ดี และมีความอดทน
3. Contact : คุณกฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ Tel : 0820054658 , 026482453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานคีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงาน : พนักงานคีย์ข้อมูล
รายละเอียดงาน : - บันทึกข้อมูล
- จัดเก็บเอกสาร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 400-500 บาท/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thungmahamek, Sathon, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
2. สามารถเรียนรู้งานได้ มีความอดทนและมีความรับผิดชอบ
3. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.30-18.00 น.
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
5. Contact : คุณโอ Tel : 082-005-4658 , 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รายละเอียดงาน : 1.คัดเลือก สรรหา และประเมินSupplier
2.รับผิดชอบเบิกและจัดส่งอุปกรณ์สำนักงาน
3.ปฏิบัติงานจัดซื้อและอุปกรณ์สำนักงาน รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thungmahamek, Sathon, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบริหาร การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อมา 1-3 ปี
3. อายุ 23-28 ปี
4. มีความอดทน เจรจาต่อรอง และชอบการเรียนรู้
5. Contact : คุณกฤษฎา Tel : 082-005-4658
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : ขับรถรับ-ส่งให้ผู้บริหาร
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-19,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ทำงานล่วงเวลาได้
2. รู้เส้นทางและแผนที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
3. บุคลิกภาพที่ดี และมีมารยาท
4. มีประสบการณ์ในการขับรถให้ผู้บริหาร
5. บ้านพักอยู่ถนนราชพฤกษ์
6. Contact : คุณโอ Tel : 082-005-4658 , 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ 6 ล้อห้องเย็น (ประจำ คลัง7-11มหาชัย)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ 6 ล้อห้องเย็น (ประจำ คลัง7-11มหาชัย)
รายละเอียดงาน : - ขับรถขนส่ง
- ขนส่งสินค้า
- มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Bang Thorat, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6
2. ขับรถ 6 ล้อป้ายเหลือง ใช้ใบขับขี่ ท.2
3. มีผู้ช่วยพนักงานขับรถ ทางบริษัทจ่ายค่าจ้างให้
4. สามารถอ่านออก และเขียนได้
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีความซื่อสัตย์
6. Contact : คุณโอ Tel : 082-005-4658 , 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ประจำคลังสินค้าสุราษฎร์ฯ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ประจำคลังสินค้าสุราษฎร์ฯ)
รายละเอียดงาน : 1.วางแผน จัดเตรียมรถขนส่งประจำวัน
2.ติดตามผลการปฏิบัติงานของรถขนส่ง
3.จัดทำรายงานการขนส่ง
4.ประสานงาน แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและรถขนส่ง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Surat Thani
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์, การจัดการ, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ
2. สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงานล่วงเวลาได้
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
4. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าและขนส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. Contact : คุณโอ Tel : 082-005-4658 , 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถขนส่ง (6ล้อ คลัง7-11 ลาดกระบัง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถขนส่ง (6ล้อ คลัง7-11 ลาดกระบัง)
รายละเอียดงาน : - ขับรถขนส่ง
- ขนส่งสินค้า
- มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,000-22,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lat Krabang, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดกระบัง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6
2. ใช้ใบขับขี่ตามประเภทรถ
3. มีผู้ช่วยพนักงานขับรถ ทางบริษัทจ่ายค่าจ้างให้
4. สามารถอ่านออก และเขียนได้
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีความซื่อสัตย์
6. Contact : คุณโอ Tel : 082-005-4658 , 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานคลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : พนักงานคลังสินค้า
รายละเอียดงาน : จัด เรียง นับ และตรวจสอบสินค้า
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 320บาท/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lahan, Bang Bua Thong, Nonthaburi
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3, ปวช.,ปวส.
2. ระยะเวลาการจ้างงาน 3 เดือน
3. ที่พักอยู่ในบริเวณใกล้เคียง สามารถเดินทางได้สะดวก
4. Contact : คุณโอ Tel : 0820054658
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักศึกษาฝึกงาน/พนักงานชั่วคราว
ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงาน/พนักงานชั่วคราว
รายละเอียดงาน : - จัดเรียงและตรวจสินค้าในคลังสินค้า
- ระยะเวลาการจ้างงาน เริ่ม 1 เมษายน 58 นับจากนั้น 3 เดือน
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 320บาท/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lahan, Bang Bua Thong, Nonthaburi
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป หรือศึกษาอยู่ระหว่างชั้น ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี
2. มีความตั้งใจ และอดทน
3. พักอยู่ในจังหวัดบางบัวทอง และสามารถเดินทางได้สะดวก
4. Contact : คุณโอ Tel : 0820054658
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ประจำคลังเซเว่น สุวรรณภูมิ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ประจำคลังเซเว่น สุวรรณภูมิ)
รายละเอียดงาน : วางแผนการจัดงานขนส่ง, ครวจสภาพรถขนส่ง, ติดตามการปฏิบัติงานของรถขนส่ง, รายงานผลการปฏิบัติงานของรถขนส่ง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lat Krabang, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดกระบัง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาลอจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ
3. ประสบการณ์ 0-4 ปี ด้านคลังสินค้าหรือขนส่ง
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. เดินทางได้สะดวก หรือมีที่พักในบริเวณใกล้เคียง
6. ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word, Excel ได้ดี
7. มีมนุษยสัมพันธฺดี และมีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี
8. Contact : คุณโอ Tel : 082-005-4658
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Admin
ตำแหน่งงาน : Sales Admin
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก รับorderจากลูกค้าและติดตามเอกสาร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์ 1-3 ปี
3. บุคลิกภาพดี ประสานงานดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน
4. ติดต่อ : คุณกฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ โทร : 082-005-4658 , 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียดงาน : 1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.ทำสัญญาจ้าง เช่น สัญญาเช่า สัญญาจัดจ้าง
3.ทำค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ โทรศัพท์ ค่าเช่าบ้าน ค่ารถ เป็นต้น
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ประสบการณ์ 1-3 ปี
2. เรียนรู้ อดทน มีความตั้งใจ
3. สามารถเดินทางไปนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว
4. ติดต่อ : คุณกฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ โทร : 082-005-4658 , 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานรายวัน (คลังสินค้า บางบัวทอง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานรายวัน (คลังสินค้า บางบัวทอง)
รายละเอียดงาน : รับสินค้าและจัดเรียงสินค้า และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่จำกัด ตำแหน่ง
เงินเดือน : 320บาท/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : คลังสินค้าในพื้นที่โครงการแฟคตอรี่ 333 บางบัวทอง
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.
2. สามารถทำงานเป็นกะได้
3. สถานที่พักไม่ไกลจากที่ทำงานได้ หรือสามารถเดินทางได้ในระยะไม่ไกลจากบ้าน
4. ติดต่อ : คุณกฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ โทร : 082-005-4658 , 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานคีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงาน : พนักงานคีย์ข้อมูล
รายละเอียดงาน : - บันทึกข้อมูล
- จัดเก็บเอกสาร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 400-500 บาท/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
2. สามารถเรียนรู้งานได้ มีความอดทนและมีความรับผิดชอบ
3. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.30-18.00 น.
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
5. ติดต่อ : คุณกฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ โทร : 082-005-4658 , 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ