เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัดบริษัท : บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
รายละเอียดบริษัท : บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มของ CP ALL สังกัดธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่ายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการลอจิสติกส์ ด้านการขนส่งสินค้าและด้านการบริหารคลังสินค้า มีทั้งสินค้าแห้ง เย็นและแช่แข็ง
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทาง Email
- โทรสอบถามวัน-เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : คุณกฤษฎา ธีระโกศลพงศ์
โทร : 02-648-2453, 082-005-4658
แฟกส์ : 02-679-0059
ที่อยู่ : 119 ซอยสาทร 5 อาคารธาราสาทร ชั้น 8 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์ : www.dynamic-logistics.com , job.cpall.co.th

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
รายละเอียดงาน : 1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและบริการต่างๆให้ลูกค้า
2.ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การให้บริการของบริษัท
3.ติดต่อและเข้าพบลูกค้า
4.จัดทำรายงานต่างๆให้ลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.รวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า และปรับปรุงบริการ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและโอกาสในการเพิ่มการบริการให้แก่ลูกค้า
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, การตลาด, ลอจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านลอจิสติกส์
3. มีใจให้บริการ บุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint
5. ติดต่อ : คุณกฤษฎา โทร : 082-005-4658 , 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ 6 ล้อ (บางพลี)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ 6 ล้อ (บางพลี)
รายละเอียดงาน : - ขับรถขนส่ง
- ขนส่งสินค้าถ้วยกระดาษและพลาสติก
- เป็นการส่งจุดต่อจุด
- มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน

**มีผู้ช่วยพนักงานขับรถ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-20,000 (มีเด็กรถ 9,000-11,000) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : มีกระจายทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และตามภูมิภาคต่างๆ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6
2. ใช้ใบขับขี่ตามประเภทรถ (ท.2)
3. สามารถอ่านออก และเขียนได้
4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีความซื่อสัตย์
5. ติดต่อ : คุณโอ โทร : 02-648-2453 , 082-005-4658
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานรับสินค้า (คลังสินค้า บางบัวทอง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานรับสินค้า (คลังสินค้า บางบัวทอง)
รายละเอียดงาน : 1.จัดเรียงสินค้าที่นำส่งเข้าคลังสินค้า
2.นับและตรวจสอบสินค้าที่เข้าคลังสินค้า
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 320 บาท / วัน (มีค่าเข้ากะและค่าล่วงเวลา) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการ แฟคตอรี่ แลนด์ และแยกนพวงศ์
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.
2. ที่พักอยู่ในบริเวณใกล้เคียง สามารถเดินทางได้สะดวก
3. สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาได้
4. มีความตั้งใจและรักในงาน
5. ติดต่อ : คุณโอ โทร : 082-005-4658, 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า (เชียงใหม่)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถขนส่งสินค้า (เชียงใหม่)
รายละเอียดงาน : - ขับรถขนส่งสินค้า
- รับสินค้าในศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven
- ส่งสินค้าตามร้าน 7-Eleven ในภาคเหนือ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. สามารถยกและขนสินค้าได้
3. สื่อสารได้ดี สามารถอ่านออกและเขียนได้
4. ติดต่อ : คุณโอ๋ ธีรศักดิ์ โทร : 082-993-4505
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

System Analyst
ตำแหน่งงาน : System Analyst
รายละเอียดงาน : 1.ริเริ่มให้มีการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรอย่างบูรณาการ (IT Solution)
2.กำหนดและออกแบบการใช้งานทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือตามข้อตกลง (Capacity)
3.ติดตามและประเมินประสิทธิผลในการใช้ IT (Performance)
4.ติดตามผลการเข้าร่วมบริหาร/ป้องกันความเสี่ยงทางด้าน IT (Risk)กับทีม Outsource ที่ให้บริการด้าน IT
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารธารา สาทร ชั้น 8
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆทื่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานด้าน IT 1-3 ปี
3. ติดต่อ : คุณกฤษฎา โทร : 02-648-2453, 082-005-4658
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง (CPF หนองจอก)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง (CPF หนองจอก)
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานด้านขนส่งและธุรการ โดยประสานงานและทำข้อมูลต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ เน้นการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริเวณข้าง โรงงาน CPF หนองจอก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : หนองจอก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี (สาขาโลจิสติกส์, การจัดการ, คอมพิวเตอร์)
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Excel, Power Point ได้ดี
3. จัดทำข้อมูลและนำเสนอได้ดี
4. สามารถเดินได้ทางสะดวกหรือมีที่พักบริเวณใกล้เคียง
5. ติดต่อ : คุณกฤษฎา โทร : 082-005-4658 , 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักศึกษาฝึกงาน (ถ่ายและตัดต่อวีดีโอ)
ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงาน (ถ่ายและตัดต่อวีดีโอ)
รายละเอียดงาน : 1.ถ่ายทำวีดีโอกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ
2.ตัดต่อวีดีโอจากการถ่ายทำ เพื่อวีดีโอการสอนงาน
3.โครงการนี้จะมีประโยชน์แก่นักศึกษา เนื่องจาก ได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานทั้งหมดของบริษัทฯ
4.สามารถทำเป็นโครงการนำเสนอในรายวิชาสหกิจศึกษาหรือฝึกงานได้
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารธาราสาทร ชั้น 8
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดสถานะทางเพศ
3. สามารถเดินทางไปนอกสถานที่ได้
4. มีอุปกรณ์การถ่ายทำและการตัดต่อ
5. มีทักษะเชิงวิเคราะห์ การออกแบบทางความคิด และมีความคิดสร้างสรรค์
6. ติดต่อ : คุณกฤษฎา โทร : 082-005-4658, 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ 6 ล้อ ห้องเย็น (บางบัวทอง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ 6 ล้อ ห้องเย็น (บางบัวทอง)
รายละเอียดงาน : ขับรถรับ-ขนส่งสินค้ากระจายตามร้าน 7-Eleven
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 25,000-30,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
3. รู้จักแผนที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
4. สามารถขนส่ง ยก ลากสินค้า ลงร้าน 7-Eleven ได้
5. ติดต่อ : คุณโอ โทร : 082-005-4658
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (คลังสินค้า 7-Eleven สมุทรสาคร)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (คลังสินค้า 7-Eleven สมุทรสาคร)
รายละเอียดงาน : 1.วางแผนและจัดตารางการวิ่งงานให้แก่รถขนส่ง
2.ประสานงานกับพนักงานขับรถขนส่งและลูกค้า
3.จัดทำข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป โลจิสติกส์ หรืออื่นๆ
2. สามารถเข้ากะและทำงานล่วงเวลาได้
3. สามารถเดินทางได้สะดวกหรือมีสถานที่พักบริเวณใกล้เคียง
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้ดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักศึกษาฝึกงาน
ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงาน
รายละเอียดงาน : ส่วนงานให้เลือกฝึกงาน
- บัญชีและการเงิน
- จัดซื้อและธุรการ
- กลยุทธ์และแผนงาน
- ความปลอดภัย (จป.)
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ซอยสาทร 5 อาคารธาราสาทร ชั้น 8
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. กำลังศึกษาชั้นปี 3 หรือ 4
2. กลุ่มวิชาการจัดการ-บริหาร และสังคมศาสตร์
3. ติดต่อ : คุณโอ โทร : 082-005-4658, 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกบริหารกลยุทธ์องค์กร
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกบริหารกลยุทธ์องค์กร
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำเป้าหมายขององค์กร ตัวชี้วัดขององค์กร และการบริหารกลยุทธ์
2.จัดทำและจัดเก็บตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงาน(KPI)
3.การบริหารความเสี่ยง(Risk Management)
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thungmahamek, Sathon, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์, สถิติ , บริหาร , การจัดการ
2. มีทักษะการนำเสนอ และประสานงานที่ดี
3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย
5. Contact : คุณกฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ Tel : 02-648-2453 , 082-005-4658
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดงาน : 1. รวบรวมและเข้าใจความต้องการของธุรกิจและผู้ใช้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ใน IT
2. บริหารโครงการให้เป็นไปตามขอบเขตงาน งบประมาณ และเวลาที่กำหนด
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
4. การทดสอบตรวจรับระบบงาน ให้สนองตอบความต้องการและแผนธุรกิจ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thungmahamek, Sathon, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
2. มีความรู้ทางธุรกิจลอจิสติกส์ และความชำนาญในการออกแบบระบบการบริหารจัดการด้านลอจิสติกส์
3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
4. มีทักษะในการวิเคราะห์แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5. มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. Contact : คุณกฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ Tel : 082-005-4658
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานด้านระบบคุณภาพ , ISO , TQM , งานด้าน Productivity ขององค์กร (QCC , Kaizen)
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thungmahamek, Sathon, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ , การบริหาร , เศรษฐศาสตร์
2. มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3. Contact : กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ Tel : 0820054658 , 026482453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบคุณภาพ
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำควบคุมระบบบริหารคุณภาพ
2.ควบคุม ดูแล ประสานงานการดำเนินการตรวจติดตามภายในบริษัท
3.พัฒนาและปรับปรุงระบบคุณภาพ และ Productivity ขององค์กร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thungmahamek, Sathon, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษา ป.ตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
2. มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปีขึ้นไป
3. สามารถสื่อสารได้ดี และมีภาวะผู้นำ
4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
5. Contact : คุณกฤษฎา Tel : 0820054658 , 026482453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานด้านบัญชี (รับ , จ่าย , ลูกหนี้ , เจ้าหนี้)
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thungmahamek, Sathon, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
2. สามารถเรียนรู้งานได้ดี และมีความอดทน
3. Contact : คุณกฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ Tel : 0820054658 , 026482453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานคีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงาน : พนักงานคีย์ข้อมูล
รายละเอียดงาน : - บันทึกข้อมูล
- จัดเก็บเอกสาร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 400-500 บาท/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thungmahamek, Sathon, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
2. สามารถเรียนรู้งานได้ มีความอดทนและมีความรับผิดชอบ
3. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.30-18.00 น.
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
5. Contact : คุณโอ Tel : 082-005-4658 , 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รายละเอียดงาน : 1.คัดเลือก สรรหา และประเมินSupplier
2.รับผิดชอบเบิกและจัดส่งอุปกรณ์สำนักงาน
3.ปฏิบัติงานจัดซื้อและอุปกรณ์สำนักงาน รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thungmahamek, Sathon, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบริหาร การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อมา 1-3 ปี
3. อายุ 23-28 ปี
4. มีความอดทน เจรจาต่อรอง และชอบการเรียนรู้
5. Contact : คุณกฤษฎา Tel : 082-005-4658
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : ขับรถรับ-ส่งให้ผู้บริหาร
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-19,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ทำงานล่วงเวลาได้
2. รู้เส้นทางและแผนที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
3. บุคลิกภาพที่ดี และมีมารยาท
4. มีประสบการณ์ในการขับรถให้ผู้บริหาร
5. บ้านพักอยู่ถนนราชพฤกษ์
6. Contact : คุณโอ Tel : 082-005-4658 , 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ 6 ล้อห้องเย็น (ประจำ คลัง7-11มหาชัย)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ 6 ล้อห้องเย็น (ประจำ คลัง7-11มหาชัย)
รายละเอียดงาน : - ขับรถขนส่ง
- ขนส่งสินค้า
- มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Bang Thorat, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6
2. ขับรถ 6 ล้อป้ายเหลือง ใช้ใบขับขี่ ท.2
3. มีผู้ช่วยพนักงานขับรถ ทางบริษัทจ่ายค่าจ้างให้
4. สามารถอ่านออก และเขียนได้
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีความซื่อสัตย์
6. Contact : คุณโอ Tel : 082-005-4658 , 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ประจำคลังสินค้าสุราษฎร์ฯ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ประจำคลังสินค้าสุราษฎร์ฯ)
รายละเอียดงาน : 1.วางแผน จัดเตรียมรถขนส่งประจำวัน
2.ติดตามผลการปฏิบัติงานของรถขนส่ง
3.จัดทำรายงานการขนส่ง
4.ประสานงาน แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและรถขนส่ง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Surat Thani
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์, การจัดการ, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ
2. สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงานล่วงเวลาได้
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
4. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าและขนส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. Contact : คุณโอ Tel : 082-005-4658 , 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถขนส่ง (6ล้อ คลัง7-11 ลาดกระบัง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถขนส่ง (6ล้อ คลัง7-11 ลาดกระบัง)
รายละเอียดงาน : - ขับรถขนส่ง
- ขนส่งสินค้า
- มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,000-22,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lat Krabang, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดกระบัง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6
2. ใช้ใบขับขี่ตามประเภทรถ
3. มีผู้ช่วยพนักงานขับรถ ทางบริษัทจ่ายค่าจ้างให้
4. สามารถอ่านออก และเขียนได้
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีความซื่อสัตย์
6. Contact : คุณโอ Tel : 082-005-4658 , 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานคลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : พนักงานคลังสินค้า
รายละเอียดงาน : จัด เรียง นับ และตรวจสอบสินค้า
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 320บาท/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lahan, Bang Bua Thong, Nonthaburi
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3, ปวช.,ปวส.
2. ระยะเวลาการจ้างงาน 3 เดือน
3. ที่พักอยู่ในบริเวณใกล้เคียง สามารถเดินทางได้สะดวก
4. Contact : คุณโอ Tel : 0820054658
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักศึกษาฝึกงาน/พนักงานชั่วคราว
ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงาน/พนักงานชั่วคราว
รายละเอียดงาน : - จัดเรียงและตรวจสินค้าในคลังสินค้า
- ระยะเวลาการจ้างงาน เริ่ม 1 เมษายน 58 นับจากนั้น 3 เดือน
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 320บาท/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lahan, Bang Bua Thong, Nonthaburi
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป หรือศึกษาอยู่ระหว่างชั้น ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี
2. มีความตั้งใจ และอดทน
3. พักอยู่ในจังหวัดบางบัวทอง และสามารถเดินทางได้สะดวก
4. Contact : คุณโอ Tel : 0820054658
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ประจำคลังเซเว่น สุวรรณภูมิ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ประจำคลังเซเว่น สุวรรณภูมิ)
รายละเอียดงาน : วางแผนการจัดงานขนส่ง, ครวจสภาพรถขนส่ง, ติดตามการปฏิบัติงานของรถขนส่ง, รายงานผลการปฏิบัติงานของรถขนส่ง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Lat Krabang, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดกระบัง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาลอจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ
3. ประสบการณ์ 0-4 ปี ด้านคลังสินค้าหรือขนส่ง
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. เดินทางได้สะดวก หรือมีที่พักในบริเวณใกล้เคียง
6. ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word, Excel ได้ดี
7. มีมนุษยสัมพันธฺดี และมีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี
8. Contact : คุณโอ Tel : 082-005-4658
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Admin
ตำแหน่งงาน : Sales Admin
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก รับorderจากลูกค้าและติดตามเอกสาร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์ 1-3 ปี
3. บุคลิกภาพดี ประสานงานดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน
4. ติดต่อ : คุณกฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ โทร : 082-005-4658 , 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียดงาน : 1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.ทำสัญญาจ้าง เช่น สัญญาเช่า สัญญาจัดจ้าง
3.ทำค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ โทรศัพท์ ค่าเช่าบ้าน ค่ารถ เป็นต้น
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ประสบการณ์ 1-3 ปี
2. เรียนรู้ อดทน มีความตั้งใจ
3. สามารถเดินทางไปนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว
4. ติดต่อ : คุณกฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ โทร : 082-005-4658 , 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานรายวัน (คลังสินค้า บางบัวทอง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานรายวัน (คลังสินค้า บางบัวทอง)
รายละเอียดงาน : รับสินค้าและจัดเรียงสินค้า และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่จำกัด ตำแหน่ง
เงินเดือน : 320บาท/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : คลังสินค้าในพื้นที่โครงการแฟคตอรี่ 333 บางบัวทอง
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.
2. สามารถทำงานเป็นกะได้
3. สถานที่พักไม่ไกลจากที่ทำงานได้ หรือสามารถเดินทางได้ในระยะไม่ไกลจากบ้าน
4. ติดต่อ : คุณกฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ โทร : 082-005-4658 , 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานคีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงาน : พนักงานคีย์ข้อมูล
รายละเอียดงาน : - บันทึกข้อมูล
- จัดเก็บเอกสาร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 400-500 บาท/วัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
2. สามารถเรียนรู้งานได้ มีความอดทนและมีความรับผิดชอบ
3. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.30-18.00 น.
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
5. ติดต่อ : คุณกฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ โทร : 082-005-4658 , 02-648-2453
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  ความรัก
  ดูดวง
  ร้านอาหาร
  วาไรตี้
  ท่องเที่ยว
  ลดน้ำหนัก
  ออกกำลังกาย
  คติสอนใจ
  บิวตี้
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ทำอาหาร
  เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย
  มือถือ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  แนะนำโรงแรม
  แนะนำร้านอาหาร
  เส้นทางการเดินทาง
  ทริปท่องเที่ยว
  ข่าวสารท่องเที่ยว
  รีวิวโรงแรม
  บิวตี้
  ทรงผม
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ข่าวดัง
  ข่าวดารา
  ดูดวง
  ความรัก
  กินเที่ยว
  ไลฟ์สไตล์
  โปรโมชั่น
  เทคโนโลยี
  ผู้หญิง
  ข่าวเศรษฐกิจ
  job
  ร้านค้าออนไลน์
  ขายของออนไลน์
© copyright 2004-2021 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ