เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)บริษัท : ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท :

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจพาณิชย์ให้บริการด้านการเงินและการลงทุน โดยมุ่งเน้นการทำธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยครอบคลุมการบริการเงินฝาก ธนบดีธนกิจ ธุรกิจเช่าซื้อ และสินเชื่อธุรกิจเฉพาะกลุ่ม และด้วยการร่วมกิจการกับ บมจ.ทุนภัทร ภายใต้ชื่อ ‘กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร’ ทำให้ธนาคารมีความสามารถในการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายครบวงจร ตอบสนองทุกความต้องการครอบคลุมทุกธุรกิจกับลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าสถาบัน ทั้งในส่วนของลูกค้าธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน นอกจากนี้ ในปัจจุบันสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของธนาคารเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว ซึ่งทำให้ธนาคารมีความพร้อมในการเติบโตในอนาคต

เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน กำลังมองหาบุคคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จในอาชีพ พร้อมร่วมเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา

Kiatnakin Bank Public Company Limited (KKB) is an emerging commercial bank which provides financial and investment services based on our specialization. Service domain covers retail deposit and lending, Wealth Management, Hire Purchase and Focused-segment Commercial Lending. Through merging with Phatra Capital Public Company Limited, Kiatnakin Phatra Financial Group has been formed, which helps enhance and broaden KKB’s products and services. At present, KKB has been serving needs of all types of customers: Individual, Corporate and Institutional clients. Current assets under management has been doubled and become growth platforms for KKP’s future expansion.

To support our growth strategy, our Bank is looking for the high caliber talents; who demonstrate knowledge and competency, creativities, team-orientation, and strong aspiration for professional successes, to join us in the path for future growth.
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสามารถติดต่อส่งใบสมัคร ประวัติโดยย่อและรูปถ่ายได้ที่ E-mail
ติดต่อ : ทีมวางแผนอัตรากำลังและสรรหา
โทร : 02-165-5555
แฟกส์ : 02-680-3939
ที่อยู่ : สายบริหารทรัพยากรบุคคล เลขที่ 209 อาคารเคทาวเวอร์ เอ ชั้น 19 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.kiatnakin.co.th

เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองข้อมูลสินเชื่อรายย่อย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองข้อมูลสินเชื่อรายย่อย
รายละเอียดงาน : • ศูนย์กลางปฏิบัติการ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง เอกสารและข้อมูลคำขอสินเชื่อรายย่อยต่างๆของธนาคาร และสินเชื่อเช่าซื้อ
• ตรวจสอบ รับรองข้อมูลและเอกสารเพื่อวัตถุประส่งค์ในการบันทึกข้อมูล Loan Application เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการขออนุมัติสินเชื่อเบื้องต้น (Loan Application Data & Documents Verification)
• ประสานงานกับเจ้าหน้าที่การขายและบริการฯ Follow up ความครบถ้วนของเอกสาร ความถูกต้องของข้อมูล และเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์พิจารณาอนุมัติเบื้องต้น
• ควบคุมและส่งมอบงานตามคุณภาพ มาตรฐาน และ SLA ที่กำหนด เพื่อสนับสนุนรองรับการขยายปริมาณธรุกิจสินเชื่อรายย่อย ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดและกระบวนการปฏิบัติงาน
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป
2. มีความรู้ และประสบการณ์ ในงานด้านสินเชื่อ หรือ ปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อยฯ อย่างน้อย 1-3 ปี
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
4. มีความละเอียดรอบคอบ และมี Service Mind
5. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และมีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
6. ติดต่อ : คุณศรีสุข โทร : 02-680-3915
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจสาขา ภูเก็ต (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจสาขา ภูเก็ต (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
รายละเอียดงาน : ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า
หน้าที่ความรับผิดชอบ :-
• รักษาและหาลูกค้าเงินฝากของธนาคาร ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
• ให้บริการและดูแลลูกค้าทุกกลุ่มตามมาตรฐานของธนาคาร
• แนะนำผลิตภัณฑ์กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยให้กับลูกค้า
• จัดทำ Call Report การติดต่อ และออกเยี่ยมลูกค้าส่งผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
2. มีประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร 0 – 10 ปี
3. มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจา
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ ใจรักบริการและบุคลิกภาพดี
5. ติดต่อ : คุณกังสดาล โทร : 02-680-3932
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ประจำHUB สมุทรปราการและเกษตร-วิภาวดี
ตำแหน่งงาน : การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ประจำHUB สมุทรปราการและเกษตร-วิภาวดี
รายละเอียดงาน : ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีกับคู่ค้า เพื่อหาช่องทางขยายปริมาณงานสินเชื่อ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :-
• ให้คำปรึกษา และชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขการเช่าซื้อ แก่ลูกค้า ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน
• ทำหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบเอกสารและวิเคราะห์สินเชื่อ ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน รวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ในบางกรณี เพื่อใช้ในการพิจารณา และทำสัญญาเช่าซื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
• ร่วมกับหัวหน้างานและทีมการตลาดผลิตภัณฑ์รถยนต์ (Product Manager) ในการหาข้อมูลด้านการตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ย ยอดจัดเช่าซื้อ และเงื่อนไขอื่นๆ พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารต่างๆ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคู่ค้า หรือเพื่อเสนอ ปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลไกดอกเบี้ยและยอดจัดให้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้
• สนับสนุนงานขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
• ติดตาม และทวงถามค่างวดที่ค้างชำระ ตั้งแต่ 1 งวดขึ้นไป จากลูกค้าที่ได้ปล่อยสินเชื่อไปแล้ว พร้อมรับมอบรถยนต์คืนจากลูกค้า กรณีที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระ หรือต้องการคืนรถยนต์
• ติดต่อและสร้างสัมพันธภาพอันดีกับคู่ค้า โดยเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ (Event) ทั้งที่จัดโดยธนาคาร คู่ค้า (Dealer/ Tent) และค่ายรถยนต์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• เข้าร่วมการประชุม Daily Meeting, Weekly Meeting และ Sale Mat ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
2. มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ หรือการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ 0 – 5 ปี
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ระดับดี
4. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ พิจารณาสินเชื่อ
5. มีทักษะในการสื่อสารและเจรจา
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ ใจรักงานบริการและบุคลิกภาพดี
7. มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
8. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
9. ติดต่อ : คุณกังสดาล โทร : 02-680-3932
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ บริหารสินเชื่อธุรกิจ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ บริหารสินเชื่อธุรกิจ
รายละเอียดงาน : •รับผิดชอบการตรวจสอบเงื่อนไขการอนุมัติวงเงิน ติดต่อสื่อสาร และให้คำแนะนำต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร
•พิจารณาเงื่อนไข และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเบิกใช้เงินกู้ การปลอดจำนอง การชำระคืนงินกู้ ตลอดจนให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้วงเงินของลูกค้ากับธนาคาร
•วิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำต่อลูกค้าในกรณีที่เห็นว่าลูกค้าอาจมีปัญหาหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา
•จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานของลูกค้า และ รายงานให้หัวหน้างานทราบ เพื่อหาแนวทางป้องกันก่อนที่ลูกค้าจะมีปัญหาในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา
•เจรจาทำความเข้าใจกับลูกค้า และ จัดทำข้อเสนอให้แก่ลูกค้า เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการสินเชื่อ
•ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน ได้แก่ ทีมวิศวกร สถาปนิก วิจัยและพัฒนา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับการพัฒนาโครงการของลูกค้า
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาดสินเชื่อในธุรกิจธนาคาร, สถาบันการเงิน อย่างน้อย 2 ปี
3. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการวิเคราะห์งบการเงิน และการวิเคราะห์ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (Financial Feasibility Analysis)
4. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเจรจาต่อรอง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พิธีการสินเชื่อรายย่อย
ตำแหน่งงาน : พิธีการสินเชื่อรายย่อย
รายละเอียดงาน : 1.ตรวจสอบเงื่อนไข CA สัญญากู้ และเงื่อนไขของสินเชื่อ (สินเชื่อเคหะ สินเชื่อ SME
2.ดำเนินการตั้งวงเงินสินเชื่อ
3.ตรวจสอบและปล่อยเช็คเงินกู้
4.ติดตาม ตรวจเอกสารสำคัญ หลักประกัน พร้อมนำส่ง หรือเบิกออกจากห้องมั่นคง
อัตรา : 7 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านงานปฏิบัติการสินเชื่อ 0 - 1 ปีขึ้นไป
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office เป็นอย่างดี
4. มีความละเอียดรอบคอบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พัฒนาธุรกิจสาขา (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคารสาขาเซ็นทรัล บางนา เกษตร และทองหล่อ)
ตำแหน่งงาน : พัฒนาธุรกิจสาขา (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคารสาขาเซ็นทรัล บางนา เกษตร และทองหล่อ)
รายละเอียดงาน : 1. รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
2. รักษาและหาลูกค้าเงินฝากของธนาคาร ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
3. แนะนำผลิตภัณฑ์กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยให้กับลูกค้า
4. ให้บริการและดูแลลูกค้าทุกกลุ่มตามมาตรฐานของธนาคาร
5. จัดทำ Call Report การติดต่อ และออกเยี่ยมลูกค้าส่งผู้บังคับบัญชา
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ( เซ็นทรัล บางนา ทองหล่อ เกษตร แฟชั่น ปิ่นเกล้า / นนทบุรี / บางบอน / สุขสวัสดิ์ / ซีคอนบางแค / นครปฐม ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
2. มีประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคารไม่น้อยกว่า 1 - 5 ปี
3. มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร ตลอดจนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ของธนาคาร
4. มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจา
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ ใจรักงานบริการและมีบุคลิกภาพดี
6. ติดต่อ : คุณกังสดาล อินทปัญญา, คุณวาสนา ทีวะเวช, คุณศิรินภา ธรรมลังกา โทร : 02-625-5446, 02-680-3933
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Housing/SMEs/Personal Loan/Leasing)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Housing/SMEs/Personal Loan/Leasing)
รายละเอียดงาน : วิเคราะห์สินเชื่อและพิจารณาวงเงินสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย /สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)/ สินเชื่อบุคคล / สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
• พิจารณา/ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า,เอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
• Verify ตัวตนลูกค้า และติดต่อประสานงานกับสาขา เพื่อขอข้อมูลที่จะใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ
• พิจารณาวงเงินที่เหมาะสมให้กับลูกค้า และจัดทำใบเสนอขอสินเชื่อ (CA) เพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
• พิจารณา/วิเคราะห์ความเสี่ยง และให้ความเห็นเพื่อนำเสนออนุมัติสินเชื่อให้ได้ตามเป้าหมายและตามกรอบเวลา SLA ที่มีการตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
3. มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน, จัดทำ cash flow
4. มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร ตลอดจนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ของธนาคาร
5. มีความสามารถในการวิเคราะห์ บริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การบริหารความเสี่ยง การเจรจาต่อรอง การประสาน งาน มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะในการสื่อสาร
6. ติดต่อ : คุณสุชาดา อรุณพิริยะกุล/ คุณเนตรพร สุภาเนตร โทร : 02-680-3936/ 02-680-3922
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ศูนย์บริการลูกค้าและพนักงาน (Call Center) ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : ศูนย์บริการลูกค้าและพนักงาน (Call Center) ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร ตลอดจนบริหารการบันทัก และประเมินปัญหาของลูกค้าเพื่อจัดทำรายงานในการเสนอข้อชี้แนะในการให้บริการต่อไป เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสต์ บัญชี บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ การเงิน การธนาคารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริการ ศูนย์บริการ ศูนย์ติดต่อ หรือการทำงานในธนาคารอย่างน้อย 1 ปี
3. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร บริการทางการเงิน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
4. มีความสามารถในการสื่อสาร การแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การประสานงาน มีความริเริ่มสร้างสรรค์
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี
6. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานในระดับที่ดี
7. ติดต่อ : คุณ ศิรินภา ธรรมลังกา, คุณวาสนา ทีวะเวช โทร : 02-680-3933 , 02-625-5446
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

บันทึกข้อมูลสินเชื่อรายย่อย
ตำแหน่งงาน : บันทึกข้อมูลสินเชื่อรายย่อย
รายละเอียดงาน : - บันทึกข้อมูล Loan Application และเงื่อนไขสำหรับการอนุมัติ เพื่อสนับสนุนการขยายปริมาณธรุกิจและลดปริมาณข้อมูลผิดพลาด การส่งคืน Case return จากหน่วยงานอนุมัติสินเชื่อฯ
- ศูนย์กลางบันทึกข้อมูลลูกค้าและเงื่อนไขข้อมูลเบื้องต้นในระบบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการขออนุมัติสินเชื่อเบื้องต้น (Loan Application Data Entry)
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่การตลาดฯสาขา สายงานเครือข่ายและการขาย และทีมตรวจเอกสารสินเชื่อรายย่อย เรื่องความถูกต้องของข้อมูล และเงื่อนไขประกอบเพื่อใช้ในการขออนุมัติสินเชื่อรายย่อยฯ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ป.ตรี สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
2. มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย อย่างน้อย 3 ปี
3. ทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ละเอียด รอบคอบ
4. มีสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS.Office
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พัฒนาธุรกิจสาขา (ปิ่นเกล้า / เพชรเกษม / ซีคอนบางแค / บางบอน / สมุทรสาคร / นนทบุรี / เซ็นทรัลเวสเกต )
ตำแหน่งงาน : พัฒนาธุรกิจสาขา (ปิ่นเกล้า / เพชรเกษม / ซีคอนบางแค / บางบอน / สมุทรสาคร / นนทบุรี / เซ็นทรัลเวสเกต )
รายละเอียดงาน : ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า

•รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
•รักษาและหาลูกค้าเงินฝากของธนาคาร ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
•แนะนำผลิตภัณฑ์กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยให้กับลูกค้า
•ให้บริการและดูแลลูกค้าทุกกลุ่มตามมาตรฐานของธนาคาร
•จัดทำ Call Report การติดต่อ และออกเยี่ยมลูกค้าส่งผู้บังคับบัญชา
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
2. มีประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคารไม่น้อยกว่า 1 - 5 ปี
3. มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร ตลอดจนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ของธนาคาร
4. มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจา
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ ใจรักงานบริการและมีบุคลิกภาพดี
6. ติดต่อ : คุณ ศิรินภา ธรรมลังกา , คุณ วาสนา ทีวะเวช โทร : 02-680-3933 , 02-625-5446
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจ (Officer)
ตำแหน่งงาน : ปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจ (Officer)
รายละเอียดงาน : •ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะมีการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
•ตรวจสอบ ควบคุมการจัดทำนิติกรรมสัญญา และหลักประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไข
•ประสานงาน และให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานอื่น เพื่อให้บริการกับลูกค้า
•บันทึกวงเงินสัญญาสินเชื่อ และระบบข้อมูลลูกค้า
•บันทึกข้อมูลการให้สินเชื่อ รวมถึงดูแลให้มีการจัดทำเช็ค หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ลูกค้า
•บันทึกรายการรับชำระเงิน และออกใบเสร็จรับเงิน
•ควบคุมการจัดเก็บเอกสารนิติกรรมสัญญา และหลักประกัน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์งานด้านการให้บริการสินเชื่อ 0 – 3 ปี
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
4. มีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูล หรือเอกสาร
5. มีทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และ Service Mind
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

บริการงานจัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : บริการงานจัดซื้อ
รายละเอียดงาน : 1.ประสานร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดในการกำหนดตารางกิจกรรมส่งเสริมการขาย
2.บริหารแผนส่งเสริมการขายโดยการจัดซื้อ จัดหาให้เป็นไปตามตารางกิจกรรม
3.ทำการเปรียบเทียบราคาสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิตตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป
4.จัดทำงบประมาณและประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อนำเสนอพิจารณาอนุมัติให้ทันเวลา
5.จัดทำแผนการจัดซื้อ เพื่อลดความเสี่ยงด้านคุณภาพและการได้สินค้าไม่ตรงตามกำหนด รวมถึงราคาที่เหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้
6.จัดหา Supplierหรือผู้ผลิต โดยทำการเปรียบเทียบราคาและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาและบริการที่มีประสิทธิภาพ
7.ประสานงานและดำเนินงานด้านจัดซื้อให้เป็นระบบ รวมทั้งจัดทำคู่มือและมาตรฐานงานจัดซื้อ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์งานจัดซื้อ อย่างน้อย 3 ปี
3. มีความรู้ ทักษะ และชำนาญในการจัดซื้อสินค้า/บริการ ด้านส่งเสริมการขาย
4. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS. Office ได้ โดยเฉพาะโปรแกรม Excel
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ตรวจสอบสินเชื่อเช่าซื้อ (Checker-out) ประจำสมุทรปราการ
ตำแหน่งงาน : ตรวจสอบสินเชื่อเช่าซื้อ (Checker-out) ประจำสมุทรปราการ
รายละเอียดงาน : - มีหน้าหน้าที่ในการให้บริการในการตรวจสอบ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบกิจการ ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน รวมถึงการให้บริการตรวจสอบ สินเชื่อเคหะ, P-LOAN ,SME ,เร่งรัด โดยการออกตรวจสอบนอกสถานที่ พร้อมทั้งถ่ายภาพ, วาดแผนที่เส้นทางอย่างละเอียด รวบรวมข้อมูล ประเมินรายได้ และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน โดยจัดทำรายงานการตรวจสอบพื้นที่ให้กับหัวหน้างานเพื่อลงความเห็นชอบ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม CAPACITY และ SLA ที่กำหนดไว้
- มีจักรยานยนต์และกล้องถ่ายรูปใช้ในงาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
2. มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ หรืองานสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 0-1 ปี
3. มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง มีใบอนุญาตขับขี่
4. มีความชำนาญเส้นทางคมนาคม ในพื้นที่ตนเองรับผิดชอบ
5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
6. ติดต่อ : คุณกังสดาล อินทปัญญา , คุณวาสนา ทีวะเวช โทร : 02-680-3932,02-680-3933 , 02-625-5446
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

การตลาดฟลอร์แพลน ประจำพื้นที่(ภาคเหนือ,ภาคอีสาน,กทม,ภาคใต้)
ตำแหน่งงาน : การตลาดฟลอร์แพลน ประจำพื้นที่(ภาคเหนือ,ภาคอีสาน,กทม,ภาคใต้)
รายละเอียดงาน : • ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการตลาดฟลอร์แพลนในพื้นที่ ที่รับผิดชอบโดยการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบัน เพื่อโอกาสในการร่วมธุรกิจในระยะยาว
• แสวงหาโอกาสในการร่วมธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่ๆ ด้วยบทบาทการเป็นคู่คิด หรือที่ปรึกษาทางธุรกิจแก่ลูกค้า
• แนะนำผลิตภัณฑ์ขององค์กรที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ และ เกิดความเชื่อถือ ยอมรับ และ มั่นใจในความเชี่ยวชาญในธุรกิจขององค์กร
• การรวบรวมข้อมูลด้านการตลาดของธุรกิจฟลอร์แพลนที่เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์เสมอเพื่อสามารถเสนอและปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ ให้สามารถทำการตลาดแข่งขันกับคู่แข่งได้
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : หลายจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาด หรือการทำงานด้านสินเชื่อธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน
4. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคารโดยเฉพาะด้านการตลาดเช่าซื้อ การให้บริการทางการเงิน การขายหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของกฎระเบียบต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการธนาคารและเช่าซื้อ
5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
6. ติดต่อ : คุณรมณ สันป่าแก้ว โทร : 02-680-3967
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Exclusive RM Walk-in Interview เสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2559
ตำแหน่งงาน : Exclusive RM Walk-in Interview เสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2559
รายละเอียดงาน : ตำแหน่ง พัฒนาธุรกิจสาขา (RM)
ทำหน้าที่ด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคารและการลงทุน
ประจำสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและภูมิภาค

กำหนดการ
8.30 - 9.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
9.00 - 10.00 กล่าวต้อนรับและฟังบรรยายจากผู้บริหารระดับสูง
10.00 - 15.00 ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์งาน และรู้ผลทันที

การแต่งกาย : สามารถแต่งกายชุดลำลอง

พบกับโอกาสดีๆ ภายในบ้านหลังนี้ของเรากับอนาคตของคุณ
ที่ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
อาคารเค ทาวเวอร์เอ ชั้น 20 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
เสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2559
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง ไม่จำกัดอายุ
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

บริหารสินเชื่อ
ตำแหน่งงาน : บริหารสินเชื่อ
รายละเอียดงาน : ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนงานสินเชื่อรายย่อย และควบคุมงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบ :-
• ดำเนินการ Case ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องของเอกสารสำคัญ
• ดำเนินการลงนาม นัดทำนิติกรรม และแจ้งค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบและนำมาชำระในวันลงนาม
• ดำเนินการส่งมอบแฟ้มให้ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย
• จัดทำ CA แก้ไข กรณีที่มีการขอเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจาก CA ฉบับเดิม รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และตีโอนทรัพย์ชำระหนี้
• ติดตามลูกค้าที่มีการผิดนัดชำระหนี้ในกรณีที่ทางหน่วยงานเร่งรัดไม่สามารถติดต่อได้
• รับเรื่องแก้ไขข้อมูลลูกค้าและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า กรณีลูกค้ามีปัญหาในการชำระหนี้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. งานธุรการด้านสินเชื่อ อย่างน้อย 1 ปี
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน
4. ติดต่อ : คุณกังสดาล อินทปัญญา โทร : 02-680-3932
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ
รายละเอียดงาน : - จัดทำรายงานทะเบียน NEW CAR/ USED CAR / REFINANCE ที่ค้างนำส่ง ประจำเดือน เสนอผู้บริหาร
- ตรวจสอบ, รายงาน และแจ้งแก้ไข ข้อมูลของค่าภาษีในระบบ เพื่อให้สาขาทำการแก้ไขข้อมูล ในการส่งจดหมายเตือนต่อภาษีประจำทุกเดือน
- จัดทำ บันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน (Sign off ) หาแนวทางร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่น เพื่อหาข้อสรุปการปฎิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
-ช่วยกำกับดูแลงานทะเบียนรถยนต์ ของฝ่ายปฏิบัติการ และสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐาน และระเบียบธนาคาร
-ทำการตรวจสอบยอดเงินที่รับเข้าระบบ และปลดล็อกเล่มทะเบียนที่ขอผ่านมาในระบบ Work flow พร้อมแจ้งผลการการขอปลดล็อคกลับผู้ขออนุมัติ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป
3. มีประสบการณ์ในงานคีย์ข้อมูล ติดต่อประสานงาน อย่างน้อย 1 ปี
4. มีความละเอียดรอบคอบ และมี Service Mind
5. ติดต่อ : คุณศรีสุข โทร : 02-680-3915
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เร่งรัด สาขาราชบุรี สาขาเกษตร-วิภาวดี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เร่งรัด สาขาราชบุรี สาขาเกษตร-วิภาวดี
รายละเอียดงาน : - มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านงานเร่งรัด/เก็บเงิน ดูแลจัดเก็บเอกสาร และจัดทำรายงานต่างๆ ตลอดจนเจรจาหนี้ นัดหมายการชำระค่างวด โทรศัพท์ติดตามลูกค้าเช่าซื้อ รวมทั้งเป็นผู้รับมอบอำนาจในส่วนงานเร่งรัด/กฎหมาย และติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : เงินเดือน + โบนัส สวัสดิการตามธนาคาร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี และกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในงานด้านการเร่งรัดหนี้สิน อย่างน้อย 0 - 4 ปี
3. มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
4. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และมีรถยนต์ส่วนตัวใช้ในการทำงาน (สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง)
5. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน อาทิเช่น MS Office ในระดับที่ดี
6. ติดต่อ : คุณศิรินภา โทร : 02-680-3933
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

บริหารโครงการและพัฒนากระบวนงาน
ตำแหน่งงาน : บริหารโครงการและพัฒนากระบวนงาน
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการดำเนินงาน และสนับสนุนงานบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทำงาน ทั้งทางด้านกระบวนการทำงานและระบบงาน
รับผิดชอบในการสร้าง พัฒนา และออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ ๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน เช่น การปรับโครงสร้างของทีม, การปรับปรุงระบบงาน, การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทีม เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของกลยุทธ์องค์กรและทิศทางธุรกิจ
ให้การสนับสนุน และให้คำปรึกษาในการออกแบบขั้นตอน กระบวนการของหน่วยงานต่าง ๆ ในสายเครือข่ายการขายและบริการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี – โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน การธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาระบบ การออกแบบกระบวนงาน อย่างน้อย 2 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านการใช้ Six sigma green / black belt จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเงินการธนาคาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนงาน การตลาดหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของกฎระเบียบต่างๆ ของอุตสาหกรรมการธนาคารและการบริการ
4. มีความสามารถในการบริหารจัดการ การคิดเป็นระบบ การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การบริหารความเสี่ยง การเจรจาต่อรอง การประสานงาน มีความริเริ่มสร้างสรรค์
5. มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเกี่ยวกับการธนาคารเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านระบบงาน และกระบวนงาน ผลิตภัณฑ์และการบริการ พฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาอัตราการเจริญเติบโตธุรกิจ
6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง อาทิ โปรแกรม Microsoft Excel และสามารถเขียนโปรแกรม Visual Studio(.net), SQL หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เทียบเท่า
7. ติดต่อ : จิรศักดิ์ กีรติกสิกร โทร : 026803967
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิเคราะห์ข้อมูล
ตำแหน่งงาน : วิเคราะห์ข้อมูล
รายละเอียดงาน : •สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์เชิงปฏิบัติงานของฝ่ายงาน ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ตามที่กำหนด ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนด
•ปรับปรุงข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่ใช้ติดตามผลการขาย ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในการทำรายได้ของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมากำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสมและบริหารจัดการด้านฐานข้อมูล ให้มีความปลอดภัย
•จัดเตรียมรูปแบบการรายงาน และการแสดงผลข้อมูลที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ ทั้งในรูปแบบของเอกสาร และในการเข้าระบบข้อมูล
•อบรม สอน หรือถ่ายทอดการเข้าใช้ระบบ หรือฐานข้อมูล วิธีการเรียกข้อมูล หรือการดึงรายงานที่เหมาะสมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี – โท สาขา บริหารธุรกิจ, สถิติ, คณิตศาสตร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน การธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูล หรือการทำงานในธนาคารโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าบุคคลอย่างน้อย 3 ปี
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน
4. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคารโดยเฉพาะด้านข้อมูล ระบบ หรือทำงานด้านบริการทางการเงิน การตลาด หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล การดูแลฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การวางมาตรฐาน
6. ติดต่อ : จิรศักดิ์ กีรติกสิกร โทร : 026803967
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พัฒนาธุรกิจ(Relationship Manager) สาขา อโศก
ตำแหน่งงาน : พัฒนาธุรกิจ(Relationship Manager) สาขา อโศก
รายละเอียดงาน : ประชาสัมพันธ์และนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร เช่น หาลูกค้าเงินฝาก ขายประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์อื่นๆของธนาคาร,บริหารและวางแผนการตลาด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : เจรจาต่อรอง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, ขยัน, อดทน, ต้องการเรียนรู้งานธนาคาร
4. มีใจรักงานบริการ และงานขาย
5. มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาที่ดี
6. ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับบริการของธุรกิจสถาบันการเงิน
7. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ไม่มีประสบการณ์ด้านธนาคาร
8. ติดต่อ : คุณจิรศักดิ์ กีรติกสิกร โทร : 02-680-3967
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  ความรัก
  ดูดวง
  ร้านอาหาร
  วาไรตี้
  ท่องเที่ยว
  ลดน้ำหนัก
  ออกกำลังกาย
  คติสอนใจ
  บิวตี้
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ทำอาหาร
  เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย
  สายเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  แนะนำโรงแรม
  แนะนำร้านอาหาร
  เส้นทางการเดินทาง
  ทริปท่องเที่ยว
  ข่าวสารท่องเที่ยว
  เว็บท่องเที่ยว
  ร้านอาหาร
  รีวิวโรงแรม
  ร้านค้าออนไลน์
  ขายของออนไลน์
© copyright 2004-2022 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ