เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท : บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รายละเอียดบริษัท :
ผู้ผลิตและส่งออก เข็มขัดรัดท่อเหล็กและสแตนเลสมาตราฐานอังกฤษ มานานกว่า 25 ปี
สวัสดิการ : 1. ชุดยูนิฟอร์ม
2. รองเท้าเซฟตี้
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
5. โบนัสประจำปี
6. ปรับเงินเดือนประจำปี
7. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
วิธีการสมัคร : - ส่งประวัติการทำงานทาง E-mail
ติดต่อ : คุณ รุ่งอรุณ ผึ้งแย้ม
โทร : 02-420-5393
ที่อยู่ : 129/14-15 ถนนเพชรเกษม 99 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
เว็บไซต์ : www.orbit-hoseclips.com

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย และ สมุดรายวันทั่วไป
2. ตรวจสอบเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้คงเหลือ
3. จัดทำเอกสารภาษีเงินได้เพื่อนำส่งสรรพากร
4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และสรุปรายงาน
5. จัดทำและจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี เพื่อเตรียมการปิดงบประจำปี
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (สาทร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุระหว่าง 26 - 35 ปี
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี , มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
3. จบวุฒิ ปวช.สาขาบัญชีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
5. ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์
6. ติดต่อ : คุณพรรณารักษ์ ธรรมสารสุนทร โทร : 02-211-0053 , 02-211-0402
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Assistant to QMR. / QS. Supervisor
ตำแหน่งงาน : Assistant to QMR. / QS. Supervisor
รายละเอียดงาน : หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดูแลและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- จัดทำและติดตามผลการดำเนินงาน (KPI.)
- ตรวจประเมินคุณภาพ
- ฝึกอบรมมาตรฐาน
- ดูแลบุคลากร
- รายงานและสรุปผลการดำเนินงาน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

เงื่อนไขการพิจารณา
1.โปรดระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
2.พิจารณาเฉพาะใบสมัครที่แนบรูปถ่าย และระบุเงินเดือนที่คาดหวังเท่านั้น
3.อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ( ซ.เพชรเกษม 99 )
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการระบบบริหารคุณภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ผ่านงานด้านจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ อ่านและเขียน อยู่ในเกณฑ์ดี / มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์
5. มีบุคลิคภาพดี มีความรับผิดชอบสูง / มีความกระตือรือล้น ละเอียดรอบคอบ
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวม
7. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี / มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและองค์กร
8. ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นสูง / รักความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
9. มีความเชี่ยวชาญด้านการทำ KPI. จะได้รับการพิจารณาทันที
10. ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค/ช่างกล/ช่างไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค/ช่างกล/ช่างไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : ช่างซ่อมบำรุง(เครื่องจักรและแม่พิมพ์)
1.ดูแลเครื่องจักร แม่พิมพ์ และงานซ่อมบำรุงทั่วไป
2.ซ่อม/แก้ไข แม่พิมพ์และเครื่องจักรที่ชำรุด รวมถึงซ่อมแซมอะไหล่ เมื่อครบอายุการใช้งานหรือสึกหรอ
3.ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นประจำ
4.เขียนรายงานและบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ประวัติการซ่อมและการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอ
5.จัดเตรียมชิ้นส่วน Spare parts ที่จะทำการเปลี่ยน รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือที่จะใช้ในการประกอบ Spare parts module ให้พร้อม
6.งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ช่างเทคนิค(ติดตั้งแม่พิมพ์)

1.ติดตั้งแม่พิมพ์ตามแผนงาน
2.ดูแลรักษาแม่พิมพ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3.ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นประจำ
4.ประสานงานกับ QC ในการตรวจสอบคุณภาพก่อนการผลิต(ทดสอบแม่พิมพ์และรับรองผลการทดสอบ)
5.ควบคุมสต็อคแม่พิมพ์แสดงสถานะแม่พิมพ์และรายละเอียดในแฟ้มประวัติแม่พิมพ์
6.งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ช่างเทคนิค(PM เครื่องจักรและแม่พิมพ์)

1.ตรวจเช็คเครื่องจักรและแม่พิมพ์ตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
2.วิเคราะห์ปัญหา จัดทำรายงานและสรุปผลการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์
3.ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นประจำ
4.นำเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ
5.งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ช่างกล

รับผิดชอบในการควบคุมการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ ให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนด ได้งานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ซ.เพชรเกษม 99 ใกล้บิ๊กซีอ้อมใหญ่
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 21-35 ปี /ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.สาขาเครื่องกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักร และ/แม่พิมพ์ อย่างน้อย 1-5 ปี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความสามารถในการใช้เครื่องมิลลิ่ง เจียร์ราบ และเครื่องกลึง(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. สามารถทำงานล่วงเวลาหรือเป็นกะได้
6. มีความรับผิดชอบสูง ขยันหมั่นเพียร อดทน และสู้งาน / รักความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
7. มีความกระตือรือล้น ละเอียดรอบคอบ / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
8. มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ / มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
9. ติดต่อ : คุณธงชัย ชูมณี โทร : 02-420-5393, 02-811-6188
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Maintenance Engineer / Supervisor
ตำแหน่งงาน : Maintenance Engineer / Supervisor
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนให้การซ่อมบำรุงเครื่องจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 28 -38 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ การทำงานด้านวิศวกรรมหรือซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. ติดต่อ : คุณธงชัย ชูมณี โทร : 02-420-5393 , 02-811-6188
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ( Document Control)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ( Document Control)
รายละเอียดงาน : สนับสนุนในงานระบบบริหารคุณภาพ 5ส ความปลอดภัยในการทำงาน และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ซ.วัดพันธุวงค์
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านระบบมาตรฐาน ISO 9001 อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. ติดต่อ : คุณชลิฎา ตะนุมาตย์ โทร : 02-420-5393 , 02-811-6188
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Draftsman
ตำแหน่งงาน : Draftsman
รายละเอียดงาน : Design 2D of New Model and Mold maintenance / Establish Insert Pin standard / Design Diecasting Mold by 3D program
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ใกล้กับบิ๊กซีอ้อมใหญ่
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาแม่พิมพ์ , เครื่องกล,ช่างอุตสาหกรรม , เขียนแบบเครื่องกล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นสำหรับการออกแบบ Jig , Fixture , Press die
4. สามารถใช้โปรแกรม AutoCad/ Inverter /MS Office ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถอ่าน Drawing และเข้าใจในสัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบได้
6. โทร : 02-811-6188
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/สโตร์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/สโตร์
รายละเอียดงาน : - ตรวจรับ - จ่าย สินค้า
- จัดสถานที่ให้เหมาะสม ในการจัดวางผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบำรุงรักษา
- ดูแลความปลอดภัยของสถานที่ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้าหรือวัตถุดิบ
- เคลื่อนย้ายสินค้าเข้าหรือออก โดยได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจหน้าที่
- ตรวจตราดูแลทุกส่วน ทุกพื้นที่ของที่จัดเก็บสินค้า รวมถึงการทดสอบอุปกรณ์และเครื่องมือก่อน และหลังการใช้งานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ รวมถึงการจดบันทึกการตรวจสอบ
- ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 23-30 ปี
2. การศึกษาระดับ ปวช. - ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้า 3 ปีขึ้นไป
4. มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างเคร่งครัด
5. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
6. ติดต่อ : คุณพีรวัส พันโนพัฒน์ โทร : 02-420-5393 , 02-811-6188
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ (อาวุโส)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ (อาวุโส)
รายละเอียดงาน : วิเคราะห์ วางแผนและการจัดการงานด้านการตลาด การกำหนดผลติภัณฑ์ สถานที่จำหน่ายสินค้า การกำหนดราคา และช่องทางการตลาด ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า การดูแลสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ในแต่ละตลาด ดูแลกิจกรรมทางการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กำหนดกลยุทธ์ส่วนผสมด้านการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ ดูแลบุคลากร และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท /ตามความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หรือหญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 8 ปี ขึ้นไป
4. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน และทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (TOEIC 400-600 คะแนน)
5. สามารถสนทนาโต้ตอบอีเมล์กับลูกค้าต่างชาติได้
6. มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาธุรกิจและพัฒนาตลาดใหม่ๆ
7. มีความเข้าใจในธุรกิจการส่งออก
8. สามารถเดินทางไป ต่างประเทศได้
9. ติดต่อ : คุณพรรณารักษ์ ธรรมสารสุนทร โทร : 02-211-0053 , 02-211-0402
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์
รายละเอียดงาน : บริการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ฝึกอบรม และสวัสดิการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท /ตามความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุระหว่าง 35-38 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. มีประสบการณ์ การทำงานด้านบริหารงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี
4. สามารถทนแรงกดดันได้ดี มีใจรักความก้าวหน้า
5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
6. ติดต่อ : คุณ รุ่งอรุณ ผึ้งแย้ม โทร : 02-420-5393 , 02-811-6188
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บุคคล/สวัสดิการ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าเจ้าหน้าที่บุคคล/สวัสดิการ
รายละเอียดงาน : งานด้านทรัพยากรมนุษย์
ดูแลงานด้านสรรหาและว่าจ้าง
กฎระเบียบและข้อบังคับการทำงาน
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหน่วยงานราชการและภายนอก เช่น ด้านแรงงานสัมพันธ์, ประกันสังคม เป็นต้น

งานด้านสวัสดิการของบริษัท
ดูแลงานด้านสวัสดิการของบริษัทฯ ทั้งหมด อาทิเช่น โรงงานอาหาร, หอพัก
ดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน และคนขับรถของบริษัทฯ

ดูแลระบบบริหารคุณภาพภายในหน่วยงาน
ISO 9001, 5s, Safety
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุระหว่าง 28 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
3. มีประสบการณ์ในสายงานโดยตรงไม่น้อยกว่า 5 ปี ขึ้นไป
4. สามารถทนแรงกดดันได้ดี มีใจรักความก้าวหน้า
5. สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี มีความเสียสละและทุ่มเทให้กับงาน
6. ติดต่อ : นาย รุ่งอรุณ ผึ้งแย้ม โทร : 02-420-5393, 097-129-7359
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Production Planner
ตำแหน่งงาน : Production Planner
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการวางแผนการผลิต โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 28-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านอุตสาหการ การผลิต
3. ผ่านงานด้านการวางแผนการผลิตอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี , มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
5. มีไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาในโรงงานได้
6. สามารถใช้โปรแกรม Office Excel ได้เป็นอย่างดี
7. ถ้าสามารถใช้โปรแกรม ERP. Syteline ได้จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
8. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
9. ติดต่อ : คุณ รุ่งอรุณ ผึ้งแย้ม โทร : 02-420-5393 , 02-811-6188, 085-099-6290
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  ความรัก
  ดูดวง
  ร้านอาหาร
  วาไรตี้
  ท่องเที่ยว
  ลดน้ำหนัก
  ออกกำลังกาย
  คติสอนใจ
  บิวตี้
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ทำอาหาร
  เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย
  มือถือ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  แนะนำโรงแรม
  แนะนำร้านอาหาร
  เส้นทางการเดินทาง
  ทริปท่องเที่ยว
  ข่าวสารท่องเที่ยว
  รีวิวโรงแรม
  บิวตี้
  ทรงผม
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ข่าวดัง
  ข่าวดารา
  ดูดวง
  ความรัก
  กินเที่ยว
  ไลฟ์สไตล์
  โปรโมชั่น
  เทคโนโลยี
  ผู้หญิง
  ข่าวเศรษฐกิจ
  job
  ร้านค้าออนไลน์
  ขายของออนไลน์
© copyright 2004-2021 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ